Chính sách Quảng cáo và Cookie Radisson Hospitality Belgium BV/SRL

Ngày có Hiệu lực: 25 tháng 3 năm 2021

Lần cập nhật Mới nhất: 25 tháng 3 năm 2021

Chúng tôi sử dụng các công nghệ theo dõi phổ biến

Radisson Hospitality Belgium BV/SRL, cùng các công ty con và chi nhánh của mình, thu thập thông tin về người dùng theo thời gian và trên các trang web, ứng dụng di động cũng như các dịch vụ khác. Chúng tôi cũng cho phép các bên thứ ba thu thập thông tin theo cách này. Để làm điều này, chúng tôi sử dụng một số công cụ theo dõi phổ biến. Các nhà cung cấp của chúng tôi và các bên thứ ba khác cũng có thể sử dụng những công cụ này. Những công cụ này có thể bao gồm cookie của trình duyệt. Chúng tôi cũng có thể sử dụng web beacon, cookie flash và các công nghệ tương tự.

Chúng tôi sử dụng các công nghệ theo dõi vì nhiều lý do khác nhau

Chúng tôi sử dụng các công cụ theo dõi trên các trang web và ứng dụng di động của mình. Cookie phổ biến trên các trang web của chúng tôi và là các tệp nhỏ tải xuống khi quý khách truy cập một số trang web nhất định. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập www.allaboutcookies.org/ hoặc www.youronlinechoices.eu/. Những trang này cũng giải thích cách quý khách có thể quản lý và xóa các cookie. Chúng tôi sử dụng các công cụ theo dõi, bao gồm (nhưng không giới hạn ở) cookie:

- Để nhận biết khách hàng mới hoặc khách hàng cũ.
- Để lưu trữ mật khẩu của quý khách nếu quý khách đã đăng ký vào trang web của chúng tôi.
- Để cải thiện trang web của chúng tôi.
- Để mang lại cho quý khách những quảng cáo dựa trên sở thích hoặc nhắm đối tượng (xem bên dưới để biết thêm về quảng cáo dựa trên sở thích).
- Để quan sát hành vi và hoạt động duyệt web của quý khách theo thời gian trên nhiều trang web hoặc nền tảng khác.
- Để hiểu rõ hơn về sở thích của khách hàng và những người truy cập trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng các công nghệ theo dõi cụ thể

Dưới đây là thông tin thêm về các công nghệ theo dõi và cookie mà chúng tôi hiện đang sử dụng trên các trang web có chính sách này. Chúng tôi sử dụng tất cả các công nghệ theo dõi này để cải thiện trang web của chúng tôi và trải nghiệm của khách truy cập:

- DoubleClick Floodlight và Rocket Fuel: Chúng tôi sử dụng những công cụ theo dõi này để theo dõi hành vi của người dùng theo thời gian và trên các trang web của bên thứ ba nhằm cải thiện hiệu quả của quảng cáo trực tuyến của chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin về những quảng cáo mà người dùng xem và thông tin về liệu họ có nhấp vào những quảng cáo đó hay không. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và điều chỉnh quảng cáo của mình cho phù hợp.
Tealium: Chúng tôi sử dụng công cụ này để quản lý các công nghệ theo dõi và cookie mà chúng tôi hiện đang sử dụng trên trang web của mình.
Omniture, Qubit và Adobe Test and Target: Chúng tôi sử dụng các công cụ này để thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi thu thập thông tin chi tiết về các trang mà khách truy cập xem trên trang web của chúng tôi và tổng số lần khách đã truy cập vào trang web của chúng tôi.
Facebook Social Plugins: Chúng tôi sử dụng công nghệ này để cho phép người dùng chia sẻ trải nghiệm của họ với Ứng dụng và trang web của chúng tôi trên Facebook. Ví dụ: chúng tôi có thể thu thập thông tin về trình duyệt, dữ liệu nhân khẩu học và dữ liệu tương tác của quý khách.

Chúng tôi tương tác với quảng cáo dựa trên sở thích.

Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi hiển thị quảng cáo dựa trên sở thích bằng cách sử dụng thông tin được thu thập về quý khách theo thời gian trên nhiều trang web, ứng dụng di động hoặc các nền tảng khác.

Quảng cáo dựa trên sở thích hay còn gọi là "quảng cáo hành vi trực tuyến" bao gồm các quảng cáo được cung cấp cho quý khách sau khi quý khách rời khỏi trang web của chúng tôi, khuyến khích quý khách quay trở lại. Loại quảng cáo này cũng bao gồm các quảng cáo mà chúng tôi cho là có liên quan dựa trên thói quen mua sắm hoặc hoạt động trực tuyến của quý khách. Những quảng cáo này có thể được cung cấp trên trang web hoặc trên ứng dụng. Chúng cũng có thể được cung cấp qua email. Chúng tôi có thể cung cấp những quảng cáo này hoặc bên thứ ba có thể cung cấp những quảng cáo này. Nội dung của những quảng cáo này có thể là sản phẩm của chúng tôi hoặc sản phẩm của các công ty khác.

Làm cách nào để chúng tôi thu thập thông tin liên quan về quý khách cho quảng cáo dựa trên sở thích?

Để quyết định nội dung gì phù hợp với quý khách, chúng tôi sử dụng thông tin uý khách cung cấp cho chúng tôi khi quý khách tương tác với chúng tôi, các chi nhánh của chúng tôi và các bên thứ ba khác. Chúng tôi thu thập thông tin này bằng cách sử dụng các công cụ theo dõi được mô tả ở trên và thông tin quý khách cung cấp trực tiếp cho chúng tôi như được mô tả trong Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi hoặc các đối tác của chúng tôi có thể xem xét các hành vi mua hàng hoặc duyệt web của quý khách. Chúng tôi có thể xem xét những hoạt động này trên nền tảng của chúng tôi hoặc nền tảng khác. Chúng tôi làm việc với các bên thứ ba, có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở Facebook Custom Audiences, LiveRamp và Google Ads, những bên giúp thu thập thông tin này. Chúng tôi có thể chia sẻ địa chỉ email của quý khách với các bên thứ ba này và các bên thứ ba này có thể liên kết tên hoặc địa chỉ email của quý khách với thông tin khác mà họ thu thập để tạo đối tượng tùy chỉnh hoặc cung cấp quảng cáo được nhắm đối tượng. Thông tin đó có thể bao gồm những lần mua hàng trước đây được thực hiện ngoại tuyến hoặc trực tuyến. Hoặc, có thể bao gồm thông tin sử dụng trực tuyến.

Chúng tôi có thể sử dụng Facebook Custom Audiences để cung cấp quảng cáo dựa trên sở thích cho quý khách trên Facebook dựa trên địa chỉ email của quý khách. Công cụ này cho phép chúng tôi cá nhân hóa các quảng cáo của mình dựa trên tương tác của quý khách với chúng tôi. Công cụ này cho phép Radisson chuyển đổi địa chỉ email của quý khách thành một con số duy nhất mà Facebook sử dụng để đối sánh với các số duy nhất mà Facebook tạo ra từ địa chỉ email của người dùng. Người dùng Facebook có thể kiểm soát những quảng cáo mà họ nhìn thấy trong tài khoản Facebook của mình, bao gồm quảng cáo Đối tượng khách hàng, trong phần Tùy chọn ưu tiên quảng cáo của quý khách.

Chúng tôi có thể sử dụng công cụ Customer Match (Đối sánh Khách hàng) của Google Ads để hiển thị cho quý khách các quảng cáo dựa trên sở thích dựa trên dữ liệu chúng tôi chia sẻ với Google, chẳng hạn như địa chỉ email của quý khách. Customer Match cho phép Radisson sử dụng địa chỉ email của quý khách để liên hệ với quý khách qua mạng quảng cáo của Google. Người dùng Google có thể kiểm soát quảng cáo mà họ nhìn thấy trên các dịch vụ của Google, bao gồm cả các quảng cáo Customer Match, trong mục Cài đặt quảng cáo Google của họ.

Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ nhận dạng đối sánh khách hàng với LiveRamp. Quý khách có thể chọn không tham gia các dịch vụ nhận dạng đối sánh khách hàng thông qua LiveRamp tại địa chỉ https://liveramp.com/opt_out/.

Quý khách có thể tìm hiểu cách chọn không nhận quảng cáo nhắm đối tượng bằng cách truy cập phần bên dưới có tiêu đề "Quý khách có thể kiểm soát các công cụ theo dõi và có thể chọn không nhận quảng cáo dựa trên sở thích".

Quý khách có thể kiểm soát các công cụ theo dõi và có thể chọn không nhận quảng cáo dựa trên sở thích

Khi tham gia vào các quảng cáo dựa trên sở thích, chúng tôi tuân thủ Chương trình tự điều chỉnh dành cho quảng cáo hành vi trực tuyến của Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số. Quý khách có thể xem lại chương trình này tại www.aboutads.info/principles.

Trên trang web, chúng tôi thường sử dụng cookie để tham gia vào các quảng cáo dựa trên sở thích. Trình duyệt của quý khách có thể cung cấp cho quý khách khả năng kiểm soát cookie. Cách kiểm soát còn tùy thuộc vào loại cookie. Một số trình duyệt nhất định có thể được thiết lập để từ chối cookie của trình duyệt. Để tìm hiểu thêm về cách bật, tắt hoặc xóa cookie khỏi trình duyệt web của quý khách, vui lòng truy cập www.allaboutcookies.org/www.adobe.com/devnet/security.html. Để kiểm soát cookie flash mà đôi khi chúng tôi có thể sử dụng trên một số trang web nhất định, quý khách có thể truy cập www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html. Tại sao? Bởi vì không thể kiểm soát cookie flash thông qua cài đặt trình duyệt của quý khách. Nếu quý khách chặn cookie, một số tính năng nhất định trên trang web của chúng tôi có thể không hoạt động. Nếu quý khách chặn hoặc từ chối cookie, không phải tất cả quá trình theo dõi được mô tả ở đây sẽ dừng hoạt động. Các tùy chọn quý khách chọn là dành riêng cho trình duyệt và thiết bị.

Ngoài ra, Chương trình tự Điều chỉnh dành cho Quảng cáo Hành vi Trực tuyến của Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số cung cấp cho khách hàng khả năng từ chối ghi lại hành vi trực tuyến và sử dụng cho mục đích quảng cáo. Để từ chối việc các tổ chức tham gia chương trình thu thập hành vi trực tuyến của quý khách cho mục đích quảng cáo khi duyệt các trang web của chúng tôi, hãy truy cập www.aboutads.info/choices/. Để từ chối việc các tổ chức tham gia chương trình thu thập hành vi trực tuyến của quý khách cho mục đích quảng cáo khi sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi, hãy tải xuống và sử dụng ứng dụng "App Choices" của Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số. Các lựa chọn quý khách thực hiện là dành cho cả trình duyệt và thiết bị.

Chính sách Không theo dõi của Chúng tôi

Một số trang web có tính năng "không theo dõi" cho phép quý khách yêu cầu một trang web không theo dõi quý khách. Những tính năng này không phải đều đồng nhất giống. Chúng tôi hiện không phản hồi những tín hiệu đó.