Radisson Blu Hotel, Dakar Sea Plaza - Pool Terrace

Khả năng truy cập Kỹ thuật số

Cam kết về khả năng Truy cập Kỹ thuật số của Radisson Hotels

Radisson Hotels hướng đến việc cung cấp trải nghiệm trực tuyến tích cực cho tất cả các khách của chúng tôi và chúng tôi cố gắng thúc đẩy khả năng truy cập và sự toàn diện. Mục tiêu của chúng tôi là cho phép khách hàng thu thập thông tin và giao dịch kinh doanh thành công qua trang web của chúng tôi và các nền tảng công nghệ khác. Chúng tôi liên tục cải thiện trải nghiệm người dùng trực tuyến của mình cho tất cả mọi người bằng việc áp dụng các tiêu chuẩn về khả năng truy cập có liên quan. Chúng tôi hoan nghênh bất kỳ phản hồi nào của quý khách về cách chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm trang web của mình cho tất cả khách của chúng tôi. Nếu quý khách gặp bất kỳ khó khăn nào khi sử dụng trang web này do bất kỳ vấn đề nào về khả năng truy cập hoặc nếu quý khách có đề xuất hoặc nhận xét để giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi theo số +32 2 702 9200 hoặc bằng cách nhấp vào đây.