Thông báo pháp lý

Radisson Hospitality Belgium SRL/BV

Địa chỉ gửi thư
Radisson Hospitality Belgium SRL/BV
Avenue du Bourget 44
1130 Brussels
Bỉ

Người đại diện
Người đại diện được ủy quyền: Federico J. González, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành
Chịu trách nhiệm nội dung: Raul Alvarez Barrera, Phó chủ tịch, Trải nghiệm số

Thương mại
Radisson Hospitality Belgium SRL/BV được đăng ký thương mại tại Bỉ với số VAT 0442.832.318.

Điện thoại
+32 2 702 9200

Liên hệ với chúng tôi:
Đối với tất cả các câu hỏi, nhận xét và đặt phòng, vui lòng nhấp vào đây.
Khả năng tham gia vào thủ tục giải quyết tranh chấp được loại trừ một cách rõ ràng.