Điều khoản và Điều kiện của Radisson Rewards

1. CÁC ĐỊNH NGHĨA TRONG RADISSON REWARDS

2. QUYỀN LỢI HỘI VIÊN TRONG RADISSON REWARDS

• Đủ tư cách hội viên

• Đăng ký tham gia

• Quyền lợi Hội viên

• Hết hạn Điểm và Chấm dứt Quyền lợi Hội viên

3. QUYỀN LỢI HỘI VIÊN TRONG RADISSON REWARDS CHO BOOKERS AND PLANNERS

• Đủ tư cách hội viên

• Đăng ký tham gia

• Quyền lợi Hội viên

• Hết hạn Điểm và Chấm dứt Quyền lợi Hội viên

4. ĐIỂM

• Tích lũy điểm

• Đổi điểm

• Trạng thái Elite

• Điều khoản khác

5. THÔNG TIN CHUNG

• Từ chối Bảo đảm và Giới hạn Trách nhiệm Pháp lý

• Sửa đổi hoặc Chấm dứt Chương trình

• Luật chi phối và Diễn giải

• Giải quyết Tranh chấp

6. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nội dung sau đây thay thế tất cả các Điều khoản và Điều kiện của Radisson Rewards trước đó. Bằng cách tham gia hoặc tiếp tục tham gia Radisson Rewards sau Ngày có Hiệu lực vào ngày 17 tháng 10 năm 2022, quý khách đồng ý với những điều sau:

Radisson Rewards™ là chương trình tặng thưởng của Radisson Hotel Group dành cho Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi và Châu Á Thái Bình Dương ("Radisson Rewards" hoặc "Chương trình") vì nó có thể được cung cấp tùy từng thời điểm cho các hội viên Chương trình("hội viên", "quý khách" hoặc "của quý khách") bởi Radisson Loyalty Management B.V, các chi nhánh và công ty con ("Radisson", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi"). Radisson Rewards mang đến cho các hội viên cơ hội tích lũy và đổi điểm (tại Cơ sở lưu trú Tham gia Chương trình và với Đối tác). Các điều khoản và điều kiện này ("Điều khoản Chương trình") chi phối quyền lợi hội viên và sự tham gia của quý khách trong Radisson Rewards và quý khách có trách nhiệm đọc và hiểu tất cả các điều khoản và điều kiện này. Bất cứ lúc nào, trong giới hạn lớn nhất được phép theo luật hiện hành, theo quyết định riêng của mình và không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý, Radisson có thể chấm dứt, sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung các lợi ích của Chương trình Radisson Rewards hoặc Điều khoản Chương trình. Bằng cách trở thành và duy trì quyền lợi hội viên của Radisson Rewards, đồng thời nhận và đổi điểm, quý khách đồng ý rằng quý khách đã đọc, hiểu và chấp nhận các Điều khoản Chương trình này, như được sửa đổi tùy từng thời điểm. Quyền lợi hội viên và lợi ích của Chương trình được cung cấp theo quyết định riêng của Radisson.

1. CÁC ĐỊNH NGHĨA TRONG RADISSON REWARDS

a. "Đêm thưởng" có nghĩa là một đêm tại một Cơ sở lưu trú Tham gia Chương trình được thanh toán bằng cách đổi điểm. Đêm thưởng phải tuân theo các Điều khoản Chương trình này cũng như các điều khoản và điều kiện của Cơ sở lưu trú Tham gia Chương trình.

b. "Chuyến lưu trú Thưởng" có nghĩa là bất kỳ chuyến lưu trú nào tại Cơ sở lưu trú Tham gia Chương trình bao gồm một hoặc nhiều Đêm thưởng.

c. "Đặt phòng Hợp lệ" có nghĩa là lượt đặt phòng được thực hiện bởi hội viên Radisson Rewards hoặc Radisson Rewards for Bookers and Planners trên trang web GDS hoặc Radisson hoặc kênh được coi là hợp lệ cho Kỳ lưu trú Hợp lệ hoặc Đêm lưu trú Hợp lệ với Mức giá Hợp lệ.

d. "Đồ ăn và Thức uống Hợp lệ" có nghĩa là một số đồ ăn và thức uống được tính vào phòng của quý khách trong Kỳ lưu trú Hợp lệ.

e. "Đêm Hợp lệ" có nghĩa là một đêm tại Cơ sở lưu trú Tham gia Chương trình được đặt với Mức giá Hợp lệ.

f. "Mức giá Hợp lệ" có nghĩa là mức giá được xác định trong hệ thống đặt phòng của Radisson là hợp lệ để nhận điểm. Mức giá hợp lệ không bao gồm, không giới hạn, những điều sau: mức giá nhân viên; mức giá bạn bè và gia đình; mức giá phi hành đoàn hàng không; mức giá nhân viên đại lý du lịch; mức giá khuyến mại và gói nhất định; mức giá được thanh toán bằng cách sử dụng phiếu ưu đãi đêm miễn phí và các phòng miễn phí hoặc hàng đổi hàng khác; mức giá đặt qua một công ty du lịch trực tuyến, cho dù mức giá đó là giá trực tiếp, đấu giá hay trả giá; mức giá đã đặt và thanh toán qua tài khoản chính, bao gồm tài khoản nhóm và tài khoản điều hành tour du lịch; và một số mức giá khác được đặt qua bên thứ ba. Radisson có toàn quyền quyết định tư cách hội viên tùy từng thời điểm.

g. "Kỳ lưu trú Hợp lệ" có nghĩa là một hoặc nhiều Đêm lưu trú Hợp lệ liên tiếp tại cùng một Cơ sở lưu trú tham gia Chương trình, bất kể số lần nhận phòng hoặc trả phòng diễn ra trong kỳ lưu trú đó.

h. "Trạng thái Elite" có nghĩa là trạng thái của một hội viên cá nhân trong chương trình Radisson Rewards với các lợi ích của Chương trình khác nhau và/hoặc bổ sung tùy theo trạng thái, do Radisson toàn quyền xác định tùy từng thời điểm.

i. "Khoản chi tiêu cho Sự kiện" có nghĩa là số tiền đô la Mỹ được chi tiêu tại một Cơ sở lưu trú tham gia Chương trình cho một số chi phí nhất định liên quan đến các cuộc họp, sự kiện và hội nghị, không bao gồm khoản thuế và tiền boa được tính cho hóa đơn chính của sự kiện.

j. "Thanh toán bằng điểm" có nghĩa là một phương thức quy đổi theo đó một hội viên thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền của Đêm thưởng bằng điểm.

k. "GDS" có nghĩa là một Hệ thống Phân phối Toàn cầu

l. "Cơ sở lưu trú tham gia Chương trình" có nghĩa là một số khách sạn và cơ sở lưu trú hoạt động dưới thương hiệu Radisson, bao gồm Radisson Individuals, Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson, và Country Inn & Suites by Radisson, và các thương hiệu hoặc concept khác có thể được Radisson thêm vào, cung cấp lợi ích cho các hội viên Radisson Rewards theo thời gian. Cơ sở lưu trú tham gia Chương trình và các lợi ích của Chương trình do mỗi Cơ sở lưu trú tham gia Chương trình cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

m. "Đối tác" có nghĩa là các bên thứ ba và nhà cung cấp dịch vụ của họ cung cấp lợi ích cho các hội viên của chương trình Radisson Rewards theo thời gian. Đối tác và các lợi ích của Chương trình do mỗi Đối tác cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Không có nội dung nào trong Điều khoản của Chương trình nhằm mục đích hoặc sẽ tạo ra hoặc thiết lập bất kỳ mối quan hệ đại lý, đối tác hoặc liên doanh nào giữa chúng tôi và Đối tác của chúng tôi.

n. "Điểm chờ Xử lý" không đổi được cho đến khi được chuyển đổi thành điểm có thể sử dụng. Điều này xảy ra khoảng 15 ngày sau khi Đặt phòng Hợp lệ được sử dụng. Điểm chờ xử lý không chuyển đổi thành điểm có thể sử dụng (tức là đặt phòng bị hủy hoặc khách không đến) sẽ bị hủy bỏ.

o."Radisson Rewards" có nghĩa là chương trình phần thưởng của Radisson Hotel Group được cung cấp cho Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi và Châu Á Thái Bình Dương theo thời gian.

p. "Radisson Rewards for Bookers and Planners" có nghĩa là chương trình tặng thưởng của Radisson Hotel Group dành cho Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi và Châu Á Thái Bình Dương khi chương trình này có thể được cung cấp tùy từng thời điểm cho những người lên kế hoạch tổ chức hội họp và sự kiện, người lên kế hoạch SME và đại lý du lịch.

q. "Radisson Rewards Americas" đề cập đến chương trình khách hàng thân thiết của Radisson Hotel Group Americas hỗ trợ các hội viên tích lũy và/hoặc đổi thưởng ở Hoa Kỳ, Canada, Châu Mỹ Latinh và Caribbean.

r. "Radisson Rewards for Business Americas" đề cập đến các chương trình khách hàng thân thiết của Radisson Hotel Group Americas hỗ trợ các hội viên doanh nghiệp của chúng tôi, những người tích luỹ, đổi thưởng và kinh doanh tại Hoa Kỳ, Canada, Châu Mỹ Latinh và Caribe với tư cách là người lên kế hoạch tổ chức hội họp và sự kiện hoặc với tư cách là tư vấn viên du lịch.

s. "Chi phí phòng" có nghĩa là số tiền bằng đô la Mỹ của Mức giá Hợp lệ được thanh toán trong Kỳ lưu trú Hợp lệ. Chi phí phòng không bao gồm thuế, chi phí phát sinh hoặc của bên thứ ba phát sinh và tính vào phòng, chẳng hạn như phí điện thoại hoặc các dịch vụ liên lạc khác, giặt là, xem phim trả tiền theo lượt xem, giải trí, phương tiện giải trí, nhà hàng, tiệc chiêu đãi, dịch vụ ăn uống, cửa hàng quà tặng, cửa hàng, người thuê, nhà cung cấp hoặc người được nhượng quyền.

t. "Điểm có thể Sử dụng" có nghĩa là số điểm có thể đổi thưởng

2. QUYỀN LỢI HỘI VIÊN TRONG RADISSON REWARDS

a. Tư cách hội viên: Đăng ký làm hội viên Radisson Rewards dành cho những cá nhân đủ tuổi trưởng thành tại nơi họ cư trú. Các hội viên Radisson Rewards phải cung cấp và duy trì địa chỉ email chính xác và địa chỉ thực chính xác, bao gồm thành phố, tiểu bang hoặc tỉnh và quốc gia cư trú. Một cá nhân chỉ có thể duy trì quyền lợi hội viên Radisson Rewards và không được tích Điểm trên nhiều tài khoản Radisson Rewards. Các hội viên cũng có thể duy trì quyền lợi hội viên Radisson Rewards Americas bằng cách sử dụng cùng tên và địa chỉ email. Quyền lợi hội viên và việc tham gia Radisson Rewards sẽ bị vô hiệu nếu bị cấm theo luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành.

b. Đăng ký tham gia: Quý khách có thể đăng ký làm hội viên Radisson Rewards tại Cơ sở lưu trú tham gia Chương trình, trực tuyến tại https://www.radissonhotels.com/vi-vn/radisson-rewards/join, qua Ứng dụng Radisson Hotels, hoặc qua điện thoại bằng cách gọi cho Dịch vụ Hội viên. Để tìm số cho khu vực của quý khách, hãy truy cập www.radissonhotels.com/vi-vn/contact-us. Chúng tôi có toàn quyền, trong phạm vi hợp lý nhất được phép theo luật hiện hành và không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với quý khách, chấp nhận hoặc từ chối đăng ký làm hội viên của quý khách trong chương trình Radisson Rewards. Nếu chúng tôi chấp nhận đăng ký làm hội viên của quý khách, chúng tôi sẽ thiết lập tài khoản Radisson Rewards mang tên của quý khách. Nếu quý khách đăng ký làm hội viên tại một Cơ sở lưu trú tham gia Chương trình trong Kỳ lưu trú Hợp lệ và đăng ký của quý khách được chấp nhận, quý khách sẽ nhận được mã số hội viên Radisson Rewards và thông tin đăng nhập tại thời điểm đăng ký. Nếu quý khách đăng ký làm hội viên trực tuyến, qua Ứng dụng hoặc bằng cách liên hệ với các dịch vụ hội viên và đơn đăng ký của quý khách được chấp nhận, quý khách sẽ nhận được mã số hội viên và thông tin đăng nhập của Radisson Rewards trong email.

c. Trạng thái: Các hội viên Radisson Rewards có thể đủ điều kiện đạt Trạng thái Club, Premium hoặc VIP. Các lợi ích, phần thưởng, cơ hội đổi điểm và các yêu cầu đối với từng Trạng thái được chúng tôi toàn quyền xác định tùy từng thời điểm. Các hội viên đủ điều kiện đạt Trạng thái tùy thuộc vào số Đêm lưu trú Hợp lệ hoặc Kỳ lưu trú Hợp lệ tại các Cơ sở lưu trú tham gia Chương trình trong một năm dương lịch như sau:

i. Trạng thái Club: Các hội viên Radisson Rewards đạt được Trạng thái Club sau khi đăng ký. Không cần có kỳ lưu trú hoặc đêm lưu trú cho cấp độ tham gia này

ii. Trạng thái Premium: Các hội viên Radisson Rewards có thể đạt được Trạng thái Premium với ít nhất 5 Đêm lưu trú Hợp lệ hoặc 3 Kỳ lưu trú Hơp lệ trong một năm dương lịch và mỗi năm dương lịch tiếp theo.

iii. Radisson Rewards for Bookers and Planners: các hội viên có thể đạt được Trạng thái Premium sau khi quá trình đặt chuyến đi chuyên nghiệp hợp lệ và lượt đặt phòng đầu tiên được hoàn tất và hội viên đã thanh toán. Đêm lưu trú được đặt với Công ty Du lịch Trực tuyến sẽ được tính là các đêm lưu trú theo hạng và đóng góp vào trạng thái hạng của quý khách

d. Nghĩa vụ của Hội viên: Là hội viên Radisson Rewards, quý khách đồng ý tuân thủ các Điều khoản của Chương trình này, các điều khoản và điều kiện hiện hành của Đối tác của chúng tôi cũng như tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành. Quý khách đồng ý rằng việc quý khách tự chịu hoàn toàn rủi ro khi tham gia Radisson Rewards. Quý khách đồng ý rằng nếu quý khách phản đối bất kỳ Điều khoản nào của Chương trình, hoặc bất kỳ sửa đổi nào trong đó, hoặc không hài lòng với Radisson Rewards, thì quý khách có quyền chấm dứt quyền lợi hội viên của mình. Quý khách đồng ý rằng quý khách chịu trách nhiệm hạn chế việc tiếp xúc và duy trì tính bảo mật của mã số hội viên, tài khoản và mật khẩu hội viên Radisson Rewards của quý khách. Quý khách cũng đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi nếu mã số hội viên Radisson Rewards của quý khách bị đánh cắp hoặc nếu quý khách tin rằng mật khẩu của mình đã bị đánh cắp hoặc bị xâm phạm. Quý khách đồng ý rằng quý khách sẽ luôn cung cấp thông tin chính xác cho chúng tôi và thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào trong thông tin của quý khách. Bất kỳ thay đổi nào đối với hồ sơ hội viên sẽ dẫn đến việc tài khoản bị đóng băng trong tối đa 24 giờ, nghĩa là không thể thực hiện đổi điểm trong khoảng thời gian này. Quý khách hiểu rằng việc nhận các lợi ích với tư cách là hội viên Radisson Rewards có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về thuế và đồng ý rằng mọi trách nhiệm pháp lý về thuế, bao gồm cả việc tiết lộ, liên quan đến tư cách hội viên của quý khách trong chương trình Radisson Rewards đều do quý khách chịu trách nhiệm.

e. Hết hạn điểm và Chấm dứt Quyền lợi hội viên:

i. Hết hạn điểm: Nếu không có hoạt động tích điểm trong tài khoản Radisson Rewards của quý khách trong khoảng thời gian 24 tháng bất kỳ, chúng tôi có toàn quyền, bất kỳ lúc nào và không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý đối với quý khách, vô hiệu và hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả số điểm của quý khách.

ii. Chấm dứt Quyền lợi hội viên Radisson Rewards bởi Quý khách: Quý khách có thể chấm dứt quyền lợi hội viên của mình trong chương trình Radisson Rewards bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua bất kỳ kênh liên hệ nào được nêu ở chương cuối cùng của những Điều khoản & Điều kiện này.

iii. Các sửa đổi khác đối với quyền lợi hội viên và chấm dứt quyền lợi hội viên của quý khách trong chương trình Radisson Rewards thực hiện bởi chúng tôi: Ngoài những điều trên, chúng tôi có toàn quyền, trong phạm vi hợp lý nhất được phép theo luật hiện hành, vào bất kỳ lúc nào và không cần thông báo hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với quý khách, (i) sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền lợi hội viên của quý khách trong Radisson Rewards; (ii) sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt Trạng thái Elite của quý khách; (iii) sửa đổi, đình chỉ, vô hiệu hoặc hủy bỏ tất cả hoặc một phần điểm của quý khách; (iv) sửa đổi, đình chỉ, vô hiệu hoặc hủy bỏ việc đổi điểm của quý khách. Chúng tôi có toàn quyền thực hiện những hành động này để thuận tiện cho chương trình Radisson Rewards hoặc nếu có cơ sở hợp lý để nghi ngờ, rằng (i) quý khách đã vi phạm hoặc đang sử dụng Chương trình theo cách không phù hợp với các Điều khoản của Chương trình này hoặc mục đích của Chương trình hoặc bất kỳ phần nào của Chương trình; (ii) quý khách đã sử dụng sai hoặc lạm dụng Radisson Rewards; (iii) hoạt động tài khoản hoặc quyền lợi hội viên của quý khách liên quan đến hoặc là kết quả của hành vi gian lận, không trung thực, trộm cắp hoặc các phương tiện bất hợp pháp hoặc không phù hợp khác; (iv) quý khách cố ý có được hoặc duy trì nhiều hơn một tài khoản Radisson Rewards; (v) quyền lợi hội viên hoặc sự tham gia của quý khách vào chương trình Radisson Rewards vi phạm bất kỳ luật, điều khoản hoặc quy định hiện hành nào; (vi) việc chúng tôi cung cấp các lợi ích theo Radisson Rewards vi phạm bất kỳ luật, điều khoản hoặc quy định hiện hành nào; hoặc (vii) quý khách không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào do hoặc tham gia vào hành vi lạm dụng, không phù hợp, xúc phạm hoặc thù địch liên quan đến Radisson Rewards, Cơ sở lưu trú tham gia Chương trình, Radisson Hotels hoặc Đối tác của chúng tôi hoặc cán bộ, giám đốc, đại lý, nhân viên tương ứng, đại diện hoặc khách mời của họ. Những quyền này bổ sung cho bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác mà chúng tôi có thể có được theo luật hiện hành và chúng tôi có toàn quyền thực hiện hành động hành chính và/hoặc pháp lý thích hợp, bao gồm, nhưng không giới hạn, truy tố hình sự hoặc dân sự, mà chúng tôi cho là cần thiết.

iv. Hiệu lực Chấm dứt: Nếu quyền lợi hội viên của quý khách trong chương trình Radisson Rewards bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, tài khoản Radisson Rewards của quý khách sẽ bị đóng và tất cả các điểm trong tài khoản Radisson Rewards của quý khách sẽ bị hủy, bị mất, vô hiệu và không còn đổi thưởng được. Nếu chúng tôi sửa đổi, đình chỉ, vô hiệu hoặc hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả số điểm của quý khách, thì những điểm đó sẽ bị xóa khỏi tài khoản Radisson Rewards của quý khách và sẽ không còn đổi thưởng được.

f. Tư cách hội viên và Đăng ký tham gia chương trình Radisson Rewards Americas: Khách là hội viên và không phải là hội viên Radisson Rewards đều đủ điều kiện trở thành hội viên của chương trình Radisson Rewards Americas dành cho các hội viên muốn tích điểm và đổi thưởng tại các khách sạn Radisson ở Hoa Kỳ, Canada, Châu Mỹ Latinh hoặc Caribbean. Đăng ký làm hội viên và đăng ký tham gia chương trình Radisson Rewards Americas phải tuân theo Điều khoản và Điều kiện của Chương trình cũng như Chính sách về quyền riêng tư do Radisson Hospitality, Inc. nêu ra và có thể tìm thấy tại https://www.radissonhotelsamericas.com/vi-vn/terms-and-conditions

3. QUYỀN LỢI HỘI VIÊN TRONG RADISSON REWARDS CHO BOOKERS AND PLANNERS

a. Tư cách hội viên: Đăng ký làm hội viên Radisson Rewards for Bookers and Planners dành cho những cá nhân đủ tuổi trưởng thành tại nơi họ cư trú. Các hội viên Radisson Rewards for Bookers and Planners phải cung cấp và duy trì địa chỉ email chính xác và địa chỉ thực chính xác, bao gồm thành phố, tiểu bang hoặc tỉnh và quốc gia cư trú. Một cá nhân chỉ có thể duy trì quyền lợi hội viên Radisson Rewards và không được tích Điểm trên nhiều tài khoản Radisson Rewards. Các hội viên cũng có thể duy trì tư cách hội viên Radisson Rewards for Business Americas, sử dụng cùng tên và địa chỉ email. Quyền lợi hội viên và việc tham gia Radisson Rewards sẽ bị vô hiệu nếu bị cấm theo luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành.

i. Tư cách hội viên Room Booker: Việc đăng ký làm hội viên Radisson Rewards for Bookers and Planners dành cho những cá nhân đáp ứng các tiêu chí ở trên trong phần 3a và là tư vấn viên du lịch ở các quốc gia đủ điều kiện là thành viên của ARC/IATA/CLIA/TIDS/TRUE; hoặc những người phụ trách lên kế hoạch đặt phòng cho những người khác như Trợ lý Cá nhân, Người ra Quyết định và Đại lý Du lịch Vừa và Nhỏ.

ii. Tư cách hội viên của Người lên kế hoạch tổ chức Hội họp và Sự kiện (Meeting and Event Planner): Việc đăng ký làm hội viên Radisson Rewards for Bookers and Planners dành cho những cá nhân đáp ứng các tiêu chí ở trên trong phần 3a, là người lên kế hoạch tổ chức sự kiện đặc biệt và các chuyên gia kinh doanh khác, những người lên kế hoạch tổ chức các cuộc họp và hội nghị.

b. Đăng ký tham gia: Quý khách có thể đăng ký làm hội viên Radisson Rewards for Bookers and Planners tại một Cơ sở lưu trú tham gia Chương trình, trực tuyến tại www.radissonhotels.com/vi-vn/rewards/join-b2b, qua Ứng dụng Radisson Hotel hoặc qua điện thoại bằng cách gọi cho Dịch vụ Hội viên. Để tìm số cho khu vực của quý khách, hãy truy cập www.radissonhotels.com/vi-vn/contact-us. Đại lý Du lịch có số IATA có thể đăng ký tham gia trực tuyến hoặc qua tổng đài. Chúng tôi có toàn quyền, trong phạm vi hợp lý nhất được phép theo luật hiện hành và không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với quý khách, chấp nhận hoặc từ chối đăng ký làm hội viên của quý khách trong chương trình Radisson Rewards for Bookers and Planners. Nếu chúng tôi chấp nhận đơn đăng ký làm hội viên của quý khách, chúng tôi sẽ thiết lập tài khoản Radisson Rewards for Bookers and Planners mang tên của quý khách và gửi số tài khoản Radisson Rewards for Bookers and Planners của quý khách đến địa chỉ email mà quý khách cung cấp khi đăng ký. Một cá nhân chỉ có thể duy trì một quyền lợi hội viên Radisson Rewards và không được tích Điểm trên nhiều tài khoản Radisson Rewards

c. Nghĩa vụ của Hội viên: Là hội viên Radisson Rewards for Bookers and Planners, quý khách đồng ý tuân thủ các Điều khoản của Chương trình này, các điều khoản và điều kiện hiện hành của Đối tác của chúng tôi cũng như tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành. Quý khách đồng ý rằng việc quý khách tự chịu hoàn toàn rủi ro khi tham gia Radisson Rewards for Bookers and Planners. Quý khách đồng ý rằng nếu quý khách phản đối bất kỳ Điều khoản của Chương trình nào, hoặc bất kỳ sửa đổi nào trong đó, hoặc không hài lòng với Radisson Rewards for Bookers and Planners thì quý khách có quyền chấm dứt quyền lợi hội viên của mình. Quý khách đồng ý rằng quý khách chịu trách nhiệm hạn chế việc tiếp xúc và duy trì tính bảo mật của mã số tài khoản và hồ sơ hội viên Radisson Rewards for Bookers and Planners của quý khách. Quý khách cũng đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi nếu số tài khoản hoặc hồ sơ hội viên Radisson Rewards for Bookers and Planners, bao gồm mật khẩu của quý khách, đã bị đánh cắp hoặc bị xâm phạm. Quý khách đồng ý rằng quý khách chịu trách nhiệm hạn chế việc tiếp xúc và duy trì tính bảo mật của mã số hội viên, tài khoản và mật khẩu Radisson Rewards của quý khách và chấp nhận mọi hậu quả của việc không tuân thủ nghĩa vụ này, bao gồm cả việc bị mất hoặc đánh cắp điểm hoặc dữ liệu cá nhân. Quý khách đồng ý rằng quý khách sẽ luôn cung cấp thông tin chính xác cho chúng tôi và thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào trong thông tin của quý khách. Bất kỳ thay đổi nào đối với hồ sơ hội viên sẽ dẫn đến việc đóng băng tài khoản trong tối đa 24 giờ, nghĩa là không thể thực hiện đổi điểm trong khoảng thời gian này. Quý khách hiểu rằng việc nhận các lợi ích với tư cách là hội viên Radisson Rewards for Bookers and Planners có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về thuế và đồng ý rằng mọi trách nhiệm pháp lý về thuế, bao gồm cả việc tiết lộ thông tin, liên quan đến tư cách hội viên của quý khách trong chương trình Radisson Rewards for Bookers and Planners đều do quý khách chịu trách nhiệm. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn thuế nếu có bất kỳ câu hỏi nào về các khoản thuế của chương trình. Khi pháp luật yêu cầu, quý khách phải thông báo cho chủ lao động và/hoặc cơ quan của mình, nếu có, cũng như khách hàng và khách hàng dịch vụ của quý khách về việc quý khách tham gia Chương trình. Bằng cách tham gia Chương trình, quý khách xác nhận rằng quý khách đã thông báo như vậy cho chủ lao động và/hoặc cơ quan, khách hàng và khách hàng dịch vụ của mình và rằng họ hiểu rằng do có quyền lợi hội viên của Radisson Rewards for Bookers and Planners, quý khách có thể nhận được các lợi ích của Chương trình.

d. Hết hạn điểm và Chấm dứt Quyền lợi hội viên:

i. Hết hạn điểm: Nếu không có hoạt động tích điểm trong tài khoản Radisson Rewards for Bookers and Planners của quý khách trong khoảng thời gian 24 tháng bất kỳ, chúng tôi có toàn quyền, bất kỳ lúc nào và không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý đối với quý khách, vô hiệu và hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả số điểm của quý khách.

ii. Chấm dứt Quyền lợi hội viên Radisson Rewards for Bookers and Planners bởi Quý khách: Quý khách có thể chấm dứt quyền lợi hội viên của mình trong chương trình Radisson Rewards for Bookers and Planners bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua bất kỳ kênh liên hệ nào được nêu ở chương cuối cùng của Điều khoản và Điều kiện này.

iii. Các sửa đổi Khác đối với Quyền lợi hội viên và Chấm dứt quyền lợi hội viên của Quý khách trong chương trình Radisson Rewards foBookers and Planners  bởi Chúng tôi: Ngoài những điều trên, chúng tôi có toàn quyền, trong phạm vi hợp lý nhất được phép theo luật hiện hành, vào bất kỳ lúc nào và không cần thông báo hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với quý khách, (i) sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền lợi hội viên của quý khách trong Radisson Rewards for Business; (ii) sửa đổi, đình chỉ, vô hiệu hoặc hủy bỏ tất cả hoặc một phần điểm của quý khách; (iii) sửa đổi, đình chỉ, vô hiệu hoặc hủy bỏ việc đổi thưởng của quý khách. Chúng tôi có toàn quyền thực hiện những hành động này để thuận tiện cho chương trình Radisson Rewards for Business hoặc nếu có cơ sở hợp lý để nghi ngờ, rằng (i) quý khách đã vi phạm hoặc đang sử dụng Chương trình theo cách không phù hợp với các Điều khoản của Chương trình này hoặc mục đích của Chương trình hoặc bất kỳ phần nào của Chương trình; (ii) quý khách đã sử dụng sai hoặc lạm dụng Radisson Rewards for Business; (iii) hoạt động tài khoản hoặc quyền lợi hội viên của quý khách liên quan đến hoặc là kết quả của hành vi gian lận, không trung thực, trộm cắp hoặc các phương tiện bất hợp pháp hoặc không phù hợp khác; (iv) quý khách cố ý có được hoặc duy trì nhiều hơn một tài khoản Radisson Rewards for Business; (v) quyền lợi hội viên hoặc sự tham gia của quý khách vào chương trình Radisson Rewards for Business vi phạm bất kỳ luật, điều khoản hoặc quy định hiện hành nào; (vi) việc chúng tôi cung cấp các lợi ích theo Radisson Rewards for Business vi phạm bất kỳ luật, điều khoản hoặc quy định hiện hành nào; hoặc (vii) quý khách không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào do hoặc tham gia vào hành vi lạm dụng, không phù hợp, xúc phạm hoặc thù địch liên quan đến Radisson Rewards for Business, Cơ sở lưu trú tham gia Chương trình, Radisson hoặc Đối tác của chúng tôi hoặc cán bộ, giám đốc, đại lý, nhân viên tương ứng, đại diện hoặc khách mời của họ. Những quyền này bổ sung cho bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác mà chúng tôi có thể có được theo luật hiện hành và chúng tôi có toàn quyền thực hiện hành động hành chính và/hoặc pháp lý thích hợp, bao gồm, nhưng không giới hạn, truy tố hình sự hoặc dân sự, mà chúng tôi cho là cần thiết.

iv. Hiệu lực Chấm dứt: Nếu quyền lợi hội viên của quý khách trong chương trình Radisson Rewards for Bookers and Planners bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, tài khoản Radisson Rewards for Bookers and Planners của quý khách sẽ bị đóng và tất cả các điểm trong tài khoản Radisson Rewards for Bookers and Planners của quý khách sẽ bị hủy, bị mất, vô hiệu và không còn đổi thưởng được. Nếu chúng tôi sửa đổi, đình chỉ, vô hiệu hoặc hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả số điểm của quý khách, thì những điểm đó sẽ bị xóa khỏi tài khoản Radisson Rewards for Business của quý khách và sẽ không còn đổi thưởng được.

e. Tư cách hội viên và đăng ký tham gia chương trình Radisson Rewards for Business Americas: Khách là hội viên và không phải là hội viên Radisson Rewards for Bookers and Planners đều đủ điều kiện trở thành hội viên của chương trình Radisson Rewards for Business Americas dành cho các hội viên muốn tích điểm và đổi thưởng tại các khách sạn của chúng tôi ở Hoa Kỳ, Canada, Châu Mỹ Latinh và Caribbean. Đăng ký làm hội viên và đăng ký tham gia chương trình Radisson Rewards for Business Americas phải tuân theo Điều khoản và Điều kiện của Chương trình cũng như Chính sách về quyền riêng tư do Radisson Hospitality, Inc. nêu ra và có thể tìm thấy tại www.radissonhotelsamericas.com/vi-vn/terms-and-conditions.

4. ĐIỂM

a. Tích điểm trong chương trình Radisson Rewards:

i. Tại các Cơ sở lưu trú tham gia Chương trình: Các hội viên Radisson Rewards có thể tích điểm cho mỗi đô la Mỹ chi cho Chi phí Phòng và Đồ ăn Thức uống Hợp lệ tại các Cơ sở lưu trú tham gia Chương trình khi được thêm vào hóa đơn và thanh toán khi trả phòng. Đề xuất về điểm và lợi ích phụ thuộc vào hạng hội viên và lựa chọn lợi ích của hội viên trước khi đặt phòng. Để áp dụng các tùy chọn cho chuyến lưu trú, các hội viên phải thay đổi cài đặt trong khu vực riêng tư của hội viên trước khi hoàn tất đặt phòng.

 

Hạng / Tuỳ chọn

Club Premium VIPĐề xuất và lợi ích Tích điểm để lựa chọn:Chiết khấu lên tới 10% với mức giá dành riêng cho hội viên

8 điểm cho mỗi $ chi tiêu

Tuỳ chọn ưu tiên thiết lập trước:

Chiết khấu lên tới 10% với mức giá dành riêng cho hội viên      
27 điểm cho mỗi $ chi tiêuTuỳ chọn ưu tiên thiết lập trước:

Chiết khấu lên tới 10% với mức giá dành riêng cho hội viên
36 điểm cho mỗi $ chi tiêu


Kích hoạt tăng tốc chiết khấu:
Chiết khấu lên tới 20%
9 điểm cho mỗi $ chi tiêu


Kích hoạt tăng tốc chiết khấu:
Chiết khấu lên tới 20%
12 điểm cho mỗi $ chi tiêu


Đồ ăn và Thức uống

Đồ ăn và thức uống khi ăn uống trong khách sạn sẽ được tích điểm theo đề xuất tích điểm được thiết lập trước khi đặt phòng.
Quý khách tích luỹ được điểm khi lưu trú trong khách sạn và hóa đơn nhà hàng được cộng vào hóa đơn khách sạn được thanh toán đầy đủ khi trả phòng.
Không tích điểm được trên các sản phẩm rượu và thuốc lá.
Chiết khấu liên quan đến hạng và nhà hàng, được chỉ định trong phần lợi ích.


Hội họp và Sự kiện


Hội viên tích luỹ được 5 điểm cho mỗi $ chi tiêu cho hội họp và sự kiện. Tối đa 250.000 điểm cho mỗi sự kiện.


Hội viên Radisson Rewards Bookers and Planners không thể thay đổi cài đặt tích điểm ưa tiên của họ cho kỳ lưu trú cá nhân của họ và sẽ được chiết khấu lên tới 10% khi tích luỹ được 27 điểm cho mỗi $ chi tiêu ở hạng Premium và 36 điểm cho mỗi $ chi tiêu khi là VIP. Các lợi ích khác được nêu trong phần “các lợi ích khác” của các điều khoản và điều kiện. Không áp dụng chiết khấu cho thuế hoặc tiền boa, đồ uống có cồn, dịch vụ phòng hoặc ăn uống tại phòng, phục vụ ăn uống hoặc tiệc chiêu đãi, hoặc khách đoàn hoặc các nhóm từ sáu người trở lên. Quý khách phải cung cấp mã số hội viên Radisson Rewards của mình khi đặt phòng hoặc khi nhận phòng. Quý khách sẽ không tích điểm được và không được cộng Đêm lưu trú/Kỳ lưu trú Hợp lệ nào đóng góp vào trạng thái hạng có nếu một cơ sở lưu trú không còn là Cơ sở lưu trú tham gia Chương trình sau khi đặt phòng được thực hiện nhưng trước Thời gian lưu trú Hợp lệ.
Quý khách sẽ được coi là tích luỹ được điểm sau khi thời gian lưu trú hoàn tất cho một kỳ lưu trú đủ điều kiện, tất cả các khoản phí đã được thanh toán đầy đủ và điểm đã được cộng vào tài khoản của quý khách. Quý khách không đổi được điểm trước khi Kỳ lưu trú Hợp lệ hoàn tất, thanh toán đầy đủ và điểm được cộng vào tài khoản của quý khách. Chỉ có một hội viên Radisson Rewards có thể tích điểm cho mỗi Kỳ lưu trú hợp lệ và hội viên đó phải xuất hiện trong đặt phòng và là khách đã đăng ký.
Có thể tích điểm được trên tối đa ba phòng được đặt trong cùng một đặt phòng, nhưng điểm thưởng cho nhiều phòng phải được yêu cầu tại hoặc trước thời điểm nhận phòng và hội viên phải xuất hiện trong đặt phòng cho ít nhất một trong các phòng đã đặt và là khách đã đăng ký trong suốt Kỳ lưu trú Hợp lệ. Không thể tích điểm được cho bất kỳ đặt phòng nào khác không có tên của hội viên Radisson Rewards trong đặt phòng và hội viên đó không phải là khách đã đăng ký. Chỉ phòng mà hội viên được đăng ký với tư cách là khách trong Kỳ lưu trú Hợp lệ mới được tính để đạt trạng thái Elite.

ii. Thông qua Đối tác: Các hội viên Radisson Rewards có thể tích điểm qua các Đối tác của chúng tôi. Những cơ hội này có thể thay đổi tùy theo quốc gia cư trú của hội viên Radisson Rewards hoặc nơi diễn ra giao dịch, có thể không dành cho tất cả hội viên, có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, chịu sự điều chỉnh của các Điều khoản của Chương trình này và phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung theo yêu cầu của từng Đối tác. Đối tác là các tổ chức độc lập và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chất hoặc chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ do bất kỳ Đối tác nào cung cấp, cũng như đối với bất kỳ nỗ lực chào mời hoặc tiếp thị nào của bất kỳ Đối tác nào. Quý khách chịu trách nhiệm tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Đối tác cũng như các chính sách về quyền riêng tư và sử dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các điều khoản, thay đổi hoặc ngừng các điều khoản, điều kiện, chính sách về quyền riêng tư và sử dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ của Đối tác. Bằng cách cung cấp mã số hội viên Radisson Rewards của quý khách cho một Cơ sở lưu trú tham gia Chương trình, quý khách cho biết mong muốn tích điểm của mình.

iii. Mua điểm: Tùy từng thời điểm, chúng tôi có toàn quyền cung cấp cho các hội viên Radisson Rewards lựa chọn mua điểm. Chúng tôi hiện cung cấp cho các hội viên lựa chọn mua điểm thông qua Points.com. Các điều khoản và điều kiện bổ sung được áp dụng và có tại https://www.radissonhotels.com/vi-vn/rewards/earn. Điểm được mua phải tuân theo các Điều khoản của Chương trình này. Bất kỳ giao dịch mua, bán, trao đổi, đấu giá, tặng, chuyển nhượng hoặc nhượng lại điểm nào khác, trừ khi có thể được cho phép cụ thể trong các Điều khoản của Chương trình này, đều bị cấm và sẽ không được chấp thuận.

b. Tích điểm trong Radisson Rewards for Bookers and Planners: Các đại lý du lịch, người sắp xếp chuyến đi, người lên kế hoạch tổ chức hội họp và sự kiện cũng như các chuyên gia kinh doanh khác có thể tích điểm. Đây là những người đặt phòng hộ người khác và/hoặc lên kế hoạch tổ chức các cuộc họp và hội nghị tại các Cơ sở lưu trú tham gia Chương trình.

i. Tích điểm khi Đặt phòng: Các hội viên là Đại lý Du lịch và người sắp xếp chuyến đi có thể tích luỹ được 10 điểm cho mỗi đô la chi tiêu cho Đặt phòng Hợp lệ tại các cơ sở lưu trú tham gia Chương trình khi đặt chuyến đi hộ người khác. Nếu quý khách đặt phòng tại một Cơ sở lưu trú tham gia Chương trình trong danh mục khách sạn của Radisson Hotel Group ở Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi hoặc Châu Á Thái Bình Dương, quý khách cần phải là hội viên của Radisson Rewards for Bookers and Planners và nhập mã số hội viên gồm 16 chữ số của quý khách vào hệ thống phân phối toàn cầu (global distribution system, GDS) để tích điểm cho lần đặt phòng đó. Đặt phòng hợp lệ có thể được thực hiện trực tiếp trên trang web của Radisson Hotel hoặc ở cấp độ khách sạn. Có thể tìm thấy thêm hướng dẫn về cách đặt phòng và tích điểm tại: https://www.radissonhotels.com/vi-vn/rewards/business. Điểm sẽ được cấp tại thời điểm lưu trú của khách. Các đêm lưu trú hoặc kỳ lưu trú đặt hộ người khác không được tính vào Trạng thái Elite của quý khách. Các hội viên của chương trình Radisson Rewards for Business Americas muốn tích điểm phải là hội viên của chương trình hỗ trợ cơ sở lưu trú mà họ đang đặt phòng. Nếu quý khách đặt phòng tại một Cơ sở lưu trú tham gia Chương trình trong danh mục khách sạn của Radisson Americas Hotel Group ở Hoa Kỳ, Canada, Mỹ Latinh và Caribbean, quý khách cần phải là hội viên Radisson Rewards Americas và nhập mã số hội viên chương trình Radisson Rewards Americas của quý khách trong hệ thống phân phối toàn cầu (global distribution system, GDS) để tích điểm cho lần đặt phòng đó. Những đêm lưu trú hoặc kỳ lưu trú được đặt hộ người khác hoặc liên quan đến cuộc họp hoặc sự kiện không được tính vào Trạng thái Elite của quý khách.

ii. Tích điểm khi Đặt phòng Sự kiện: Các hội viên Người lên kế hoạch tổ chức Hội họp và Sự kiện (Meeting & Event Planner) có thể tích luỹ được 5 điểm cho mỗi đô la chi tiêu cho đặt phòng Sự kiện (dựa trên tổng chi tiêu cho việc thuê phòng họp, đồ ăn thức uống và phòng ngủ tính trên hóa đơn chủ có giá trị lên đến tối đa 250.000 điểm cho mỗi sự kiện và 250.000 cho mỗi đặt phòng theo đoàn.) Không tích luỹ được điểm cho đặt phòng Sự kiện khi bị cấm theo luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành. Quý khách phải yêu cầu tích điểm cho Đặt phòng Sự kiện vào thời điểm cuộc họp, sự kiện hoặc hội nghị được đặt trước bằng cách điền tên của quý khách và mã số hội viên Radisson Rewards for Bookers and Planners vào hợp đồng với Cơ sở lưu trú tham gia Chương trình. Đặt phòng Sự kiện phải được áp dụng cho một hóa đơn chủ để đủ điều kiện tích điểm. Chỉ có một hội viên Radisson Rewards for Bookers and Planners tích điểm được cho Đặt phòng Sự kiện. Quý khách không cần phải tham dự hội họp hoặc sự kiện thì mới có đủ điều kiện tích điểm cho Đặt phòng Sự kiện. Một số dịch vụ và tiện nghi có thể không được cung cấp trực tiếp bởi Cơ sở lưu trú tham gia Chương trình và những khoản phí này cũng như các khoản phí khác, bao gồm phí hủy đặt phòng, phí hao mòn và các khoản thanh toán khác, có thể không hợp lệ là Đặt phòng Sự kiện. Những đêm lưu trú hoặc kỳ lưu trú liên quan đến hội họp hoặc sự kiện không được tính vào Trạng thái Elite của quý khách.

Đăng ký chương trình Radisson Rewards for Bookers and Planners mở cho những cá nhân đã xác nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chương trình và là những người: (i) được Radisson Rewards toàn quyền mời và chấp thuận; (ii) cư trú ở các quốc gia đủ điều kiện, như được xác định theo quyết định riêng của chúng tôi; (iii) đủ tuổi trưởng thành tại nơi cư trú; (iv) chịu trách nhiệm đặt phòng khách sạn thay mặt cho người sử dụng lao động hoặc tổ chức của họ; (v) được tuyển dụng bởi một tổ chức mà Radisson Rewards đã toàn quyền quyết định phê duyệt; và (vi) không phải là đại lý du lịch chuyên nghiệp đặt chỗ cho các cá nhân bên ngoài công ty và/hoặc tổ chức của họ. Một cá nhân không được tích điểm cho bất kỳ ai khác.
Quý khách phải khai báo và thông báo cho chủ lao động của mình, cũng như nhận được sự cho phép của chủ lao động về việc tham gia Radisson Rewards for Bookers and Planners. Bằng việc tham gia Radisson Rewards for Bookers and Planners, quý khách khẳng định và xác nhận rằng:

a. quý khách đã khai báo và thông báo cho chủ lao động của mình (và bất kỳ khách du lịch nào mà quý khách đặt phòng khách sạn) và họ đã đọc và hiểu Chính sách về Quyền riêng tư cũng như hiểu và đồng ý rằng do quyền lợi hội viên của Radisson Rewards for Bookers and Planners, quý khách có thể cung cấp thông tin cá nhân về họ và có thể nhận được các lợi ích của Radisson Rewards for Bookers and Planners;

b. quý khách sẽ tuân thủ mọi điều khoản và điều kiện, bao gồm chính sách du lịch, chính sách quà tặng và chính sách khuyến khích của chủ lao động, khách hàng và khách hàng dịch vụ của quý khách;

c. quý khách sẽ tuân thủ mọi luật hiện hành;

d. khi chúng tôi yêu cầu, quý khách sẽ cung cấp cho chúng tôi bằng chứng bằng văn bản rằng quý khách đã cung cấp tất cả thông tin cần thiết và đã nhận được tất cả các sự đồng ý cần thiết;

e. quý khách không được tuyển dụng bởi bất kỳ chính phủ nào không thuộc Hoa Kỳ (bao gồm bất kỳ doanh nghiệp nhà nước nào không thuộc sở hữu của Hoa Kỳ, hoặc bất kỳ bộ, cơ quan hoặc cơ quan tương tự nào của chính phủ không thuộc Hoa Kỳ thực hiện bất kỳ chức năng hành pháp, tư pháp, trọng tài, quy định hoặc hành chính nào của hoặc liên quan đến chính phủ ); và

f. quý khách sẽ thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ thay đổi nào đối với chủ lao động của quý khách và cập nhật thông tin của quý khách, đồng thời đảm bảo rằng quý khách thông báo và xin phép chủ lao động mới của quý khách cũng như tuân thủ các yêu cầu đã đề ra.

iv. Cung cấp thông tin và Sự đồng ý: Quý khách có trách nhiệm cung cấp thông tin và nhận được sự đồng ý từ chủ lao động, người đứng đầu và/hoặc khách hàng dịch vụ của mình rằng quý khách sẽ tích được điểm và các ưu đãi khác nhận được từ Radisson Rewards for Bookers and Planners, đồng thời phải tuân thủ mọi chính sách khuyến khích và quà tặng hiện hành.

c. Đổi điểm:

i. Thông tin chung: Các hội viên Radisson Rewards và Radisson Rewards for Bookers and Planners có thể đổi điểm tại các Cơ sở lưu trú tham gia Chương trình hoặc thông qua Đối tác của chúng tôi. Điểm có thể được quy đổi thành lợi ích dành cho hội viên Radisson Rewards hoặc Radisson Rewards for Bookers and Planners hoặc cho một cá nhân khác như một món quà. Hội viên có thể đặt phòng Đêm thưởng như một món quà cho bạn bè hoặc thành viên gia đình của họ nhưng không thể bán để kiếm lời. Ngoại trừ việc chuyển nhượng điểm được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản của Chương trình này hoặc với sự đồng ý bằng văn bản của Radisson, điểm không được bán, trao đổi, đổi, môi giới, chuyển nhượng, mua bán, đấu giá hoặc cho đi. Tùy chọn đổi điểm có thể thay đổi theo thời gian mà không cần thông báo, do chúng tôi toàn quyền quyết định.
Khi đổi điểm, quý khách sẽ được yêu cầu xác minh thông tin tài khoản Radisson Rewards hoặc Radisson Rewards for Bookers and Planners của mình. Số điểm tương ứng sẽ được trừ vào tài khoản của quý khách tại thời điểm giao dịch được bắt đầu và phải có đủ số điểm trong tài khoản của quý khách tại thời điểm đó để thực hiện giao dịch. Không thể kết hợp điểm trong hai hoặc nhiều tài khoản khác nhau để đổi điểm. Các giao dịch đổi điểm có thể được phê duyệt hoặc thu hồi, do Radisson toàn quyền quyết định.

ii. Tại các Cơ sở lưu trú tham gia Chương trình:

a. Đêm thưởng: Các hội viên Radisson Rewards hoặc Radisson Rewards for Bookers and Planners có thể đổi điểm để lấy Đêm thưởng tại các Cơ sở lưu trú tham gia Chương trình, tùy thuộc vào tình trạng còn phòng trống. Việc đặt phòng Đêm thưởng phải được thực hiện trước và thông qua trang web của Radisson Hotels hoặc ứng dụng di động của Radisson Hotels. Đêm thưởng không được kết hợp với các chứng nhận, chiết khấu, gói hoặc ưu đãi khuyến mại khác và không được tính hoa hồng, bao gồm nhưng không giới hạn ở hoa hồng cho các đại lý du lịch, trừ khi được chỉ định là một chương trình khuyến mãi riêng biệt. Đêm thưởng áp dụng cho phòng tiêu chuẩn có sức chứa tiêu chuẩn. Khách bổ sung phải chịu phí tiêu chuẩn cho khách bổ sung của Cơ sở lưu trú tham gia Chương trình. Để tránh nghi ngờ: ngay cả khi hội viên đặt phòng cho 3 người bằng cách đổi đêm thưởng để lấy phòng tiêu chuẩn, hội viên vẫn phải trả khi có phát sinh thêm người ở. Đêm thưởng phải tuân theo các chính sách hủy đặt phòng, bảo đảm và đặt cọc của từng Cơ sở lưu trú tham gia Chương trình. Số điểm tương đương với một đêm lưu trú của đặt phòng Đêm thưởng sẽ được trừ vào tài khoản của quý khách nếu đặt phòng của quý khách không bị hủy theo chính sách hủy đặt phòng của Cơ sở lưu trú tham gia Chương trình. Mọi chi phí phát sinh liên quan đến Đêm thưởng thuộc trách nhiệm duy nhất của hội viên.

Nếu một khách sạn không còn là Cơ sở lưu trú tham gia Chương trình sau khi đặt phòng Đêm thưởng được thực hiện, nhưng trước thời gian lưu trú thực tế, Radisson sẽ nỗ lực hợp lý để yêu cầu khách sạn tôn trọng đặt phòng Đêm thưởng, nhưng không thể và không đảm bảo rằng bất kỳ đặt phòng Đêm thưởng nào như vậy sẽ được chấp nhận. Ngoài ra, theo quyết định của Radisson, Đêm thưởng có thể không có sẵn để đặt phòng tại một khách sạn sau khi xác định rằng khách sạn đó sẽ rời khỏi hệ thống Radisson hoặc sẽ không còn là khách sạn trong hệ thống Radisson bất kể thời gian thời gian trước khi khách sạn đó thực sự rời khỏi hệ thống.

b. Thanh toán bằng điểm: Các hội viên có thể đổi điểm của họ trong khách sạn để lấy các dịch vụ được sử dụng trong chuyến lưu trú hoặc cho chính chuyến lưu trú khi trả phòng. Thanh toán tối thiểu 10 điểm.

v. Thông qua Đối tác: Các hội viên Radisson Rewards có thể đổi điểm qua các Đối tác của chúng tôi. Các cơ hội và yêu cầu đổi điểm với từng Đối tác khác nhau, không có sẵn ở những nơi bị pháp luật cấm, có thể thay đổi bất cứ lúc nào, chịu sự điều chỉnh của các Điều khoản của Chương trình này và tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung theo yêu cầu của từng Đối tác. Đối tác là các tổ chức độc lập và Radisson Rewards không chịu trách nhiệm về tính chất hoặc chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ do bất kỳ Đối tác nào cung cấp, cũng như đối với bất kỳ nỗ lực chào mời hoặc tiếp thị nào của bất kỳ Đối tác nào. Quý khách chịu trách nhiệm trực tiếp kiểm tra và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Đối tác cũng như các chính sách về quyền riêng tư và sử dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các điều khoản, thay đổi hoặc ngừng các điều khoản, điều kiện, chính sách về quyền riêng tư và sử dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ của Đối tác.

vi. Quyên tặng điểm: Các hội viên Radisson Rewards có thể tặng điểm cho một số tổ chức phi lợi nhuận, do chúng tôi quyết định tùy từng thời điểm. Bất kỳ trường hợp quyên tặng, chuyển nhượng hoặc tặng điểm nào khác đều bị cấm và sẽ không được chấp nhận. Điểm được quyên tặng không bị khấu trừ thuế.

d. Chuyển điểm thông qua quy trình Chuyển điểm Toàn cầu: Các hội viên Radisson Rewards và Radisson Rewards for Bookers and Planners có thể chuyển điểm cho Radisson Rewards Americas, chương trình khách hàng thân thiết của Radisson Hotel Group Americas hỗ trợ các hội viên tích lũy và đổi thưởng ở Hoa Kỳ, Canada, Châu Mỹ Latinh và Caribbean. Hội viên phải có tài khoản trong cả chương trình Radisson Rewards và Radisson Rewards Americas với cùng địa chỉ email và tên trong tài khoản thì mới sử dụng được quy trình Chuyển điểm Toàn cầu. Tất cả các điều khoản và điều kiện của quy trình Chuyển điểm Toàn cầu đều được áp dụng. Hãy truy cập radissonhotels.com/globalpointstransfer để biết thêm thông tin và xem các điều khoản và điều kiện. Radisson Rewards có toàn quyền truất quyền tham gia tùy chọn Chuyển điểm của bất kỳ hội viên nào; thực hiện các thay đổi đối với các chương trình theo các điều khoản và điều kiện của Chương trình; và sửa đổi hoặc ngừng toàn bộ hoặc một phần tùy chọn chuyển điểm, bao gồm nhưng không giới hạn ở giá cả, số điểm tăng thêm và việc sử dụng Points.com để xử lý số điểm đã mua mà không cần thông báo trước.

e. Chuyển điểm: Các hội viên Radisson Rewards có thể chuyển điểm trong phạm vi chương trình cho tối đa 5 hội viên mỗi tháng. Các hội viên nhận điểm không được nhận từ quá 5 tài khoản trong một tháng. Số điểm tối đa mà một hội viên có thể nhận được vào tài khoản của họ mỗi tháng là 100.000 điểm. Hội viên phải là hội viên Radisson Rewards trong hơn 30 ngày thì mới có thể hoàn thành chuyển điểm hoặc nhận điểm.

f. Điều khoản khác:

i. Tài khoản Trực tuyến: Khi đã đăng ký Radisson Rewards và/hoặc Radisson Rewards for Bookers and Planners, quý khách phải kích hoạt tài khoản trực tuyến của mình. Radisson sẽ cố gắng cộng điểm vào tài khoản của quý khách một cách kịp thời. Quý khách chịu trách nhiệm kiểm tra để đảm bảo rằng điểm được cộng đúng vào tài khoản Radisson Rewards hoặc Radisson Rewards for Bookers and Planners của quý khách. Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về số điểm không được cộng đúng thì Radisson phải nhận được khiếu nại đó cùng với tài liệu hỗ trợ trong vòng sáu (6) tháng kể từ ngày yêu cầu tích lũy số điểm đó.

ii. Chuyển điểm: E: Trừ khi được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản của Chương trình này hoặc với sự đồng ý bằng văn bản của Radisson, Radisson Rewards hoặc Radisson Rewards for Bookers and Planners thì điểm, Đêm thưởng, Trạng thái Elite và các lợi ích khác của Chương trình không được bán, trao đổi, đổi, môi giới, chuyển nhượng, mua bán, đấu giá hoặc cho đi, bao gồm nhưng không giới hạn như một phần của vấn đề quan hệ gia đình, ly hôn, thừa kế hoặc theo cách khác theo hoạt động của pháp luật. Hội viên có thể đặt phòng Đêm thưởng như một món quà cho bạn bè hoặc thành viên gia đình của họ nhưng không thể bán để kiếm lời.

1. Chuyển điểm khi Qua đời: Điểm thuộc về một hội viên Radisson Rewards hoặc Radisson Rewards for Bookers and Planners đã qua đời có thể được chuyển vào tài khoản của (những) người thụ hưởng của hội viên đã qua đời theo toàn quyền quyết định của chúng tôi. Quyền lợi hội viên của hội viên đã qua đời trong chương trình Radisson Rewards hoặc Radisson Rewards for Business phải ở trạng thái bình thường vào thời điểm qua đời. Yêu cầu chuyển điểm phải bao gồm tài liệu cho thấy bằng chứng về việc qua đời, chẳng hạn như giấy chứng tử và bằng chứng về thẩm quyền đưa ra yêu cầu, chẳng hạn như tài liệu của tòa án hoặc di chúc của người quá cố. Yêu cầu phải được thực hiện trong vòng một (1) năm kể từ ngày qua đời, nếu không tài khoản của hội viên đã qua đời sẽ bị đóng và tất cả các điểm đều bị mất./p>

iii. Không có Giá trị Tiền mặt: Trừ khi luật pháp yêu cầu, điểm không có giá trị tiền mặt và không cấu thành tài sản của hội viên. Việc tích lũy điểm không cho phép các hội viên có bất kỳ quyền thụ hưởng nào đối với bất kỳ phần thưởng hoặc Chương trình nào. Với tư cách là hội viên Radisson Rewards hoặc Radisson Rewards for Bookers and Planners, quyền duy nhất quý khách có được bằng điểm là cơ hội từ bỏ đổi điểm theo các Điều khoản của Chương trình này.

g. Lợi ích: Lợi ích của hội viên Radisson Rewards thay đổi tùy theo khách sạn và thương hiệu tham gia, tùy thuộc vào tình trạng có sẵn và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Một số lợi ích hội viên chỉ có sẵn khi hội viên là khách đã đăng ký cho một kỳ lưu trú đủ điều kiện. Áp dụng tất cả các Điều khoản và Điều kiện của Radisson Rewards. Vô hiệu khi bị pháp luật cấm. Các hội viên Radisson Rewards sẽ nhận được các lợi ích dành cho hội viên trong khách sạn, theo địa phương, tại các cơ sở lưu trú của Radisson Hotel Group ở Trung Quốc.

i. Mức giá Chỉ dành cho Hội viên: Mức chiết khấu lên tới 10% được áp dụng cho tất cả hội viên Radisson Rewards và chỉ dành cho các đặt phòng trực tiếp được thực hiện trên trang web thương hiệu của Radisson Hotel Group, trang web dành cho thiết bị di động, ứng dụng di động, bộ phận đặt phòng khách sạn và Tổng đài.

ii. Chiết khấu Đồ ăn và Thức uống: Chiết khấu đồ ăn và thức uống áp dụng cho các nhà hàng tham gia. Không áp dụng mức chiết khấu này cho thuế hoặc tiền boa, đồ uống có cồn, dịch vụ phòng hoặc ăn uống tại phòng, phục vụ ăn uống hoặc tiệc chiêu đãi, hoặc khách đoàn hoặc các nhóm từ sáu người trở lên. Hội viên phải có mặt, cung cấp mã số hội viên Radisson Rewards và bằng chứng về trạng thái Elite, đồng thời phải yêu cầu chiết khấu tại hoặc trước khi hoàn thành trải nghiệm ăn uống của họ. Không áp dụng chiết khấu được tại quầy lễ tân của khách sạn. Không kết hợp chiết khấu được với các ưu đãi và ưu đãi khuyến mãi khác. Liên hệ trực tiếp với Khách sạn để xác định xem các nhà hàng của khách sạn có tham gia chương trình hay không.

iii. Hàng ưu tiên: Hàng ưu tiên áp dụng cho tất cả hội viên Radisson Rewards và khách đã tiến hành nhận phòng trực tuyến. Khi có phòng và theo khối lượng

iv. Nâng hạng phòng miễn phí: Nâng hạng phòng miễn phí chỉ áp dụng khi hội viên Elite là khách đã đăng ký. Mỗi hội viên Elite và mỗi kỳ lưu trú Hợp lê có thể được cung cấp một lần nâng hạng phòng miễn phí. Ưu đãi nâng hạng phòng được xác định bởi khách sạn tham gia Chương trình tùy thuộc vào tình trạng vòn phòng tại thời điểm nhận phòng. Ưu đãi nâng hạng phòng khác nhau tùy theo cơ sở lưu trú và theo loại phòng và có thể bao gồm phòng ở vị trí ưa thích, phòng có view ưa thích hoặc phòng mới được cải tạo. Hội viên Premium đủ điều kiện có được một phòng trong danh mục tốt nhất tiếp theo. Hội viên VIP đủ điều kiện có được một phòng trong danh mục phòng tốt nhất hiện có.

v. Nhận phòng sớm và trả phòng trễ: Nhận phòng sớm và trả phòng trễ tùy thuộc vào tình trạng phòng trống và chỉ áp dụng khi hội viên Elite là khách đã đăng ký. Nhận phòng sớm và trả phòng trễ có nghĩa là trước hai giờ hoặc trễ hơn hai giờ so với thời gian nhận phòng và trả phòng đã công bố của khách sạn. Các khách sạn có thể yêu cầu số thẻ tín dụng trong hồ sơ đặt phòng.

vi. Tăng cường chiết khấu (chiết khấu 20%): : Chiết khấu lên tới 20% có thể được áp dụng cho hội viên khi tùy chọn này được bật trên tài khoản. Mức chiết khấu này chỉ áp dụng cho các đặt phòng được thực hiện trực tiếp trên các kênh trực tiếp của Radisson Hotel Group. Bao gồm: Trang web thương hiệu, Ứng dụng Radisson Hotel, Tổng đài của Radisson Hotel Group và trực tiếp tại các Khách sạn Radisson

vii. Khách sạn Yêu thích Của tôi:

a. Danh sách ưu tiên : Danh sách ưu tiên đảm bảo rằng hội viên sẽ được liên hệ trước để đặt chỗ nếu xảy ra hủy đặt phòng. Vui lòng liên hệ với khách sạn nếu đã kín phòng để được đưa vào danh sách ưu tiên. Danh sách ưu tiên không đảm bảo có sẵn phòng để đặt và tùy thuộc vào tình trạng còn phòng. Danh sách ưu tiên chỉ khả dụng khi khách sạn đã được hội viên trong tài khoản của họ chọn là khách sạn “yêu thích”. Danh sách ưu tiên chỉ dành cho các hội viên Elite và chỉ dành cho phòng dành cho cá nhân của hội viên Elite, cho một Phòng ở mức giá cụ thể và tuân theo chính sách hủy đặt phòng và đảm bảo của khách sạn. Khi đăng ký để được đưa vào danh sách ưu tiên, không thanh toán đặt phòng đó bằng điểm được.

b. Phòng yêu thích : Phòng được sắp xếp khi nhận phòng. Chỉ khả dụng khi khách sạn đã được hội viên trong tài khoản của họ chọn là “yêu thích”. Khi có sẵn phòng.

c. Gửi hành lý : Chỉ khả dụng khi khách sạn đã được hội viên trong tài khoản của họ chọn là khách sạn “yêu thích”. Lợi ích sẽ được cung cấp ngay sau khi kết thúc kỳ lưu trú đủ điều kiện và khi hội viên có kỳ lưu trú tương lai được đặt tại cùng một khách sạn trong 20 ngày tiếp theo sau khi trả phòng. Mỗi hội viên được phép mang tối đa hai vali. Hành lý được gửi với điều kiện chỉ khách đã đăng ký mới được lấy.
Không được phép ký gửi một trong các vật dụng sau: súng, ma túy, thuốc men và đồ đạc dễ hỏng. Ngoài ra, không nên để lại bất kỳ tài sản có giá trị nào như: tiền bạc, đồ trang sức, giấy tờ tùy thân hoặc các loại giấy tờ pháp lý. Nếu đặt phòng trong tương lai bị hủy vì bất kỳ lý do gì (kể cả trường hợp bất khả kháng), hội viên phải chủ động liên hệ với khách sạn để thống nhất phương thức vận chuyển đồ đạc đến địa chỉ thuận tiện. Chi phí vận chuyển sẽ do hội viên chi trả. Nếu sau 30 ngày kể từ ngày hủy đặt phòng mà hội viên không liên lạc với khách sạn hoặc cả hai bên không đi đến thống nhất, khách sạn sẽ hủy bỏ các vật dụng đó.
Khách sạn chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các vật dụng được gửi và khách sạn chỉ chịu trách nhiệm đối với các tổn thất do lỗi hoặc sơ suất của khách sạn với số tiền tối đa lên tới 3.580 EURO hoặc trách nhiệm pháp lý theo luật pháp địa phương. Hội viên sẽ phải chứng minh giá trị của bất kỳ vật dụng nào bị thiếu và chứng minh rằng bảo hiểm của họ không chi trả cho tổn thất đó.

viii. Bữa sáng Miễn phí cho hai người: Chỉ được cung cấp khi hội viên VIP là khách đã đăng ký. Ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, bữa sáng tự chọn được cung cấp cho 2 người, trong đó một người là thành viên VIP đã đăng ký, cho mỗi kỳ lưu trú hợp lệ. Ở Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, hai bữa sáng được cung cấp trên mỗi đêm của một kỳ lưu trú hợp lệ

ix. Ra vào khu vực dành riêng: Tùy theo tình trạng sẵn có trong khách sạn.

x. Tổng đài: Tổng đài độc quyền Premium 24/7 và Tổng đài dành riêng cho VIP 24/7: hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần bằng tiếng Anh. Các ngôn ngữ khác sẽ được hỗ trợ theo lịch khác hoặc trực tuyến.

xi. Phiếu ưu đãi: Phiếu ưu đãi được cung cấp tùy theo quyết định của Radisson, để khách được nhận phiếu ưu đãi có thể sử dụng. Việc đặt phòng và sử dụng theo ngày được chỉ định trong phiếu ưu đãi tương ứng, và hiệu lực của phiếu ưu đãi có thể không được gia hạn. Các quy tắc tiêu dùng cho phiếu ưu đãi được chỉ định cho từng phiếu ưu đãi và có thể không được thay đổi.
Phiếu ưu đãi không thể được kết hợp với các chương trình khuyến mãi khác trừ khi được chỉ định trong phiếu ưu đãi.
Không thể hủy bỏ hoặc được hoàn tiền từ phiếu ưu đãi trừ khi có quy định khác về các điều kiện cụ thể của phiếu ưu đãi, khi áp dụng các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của Radisson Rewards.
Phiếu ưu đãi không được bán, trao đổi, đổi chác, môi giới, chuyển nhượng, mua, bán đấu giá hoặc cho đi.

xii. Hội viên giới thiệu Hội viên: Người giới thiệu là một Hội viên của Radisson Rewards, giới thiệu một người bạn vào chương trình.
Người được giới thiệu là một Hội viên mới của Radisson Rewards, đã đăng ký tham gia cụ thể thông qua một liên kết giới thiệu được cung cấp bởi một hội viên Radisson Rewards.
Hội viên phải đăng nhập và được công nhận là Hội viên của Radisson Rewards để có thể giới thiệu bạn của mình.
Hội viên chỉ có thể giới thiệu bạn của mình qua liên kết có sẵn trong tài khoản của hội viên. Không có hình thức giới thiệu nào khác hợp lệ để nhận điểm thưởng. Nếu người được giới thiệu vào chương trình, đăng ký tham gia Radisson Rewards thông qua biểu mẫu đăng ký chung, cả người giới thiệu và người được giới thiệu sẽ không nhận được điểm thưởng.
Cả người giới thiệu và người được giới thiệu sẽ tích lũy được 1.000 điểm. Để tích lũy được số điểm đó, người được giới thiệu phải:

a. Đăng ký tham gia thông qua liên kết cụ thể được cung cấp bởi người giới thiệu.

b. Đặt một chuyến lưu trú hợp lệ thông qua một trong các kênh trực tiếp của Radisson Hotel Group (Trang web, Ứng dụng, Tổng đài hoặc Khách sạn) trong vòng 365 ngày sau khi đăng ký qua liên kết giới thiệu. Người được giới thiệu sẽ nhận được điểm thưởng sau chuyến lưu trú đầu tiên với tư cách là hội viên Radisson Rewards

c. Đặt một chuyến lưu trú hợp lệ và điền mã số Radisson Rewards của người được giới thiệu khi đặt phòng.

d. Hoàn thành thủ tục thanh toán cho cơ sở lưu trú.
Tài khoản người giới thiệu và người được giới thiệu sẽ nhận được điểm từ 5 đến 7 ngày làm việc sau khi hoàn thành thủ tục thanh toán.
Hội viên Radisson Rewards có thể tích lũy được tới 50.000 điểm thưởng mỗi năm dương lịch thông qua chương trình Giới thiệu Bạn bè. Khi tích lũy đủ 50.000 điểm thưởng, hội viên vẫn có thể giới thiệu bạn bè tham gia chương trình nhưng sẽ không được tích lũy điểm.
Nếu người giới thiệu đã đạt 50.000 điểm thưởng tích lũy được thông qua chương trình Giới thiệu Bạn bè, những người mà họ giới thiệu tham gia chương trình sẽ vẫn tích lũy được 1.000 điểm sau chuyến lưu trú hợp lệ đầu tiên của họ.

5. THÔNG TIN CHUNG

a. Chính sách về Quyền riêng tư: Việc tham gia chương trình Radisson Rewards phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Chính sách về Quyền riêng tư dành cho khách của Radisson, có tại www.radissonhotels.com/vi-vn/privacy (gọi chung là “Chính sách về Quyền riêng tư”) và Thỏa thuận Sử dụng Trang web của chúng tôi được nêu tại www.radissonhotels.com/vi-vn/site-usage. Quý khách có thể tìm thêm thông tin về việc Radisson xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bao gồm mọi quyền liên quan, qua liên kết sau: https://www.radissonhotels.com/vi-vn/privacy.

b. Chịu sự Điều chỉnh của Luật pháp Hiện hành: Quyền lợi hội viên và sự tham gia vào Radisson Rewards và/hoặc Radisson Rewards for Bookers and Planners, và việc thu thập và đổi điểm, phải tuân theo và có thể bị vô hiệu nếu bị cấm hoặc hạn chế bởi luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành, hoặc các chính sách hoặc yêu cầu của chủ lao động hoặc khách hàng. Ngoài ra, quý khách có thể được hưởng một số quyền theo quy định theo luật của quốc gia quý khách cư trú mà có thể không bị giới hạn bởi các Điều khoản của Chương trình này. Không có nội dung nào trong các Điều khoản của Chương trình này sẽ hạn chế các quyền theo quy định đó.

c. Đổi tiền sang đô la Mỹ: Tất cả số tiền được thanh toán bằng một loại tiền tệ khác với đô la Mỹ sẽ được chuyển đổi sang đô la Mỹ theo tỷ giá chuyển đổi do chúng tôi toàn quyền quyết định.

d. Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm Bảo đảm và Giới hạn Trách nhiệm Pháp lý:

RADISSON CUNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH RADISSON REWARDS VÀ RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS, CÁC ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH NÀY CŨNG NHƯ BẤT KỲ DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM NÀO KHÁC CÓ LIÊN QUAN “NGUYÊN TRẠNG” VÀ, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TỪ CHỐI RÕ RÀNG MỌI BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH, THIẾT KẾ, ĐỘ CHÍNH XÁC, KHẢ NĂNG, TÍNH ĐẦY ĐỦ, TÍNH PHÙ HỢP, NĂNG LỰC, TÍNH HOÀN CHỈNH HOẶC TÌNH TRẠNG SẴN CÓ CỤ THỂ. NGOÀI NHỮNG ĐIỀU ĐÃ NÓI Ở TRÊN, RADISSON KHÔNG TUYÊN BỐ, ĐẢM BẢO HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG RADISSON REWARDS HOẶC RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM LIÊN QUAN NÀO KHÁC SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KHÔNG CÓ THIẾU SÓT HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, HOẶC CÁC KHIẾM KHUYẾT SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA HOẶC CÁC THAY ĐỔI ĐƯỢC THỰC HIỆN.
QUÝ KHÁCH ĐỒNG Ý RẰNG TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở TRƯỜNG HỢP DO SƠ SUẤT, RADISSON, CHỦ SỞ HỮU, CHI NHÁNH VÀ CÔNG TY CON CỦA RADISSON CŨNG NHƯ CÁC CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN VÀ ĐẠI LÝ TƯƠNG ỨNG CỦA RADISSON SẼ KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI, VÀ SẼ ĐƯỢC GIỮ CHO KHÔNG BỊ THIỆT HẠI TỪ, BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ THƯƠNG TÍCH, MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, KHOẢN BỒI THƯỜNG TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN DO HẬU QUẢ, MANG TÍNH TRỪNG PHẠT HOẶC MANG TÍNH RĂN ĐE CHO NGƯỜI KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN, TỬ VONG HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN PHÁT SINH TRONG KHI HOẶC TRONG MỘT PHẦN, TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, TỪ QUYỀN LỢI HỘI VIÊN HOẶC THAM GIA VÀO RADISSON REWARDS HOẶC RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS HOẶC VIỆC SỬ DỤNG PHẦN THƯỞNG, NGAY CẢ KHI ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ.
Không có nội dung nào trong các Điều khoản của Chương trình này loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của Radisson đối với bất kỳ vấn đề nào mà Radisson sẽ loại trừ hoặc hạn chế trách nhiệm pháp lý của mình. Điều này có thể bao gồm (không giới hạn, tùy thuộc vào quốc gia cư trú của quý khách) trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của Radisson và do gian lận hoặc khai báo gian lận.

e. Bồi thường: Quý khách đồng ý bồi thường, bỏ qua và giữ cho Radisson, Cơ sở lưu trú Tham gia Chương trình và Đối tác của chúng tôi cũng như bất kỳ công ty mẹ, công ty con và chi nhánh nào của họ cũng như giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý tương ứng của họ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý, chi phí, thiệt hại và lệ phí (kể cả phí luật sư) phát sinh từ bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến quyền lợi hội viên của quý khách trong chương trình Radisson Rewards hoặc Radisson Rewards for Bookers and Planners.

f. Điều chỉnh hoặc Chấm dứt Chương trình: Trong phạm vi hợp lý nhất được phép theo luật hiện hành, chúng tôi có toàn quyền, vào bất kỳ thời gian nào, có hoặc không có thông báo và không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ nào khác, mặc dù những thay đổi có thể ảnh hưởng đến giá trị của số điểm đã tích lũy (i) thêm, sửa đổi, xóa, thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt ("Thay đổi") Radisson Rewards hoặc Radisson Rewards for Bookers and Planners, toàn bộ hoặc một phần; bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ quy tắc, thủ tục, điều kiện, lợi ích, phần thưởng, mức phần thưởng, Cơ sở lưu trú Tham gia Chương trình, cơ hội và liên kết của Đối tác, điều khoản tích điểm, quy tắc đổi điểm hoặc tình trạng tồn tại của phần thưởng (ii) Thay đổi toàn bộ hoặc một phần Điều khoản của Chương trình này; (iii) Thay đổi bất kỳ ưu đãi nào của Radisson Rewards hoặc Radisson Rewards for Bookers and Planners; (iv) Thay đổi khả năng đổi toàn bộ hoặc một phần điểm; (v) Thay đổi quy trình đổi điểm, bao gồm số lượng điểm cần thiết để đổi; (vi) Thay đổi khả năng tích điểm, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc áp đặt giới hạn thời gian và thay đổi giá trị điểm, toàn bộ hoặc một phần; hoặc (vii) chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần Radisson Rewards hoặc Radisson Rewards for Bookers and Planners cho bất kỳ tổ chức có liên quan hoặc không liên quan nào. Sau khi chuyển nhượng, việc thực hiện các nghĩa vụ ở đây sau đó sẽ là trách nhiệm duy nhất và trực tiếp của tổ chức đó. Trong trường hợp chấm dứt Radisson Rewards hoặc Radisson Rewards for Bookers and Planners, tất cả số điểm không được đổi trước ngày chấm dứt Radisson Rewards hoặc Radisson Rewards for Bookers and Planners sẽ bị hủy bỏ mà không có bồi thường hoặc bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào khác, và việc đổi điểm sẽ không được chấp nhận sau đó. Khi tích lũy điểm và nếu không tham gia Chương trình, quý khách không được dựa vào tình trạng khả dụng tiếp tục của Radisson Rewards hoặc Radisson Rewards for Bookers and Planners, hoặc bất kỳ việc tích điểm, đổi điểm hoặc ưu đãi nào khác được thực hiện liên quan đến Radisson Rewards hoặc Radisson Rewards for Bookers and Planners. Tất cả các ưu đãi có sẵn cho đến khi hết, tuân theo bất kỳ chính sách hủy đặt phòng hiện hành nào và có thể thay đổi và/hoặc hủy bỏ mà không cần thông báo trước. Thông tin tài khoản chương trình là thông tin độc quyền của chúng tôi và các hội viên chỉ có thể truy cập với mục đích lấy thông tin liên quan đến tài khoản của họ. Chúng tôi có quyền kiểm tra hoặc điều tra các tài khoản và thông tin của Chương trình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo để đảm bảo tuân thủ Điều khoản của Chương trình. Trong quá trình kiểm toán hoặc điều tra, thông tin có thể được chia sẻ với các bên hỗ trợ hoạt động kiểm toán hoặc điều tra đó.

g. Luật Điều chỉnh và Diễn giải: Đăng ký tham gia chương trình cũng như các yêu cầu tích điểm và đổi điểm theo Radisson Rewards phải được chúng tôi xác minh và chấp nhận theo toàn quyền của chúng tôi. Tất cả các hành vi đó sẽ được coi là đã thực hiện, tiến hành, giao dịch và kết thúc tại Bỉ. Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào phát sinh hoặc liên quan đến Radisson Rewards, quyền lợi hội viên hoặc các Điều khoản của Chương trình này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp của Bỉ, bất kể sự lựa chọn luật hoặc sự xung đột của các điều khoản luật. Tất cả các nội dung diễn giải về Điều khoản của Chương trình sẽ do Radisson toàn quyền quyết định. Bản tiếng Anh của Điều khoản Chương trình sẽ có giá trị áp dụng. Tuy nhiên, không có nội dung nào trong các Điều khoản này sẽ ảnh hưởng đến quyền của quý khách được dựa vào các quy định bắt buộc của luật pháp tại quốc gia cư trú của quý khách.

h. Giải quyết Tranh chấp: Bất kỳ vụ kiện nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này sẽ chỉ được đưa ra trước các tòa án của Brussels, Bỉ. Không ảnh hưởng đến những nội dung đã nêu ở trên, nếu quốc gia cư trú của quý khách cho phép quý khách làm như vậy, quý khách cũng có thể đưa các thủ tục tố tụng liên quan đến các Điều khoản Chương trình này ra các tòa án của quốc gia nơi quý khách cư trú. Nếu quý khách là cư dân của Liên minh Châu Âu và muốn biết thêm thông tin về giải quyết tranh chấp trực tuyến, vui lòng theo liên kết này đến trang web của Ủy ban Châu Âu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Liên kết này được cung cấp theo yêu cầu của Quy định (EU) số 524/2013 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Radisson không có nghĩa vụ phải tham gia giải quyết tranh chấp trực tuyến.

i. Bồi thẩm đoàn: Trong phạm vi cho phép theo luật hiện hành, các bên từ bỏ một cách không huỷ ngang bất kỳ quyền nào mà họ có thể có đối với một bồi thẩm đoàn.

j. Quy định về các Hạn chế: Bất kỳ và tất cả các quyền đưa ra bất kỳ khiếu nại hoặc vụ kiện nào liên quan đến Chương trình, Điều khoản của Chương trình, bất kỳ phần thưởng nào, bất kỳ việc đổi điểm nào hoặc mối quan hệ của các bên phải được đưa ra trong khoảng thời gian giới hạn do luật hiện hành quy định theo lần xuất hiện đầu tiên của hành động, sự kiện, điều kiện hoặc thiếu sót mà làm cơ sở cho khiếu nại hoặc vụ kiện.

k. Phí luật sư: Trong phạm vi hợp lý nhất được phép theo luật hiện hành, bên thắng kiện trong bất kỳ vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng nào phát sinh theo, ngoài, liên quan đến hoặc liên quan đến Chương trình, Điều khoản của Chương trình, bất kỳ phần thưởng hoặc khoản bồi hoàn nào hoặc mối quan hệ của các bên, đều có quyền thu hồi các khoản phí và chi phí luật sư hợp lý của mình.

l. Trường hợp Bất khả kháng: Việc chúng tôi không thực hiện được Radisson Rewards hoặc Radisson Rewards for Bookers and Planners theo các Điều khoản Chương trình này do thiên tai, dịch bệnh, đại dịch, chiến tranh, hỏa hoạn, bạo loạn, khủng bố, động đất, hành động của chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc áp dụng các biện pháp trừng phạt hoặc vì bất kỳ lý do nào khác ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi sẽ không bị coi là vi phạm các Điều khoản Chương trình này.

m. Toàn bộ Thỏa thuận/Khước từ: Các Điều khoản Chương trình này và các điều khoản khác được tham khảo rõ ràng ở đây và được liên kết ở đây cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa quý khách và chúng tôi về việc quý khách tham gia vào Radisson Rewards Americas hoặc Radisson Rewards for Business Americas, cơ hội của quý khách để tích lũy và đổi điểm với bất kỳ lợi ích nào khác của Radisson Rewards hoặc Radisson Rewards for Bookers & Planners, và quyền của quý khách đối với bất kỳ lợi ích nào khác của Radisson Rewards, và thay thế tất cả các thỏa thuận trước đó giữa chúng ta, dù bằng lời nói hay bằng văn bản, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các phiên bản trước đó của Điều khoản Chương trình này. Nếu chúng tôi không hành động liên quan đến vi phạm của quý khách hoặc của bất kỳ ai khác vi phạm các Điều khoản của Chương trình này trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không khước từ quyền hành động của mình đối với các vi phạm trong tương lai hoặc tương tự.

n. Hiệu lực từng phần: Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản của Chương trình này bị tòa án có thẩm quyền phán xét là vô hiệu, không hợp lệ, trái pháp luật hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, thì điều khoản đó sẽ được thay đổi và diễn giải để đạt được mục tiêu của điều khoản ban đầu một cách tốt nhất trong phạm vi hợp lý nhất được pháp luật cho phép và các điều khoản còn lại của các Điều khoản của Chương trình này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

o. Giao kết Điện tử: Khi tương tác với chúng tôi qua Internet, quý khách đồng ý với việc hình thành các quan hệ hợp đồng thông qua cách giao kết điện tử. Quý khách tuyên bố và đảm bảo rằng quý khách có quyền, quyền hạn và thẩm quyền hợp pháp để đồng ý với các Điều khoản của Chương trình này thay mặt cho chính quý khách và thành viên hoặc tổ chức khác mà quý khách đang thay mặt họ hành động khi tham gia trang web trong trường hợp không chỉ hành động cho chính bản thân quý khách. Quý khách cũng đồng ý rằng việc sử dụng của quý khách tạo thành chữ ký điện tử và quý khách đã hình thành, thực hiện, tham gia vào, chấp nhận các điều khoản và xác thực các Điều khoản của Chương trình này, đồng thời thừa nhận và đồng ý rằng các Điều khoản của Chương trình này là một bản ghi điện tử và như vậy là hoàn toàn hợp lệ, có hiệu lực pháp lý, có hiệu lực thi hành và ràng buộc và không thể bác bỏ bởi quý khách và hội viên, người mua, nhà cung cấp hoặc tổ chức khác mà quý khách đang đại diện. Quý khách chịu trách nhiệm duy trì sự hiểu biết về Điều khoản của Chương trình, bản tin, bản sao kê tài khoản, chính sách về quyền riêng tư và quyền lợi hội viên của quý khách. Chúng tôi có thể cố gắng, nhưng không bắt buộc phải, thông báo cho quý khách về các vấn đề đáng quan tâm, bao gồm thông báo về việc thu hồi điểm hoặc những thay đổi của Chương trình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi nào trong việc làm như vậy và không chịu trách nhiệm về việc sao chép sai hoặc không chính xác thông tin liên hệ của quý khách, về các sự cố liên quan đến bất kỳ thiết bị hoặc chương trình nào được liên kết hoặc sử dụng bởi quý khách, đối với bất kỳ lỗi nào của con người, về bất kỳ sự gián đoạn, xóa, bỏ sót, khiếm khuyết hoặc lỗi đường truyền của bất kỳ giao kết điện tử hoặc việc truyền thông tin điện tử nào, về các sự cố liên quan đến máy tính, thiết bị di động hoặc thiết bị khác, phần mềm, việc không thể truy cập bất kỳ trang web hoặc dịch vụ trực tuyến nào, về bất kỳ lỗi hoặc trục trặc kỹ thuật hoặc phi kỹ thuật nào khác, đối với thư, e-mail hoặc thông tin liên lạc khác bị mất, trễ, bị đánh cắp, không đọc được, không đầy đủ, bị cắt xén, gửi nhầm địa chỉ, bị hư hại hoặc quá hạn bưu phí, e-mail hoặc thông tin liên lạc khác vì bất kỳ lý do gì. Quý khách chịu trách nhiệm tạo và bảo vệ thông tin truy cập tài khoản cá nhân và duy trì tính bảo mật của thông tin đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin truy cập tài khoản bị đánh cắp hoặc bị chặn. Nếu tính bảo mật của thông tin đó bị vi phạm, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ quyền truy cập nào vào tài khoản đó, việc tích điểm, đổi điểm hoặc hoạt động tài khoản khác xảy ra do hậu quả đó và trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm bồi hoàn bất kỳ số điểm nào đã quy đổi hoặc các là thiệt hại hoặc tổn thất khác được cho xảy ra do vi phạm đó. Nếu quý khách biết về bất kỳ hoạt động gian lận hoặc không phù hợp nào khác, quý khách phải báo cáo hoạt động đó cho chúng tôi ngay lập tức. Quý khách có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin liên hệ của quý khách.

p. Thông báo: Radisson bảo lưu quyền đăng hoặc đưa ra tất cả các thông báo hoặc thông tin liên lạc dưới đây bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, các Điều khoản của Chương trình này không ảnh hưởng đến các quyền theo luật định của quý khách để nhận thông báo hoặc thông tin liên lạc của Radisson bằng ngôn ngữ được xác định theo luật của quốc gia nơi quý khách cư trú.

q. Các thương hiệu: Radisson Rewards, Radisson Rewards for Bookers and Planners, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson và bất kỳ nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ nào khác ở hiện tại và trong tương lai có liên quan đến Radisson Rewards Americas và Radisson Rewards for Business Americas là nhãn hiệu dịch vụ và nhãn hiệu của Radisson, hoặc các chi nhánh hoặc công ty con của Radisson, và không được sao chép hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản rõ ràng của Radisson.

r. Quản lý: . Radisson, các chi nhánh và công ty con của Radisson tùy từng thời điểm có thể bán điểm cho các bên thứ ba, bao gồm Cơ sở lưu trú Tham gia Chương trình và Đối tác, và đổi điểm lấy tiền mặt (bao gồm, nhưng không giới hạn, điểm nhận được từ Cơ sở lưu trú Tham gia Chương trình), vé máy bay và các hàng hóa khác từ Đối tác của chúng tôi.

6. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu quý khách có câu hỏi về Radisson Rewards và/hoặc Radisson Rewards for Bookers and Planners hoặc các Điều khoản Chương trình, hoặc để cập nhật thông tin tài khoản Radisson Rewards và/hoặc Radisson Rewards for Bookers and Planners của quý khách, vui lòng truy cập www.radissonhotels.com/vi-vn/contact-us và liên hệ với chúng tôi.

Thư: Radisson Loyalty Management B.V.
Avenue du Bourget 44
1130 Brussels
Bỉ