Termenele și condițiile de utilizare a site-ului

ULTIMA REVIZUIRE PE 18 IUNIE 2019

CITIȚI CU ATENȚIE TERMENELE ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE A SITE-ULUI ÎNAINTE DE A FOLOSI SERVICIUL PE CARE SUNT PUBLICATE. Prin utilizarea site-ului web, a aplicației mobile sau a platformei pe care sunt publicate Termenele și condițiile de față („Termenele și condițiile”) („Site-ul”), vă exprimați acordul cu privire la acestea și la Politica de confidențialitate Radisson Hospitality, Inc. („Politica de confidențialitate”). Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre Termenele și condițiile de față și cu Politica de confidențialitate, nu utilizați acest Site.

Acest Site este deținut și operat de Radisson Hospitality, Inc. („Radisson Hospitality”). Radisson Hospitality poate revizui Termenele și condițiile de față în orice moment. Continuarea utilizării acestui Site semnifică acordul dvs. cu astfel de modificări și că veți respecta legile și reglementările aplicabile. Materialele care vă sunt furnizate pe acest Site web sunt protejate prin lege, incluzând, fără limitare, legile SUA și tratatele internaționale privind drepturile de autor. În cazul rezervărilor hoteliere se aplică termene și condiții suplimentare.

Utilizarea Site-ului

Puteți utiliza acest site doar dacă aveți vârsta minimă de 18 ani și puteți încheia contracte obligatorii din punct de vedere legal (Site-ul nu este destinat utilizării de către minori). Prin utilizarea acestui Site, confirmați că aveți vârsta minimă de 18 ani. Toate informațiile și materialele de pe acest Site au scop exclusiv informativ. O parte dintre informațiile și materialele de pe acest Site pot fi furnizate de francizați care dețin controlul asupra politicilor și procedurilor implementate în cadrul hotelurilor lor.

Restricții de utilizare

Conținutul acestui Site, cum ar fi textul, grafica, imaginile, fotografiile, ilustrațiile, mărcile comerciale, denumirile comerciale, mărcile de servicii, siglele, informațiile obținute de la licențiatorii Radisson Hospitality și orice alte materiale („Conținutul”) sunt protejate prin legea drepturilor de autor din SUA și din alte state. Dreptul de proprietate asupra Conținutului aparține Radisson Hospitality. Orice utilizare a Conținutului care nu este permisă în mod explicit prin Termenele și condițiile de față reprezintă o încălcare a acestora și poate contraveni legislației privind drepturile de autor, mărcile comerciale sau altor legi. Cu excepția celor menționate în prezentul, nicio parte a Conținutului nu poate fi copiată, reprodusă, distribuită, republicată, descărcată sau transmisă sub nicio formă și prin niciun fel de mijloace fără acordul scris al Radisson Hospitality sau al licențiatorilor săi. Radisson Hospitality vă autorizează să vizualizați și să descărcați un singur exemplar al Conținutului, exclusiv pentru uzul legitim, personal, necomercial, cu condiția includerii următoarei mențiuni privind drepturile de autor: „©2018 Radisson Hospitality, Inc. Toate drepturile rezervate” și păstrării oricăror alte drepturi de autor și proprietare incluse în Conținut. Orice reguli speciale privind utilizarea altor articole furnizate pe Site care sunt incluse în alte locații ale Site-ului fac parte integrantă din Termenele și condițiile de față, prin referință. Utilizarea Conținutului pe orice alte site-uri web sau într-un mediu computerizat în rețea în orice scop este interzisă. Radisson Hospitality și licențiatorii săi își rezervă toate celelalte drepturi care nu sunt conferite în mod explicit prin prezentul. Dacă încălcați oricare dintre prevederile Termenelor și condițiilor de față, permisiunea dvs. de a utiliza Conținutul va fi reziliată automat și veți avea obligația de a distruge imediat orice copii efectuate ale oricărei porțiuni a Conținutului.

Fără acordul scris al Radisson Hospitality, nu puteți „oglindi” nicio parte a Conținutului de pe acest Site pe niciun server. Nu aveți dreptul de a utiliza Site-ul în niciun alt scop ilegal sau interzis prin Termenele și condițiile de față. Nu aveți dreptul de a utiliza Site-ul în niciun alt mod care ar putea prejudicia, dezactiva, suprasolicita sau împiedica funcționarea Site-ului sau interfera cu utilizarea și posibilitatea unui terț de a beneficia de acesta. De asemenea, nu puteți încerca să obțineți accesul neautorizat la Site apelând la proceduri de hacking, extragere a parolei sau orice alte mijloace. Radisson Hospitality își rezervă dreptul, la unica sa discreție, de a vă restricționa accesul la Site sau la orice parte a acestuia, în orice moment, din orice motiv și fără niciun motiv, fără notificare prealabilă sau orice înștiințare.

Transmiterea ideilor

Radisson Hospitality apreciază opiniile utilizatorilor săi și vă încurajăm să ne transmiteți observațiile dvs. referitoare la Site și la produsele și serviciile noastre. Din păcate, însă, politica noastră consolidată nu ne permite să acceptăm sau să ținem cont de ideile creative, sugestiile, materialele pe care nu le-am solicitat în mod explicit. Angajăm personal și consultanți talentați care pot lucra la idei identice sau similare. Sperăm că veți înțelege că scopul acestei politici este acela de a evita posibile neînțelegeri viitoare în situațiile în care proiectele dezvoltate de personalul profesional și/sau de consultanții noștri pot fi considerate de către alții drept similare cu propriile lucrări de creație. Vă rugăm să nu ne transmiteți materiale de creație originale nesolicitate de niciun tip. Dacă, la solicitarea noastră, ne transmiteți materiale specifice sau dacă, în ciuda solicitării noastre de a nu face acest lucru, ne transmiteți, totuși, sugestii, idei, note, schițe, concepte creative sau alte informații (numite colectiv „Materialele”), Radisson Hospitality va dobândi în mod automat o licență fără redevențe, perpetuă, irevocabilă, globală și neexclusivă de utilizare a Materialelor respective. Utilizarea unor astfel de Materiale include reproducerea, crearea unor lucrări derivate din acestea, modificarea, publicarea, editarea, traducerea, distribuirea și afișarea Materialelor pe orice medii sau mediu sau în orice formă, format sau pe orice forum cunoscut sau dezvoltat ulterior, fără ca această listă să fie una exhaustivă. Radisson Hospitality poate trata Materialele ca informații neconfidențiale și nu va fi răspunzătoare pentru nicio utilizare sau dezvăluire a oricăror Materiale. Fără limitare la cele de mai sus, Radisson Hospitality va avea dreptul la utilizarea nerestricționată a oricăror Materiale, în orice scop, comercial sau nu, fără compensare sau obligații față de furnizorul Materialelor.

Comunicările utilizatorilor

Informațiile cu caracter personal pe care le transmiteți către Radisson Hospitality sunt guvernate de Politica noastră de confidențialitate. În măsura în care există o inconsecvență între Termenele și condițiile de față și Politica noastră de confidențialitate, aceasta din urmă va prevala.

Cu excepția celor prevăzute în secțiunea Transmiterea ideilor (de mai sus), Radisson Hospitality nu revendică dreptul de proprietate asupra niciunui text, niciunor fotografii, imagini, ilustrații, materiale grafice, înregistrări audio, video, clipuri audio-video și asupra altor tipuri de conținut pe care le transmiteți către Radisson Hospitality prin intermediul instrumentelor de pe rețelele sociale pe care vi le punem la dispoziție (fiecare o „Comunicare”). Pentru evitarea neînțelegerilor, una dintre diferențele dintre Comunicări și alte informații pe care ni le furnizați este că, odată transmise, Comunicările sunt puse instantaneu la dispoziția altora. Exemplele de Comunicări includ comentarii postate pe blogurile noastre sau în camerele de chat pe care le sponsorizăm.

Sunteți de acord că nu veți efectua niciun fel de Comunicări care sunt, fie integral, fie parțial, calomnioase, scandaloase, instigatoare, discriminatoare, defăimătoare, false, amenințătoare, vulgare, obscene, pornografice, profane, abuzive, reprezintă o formă de hărțuire, încalcă dreptul la viață privată al celorlalți, instigă la ură sau violență, includ referiri la sex, rasă, culoare, orientarea sexuală, originile naționale, opiniile religioase sau dizabilități, cu încălcarea legislației locale, de stat, naționale sau internaționale sau nu respectă sau încalcă orice drepturi ale oricăror terțe părți. De asemenea, vă exprimați acordul că nu veți: (a) iniția niciun fel de Comunicări care reprezintă reclame sau solicitări comerciale; (b) întrerupe dialogul obișnuit sau iniția Comunicări care nu au legătură cu subiectul discutat (cu excepția cazului în care este clar că discuția este una liberă); (c) publica o scrisoare în lanț sau o schemă piramidală; că nu vă veți asuma identitatea unei alte persoane; (d) distribui viruși sau alte coduri computerizate periculoase; (e) colecta sau obține în alt mod informații despre alții, inclusiv adresele e-mail, fără acordul acestora; (f) publica aceeași notă de mai multe ori sau transmite mesaje nesolicitate sau (g) aborda orice alt fel de comportament care restricționează sau nu permite unei alte persoane să utilizeze sau să beneficieze de Site sau care, în opinia Radisson Hospitality, ne expune pe noi sau pe oricare dintre licențiatorii, partenerii sau clienții noștri la orice obligație sau prejudiciu de orice tip.

Prin efectuarea unei Comunicări, vă exprimați acordul cu faptul că aceasta este neconfidențială, neproprietară și poate fi distribuită sau utilizată de Radisson Hospitality. Prin efectuarea unei Comunicări, acordați în mod automat (sau garantați că proprietarul conținutului a acordat în mod explicit) către Radisson Hospitality o licență fără redevențe, perpetuă, irevocabilă, globală, neexclusivă de a utiliza, reproduce, crea lucrări derivate, modifica, publica, edita, traduce, distribui, interpreta și afișa Comunicarea pe orice medii sau mediu sau în orice formă, format sau pe orice forum cunoscut în prezent sau dezvoltat ulterior. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Radisson Hospitality nu are obligația de a utiliza nicio Comunicare.

Sunteți unicul răspunzător pentru Comunicarea dvs., pentru consecințele efectuării unei Comunicări și pentru încrederea acordată oricărei Comunicări. Radisson Hospitality nu este răspunzătoare pentru consecințele niciunei Comunicări. Radisson Hospitality nu este răspunzătoare pentru urmărirea sau monitorizarea Comunicărilor efectuate către acest Site de către utilizatorii săi. În cazul unei sesizări din partea unui utilizator cu privire la o Comunicare în cazul căreia există suspiciuni de încălcare a Termenelor și condițiilor de față Radisson Hospitality va putea investiga revendicarea respectivă și va putea decide de bună credință și la unica sa discreție dacă respectiva Comunicare va fi sau nu eliminată. Radisson Hospitality nu va fi responsabilă sau răspunzătoare față de utilizatori pentru îndeplinirea sau neîndeplinirea unor astfel de activități.

Radisson Hospitality își rezervă dreptul (fără a avea însă obligația): (a) de a înregistra dialogurile de pe Site; (b) de a investiga revendicările conform cărora o Comunicare este contrară Termenelor și condițiilor de față și de a decide la unica sa discreție să elimine sau să solicite eliminarea Comunicării; (c) de a elimina Comunicările care sunt abuzive, ilegale, disruptive sau care nu mai sunt de actualitate sau care încalcă în alt mod Termenele și condițiile de față; (d) de a restricționa accesul unui utilizator la oricare dintre sau la anumite părți ale Site-ului în cazul încălcării Termenelor și condițiilor de față sau a legii; (e) de a monitoriza, edita sau dezvălui orice Comunicare sau (f) de a edita sau șterge orice Comunicare postată pe Site, indiferent dacă aceasta încalcă Termenele și condițiile de față sau nu.

Promoții

Oricare dintre și toate ofertele și promoțiile de pe acest Site vor fi nule dacă sunt interzise și fac subiectul publicării oricăror reguli oficiale aplicabile unor astfel de oferte sau promoții.

Termene privind aplicațiile mobile

Prevederile de mai jos se aplică utilizatorilor aplicațiilor mobile ale Radisson Hospitality (individual, „Aplicația”): Apple și Google nu sunt răspunzătoare pentru Aplicațiile noastre

Utilizatorii aplicațiilor Apple

Dacă descărcați și/sau utilizați aplicațiile noastre pentru iPhone sau iPad: Dvs., utilizatorul final al Aplicației, confirmați că prezentul Acord este încheiat între Radisson Hospitality și dvs. și nu cu Apple, Inc. și că Apple, Inc. nu este răspunzătoare pentru Aplicație și/sau Conținutul acesteia. Fără a aduce atingere celor de mai sus, confirmați că Apple, Inc. și filialele sale sunt beneficiari terți ai prezentului acord încheiat cu Radisson Hospitality și că Apple, Inc. are dreptul (și se consideră că a acceptat acest drept) de a pune în aplicare Termenele și condițiile de față. Confirmați că Apple, Inc. nu are nicio obligație de a menține sau oferi asistență pentru Aplicație. Confirmați că ați citit Termenele și condițiile App Store (disponibile online la https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ro/terms.html#APPS). Termenele și condițiile Radisson Hospitality de față includ și Acordul de licență pentru utilizatorul final al aplicației licențiate („LAEULA”) publicat de către Apple, Inc. (disponibil online la http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/dev/stdeula/). În sensul acestor Termene și condiții, Aplicația este considerată „Aplicația licențiată”, așa cum este aceasta definită în LAEULA, iar Radisson Hospitality este considerată „Furnizorul aplicației”, așa cum este acesta definit în LAEULA. Dacă oricare dintre prevederile acestor Termene și condiții contravin prevederilor LAEULA, Termenele și condițiile de față vor prevala.

Utilizatorii aplicațiilor Android

Dacă descărcați și/sau utilizați Aplicațiile noastre din Google Play: Dvs., utilizatorul final al Aplicației, confirmați că Radisson Hospitality, nu Google Inc., vă acordă licența de a instala și utiliza o astfel de Aplicație. Confirmați că Google nu are nicio obligație de a menține sau oferi asistență pentru Aplicație. Confirmați că ați citit Condițiile de utilizare a Site-ului Google Play („Condițiile”) (disponibile online la adresa https://play.google.com/intl/ro_ro/about/play-terms/index.html) și că acordul dvs. cu Radisson Hospitality conform Termenelor și condițiilor de față include Condițiile respective prin referință. Dacă oricare dintre prevederile acestor Termene și condiții contravin prevederilor Condițiilor, Termenele și condițiile de față vor prevala.

Nu aveți dreptul de a utiliza sau exporta în alt mod sau reexporta Aplicația altfel decât în conformitate cu prevederile legislației SUA și a celei din jurisdicția în care a fost obținută Aplicația. Cu precădere, dar fără limitare, Aplicația nu poate fi exportată sau reexportată: (a) în niciuna dintre țările care fac obiectul unui embargou impus de SUA sau (b) către oricare dintre persoanele care se regăsesc în lista Cetățenilor special desemnați a Departamentului de Finanțe SUA sau în Lista de persoane și entități interzise a Departamentului Comerțului SUA. Prin utilizarea aplicației, declarați și garantați că nu vă aflați în nicio astfel de țară și nu vă regăsiți pe nicio astfel de listă. De asemenea, vă exprimați acordul să nu utilizați Aplicația în niciun scop interzis prin legislația SUA, incluzând, fără limitare, dezvoltarea, proiectarea, fabricarea sau producția de arme nucleare, proiectile sau arme chimice sau biologice.

Condiții speciale privind accesul fără cheie prin Aplicația noastră RED

Funcționalitatea de acces fără cheie este disponibilă la hotelurile participante oaspeților care au descărcat aplicația noastră RED, care dețin o rezervare valabilă pentru o singură cameră și care au optat pentru accesul fără cheie. Rezervările valabile pot să nu includă anumite rezervări efectuate prin intermediul planificatorilor de evenimente, agenților de turism, distribuitorilor angro și site-urilor web terțe.

Pentru a utiliza accesul fără cheie, trebuie să vă asigurați că toate setările necesare și comunicațiile necesare în rețea sunt activate și corecte, incluzând, fără limitare, permiterea și activarea notificărilor push transmise către dispozitivul dvs. De asemenea, confirmați și sunteți de acord că accesul fără cheie poate fi utilizat doar dacă funcția Bluetooth este activată pe dispozitivul dvs. mobil, iar cheile mobile pot fi emise sau șterse din Aplicația RED doar atunci când dispozitivul dvs. mobil este conectat la rețea. Dacă dispozitivul dvs. mobil nu este conectat la rețea în orice moment, veți putea utiliza doar cheile mobile valabile instalate deja în Aplicația RED. 

Cheile mobile care vă sunt acordate sunt speciale pentru dispozitivul dvs. mobil și va trebui să descărcați Aplicația RED și să vă înregistrați din nou pentru accesul fără cheie în cazul în care vă schimbați telefonul mobil.

Dacă funcția de acces fără cheie este disponibilă în cazul dvs., confirmați și sunteți de acord că numărul camerei dvs. de hotel pentru o rezervare valabilă va fi trimis către dispozitivul dvs. mobil prin Aplicația RED și că va putea fi vizualizată de către orice persoană care are acces la dispozitivul dvs. mobil prin Aplicația RED. Sunteți unicul responsabil pentru restricționarea utilizării Aplicației RED pe dispozitivul dvs. mobil și pentru protejarea dispozitivului dvs. mobil, de exemplu, folosind parole sau alte funcții de securitate necesare pentru restricționarea accesului la dispozitivul dvs. mobil sau la Aplicația RED. Sunteți de acord că nu veți permite unui terț să utilizeze dispozitivul dvs. mobil pentru a accesa Aplicația RED sau a utiliza funcția de acces fără cheie de pe dispozitivul dvs. mobil.

Dacă, în orice moment, aveți o rezervare cu acces fără cheie, iar dispozitivul dvs. mobil este pierdut, furat sau accesat neautorizat, sunteți de acord să contactați fără întârziere recepția hotelului la care a fost făcută rezervarea și să urmați instrucțiunile hotelului sau ale Radisson Hospitality, incluzând, fără limitare, ștergerea sau exprimarea acordului cu privire la ștergerea oricăror chei mobile de pe dispozitivul dvs. mobil. Nici Radisson Hospitality și nici oricare dintre locațiile participante nu își asumă răspunderea pentru orice probleme sau pretenții rezultate din nesecurizarea adecvată a dispozitivului dvs. mobil sau ca urmare a neinformării de către dvs. a hotelului relevant în cazul pierderii, furtului sau accesării neautorizate a dispozitivului dvs. mobil sau dacă acesta nu se mai află în alt mod în posesia sau sub controlul dvs. sau a fost compromis.

Sunteți de acord că veți utiliza accesul fără cheie exclusiv în legătură cu o rezervare valabilă pentru scopul specific de check-in și de utilizare a dispozitivului dvs. mobil pentru accesarea zonelor desemnate pe care aveți permisiunea legală de a le accesa, inclusiv camera care vă este alocată. Nu utilizați accesul fără cheie în niciun alt scop sau de pe un dispozitiv mobil care nu vă aparține.

Software-ul de acces fără cheie și cheile mobile sunt protejate prin prevederile legislației și tratatelor internaționale privind drepturile de autor și brevetele. Orice reproducere sau redistribuire a software-ului sau a cheilor mobile este interzisă în mod explicit prin lege și poate atrage sancțiuni civile sau penale grave. Fără a îngrădi aplicabilitatea prevederilor de mai sus, copierea sau reproducerea software-ului sau a cheilor mobile în vederea reproducerii ulterioare sau a redistribuirii este interzisă în mod explicit. Radisson Hospitality vă acordă o licență limitată, neexclusivă, netransferabilă, revocabilă de utilizare a funcției de acces fără cheie pe dispozitivul dvs. mobil atât timp cât acesta se află în posesia și sub controlul dvs. și exclusiv pentru utilizarea în scopurile menționate în prezentele condiții.

Răspunderea Radisson Hospitality și a licențiatorilor și partenerilor săi

Utilizați Site-ul și Conținutul acestuia pe propria răspundere. Conținutul acestui Site poate include inadvertențe tehnice și erori ortografice, incluzând, fără limitare, inadvertențe referitoare la tarifele, taxele sau disponibilitatea aplicabile tranzacției dvs. Radisson Hospitality și licențiatorii și partenerii săi nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru astfel de erori, inadvertențe sau omisiuni și nu au nicio obligație de a onora rezervările sau informațiile afectate de astfel de erori, inadvertențe sau omisiuni. Radisson Hospitality poate efectua modificări, corecții, anulări și/sau îmbunătățiri în orice moment, inclusiv după confirmarea unei tranzacții. 

CONȚINUTUL ACESTUI SITE ESTE FURNIZAT „CA ATARE” FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚII DE ORICE TIP, NICI IMPLICITE, NICI EXPLICITE, ȘI, ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE PRIN LEGISLAȚIA APLICABILĂ, RADISSON HOSPITALITY DECLINĂ TOATE GARANȚIILE DE VANDABILITATE SAU ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. RADISSON HOSPITALITY NU GARANTEAZĂ CĂ FUNCȚIILE DE PE SITE VOR FI DISPONIBILE FĂRĂ ÎNTRERUPERI SAU ERORI, CĂ DEFECȚIUNILE VOR FI REMEDIATE SAU CĂ SITE-UL SAU SERVERUL PE CARE ESTE GĂZDUIT NU PREZINTĂ VIRUȘI SAU ALTE COMPONENTE NOCIVE. RADISSON HOSPITALITY NU OFERĂ NICIUN FEL DE GARANȚII SAU DECLARAȚII CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SAU REZULTATUL UTILIZĂRII ORICĂRUI CONȚINUT DE PE ACEST SITE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL CORECTITUDINII, ACURATEȚEI, FIABILITĂȚII ACESTUIA SAU ÎN ALT MOD. DVS. (ȘI NU RADISSON HOSPITALITY) VĂ ASUMAȚI TOATE COSTURILE PENTRU ORICE INTERVENȚII DE SERVICE, REPARAȚII SAU CORECȚII. ESTE POSIBIL CA EXCLUDERILE DE MAI SUS SĂ NU VI SE APLICE, ÎN MĂSURA ÎN CARE LEGISLAȚIA RELEVANTĂ NU PERMITE EXCLUDEREA GARANȚIILOR IMPLICITE. SUNTEȚI DE ACORD CĂ UTILIZAȚI SITE-UL PE PROPRIA RĂSPUNDERE. 

RADISSON HOSPITALITY NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE, NICI CONTRACTUALĂ, NICI DELICTUALĂ, PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, SUBSECVENTE SAU PUNITIVE, INCLUZÂND (FĂRĂ LIMITARE) DAUNELE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR SAU VENITURILOR ANTICIPATE SAU ALTE PIERDERI ECONOMICE REFERITOARE LA SAU REZULTATE DIN ORICE ACȚIUNI SAU OMISIUNI ALE RADISSON HOSPITALITY, AGENȚILOR, AFILIAȚILOR, PARTENERILOR SĂI ÎN ASOCIAȚIUNE, CONTRACTANȚILOR INDEPENDENȚI SAU TERȚILOR NEAFILIAȚI, CA URMARE A ORICĂROR ACȚIUNI SAU OMISIUNI AFERENTE ÎNDEPLINIRII SAU CONTRARE TERMENELOR ȘI CONDIȚIILOR DE FAȚĂ SAU POLITICII NOASTRE DE CONFIDENȚIALITATE. ESTE POSIBIL CA LIMITAREA SAU EXCLUDEREA DE MAI SUS SĂ NU VI SE APLICE, ÎN MĂSURA ÎN CARE LEGISLAȚIA RELEVANTĂ NU PERMITE LIMITAREA SAU EXCLUDEREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNE INCIDENTE SAU SUBSECVENTE. ÎN ORICE CAZ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A RADISSON HOSPITALITY FAȚĂ DE DVS. PENTRU ORICE PIERDERI, DAUNE ȘI ACȚIUNI ÎN JUSTIȚIE SAU DE ALT TIP NU VA DEPĂȘI SUMA ACHITATĂ PENTRU ACCESAREA SITE-ULUI. PRIN PREZENTA RENUNȚAȚI LA ORICARE DINTRE ȘI LA TOATE REVENDICĂRILE, ACȚIUNILE ÎN JUSTIȚIE SAU DREPTURILE DE A EMITE ASTFEL DE PRETENȚII SAU INTENTA ACȚIUNI ÎN JUSTIȚIE, CA URMARE A SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SITE-UL, COMUNICAREA SAU TERMENELE ȘI CONDIȚIILE DE FAȚĂ, ÎN TERMEN DE UN (1) AN DE LA PRIMA APARIȚIE A TIPULUI DE ACȚIUNE, EVENIMENT, CONDIȚIE SAU OMISIUNE PE CARE SE FUNDAMENTEAZĂ PRETENȚIA SAU ACȚIUNEA ÎN JUSTIȚIE. 

Dacă descărcați și/sau utilizați Aplicația noastră pentru iPhone sau iPad: De asemenea, confirmați și sunteți de acord că în niciun caz Apple, Inc. nu va fi răspunzătoare pentru orice pretenții referitoare la Aplicație (incluzând, fără limitare, o pretenție a unei părți terțe conform căreia Aplicația încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale acesteia) sau pentru utilizarea sau deținerea Aplicației de către dvs., incluzând, fără limitare: (i) pretențiile privind răspunderea pentru produs; (ii) orice pretenții conform cărora Aplicația nu respectă orice cerințe impuse prin lege sau reglementări și (iii) orice pretenții fundamentate pe legislația de protecție a consumatorului sau alte acte normative similare. Confirmați și sunteți de acord că, în limitele maxime permise prin legislația aplicabilă, Apple, Inc. nu va avea nicio obligație de garanție cu privire la Aplicație.

Contul dvs.

Atunci când utilizați acest Site, sunteți răspunzător pentru menținerea confidențialității asupra contului și parolei dvs. și pentru restricționarea accesului la computerul sau dispozitivul dvs. mobil. Sunteți de acord să vă asumați răspunderea pentru orice activități derulate prin contul sau utilizând parola dvs. Radisson Hospitality își rezervă dreptul de a refuza furnizarea serviciului, de a restricționa accesul la conturi, de a elimina sau edita conținutul sau de a anula comenzi la propria discreție.

Compensare

Sunteți de acord să protejați, compensați și exonerați Radisson Hospitality, funcționarii, administratorii, angajații, agenții, licențiatorii și partenerii săi de orice răspundere în contextul oricăror pretenții, acțiuni sau solicitări, răspunderi și soluționări, incluzând, fără limitare, taxele juridice și avocațiale rezonabile, rezultate din sau presupuse a fi rezultat din încălcarea de către dvs. a Termenelor și condițiilor de față.

Prevederi generale

Accesarea Conținutului de către anumite persoane sau în anumite țări poate fi contrară prevederilor legale. Atunci când accesați site-ul, faceți acest lucru pe propria răspundere și vă revine obligația de a respecta legislația din jurisdicția dvs. Prevederile de mai jos vor continua să producă efecte și după expirarea sau rezilierea Termenelor și condițiilor, indiferent de motiv: Răspunderea Radisson Hospitality și a Licențiatorilor și Partenerilor săi, Restricțiile de utilizare, Transmiterea ideilor, Comunicările utilizatorilor, Compensarea, Legislația aplicabilă și Întregul acord.

Legislația aplicabilă

Termenele și condițiile de față sunt guvernate de legislația din Minnesota, Statele Unite ale Americii, cu excluderea prevederilor referitoare la conflictul de legi. Prin prezentul, dvs. și Radisson Hospitality vă exprimați consimțământul explicit și vă supuneți jurisdicției exclusive a instanțelor de stat și federale din Comitatul Hennepin, Minnesota, Statele Unite ale Americii pentru judecarea sau soluționarea oricăror pretenții, acțiuni sau dispute rezultate din Termenele și condițiile de față. Dacă sunteți un consumator din Uniunea Europeană și acest Site este disponibil în teritoriul dvs., niciuna dintre prevederile Termenelor și condițiilor de față nu vă va împiedica să vă exercitați dreptul de a apela la prevederile legislative locale obligatorii (dacă acest lucru este impus prin lege) pentru a beneficia de jurisdicția instanțelor naționale. Dacă oricare dintre prevederile Termenelor și condițiilor de față sunt declarate nule de către orice instanță competentă, nulitatea unei astfel de prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale Termenelor și condițiilor de față, care vor continua să producă efecte depline. Nicio renunțare la oricare dintre Termenele și condițiile de față nu va fi interpretată ca o renunțare ulterioară sau perpetuă la termenul sau condiția în cauză sau la orice alte termene și condiții.

Semnătura electronică

Declarați și garantați că dețineți dreptul, puterea și autoritatea legale pentru a vă exprima acordul cu privire la Termenele și condițiile de față în nume propriu și în numele membrului, cumpărătorului, furnizorului sau al oricărei alte entități pentru care acționați în timpul interacțiunilor cu Site-ul. De asemenea, vă exprimați acordul că utilizarea acestui Site de către dvs. reprezintă o semnătură electronică, așa cum este aceasta definită prin Legea privind semnăturile electronice în comerțul internațional și național („Legea semnăturii electronice”) și prin Legea privind uniformizarea tranzacțiilor electronice („UETA”) (așa cum a fost aceasta promulgată de diferitele state) și că ați perfectat, semnat, încheiat, acceptat prevederile și ați autentificat în alt mod Termenele și condițiile de față și ați confirmat și acceptat că Termenele și condițiile de față reprezintă un document electronic în sensul Legii semnăturii electronice, al UETA și al Legii privind uniformizarea tranzacțiilor cu informații computerizate („UCITA”) și, ca atare, acestea sunt complet valabile, produc efecte juridice, sunt aplicabile și sunt obligatorii și irefutabile pentru dvs. și membrul, cumpărătorul, furnizorul sau orice altă entitate în numele căreia acționați.

Proceduri de avertizare și eliminare

Dacă considerați că orice Comunicare, Material sau orice alte publicații accesibile pe sau de pe Site încalcă drepturile dvs. de autor, puteți solicita eliminarea acestora (sau a accesului la ele) de pe acest Site contactând Radisson Hospitality (la adresa menționată mai jos) și furnizând următoarele informații: 

1. Datele de identificare pentru lucrarea protejată prin drepturi de autor care considerați că au fost încălcate. Vă rugăm să descrieți lucrarea și, dacă este posibil, includeți o copie sau locația (de exemplu, adresa URL) a unei versiuni autorizate a lucrării. 

2. Datele de identificare ale Materialului despre care considerați că încalcă drepturile și locația acestuia. Vă rugăm să descrieți Materialul și să ne transmiteți o adresă URL sau orice alte informații pertinente care să ne permită să îl localizăm.

3. Numele dvs., adresa, numărul de telefon și (dacă este cazul) adresa de e-mail.

4. O declarație prin care vă exprimați opinia de bună credință că utilizarea disputată a lucrării nu este autorizată de către titularul drepturilor de autor, reprezentantul acestuia sau prin lege.

5. O declarație prin care confirmați faptul că informațiile furnizate sunt corecte și prin care vă asumați că, „sub pedeapsa pentru sperjur”, sunteți titularul drepturilor de autor sau reprezentantul autorizat al acestuia.

6. O semnătură sau echivalentul electronic din partea titularului drepturilor de autor sau a reprezentantului autorizat al acestuia.

Adresa noastră și datele de contact pentru chestiuni ce țin de sfera drepturilor de autor asociate acestui Site sunt următoarele:

Radisson Hospitality, Inc.
Legal Department, MS 8249
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305
+1 (763) 212-5211
Attn: Copyright Agent
copyrights@Radissonhotels.com

În încercarea de a proteja drepturile titularilor drepturilor de autor, Radisson Hospitality a implementat o politică de restricționare, în circumstanțe adecvate, a accesului la acest Site pentru utilizatorii care încalcă în mod repetat aceste drepturi.

Întregul acord

Cu excepția cazului în care se prevede în mod explicit altfel într-o notificare specifică sau o declarație de declinare a răspunderii publicată de sau în numele Radisson Hospitality pe acest Site, Termenele și condițiile de față, inclusiv Politica noastră de confidențialitate, constituie întregul acord dintre dvs. și Radisson Hospitality cu privire la utilizarea Site-ului și a Conținutului.