Politica de confidențialitate Radisson Hotel Group

Aria de acoperire a prezentei politici

Prezenta Politică de confidențialitate descrie modul în care Radisson Hospitality Belgium BV/SRL („noi” sau „pe noi”) colectează, utilizează, consultă sau prelucrează în alt mod Datele cu caracter personal ale unei persoane. Prezenta Politică de confidențialitate are aplicabilitate globală, însă în funcție de locația dvs. de domiciliu, este posibil ca anumite prevederi ale acestei Politici de confidențialitate să nu se aplice în cazul dvs.

În unele dintre situațiile descrise în prezenta Politică de confidențialitate, hotelul la care ați făcut o rezervare și/sau la care veți sta poate deține și calitatea de Operator de date cu caracter personal (individual sau împreună cu alții). Hotelul va fi unicul responsabil pentru activitățile de prelucrare în cazul cărora acționează în calitate de Operator de date cu caracter personal individual.

Radisson Hospitality Belgium BV/SRL este o societate comercială de drept belgian, înregistrată la Belgian Crossroads Bank for Enterprises, sub numărul 0442.832.318, cu sediul social și principal la Avenue du Bourget 44, B-1130 Bruxelles, număr de telefon: +32 2 702 9200. Pentru orice întrebări, observații sau chestiuni legate de confidențialitate și/sau la protecția datelor, puteți, de asemenea, să transmiteți un e-mail la dataprotection@radissonhotels.com

Suntem dedicați protejării confidențialității utilizatorilor și clienților noștri.

Scopul acestei Politici de confidențialitate este acela de a vă oferi informații cu privire la modul în care colectăm, definim și utilizăm Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați atunci când utilizați site-urile web și aplicațiile noastre mobile sau apelați la serviciile noastre de ospitalitate. Vă rugăm să vă rezervați câteva momente pentru a parcurge cu atenție această Politică de confidențialitate. Rețineți că dacă intenționați să ne dezvăluiți Datele cu caracter personal ale unei alte persoane, de exemplu, atunci când efectuați o rezervare în numele acesteia, ne puteți furniza informațiile persoanei respective doar cu acordul acesteia și după informarea acesteia cu privire la modul în care îi vor fi utilizate datele, inclusiv scopurile menționate în prezenta Politică de confidențialitate.

PREZENTA POLITICĂ INCLUDE O DESCRIERE A DREPTURILOR DVS. CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, INCLUSIV UN DREPT DE A OBIECTA LA UNELE DINTRE ACTIVITĂȚILE DE PRELUCRARE PE CARE LE DESFĂȘURĂM. REȚINEȚI CĂ DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ POT DIFERI ÎN FUNCȚIE DE ZONA ÎN CARE LOCUIȚI.

LEGISLAȚIA UE PRIVIND PROTECȚIA VIEȚII PRIVATE NE IMPUNE SĂ MENȚIONĂM CLAR MOTIVELE ȘI TEMEIURILE JURIDICE DE UTILIZARE A DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL PRIN URMARE, EXCLUSIV ÎN SENSUL LEGISLAȚIEI UE PRIVIND PROTECȚIA VIEȚII PRIVATE, INFORMAȚIILE DE MAI JOS DESCRIU TIPURILE DE DATE PE CARE LE PRELUCRĂM, DE UNDE OBȚINEM DATELE DVS., TEMEIURILE JURIDICE PE CARE NE BAZĂM ÎN PRELUCRAREA ACESTORA ȘI PERSOANELE CĂRORA ESTE POSIBIL SĂ LE DEZVĂLUIM DATELE DVS. CU EXCEPȚIA SECȚIUNILOR „CATEGORIILE DE DATE PRELUCRATE” DIN INFORMAȚIILE DE MAI JOS, NICIUNA DINTRE PREVEDERILE PREZENTULUI DOCUMENT NU ESTE MENITĂ SĂ IMPUNĂ OBLIGAȚII ÎN SARCINA NOASTRĂ ÎN RELAȚIA CU UTILIZATORII NON-UE.

Prevederi naționale specifice 

Vă rugăm să rețineți că pot exista variații locale ale prezentei Politici de confidențialitate, pentru conformitatea cu legislația locală.

În mod specific, pot exista diferențe locale pe teritoriul Uniunii Europene, caz în care vă rugăm să vă adresați managerului de la recepția hotelului pentru informații suplimentare sau să ne contactați la dataprotection@radissonhotels.com. Dacă aveți întrebări referitoare la practicile unui anumit hotel sau la informațiile furnizate de acesta, vă rugăm să contactați direct hotelul.

Definiții

Operator de date cu caracter personal: Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau un alt organism care, fie individual, fie împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a Datelor cu caracter personal.

Legislația UE privind protecția vieții private: Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („RGPD”), precum și orice prevederi legale și/sau reglementări de implementare sau bazate pe RGPD sau legislația privind protecția vieții private și a confidențialității în cadrul utilizării serviciilor de comunicații electronice sau care le modifică, înlocuiesc, readoptă sau consolidează pe oricare dintre acestea și toate celelalte acte normative aplicabile referitoare la prelucrarea Datelor cu caracter personal și la confidențialitate.

Persoană împuternicită de Operator: O persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism care prelucrează Date cu caracter personal în numele operatorului de date cu caracter personal.

Destinatar: O persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căruia îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.

Parte terță: O persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul de date cu caracter personal, Persoana împuternicită de Operator și persoanele care, sub mandatul direct al operatorului de date cu caracter personal sau al persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze Date cu caracter personal.

Autoritate de supraveghere: O autoritate publică independentă înființată de un Stat Membru conform Articolului 51 din RGPD. 

Date cu caracter personal: Orice informații referitoare la o persoană identificată sau identificabilă („Persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare: Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de Date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

Scut de confidențialitate: Scutul de confidențialitate UE-SUA și Scutul de confidențialitate Elveția-SUA reprezintă cadrul legal creat de Departamentul Comerțului din SUA și de Comisia Europeană și de Administrația elvețiană pentru a oferi societăților comerciale de pe ambele părți ale Atlanticului un mecanism care să le permită să respecte cerințele privind protecția datelor cu caracter personal atunci când transferă Date cu caracter personal din Uniunea Europeană și Elveția în Statele Unite, pentru sprijinirea comerțului transatlantic.

Radisson Hotel Group: Entitățile administrative Radisson, incluzând, fără limitare, Radisson Hospitality Belgium SPRL/BVBA, dar și hotelurile care operează sub mărcile Radisson Hospitality (incluzând, fără limitare, Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Collection, Park Plaza și Park Inn) și afiliații acestora.

Clauze contractuale standard: Seturi de clauze contractuale standard pentru transferuri, așa cum au fost acestea adoptate de către Comisia Europeană pentru transferul internațional de Date cu caracter personal. 

Încălcarea securității Datelor cu caracter personal: O încălcare a securității având drept consecință distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea sau accesarea neautorizată accidentală sau ilegală a Datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod.

Procesul de rezervare hotelieră

1. Procesul de rezervare hotelieră 

În contextul procesului de rezervare hotelieră (online, pe unul dintre site-urile web ale mărcii, printr-un canal de rezervări online, printr-un agent de turism, printr-un call center sau direct la hotel), prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal (i) pentru a vă permite să rezervați o cameră la hotelul dorit; (ii) pentru verificarea disponibilităților hotelului și pentru administrarea rezervării; (iii) pentru a vă transmite o confirmare de rezervare și (iv) pentru a vă transmite e-mailuri anterior sosirii. Vă puteți dezabona de la e-mailurile transmise anterior sosirii în orice moment, făcând clic pe linkul de dezabonare din e-mailurile transmise de noi. 

Categorii de date prelucrate 

Adresa, detaliile rezervării (inclusiv numărul rezervării), data sosirii și a plecării, adresa e-mail, prenumele/numele, prenumele/numele însoțitorului adult (însoțitorilor adulți), tipul cardului, numărul și data expirării cardului de plată, numărul de apartenență Radisson Rewards, numărul de telefon, titulatura 

Sursa datelor

În funcție de mecanismul de rezervare utilizat:

- Direct de la dvs. prin formularul de rezervare online
- Prin canalul de rezervare online pe care l-ați utilizat pentru efectuarea rezervării 
- De la agentul dvs. de turism 
- De la call centerul nostru 
- De la hotelul Radisson la care ați efectuat direct rezervarea

Temeiul prelucrării

Prelucrarea este necesară pentru luarea măsurilor necesare în vederea încheierii și executării unui contract.

Destinatarii datelor 

- Hotelul Radisson ales de dvs.
- Alte entități implicate din cadrul Radisson Hotel Group
- Furnizorii de servicii IT implicați în procesul de rezervare (online)
- Furnizorii de servicii IT
- Furnizorul de servicii de comunicații prin e-mail

2. Proces de rezervare online întrerupt sau incomplet (coș abandonat)

Atunci când efectuați o rezervare online și, dintr-un anumit motiv, nu puteți finaliza procesul de rezervare, noi vă prelucrăm Datele cu caracter personal pentru a vă permite să continuați cu ușurință procesul de rezervare online, prin transmiterea unui e-mail cu un link către formularul de rezervare online, care este pre-completat pe baza datelor deja introduse.

Categorii de date prelucrate

Adresa, data sosirii și a plecării, adresa e-mail, prenumele/numele, prenumele/numele însoțitorului adult (însoțitorilor adulți), tipul cardului, numărul și data expirării cardului de plată, numărul de apartenență Radisson Rewards, numărul de telefon, titulatura

Sursa datelor

Direct de la dvs. prin formularul de rezervare online

Temeiul prelucrării

Este în interesul legitim al Radisson Hotel Group în calitate de societate comercială să reinițieze un proces de rezervare incomplet sau întrerupt. În acest context, interesele comerciale ale Radisson Hotel Group prevalează asupra intereselor dvs.

Destinatarii datelor

- Furnizorul de servicii de comunicații prin e-mail
- Furnizorul de mesaje publicitare orientate

3. Sondaje de satisfacție a oaspeților

Vă putem transmite sondaje de satisfacție a oaspeților prin e-mail în timpul sau după sejurul dvs., pentru a evalua performanța hotelurilor noastre. Vă puteți dezabona de la e-mailurile cu sondajele de satisfacție a clienților în orice moment, făcând clic pe linkul de dezabonare din e-mailurile transmise de noi.

Categorii de date prelucrate

Țara de reședință, data sosirii și a plecării, adresa e-mail, prenumele / numele, naționalitatea, numărul de apartenență Radisson Rewards, detaliile sejurului

Sursa datelor

În funcție de mecanismul de rezervare utilizat:

- Direct de la dvs. prin formularul de rezervare
- Prin canalul de rezervare online pe care l-ați utilizat pentru efectuarea rezervării
- De la agentul dvs. de turism
- De la call centerul nostru
- De la hotelul Radisson la care ați efectuat direct rezervarea

Temeiul prelucrării

Prelucrarea este necesară pentru asigurarea și monitorizarea execuției corespunzătoare a contractului pe care l-ați încheiat cu noi.

Destinatarii datelor

- Alte entități implicate din cadrul Radisson Hotel Group
- Furnizorul de sondaje de satisfacție a oaspeților

4. Analitica e-mailurilor referitoare la servicii

În contextul e-mailurilor referitoare la servicii, care includ e-mailurile cu sondajele de satisfacție a clienților și e-mailurile anterioare sosirii referitoare la rezervarea dvs., este posibil să prelucrăm și să colectăm Date cu caracter personal, mai exact, informații despre măsura în care ați deschis și ați reacționat la un e-mail referitor la servicii, în scopuri analitice, pentru a măsura rata de clic și pentru a optimiza conținutul e-mailurilor noastre referitoare la servicii. Vă puteți dezabona de la e-mailurile transmise anterior sosirii în orice moment, făcând clic pe linkul de dezabonare din e-mailurile transmise de noi.

Informațiile de mai jos descriu tipurile de date pe care le prelucrăm, de unde obținem datele dvs., temeiurile juridice pe care ne bazăm în prelucrarea acestora și persoanele cărora este posibil să le dezvăluim datele dvs.

Categorii de date prelucrate

Adresa e-mail, comportamentul de clic în e-mailuri, comportamentul de deschidere a e-mailurilor, prenumele / numele, numărul de apartenență Radisson Rewards

Sursa datelor

De la furnizorul nostru de servicii analitice e-mail

Temeiul prelucrării

Este interesul legitim al Radisson Hotel Group, în calitate de societate comercială, să înțeleagă comportamentul de clic în e-mailuri al oaspeților săi, pentru a stabili dacă sunt necesare îmbunătățiri. În acest context, interesele comerciale ale Radisson Hotel Group prevalează asupra intereselor dvs.

Destinatarii datelor

- Alte entități implicate din cadrul Radisson Hotel Group
- Furnizorii de servicii IT
- Furnizorul nostru de servicii analitice e-mail

Oaspeții hotelului

1. Check-inul și check-outul la/de la hotel

Atunci când vă cazați la hotelul dorit, vom colecta și prelucra Datele dvs. cu caracter personal (i) pentru a înregistra sosirea și plecarea la/de la hotel; (ii) pentru a vă aloca un card de acces pentru camera dvs. sau pentru a vă permite să utilizați telefonul mobil drept cheie pentru cameră; (iii) pentru a obține o garanție pe baza cardului de credit sau un depozit la hotel care să asigure plata contravalorii cazării dvs.; (iv) pentru gestionarea (și arhivarea) cardului dvs. de înregistrare la hotel; (v) pentru crearea sau actualizarea profilului dvs. în sistemul nostru de management hotelier; (vi) pentru a vă evalua eligibilitatea pentru a trece la o cameră superioară și pentru luarea măsurilor necesare în acest sens, dacă este cazul; (vii) pentru administrarea plății pentru sejurul dvs.; (viii) pentru emiterea, tipărirea sau trimiterea unei facturi pentru sejurul dvs. și (ix) pentru achitarea unui comision agentului dvs. de turism (dacă este cazul).

Dacă ați rezervat o cameră la unul dintre hotelurile noastre și nu vă prezentați (fără să fi anulat rezervarea în prealabil) la data sosirii comunicată, vom prelucra Datele dvs. cu caracter personal (i) pentru a vă anula sejurul și orice alte posibile rezervări efectuate și (ii) pentru administrarea, prelucrarea și decontarea oricăror sume de plată datorate.

Categorii de date prelucrate

Adresa, rezervările (la hotel, restaurant, evenimente, teatru etc.), data sosirii și a plecării, adresa e-mail, prenumele/numele, prenumele/numele însoțitorului adult (însoțitorilor adulți), tipul cardului, numărul și data expirării cardului de plată, numărul de apartenență Radisson Rewards, numărul de telefon, titulatura

Sursa datelor

În funcție de mecanismul de rezervare utilizat:

- Direct de la dvs. prin formularul de rezervare
- Prin canalul de rezervare online pe care l-ați utilizat pentru efectuarea rezervării
- De la agentul dvs. de turism
- De la call centerul nostru
- De la hotelul Radisson la care ați efectuat direct rezervarea
- Direct de la dvs., din formularul de înregistrare la hotel

Temeiul prelucrării

Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi.

Destinatarii datelor

- Alte entități implicate din cadrul Radisson Hotel Group
- Furnizorii de servicii IT
- Agentul dvs. de turism (dacă este cazul)

2. Rapoarte privind limita de credit

Pentru garantarea plății sejurului la una dintre camerele din hotel, fiecărui oaspete i se solicită un card de credit sau un depozit la sosire. Pentru a ne asigura că nu depășiți limita de credit în timpul șederii, vom genera un raport privind limita de credit de mai multe ori pe zi, pentru a verifica dacă limita dvs. de credit a fost sau nu depășită. Aceste rapoarte privind limita de credit pot include Datele dvs. cu caracter personal. Vă rugăm să rețineți că în anumite situații izolate, aceste rapoarte privind limita de credit pot face obiectul unuia dintre auditurile noastre financiare interne, putând fi accesate de către membri ai departamentului nostru de audit intern, pentru a ne asigura că hotelurile noastre respectă recomandările și politicile interne Radisson Hotel Group.

Categorii de date prelucrate

Data sosirii și a plecării, prenumele/numele, tipul cardului, numărul și data expirării cardului de plată

Sursa datelor

În funcție de mecanismul de rezervare utilizat:

- Direct de la dvs. prin formularul de rezervare
- Prin canalul de rezervare online pe care l-ați utilizat pentru efectuarea rezervării
- De la agentul dvs. de turism
- De la call centerul nostru
- De la hotelul Radisson la care ați efectuat direct rezervarea
- Direct de la dvs., din formularul de înregistrare la hotel

Temeiul prelucrării

Prelucrarea este necesară pentru asigurarea executării contractului pe care l-ați încheiat cu noi.

Destinatarii datelor

- Alte entități implicate din cadrul Radisson Hotel Group
- Furnizorii de servicii IT

3. Sejurul la hotel

Atunci când vă cazați la unul dintre hotelurile noastre, luăm toate măsurile pentru a vă face sejurul cât mai plăcut cu putință. Aceasta necesită prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal pentru a vă putea oferi servicii specifice în timpul sejurului la hotel. Aceste servicii includ (i) menajul și întreținerea; (ii) returnarea articolelor uitate sau pierdute și/sau (iii) gestionarea preferințelor dvs. sau ale însoțitorilor dvs., cum ar fi preferințele alimentare și cele legate de perne, pentru a vă putea oferi servicii de calitate superioară în timpul sejurului la hotelurile noastre.

Categorii de date prelucrate

Adresa, obiceiurile de consum, data sosirii și a plecării, preferințele alimentare, adresa e-mail, prenumele/numele, prenumele/numele însoțitorului adult (însoțitorilor adulți), alte preferințe, detalii de plată (în scopul returnării articolelor pierdute sau uitate), numărul de telefon

Sursa datelor

În funcție de mecanismul de rezervare utilizat:

- Direct de la dvs. prin formularul de rezervare
- Prin canalul de rezervare online pe care l-ați utilizat pentru efectuarea rezervării
- De la agentul dvs. de turism
- De la call centerul nostru
- De la hotelul Radisson la care ați efectuat direct rezervarea
- Direct de la dvs. în timpul sejurului la hotel

Temeiul prelucrării

Este interesul legitim al Radisson Hotel Group, în calitate de societate comercială, să își organizeze activitățile zilnice de întreținere, pentru a personaliza serviciile oferite și/sau pentru a putea identifica proprietarul unui articol pierdut sau uitat. Având în vedere volumul redus de Date cu caracter personal prelucrate și dezvăluite în acest(e) scop(uri), interesele Radisson Hotel Group prevalează asupra intereselor dvs.

Destinatarii datelor

- Personalul hotelului, inclusiv personalul de menaj, întreținere, recepție și/sau alți angajați vizați
- Alte entități implicate din cadrul Radisson Hotel Group
- Furnizorii de servicii IT
- Furnizorii de servicii de livrări sau curierat (pentru returnarea articolelor pierdute sau uitate)

4. Serviciile și facilitățile suplimentare oferite oaspeților hotelului

În multe dintre hotelurile noastre, puteți beneficia de servicii și facilități suplimentare, cum ar fi micul dejun, room service, minibar, piscină, restaurante și baruri, tratamente spa, servicii de curățătorie chimică, parcare, taxi, Wi-Fi gratuit etc. Dacă utilizați servicii sau facilități suplimentare la unul dintre hotelurile noastre, Datele dvs. cu caracter personal pot fi procesate (i) pentru administrarea rezervării și utilizării unor astfel de servicii și/sau facilități suplimentare; (ii) pentru administrarea oricăror rezervări în avans de servicii și/sau facilități suplimentare înregistrate în contul dvs.; (iii) pentru personalizarea sosirii oaspeților la hotel, a dotărilor și caracteristicilor camerei și (iv) pentru administrarea cheltuielilor aferente unor astfel de servicii și/sau facilități suplimentare.

Categorii de date prelucrate

Obiceiuri de consum, data sosirii și a plecării, preferințele alimentare, adresa e-mail, prenumele/numele, prenumele/numele însoțitorului adult (însoțitorilor adulți), tipul cardului, numărul și data expirării cardului de plată, numărul de apartenență Radisson Rewards, numărul de telefon, titulatura

Sursa datelor

- Direct de la dvs. prin formularul de rezervare online
- Prin canalul de rezervare online pe care l-ați utilizat pentru efectuarea rezervării
- De la agentul dvs. de turism
- De la call centerul nostru
- Direct de la dvs., din formularul de înregistrare la hotel
- Direct de la dvs. atunci când transmiteți solicitarea de servicii/facilități suplimentare la recepția hotelului sau către concierge
- Prin platforma de rezervări online pentru servicii și facilități suplimentare

Temeiul prelucrării

Prelucrarea este necesară pentru luarea măsurilor necesare în vederea încheierii și/sau executării contractului.

Destinatarii datelor

- Personalul hotelului, inclusiv personalul de la recepție, cel de room service și/sau alți angajați vizați
- Alte entități implicate din cadrul Radisson Hotel Group
- Furnizorii de servicii IT

Programe de fidelitate

1. Radisson Rewards

Radisson Rewards este un program global de recompense hoteliere, aplicabil în toate hotelurile Radisson Hotel Group, oferit oaspeților care stau la hotelurile noastre și rezervatorilor profesionali, indiferent dacă aceștia din urmă se cazează ca oaspeți sau efectuează rezervări în numele altor persoane. Programul Radisson Rewards este administrat de Radisson Hospitality Belgium BV/SRL. Programul Radisson Rewards vă oferă o serie de beneficii în timpul șederii la hotelul nostru și vă permite să colectați puncte Radisson Rewards în timpul sejurului la unul dintre hotelurile noastre sau atunci când achiziționați produse la unul dintre partenerii noștri selectați. În acest context, este posibil să vă prelucrăm Datele cu caracter personal i) pentru a vă crea profilul online Radisson Rewards, inclusiv prin transmiterea unui link de activare prin e-mail; ii) pentru a vă furniza informațiile referitoare la punctele dvs. Radisson Rewards; iii) pentru a vă înregistra rezervările și punctele premiu pe cardul de apartenență; iv) pentru a vă informa cu privire la recompensele dvs. atunci când cumulați un anumit număr de puncte și v) pentru a vă informa cu privire la orice modificări ale programului Radisson Rewards.

Categorii de date prelucrate

Prenume/Nume de familie, Formulă de adresare (Titlu), Gen, Data nașterii, Adresă fizică, Țară, Regiune, Oraș, Naționalitate, Limbă, Adresă de e-mail, Detalii despre șederea la hotel, număr Radisson Rewards, Preferințe legate de câștiguri, număr IATA/TIDS/CLIA/TRUE în cazul agenților de turism, Informații despre companie, dacă sunt relevante, Număr de telefon, Parolă, Alegeți modalitatea dorită, Hotel favorit și cameră favorită, Motivul obișnuit pentru călătorie, Număr de copii, Tipul documentului, Numărul documentului, Data eliberării documentului, Locul eliberării, Locul nașterii.

Sursa datelor

Direct de la dvs. atunci când solicitați sau valorificați mile sau puncte

Temeiul prelucrării

Prelucrarea este necesară pentru luarea măsurilor necesare la solicitarea dvs., în vederea executării contractului pe care l-ați încheiat cu noi, precum și pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu unul dintre partenerii noștri recunoscuți; consimțământ ad-hoc obținut în timpul procesului de înregistrare, de exemplu atunci când ne furnizați voluntar informații opționale.

Destinatarii datelor

- Alte entități implicate din cadrul Radisson Hotel Group

- Avocați, auditori, consilieri financiari și alți furnizori de servicii terți în legătură cu serviciile pe care le prestează pentru Radisson Hotel Group

- Furnizori și prestatori de servicii, inclusiv (dar fără a se limita la aceștia) furnizori de servicii de telecomunicații, furnizori de servicii de plată, instituții financiare, companii de turism, comercianți cu amănuntul, organizatori de evenimente, prestatori de servicii de divertisment și companii de asigurări

2. Alte programe de fidelitate

În afară de Radisson Rewards, le oferim oaspeților noștri posibilitatea de a cumula mile sau puncte în cadrul unor programe de fidelitate ale partenerilor noștri, cum ar fi (dar fără a se limita la acestea) programe bazate pe călătorii frecvente și programe bazate pe stilul de viață și călătorii. În acest context, este posibil să vă prelucrăm Datele cu caracter personal (i) pentru a putea adăuga milele sau punctele în contul dvs. de apartenență deschis la unul dintre partenerii noștri recunoscuți, în urma sejurului la hotelul nostru; (ii) pentru evaluarea și îndeplinirea solicitării dvs. de valorificare a milelor sau punctelor oferite prin programele de fidelitate ale partenerilor noștri recunoscuți la hotelul nostru sau (iii) pentru a vă permite să folosiți opțiunile noastre de potrivire a nivelurilor.

Categorii de date prelucrate

Prenume/Nume de familie, Formulă de adresare (Titlu), Gen, Data nașterii, Adresă fizică, Țară, Regiune, Oraș, Naționalitate, Limbă, Adresă de e-mail, Detalii despre șederea la hotel, număr Radisson Rewards, Preferințe legate de câștiguri, număr IATA/TIDS/CLIA/TRUE în cazul agenților de turism, Număr de telefon, Parolă, Alegeți modalitatea dorită, Hotel favorit și cameră favorită, Motivul obișnuit pentru călătorie, Număr de copii, Numărul de membru în cadrul programului de fidelitate al companiei partenere relevante./p>

Sursa datelor

Direct de la dvs. atunci când revendicați sau prin intermediul partenerilor noștri, cu acordul dvs.

Temeiul prelucrării

Prelucrarea este necesară pentru luarea măsurilor necesare la solicitarea dvs., în vederea executării contractului pe care l-ați încheiat cu noi, precum și pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu unul dintre partenerii noștri relevanți.

Destinatarii datelor

- Alte entități implicate din cadrul Radisson Hotel Group
- Avocați, auditori, consilieri financiari și alți furnizori de servicii terți în legătură cu serviciile pe care le prestează pentru Radisson Hotel Group
- Furnizori și prestatori de servicii, inclusiv (dar fără a se limita la aceștia) furnizori de servicii de telecomunicații, furnizori de servicii de plată, instituții financiare, companii de turism, comercianți cu amănuntul, organizatori de evenimente, prestatori de servicii de divertisment și companii de asigurări
- Furnizorii de servicii IT implicați în procesul operațional
- Compania parteneră relevantă

3. Valorificarea

Vă oferim posibilitatea de a valorifica punctele de fidelitate pentru articole cum ar fi carduri cadou, oferte ale partenerilor și pentru cauze caritabile. Cu ocazia valorificării, prelucrăm Datele cu caracter personal ale dvs. și, dacă este cazul, ale beneficiarului cardului dvs. cadou, în scopul administrării și finalizării cu succes a valorificării dvs.

Categorii de date prelucrate

Prenume/Nume de familie, Formulă de adresare (Titlu), Gen, Data nașterii, Adresă fizică, Țară, Regiune, Oraș, Naționalitate, Limbă, Adresă de e-mail, Detalii despre șederea la hotel, număr Radisson Rewards, Adresa IP, Jurnale de conexiune, Preferințe legate de revendicare, număr IATA/TIDS/CLIA/TRUE în cazul agenților de turism, Număr de telefon, Parolă, Alegeți modalitatea dorită, Hotel favorit și cameră favorită, Motivul obișnuit pentru călătorie, Număr de copii.

Sursa datelor

Direct de la dvs. la valorificarea punctelor la hotel sau online.

Temeiul prelucrării

Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi.

Destinatarii datelor

- Alte entități implicate din cadrul Radisson Hotel Group
- Avocați, auditori, consilieri financiari și alți furnizori de servicii terți în legătură cu serviciile pe care le prestează pentru Radisson Hotel Group
- Furnizori și prestatori de servicii, inclusiv (dar fără a se limita la aceștia) furnizori de servicii de telecomunicații, furnizori de servicii de plată, instituții financiare, companii de turism, comercianți cu amănuntul, organizatori de evenimente, prestatori de servicii de divertisment și companii de asigurări
- Furnizorii de servicii IT implicați în procesul de rezervare (online)

4. Programul Radisson Rewards pentru rezervatori și planificatori

Programul Radisson Rewards este disponibil și pentru profesioniștii/intermediarii din turism care rezervă camere (agenți de turism și organizatori) și întâlniri și evenimente (planificatori) în numele altor persoane în hotelurile Radisson Hotel Group. Programul Radisson Rewards pentru rezervatori și planificatori vă oferă o serie de beneficii și vă permite să adunați puncte Radisson Rewards atunci când rezervați în numele altor persoane. În acest context, este posibil să vă prelucrăm Datele cu caracter personal i) pentru a vă crea profilul online Radisson Rewards, inclusiv prin transmiterea unui link de activare prin e-mail; ii) pentru a vă furniza informațiile referitoare la punctele dvs. Radisson Rewards; iii) pentru a vă înregistra rezervările și punctele premiu pe cardul de apartenență; iv) pentru a vă informa cu privire la recompensele dvs. atunci când cumulați un anumit număr de puncte și v) pentru a vă informa cu privire la orice modificări ale programului Radisson Rewards.

Informații personale

Prenume/Nume de familie, Formulă de adresare (Titlu), Gen, Data nașterii, Adresă fizică, Țară, Regiune, Oraș, Naționalitate, Limbă, Adresă de e-mail, Detalii despre șederea la hotel, număr Radisson Rewards, Adresa IP, Jurnale de conexiune, Preferințe legate de revendicare, număr IATA/TIDS/CLIA/TRUE în cazul agenților de turism, Informații despre companie, Număr de telefon, Parolă, Hotel favorit și cameră favorită.

Alte informații profesionale

Sursa datelor

Direct de la dvs. la valorificarea punctelor la hotel sau online.

Temeiul prelucrării

Prelucrarea este necesară pentru luarea măsurilor necesare la solicitarea dvs., în vederea executării contractului pe care l-ați încheiat cu noi, precum și pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu unul dintre partenerii noștri recunoscuți; consimțământ ad-hoc obținut în timpul procesului de înregistrare, de exemplu atunci când ne furnizați voluntar informații opționale.

Destinatarii datelor

- Alte entități implicate din cadrul Radisson Hotel Group
- Avocați, auditori, consilieri financiari și alți furnizori de servicii terți în legătură cu serviciile pe care le prestează pentru Radisson Hotel Group
- Furnizori și prestatori de servicii, inclusiv (dar fără a se limita la aceștia) furnizori de servicii de telecomunicații, furnizori de servicii de plată, instituții financiare, companii de turism, comercianți cu amănuntul, organizatori de evenimente, prestatori de servicii de divertisment și companii de asigurări

Carduri cadou

Vă oferim posibilitatea de a achiziționa carduri cadou fizice sau electronice, care pot fi valorificate la hotelurile noastre pentru achitarea taxelor hoteliere, de restaurant și pentru tratamentele spa.

1. Achiziționarea unui card cadou

Atunci când achiziționați un card cadou de la unul dintre hotelurile noastre sau online, vom prelucra Datele cu caracter personal ale dvs. și, dacă este cazul, ale beneficiarului cardului, pentru administrarea și finalizarea cu succes a achiziției cardului cadou. Dacă achiziționați un card cadou pentru o altă persoană, vom prelucra Date cu caracter personal suplimentare pentru a trimite cardul cadou beneficiarului prin e-mail sau poștă.

Categorii de date prelucrate

- Prenumele/numele, tipul cardului, numărul și data expirării cardului de plată
- În cazul cardurilor cadou achiziționate online, în plus față de cele de mai sus, vom prelucra adresa dvs., jurnalele de conectare, adresa e-mail și adresa IP
- Dacă achiziționați cardul cadou pentru o altă persoană și în funcție de modalitatea de livrare, vom prelucra, de asemenea, adresa de corespondență a beneficiarului, e-mailul acestuia, prenumele/numele și numărul său de telefon

Sursa datelor

Direct de la dvs. la achiziția cardului cadou de la hotel sau online

Temeiul prelucrării

Prelucrarea este necesară pentru luarea măsurilor necesare în vederea încheierii și executării unui contract, la solicitarea dvs.

Destinatarii datelor

- Alte entități implicate din cadrul Radisson Hotel Group
- Furnizorii de servicii IT
- Furnizorul platformei de carduri cadou
- Producătorul cardului cadou
- Furnizorul serviciului de plăți

2. Înregistrarea cardului dvs. cadou

În calitate de beneficiar al unuia dintre cardurile noastre cadou, puteți decide să vă înregistrați cardul cadou online pentru a proteja valoarea rămasă pe card în cazul pierderii sau al furtului. Dacă decideți să vă înregistrați cardul cadou, vom prelucra Datele dvs. cu caracter personal pentru prelucrarea înregistrării respective.

Categorii de date prelucrate

Adresa, data nașterii, adresa e-mail, prenumele/numele, numărul de telefon, titulatura

Sursa datelor

Direct de la dvs. la înregistrarea online a cardului cadou

Temeiul prelucrării

Consimțământul ad-hoc obținut la înregistrarea cardului cadou

Destinatarii datelor

- Alte entități implicate din cadrul Radisson Hotel Group
- Furnizorii de servicii IT
- Furnizorul platformei de carduri cadou

Abonarea la buletinul nostru informativ

1. Buletine informative și comunicări de marketing

Dacă v-ați exprimat în mod explicit consimțământul de a primi buletinele informative sau comunicările noastre de marketing, inclusiv cu privire la Radisson Rewards, este posibil să vă contactăm la anumite intervale pentru a vă oferi informații referitoare la serviciile noastre și la cele mai recente oferte și să vă prelucrăm Datele cu caracter personal în acest scop.

Dacă nu mai doriți să primiți buletinele informative sau comunicările noastre de marketing, vă rugăm să ne informați prin e-mail la adresa dataprotection@radissonhotels.com. De asemenea, vă puteți dezabona de la e-mailurile noastre de marketing făcând clic pe linkul de dezabonare din e-mailurile transmise de noi. Pentru Radisson Rewards, vă puteți dezabona prin actualizarea profilului dvs.

Categorii de date prelucrate

- Adresa, data nașterii, adresa e-mail, prenumele/numele, sexul, hobby-urile și interesele dvs., numărul de telefon, istoricul sejururilor la hotel, țara de reședință

Sursa datelor

- Direct de la dvs. atunci când vă abonați la buletinul nostru informativ sau ulterior, la finalizarea contului dvs

Temeiul prelucrării

- Consimțământul ad-hoc obținut la abonarea la buletinul nostru informativ

Destinatarii datelor

- Alte entități implicate din cadrul Radisson Hotel Group
- Furnizorii de servicii IT
- Furnizorul de servicii de comunicații prin e-mail

2. Analitica pentru buletine informative și comunicări de marketing

În contextul buletinelor informative și al comunicărilor noastre de marketing, este posibil să prelucrăm și să colectăm Datele dvs. cu caracter personal și cu precădere dacă ați deschis și interacționat cu una dintre comunicările noastre, în scopuri analitice, pentru a măsura rata de clic și pentru a optimiza conținutul buletinelor informative și al comunicărilor noastre de marketing.

Categorii de date prelucrate

- Adresa e-mail, comportamentul de clic în e-mailuri, comportamentul de deschidere a e-mailurilor, prenumele / numele, numărul de apartenență Radisson Rewards

Sursa datelor

- De la furnizorul nostru de servicii analitice e-mail

Temeiurile prelucrării

- Este interesul legitim al Radisson Hotel Group, în calitate de societate comercială, să evalueze rata de clic pentru e-mailurile sale, pentru a stabili dacă sunt necesare îmbunătățiri. În acest context, interesele comerciale ale Radisson Hotel Group prevalează asupra intereselor dvs.

Destinatarii datelor

- Alte entități implicate din cadrul Radisson Hotel Group
- Furnizorii de servicii IT
- Furnizorul nostru de servicii analitice e-mail

Aplicații mobile

Pentru a ne ajuta oaspeții să rezerve, să planifice și să se bucure de un sejur cât mai plăcut, oferim aplicații mobile pentru diferite mărci hoteliere, incluzând, fără limitare, Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Rewards și Park Inn. Aceste aplicații mobile pot fi descărcate din magazinele de aplicații online, inclusiv magazinul de aplicații Apple sau Google Play.

În funcție de modul în care utilizați aplicațiile noastre mobile, Datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate (i) pentru a vă permite să rezervați o cameră la hotelul dorit (consultați și secțiunea Procesul de rezervare hotelieră); (ii) pentru prelucrarea check-inului dvs. online; (iii) pentru gestionarea comenzii dvs. de room service; (iv) pentru efectuarea rezervărilor, la solicitarea dvs., la restaurantul local; (v) pentru prestarea unor servicii speciale la solicitarea dvs., cum ar fi apeluri de trezire, check-out târziu sau serviciul de pregătire a patului; (vi) pentru a vă permite să efectuați rezervări pentru reuniuni și evenimente la hotelurile noastre; (vii) pentru prelucrarea check-outului dvs. online și a feedbackului dvs. legat de sejur; (viii) pentru a răspunde solicitărilor transmise prin aplicația mobilă, inclusiv prin chat și (ix) pentru a verifica numărul de puncte de fidelitate cumulate.

Dacă nu doriți ca noi să primim sau să utilizăm locația dvs. în timp real, nu permiteți utilizarea serviciilor de localizare. Dacă ați selectat opțiunea de permitere și, ulterior, vă răzgândiți, puteți să nu permiteți serviciile de localizare din setările dispozitivului dvs. sau ștergând aplicația. De asemenea, dacă doriți să nu mai primiți notificări de tip push printr-una dintre aplicațiile noastre mobile, puteți revoca permisiunea pentru notificări push pentru aplicația (aplicațiile) mobile din setările sistemului de operare al dispozitivului dvs.

Informațiile de mai jos descriu tipurile de date pe care le prelucrăm ca parte a aplicațiilor noastre mobile, de unde obținem datele dvs., temeiurile juridice pe care ne bazăm în prelucrarea acestora și persoanele cărora este posibil să le dezvăluim datele dvs. Pentru aplicația mobilă Radisson Rewards, consultați secțiunea dedicată Radisson Rewards .

Categorii de date prelucrate

- Adresa e-mail, prenumele/numele, datele referitoare la locație, detaliile sejurului, numărul de telefon

Sursa datelor

- Direct de la dvs. atunci când descărcați aplicația (aplicațiile) noastre sau când interacționați cu aplicația (aplicațiile)

Temeiul prelucrării

- Consimțământul ad-hoc obținut în timpul instalării aplicației sau al utilizării acesteia

Destinatarii datelor

- Hotelul Radisson ales de dvs.
- Alte entități implicate din cadrul Radisson Hotel Group
- Furnizorul aplicațiilor mobile
- Furnizorii de servicii cloud și de găzduire

iBeacon

iBeacon sunt dispozitive electronice care difuzează semnale care pot fi recepționate de dispozitivele mobile pe care este instalată una dintre aplicațiile noastre mobile. Dacă ați instalat în mod voluntar una dintre aplicațiile noastre pe dispozitivul dvs. și dacă ați acordat permisiunea ca aplicația să vă urmărească locația, dispozitivele iBeacon din hotelurile noastre pot transmite un semnal aplicației de pe dispozitivul dvs. cu privire la locația precisă, în timp real, a dispozitivului. Aplicația poate utiliza aceste informații pentru a vă transmite oferte speciale și promoții, într-un moment și într-o locație în care aceste informații sunt cele mai relevante. De exemplu, dacă vă aflați la unul dintre hotelurile noastre după amiaza târziu, dispozitivul dvs. mobil poate recepționa un semnal de la un dispozitiv iBeacon care determină aplicația să vă transmită o notificare despre ofertele noastre speciale pentru băuturi sau cină. Pentru comoditatea dvs., semnalul de la dispozitivele iBeacon poate fi recepționat și ofertele special sau promoțiile vă pot fi comunicate chiar dacă nu utilizați aplicația în momentul respectiv. Pentru optimizarea aplicațiilor mobile și a serviciilor noastre, este posibil să colectăm și alte informații pe baza semnalelor transmise de dispozitivele iBeacon, cum ar fi, de exemplu, intensitatea semnalului dintre dispozitivul iBeacon și aparatul dvs., intervalul pe parcursul căruia aparatul dvs. se află în apropierea dispozitivului iBeacon sau chiar nivelul bateriei dispozitivului iBeacon. Dacă nu doriți ca noi să primim sau să utilizăm locația dvs. precisă, în timp real, nu permiteți utilizarea serviciilor de localizare. Dacă ați selectat opțiunea de permitere și, ulterior, vă răzgândiți, puteți să nu permiteți serviciile de localizare din setările dispozitivului dvs. sau ștergând aplicația.

Formulare de pe site-ul web

Dacă aveți o solicitare sau o sugestie specifică, inclusiv exercitarea unuia dintre drepturile care vă sunt conferite prin RGPD, ne puteți contacta prin formularele de contact disponibile pe site-ul (site-urile) noastre web. În acest context, putem prelucra Datele dvs. cu caracter personal în scopul gestionării solicitării dvs. și pentru a vă oferi un răspuns la întrebarea sau solicitarea dvs. sau pentru a obține feedbackul dvs. ulterior. Site-urile noastre web oferă și alte formulare care vă permit să ne solicitați un anumit serviciu, cum ar fi formularul garanției pentru cel mai bun tarif.

Informațiile de mai jos descriu tipurile de date pe care le prelucrăm în aceste scopuri, de unde obținem datele dvs., temeiurile juridice pe care ne bazăm în prelucrarea acestora și persoanele cărora este posibil să le dezvăluim datele dvs.

Categorii de date prelucrate

- Adresa, e-mailul, prenumele/numele, numărul de apartenență Radisson Rewards, detaliile sejurului, numărul de telefon și orice alte date pe care decideți să ni le dezvăluiți în casetele de observații.

Sursa datelor

- Direct de la dvs. prin intermediul formularului

Temeiul prelucrării

- Consimțământul ad-hoc obținut prin formularul de contact

Destinatarii datelor

- Alte entități implicate din cadrul Radisson Hotel Group
- Furnizorii de servicii IT

Reuniuni și evenimente

1. Organizarea și feedbackul pentru reuniuni și evenimente

Dacă doriți să organizați o reuniune sau un eveniment la unul dintre hotelurile noastre sau dacă ați dori să obțineți informații suplimentare cu privire la această posibilitate, ne puteți contacta completând formularul de Solicitare ofertă sau un formular de contact dedicat de pe site-ul (site-urile) noastre web, interacționând cu chatbotul online pentru reuniuni și evenimente, contactând direct hotelul dorit sau contactându-ne prin alte mijloace. Datele cu caracter personal colectate vor fi prelucrate pentru a răspunde solicitării dvs. de organizare a reuniunii sau evenimentului.

De asemenea, vă putem transmite sondaje de satisfacție cu privire la reuniune, după încheierea reuniunii sau a evenimentului, pentru a ne permite să evaluăm performanța hotelurilor noastre ca locații de evenimente.

Categorii de date prelucrate

- Adresa, data reuniunii sau a evenimentului, adresa e-mail, prenumele/numele, profesia și locul de muncă, numărul de apartenență Radisson Rewards, numărul de telefon

Sursa datelor

Direct de la dvs. prin:

- formularul online de Solicitare ofertă
- formularul de contact online
- chatbotul pentru reuniuni și evenimente
- o solicitare transmisă prin alte mijloace

Temeiul prelucrării

Pentru situațiile în care ne contactați în nume propriu sau în numele companiei dvs.:

- Prelucrarea este necesară pentru luarea măsurilor necesare în vederea încheierii și executării unui contract, la solicitarea dvs.
- Este interesul legitim al Radisson Hotel Group, în calitate de societate comercială, să identifice o persoană principală de contact în cadrul companiei care organizează o reuniune sau un eveniment și să primească feedback cu privire la reuniunea sau evenimentul respectiv. În acest context, interesele comerciale ale Radisson Hotel Group prevalează asupra intereselor dvs.

Destinatarii datelor

- Hotelul ales de dvs.
- Alte entități implicate din cadrul Radisson Hotel Group
- Furnizorii de servicii IT
- Furnizorul serviciului de chatbot online
- Furnizorul sondajului de satisfacție cu privire la reuniuni

2. Comunicări de marketing pentru reuniuni și evenimente

Dacă ați permis primirea de comunicări comerciale în contextul organizării unei reuniuni sau a unui eveniment, vom prelucra datele dvs. și pentru a vă putea contacta cu informații referitoare la serviciile noastre și la cele mai recente oferte.

Categorii de date prelucrate

- Adresa, e-mailul, prenumele/numele, profesia și locul de muncă, numărul de telefon

Sursa datelor

Direct de la dvs. prin:

- formularul online de Solicitare ofertă
- formularul de contact online
- chatbotul pentru reuniuni și evenimente
- o solicitare transmisă prin alte mijloace

Temeiul prelucrării

Consimțământul ad-hoc obținut prin:

- formularul de Solicitare ofertă online
- formularul de contact
- chatbotul pentru reuniuni și evenimente

Destinatarii datelor

- Alte entități implicate din cadrul Radisson Hotel Group
- Furnizorii de servicii IT
- Furnizorul serviciului de chatbot online
- Furnizorul de servicii de comunicații prin e-mail

3. Analitica pentru comunicări de marketing pentru reuniuni și evenimente

În contextul comunicărilor noastre de marketing referitoare la reuniuni și evenimente, este posibil să prelucrăm și să colectăm Datele dvs. cu caracter personal și cu precădere dacă ați deschis și interacționat cu una dintre comunicările noastre, în scopuri analitice, pentru a măsura rata de clic și pentru a optimiza conținutul comunicărilor noastre de marketing.

Categorii de date prelucrate

- Adresa e-mail, comportamentul de clic în e-mailuri, comportamentul de deschidere a e-mailurilor, prenumele / numele, profesia și locul de muncă, numărul de apartenență Radisson Rewards

Sursa datelor

- De la furnizorul nostru de servicii analitice e-mail

Temeiul prelucrării

- Este interesul legitim al Radisson Hotel Group, în calitate de societate comercială, să evalueze rata de clic pentru e-mailurile sale, pentru a stabili dacă sunt necesare îmbunătățiri. În acest context, interesele comerciale ale Radisson Hotel Group prevalează asupra intereselor dvs.

Destinatarii datelor

- Alte entități implicate din cadrul Radisson Hotel Group
- Furnizorii de servicii IT
- Furnizorul nostru de servicii analitice e-mail

Analitică

Putem utiliza orice date pe care ni le furnizați în scopuri analitice, în vederea optimizării experienței dvs., a eficienței noastre de marketing, comerciale și operaționale, pentru crearea de segmente de clienți pe baza Datelor cu caracter personal ale acestora și pentru adaptarea ofertelor și promoțiilor noastre la obiceiurile dvs. de consum. În contextul unei astfel de analitici, analizăm și putem combina diferite date pe care le deținem despre oaspeții noștri, inclusiv (i) răspunsurile la sondajele de satisfacție a oaspeților; (ii) comunicările oaspeților cu noi; (iii) ratele de clic pentru comunicările noastre de marketing; (iv) comportamentul oaspeților noștri pe site-urile noastre web; (v) rezervările și (vi) orie informații în posesia cărora intrăm prin programul nostru Radisson Rewards. Consultați și secțiunile dedicate Analitica pentru comunicările de marketing pentru reuniuni și evenimente și Analitica pentru buletine informative și comunicări de marketing.

Categorii de date prelucrate

- Detaliile sejurului la hotel, adresa, rezervările (la hotel, restaurant, evenimente, teatru etc.), data sosirii și a plecării, prenumele/numele, prenumele/numele, prenumele/numele însoțitorului adult (însoțitorilor adulți), tipul cardului, numărul și data expirării cardului de plată, numărul de apartenență Radisson Rewards, istoricul preschimbărilor

Sursa datelor

- Direct de la dvs. atunci când vă înregistrați în programul Radisson Rewards sau când solicitați sau valorificați puncte Radisson Rewards
- Direct de la dvs. prin formularul de rezervare online
- Prin canalul de rezervare online pe care l-ați utilizat pentru efectuarea rezervării
- De la agentul dvs. de turism
- De la call centerul nostru
- De la furnizorul nostru de servicii analitice e-mail
- Direct de la dvs. atunci când transmiteți solicitarea de servicii/facilități suplimentare la recepția hotelului sau către concierge

Temeiul prelucrării

- Este în interesul legitim al Radisson Hotel Group, în calitate de societate comercială, să înțeleagă preferințele și obiceiurile de consum ale oaspeților săi. În acest context, interesele comerciale ale Radisson Hotel Group prevalează asupra intereselor dvs.

Destinatarii datelor

- Alte entități implicate din cadrul Radisson Hotel Group
- Furnizorii de servicii IT
- Furnizorul de servicii analitice
- Furnizori de mesaje publicitare orientate

Recenzii de pe rețelele sociale și online

Putem prelucra Datele dvs. cu caracter personal obținute de pe platforme sociale (inclusiv Facebook, Instagram, LinkedIn, Weibo și Twitter) sau din recenzii online (inclusiv de pe TripAdvisor) referitoare la mărcile Radisson Hospitality (i) pentru a răspunde întrebărilor și reclamațiilor dvs.; (ii) pentru monitorizarea reputației noastre în mediul online și (iii) pentru optimizarea serviciilor noastre și identificarea oportunităților asupra cărora ne putem concentra.

Unele dintre paginile noastre de pe rețelele sociale permit utilizatorilor să publice propriul conținut. Vă rugăm să rețineți că orice conținut publicat pe una dintre paginile noastre de pe rețelele sociale este accesibil public și vă recomandăm precauție în furnizarea anumitor informații cu caracter personal (de exemplu, informații financiare sau detalii referitoare la adresa dvs.) pe aceste platforme. Nu ne asumăm răspunderea pentru niciun fel de acțiuni întreprinse de alte persoane în cazul în care publicați informații cu caracter personal pe una dintre platformele noastre sociale (de exemplu, Facebook sau Instagram). Consultați și politicile de confidențialitate și modulele cookie ale platformelor sociale utilizate.

Categorii de date prelucrate

- Orice date cu caracter personal pe care decideți să ni le dezvăluiți sau publicate pe rețelele sociale sau în alte recenzii publice care ne vizează

Sursa datelor

- Direct de la dvs. prin intermediul paginilor de pe rețelele sociale accesibile public, al canalelor de rezervări sau al altor site-uri web (de recenzii)
- De la prestatorul nostru de servicii pentru monitorizarea reputației noastre în mediul online

Temeiul prelucrării

- Este în interesul legitim al Radisson Hotel Group, în calitate de societate comercială, să prelucreze Datele cu caracter personal pe care ați decis să ni le transmiteți sau pe care le-ați făcut publice pe platformele sociale, canalele de rezervări online sau alte site-uri web (de recenzii), în vederea optimizării serviciilor noastre și pentru identificarea oportunităților de afaceri. În acest context, interesele comerciale ale Radisson Hotel Group prevalează asupra intereselor dvs.

Destinatarii datelor

- Alte entități implicate din cadrul Radisson Hotel Group
- Prestatorul nostru de servicii pentru monitorizarea reputației noastre în mediul online

Concursuri pe rețelele sociale

La anumite intervale, este posibil să organizăm un concurs pe una dintre paginile noastre de pe rețelele sociale. Dacă decideți să participați la un astfel de concurs, vom prelucra Datele dvs. cu caracter personal în scopul organizării și administrării concursului de pe rețeaua socială și pentru alegerea câștigătorului (câștigătorilor).

Categorii de date prelucrate

- Aceasta depinde de câmpurile de date din concursul respectiv, dar aproape întotdeauna include următoarele categorii de date:

Adresa, e-mailul, prenumele/numele, numărul de telefon

Sursa datelor

- Direct de la dvs. prin paginile noastre de pe rețelele sociale

Temeiul prelucrării

- Prelucrarea este necesară pentru luarea măsurilor necesare pentru încheierea și executarea unui contract, prin acordul dvs. exprimat cu privire la termenele și condițiile concursului.

Destinatarii datelor

- Alte entități implicate din cadrul Radisson Hotel Group
- Furnizorul de servicii IT

Drepturile dvs. - Conform legislației UE privind protecția vieții private

Dacă vă aflați pe teritoriul UE, legislația UE privind protecția vieții private vă conferă anumite drepturi, rezumate mai jos, pe care, în principiu, le puteți exercita în mod gratuit, sub rezerva excepțiilor statutare. Aceste drepturi pot fi limitate, de exemplu, dacă, pentru îndeplinirea solicitării dvs., ar fi necesară dezvăluirea Datelor dvs. cu caracter personal unei alte persoane sau dacă ne solicitați să ștergem informații pe care avem obligația legală sau un interes legitim convingător să le păstrăm. Pentru a vă exercita oricare dintre drepturile conferite, puteți transmite o solicitare prin e-mail la dataprotection@radissonhotels.com.

Dacă aveți orice solicitări neclarificate, aveți dreptul de a depune o reclamație la o Autoritate de supraveghere din regiunea în care locuiți sau în care considerați că este posibil ca drepturile dvs. să fi fost încălcate. Vă încurajăm să ne contactați mai întâi pe noi, dar, dacă acest drept vi se aplică, vă puteți adresa direct Autorității de supraveghere competente.

1. Dreptul de retragere a consimțământului

Ori de câte ori prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs., aveți dreptul de a vă retrage acest consimțământ în orice moment și la inițiativa dvs., conectându-vă la contul dvs. pe site-ul nostru web (dacă aveți unul) sau contactându-ne la dataprotection@radissonhotels.com. Retragerea consimțământului nu va afecta legitimitatea colectării și prelucrării datelor dvs. pe baza consimțământului dvs. exprimat anterior unei astfel de retrageri. Vă rugăm să rețineți că este posibil să avem alte temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dvs. în alte scopuri, cum ar fi cele menționate în prezenta Politică de confidențialitate.

2. Dreptul de accesare și rectificare a datelor dvs.

Aveți dreptul de a accesa, vizualiza și rectifica Datele dvs. cu caracter personal. Veți avea dreptul de a ne solicita o copie a informațiilor pe care le deținem despre dvs., pentru vizualizarea sau corectarea acestora. În cazul în care doriți să rectificați orice informații, cum ar fi numele, e-mailul, parolele și/sau orice alte preferințe, puteți face cu ușurință acest lucru conectându-vă la contul dvs. de pe site-ul nostru web (dacă aveți unul) sau contactându-ne la dataprotection@radissonhotels.com. De asemenea, ne puteți solicita o copie a Datelor dvs. cu caracter personal prelucrate în modul descris în prezenta Politică de confidențialitate.

3. Dreptul de ștergere

În conformitate cu legislația UE privind protecția vieții private, aveți dreptul de a solicita ștergerea Datelor dvs. cu caracter personal prelucrate de către noi în modul descris în prezenta Politică de confidențialitate, dacă acestea nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate inițial sau în cazul în care v-ați retras consimțământul sau ați obiectat la prelucrarea în modul descris în prezenta Politică de confidențialitate și nu se aplică niciun alt temei juridic pentru prelucrare. Dacă doriți ca Datele dvs. cu caracter personal să fie șterse, vă rugăm să transmiteți o solicitare prin e-mail la dataprotection@radissonhotels.com.

4. Dreptul la restricționarea prelucrării

În anumite situații descrise în legislația UE privind protecția vieții private, ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal. Aceasta se aplică, de exemplu, în situația în care contestați acuratețea Datelor dvs. cu caracter personal. În acest caz, vom restricționa prelucrarea până în momentul în care putem verifica acuratețea datelor dvs.

5. Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal

În anumite situații descrise în legislația UE privind protecția vieții private, puteți obiecta la prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv în cazul prelucrării acestora în scopuri de marketing direct.

6. Dreptul la portabilitatea datelor

În situația în care ne-ați furnizat datele dvs. în mod direct și prelucrarea este efectuată prin mijloace automatizate și în baza consimțământului dvs. sau a executării unui contract pe care l-ați încheiat cu noi, aveți dreptul de a primi Datele cu caracter personal prelucrate care vă privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date unui alt prestator de servicii.

Drepturile dvs. - Utilizatori non-UE

Drepturile dvs. referitoare la Datele cu caracter privat care vă privesc diferă în funcție de locația în care vă aflați, iar noi vom respecta dispozițiile relevante ale legislației aplicabile și ale prezentei Politici de confidențialitate.

Cetățenii din Rusia

Conform Legii federale ruse, „Despre datele cu caracter personal” nr. 152-FZ, colectăm, înregistrăm, sistematizăm, cumulăm, stocăm, actualizăm (reînnoim și modificăm) și extragem Date cu caracter personal despre cetățenii din Rusia folosind bazele de date aflate pe teritoriul Federației Ruse. Dacă indicați că sunteți cetățean rus și vă aflați pe teritoriul Federației Ruse, vom prelucra Datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu această cerință, iar profilul dvs. va fi păstrat în bazele de date din Federația Rusă. Dacă nu indicați că sunteți cetățean al Federației Ruse, nu vom putea prelucra și păstra Datele dvs. cu caracter personal conforma acestor cerințe și nu vom fi răspunzători în acest sens. Dvs. sunteți unicul responsabil pentru indicarea țării al cărei cetățean sunteți. Informațiile care conțin Date cu caracter personal ale cetățenilor din Rusia pot fi transmise din Federația Rusă către țări care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor cu caracter personal, inclusiv statele membre ale Uniunii Europene și alte țări recunoscute prin legislația rusă ca asigurând un nivel adecvat de protecție, dar și către țări care este posibil să nu asigure un nivel adecvat de protecție a Datelor cu caracter personal. Prin transmiterea de informații către noi prin intermediul site-urilor web și al aplicațiilor noastre, depunerea de formulare sau înregistrarea pe site-urile noastre, la programele și în aplicațiile noastre sau prin efectuarea de rezervări, vă exprimați consimțământul cu privire la prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal de către noi.

Măsuri de securitate

Au fost implementate măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea unui nivel adecvat de siguranță a Datelor dvs. cu caracter personal, incluzând, fără limitare, tehnici de criptare, controlul accesului la sistemele fizice și IT, obligații de confidențialitate etc.

În cazul în care Datele dvs. cu caracter personal sunt compromise ca urmare a unei Încălcări a securității Datelor cu caracter personal, vom transmite notificările necesare, impuse prin legislația aplicabilă.

Ce reguli se aplică în cazul copiilor?

Nu colectăm și nu solicităm în cunoștință de cauză Date cu caracter personal de la persoane cu vârsta sub 18 ani și nici nu permitem în cunoștință de cauză acestor persoane să rezerve o cameră la unul dintre hotelurile noastre. În situația în care ni se aduce la cunoștință că am colectat Date cu caracter personal de la un minor cu vârsta sub 18 ani fără obținerea consimțământului parental, vor fi luate măsurile necesare pentru ștergerea informațiilor respective. Dacă considerați că deținem sau că este posibil să deținem informații de la sau despre copilul dvs. cu vârsta sub 18 ani, vă rugăm să ne contactați la dataprotection@radissonhotels.com.

Cum sunt partajate datele dvs. cu caracter personal terților?

Partajăm sau dezvăluim informații exclusiv în modul descris în prezentul, inclusiv cu Părți terțe.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi dezvăluite și autorităților guvernamentale și/sau de aplicare a legii, dacă acest lucru este necesar în scopurile de mai sus, este impus prin lege sau este necesar pentru asigurarea protecției legale a intereselor legitime ale Operatorului (operatorilor) de date cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă. În plus, este posibil să dezvăluim Datele dvs. cu caracter personal și orice alte informații oricăror succesori ai întregii noastre activități comerciale sau a unei părți a acesteia, dacă acest lucru corespunde intereselor noastre legitime pentru facilitarea unei tranzacții comerciale și, în acest context, interesele noastre comerciale prevalează asupra intereselor dvs. De exemplu, în cazul vânzării unei părți din activitatea noastră comercială sau din patrimoniul nostru, este posibil să dezvăluim informațiile utilizatorilor ca parte a tranzacției respective, sub rezerva legislației aplicabile.

Transferurile internaționale de date

Dacă vă aflați în Spațiul Economic European (SEE), datele pe care le colectăm de la dvs. în modul descris în prezenta Politică de confidențialitate pot fi transferate către și stocate într-o destinație din afara SEE, inclusiv în scopul prelucrării respectivelor date de către Persoanele împuternicite de Operator desemnate, în vederea facilității activității comerciale a Radisson Hotel Group. Este posibil ca statele din afara SEE să nu aibă prevederi legislative care să ofere același nivel de protecție a Datelor dvs. cu caracter personal ca și legile din SEE. În acest caz, vom implementa măsuri de protecție adecvate pentru a ne asigura că astfel de transferuri respectă legislația UE privind protecția vieții private, prin utilizarea unor Clauze contractuale standard aprobate de către Comisia Europeană ca asigurând un nivel de protecție adecvat.

Pentru mai multe detalii referitoare la măsurile noastre de protecție pentru transferul datelor și mecanismele implementate, ne puteți contacta la dataprotection@radissonhotels.com.

Cât timp vă vom păstra datele cu caracter personal?

Păstrăm Datele dvs. cu caracter personal pentru perioada necesară pentru realizarea activităților stipulate în prezenta Politică de confidențialitate, pentru perioada care vă este comunicată în alt mod sau pentru perioada permisă prin legislația aplicabilă. De exemplu, putem reține Datele dvs. cu caracter personal dacă acest lucru este necesar în mod rezonabil pentru respectarea oricăror obligații legale, soluționarea oricăror dispute sau litigii sau în alt mod pentru punerea în aplicare a prezentei Politici de confidențialitate și pentru prevenirea fraudelor sau abuzurilor.

Pentru a determina perioada adecvată de păstrare a informațiilor pe care le colectăm de la dvs., avem în vedere volumul, natura și sensibilitatea Datelor cu caracter personal, riscul potențial de prejudiciu ca urmare a utilizării sau dezvăluirii neautorizate a datelor, scopurile pentru care prelucrăm Datele cu caracter personal și dacă scopurile respective pot fi îndeplinite prin alte mijloace, precum și prevederile legale aplicabile.

Această politică de confidențialitate se aplică și site-urilor web terțe?

Dacă faceți clic pe un link către un site web terț, veți fi direcționat către un site web asupra căruia noi nu deținem niciun fel de control, iar Politica noastră de confidențialitate nu se va mai aplica. Navigarea și interacțiunea dvs. cu orice alt site web face obiectul condițiilor de utilizare, al politicii de confidențialitate și al politicilor de orice alt tip aferente unui site-ului web terț respectiv. Citiți cu atenție politicile de confidențialitate ale altor site-uri web. Nu ne asumăm răspunderea sau responsabilitatea pentru informațiile sau conținutul de pe astfel de site-uri web terțe.

Ce se întâmplă dacă noi aducem modificări prezentei politici?

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza prezenta Politică de confidențialitate în orice moment. Vă vom comunica aceste modificări dacă acestea determină o schimbare fundamentală a modului de procesare sau sunt relevante pentru natura prelucrării sau pentru dvs. și vă afectează drepturile privind protecția datelor.

Cum să ne contactați

Întrebările, comentariile, observațiile, solicitările sau reclamațiile referitoare la prezenta Politică de confidențialitate pot fi transmise către dataprotection@radissonhotels.com. Dacă aveți întrebări referitoare la practicile unui anumit hotel sau la informațiile furnizate de acesta, vă rugăm să contactați direct hotelul.

De asemenea, ne puteți scrie la adresa:

Radisson Hospitality Belgium BV/SRL
Data Protection Office
Avenue du Bourget 44
1130 Bruxelles, Belgia