Digital Millennium Copyright Act (Legea drepturilor de autor pentru mediile digitale în noul mileniu)

Dacă solicitați eliminarea de conținut ca urmare a unei încălcări a drepturilor dvs. de autor, vă rugăm să rețineți că Digital Millennium Copyright Act din 1998 („DMCA”, legea drepturilor de autor pentru mediile digitale în noul mileniu) prevede măsuri aflate la dispoziția titularilor drepturilor de autor care consideră că materialele publicate pe internet le încalcă drepturile conferite prin legea drepturilor de autor din SUA. Dacă considerați că lucrarea dvs. sau lucrarea unui terț în numele căruia sunteți autorizat să acționați sunt incluse pe acest site sau au fost copiate în alt mod și furnizate pe acest site într-un mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să ne informați fără întârziere. Notificarea dvs. trebuie să fie formulată în scris și trebuie să includă:

  • o semnătură electronică sau olografă a titularului drepturilor de autor sau a persoanei autorizate să acționeze în numele titularului drepturilor de autor; 
  • o descriere a lucrării protejate prin drepturi de autor în cazul căreia revendicați o încălcare; 
  • o descriere a locației de pe acest site în care se află materialul corespunzător revendicării dvs. de încălcare (inclusiv adresa URL, titlul și/sau numărul curent, dacă este cazul, sau alte caracteristici de identificare); 
  • numele dvs., adresa, numărul de telefon și adresa e-mail și, dacă nu sunteți titularul dreptului de autor, numele titularului și 
  • o declarație scrisă din partea dvs. prin care vă exprimați opinia de bună credință că utilizarea disputată nu este autorizată de către titularul drepturilor de autor, reprezentantul acestuia sau prin lege și
  • o declarație din partea dvs., sub pedeapsa pentru sperjur, că informațiile comunicate sunt corecte și că sunteți titularul drepturilor de autor sau că sunteți autorizat să acționați în numele titularului drepturilor de autor. 
  • Declarația dvs. trebuie transmisă către:

Responsabil drepturi de autor
Radisson Hotels
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305

DMCA@radissonhotels.com

Orice notificare transmisă de către titularul drepturilor de autor sau de către o persoană autorizată să acționeze în numele acestuia care nu respectă cerințele DMCA nu va fi considerată valabilă și nu va fi interpretată drept conferindu-ne informații relevante referitoare la faptele sau circumstanțele care confirmă existența materialului sau acțiunilor ca încalcă drepturile de autor.