Radisson+

Kioski do zameldowania

Po przybyciu do lobby możesz się samodzielnie zameldować w hotelu i udać się prosto do pokoju bez czekania w kolejce.

Europa