Informacje prawne

Radisson Hospitality Belgium SRL/BV

Adres korespondencyjny
Radisson Hospitality Belgium SRL/BV
Avenue du Bourget 44
1130 Brussels
Belgia 

Przedstawiciele
Autoryzowany przedstawiciel: Federico J. González, Prezes i Dyrektor Generalny
Odpowiedzialność za treść: Raul Alvarez Barrera, Wiceprezes ds. doświadczeń cyfrowych

Informacje o firmie
Radisson Hospitality Belgium SRL/BV jest spółką handlową zarejestrowaną w Belgii pod numerem VAT 0442.832.318.

Telefon
+32 2 702 9200

Kontakt:
Jeśli masz pytania lub uwagi albo chcesz dokonać rezerwacji, kliknij tutaj.
Uczestnictwo w procedurze rozstrzygania sporów jest jednoznacznie wykluczone.