Regulamin programu Radisson Rewards

1. DEFINICJE RADISSON REWARDS

2. UCZESTNICTWO W RADISSON REWARDS

• Kryteria kwalifikacyjne

• Rejestracja

• Poziom konta

• Korzyści dla uczestników programu

• Obowiązki uczestników

• Anulowanie udziału w programie

3. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS

• Kryteria kwalifikacyjne

• Rejestracja

• Poziomy konta

• Korzyści dla uczestników programu

• Obowiązki uczestników

• Anulowanie udziału w programie

4. Radisson Rewards dla firm

5. PUNKTY

• Zbieranie punktów w programie Radisson Rewards:

• Zdobywanie punktów w programie Radisson Rewards for Bookers and Planners

• Wykorzystywanie punktów

• Transfer punktów

• Brakujące punkty

• Utrata ważności punktów

• Wartość punktów

6. POSTANOWIENIA OGÓLNE

• Polityka zachowania prywatności

• Zgodność z obowiązującym prawem

• Przewalutowanie na dolary amerykańskie

• Zastrzeżenia dotyczące gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

• Zwolnienie z odpowiedzialności

• Wyłączenie Hotelu uczestniczącego w programie

• Interpretacja Regulaminu Programu lojalnościowego

• Korekta korzyści

• Transfery

• Zmiany w programie lub jego zakończenie

• Rozwiązywanie sporów

• Proces z udziałem ławy przysięgłych

• Przedawnienie

• Koszty obsługi prawnej

• Siła wyższa

• Całość umowy/Zrzeczenie się praw

• Rozdzielność postanowień

• Komunikacja elektroniczna

• Powiadomienia

• Znaki towarowe

• Administracja

7. KONTAKT

Poniższe postanowienia zastępują wszystkie wcześniejsze Regulaminy programu Radisson Rewards. Rozpoczynając lub kontynuując uczestnictwo w programie Radisson Rewards po 18 lipca 2023 r., uczestnik programu zgadza się na poniższe postanowienia:

Radisson Rewards™ to program lojalnościowy Radisson Hotel Group w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz w regionie Azji i Pacyfiku („Radisson Rewards” lub „Program”) oferowany uczestnikom Programu (zwanym dalej „uczestnikami”) przez spółkę Radisson Loyalty Management B.V., jej podmioty stowarzyszone i zależne („Radisson”, „my”, „nas” lub „nasze”). Program Radisson Rewards oferuje uczestnikom możliwość zbierania i wykorzystywania punktów (w Hotelach uczestniczących w programie i u naszych Partnerów). Niniejszy Regulamin („Regulamin programu”) reguluje kwestie uczestnictwa w programie Radisson Rewards, a obowiązkiem uczestnika jest jego przeczytanie i zrozumienie. Radisson może w dowolnej chwili, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, według własnego uznania i bez uprzedzenia ani odpowiedzialności zakończyć, zmienić, zmodyfikować lub uzupełnić program Radisson Rewards, korzyści związane z Programem lub Regulamin Programu. Stając się uczestnikiem programu Radisson Rewards oraz zbierając i wymieniając punkty, uczestnik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował niniejszy Regulamin Programu. Uczestnictwo w Programie i związane z nim korzyści oferowane są według własnego uznania Radisson.

1. DEFINICJE RADISSON REWARDS

 • Nocleg w nagrodę” oznacza nocleg w Hotelach uczestniczących w programie opłacony przy użyciu zebranych punktów. Noclegi w nagrodę podlegają Regulaminowi programu i warunkom Hoteli uczestniczących w programie.
 • Pobyt w nagrodę” oznacza pobyt w Hotelu uczestniczącym w programie, który obejmuje jeden lub więcej Noclegów w nagrodę.
 • Rezerwacja kwalifikowana” oznacza rezerwację dokonaną przez uczestnika programu Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Bookers and Planners w systemie GDS lub w witrynie Radisson albo kanale uznanym za odpowiedni na Pobyt kwalifikowany lub Noc kwalifikowaną po Stawce kwalifikowanej.
 • Kwalifikowane posiłki i napoje” to wybrane posiłki i napoje, które zostały zarejestrowane na konto pokoju uczestnika podczas Pobytu kwalifikowanego.
 • Nocleg kwalifikowany” oznacza jeden nocleg w Hotelu uczestniczącym w programie zarezerwowany po Stawce kwalifikowanej.
 • Stawka kwalifikowana” oznacza stawkę w systemie rezerwacji Radisson, za którą otrzymuje się punkty w programie lojalnościowym. Stawka kwalifikowana nie obejmuje między innymi stawek dla pracowników, przyjaciół i rodziny, personelu lotniczego, pracowników biur podróży, niektórych stawek promocyjnych i pakietowych, stawek opłacanych przy pomocy vouchera na bezpłatny nocleg i innych bezpłatnych lub barterowych pokoi, a także stawek zarezerwowanych przez biura podróży online, niezależnie od tego, czy są to stawki bezpośrednie, aukcyjne czy przetargowe oraz stawek zarezerwowanych i rozliczanych za pośrednictwem konta głównego, w tym rachunków grupowych i kont organizatorów wycieczek oraz niektórych innych stawek zarezerwowanych przez podmioty zewnętrzne. Firma Radisson może co pewien czas ustalać kwalifikowalność wedle własnego uznania.
 • Pobyt kwalifikowany” oznacza co najmniej jeden kolejny Pobyt kwalifikowany w tym samym Hotelu uczestniczącym w programie. Jeśli uczestnik programu zameldował się i wymeldował w kolejnych dniach, będzie to liczone jako tylko jeden na poczet kolejnego poziomu uczestnika programu.
 • Poziom Elite” oznacza poziom uczestnika programu z innymi i/lub dodatkowymi przywilejami przyznawanymi od czasu do czasu według wyłącznego uznania spółki Radisson. Aby otrzymać lub odnowić poziom Elite, należy spełnić warunek następującej liczby Noclegów kwalifikowanych lub Pobytów kwalifikowanych („Minimalny wymóg”): 
  • Radisson Rewards - Premium: 5 Noclegów kwalifikowanych lub 3 Pobyty kwalifikowane
  • Radisson Rewards - VIP: 30 Noclegów kwalifikowanych lub 20 Pobytów kwalifikowanych
 • Zakup podczas wydarzenia” oznacza kwotę w dolarach amerykańskich wydaną w Hotelu uczestniczącym w programie na wybrane zakupy związane ze spotkaniami, wydarzeniami i konwencjami, z wyłączeniem podatków i napiwków obciążających rachunek ogólny wydarzenia.
 • Płatność punktami” oznacza metodę wykupu, w ramach której uczestnik programu płaci punktami część lub pełną kwotę za pobyt.
 • GDS” oznacza Globalny System Dystrybucji.
 • Hotel uczestniczący w programie” oznacza niektóre hotele i obiekty działające pod markami Radisson, w tym Radisson Individuals, Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson i prizeotel od 15 maja 2023 r. (Informacje o wyłączeniach można znaleźć w sekcji Najczęściej zadawane pytania), a także inne marki lub koncepty dodawane przez Radisson, które od czasu do czasu mogą oferować korzyści uczestnikom programu Radisson Rewards. Hotele uczestniczące w programie i korzyści związane z Programem oferowane przez dany Hotel uczestniczący w programie mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedzenia.
 • Partnerzy” to osoby trzecie i ich usługodawcy, którzy oferują korzyści uczestnikom programu Radisson Rewards. Partnerzy i korzyści z Programu oferowane przez danego Partnera mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu programu nie ma na celu, nie tworzy ani nie ustanawia żadnej relacji agencyjnej, partnerskiej ani joint venture między nami a naszymi Partnerami.
 • Radisson Rewards” oznacza program nagród Radisson Hotel Group w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz w regionie Azji i Pacyfiku, który może być okresowo oferowany.
 • Radisson Rewards for Bookers and Planners” oznacza program lojalnościowy Radisson Hotel Group w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz w regionie Azji i Pacyfiku, który może być okresowo oferowany organizatorom konferencji i wydarzeń, organizatorom MŚP i biurom podróży.
 • Radisson Rewards dla firm” oznacza program lojalnościowy Radisson Hotel Group w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz w regionie Azji i Pacyfiku, który może być okresowo oferowany firmom.
 • Opłaty za pokój” to kwota Stawki kwalifikowanej w dolarach amerykańskich zapłacona podczas Pobytu kwalifikowanego. Opłaty za pokój nie obejmują podatków, opłat dodatkowych ani opłat pobieranych przez osoby trzecie i którymi pokój został obciążony, takich jak opłaty za telefon lub inne usługi komunikacyjne, usługi pralni, filmy pay-per-view, rozrywkę, zaplecze rekreacyjne, restauracje, bankiety, catering, sklepy z upominkami, sklepy, najemców, kontrahentów lub koncesjonariuszy.

2. UCZESTNICTWO W RADISSON REWARDS

a. Kryteria kwalifikacyjne: W programie Radisson Rewards mogą uczestniczyć osoby fizyczne uznawane za pełnoletnie w swoim kraju zamieszkania. Uczestnicy programu Radisson Rewards muszą podać i utrzymywać zgodny z prawdą adres e-mail oraz zgodny z prawdą adres zamieszkania, który obejmuje miasto, stan lub województwo i kraj. Jedna osoba może mieć tylko jedną aktywną rejestrację w programie Radisson Rewards i nie może zbierać Punktów na więcej niż jednym koncie Radisson Rewards. 

b. Rejestracja: Można ubiegać się o uczestnictwo w programie Radisson Rewards w Hotelu uczestniczącym w programie, online pod adresemhttps://www.radissonhotels.com/en-us/radisson-rewards/join, za pośrednictwem aplikacji Radisson Hotels lub kontaktując się z Działem obsługi uczestników programu. Aby znaleźć numer kontaktowy właściwy dla danego obszaru, należy przejść na stronę www.radissonhotels.com/en-us/contact-us. Możemy, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, według własnego uznania i bez żadnej odpowiedzialności wobec wnioskodawcy, zaakceptować lub odrzucić wniosek o uczestnictwo w programie Radisson Rewards. Jeśli zaakceptujemy wniosek o uczestnictwo, utworzymy konto Radisson Rewards na nazwisko wnioskodawcy. Jeśli wniosek o uczestnictwo zostanie złożony i zaakceptowany w Hotelu uczestniczącym w programie podczas Pobytu kwalifikowanego, wnioskodawca otrzyma numer uczestnika programu Radisson Rewards i dane uwierzytelniające w momencie rejestracji. Jeśli wnioskodawca złoży wniosek o uczestnictwo online, za pośrednictwem aplikacji lub kontaktując się z działem obsługi uczestników programu, a jego wniosek zostanie zaakceptowany, otrzyma swój numer uczestnika Radisson Rewards i dane uwierzytelniające w wiadomości e-mail. Po rejestracji w programie Radisson Rewards uczestnik musi aktywować swoje konto internetowe.

c. Poziom konta: Uczestnicy programu Radisson Rewards mogą kwalifikować się do wejścia na Poziom Club, Premium lub VIP. Korzyści, nagrody, możliwości wykorzystania punktów i wymagania dotyczące każdego poziomu są określane według naszego uznania. Uczestnicy programu kwalifikują się do poziomu w zależności od liczby Noclegów kwalifikowanych lub Pobytów kwalifikowanych w Hotelach uczestniczących w programie w danym roku kalendarzowym w następujący sposób:

i. Poziom Club: Uczestnicy programu Radisson Rewards zdobywają poziom Club przy rejestracji. Do osiągnięcia tego poziomu wejściowego nie wymaga się żadnych pobytów ani noclegów

ii. Poziom Premium: Uczestnicy programu Radisson Rewards mogą uzyskać poziom Premium za co najmniej 5 Noclegów kwalifikowanych lub 3 Pobytów kwalifikowanych w jednym roku kalendarzowym i każdym kolejnym roku kalendarzowym.

iii. Poziom VIP: Uczestnicy programu Radisson Rewards mogą uzyskać poziom VIP za co najmniej 30 Noclegów kwalifikowanych lub 20 Pobytów kwalifikowanych w jednym roku kalendarzowym i każdym kolejnym roku kalendarzowym.

Tylko pokój, w którym uczestnik programu jest zarejestrowany jako gość na czas trwania Pobytu kwalifikowanego, będzie liczył się do poziomu Elite.

Radisson Rewards for Bookers and Planners: uczestnicy programu mogą zdobyć poziom Premium po pierwszej kwalifikującej się rezerwacji profesjonalnej oraz jej zrealizowaniu i wymeldowaniu się przez uczestnika programu. Noclegi rezerwowane za pośrednictwem Internetowego biura podróży będą liczone jako noclegi do poziomów i zaliczane do konkretnego poziomu

Uczestnik programu Radisson Rewards ma 12-miesięczny okres kwalifikacyjny na uzyskanie wystarczającej liczby Noclegów kwalifikowanych i Pobytów kwalifikowanych, aby utrzymać obecny poziom lub przejść na wyższy poziom. Okres kwalifikacyjny rozpoczyna się wraz z zakończeniem pierwszego pobytu i trwa 12 miesięcy do końca miesiąca.

Uzyskanie wystarczającej liczby Noclegów kwalifikowanych i Pobytów kwalifikowanych do przejścia na wyższych poziom spowoduje podniesienie poziomu natychmiast po wymeldowaniu. Noclegi i pobyty kwalifikowane, które umożliwiły przejście na wyższy poziom, zostaną odjęte od salda Noclegów kwalifikowanych i Pobytów kwalifikowanych, po czym rozpocznie się nowy 12-miesięczny okres kwalifikacyjny. Do utrzymania statusu uczestnika będzie wymagana minimalna liczba Noclegów kwalifikowanych i Pobytów kwalifikowanych odpowiadająca temu statusowi (Premium = 5 noclegów/3 pobyty, VIP= 30 noclegów/20 pobytów).

Jeśli w okresie kwalifikacyjnym uczestnik nie wykorzystał wystarczającej liczby Noclegów kwalifikowanych i Pobytów kwalifikowanych, status uczestnika zostaje obniżony o jeden poziom. Jeśli w ciągu 12 miesięcy uczestnik na poziomie Club nie uzyska minimalnej liczby Noclegów kwalifikowanych i Pobytów kwalifikowanych do przejścia na wyższy poziom, licznik Noclegów kwalifikowanych i Pobytów kwalifikowanych zostanie wyzerowany i rozpocznie się nowy okres kwalifikacyjny.

d. Korzyści dla uczestników programu: Korzyści dla uczestników programu Radisson Rewards mogą być różne w zależności od hotelu oraz sieci uczestniczącej w programie, są zależne od dostępności oraz mogą podlegać zmianom w dowolnym momencie. Niektóre korzyści są dostępne wyłącznie dla uczestników programu będących zarejestrowanymi gośćmi podczas Pobytów kwalifikowanych. Postanowienia niezgodne z przepisami prawa uznaje się za nieważne. 

i. Member only rate: Do 10% rabatu, który przysługuje Uczestnikom programu Radisson Rewards tylko wtedy, gdy uczestnik programu jest zarejestrowanym gościem w przynajmniej jednym z zarezerwowanych pokoi. Wnioski można składać tylko w przypadku rezerwacji bezpośrednich dokonanych w witrynie internetowej marki Radisson Hotel Group, stronie mobilnej, aplikacji mobilnej, rezerwacjach hotelowych i Contact Center. Jednorazowo można zarezerwować maksymalnie 9 pokoi, a rezerwacja obejmująca więcej niż 9 pokoi zostanie uznana za rezerwację grupową i w takim przypadku nie zostanie zastosowana stawka Member Only Rate.

ii. Zniżki na posiłki i napoje: Zniżki na posiłki i napoje dotyczą restauracji hotelowych uczestniczących w programie. Skontaktuj się bezpośrednio z hotelem, aby dowiedzieć się, czy restauracja hotelowa uczestniczy w programie. Zniżka nie obejmuje podatku, napiwków, napojów alkoholowych, obsługi hotelowej, posiłków zamawianych do pokojów, cateringu oraz bankietów, a także nie ma zastosowania w przypadku grup liczących sześć lub więcej osób. Uczestnik programu musi być obecny na miejscu, musi podać swój numer uczestnika programu Radisson Rewards oraz poprosić o naliczenie zniżki w momencie zakończenia posiłku lub wcześniej. Zniżka nie łączy się z innymi ofertami ani promocjami.

iii. Dostęp priorytetowy: dedykowana linia zapewniająca dostęp do obsługi w recepcji. Przysługuje wszystkim uczestnikom programu Radisson Rewards i gościom dokonującym zameldowania przez Internet. Opcja dostępna tylko w wybranych hotelach w zależności od ich obłożenia

iv. Bezpłatne podwyższenie standardu pokoju: Bezpłatne podwyższenie standardu pokoju jest dostępne wyłącznie wtedy, gdy zarejestrowanym gościem jest osoba będąca uczestnikiem programu na poziomie Elite. Podczas pobytu kwalifikowanego uczestnikowi programu na poziomie Elite może zostać zaoferowana możliwość skorzystania z jednego bezpłatnego podwyższenia standardu pokoju. Podwyższenia standardu pokoju zależą od hotelu uczestniczącego w programie oraz od dostępności w chwili przybycia. Podwyższenia standardu pokoju mogą być różne w zależności od hotelu oraz kategorii pokoju i mogą obejmować pokoje w preferowanej lokalizacji, pokoje z preferowanym widokiem lub niedawno wyremontowane pokoje. Oferta nie ma zastosowania w przypadku rezydencji, apartamentów i stawek za długie pobyty. Pokoje typu suite są dostępne tylko w wybranych hotelach.

v. Wczesne zameldowanie i Późniejsze wymeldowanie: Wczesne zameldowanie i Późniejsze wymeldowanie zależą od dostępności i są możliwe wyłącznie wtedy, gdy zarejestrowanym gościem jest osoba będąca uczestnikiem na poziomie Elite. Wczesne zameldowanie i Późniejsze wymeldowanie oznaczają odpowiednio dwie godziny przed oficjalnym czasem zameldowania i dwie godziny po oficjalnym czasie wymeldowania danego hotelu.

vi. Ekstra zniżki (do 20% zniżki): Jeśli ta opcja będzie włączona na koncie uczestnika programu, może on otrzymać nawet 20% zniżki. Każdy uczestnik programu może wybrać opcję Ekstra zniżki wyłącznie w prywatnej strefie Radisson Rewards na stronie internetowej marki lub w aplikacji Radisson Hotel. Zniżka ma zastosowanie wyłącznie do rezerwacji dokonanych bezpośrednio w kanałach Radisson Hotel Group, w tym w witrynie internetowej marki, aplikacji hotelowej Radisson, Centrum obsługi Radisson Hotel Group, jak również bezpośrednio w Radisson Hotels. Ekstra zniżki nie ma zastosowania do niektórych stawek promocyjnych. W przypadku wybrania Ekstra zniżki w chwili dokonywania rezerwacji uczestnik programu na poziomie Premium otrzyma 9 punktów za każdego wydanego dolara USA, natomiast uczestnik programu na poziomie VIP otrzyma 12 punktów za każdego wydanego dolara USD.

vii. Mój ulubiony hotel: Uczestnicy programu Radisson Rewards mogą uzyskać poziom VIP za co najmniej 30 Noclegów kwalifikowanych lub 20 Pobytów kwalifikowanych w jednym roku kalendarzowym i każdym kolejnym roku kalendarzowym.

i. Lista priorytetowa: Lista priorytetowa gwarantuje, że w razie anulowania rezerwacji uczestnik programu zostanie powiadomiony o tym jako pierwszy. Jeśli hotel będzie w całości zarezerwowany, prosimy o kontakt w celu wpisania się na Listę priorytetową. Lista priorytetowa nie zapewnia dostępności rezerwacji i jest zależna od dostępności. Lista priorytetowa jest dostępna tylko w przypadku hotelu wybranego jako „ulubiony” przez uczestnika programu na swoim koncie. Lista priorytetowa jest dostępna tylko dla uczestników programu na poziomie Elite oraz tylko w odniesieniu do ich prywatnego pokoju, w przypadku pokoju oferowanego w określonych cenach oraz podlega hotelowej polityce dotyczącej gwarancji i anulowania.

ii. Ulubiony pokój: Pokój przydzielany z chwilą zameldowania, zależnie od dostępności. Ta korzyść jest dostępna tylko w przypadku hotelu wybranego jako „ulubiony” przez uczestnika programu na swoim koncie.

iii. Przechowalnia bagażu: Ta korzyść jest dostępna tylko w przypadku hotelu wybranego jako „ulubiony” przez uczestnika programu na swoim koncie. Będzie ona dostępna zaraz po zrealizowaniu Pobytu kwalifikowanego, gdy uczestnik programu będzie miał zarezerwowany pobyt w tym samym obiekcie, przypadający w ciągu 20 dni od momentu wymeldowania. Każdy uczestnik programu może zostawić maksymalnie dwie walizki. Umieszcza się je w przechowalni pod warunkiem, że zostaną one udostępnione tylko zarejestrowanemu gościowi podczas jego osobistej wizyty. Zabrania się oddawania do depozytu następujących rzeczy: broń palna, narkotyki, leki i towary krótkotrwałe. Zaleca się także, aby nie zostawiać przedmiotów wartościowych, takich jak pieniądze, biżuteria, dokumenty osobiste lub prawne. Jeśli przyszła rezerwacja zostanie anulowana z jakiegokolwiek powodu (w tym z powodu siły wyższej), uczestnik programu będzie musiał aktywnie skontaktować się z hotelem celem uzgodnienia sposobu wysyłki jego rzeczy na dogodny adres. Koszty tej wysyłki opłaci uczestnik programu. Jeśli uczestnik programu nie skontaktuje się z hotelem w ciągu 30 dni od momentu anulowania lub jeśli obie strony nie dojdą do porozumienia, hotel pozbędzie się wspomnianych rzeczy. Hotel ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo przechowywanych rzeczy oraz za straty spowodowane błędem lub zaniedbaniem ze strony hotelu do maksymalnej kwoty 3580 EUR lub ponosi odpowiedzialność określoną w lokalnych przepisach prawa. Uczestnicy programu będą musieli udowodnić wartość brakujących rzeczy oraz udokumentować, że ich ubezpieczenie nie pokrywa takich strat.

iv. Bezpłatne śniadanie dla dwojga: Jest dostępne po każdym noclegu Pobytu kwalifikowanego wyłącznie dla uczestnika programu na poziomie VIP, o ile jest on zarejestrowanym gościem, oraz 1 osoby towarzyszącej. W przypadku zarezerwowania przez uczestnika programu na poziomie VIP więcej niż 1 pokoju Bezpłatne śniadanie dla dwojga nie będzie przysługiwało osobom przebywającym w pokojach, w których uczestnik na poziomie VIP nie został zameldowany jako gość. W regionie Azji i Pacyfiku bezpłatne śniadanie dla dwojga dotyczy tylko śniadania w formie bufetu.

v. Ekskluzywny dostęp VIP do wybranych stref hotelu: Ta korzyść ma zastosowanie wyłącznie w przypadku uczestnika programu na poziomie VIP będącego zarejestrowanym gościem. Opcja dostępna tylko w wybranych hotelach w zależności od ich obłożenia.

vi. Ekskluzywne Centrum obsługi 24/7 dla uczestników programu na poziomie Premium oraz Ekskluzywne Centrum obsługi 24/7 dla uczestników programu na poziomie VIP: Całodobowa obsługa telefoniczna lub e-mailowa w języku angielskim. Obsługa w innych językach jest dostępna wyłącznie w godzinach pracy.

vii. Vouchery: Vouchery są oferowane wedle uznania spółki Radisson i są one przeznaczone do wykorzystania przez gościa, na którego zostaną wystawione. Na każdym voucherze są określone daty rezerwacji i ważności, których nie można przedłużyć. Zasady wykorzystania vouchera są określane dla każdego vouchera z osobna i nie podlegają one zmianie. Voucherów nie można łączyć z innymi promocjami, chyba że na voucherze określono inaczej. Vouchery nie podlegają anulowaniu ani zwrotowi środków, chyba że zostanie to określone w warunkach przewidzianych dla danego vouchera, kiedy stosowany będzie standardowy regulamin programu Radisson Rewards. Voucherów nie można sprzedawać, wymieniać, zamieniać, oddawać do pośrednictwa, przekazywać, kupować licytować ani przekazywać jako darowizny.

e. Obowiązki uczestników: Uczestnik programu Radisson Rewards zgadza się przestrzegać niniejszego Regulaminu programu, obowiązujących warunków naszych Partnerów oraz wszystkich obowiązujących przepisów, zasad i regulacji. Uczestnik potwierdza, że bierze udział w programie Radisson Rewards na własne ryzyko. Uczestnik programu zgadza się, że jeśli nie wyrazi zgody na jakiekolwiek z postanowień Regulaminu programu lub jakiekolwiek jego modyfikacje bądź w inny sposób będzie niezadowolony z programu Radisson Rewards, będzie miał prawo do anulowania uczestnictwa. Uczestnik programu zgadza się, że jest on odpowiedzialny za ograniczenie dostępu i zachowanie poufności swojego numeru uczestnika programu Radisson Rewards, konta i hasła. Uczestnik ponadto zgadza się niezwłocznie nas powiadomić o kradzieży numeru uczestnika programu Radisson Rewards oraz o możliwej kradzieży lub naruszeniu poufności hasła. Uczestnik programu zgadza się przez cały czas przekazywać nam dokładne informacje i niezwłocznie informować nas o wszelkich zmianach w swoich danych. Wszelkie zmiany w profilach uczestników programu będą skutkowały zamrożeniem konta na maksymalnie 24 godziny i w tym czasie nie będzie można wymieniać punktów. Uczestnik programu rozumie, że skorzystanie z ofert w ramach programu Radisson Rewards może podlegać opodatkowaniu i zgadza się z tym, że wszelkie zobowiązania podatkowe, w tym ujawnienie, w związku z jego uczestnictwem w programie Radisson Rewards są wyłącznie jego odpowiedzialnością.

i. Utrata ważności punktów: W przypadku braku aktywności związanej z punktami na koncie Radisson Rewards przez okres 24 miesięcy spółka Radisson może w dowolnym momencie i według własnego uznania oraz bez powiadomienia lub odpowiedzialności wobec uczestnika unieważnić i anulować część lub wszystkie punkty.

f. Anulowanie udziału w programie:

i. Anulowanie uczestnictwa w programie Radisson Rewards przez uczestnika: Uczestnik może anulować uczestnictwo w programie Radisson Rewards w dowolnym momencie, kontaktując się ze spółką Radisson za pomocą dowolnego z kanałów kontaktowych podanych w ostatnim rozdziale niniejszego Regulaminu.

ii. Inne zmiany w programie Radisson Rewards i anulowanie uczestnictwa przez spółkę Radisson: Oprócz powyższych postanowień możemy, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w każdej chwili, według własnego uznania i bez uprzedzenia lub jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestnika (i) zmodyfikować, zawiesić lub anulować jego uczestnictwo w programie Radisson Rewards; (ii) zmodyfikować, zawiesić lub anulować jego poziom Elite; (iii) zmodyfikować, zawiesić, unieważnić lub anulować wszystkie lub część punktów; (iv) zmodyfikować, zawiesić, unieważnić lub anulować możliwość wymiany punktów. Takie kroki możemy podjąć z myślą o wygodzie realizacji programu Radisson Rewards lub jeśli istnieją uzasadnione powody, by podejrzewać, według naszego własnego uznania, że ​​(i) uczestnik naruszył zasady Programu lub korzysta z Programu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem programu, intencją Programu lub jakąkolwiek jego częścią; (ii) nadużył programu Radisson Rewards lub niewłaściwie go wykorzystywał; (iii) aktywność na koncie lub poziom uczestnictwa wiąże się z oszustwem, nieuczciwością, kradzieżą lub innymi nielegalnymi lub niestosownymi działaniami albo z nich wynika; (iv) uczestnik świadomie próbuje uzyskać lub mieć więcej niż jedno konto Radisson Rewards; (v) uczestnictwo w programie Radisson Rewards narusza jakiekolwiek obowiązujące prawa, warunki lub regulacje; (vi) nasze oferowane korzyści w ramach programu Radisson Rewards naruszają jakiekolwiek obowiązujące prawa, warunki lub regulacje; lub (vii) uczestnik nie zapłacił żadnych kwot należnych za nadużycia, niewłaściwe, obraźliwe lub wrogie zachowanie w związku z programem Radisson Rewards, Hotelami uczestniczącymi w programie, hotelami Radisson lub naszymi Partnerami lub członkami ich kierownictwa, dyrektorami, agentami, pracownikami, przedstawicielami lub gośćmi. Prawa te stanowią uzupełnienie wszelkich innych środków zaradczych, które mogą być dostępne dla nas zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mamy prawo do podjęcia odpowiednich działań administracyjnych i/lub prawnych, w tym między innymi postępowań karnych lub cywilnych, które według własnego uznania uznamy za niezbędne.

iii. Skutki anulowania uczestnictwa: Jeśli uczestnictwo w programie Radisson Rewards zostanie z jakiegoś powodu anulowane, konto uczestnika programu Radisson Rewards zostanie zamknięte, a wszystkie punkty zgromadzone na koncie Radisson Rewards zostaną anulowane, utracone, unieważnione i nie będą już dostępne do wykorzystania. Jeśli zmodyfikujemy, zawiesimy, unieważnimy lub anulujemy część lub wszystkie punkty, zostaną one usunięte z konta Radisson Rewards uczestnika programu i nie będą już dostępne do wymiany.

3. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS

a. Kryteria kwalifikacyjne: W programie Radisson Rewards for Bookers and Planners mogą uczestniczyć osoby fizyczne uznawane za pełnoletnie w swoim kraju zamieszkania. Uczestnicy programu Radisson Rewards for Bookers and Planners muszą podać i utrzymywać zgodny z prawdą adres e-mail oraz zgodny z prawdą adres zamieszkania, który obejmuje miasto i kraj. Jedna osoba może mieć tylko jedną aktywną rejestrację w programie Radisson Rewards i nie może zbierać Punktów na więcej niż jednym koncie Radisson Rewards.

i. Kwalifikowanie się jako rezerwujący pokoje: Wnioskowanie o uczestnictwo w programie Radisson Rewards for Bookers and Planners jest otwarte dla osób, które spełniają powyższe kryteria w części 3.a i które pełnią rolę konsultantów ds. podróży w kwalifikujących się w krajach należących do ARC/IATA/CLIA/TIDS/TRUE; lub które są odpowiedzialne za planowanie rezerwacji pokoi dla innych osób, takich jak osobiści asystenci, decydenci oraz małe i średnie biura podróży.

ii. Kwalifikowalność jako organizator konferencji i wydarzeń: Wnioskowanie o uczestnictwo w programie Radisson Rewards for Bookers and Planners jest otwarte dla osób, które spełniają powyższe kryteria w części 3a i które są organizatorami wydarzeń specjalnych oraz innymi profesjonalistami, którzy planują spotkania i konferencje.

Wniosek o uczestnictwo w programie Radisson Rewards for Bookers and Planners mogą złożyć osoby fizyczne, które potwierdziły i zaakceptowały Regulamin programu i które: (i) zostały zaproszone i zatwierdzone przez program Radisson Rewards, według naszego uznania; (ii) mieszkają w kwalifikujących się krajach, według naszego uznania; (iii) są pełnoletnie w swoim miejscu zamieszkania; (iv) są odpowiedzialne za rezerwację pokoi hotelowych w imieniu ich pracodawcy lub organizacji; (v) są zatrudnione przez organizację zatwierdzoną przez program Radisson Rewards według własnego uznania oraz (vi) nie są profesjonalnym biurem podróży, które rezerwuje noclegi dla osób spoza swojej organizacji i/lub pracodawcy. Uczestnik musi powiadomić i poinformować swojego pracodawcę, a także uzyskać jego zgodę na uczestnictwo w programie Radisson Rewards for Bookers and Planners. Uczestnicząc w programie Radisson Rewards for Bookers and Planners, uczestnik potwierdza i oświadcza, że:

i. powiadomił o tym swojego pracodawcę (i każdego podróżnego, dla którego rezerwuje pokoje hotelowe) oraz że osoby te przeczytały i zrozumiały Politykę prywatności, a także rozumieją i akceptują to, że w ramach uczestnictwa w programie Radisson Rewards for Bookers and Planners uczestnik może podać ich dane osobowe oraz może otrzymywać korzyści płynące z programu Radisson Rewards for Bookers and Planners;

ii. będzie przestrzegać wszelkich regulaminów, w tym zasad podróży, zasad dotyczących prezentów i programów motywacyjnych swojego pracodawcy, klientów i klientów, oraz innych obowiązujących praw.

iii. jeśli będzie to wymagane przez nas, przekaże nam pisemny dowód, że dokonał wszystkich niezbędnych ujawnień i uzyskał wszystkie niezbędne zgody;

iv. nie jest pracownikiem sektora państwowego spoza USA (w tym jakiegokolwiek przedsiębiorstwa państwowego, ministerstwa, urzędu lub podobnego organu spoza USA wykonującego jakiekolwiek urzędowe funkcje wykonawcze, sądowe, arbitrażowe, regulacyjne lub administracyjne);

powiadomi nas natychmiast o wszelkich zmianach pracodawcy i zaktualizuje swoje informacje oraz powiadomi nowego pracodawcę, uzyska jego zgodę i spełni obowiązujące wymagania.

vi. Ujawnienie i zgoda: Uczestnik programu jest odpowiedzialny za ujawnienie i otrzymanie zgody swojego pracodawcy, przełożonego i/lub klienta, na zdobywanie punktów i innych korzyści w ramach programu Radisson Rewards for Bookers and Planners i musi przestrzegać wszelkich obowiązujących zasad dotyczących prezentów i korzyści.

b. Rejestracja: Można ubiegać się o uczestnictwo w programie Radisson Rewards for Bookers and Planners w Hotelu uczestniczącym w programie, online pod adresem www.radissonhotels.com/en-us/rewards/join-b2b, za pośrednictwem aplikacji Radisson Hotels lub kontaktując się z Działem obsługi uczestników programu. Aby znaleźć numer kontaktowy właściwy dla danego obszaru, należy przejść na stronę www.radissonhotels.com/en-us/contact-us. Biura podróży posiadające numer IATA mogą zarejestrować się przez Internet lub w Dziale obsługi uczestników programu. Możemy, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, według własnego uznania i bez żadnej odpowiedzialności wobec wnioskodawcy, zaakceptować lub odrzucić wniosek o uczestnictwo w programie Radisson Rewards for Bookers and Planners. Jeśli przyjmiemy wniosek o uczestnictwo, utworzymy konto Radisson Rewards for Bookers and Planners na nazwisko wnioskodawcy i wyślemy numer jego konta Radisson Rewards for Bookers and Planners na adres e-mail podany podczas rejestracji. Jedna osoba może mieć tylko jedną aktywną rejestrację w programie Radisson Rewards i nie może zbierać Punktów na więcej niż jednym koncie Radisson Rewards. Po rejestracji w programie Radisson Rewards for Bookers and Planners uczestnik musi aktywować swoje konto internetowe.

c. Poziomy konta: Uczestnicy programu Radisson Rewards mogą kwalifikować się do wejścia na Poziom Club, Premium lub VIP. Korzyści, nagrody, możliwości wykorzystania punktów i wymagania dotyczące każdego poziomu są określane według naszego uznania. Uczestnicy programu Radisson Rewards for Bookers and Planners mogą zdobyć poziom Premium po pierwszej kwalifikującej się rezerwacji profesjonalnej oraz jej zrealizowaniu i wymeldowaniu się przez uczestnika. Noclegi lub pobyty rezerwowane dla innej osoby i związane ze spotkaniem lub wydarzeniem nie są wliczane do poziomu Elite.

d. Korzyści dla uczestników programu: Uczestnik programu Radisson Rewards for Bookers and Planners ma do dyspozycji wszystkie korzyści opisane w punkcie 2.e niniejszego Regulaminu, z wyjątkiem Ekstra zniżek. Uczestnicy programu Radisson Rewards for Bookers and Planners mają dostęp do specjalnych korzyści, takich jak:

i. Całodobowe (24/7) specjalne centrum kontaktu dla uczestników programu Bookers and Planners: całodobowa (24/7) obsługa telefoniczna lub e-mailowa w języku angielskim. Obsługa w innych językach jest dostępna wyłącznie w godzinach pracy.

ii. Do 50% zniżki na rezerwacje osobiste: Przedstawiciele biur podróży z zarejestrowanym numerem IATA mogą korzystać ze zniżki do 50% na pokoje pokoi w Radisson Hotels tylko wtedy, gdy są zarejestrowani jako goście.

e. Obowiązki uczestników: Uczestnik programu Radisson Rewards for Bookers and Planners zgadza się przestrzegać niniejszego Regulaminu programu, obowiązujących warunków naszych Partnerów oraz wszystkich obowiązujących przepisów, zasad i regulacji. Uczestnik potwierdza, że bierze udział w programie Radisson Rewards for Bookers and Planners na swoje własne ryzyko. Uczestnik potwierdza, że jeśli sprzeciwi się jakiemukolwiek z postanowień Regulaminu programu lub jakimkolwiek jego modyfikacjom bądź w inny sposób będzie niezadowolony z programu Radisson Rewards for Bookers and Planners, anuluje swoje uczestnictwo w programie. Uczestnik zgadza się z tym, że jest odpowiedzialny za ograniczenie dostępu i zachowanie poufności swojego numeru konta i profilu uczestnika w programie Radisson Rewards for Bookers and Planners. Uczestnik ponadto zgadza się niezwłocznie nas powiadomić o możliwej kradzieży lub naruszeniu numeru konta, profilu uczestnika Radisson Rewards for Bookers and Planners, w tym hasła. Uczestnik zgadza się, że jest odpowiedzialny za ograniczenie dostępu i zachowanie poufności swojego numeru uczestnika programu, konta i hasła programu Radisson Rewards, a także akceptuje wszelkie konsekwencje nieprzestrzegania tego obowiązku, w tym utratę lub kradzież punktów lub danych osobowych. Uczestnik programu zgadza się przez cały czas przekazywać nam dokładne informacje i niezwłocznie informować nas o wszelkich zmianach w swoich danych. Wszelkie zmiany w profilach uczestników programu będą skutkowały zamrożeniem konta na maksymalnie 24 godziny i w tym czasie nie będzie można wymieniać punktów. Uczestnik rozumie, że skorzystanie z ofert w ramach programu Radisson Rewards for Bookers and Planners może podlegać obowiązkowi podatkowemu i zgadza się z tym, że wszelkie zobowiązania podatkowe, w tym ujawnienie, w związku z jego uczestnictwem w programie Radisson Rewards for Bookers and Planners są wyłącznie jego odpowiedzialnością. W przypadku pytań dotyczących podatków w ramach programu należy skonsultować się z doradcą podatkowym. Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, należy powiadomić swojego pracodawcę i/lub agencję, stosownie do przypadku, oraz swoich klientów o swoim udziale w Programie. Uczestnicząc w Programie, uczestnik potwierdza, że poinformował o tym swojego pracodawcę i/lub agencję oraz klientów, a także że rozumie on, że w wyniku uczestnictwa w programie Radisson Rewards for Bookers and Planners może otrzymać korzyści wynikające z Programu.

f. Anulowanie udziału w programie:

i. Anulowanie uczestnictwa w programie Radisson Rewards przez uczestnikaUczestnik może anulować uczestnictwo w programie Radisson Rewards for Bookers and Planners w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą dowolnego z kanałów kontaktowych podanych w ostatnim rozdziale niniejszego Regulaminu.

ii. Inne zmiany w programie Radisson Rewards for Bookers and Planners i anulowanie uczestnictwa przez nas: Oprócz powyższych postanowień możemy, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w każdej chwili, według własnego uznania i bez uprzedzenia lub jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestnika (i) zmodyfikować, zawiesić lub anulować jego uczestnictwo w programie Radisson Rewards for Bookers and Planners; (ii) zmodyfikować, zawiesić, unieważnić lub anulować wszystkie lub część punktów; (iii) zmodyfikować, zawiesić, unieważnić lub anulować możliwość wymiany punktów. Takie kroki możemy podjąć z myślą o wygodzie realizacji programu Radisson Rewards for Bookers and Planners lub jeśli istnieją uzasadnione powody, by podejrzewać, według naszego własnego uznania, że ​​(i) uczestnik naruszył Program lub korzysta z niego w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem programu, intencją Programu lub jakąkolwiek jego częścią; (ii) nadużył programu Radisson Rewards for Bookers and Planners lub niewłaściwie go wykorzystywał; (iii) aktywność na koncie lub poziom uczestnictwa wiąże się z oszustwem, nieuczciwością, kradzieżą lub innymi nielegalnymi lub niestosownymi działaniami albo z nich wynika; (iv) uczestnik świadomie próbuje uzyskać lub mieć więcej niż jedno konto Radisson Rewards for Bookers and Planners; (v) uczestnictwo w programie Radisson Rewards for Bookers and Planners narusza jakiekolwiek obowiązujące prawa, warunki lub regulacje; (vi) nasze oferowane korzyści w ramach programu Radisson Rewards for Bookers and Planners naruszają jakiekolwiek obowiązujące prawa, warunki lub regulacje; lub (vii) uczestnik nie zapłacił żadnych kwot należnych za nadużycia, niewłaściwe, obraźliwe lub wrogie zachowanie w związku z programem Radisson Rewards for Bookers and Planners, Hotelami uczestniczącymi w programie, Radisson lub naszymi Partnerami lub członkami ich kierownictwa, dyrektorami, agentami, pracownikami, przedstawicielami lub gośćmi. Prawa te stanowią uzupełnienie wszelkich innych środków zaradczych, które mogą być dostępne dla nas zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mamy prawo do podjęcia odpowiednich działań administracyjnych i/lub prawnych, w tym między innymi postępowań karnych lub cywilnych, które według własnego uznania uznamy za niezbędne.

iii. Skutki anulowania uczestnictwa Jeśli uczestnictwo w programie Radisson Rewards for Bookers and Planners zostanie z jakiegoś powodu anulowane, konto uczestnika programu Radisson Rewards for Bookers and Planners zostanie zamknięte, a wszystkie punkty zgromadzone na koncie Radisson Rewards for Bookers and Planners zostaną anulowane, utracone, unieważnione i nie będą już dostępne do wykorzystania. Jeśli zmodyfikujemy, zawiesimy, unieważnimy lub anulujemy część lub wszystkie punkty, zostaną one usunięte z konta Radisson Rewards for Bookers and Planners i nie będą już dostępne do wymiany.

4. RADISSON REWARDS DLA FIRM

Uczestnicy korporacyjni programu mogą otrzymać 10 punktów za każdego dolara wydanego na opłaty za pokoje w Hotelach uczestniczących w programie podczas rezerwacji podróży lub 5 punktów za dolara wydanego na Konferencje i wydarzenia w Hotelach uczestniczących w programie. Do programu Radisson Rewards dla firm mogą przystąpić korporacje, które zostały zaproszone i zatwierdzone według własnego uznania Administratora programu i które zaakceptowały Regulamin programu oraz które: (i) zostały zaproszone i zatwierdzone według własnego uznania Radisson Rewards; (ii) mieszkają w kwalifikujących się krajach, według naszego uznania; (iii) nie są przedstawicielami profesjonalnego biura podróży.

Firma musi wypełnić Formularz rejestracyjny Administratora programu i wyznaczyć Administratora programu, który będzie odpowiedzialny za administrowanie kontem. Uczestnicząc w programie Radisson Rewards, uczestnik (Administrator programu) potwierdza i oświadcza, że:

a. każdy podróżny, dla którego rezerwuje pokoje hotelowe, został poinformowany oraz że przeczytał i zrozumiał Politykę prywatności „https://www.radissonhotels.com/en-us/privacy” oraz rozumie i zgadzają się, że w wyniku uczestnictwa jego firmy w programie Radisson Rewards jego dane osobowe mogą zostać przekazywane do programu Radisson Rewards.

b. będzie przestrzegał wszelkich obowiązujących przepisów;

c. nie jest pracownikiem sektora państwowego spoza USA (w tym jakiegokolwiek przedsiębiorstwa państwowego, ministerstwa, urzędu lub podobnego organu spoza USA wykonującego jakiekolwiek urzędowe funkcje wykonawcze, sądowe, arbitrażowe, regulacyjne lub administracyjne).

d. za dezaktywację lub zmianę Administratora programu Konta firmowego odpowiada Administrator programu.

5. PUNKTY

a. Zbieranie punktów w programie Radisson Rewards:

i. W Hotelach uczestniczących w programie: Uczestnicy programu Radisson Rewards mogą zdobyć 20 punktów za jednego amerykańskiego dolara wydanego na Opłaty za pokój oraz Kwalifikowane posiłki i napoje w Hotelach uczestniczących w programie pod warunkiem doliczenia ich do rachunku i opłacenia przy wymeldowaniu. Oferta punktów i korzyści zależy od poziomu uczestnika i korzyści wybranych przez niego przed rezerwacją pobytu. Aby zastosować preferencje do pobytu, uczestnicy muszą zmienić ustawienia w obszarze prywatnym uczestnika przed realizacją rezerwacji.

 

Poziom/opcje

Club Premium VIP

Oferta punktów:


Nawet 10% zniżki dzięki stawce Member Only Rate

8 punktów za każdego wydanego dolara


  27 punktów za każdego wydanego dolara.

36 punktów za każdego wydanego dolara.

Jeśli na koncie uczestnika są aktywne Ekstra zniżki:

9 punktów za każdego wydanego dolara.

Jeśli na koncie uczestnika są aktywne Ekstra zniżki:

12 punktów za każdego wydanego dolara.


Posiłki i napojePunkty zdobywa się na podstawie oferty punktów podczas pobytu w hotelu, gdy rachunek z restauracji jest doliczany do rachunku hotelowego, opłacanego w całości przy wymeldowaniu.
Za alkohol i wyroby tytoniowe nie przyznaje się punktów.


Konferencje i wydarzenia

Uczestnicy zdobywają 5 punktów za każdego dolara amerykańskiego wydanego na konferencje i wydarzenia. Maksymalnie 250 000 punktów na wydarzenie.


Opłaty za pokój nie obejmują podatków, opłat dodatkowych ani opłat pobieranych przez osoby trzecie i którymi pokój został obciążony, takich jak opłaty za telefon lub inne usługi komunikacyjne, usługi pralni, filmy pay-per-view, rozrywkę, zaplecze rekreacyjne, restauracje, bankiety, catering, sklepy z upominkami, sklepy, najemców, kontrahentów lub koncesjonariuszy.

Punkty uznaje się za otrzymane po zakończeniu Pobytu kwalifikowanego, pokryciu wszystkich opłat i zaksięgowaniu punktów na koncie. Punkty nie będą dostępne do wymiany przed zakończeniem Pobytu kwalifikowanego, pełnym pokryciem wszystkich opłat i dodaniem punktów do konta.

Punkty można otrzymać maksymalnie za trzy pokoje zarezerwowane w ramach tej samej rezerwacji przez jednego uczestnika programu Radisson Rewards podczas Pobytu kwalifikowanego i tylko wtedy, gdy:

1. Imię i nazwisko oraz numer uczestnika programu Radisson Rewards są podane w rezerwacji

2. Uczestnik jest zarejestrowanym gościem przynajmniej w jednym z pokoi.

3. Wniosek o kredyt na kilka pokoi zostanie zgłoszony nie później niż w momencie zameldowania.

4. Uczestnik jest zarejestrowanym gościem przez cały okres Pobytu kwalifikowanego.

ii. U Partnerów: Uczestnicy programu Radisson Rewards mogą zdobywać punkty u naszych Partnerów. Możliwości te mogą być różne w zależności od kraju zamieszkania uczestnika programu Radisson Rewards lub realizacji transakcji, mogą nie być dostępne dla wszystkich uczestników, mogą ulec zmianie w każdej chwili bez powiadomienia, oraz podlegają niniejszemu Regulaminowi programu i dodatkowym warunkom poszczególnych Partnerów. Partnerzy są niezależnymi podmiotami i nie ponosimy odpowiedzialności za charakter lub jakość produktów bądź usług świadczonych przez nich ani za jakiekolwiek działania reklamowe lub marketingowe Partnerów. Uczestnik jest odpowiedzialny za przestrzeganie regulaminu Partnerów oraz ich polityki prywatności i zasad użytkowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za warunki, zmiany lub zaprzestanie stosowania warunków, polityki prywatności i zasad użytkowania produktów lub usług Partnerów. Podając swój numer uczestnika w programie Radisson Rewards Hotelowi uczestniczącemu w programie, uczestnik określa swoje preferencje w zakresie zbierania punktów.

iii. Zakup punktów: Możemy według własnego uznania zaoferować uczestnikom programu Radisson Rewards opcję zakupu punktów. Obecnie oferujemy uczestnikom możliwość zakupu punktów za pośrednictwem strony Points.com. Obowiązuje dodatkowy regulamin, które można znaleźć pod adresem https://www.radissonhotels.com/en-us/rewards/earn. Zakupione punkty podlegają niniejszemu Regulaminowi programu. Wszelkie inne sposoby nabycia punktów, w tym sprzedaż, zakup, handel wymienny, aukcja, prezent, przeniesienie lub przydzielenie punktów, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszym Regulaminie programu, są zabronione i nie będą honorowane.

iv. Poleć inną osobę: Osoba polecająca to uczestnik programu Radisson Rewards, który poleca znajomego do programu. Osoba polecana to nowy uczestnik programu Radisson Rewards, który zarejestrował się konkretnie za pomocą łącza polecenia przekazanego mu przez uczestnika programu Radisson Rewards. Uczestnik musi być zalogowany i rozpoznany jako uczestnik programu Radisson Rewards, aby mógł polecić znajomego. Uczestnik może polecić znajomego za pośrednictwem linku dostępnego wyłącznie na jego koncie uczestnika. Żadna inna forma polecenia nie umożliwi przyznania punktów bonusowych. Jeśli osoba polecona do programu Radisson Rewards zarejestruje się w nim poprzez ogólny formularz rejestracji, ani osoba polecająca ani osoba polecana nie otrzymają punktów bonusowych. Zarówno osoba polecająca, jak i osoba polecana otrzymają 1000 punktów. Wymagania, jakie osoba polecana musi spełnić, aby otrzymać punkty:

a. Rejestracja poprzez określone łącze przekazane przez osobę polecającą.

b. Rezerwacja pobytu kwalifikowanego za pośrednictwem jednego z bezpośrednich kanałów Radisson Hotel Group (sieć, aplikacja, centrum obsługi lub hotel) w ciągu 365 dni od momentu rejestracji za pomocą łącza polecenia. Punkty bonusowe zostaną przyznane po pierwszym pobycie zrealizowanym przez osobę polecaną jako uczestnik programu Radisson Rewards.

c. Rezerwacja pobytu kwalifikowanego z podaniem swojego numeru w programie Radisson Rewards.

d. Wymeldowanie się z hotelu uczestniczącego w programie.

Punkty zostaną dodane na kontach osób polecającej i polecanej w ciągu 5–7 dni roboczych od momentu wymeldowania. Uczestnik programu Radisson Rewards może zdobyć maksymalnie 50 000 punktów bonusowych w jednym roku kalendarzowym w ramach korzyści Poleć znajomego. Po zdobyciu 50 000 punktów bonusowych uczestnicy będą mogli nadal polecać znajomych do programu, ale nie będą zdobywać za to punktów. Jeśli w ramach korzyści Poleć znajomego osoba polecająca zdobyła już 50 000 punktów bonusowych, osoby polecone przez nią do programu nadal będą otrzymywać 1000 punktów po pierwszym pobycie kwalifikowanym.

b. Zdobywanie punktów w programie Radisson Rewards for Bookers and Planners: Punkty mogą zdobywać biura podróży, osoby dokonujące rezerwacji dla innych, organizatorzy wydarzeń i konferencji oraz inni profesjonaliści rezerwujący pokoje w imieniu innej osoby i/lub organizujący konferencje i spotkania w Hotelach uczestniczących w programie.

i. Zdobywanie punktów za rezerwacje pokojów: Uczestnicy programu będący biurem podróży lub osobami dokonującymi rezerwacji dla innych mogą zdobyć 10 punktów za każdego dolara amerykańskiego wydanego na Pobyty kwalifikowane w hotelach uczestniczących w programie w przypadku rezerwacji podróży dla innych osób. Jeśli uczestnik rezerwuje pobyt w Hotelu uczestniczącym w programie z portfolio Radisson Hotel Group w Europie, Afryce, Azji i Pacyfiku lub na Bliskim Wschodzie, musi być uczestnikiem programu Radisson Rewards for Bookers and Planners i wprowadzić swój 16-cyfrowy numer uczestnika w globalnym systemie dystrybucji (GDS), aby zebrać punkty za tę rezerwację. Dodatkowe instrukcje dotyczące rezerwacji i zdobywania punktów można znaleźć pod adresem: https://www.radissonhotels.com/en-us/rewards/business. Punkty zostaną przyznane po zakończeniu pobytu gościa. Jednocześnie można zarezerwować maksymalnie 9 pokoi. Rezerwacja więcej niż 9 pokoi będzie traktowana jako rezerwacja grupowa i zostanie zastosowana oferta punktowa za Rezerwację wydarzeń. Noclegi lub pobyty rezerwowane dla innej osoby i związane ze spotkaniem lub wydarzeniem nie są wliczane do poziomu Elite.

ii. Zdobywanie punktów za rezerwację wydarzeń: Uczestnicy programu Meeting & Event Planner mogą zebrać 5 punktów za każdego dolara wydanego na rezerwacje Wydarzeń (w oparciu o łączne wydatki na wynajem sali spotkań, posiłki i napoje oraz sypialnie, którymi zostaje obciążony rachunek ogólny), do maksymalnie 250 000 punktów na wydarzenie i 250 000 na grupową rezerwację pokojów). Punktów za rezerwacje wydarzeń nie można otrzymać tam, gdzie jest to zabronione przez obowiązujące prawo, przepisy lub regulacje. Uczestnik musi poprosić o przyznanie punktów za Rezerwacje Wydarzeń podczas rezerwowania konferencji lub wydarzenia, podając swoje imię i nazwisko oraz numer uczestnika w programie Radisson Rewards for Bookers and Planners określony w umowie z Hotelem uczestniczącym w programie. Rezerwacje Wydarzeń muszą być zarejestrowane na jednym rachunku ogólnym, aby można było za nie otrzymać punkty. Punkty za Rezerwacje Wydarzeń może zdobywać tylko jeden uczestnik programu Radisson Rewards for Bookers and Planners. Uczestnik nie musi uczestniczyć w spotkaniu lub wydarzeniu, aby być uprawnionym do otrzymania punktów za Rezerwacje Wydarzeń. Niektóre usługi i udogodnienia mogą nie być świadczone bezpośrednio przez Hotel uczestniczący w programie, a te i inne opłaty, w tym opłaty za anulowanie, rezygnację z usług i inne płatności, mogą nie kwalifikować się jako Rezerwacje Wydarzeń.

c. Wykorzystywanie punktów:

i. Co do zasady: Uczestnicy programu Radisson Rewards i Radisson Rewards for Bookers and Planners mogą wymieniać punkty w Hotelach uczestniczących w programie lub za pośrednictwem naszych Partnerów. Punkty można wymieniać na rzecz uczestnika programu Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Bookers and Planners lub innej osoby w ramach prezentu dla niej. Uczestnicy mogą zarezerwować Nocleg w nagrodę jako prezent dla znajomego lub członka rodziny, ale nie mogą sprzedać go, by odnieść zysk. Z wyjątkiem transferów punktów wyraźnie dozwolonych w niniejszym Regulaminie lub za pisemną zgodą Radisson punktów nie wolno sprzedawać, wymieniać, zamieniać, przekazywać, kupować, sprzedawać na aukcji ani rozdawać. Możliwości wykorzystania punktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia, według naszego uznania.
Podczas wymiany punktów uczestnik będzie zobowiązany do zweryfikowania informacji o koncie Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Bookers and Planners. Odpowiednia liczba punktów zostanie odjęta od konta uczestnika w momencie rozpoczęcia transakcji. Aby doszło do transakcji, na koncie musi znajdować się wystarczająca liczba punktów. Punktów z dwóch lub więcej różnych kont nie można łączyć w celu wykorzystania. Transakcje wykorzystania punktów mogą zostać zatwierdzone lub odrzucone według własnego uznania Radisson.

ii. W Hotelach uczestniczących w programie:

1. Noclegi w nagrodę: Uczestnicy programu Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Bookers and Planners mogą wymienić punkty na Noclegi w nagrodę w Hotelach uczestniczących w programie, zależnie od dostępności. Noclegi w nagrodę należy zarezerwować z wyprzedzeniem na stronie internetowej Radisson Hotels, w aplikacji mobilnej Radisson Hotels albo kontaktując się z Centrum obsługi. Noclegów w nagrodę nie można łączyć z innymi bonami, zniżkami, pakietami ani promocjami. Oferta nie uprawnia do prowizji, w tym między innymi do prowizji biur podróży, chyba że dopuszczono taką możliwość w ramach oddzielnej promocji. Noclegi w nagrodę dotyczą pokoi Standard o standardowym obłożeniu. Dodatkowi goście podlegają standardowym dopłatom za dodatkową osobę obowiązującym w Hotelu uczestniczącym w programie. W celu uniknięcia wątpliwości uczestnik - nawet jeśli dokona rezerwacji dla 3 osób w ramach wymiany punktów na Nocleg w nagrodę w pokoju Standard - nadal będzie musiał pokryć opłaty za dodatkową osobę. Noclegi w nagrodę podlegają zasadom dotyczącym anulowania, gwarancji i zaliczki obowiązującym w Hotelu uczestniczącym w programie. Jeśli rezerwacja nie zostanie anulowana zgodnie z zasadami Hotelu uczestniczącego w programie, z konta uczestnika zostanie odjęta liczba punktów odpowiadająca jednemu noclegowi w ramach rezerwacji Noclegu w nagrodę. Wszelkie opłaty dodatkowe powiązane z Noclegiem w nagrodę stanowią wyłączną odpowiedzialność uczestnika programu. Uczestnicy mogą zarezerwować Nocleg w nagrodę jako prezent dla znajomego lub członka rodziny, ale nie mogą sprzedać go, by odnieść zysk. Uczestnicy mogą wymieniać punkty na pobyty w hotelach w cenie za nocleg do 600 USD za pośrednictwem witryny internetowej, aplikacji lub Centrum obsługi. Aby wymienić punkty na pobyty w hotelach w cenie przekraczającej 600 USD, uczestnik musi to zrobić w recepcji.

2. Zapłać punktami: Członkowie mogą wymieniać punkty w hotelu na usługi wykorzystywane podczas pobytu lub na sam pobyt, płacąc nimi (minimalna opłata w wysokości 10 punktów) przy wymeldowaniu.

iii. U Partnerów: Uczestnicy programu Radisson Rewards mogą wykorzystywać punkty u naszych Partnerów. Możliwości wykorzystania i wymogi poszczególnych Partnerów są różne, nie są dostępne tam, gdzie zabrania tego prawo, mogą ulec zmianie w każdej chwili, podlegają niniejszemu Regulaminowi programu i dodatkowym warunkom poszczególnych Partnerów. Partnerzy są niezależnymi podmiotami i program Radisson Rewards nie ponosi odpowiedzialności za charakter lub jakość produktów bądź usług świadczonych przez nich ani za jakiekolwiek działania reklamowe lub marketingowe Partnerów. Uczestnik jest odpowiedzialny za bezpośrednie sprawdzenie i przestrzeganie warunków Partnerów oraz ich polityki prywatności i zasad użytkowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za warunki, zmiany lub zaprzestanie stosowania warunków, polityki prywatności i zasad użytkowania produktów lub usług Partnerów.

iv. Przekazywanie punktów: Uczestnicy programu Radisson Rewards mogą przekazywać punkty wybranym organizacjom non-profit, określonym przez nas według naszego uznania. Wszelkie inne darowizny, transfer lub przekazanie punktów jest zabronione i nie będzie honorowane. Punkty przekazywane w formie darowizny nie podlegają odliczeniu od podatku.

d. Przenoszenie punktów:

i. Między uczestnikami: Uczestnicy programu Radisson Rewards mogą w ramach tego programu przekazywać punkty maksymalnie 5 innym uczestnikom w jednym miesiącu. Uczestnicy odbierający punkty, nie mogą otrzymać punktów od więcej niż 5 kont w jednym miesiącu. Maksymalna liczba punktów, jakie uczestnik programu może otrzymać na swoje konto w ramach transferu punktów, wynosi 100 000 punktów miesięcznie. Aby przekazać lub odebrać punkty, uczestnik musi należeć do programu Radisson Rewards od ponad 30 dni.

ii. W przypadku śmierci punkty należące do zmarłego uczestnika programu Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Bookers and Planners mogą zostać przeniesione na konto spadkobiercy zmarłego uczestnika według naszego uznania. Uczestnictwo w programie Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Bookers and Planners zmarłego uczestnika musi być aktywne w chwili jego śmierci. Wniosek o przeniesienie musi zawierać dokumentację potwierdzającą zgon, taką jak akt zgonu, oraz dowód upoważnienia do złożenia wniosku, taki jak dokumenty sądowe lub testament zmarłej osoby. Wnioski należy składać w ciągu jednego (1) roku od daty śmierci uczestnika programu. W przeciwnym wypadku jego konto zostanie zamknięte, a wszystkie punkty przepadną.

e. Utrata ważności punktów: W przypadku braku aktywności związanej z punktami na koncie Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Bookers and Planners przez okres 24 miesięcy możemy w dowolnym momencie i według własnego uznania oraz bez powiadomienia lub odpowiedzialności wobec uczestnika unieważnić i anulować część lub wszystkie punkty.

f. Brakujące punkty: Uczestnik programu jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy punkty zostały prawidłowo dodane do konta Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Bookers and Planners. Wszelkie roszczenia dotyczące punktów, które nie zostały prawidłowo zaksięgowane, muszą zostać otrzymane przez Radisson wraz z powiązaną dokumentacją w ciągu dwunastu (12) miesięcy od daty roszczenia dotyczącego takich punktów.

g. Wartość punktów: Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo punkty nie mają wartości pieniężnej i nie stanowią własności uczestnika Programu. Zbieranie punktów nie daje uczestnikom żadnych praw nabytych w odniesieniu do jakichkolwiek nagród lub Programu. Jedyne prawo, jakie przysługuje uczestnikowi programu Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Bookers and Planners w odniesieniu do punktów, to możliwość ich wymiany zgodnie z niniejszym Regulaminem programu.

6. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a. Polityka prywatności: Uczestnictwo w programie Radisson Rewards podlega warunkom określonym w Polityce zachowania prywatności gości Radisson, dostępnej pod adresem www.radissonhotels.com/en-us/privacy (łącznie nasza „Polityka prywatności”) oraz naszej Umowie dotyczącej korzystania z witryny dostępnej pod adresem www.radissonhotels.com/en-us/site-usage. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Radisson, w tym wszelkich praw z tym związanych, można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.radissonhotels.com/en-us/privacy.

b. Zgodność z obowiązującym prawem: Członkostwo i uczestnictwo w programie Radisson Rewards i/lub Radisson Rewards for Bookers and Planners oraz gromadzenie i wymiana punktów podlega obowiązującemu prawu i może być nieważne, jeśli obowiązujące prawo, przepisy, regulacje lub wymogi pracodawcy bądź klienta tego zabraniają lub to ograniczają. Ponadto uczestnik może korzystać z określonych praw ustawowych zgodnie z prawem kraju zamieszkania, których nie ogranicza niniejszy Regulamin programu. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu programu nie ogranicza takich praw ustawowych.

c. Przewalutowanie na dolary amerykańskie: Wszystkie kwoty rozliczane w walucie innej niż dolary amerykańskie zostaną przeliczone na tę walutę po kursie wymiany określonym przez nas według naszego uznania.

d. Zastrzeżenia dotyczące gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności:

RADISSON OFERUJE PROGRAMY RADISSON REWARDS I RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS, NINIEJSZY REGULAMIN PROGRAMU ORAZ WSZELKIE INNE POWIĄZANE USŁUGI I PRODUKTY BEZ ŻADNYCH GWARANCJI JAKOŚCI ANI DOSTĘPNOŚCI I W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, JEDNOZNACZNIE NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ADEKWATNOŚCI PROJEKTU, DOKŁADNOŚCI, ZDOLNOŚCI, WYSTARCZALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI, POJEMNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, RADISSON NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE PROGRAM RADISSON REWARDS LUB RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS LUB INNE POWIĄZANE USŁUGI I PRODUKTY BĘDĄ NIEPRZERWANE, BEZ BRAKÓW LUB BŁĘDÓW, LUB ŻE WADY ZOSTANĄ USUNIĘTE BĄDŹ WPROWADZONE ZOSTANĄ ODPOWIEDNIE ZMIANY.
UCZESTNIK ZGADZA SIĘ, ŻE W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, W TYM MIĘDZY INNYMI W WYNIKU ZANIEDBANIA, FIRMA RADISSON, JEJ WŁAŚCICIELE, PODMIOTY STOWARZYSZONE I ZALEŻNE ORAZ ICH KADRA KIEROWNICZA, DYREKTORZY, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE I AGENCI NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK OBRAŻENIA, STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM MIĘDZY INNYMI, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, KARNE LUB SANKCYJNE, W TYM MIĘDZY INNYMI OBRAŻENIA CIAŁA, ŚMIERĆ LUB SZKODY MAJĄTKOWE POWSTAŁE PODCZAS LUB CZĘŚCIOWO, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, WSKUTEK UCZESTNICTWA LUB UDZIAŁU W PROGRAMIE RADISSON REWARDS LUB RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS BĄDŹ KORZYSTANIA Z NAGRÓD, NAWET JEŚLI FIRMA RADISSON ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu programu nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności firmy Radisson za żadne sprawy, w odniesieniu do których wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Radisson byłoby niezgodne z prawem. Może to obejmować (bez ograniczeń, w zależności od kraju zamieszkania) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem ze strony Radisson oraz oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd.

e. Zwolnienie z odpowiedzialności: Uczestnik Programu zgadza się na zwolnienie firmy Radisson, Hoteli uczestniczących w programie oraz naszych Partnerów, a także ich spółek macierzystych, podmiotów stowarzyszonych i zależnych oraz ich członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników i agentów od wszelkiej odpowiedzialności, kosztów, odszkodowań i opłat (w tym kosztów obsługi prawnej) wynikających z roszczeń związanych z uczestnictwem w programie Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Bookers and Planners.

f. Wyłączenie Hotelu uwzględnionego w programie: Jeśli Hotel uczestniczący w programie z jakiegokolwiek powodu opuści Program lojalnościowy, uczestnik nie otrzyma punktów ani pobytów kwalifikowanych za pobyt w takim Hotelu uczestniczącym w programie, a wszelkie Nagrody, inne promocje oraz oferty specjalne przestaną obowiązywać po dacie, w której Hotel uczestniczący w programie opuścił Program lojalnościowy, nawet jeśli rezerwacja pobytu w dawnym Hotelu uczestniczącym w programie została dokonana przed tą datą. Jeśli po dokonaniu rezerwacji Noclegu w nagrodę i przed datą zaplanowanego pobytu Hotel uczestniczący w programie wycofa się z uczestnictwa w programie, Radisson dołoży rozsądnych starań, aby hotel uznał rezerwację Noclegu w nagrodę, jednak nie może zagwarantować - i nie gwarantuje - uznania takiej rezerwacji. Ponadto, według uznania Radisson, Noclegi w nagrodę mogą być wyłączone z możliwości rezerwacji w przypadku stwierdzenia, że dany hotel nie będzie już częścią systemu Radisson lub z innego powodu przestanie należeć do sieci Radisson, niezależnie od terminu opuszczenia sieci lub systemu.

g. Interpretacja Regulaminu Programu lojalnościowego: Wszelkie interpretacje niniejszych zasad Programu lojalnościowego dotyczące uczestnictwa leżą w wyłącznej gestii Firmy, a decyzje Firmy będą ostateczne. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją angielską a jakąkolwiek przetłumaczoną wersją niniejszego Regulaminu programu, rozstrzygająca będzie wersja w języku angielskim.

h. Korekta korzyści: Firma może w dowolnym momencie i według własnego uznania (w tym między innymi w przypadku, gdy Uczestnik nie był uprawniony do uzyskania określonej korzyści zgodnie z niniejszym Regulaminem programu) skorygować (i) liczbę Punktów lub liczbę Pobytów kwalifikowanych zaksięgowanych na Koncie Uczestnika oraz (ii) wszelkie inne korzyści, które zostały zaksięgowane na Koncie Uczestnika, w tym między innymi Status uczestnika Elite lub Dożywotni status uczestnika Elite.

i. Transfery: O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej w niniejszym Regulaminie programu lub za pisemną zgodą Radisson, uczestnictwo w programie Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Bookers and Planners, punkty, Noclegi w nagrodę, Status Elite i inne korzyści z Programu nie mogą być sprzedawane, wymieniane, zamieniane, przekazywane, kupowane, sprzedawane na aukcji lub oddawane, w tym między innymi w ramach relacji osobistych, rozwodu, dziedziczenia lub w inny sposób z mocy prawa.

j. Zmiany w programie lub jego zakończenie: W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zastrzegamy sobie prawo, w dowolnym momencie, według własnego uznania, z powiadomieniem lub bez uprzedzenia i bez żadnej dalszej odpowiedzialności lub zobowiązania, nawet jeśli zmiany mogą wpłynąć na wartość punktów już zgromadzonych - do (i) dodawania, modyfikowania, usuwania, zmieniania, zawieszenia lub anulowania („Zmian”) programu Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Bookers and Planners w całości lub w części; w tym między innymi zasad, procedur, warunków, korzyści, nagród, poziomów przyznawania nagród, Hoteli uczestniczących w programie, powiązań i ofert partnerskich, warunków otrzymywania, zasad wymiany lub dostępności nagród; (ii) zmiany niniejszego Regulaminu programu w całości lub w części; (iii) zmiany oferty programu Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Bookers and Planners; (iv) zmiany możliwości wymiany punktów w całości lub w części; (v) zmiany procedury wykorzystywania punktów, w tym liczby punktów wymaganych do wymiany na daną nagrodę; (vi) zmiany możliwości zdobywania punktów, w tym między innymi nakładania limitów czasowych i zmian wartości punktowych, w całości lub w części; lub (vii) scedowania w całości lub w części programu Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Bookers and Planners na dowolny powiązany lub niepowiązany podmiot. Po dokonaniu cesji za realizację niniejszych zobowiązań będzie następnie odpowiedzialny wyłącznie i bezpośrednio dany podmiot. W przypadku anulowania programu Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Bookers and Planners wszystkie punkty niewymienione przed datą zakończenia Programu przepadają bez odszkodowania oraz jakichkolwiek dalszych zobowiązań i odpowiedzialności. Po zakończeniu Programu punkty nie będą honorowane. Gromadząc punkty i uczestnicząc w Programie, nie można polegać na ciągłej dostępności programu Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Bookers and Planners ani na żadnych ofertach zbierania, wymiany lub innych dostępnych w związku z programem Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Bookers and Planners. Wszystkie oferty są dostępne do wyczerpania zapasów, z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących zasad anulowania, i mogą ulec zmianie lub anulowaniu bez uprzedzenia. Informacje o koncie w ramach Programu są naszymi zastrzeżonymi informacjami i mogą być udostępniane uczestnikom Programu tylko w celu uzyskania informacji dotyczących ich konta. Zastrzegamy sobie prawo do kontroli lub weryfikacji kont oraz informacji o Programie w każdej chwili i bez uprzedzenia w celu zapewnienia zgodności z Regulaminem programu. W trakcie kontroli lub weryfikacji informacje mogą być udostępniane podmiotom pomagającym w przeprowadzeniu takiej kontroli lub weryfikacji.

k. Prawo właściwe i jego interpretacja: Wniosek o rejestrację w Programie oraz roszczenia z tytułu zbierania i wymiany punktów w ramach programu Radisson Rewards podlegają naszej weryfikacji i akceptacji według naszego uznania, a wszystkie te działania będą wykonywane, realizowane, prowadzone i finalizowane w Belgii. Wszelkie roszczenia lub spory powstałe lub odnoszące się do nich lub w inny sposób związane z programem Radisson Rewards, uczestnictwem lub niniejszym Regulaminem programu będą podlegać i będą interpretowane zgodnie z prawem Belgii, z wyłączeniem mocy obowiązującej przepisów kolizyjnych. Wszelkie interpretacje Regulaminu programu będą dokonywane według wyłącznego uznania Radisson. Obowiązującą wersją Regulaminu programu jest angielska wersja językowa. Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie ma jednak wpływu na prawa uczestnika do polegania na bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa w jego kraju zamieszkania.

l. Rozwiązywanie sporów: Wszelkie powództwa wynikające z niniejszego Regulaminu lub z nim związane będą wnoszone wyłącznie przed sądy w Brukseli, w Belgii. Bez uszczerbku dla powyższego, jeśli kraj zamieszkania uczestnika daje mu do tego prawo, może on również wszcząć postępowanie sądowe w związku z niniejszym Regulaminem programu przed sądami w kraju, w którym mieszka. Jeśli uczestnik jest mieszkańcem Unii Europejskiej i chce uzyskać więcej informacji na temat internetowego rozstrzygania sporów, należy skorzystać z tego łącza do strony internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Łącze to zostało podane zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013, wyłącznie w celach informacyjnych. Spółka Radisson nie jest zobowiązana do udziału w internetowym rozstrzyganiu sporów.

m. Proces z udziałem ławy przysięgłych: W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo strony nieodwołalnie zrzekają się przysługującego im prawa do rozprawy z udziałem ławy przysięgłych.

n. Przedawnienie: Wszelkie prawa do wniesienia roszczeń lub działań związanych z Programem, Regulaminem programu, jakąkolwiek nagrodą, wymianą punktów na nagrody lub powiązaniami stron muszą zostać wykorzystane w okresie przedawnienia określonym przez obowiązujące prawo od pierwszego wystąpienia rodzaju aktu, zdarzenia, warunku lub pominięcia, na którym opiera się roszczenie lub działanie.

o. Koszty obsługi prawnej: W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo strona wygrywająca jakąkolwiek sprawę lub postępowanie wynikające lub związane z Programem, Regulaminem programu, wszelkimi nagrodami lub wymianą punktów na nagrody lub powiązaniami stron jest uprawniona do odzyskania uzasadnionych wydatków i kosztów obsługi prawnej.

p. Siła wyższa: Brak możliwości realizacji programu Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Bookers and Planners zgodnie z niniejszym Regulaminem programu w wyniku klęski żywiołowej, epidemii, pandemii, wojny, pożaru, zamieszek, terroryzmu, trzęsienia ziemi, działań władz federalnych, stanowych lub lokalnych, w tym między innymi w związku z nałożeniem sankcji lub z jakiegokolwiek innego powodu, na który nie mamy wpływu, nie będzie uznany za naruszenie niniejszego Regulaminu programu.

q. Całość umowy/Zrzeczenie się praw: Niniejszy Regulamin programu oraz inne warunki, do których niniejszy dokument się wyraźnie odwołuje i które są z nim powiązane, stanowią całość umowy między uczestnikiem a nami, która dotyczy możliwości zbierania i wykorzystywania punktów za pośrednictwem programu Radisson Rewards lub Radisson Rewards for Bookers & Planners oraz prawa uczestnika do wszelkich innych korzyści wynikających z programu Radisson Rewards i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy między nami, ustne lub pisemne, w tym między innymi wszystkie poprzednie wersje niniejszego Regulaminu programu. Jeśli w jakichś okolicznościach nie podejmiemy działań w związku z naruszeniem niniejszego Regulaminu programu przez uczestnika lub inny podmiot, nie zrzekamy się naszego prawa do podjęcia działań w odniesieniu do podobnych naruszeń lub przyszłych naruszeń.

r. Rozdzielność postanowień: Jeśli jakieś postanowienie niniejszego Regulaminu programu zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, nieprawomocne, sprzeczne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane tak, aby w możliwie najlepszy sposób osiągnąć cele pierwotnego postanowienia w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo, a pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu programu obowiązują w pełnej rozciągłości.

s. Komunikacja elektroniczna: Kiedy uczestnik programu kontaktuje się z nami przez Internet, wyraża zgodę na nawiązanie stosunków umownych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest w pełni uprawniony i upoważniony do akceptacji niniejszego Regulaminu programu w imieniu własnym oraz uczestnika lub innego podmiotu, w imieniu którego występuje, korzystając z witryny, jeśli robi to nie dla siebie. Uczestnik zgadza się ponadto, że skorzystanie przez niego z programu stanowi podpis elektroniczny oraz że utworzył, wykonał, wprowadził, zaakceptował warunki i w inny sposób uwierzytelnił niniejszy Regulamin programu oraz potwierdził i zgodził się, że niniejszy Regulamin programu jest zapisem elektronicznym i jako taki jest w pełni ważny, ma skutek prawny, jest wykonalny, wiążący i nie podlega obaleniu przez uczestnika i uczestnika programu, kupującego, dostawcę lub inny podmiot, w którego imieniu działa. Uczestnik jest odpowiedzialny za bieżącą znajomość Regulaminu programu, treści newsletterów, wyciągów z konta, polityki prywatności i poziomu swojego konta uczestnika programu. Możemy podejmować próby powiadamiania o sprawach będących przedmiotem zainteresowania uczestnika, w tym o przepadku zebranych przez uczestnika punktów lub zmianach w Programie, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedopełnienie tego obowiązku i nie jesteśmy odpowiedzialni za niepoprawną lub niedokładną transkrypcję danych kontaktowych uczestnika, za problemy związane z jakimkolwiek sprzętem lub oprogramowaniem powiązanym lub wykorzystanym przez uczestnika, za jakiekolwiek błędy ludzkie, przerwy, usunięcie, zaniechanie, wady lub awarie linii sieci łączności elektronicznej lub transmisji elektronicznej, za problemy związane z komputerem, telefonem komórkowym lub innym sprzętem, oprogramowaniem, niemożność uzyskania dostępu do jakiejkolwiek strony internetowej lub usługi online, za inne błędy techniczne lub nietechniczne lub awarie, a także za utraconą, opóźnioną, skradzioną, nieczytelną, niekompletną, zniekształconą, niewłaściwie skierowaną lub wybrakowaną korespondencję pocztową, e-mailową lub inną komunikację z jakiegokolwiek powodu. Uczestnik jest odpowiedzialny za utworzenie i ochronę informacji o dostępie do swojego prywatnego konta oraz za utrzymanie bezpieczeństwa tych informacji. Nie jesteśmy odpowiedzialni za skradzione lub w inny sposób przechwycone informacje dotyczące dostępu do konta. Jeśli bezpieczeństwo tych informacji zostanie naruszone, nie ponosimy odpowiedzialności za dostęp do konta uczestnika, gromadzenie punktów, wymianę punktów na nagrody lub inne działania związane z kontem, do których dojdzie w wyniku tego naruszenia, i w żadnym przypadku nie jesteśmy odpowiedzialni za zwrot jakichkolwiek wykorzystanych punktów lub inne szkody lub straty, które mogą powstać w wyniku naruszenia bezpieczeństwa rzeczonych informacji. Jeśli uczestnik dowie się o jakiejkolwiek nieuczciwej lub innej nieodpowiedniej aktywności na jego koncie, musi natychmiast zgłosić tę sytuację do nas. Uczestnik jest odpowiedzialny za poinformowanie nas o wszelkich zmianach w swoich danych kontaktowych.

t. Powiadomienia: Spółka Radisson zastrzega sobie prawo do publikowania lub przekazywania wszelkich powiadomień lub komunikatów w ramach niniejszej Umowy w języku angielskim. Niniejszy Regulamin programu nie wpływa jednak na ustawowe prawa uczestnika do otrzymywania powiadomień lub komunikatów od firmy Radisson w języku określonym przez prawo kraju zamieszkania.

u. Znaki towarowe: Radisson Rewards, Radisson Rewards for Bookers and Planners, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson, prizeotel oraz wszelkie inne obecne i przyszłe znaki towarowe są znakami usługowymi i znakami towarowymi spółki Radisson, jej podmiotów zależnych i stowarzyszonych, a więc nie mogą być powielane ani wykorzystywane w żaden sposób bez wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody Radisson.

v. Administracja Programem: Spółka Radisson oraz jej podmioty stowarzyszone i zależne mogą sprzedawać punkty osobom trzecim, w tym Hotelom uczestniczącym w programie i Partnerom, oraz wymieniać punkty na gotówkę (w tym między innymi, punkty otrzymane od Hoteli uczestniczących w programie), bilety lotnicze i inne towary naszych Partnerów.

7. KONTAKT

W razie pytań dotyczących programu Radisson Rewards i/lub Radisson Rewards for Bookers and Planners lub niniejszego Regulaminu programu, lub w celu zaktualizowania informacji o koncie Radisson Rewards i/lub Radisson Rewards for Bookers and Planners, należy odwiedzić stronę www.radissonhotels.com/en-us/contact-us i skontaktować się z nami.

Poczta tradycyjna: Radisson Loyalty Management B.V.
Avenue du Bourget 44
1130 Brussels
Belgia