Ostrzeżenia dla klientów

Ostrzeżenia o bezpieczeństwie dla klientów

Bezpieczeństwo gości Radisson Hotel Group jest dla nas bardzo ważne. Ostatnio w mediach pojawiły się doniesienia kwestionujące skuteczność zamków firmy Onity. W celu zwiększenia bezpieczeństwa kierownictwo Radisson Hotel Group przekazało wszystkim hotelom franczyzowym, które stosują zamki Onity, wskazówki dotyczące udoskonalenia zamków przygotowane bezpośrednio przez producenta. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, odwiedź witrynę internetową firmy Onity.

Ostrzeżenie dla klientów o oszustwie

Oszustwo dotyczące loterii lub kuponów

Do firmy Radisson Hotel Group dotarła informacja, że pewne osoby w Chinach, niezwiązane z markami hoteli Radisson Hotel Group, podają się za pracowników Radisson Hotel Group lub osoby powiązane z Radisson Hotel Group w charakterze oficjalnym lub nieoficjalnym. Nawiązują one kontakt z nieświadomymi klientami i informują ich o rzekomym wygraniu konkursu, loterii lub innej formy zakładów, aby przekonać ich do przekazania danych konta bankowego lub innych poufnych danych osobowych w celu przesłania fikcyjnych wygranych (w formie gotówki lub voucherów), które nie są elementem oferty promocyjnej Radisson Hotel Group. Radisson Hotel Group nie podejmuje takich działań. Zachęcamy klientów do bezpośredniego kontaktu w celu jak najszybszego przekazania informacji o takich incydentach.

Oszustwo „Zaplanuj wakacje”

W Radisson Hotel Group zdajemy też sobie sprawę z wielu niepożądanych połączeń telefonicznych nawiązywanych przez osoby podające się za zatrudnione lub powiązane z markami Radisson Hotel Group. Oferują one nieświadomym klientom zakwaterowanie (w dowolnym hotelu Radisson na całym świecie), jeśli zgodzą się na opłacenie zaliczki przez telefon przy użyciu karty kredytowej. Radisson Hotel Group oraz powiązane marki nie mają związku z tą ofertą. Nie sponsorowaliśmy też żadnych takich promocji ani ofert jako marka ani w inny sposób.

Oszustwo związane z zatrudnieniem

W sieci krążą liczne fałszywe wiadomości e-mail proponujące zatrudnienie w jednym z hoteli marki należącej do Radisson Hotel Group. W ostatnim czasie były to hotele Radisson lub Park Inn w krajach takich jak Nigeria, Benin, Indie oraz Wielka Brytania. Wiadomości te wysyłane są głównie do osób szukających pracy, które zamieściły swoje życiorysy w Internecie. Takie wiadomości e-mail można rozpoznać po literówkach, błędach gramatycznych oraz nietypowych adresach zwrotnych. Mogą one też zawierać załączniki z dokumentami przypominającymi oficjalne, a ich nadawcy mogą oferować adresatom zatrudnienie bez konieczności szczegółowych rozmów kwalifikacyjnych. Oszuści proszą wtedy o podanie wrażliwych danych osobowych (m.in. dane paszportu, numer PESEL itp.) lub wymagają zapłaty na rzecz osób trzecich za uzyskanie pozwolenia na pracę lub wizy. Żadna z marek Radisson Hotel Group ani podmiotów stowarzyszonych nie stosuje takich praktyk i nie są to prawdziwe wiadomości od przedstawicieli naszej grupy. Należy je odrzucić, zgłosić lub zignorować.

Nasze zalecenia ogólne

Przestrzegamy przed udostępnianiem wrażliwych danych osobowych lub przesyłaniem płatności osobom trzecim w odpowiedzi na oferty dotyczące produktów dla konsumentów powiązanych w jakikolwiek sposób z Radisson Hotel Group. Aby zweryfikować wiarygodność budzącej wątpliwości informacji, wiadomości lub oferty powiązanej z Radisson Hotel Group bądź naszymi partnerami, prosimy o jak najszybszy kontakt z działem obsługi klienta.