Hotel Sustainability Basics

Na drodze do zrównoważonego rozwoju branży hotelarskiej

Zaangażowanie we wspólną wizję bardziej zrównoważonego rozwoju w hotelarstwie

W Radisson Hotel Group kierujemy się filarami odpowiedzialnego biznesu: Think People, Think Community, Think Planet. W ramach tego zobowiązania współpracujemy ze Światową Radą Podróży i Turystyki (WTTC) w celu stworzenia nowego, uznawanego na całym świecie zestawu wskaźników zrównoważonego rozwoju o nazwie Hotel Sustainability Basics.
Responsible Business - Making a difference

Czym są Hotel Sustainability Basics?

Nasi goście i partnerzy chcą chronić planetę. Więc my też. Hotel Sustainability Basics są realizowane przez zrzeszenie grup hotelowych, stowarzyszeń i ośrodków turystycznych, które mają wizję i są zaangażowane w tworzenie bardziej zrównoważonej branży hotelarskiej. Wierzymy w zmniejszanie naszego wpływu na środowisko, wspieranie lokalnych społeczności oraz promowanie integracji i równości w naszych zespołach. Głównym celem programu jest lepsza przyszłość i lepsza planeta dla wszystkich.

Chodzi o prawdziwą zmianę

Dążymy do przejrzystości i wierzymy, że nie ma wątpliwości co do tego, w jaki sposób realizujemy działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Hotel Sustainability Basics to zobowiązanie do spełnienia określonego zestawu kryteriów z pozytywnym nastawieniem do ciągłego wprowadzania bardziej zrównoważonych praktyk w naszych obiektach. To zaangażowanie ma rzeczywisty wpływ na naszą planetę, społeczności i ludzi.

Jako gość, wybierając hotele Radisson, które spełniają zasady Hotel Sustainability Basics, dokonujesz świadomego wyboru zrównoważonego pobytu.

Responsible Business
Responsible Business - Planet

Realizacja podstaw

Kryteria Hotel Sustainability Basics obejmują zmniejszenie zużycia energii, wody, produkcji odpadów i emisji dwutlenku węgla. Prowadzimy program ponownego wykorzystania bielizny pościelowej, stosujemy ekologiczne środki czystości i oferujemy wegetariańskie opcje we wszystkich jadłospisach. Naszym celem jest zrezygnowanie z plastikowych słomek i jednorazowych plastikowych butelek z wodą oraz używanie w pokojach wyłącznie jednorazowych dystrybutorów z udogodnieniami. W naszych zespołach wspieramy społeczności oraz promujemy integrację i równość.

Jest to nasze podstawowe zobowiązanie poparte pozytywnym nastawieniem do ciągłego wprowadzania bardziej zrównoważonych praktyk.

Droga do zerowej emisji netto

Wierzymy w to, że wprowadzanie wymiernych zmian jest możliwe dzięki zrównoważonym praktykom i celom leżącym u podstaw naszej działalności. Jesteśmy dumni z tego, że kroczymy ścieżką prowadzącą do hotelarstwa o zerowej emisji netto i nadal będziemy koncentrować się na zdrowiu, bezpieczeństwie i ochronie naszych gości, członków zespołu i partnerów. Na naszej drodze do zrównoważonego rozwoju pracujemy ramię w ramię z naszymi gośćmi i partnerami.
Responsible Business - Biodiversity - Herb garden
Odpowiedzialny biznes — Ludzie trzymający Ziemię

Zrównoważone pobyty

Współcześni podróżni poszukują szerszej oferty zrównoważonych hoteli wypoczynkowych i biznesowych. Hotele Radisson z dumą oferują gościom i partnerom przejrzystość i możliwość wyboru zrównoważonego pobytu dzięki uznanym na całym świecie Hotel Sustainability Basics.