תנאים והתניות של Radisson Rewards

1. הגדרות RADISSON REWARDS

2. חברות ב-RADISSON REWARDS

• זכאות

• הרשמה

• רמת החברות

• הטבות במסגרת החברות

• חובות החברות

• הפסקת החברות

3. חברות ב-RADISSON REWARDS למזמינים ולמתכננים

• זכאות

• הרשמה

• רמות החברות

• הטבות במסגרת החברות

• חובות החברות

• הפסקת החברות

4. תכנית Radisson Rewards Corporate Program

5. נקודות

• צבירת נקודות ב-Radisson Rewards

• צבירת נקודות ב-Radisson Rewards למזמינים ולמתכננים

• מימוש נקודות

• העברת נקודות

• נקודות חסרות

• פקיעת נקודות

• שווי הנקודות

6. כללי

• מדיניות פרטיות

• בכפוף לחוק החל

• המרת מטבעות לדולר ארה"ב

• ויתור על אחריות והגבלת חבות

• שיפוי

• יציאת נכס משתתף

• פרשנות של כללי תכנית הנאמנות

• תיקון הטבות

• העברות

• שינויים בתכנית או הפסקות

• יישוב מחלוקות

• משפט מול חבר מושבעים

• התיישנות

• שכר טרחה של עורכי דין

• כוח עליון

• ההסכם המלא/ויתור

• הפרדת סעיפים

• תקשורת אלקטרונית

• הודעות

• סימנים מסחריים

• מנהל

7. יצירת קשר

האמור להלן מחליף את כל התנאים וההתניות הקודמים של Radisson Rewards. בעצם ההשתתפות או המשך ההשתתפות ב-Radisson Rewards לאחר תאריך התוקף שהוא 18 ביולי 2023, אתם מסכימים לדברים הבאים:

Radisson Rewards™‎ היא תכנית הנאמנות של Radisson Hotel Group לאזורי אירופה, המזרח התיכון, אפריקה, אסיה והאוקיינוס השקט (להלן, "Radisson Rewards" או "התכנית") כפי שהיא מוצעת מעת לעת לחברי התכנית (להלן, "חברים", "אתם" או "שלכם") על ידי Radisson Loyalty Management B.V, החברות המסונפות והחברות הבנות שלה (להלן, "Radisson", "אנחנו", "שלנו" או "אותנו"). תכנית Radisson Rewards מציעה לחבריה את האפשרות לצבור ולממש נקודות (בנכסים המשתתפים ועם שותפים). תנאים והתניות אלה (להלן, "תנאי התכנית") קובעים את החברות וההשתתפות שלכם ב-Radisson Rewards, ואתם אחראים לקרוא ולהבין כל אחד מהם. Radisson רשאית בכל עת, במידה הרבה ביותר המותרת על פי החוק החל, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת או חבות, לסיים, לתקן, לשנות או להשלים את ההטבות של תכנית Radisson Rewards, או את התנאים וההתניות של התכנית. כאשר אתם הופכים לחברים ב-Radisson Rewards או נשארים חברים בתכנית, ובעצם הקבלה והמימוש של הנקודות, אתם מאשרים שקראתם, הבנתם וקיבלתם את התנאים וההתניות של התכנית, כפי שהם מתוקנים מעת לעת. הטבות החברות והתכנית מוצעות לפי שיקול דעתה הבלעדי של Radisson.

1. הגדרות RADISSON REWARDS

 • "לילה בהטבה" פירושו שהות של לילה בנכס משתתף כאשר התשלום נעשה על ידי מימוש נקודות. לילות בהטבה כפופים לתנאי התכנית האלה ולתנאים של הנכס המשתתף.
 • "שהייה בהטבה" פירושה כל שהייה בנכס משתתף הכוללת לילה אחד או יותר בהטבה.
 • "הזמנה זכאית" פירושה הזמנה שבוצעה על ידי חבר ב-Radisson Rewards או ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners באתר GDS או Radisson או בערוץ הולם לצורך שהייה זכאית או לילה זכאי בתעריף זכאי.
 • "מזון ומשקאות זכאים" פירושם מזון ומשקאות מסוימים שמחויבים לחדר שלכם במהלך שהייה זכאית.
 • "לילה זכאי" פירושו לילה בנכס משתתף שמוזמן בתעריף זכאי.
 • "תעריף זכאי" פירושו תעריף שזוהה במערכת ההזמנות של Radisson כעומד בדרישות לצבירת נקודות. המונח "תעריף זכאי" אינו כולל את הדברים הבאים, בין השאר: תעריפים לעובדים; תעריפים לחברים ולבני משפחה; תעריפים לצוותי אוויר; תעריפים לעובדי סוכנויות נסיעות; תעריפים מסוימים לקידום מכירות ולחבילות; תעריפים ששולמו באמצעות שובר ללילה חינם וחדרים אחרים המוצעים ללא תשלום או תמורת תשלום חלופי; תעריפים שהוזמנו דרך חברת נסיעות מקוונת, כולל תעריפים ישירים, במסגרת מכירה פומבית או במסגרת מכרז; תעריפים שהוזמנו וחויבו דרך חשבון ראשי, כולל חשבונות קבוצתיים וחשבונות של חברות טיולים; ותעריפים מסוימים אחרים שמוזמנים דרך גורמי צד שלישי. הזכאות עשויה להיקבע על ידי Radisson מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • "שהייה זכאית" פירושב לילה זכאי אחד או יותר ברצף באותו נכס משתתף. אם חבר עשה צ'ק-אין ופינוי חדרים יום אחר יום, זה ייחשב כשהייה אחת בלבד מבחינת ההתקדמות ברמה.
 • "רמת Elite" פירושה רמת חברות בעלת זכויות שונות ו/או נוספות, כפי שנקבע על ידי Radisson מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. כדי להשיג או לחדש את רמת Elite, יש לצבור את המספר הבא של לילות זכאים או שהיות זכאיות (להלן, "דרישת המינימום"): 
  • Radisson Rewards – ‏Premium: 5 לילות זכאים / 3 שהיות זכאיות
  • Radisson Rewards – ‏VIP: 30 לילות זכאים / 20 שהיות זכאיות
 • "קניית אירוע" פירושה הסכום בדולר ארה"ב שמישהו הוציא בנכס משתתף בגין עלויות מסוימות הקשורות לפגישות, לאירועים ולכנסים, לא כולל מס ותשלומים נוספים שחויבו במסגרת החשבון הראשי של האירוע.
 • "תשלום באמצעות נקודות" פירושו שיטת מימוש שבה החבר משלם חלק מהסכום או סכום מלא באמצעות נקודות.
 • "GDS" פירושו מערכת הפצה גלובלית.
 • "נכס משתתף" משמעותו בתי מלון ונכסים מסוימים שפועלים במסגרת מותגי Radisoon, כולל Radisson Individuals, ‏Radisson Collection, ‏Radisson Blu, ‏Radisson, ‏Radisson RED, ‏Park Plaza, ‏Park Inn by Radisson, ‏Country Inn & Suites by Radissonו-prizeotel החל מ-15 במאי 2023. (מידע בנושא חריגות מופיע במקטע השאלות והתשובות) ומותגים או מושגים אחרים שעשויים להתווסף על ידי Radisson, אשר מספקים הטבות לחברים ב-Radisson Rewards מעת לעת. הנכסים המשתתפים והטבות התכנית שמעניק כל נכס משתתף כפופים לשינוי בכל עת ללא הודעה מוקדמת.
 • "שותפים" פירושם גורמי צד שלישי וספקי השירות שלהם המעניקים הטבות לחברים ב-Radisson Rewards מעת לעת. השותפים והטבות התכנית שכל שותף מעניק כפופים לשינוי בכל עת ללא הודעה מוקדמת. שום דבר בתנאי התכנית לא נועד ליצור ולא ייצור או יכונן כל קשר של שלוחה, שותפות או מיזם משותף בינינו לבין השותפים שלנו.
 • "Radisson Rewards" פירושו תכנית התגמולים של Radisson Hotel Group לאזור אירופה, המזרח התיכון, אפריקה, אסיה והאוקיינוס השקט, כפי שהיא מוצעת מעת לעת.
 • "Radisson Rewards for Bookers and Planners" פירושו תכנית התגמולים של Radisson Hotel Group לאזורי אירופה, המזרח התיכון, אפריקה, אסיה והאוקיינוס השקט, כפי שהיא מוצעת מעת לעת למתכנני פגישות ואירועים, למתכננים בארגוני SME ולסוכני נסיעות.
 • "תכנית Radisson Rewards Corporate Program" פירושה תכנית הנאמנות של Radisson Hotel Group לאזור אירופה, המזרח התיכון, אפריקה, אסיה והאוקיינוס השקט, כפי שהיא מוצעת מעת לעת לארגונים.
 • "חיובי חדרים" פירושם הסכום בדולר ארה"ב של התעריף הזכאי המשולם במהלך שהייה זכאית. חיובי חדרים אינם כוללים מסים, חיובים נלווים או חיובים של צד שלישי שנצברו וחויבו לחדר, כגון חיובים בגין שירותי טלפון או שירותי תקשורת אחרים, כביסה, סרטים בתשלום לפי דרישה, בידור, מתקני פנאי, מסעדות, סעודות מיוחדות, קייטרינג, חנויות מתנות, חנויות אחרות, דיירים, ספקים או זכיינים.

2. חברות ב-RADISSON REWARDS

א. זכאות: החברות ב-Radisson Rewards פתוחה לאנשים פרטיים הנחשבים לבגירים במקום מגוריהם. החברים ב-Radisson Rewards חייבים לספק ולקיים כתובת דוא"ל מדויקת וכתובת פיזית מדויקת, כולל עיר, מדינה או מחוז וארץ המגורים. לכל אדם יכולה להיות חברות אחת בלבד ב-Radisson Rewards, ואין לו אפשרות לצבור נקודות במסגרת יותר מחשבון אחד של Radisson Rewards. 

ב. הרשמה: אתם יכולים להגיש בקשה לחברות ב-Radisson Rewards בנכס משתתף, באינטרנט בכתובת https://www.radissonhotels.com/en-us/radisson-rewards/join, דרך אפליקציית Radisson Hotels או בפנייה לשירותי החברים. כדי למצוא את המספר הרלוונטי לאזור שלכם, בקרו בכתובת www.radissonhotels.com/en-us/contact-us. במידה הרבה ביותר המותרת על פי החוק החל, לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא כל חבות כלפיכם, ייתכן שנקבל או נדחה את בקשתכם לחברות ב-Radisson Rewards. אם נקבל את בקשתכם לחברות, ניצור חשבון Radisson Rewards על שמכם. חשבונות Radisson Rewards הם אישיים בלבד ומשויכים אך ורק לבעלים של חשבון ששמו מופיע בחשבון. לא ניתן למכור, להשאיל או להעביר חשבונות. אם תגישו בקשה לחברות בנכס משתתף במהלך שהייה זכאית והבקשה שלכם תתקבל, תקבלו את מספר החבר שלכם ב-Radisson Rewards ואת פרטי הכניסה בזמן ההרשמה. אם אתם מגישים בקשה לחברות באופן מקוון, באמצעות אפליקציה או על ידי פנייה לשירותי החברים, והבקשה שלכם תתקבל, תקבלו את מספר החבר שלכם ב-Radisson Rewards ואת פרטי הכניסה בדוא"ל. לאחר ההרשמה ל-Radisson Rewards, עליכם להפעיל את החשבון המקוון שלכם.

ג. רמת חברות: החברים ב-Radisson Rewards עשויים להיות זכאים לרמת Club, ‏Premium או VIP. ההטבות, התגמולים, ההזדמנויות למימוש והדרישות לכל רמה נקבעים על ידינו מעת לעת לפי שיקול דעתנו הבלעדי. החברים זכאים לכל רמה בהתאם למספר הלילות הזכאים או השהויות הזכאיות בנכסים המשתתפים בשנה קלנדרית באופן הבא:

i. רמת Club: החברים ב-Radisson Rewards משויכים לרמת Club בהרשמה. אין צורך בשהיות או בלילות כדי להגיע לרמה הראשונית הזו

ii. רמת Premium: החברים ב-Radisson Rewards יכולים לזכות בסטטוס Premium עם לפחות 5 לילות זכאים או 3 שהיות זכאיות בשנה קלנדרית אחת, ובכל שנה קלנדרית שלאחר מכן.

iii. רמת VIP: החברים ב-Radisson Rewards יכולים להגיע לרמת VIP עם לפחות 30 לילות זכאים או 20 שהיות זכאיות בשנה קלנדרית אחת, ובכל שנה קלנדרית שלאחר מכן

רק החדר שבו החבר רשום כאורח למשך השהייה הזכאית ייחשב לצורך רמת Elite.

Radisson Rewards for Bookers and Planners: החברים עשויים להגיע לרמת Premium לאחר השלמת ההזמנה המקצועית הזכאית הראשונה ולאחר מועד פינוי החדרים במסגרת ההזמנה. לילות שהוזמנו דרך חברת נסיעות מקוונת ייחשבו כלילות במסגרת רמה ויתרמו לשדרוג סטטוס הרמה שלכם

בתור חברים ב-Radisson Rewards, יש לכם תקופת בדיקה של 12 חודשים שבמהלכה יש לצבור מספיק לילות זכאים ושהיות זכאיות כדי לשמור על סטטוס הרמה שלכם או לשדרג לרמה הבאה. תקופה הבדיקה מתחילה בעת השלמת השהייה הראשונה, והתקופה הזו נמשכת 12 חודשים עד לסוף החודש.

אחרי שתצברו מספיק לילות זכאים ושהיות זכאיות כדי לקבל גישה לרמה הבאה, רמת החברות שלכם תשודרג מיד לאחר מועד פינוי החדרים. הלילות הזכאים והשהיות הזכאיות שאפשרו לכם לעבור לרמה הבאה ינוכו מיתרת הלילות הזכאים והשהיות הזכאיות שלכם, ותתחיל תקופת בדיקה חדשה של 12 חודשים. המספר המינימלי של הלילות הזכאים והשהיות הזכאיות שתואם לסטטוס שלכם יידרש לצורך שמירה על הסטטוס (פרימיום = 5 לילות/3 שהיות, VIP = ‏30 לילות/20 שהיות).

אם לא תצברו מספיק לילות זכאים ושהיות זכאיות במהלך תקופת הבדיקה, החברות שלכם תרד רמה. אם אתם חברי Club, אחרי 12 חודשים בלי להגיע למספר המינימלי של לילות זכאים ושהיות זכאיות שנדרש כדי לשדרג לרמה הבאה, מונה הלילות הזכאים והשהיות הזכאיות שלכם יתאפס ל-0 לילות/שהיות ותתחיל תקופת בדיקה חדשה.

ד. הטבות לחברים: הטבות לחברים ב-Radisson Rewards משתנות בהתאם למלון ולמותג המשתתפים, כפופות לזמינות ונתונות לשינויים בכל עת. הטבות לחברים זמינות רק כאשר החבר הוא האורח הרשום בשהייה הזכאית. בטל כאשר הדבר אסור על פי חוק. 

i. תעריף לחברים בלבד: הנחה של עד 10% לחברים ב-Radisson Rewards רק אם החבר הוא האורח הרשום בחדר אחד לפחות מבין החדרים שהוזמנו. רלוונטי רק להזמנות ישירות שבוצעו באתר האינטרנט של מותג Radisson Hotel Group, באתר למכשירים ניידים, באפליקציה לנייד, במסגרת הזמנות של מלונות ובאמצעות המוקד ליצירת קשר. ניתן להזמין 9 חדרים לכל היותר בכל פעם, והזמנה של יותר מ-9 חדרים תיחשב להזמנה קבוצתית והתעריף לחברים בלבד לא יחול.

ii. הנחות על מזון ומשקאות: הנחות על מזון ומשקאות חלות על המסעדות המשתתפות. צרו קשר ישירות עם המלון כדי לברר אם מסעדות המלון משתתפות בתכנית. ההנחה אינה חלה על מסים או טיפים, משקאות אלכוהוליים, שירות חדרים או ארוחות בחדר, קייטרינג או סעודות מיוחדות או קבוצות של שישה אנשים או יותר. החבר חייב להיות נוכח, חייב לספק את מספר החבר שלו ב-Radisson Rewards ועליו לבקש את ההנחה בזמן השלמת חוויית האוכל או לפני כן. אין לשלב הנחות עם הצעות או מבצעים אחרים.

iii. קו מועדף: קו ייעודי לקבלת שירות מדלפק הקבלה. חל על כל החברים ב-Radisson Rewards והאורחים שביצעו את הצ'ק-אין המקוון. זמין רק בנכסים נבחרים ובהתאם לתפוסה במלון

iv. שדרוג חדר בחינם: שדרוגי חדרים בחינם זמינים רק כאשר חברי Elite הם האורחים הרשומים. ניתן להציע שדרוג חדר אחד בחינם לכל חבר Elite ולכל שהייה זכאית. שדרוג החדרים נקבע על ידי המלון המשתתף בהתאם לזמינות ביום ההגעה. שדרוג החדרים משתנה לפי הנכס ולפי קטגוריית החדר ועשוי לכלול חדר במיקום מועדף, חדר עם נוף מועדף או חדר ששופץ לאחרונה. לא רלוונטי לנכסי מגורים, לדירות ולתעריפים לשהייה ארוכה. סוויטות זמינות רק בנכסים נבחרים.

v. צ'ק-אין מוקדם וצ'ק-אאוט מאוחר:: צ'ק-אין מוקדם ומועד פינוי חדרים מאוחר מאוחר תלויים בזמינות וזמינים רק כאשר חבר Elite הוא האורח הרשום. צ'ק-אין מוקדם ומועד פינוי חדרים מאוחר מאוחר פירושם שעתיים לפני או אחרי זמני הצ'ק-אין ומועד פינוי חדרים המאוחר שהמלון פרסם.

vi. תוספת הנחה (עד 20% הנחה): ניתן להעניק עד 20% הנחה לחברים כאשר האפשרות זמינה בחשבון. כל חבר יכול לבחור את תוספת ההנחה רק דרך האזור הפרטי ב-Radisson Rewards באתר האינטרנט של המותג או באפליקציית Radisson Hotel. ההנחה חלה רק על הזמנות שבוצעו ישירות בערוצים הישירים של Radisson Hotel Group, לרבות אתר האינטרנט של המותג, אפליקציית Radisson Hotel, מוקד הקשר של Radisson Hotel Group וישירות ב-Radisson Hotels. תוספת ההנחה לא רלוונטית לתעריפי מבצע מסוימים. בעת בחירת תוספת ההנחה במהלך ההזמנה, חברי Premium ירוויחו 9 נקודות לכל דולר שמושקע וחברי VIP ירוויחו 12 נקודות לכל דולר שמושקע.

vii. המלון האהוב עליי: החברים ב-Radisson Rewards יכולים להגיע לרמת VIP עם לפחות 30 לילות זכאים או 20 שהיות זכאיות בשנה קלנדרית אחת, ובכל שנה קלנדרית שלאחר מכן

i. רשימת עדיפות: רשימת העדיפות מבטיחה שניצור קשר עם החבר לפני כולם לביצוע הזמנה במקרה של ביטול. צרו קשר עם המלון אם הוא מלא כדי להצטרף לרשימת העדיפות. רשימת העדיפות אינה מבטיחה זמינות חדרים והיא כפופה לזמינות. רשימת העדיפות זמינה רק כשהחבר בוחר את המלון בתור מלון "מועדף" בחשבון שלו. רשימת העדיפות זמינה רק לחברי Elite ולחדר האורחים האישי של חברי Elite בלבד, לחדרים בתעריפים מוגדרים, ובכפוף למדיניות ההתחייבות והביטולים של המלון.

ii. חדר מועדף: החדר מוקצה בעת ביצוע הצ'ק-אין בכפוף לזמינות. האפשרות זמינה רק כאשר המלון נבחר כמלון "מועדף" בחשבון החבר.

iii. אחסון מזוודות: האפשרות זמינה רק כאשר המלון נבחר כמלון "מועדף" בחשבון החבר. ההטבה תהיה זמינה מיד לאחר השלמת השהייה הזכאית, וכאשר לחבר יש שהייה עתידית שהוזמנה באותו בנכס ב-20 הימים הבאים לאחר מועד פינוי החדרים. כל חבר יכול לאחסן שתי מזוודות לכל היותר. הפריטים נשמרים באחסון בתנאי שהגישה מותרת רק לאורח הרשום באופן אישי. אין להפקיד אף אחד מהפריטים הבאים: כלי נשק, סמים, תרופות ומוצרים מתכלים. כמו כן, מומלץ שלא להשאיר חפצי ערך כגון: כסף, תכשיטים, מסמכים אישיים או מסמכים משפטיים. אם ההזמנה העתידית תבוטל מכל סיבה שהיא (כולל כוח עליון), החבר יצטרך לפנות למלון מיוזמתו כדי לסכם על שליחת החפצים לכתובת שנוחה לו. המשלוח ימומן על ידי החבר. אם לאחר 30 יום ממועד הביטול החבר לא יוצר קשר עם המלון, או ששני הצדדים לא מגיעים להסכמה, המלון ישליך את החפצים. המלון אחראי לאבטחת החפצים המאוחסנים והמלון לוקח על עצמו אחריות להפסדים עקב תקלה או רשלנות של המלון רק עד לסכום מקסימלי של 3,580 אירו או בהתאם לאחריות המשפטית לפי החוק המקומי. החברים יצטרכו להוכיח את השווי של כל פריט חסר ולתעד שהביטוח שלהם אינו מכסה הפסד זה.

iv. ארוחת בוקר בחינם לזוג: האפשרות זמינה לכל לילה במסגרת שהייה זכאית רק לחבר VIP שהוא האורח הרשום עם מלווה. אם חבר VIP הזמין יותר מחדר אחד, ארוחת הבוקר בחינם לזוג לא תחול על החדרים שבהם אותו VIP אינו האורח הרשום. באזור אסיה והאוקיינוס השקט, ארוחת בוקר בחינם לזוג חלה רק על מזנון ארוחת בוקר.

v. גישת VIP בלעדית לאזורי המלון: הטבה זו חלה רק על חברי VIP שהם האורחים הרשומים. זמין רק בנכסים נבחרים ובהתאם לתפוסה במלון.

vi. מוקד קשר בלעדי שפועל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע לחברי Premium/מוקד קשר בלעדי שפועל 24 שעות ביממה/7 ימים בשבוע לחברי VIP: תמיכה בשפה האנגלית בדוא"ל או בטלפון זמינה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. התמיכה בשפות אחרות זמינה רק במהלך שעות העבודה.

vii. שוברים: שוברים מוצעים לפי שיקול דעתה של Radisson, לשימוש האורח שהשוברים הונפקו לו. תאריכי ההזמנה והשימוש האחרון מפורטים על גבי השוברים בהתאמה, ולא ניתן להאריך את תוקפם. כללי הצריכה של השובר מפורטים ביחס לכל שובר ואין לשנותם. לא ניתן לשלב שוברים עם מבצעים אחרים, אלא אם כן הדבר צוין על גבי השובר. לא ניתן לבטל שוברים או לקבל החזר בגינם, אלא אם כן צוין אחרת בתנאי השובר הספציפיים, במקרים שבהם חלים התנאים וההתניות הסטנדרטיים של Radisson Rewards. אין למכור, להחליף, לסחור, לתווך, להעביר, לקנות, לערוך מכירה פומבית או למסור שוברים.

ה. חובות החברות: כחברים ב-Radisson Rewards, אתם מסכימים לציית לתנאי התכנית האלה, לתנאים ולהתניות החלים של השותפים שלנו, ולכל החוקים, הכללים והתקנות הרלוונטיים. אתם מסכימים שהשתתפותכם ב-Radisson Rewards נעשית על אחריותכם בלבד. אתם מסכימים שאם אתם מתנגדים לאחד מתנאי התכנית האלה, או לשינויים כלשהם בהם, או אם אתם לא מרוצים בדרך אחרת מ-Radisson Rewards, יש לכם את הזכות לסיים את החברות שלכם. אתם מסכימים שאתם אחראים להגבלת הגישה ולשמירה על סודיות של מספר החבר, החשבון והסיסמה שלכם ב-Radisson Rewards. אתם גם מסכימים להודיע לנו מיד אם מספר החבר שלכם ב-Radisson Rewards נגנב, או אם אתם סבורים שהסיסמה שלכם נגנבה או נחשפה. אתם מסכימים שתספקו לנו מידע מדויק בכל עת ושתודיעו לנו תוך זמן קצר על כל שינוי במידע שלכם. כל שינוי בפרופיל החבר יביא להקפאת החשבון למשך עד 24 שעות, כך שלא ניתן יהיה לממש נקודות בפרק זמן זה. אתם מבינים שקבלת הטבות כחברים ב-Radisson Rewards עשויה להיות כפופה לחבות מס, ומסכימים שכל חבות מס, לרבות הצהרה, ביחס לחברותכם ב-Radisson Rewards נמצאת באחריותכם בלבד.

i. פקיעת נקודות: אם אין פעילות בנקודות בחשבון Radisson Rewards במשך תקופה של 24 חודשים, אנחנו עשויים בכל עת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה או חבות כלפיכם, לבטל חלק מהנקודות שלכם או את כולן.

ו. סיום החברות:

i. סיום החברות שלכם ב-Radisson Rewards על ידכם: אתם יכולים לסיים את החברות שלכם ב-Radisson Rewards בכל עת על ידי פנייה לכל אחד מערוצי הקשר המצוינים בפרק האחרון של תנאים והתניות אלה.

ii. שינויים אחרים וסיום החברות שלכם ב-Radisson Rewards על ידינו: בנוסף לאמור לעיל, אנחנו רשאים, במידה הרבה ביותר המותרת על פי החוק החל, בכל עת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה או כל חבות כלפיכם, (i) לשנות, להשעות או לסיים את החברות שלכם ב-Radisson Rewards; ‏(ii) לשנות, להשעות או לסיים את רמת Elite שלכם; (iii) לשנות, להשעות, לבטל או לשלול את כל הנקודות שלכם או חלק מהן; (iv) לשנות, להשעות, לבטל או לשלול את מימוש הנקודות שלכם. אנחנו עשויים לנקוט פעולות אלה לנוחותה של תכנית Radisson Rewards, או אם יש בסיס סביר לחשוד, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי (i) הפרתם את תנאי התכנית האלה או שאתם משתמשים בתכנית באופן שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי התכנית או כוונת התכנית או כל חלק מהתכנית; (ii) השתמשתם לרעה ב-Radisson Rewards או ניצלתם את התכנית לרעה; (iii) הפעילות בחשבון או סטטוס החברות שלכם כוללים מעשים של הונאה, רמאות, גנבה או אמצעים לא חוקיים או פסולים אחרים או נובעים מהם; (iv) אתם מנסים ביודעין להשיג או לקיים יותר מחשבון Radisson Rewards אחד; (v) החברות או ההשתתפות שלכם ב-Radisson Rewards מפרה חוקים, תנאים או תקנות חלים; (vi) מתן ההטבות שלנו במסגרת Radisson Rewards מפר חוקים, תנאים או תקנות חלים; או (vii) לא שילמתם סכומים כלשהם בשל התנהלות פוגענית, בלתי הולמת, מעליבה או עוינת, או שהפגנתן התנהגות שכזו, בקשר ל-Radisson Rewards, לנכסים משתתפים, ל-Radisson Hotels או לשותפים שלנו, או המנהלים, הדירקטורים, הסוכנים, העובדים, הנציגים או האורחים שלהם בהתאמה. זכויות אלו מתווספות לכל סעד אחר שעשוי להיות לנו על פי החוק החל, ויש לנו את הזכות לנקוט צעדים מנהליים ו/או משפטיים מתאימים, לרבות, בין השאר, תביעה פלילית או אזרחית, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

iii. השפעת הסיום: אם החברות שלכם ב-Radisson Rewards תופסק מסיבה כלשהי, חשבון Radisson Rewards שלכם ייסגר וכל הנקודות בחשבון Radisson Rewards יבוטלו, יימחקו ולא יהיו זמינות עוד למימוש. אם נשנה, נשעה, נבטל או נשלול את כל הנקודות שלכם או חלק מהן, נקודות אלה יוסרו מחשבון Radisson Rewards שלכם ולא יהיו זמינות עוד למימוש.

3. חברות ב-RADISSON REWARDS למזמינים ולמתכננים

א. זכאות: החברות ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners פתוחה לאנשים פרטיים שנחשבים לבגירים במקום מגוריהם. החברים ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners חייבים לספק ולקיים כתובת דוא"ל מדויקת וכתובת פיזית מדויקת, כולל עיר וארץ מגורים. לכל אדם יכולה להיות חברות אחת בלבד ב-Radisson Rewards, ואין לו אפשרות לצבור נקודות במסגרת יותר מחשבון אחד של Radisson Rewards.

i. זכאות כמזמיני חדרים: הבקשה לחברות ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners פתוחה לאנשים שעומדים בקריטריונים שצוינו קודם לכן בסעיף 3א', והם יועצי נסיעות במדינות זכאיות החברים ב-ARC/‏IATA/‏CLIA/‏TIDS/‏TRUE; או שאחראים לתכנון הזמנת חדרים עבור אנשים אחרים, כגון עוזרים אישיים, מקבלי החלטות וסוכנויות נסיעות קטנות ובינוניות.

ii. זכאות כמתכנני פגישות ואירועים: הבקשה לחברות ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners פתוחה לאנשים שעומדים בקריטריונים שצוינו לעיל בסעיף 3א', שהם מתכנני אירועים מיוחדים ואנשי מקצוע עסקיים אחרים אשר מתכננים פגישות וכנסים.

הגשת הבקשה ל-Radisson Rewards for Bookers and Planners פתוחה לאנשים פרטיים אשר קיבלו ואישרו את התנאים וההתניות של התכנית, והם: (i) הוזמנו ואושרו על ידי Radisson Rewards, לפי שיקול דעתה הבלעדי; (ii) נמצאים במדינות זכאיות, כפי שנקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי; (iii) בגיל הבגרות במקום מגוריהם; (iv) אחראים להזמנת חדרי מלון מטעם המעסיק או הארגון שלהם; (v) מועסקים בארגון שתכנית Radisson Rewards אישרה לפי שיקול דעתה הבלעדי; וכן (vi) לא סוכני נסיעות מקצועיים שמבצעים הזמנות עבור אנשים פרט למעסיק ו/או לארגון שלהם. עליכם להודיע למעסיק שלכם, וכן לקבל אישור מהמעסיק שלכם, לגבי השתתפותכם ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners. בעצם ההשתתפות ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners, אתם מאשרים ומסכימים כי:

i. הודעתם למעסיק שלכם (ולכל נוסע שעבורו אתם מזמינים חדרי מלון) וכי הוא קרא ומבין את מדיניות הפרטיות, וכן מבין ומסכים שכתוצאה מהחברות שלכם ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners, אתם עשוי לספק מידע אישי עליו ועשויים לקבל הטבות במסגרת Radisson Rewards for Bookers and Planners.

ii. תצייתו לכל התנאים וההתניות, לרבות כללי מדיניות בנושא נסיעות, מתנות ותמריצים של המעסיק והלקוחות שלכם, ותצייתו לכל החוקים החלים.

iii. כאשר נדרוש זאת, תספקו לנו ראיות בכתב כי ביצעתם את כל הגילויים הנדרשים וקיבלתם את כל ההסכמות הנדרשות

iv. אינכם מועסקים בשום ממשלה מחוץ לארה"ב (כולל כל מיזם בבעלות ממשלתית מחוץ לארה"ב, או כל משרד ממשלתי, סוכנות או גוף דומה שאינם בארה"ב, בעלי תפקידים ביצועיים, שיפוטיים, בוררים, רגולטוריים או מנהליים של הממלשה או הקשורים לממשלה).

v. תודיעו לנו באופן מיידי על כל שינוי מבחינת המעסיק שלכם ותעדכנו את המידע שלכם ותוודאו שאתם מודיעים ומקבלים את אישור המעסיק החדש שלכם, וכי תעמדו בדרישות המפורטות לגביו.

vi. גילוי והסכמה: אתם אחראים לגלות למעסיק, למנהל ו/או ללקוח שלכם ולקבל ממנו הסכמה לכך שתצברו נקודות ותמריצים אחרים המתקבלים מ-Radisson Rewards for Bookers and Planners, ועליכם לציית לכל מדיניות חלה בנושא מתנות ותמריצים.

ב. הרשמה: אתם יכולים להגיש בקשה לחברות ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners בנכס משתתף, באינטרנט בכתובת www.radissonhotels.com/en-us/rewards/join-b2b,דרך אפליקציית Radisson Hotels או יצירת קשר עם שירותי החברים, כדי למצוא את המספר של האזור שלכם, בקרו בכתובת www.radissonhotels.com/en-us/contact-us. סוכני נסיעות עם מספר IATA יכולים להירשם באופן מקוון או דרך מוקד הקשר. במידה הרבה ביותר המותרת על פי החוק החל, לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא כל חבות כלפיכם, ייתכן שנקבל או נדחה את בקשתכם לחברות ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners. אם נקבל את בקשתכם לחברות, ניצור חשבון Radisson Rewards for Bookers and Planners על שמכם ונשלח את מספר החשבון של Radisson Rewards for Bookers and Planners לכתובת הדוא"ל שאתם מציינים במהלך ההרשמה. לכל אדם יכולה להיות חברות אחת בלבד ב-Radisson Rewards, ואין לו אפשרות לצבור נקודות במסגרת יותר מחשבון אחד של Radisson Rewards. לאחר ההרשמה ל-Radisson Rewards for Bookers and Planners, עליכם להפעיל את החשבון המקוון שלכם.

ג. רמות חברות: החברים ב-Radisson Rewards עשויים להיות זכאים לרמת Club, ‏Premium או VIP. ההטבות, התגמולים, ההזדמנויות למימוש והדרישות לכל רמה נקבעים על ידינו מעת לעת לפי שיקול דעתנו הבלעדי. החברים ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners עשויים להגיע לרמת Premium לאחר השלמת ההזמנה המקצועית הזכאית הראשונה ולאחר מועד פינוי החדרים במסגרת ההזמנה. לילות או שהיות שהוזמנו מטעם מישהו אחר או הקשורים לפגישה או לאירוע אינם תורמים לקיום רמת Elite.

ד. הטבות החברות: החברים ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners נהנים מכל ההטבות המתוארות בסעיף 2.ה' בתנאים ובהתניות האלה, למעט תוספת ההנחה. לחברים ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners יש גישה להטבות מיוחדות, כולל

i. מוקד קשר בלעדי 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, למזמינים ולמתכננים: : תמיכה בשפה האנגלית בדוא"ל או בטלפון זמינה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. התמיכה בשפות אחרות זמינה רק במהלך שעות העבודה.

ii. עד 50% הנחה על הזמנות אישיות: סוכני נסיעות עם מספר IATA רשום יכולים ליהנות מעד 50% הנחה על תעריפי חדרים ב-Radisson Hotels רק אם הם האורחים הרשומים.

ה. חובות החברות: כחברים ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners, אתם מסכימים לציית לתנאי התכנית האלה, לתנאים ולהתניות החלים של השותפים שלנו, ולכל החוקים, הכללים והתקנות הרלוונטיים. אתם מסכימים שהשתתפותכם ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners נעשית על אחריותכם בלבד. אתם מסכימים שאם אתם מתנגדים לאחד מתנאי התכנית האלה, או לשינויים כלשהם בהם, או אם אתם לא מרוצים בדרך אחרת מ-Radisson Rewards for Bookers and Planners, תפסיקו את החברות שלכם. אתם מסכימים שאתם אחראים להגבלת הגישה ולשמירה על הסודיות של מספר החשבון ופרופיל החבר שלכם ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners. אתם גם מסכימים להודיע לנו תוך זמן קצר אם אתם סבורים שמספר החשבון או פרופיל החבר שלכם ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners נגנב או נחשף, כולל הסיסמה. אתם מסכימים שאתם אחראים להגבלת הגישה ולשמירה על הסודיות של מספר החבר, החשבון והסיסמה שלכם ב-Radisson Rewards, ומקבלים את כל ההשלכות הנובעות מהפרת התחייבות זו, לרבות אובדן או גנבה של נקודות או נתונים אישיים. אתם מסכימים שתספקו לנו מידע מדויק בכל עת ושתודיעו לנו תוך זמן קצר על כל שינוי במידע שלכם. כל שינוי בפרופיל החבר יביא להקפאת החשבון למשך עד 24 שעות, כך שלא ניתן יהיה לממש נקודות בפרק זמן זה. אתם מבינים שקבלת ההטבות כחברים ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners עשויה להיות כפופה לחבות מס, ומסכימים שכל חבות מס, לרבות הצהרה, ביחס לחברותכם ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners נמצאת באחריותכם הבלעדית. עליכם להתייעץ עם יועץ מס לגבי כל שאלה לגבי מסי התכנית. כאשר הדבר נדרש על פי חוק, עליכם להודיע למעסיק ו/או לסוכנות שלכם, בהתאם לנסיבות הרלוונטיות, וללקוחות שלכם לגבי השתתפותכם בתכנית. בעצם ההשתתפות בתכנית, אתם מאשרים כי הודעתם בזאת למעסיק ו/או לסוכנות וללקוחות שלכם, וכי הם מבינים שכתוצאה מהחברות שלכם ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners, אתם עשויים לקבל הטבות מהתכנית.

ו. סיום החברות:

i. סיום החברות שלכם ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners על ידכםר אתם יכולים לסיים את החברות שלכם ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners בכל עת על ידי יצירת קשר בכל אחד מערוצי הקשר המפורטים בפרק האחרון של תנאים והתניות אלה.

ii. שינויים אחרים וסיום החברות שלכם ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners על ידינו: בנוסף לאמור לעיל, אנחנו רשאים, במידה הרבה ביותר המותרת על פי החוק החל, בכל עת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה או כל חבות כלפיכם, (i) לשנות, להשעות או לסיים את החברות שלכם ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners; ‏(ii) לשנות, להשעות, לבטל או לשלול את כל הנקודות שלכם או חלק מהן; (iii) לשנות, להשעות, לבטל או לשלול את מימוש הנקודות שלכם. אנחנו עשויים לנקוט פעולות אלה לנוחותה של תכנית Radisson Rewards for Bookers and Planners, או אם יש בסיס סביר לחשוד, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי (i) הפרתם את תנאי התכנית האלה או שאתם משתמשים בתכנית באופן שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי התכנית או כוונת התכנית או כל חלק מהתכנית; (ii) השתמשתם לרעה ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners או ניצלתם את התכנית לרעה; (iii) הפעילות בחשבון או סטטוס החברות שלכם כוללים מעשים של הונאה, רמאות, גנבה או אמצעים לא חוקיים או פסולים אחרים או נובעים מהם; (iv) אתם מנסים ביודעין להשיג או לקיים יותר מחשבון Radisson Rewards for Bookers and Planners אחד; (v) החברות או ההשתתפות שלכם ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners מפרה חוקים, תנאים או תקנות חלים; (vi) מתן ההטבות שלנו במסגרת Radisson Rewards for Bookers and Planners מפר חוקים, תנאים או תקנות חלים; או (vii) לא שילמתם סכומים כלשהם בשל התנהלות פוגענית, בלתי הולמת, מעליבה או עוינת, או שהפגנתם התנהגות שכזו, בקשר ל-Radisson Rewards for Bookers and Planners, לנכסים משתתפים, ל-Radisson Hotels או לשותפים שלנו, או המנהלים, הדירקטורים, הסוכנים, העובדים, הנציגים או האורחים שלהם בהתאמה. זכויות אלו מתווספות לכל סעד אחר שעשוי להיות לנו על פי החוק החל, ויש לנו את הזכות לנקוט צעדים מנהליים ו/או משפטיים מתאימים, לרבות, בין השאר, תביעה פלילית או אזרחית, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

iii. השפעת הסיום אם החברות שלכם ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners תופסק מסיבה כלשהי, חשבון Radisson Rewards for Bookers and Planners שלכם ייסגר וכל הנקודות בחשבון Radisson Rewards for Bookers and Planners יבוטלו, יימחקו ולא יהיו זמינות עוד למימוש. אם נשנה, נשעה, נבטל או נשלול את כל הנקודות שלכם או חלק מהן, נקודות אלה יוסרו מחשבון Radisson Rewards for Bookers and Planners שלכם ולא יהיו זמינות עוד למימוש.

4. תכנית RADISSON REWARDS CORPORATE PROGRAM

החברים בתכנית Corporate עשויים לצבור 10 נקודות לכל דולר שהושקע במסגרת חיובי חדרים שהושלמו בנכסים המשתתפים בעת הזמנת נסיעות, או 5 נקודות לכל דולר שהושקע בפגישות ואירועים בנכסים המשתתפים. הגשת בקשה ל-Radisson Rewards לארגונים פתוחה לארגונים שמינו מנהל תכנית וקיבלו ואישרו את התנאים והההתניות של התכנית, והם: (i) הוזמנו ואושרו על ידי Radisson Rewards, לפי שיקול דעתה הבלעדי; (ii) נמצאים במדינות זכאיות, כפי שנקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי; וכן (iii) אינם סוכני נסיעות מקצועיים.

הארגון צריך למלא את טופס ההרשמה של מנהל התכנית ולמנות מנהל תכנית שיהיה אחראי על ניהול החשבון. בעצם ההשתתפות ב-Radisson Rewards, אתם (מנהלי התכנית) מאשרים ומצהירים כי:

א. כל מטייל שעבורו אתם מזמינים חדרי מלון קיבל הודעה והוא קרא והבין את "https://www.radissonhotels.com/en-us/privacy" מדיניות הפרטיות, והבין והסכים שכתוצאה מהחברות של החברה שלו ב-Radisson Rewards, ייתכן שהמידע האישי שלו יימסר ל-Radisson Rewards.

ב. אתם תצייתו לכל החוקים החלים.

ג. אינכם מועסקים בשום ממשלה מחוץ לארה"ב (כולל כל מיזם בבעלות ממשלתית מחוץ לארה"ב, או כל משרד ממשלתי, סוכנות או גוף דומה שאינם בארה"ב, בעלי תפקידים ביצועיים, שיפוטיים, בוררים, רגולטוריים או מנהליים של הממלשה או הקשורים לממשלה).

ד. ההשבתה או ההחלפה של מנהל התכנית של החשבון הארגוני מוטלת על מנהל התכנית.

5. נקודות

א. צבירת נקודות ב-Radisson Rewards:

i. בנכסים המשתתפים: חברים ב-Radisson Rewards יכולים לצבור נקודות לכל דולר ארה"ב שמושקע בחיובי החדרים ובמזון ומשקאות זכאים בנכסים המשתתפים, בעת ההוספה שלהם לחשבון והתשלום במועד פינוי החדרים הצעת הנקודות וההטבות תלויה ברמת החבר ובהטבות שהחבר בחר לפני הזמנת השהייה. כדי שהעדפות יחולו על השהייה, החברים צריכים לשנות את ההגדרות באזור הפרטי של החברים לפני השלמת ההזמנה.

 

רמה/אפשרויות

מועדון פרימיום VIP

הצעות לצבירה:


עד 10% הנחה בתעריף לחברים בלבד

8 נקודות להוצאה של כל דולר אחד


  27 נקודות להוצאה של כל דולר אחד

36 נקודות להוצאה של כל דולר אחד

אם תוספת הנחה פעילה בחשבון החבר:

9 נקודות להוצאה של כל דולר אחד

אם תוספת הנחה פעילה בחשבון החבר:

12 נקודות להוצאה של כל דולר אחד


מזון ומשקאותהנקודות נצברות בהתבסס על הצעת הצבירה שנבחרה, כאשר השהייה במלון והחשבון במסעדה מתווספים לחשבון המלון שמשולם במלואו במועד פינוי החדרים.
לא ניתן לצבור נקודות על מוצרי אלכוהול וטבק.


ישיבות ואירועים

החברים מרוויחים 5 נקודות להוצאה של כל דולר על פגישות ואירועים. מקסימום 250,000 נקודות לאירוע.


חיובי חדרים אינם כוללים מסים, חיובים נלווים או חיובים של צד שלישי שנצברו וחויבו לחדר, כגון חיובים בגין שירותי טלפון או שירותי תקשורת אחרים, כביסה, סרטים בתשלום לפי דרישה, בידור, מתקני פנאי, מסעדות, סעודות מיוחדות, קייטרינג, חנויות מתנות, חנויות אחרות, דיירים, ספקים או זכיינים.

הנקודות נחשבות לנקודות נצברות לאחר השלמת השהייה הזכאית, כאשר כל החיובים שולמו במלואם וכאשר הנקודות נוספות לחשבונכם. הנקודות אינן זמינות למימוש לפני השלמת השהייה הזכאית והתשלום המלא עליה, ולפני שהנקודות נוספות לחשבונכם.

ניתן לצבור נקודות על עד שלושה חדרים שהוזמנו באותה הזמנה על ידי חבר אחד בלבד ב-Radisson Rewards לכל שהייה זכאית, ורק אם:

1. השם ומספר החברות של החבר ב-Radisson Rewards כלולים בהזמנה

2. החבר הוא האורח הרשום לפחות באחד מהחדרים.

3. יש לבקש נקודות עבור כמה חדרים במועד הצ'ק-אין או לפניו.

4. החבר הוא אורח רשום לכל משך השהייה הזכאית.

ii. דרך שותפים: החברים ב-Radisson Rewards יכולים לצבור נקודות באמצעות השותפים שלנו. הזדמנויות אלו עשויות להשתנות בהתאם לארץ מגוריו של החבר ב-Radisson Rewards או למקום שבו מתקיימת העסקה, ייתכן שלא יהיו זמינות לכל החברים ושיהיו כפופות לשינוי בכל עת ללא הודעה מוקדמת, כפופות לתנאי התכנית הללו וכפופות לתנאים ולהתניות נוספים כפי שיידרש על ידי השותף הפרטני. שותפים הם ישויות עצמאיות ואיננו אחראים לאופי או לאיכות של המוצרים או השירותים שמספקים שותפים כלשהם, וגם לא למאמצי שידול או שיווק של שותפים כלשהם. אתם אחראים לציית לתנאים ולהתניות של השותפים ולמדיניות הפרטיות והשימוש שלהם. איננו אחראים ואיננו נושאים בחבות לתנאים של השותפים או לשינויים או להפסקה של התנאים, ההתניות, מדיניות הפרטיות והשימוש, המוצרים או השירותים שלהם. כשאתם מוסרים את מספר החבר שלכם ב-Radisson Rewards לנכס משתתף, אתם מציינים את העדפתכם לצבור נקודות.

iii. קניית נקודות: אנחנו עשויים להציע לחברים ב-Radisson Rewards, מעת לעת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, את האפשרות לקנות נקודות. כרגע אנחנו מציעים לחברים את האפשרות לקנות נקודות דרך Points.com. תנאים והתניות נוספים חלים, וניתן למצוא אותם בכתובת https://www.radissonhotels.com/en-us/rewards/earn. הנקודות שנקנות כפופות לתנאי התכנית האלה. חל איסור על כל מכירה, קנייה, סחר, מכירה פומבית, הענקה במתנה, העברה או הקצאה אחרת של נקודות, למעט המותר במפורש בתנאי התכנית האלה, ולא נכבד נקודות שכאלה.

iv. חבר מביא חבר: מפנה הוא חבר ב-Radisson Rewards שמפנה חבר לתכנית. מקבל ההפנייה הוא חבר חדש ב-Radisson Rewards שנרשם במיוחד דרך קישור הפניה שסיפק לו חבר ב-Radisson Rewards. החבר חייב להיות מחובר ומוכר כחבר ב-Radisson Rewards כדי שיהיה מסוגל להפנות חבר אחר. החבר רשאי להפנות מכר כלשהו דרך הקישור הזמין בחשבון החבר שלו בלבד. שום צורה אחרת של הפניה לא תהיה תקפה לקבלת נקודות הבונוס. אם האדם שהופנה לתכנית נרשם ל-Radisson Rewards באמצעות טופס ההרשמה הכללי, נקודות הבונוס לא יוענקו הן למפנה והן למקבל ההפניה. גם המפנה וגם מקבל ההפניה יצברו 1,000 נקודות. כדי לצבור נקודות, מקבל ההפניה צריך:

א. להירשם דרך הקישור הספציפי שסופק על ידי המפנה.

ב. להזמין שהייה זכאית דרך אחד מהערוצים הישירים של Radisson Hotel Group (אתר אינטרנט, אפליקציה, מוקד קשר או מלון) תוך 365 ימים לאחר ההרשמה דרך קישור ההפניה. נקודות הבונוס יוענקו לאחר השהייה הראשונה של מקבל הפניה כחבר ב-Radisson Rewards.

ג. להזמין שהייה זכאית תוך ציון מספר Radisson Rewards שלו במהלך ההזמנה.

ד. לבצע צ'ק-אאוט בנכס.

הנקודות יוענקו לחשבון המפנה ומקבל ההפניה 5 עד 7 ימי עסקים לאחר מועד הצ'ק-אאוט. כל חבר ב-Radisson Rewards יכול לצבור עד 50,000 נקודות בונוס לשנה קלנדרית בשיטת 'חבר מביא חבר'. כאשר החבר צובר 50,000 נקודות בונוס, הוא עדיין יכול להפנות חברים לתכנית אך הוא לא יצבור עוד נקודות. אם המפנה כבר צבר 50,000 נקודות בונוס דרך הפניית חברים, מקבל ההפניה עדיין יצבור 1,000 נקודות לאחר השהייה הזכאית הראשונה.

ב. צבירת נקודות ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners: סוכני נסיעות, מארגני נסיעות, מתכנני פגישות ואירועים ואנשי עסקים אחרים שמזמינים חדרים בשמם של אנשים אחרים ו/או מתכננים פגישות וכנסים בנכסים המשתתפים – כל אלה יכולים לצבור נקודות.

i. צבירת נקודות על הזמנת חדרים: חברים שהם סוכני נסיעות ומארגני נסיעות עשויים לצבור 10 נקודות לכל דולר שהושקע בהזמנות זכאיות בנכסים המשתתפים בעת הזמנת נסיעות עבור אנשים אחרים. אם אתם מזמינים שהייה בנכס משתתף מבין הנכסים של Radisson Hotel Group באזורי אירופה, המזרח התיכון, אפריקה או אסיה והאוקיינוס השקט, תצטרכו להיות חברים ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners ולהזין מספר חבר בן 16 ספרות במערכת ההפצה הגלובלית (GDS) כדי לצבור נקודות על אותה הזמנה. ניתן למצוא הנחיות נוספות לגבי הזמנות וצבירת נקודות בכתובת הבאה: https://www.radissonhotels.com/en-us/rewards/business. הנקודות יונפקו לאחר השהייה של האורח. ניתן להזמין 9 חדרים לכל היותר בכל פעם. הזמנה של יותר מ-9 חדרים תיחשב להזמנה קבוצתית ותחול על כך הצעת צבירה של הזמנות אירועים. לילות או שהיות שהוזמנו למישהו אחר או הקשורים לפגישה או לאירוע אינם תורמים לקיום רמת Elite.

ii. צבירת נקודות על הזמנת אירועים: חברים שהם מתכנני פגישות ואירועים עשויים להרוויח 5 נקודות לכל דולר שהושקע בהזמנת אירועים (בהתבסס על ההוצאה הכוללת על הזמנת חדר ישיבות, מזון ומשקאות וחדרי שינה שחויבו בחשבון ראשי, עד 250,000 נקודות לאירוע ו-250,000 נקודות להזמנת קבוצות חדרים). לא ניתן לצבור נקודות על הזמנת אירועים כאשר הדבר אסור על פי חוק, כלל או תקנה. עליכם לבקש לצבור נקודות על הזמנת אירועים בעת הזמנת הפגישה, האירוע או הכנס, וזאת על ידי ציון שמכם ומספר החבר שלכם ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners בחוזה מול הנכס המשתתף. יש להחיל הזמנת אירועים על חשבון ראשי אחד כדי להיות זכאים לנקודות. רק חבר אחד ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners יכול לצבור נקודות על הזמנת אירועים. אינכם חייבים להשתתף בפגישה או באירוע כדי להיות זכאים לצבור נקודות על הזמנת אירועים. ייתכן שחלק מהשירותים והמתקנים לא יסופקו ישירות על ידי הנכס המשתתף, וייתכן שחיובים אלה ואחרים, לרבות חיובים על ביטול, שחיקה ותשלומים אחרים, לא יהיו זמינים בתור הזמנת אירועים.

ג. מימוש נקודות:

i. ככלל: החברים ב-Radisson Rewards וב-Radisson Rewards for Bookers and Planners יכולים לממש נקודות בנכסים המשתתפים או דרך השותפים שלנו. ניתן לממש נקודות לטובת חברים ב-Radisson Rewards או ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners או להעניק אותן לאדם אחר במתנה. חברים יכולים להזמין ערב בהטבה כמתנה לחבר או לבן משפחה, אבל הם לא יכולים למכור אותו תמורת כסף. למעט העברות של נקודות המותרות במפורש בתנאי התכנית האלה או לאחר קבלת הסכמה בכתב מ-Radisson, אין למכור, להחליף, לסחור, לתווך, להעביר, לקנות, להציע במכירה פומבית או למסור נקודות בדרך אחרת. אפשרויות המימוש כפופות לשינוי מעת לעת ללא הודעה מוקדמת, ולפי שיקול דעתנו הבלעדי.
בעת מימוש נקודות, תידרשו לאמת את פרטי החשבון שלכם ב-Radisson Rewards או ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners. מספר הנקודות המקביל יופחת מחשבונכם בעת ביצוע העסקה, וחייבות להיות לכם מספיק נקודות בחשבון באותו הזמן כדי שהעסקה תצא לפועל. לא ניתן לשלב נקודות משני חשבונות שונים או יותר לצורך מימוש. Radisson רשאית לאשר או לשלול עסקאות מימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ii. בנכסים המשתתפים:

1. לילות בהטבה: החברים ב-Radisson Rewards או ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners רשאים לממש נקודות לקבלת לילות בהטבה בנכסים המשתתפים, בכפוף לזמינות. הזמנות של לילות בהטבה חייבות להתבצע מראש, ויש לבצע אותן דרך אתר האינטרנט של Radisson Hotels, האפליקציה לנייד של Radisson Hotels או בפנייה למוקד הקשר. אין לשלב לילות בהטבה עם אישורים, הנחות, חבילות או מבצעי קידום אחרים, והן אינם כרוכים בעמלה, כולל, בין השאר, עמלות לסוכני נסיעות, אלא אם כן זה צוין במסגרת מבצע נפרד. לילות בהטבה חלים על חדרים סטנדרטיים בתפוסה סטנדרטית. דיירים נוספים כפופים לחיובים הסטנדרטיים על אדם נוסף בנכס המשתתף. למען הסר ספק, גם אם חבר מבצע הזמנה של חדר סטנדרטי ל-3 אנשים במסגרת מימוש לילה בהטבה, החבר עדיין יצטרך לשלם על האדם הנוסף. לילות בהטבה כפופים למדיניות הביטולים, ההתחייבויות והפיקדונות של כל נכס משתתף. מספר נקודות ששווה ללילה אחד במסגרת הזמנת לילה בהטבה ינוכה מחשבונכם אם ההזמנה שלכם לא תבוטל בהתאם למדיניות הביטולים של הנכס המשתתף. כל החיובים הנלווים בקשר ללילה בהטבה נמצאים באחריותו הבלעדית של החבר. חברים יכולים להזמין ערב בהטבה כמתנה לחבר או לבן משפחה, אבל הם לא יכולים למכור אותו תמורת כסף. החברים יוכלו לממש נקודות בגין שהייה במלון עד 600 דולר ללילה באמצעות אתר האינטרנט, האפליקציה או מוקד הקשר. כל חבר יכול לממש נקודות בגין שהייה במלון מעל 600 דולר בדלפק הצ'ק-אאוט.

2. תשלום באמצעות נקודות: חברים יכולים לממש נקודות במלון תמורת שירותים שהם צורכים במהלך השהייה, או עבור השהייה עצמה, במועד הצ'ק-אאוט, ועליהם לשלם 10 נקודות לפחות.

iii. דרך שותפים: חברים ב-Radisson Rewards יכולים לממש נקודות דרך השותפים שלנו. ההזדמנויות והדרישות למימוש משתנות משותף לשותף, אינן זמינות כאשר הדבר אסור על פי חוק, נתונות לשינויים בכל עת, כפופות לתנאי התכנית הללו וכפופות לתנאים ולהתניות נוספים כפי שדורש השותף הפרטני. שותפים הם ישויות עצמאיות ותכנית Radisson Rewards אינה אחראית לאופי או לאיכות של המוצרים או השירותים שמספקים שותפים כלשהם, וגם לא למאמצי שידול או שיווק של שותפים כלשהם. אתם אחראים לבדוק באופן ישיר את התנאים, ההתניות ומדיניות הפרטיות והשימוש של השותפים ולציית להם. איננו אחראים ואיננו נושאים בחבות לתנאים של השותפים או לשינויים או להפסקה של התנאים, ההתניות, מדיניות הפרטיות והשימוש, המוצרים או השירותים שלהם.

iv. תרומת נקודות: החברים ב-Radisson Rewards רשאים לתרום נקודות לעמותות מסוימות, כפי שנקבע על ידינו מעת לעת לפי שיקול דעתנו הבלעדי. כל תרומה, העברה או הענקה אחרת של נקודות אסורה ולא תכובד. נקודות שנתרמו אינן מתאימות לניכוי מס.

ד. העברת נקודות:

i. בין חברים: חברים ב-Radisson Rewards רשאים להעביר נקודות בתוך התכנית ל-5 חברים לכל היותר בחודש. חברים שהעבירו להם נקודות לא יוכלו לקבל נקודות מיותר מ-5 חשבונות בחודש אחד. מספר הנקודות המרבי שכל חבר יכול לקבל לחשבון שלו כתוצאה מהעברת נקודות בחודש אחד הוא 100,000 נקודות. כדי להשלים או לקבל העברת נקודות, החבר חייב להיות חבר ב-Radisson Rewards למשך יותר מ-30 יום.

ii. לאחר המוות, ייתכן שנעביר נקודות ששייכות לחברים ב-Radisson Rewards או ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners לחשבון של המוטבים של אותם חברים שנפטרו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי. החברות של החבר שנפטר ב-Radisson Rewards או ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners חייבת להיות במצב תקין במועד המוות. בקשת ההעברה צריכה לכלול מסמכים ובהם הוכחת פטירה, כגון תעודת פטירה, והוכחת סמכות להגיש את הבקשה, כגון מסמכי בית משפט או צוואה של המוריש. יש להגיש בקשות בתוך שנה אחת (1) מתאריך הפטירה או שחשבונו של החבר שנפטר ייסגר וכל הנקודות יבוטלו.

ה. פקיעת נקודות: אם אין פעילות בנקודות בחשבון Radisson Rewards או Radisson Rewards for Bookers and Planners במשך תקופה של 24 חודשים, אנחנו עשויים בכל עת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה או חבות כלפיכם, לבטל חלק מהנקודות שלכם או את כולן.

ו. נקודות חסרות: אתם אחראים לוודא שהנקודות מועברות כראוי לחשבון Radisson Rewards או Radisson Rewards for Bookers and Planners. כל תביעה בגין נקודות שלא הועברו כראוי חייבת להתקבל ב-Radisson עם מסמכים תומכים תוך שנים-עשר (12) חודשים מתאריך צבירת נקודות כאמור.

ז. ערך הנקודות: למעט היכן שהדבר נדרש על פי חוק, לנקודות אין ערך כספי והן אינן מהוות רכוש של החברים. צבירת נקודות אינה מזכה את החברים בזכויות מוקנות כלשהן ביחס לתגמולים כלשהם או לתכנית. כחברים ב-Radisson Rewards או ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners, הזכות היחידה שאתם רוכשים באמצעות הנקודות היא ההזדמנות למסור אותן למימוש בהתאם לתנאי התכנית האלה.

6. כללי

א. מדיניות פרטיות: ההשתתפות ב-Radisson Rewards כפופה לתנאים ולהתניות של מדיניות הפרטיות לאורחי Radisson, הנמצאים בכתובת www.radissonhotels.com/en-us/privacy (יחד, "כללי מדיניות הפרטיות"), והסכם השימוש באתר שלנו, המפורט בכתובת www.radissonhotels.com/en-us/site-usage. תוכלו למצוא מידע נוסף על עיבוד הנתונים האישיים שלכם על ידי Radisson, כולל זכויות ביחס לכך, באמצעות הקישור הבא: https://www.radissonhotels.com/en-us/privacy.

ב. בכפוף לחוק החל: החברות וההשתתפות ב-Radisson Rewards ו/או ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners והצבירה והמימוש של הנקודות כפופים לחוקים, לכללים או לתקנות החלים, או למדיניות או לדרישות של המעסיק או הלקוח, והם עשויים להתבטל אם חל איסור במסגרתם. בנוסף, ייתכן שיש לכם זכויות סטטוטוריות מסוימות בהתאם לחוק של ארץ המגורים שלכם, שאולי אינן מוגבלות על ידי תנאי התכנית האלה. שום דבר בתנאי התכנית האלה לא יגביל זכויות סטטוטוריות כאלה.

ג. המרת מטבעות לדולר ארה"ב: כל הסכומים שיוסדרו במטבע שאינו דולר ארה"ב יומרו לדולר ארה"ב לפי שער ההמרה שייקבע על ידינו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

ד. ויתור על אחריות והגבלת חבות:

RADISSON מציעה את RADISSON REWARDS ואת RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS, את תנאי התכנית האלה ואת כל השירותים והמוצרים הקשורים האחרים "כפי שהם", ובמידה המרבית המותרת על פי חוק החל, דוחה במפורש כל אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, כולל, בין השאר, אחריות לגבי סחירות, התאמה למטרה מסוימת, תכנון, דיוק, יכולת, הספק, התאמה, קיבולת, שלמות או זמינות. מבלי להגביל את האמור לעיל, RADISSON לא מצהירה, מתחייבת או מבטיחה ש-RADISSON REWARDS או RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS או שירותים ומוצרים קשורים אחרים יינתנו ללא הפרעות, ללא הפסקות או ללא שגיאות, או שהפגמים יתוקנו או שהשינויים יתבצעו.
אתם מסכימים שבשום אופן, לרבות, בין השאר, רשלנות, RADISSON, בעליה, שותפיה והחברות הבנות שלה, וכן המנהלים, הדירקטורים, העובדים, הנציגים והסוכנים שלהם, בהתאמה, לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי, ואתם מסירים מהם אחריות או חבות ביחס לכל פציעה, אובדן, הפסד או נזק כלשהו, לרבות, בין השאר, ישיר, עקיף, תוצאתי, מקרי, עונשי או לדוגמה, שנגרמו לבני אדם, כולל, בין השאר, נזק גופני, מוות או נזק לרכוש הנובע באופן מלא או חלקי, באופן ישיר או עקיף, מהחברות או מההשתתפות ב-RADISSON REWARDS או ב-RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS או מהשימוש בתגמולים, אפילו אם נודע להם על האפשרות לנזקים שכאלה.
שום דבר בתנאי התכנית האלה אינו מחריג או מגביל את חבותה של Radisson ביחס לכל נושא שבו אין זה חוקי ש-Radisson תחריג או תגביל את חבותה. נושאים אלה עשויים לכלול (בין השאר, בהתאם לארץ המגורים שלכם) מוות או פציעה גופנית כתוצאה מרשלנות של Radisson וכן הונאה או מצג שווא כוזב.

ה. שיפוי: אתם מסכימים לשפות, לפטור ולהסיר אחריות מ-Radisson, מהנכסים המשתתפים ומהשותפים שלנו, ומכל חברות האם, החברות הבנות והשותפים שלהם, וכן מהדירקטורים, מהמנהלים, מהעובדים ומהסוכנים שלהם בהתאמה, ביחס לכל חבות, עלות, נזק ותשלום (כולל שכר טרחה של עורכי דין) כתוצאה מכל תביעה הקשורה לחברות שלכם ב-Radisson Rewards או ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners.

ו. יציאת נכס משתתף: אם נכס משתתף יוצא מתכנית הנאמנות מסיבה כלשהי, החבר לא יצבור נקודות או לילות העומדים בדרישות בגין השהייה בנכס המשתתף, וכל התגמולים, המבצעים האחרים וההצעות המיוחדות לא יהיו בתוקף לאחר התאריך שבו הנכס המשתתף יוצא מתכנית הנאמנות, גם אם ההזמנה לשהייה בנכס המשתתף לשעבר בוצעה לפני תאריך זה. אם המלון מפסיק להיות נכס משתתף לאחר ביצוע הזמנה של לילה בהטבה, אך לפני השהייה בפועל, Radisson תעשה מאמצים סבירים כדי שהמלון יכבד את הזמנת הלילה בהטבה, אך אינה יכולה להבטיח ואינה מבטיחה שכל הזמנה כזו של לילה בהטבה תכובד. בנוסף, על פי שיקול דעתה של Radisson, ייתכן שלילות בהטבה לא יהיו זמינים להזמנה במלון ברגע שייקבע כי מלון שכזה יוצא מהמערכת של Radisson או מפסיק להופיע כמלון במערכת Radisson, ללא קשר למשך הזמן לפני שהמלון יוצא מהמערכת.

ז. פרשנות של כללי תכנית הנאמנות: כל הפרשנויות של כללים אלה של תכנית הנאמנות בנוגע לחברות ייעשו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, והחלטות החברה יהיו סופיות. במקרה של סתירה כלשהי בין הגרסה באנגלית לכל גרסה מתורגמת של כללי התכנית האלה, הגרסה בשפה האנגלית תקבע.

ח. תיקון הטבות: בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה (לרבות, בין השאר, כאשר החבר לא היה זכאי להטבה ספציפית בהתאם לכללי התכנית האלה), החברה רשאית לתקן (i) את כמות הנקודות או את מספר הלילות הזכאים שישויכו לחשבון של החבר, וכן (ii) כל הטבה אחרת ששויכה לחשבון של החבר, לרבות, בין השאר, כל סטטוס חברות Elite או סטטוס חברות Elite לכל החיים.

i. העברות: למעט המותר במפורש בתנאי התכנית האלה או בהסכמה בכתב של Radisson Rewards או Radisson Rewards for Bookers and Planners, לא ניתן למכור נקודות, לילות בהטבה, רמת Elite והטבות אחרות של התכנית ולא ניתן להחליף, לסחור, לתווך, להעביר, לקנות, לערוך מכירה פומבית או למסור אותם, לרבות, בין השאר, במסגרת מערכת יחסים, גירושים, ירושה או בצעד משפטי אחר.

י. שינויים בתכנית או סיום: במידה הרבה ביותר המותרת על פי החוק החל, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לעשות את הדברים הבאים, בכל עת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, עם או בלי הודעה וללא כל חבות או התחייבות נוספת, למרות ששינויים עשויים להשפיע על ערך הנקודות שכבר נצברו: (i) להוסיף, לשנות, למחוק, לתקן, להשעות או לסיים (להלן, "לשנות") את Radisson Rewards או את Radisson Rewards for Bookers and Planners, באופן מלא או חלקי; לרבות, בין השאר, כל אחד מבין הכללים, הנהלים, התנאים, ההטבות, התגמולים, רמות התגמולים, הנכסים המשתתפים, ההשתייכות וההזדמנויות של השותפים, תנאי הצבירה, כללי המימוש או זמינות התגמולים (ii) לשנות את תנאי התכנית האלה, במלואם או בחלקם; (iii) לשנות הצעות של Radisson Rewards או Radisson Rewards for Bookers and Planners; ‏(iv) לשנות את היכולת לממש נקודות באופן מלא או חלקי; (v) לשנות את נוהלי מימוש הנקודות, לרבות מספר הנקודות הנדרש למימוש; (vi) לשנות את היכולת לצבור נקודות, לרבות, בין השאר, הטלת מגבלות זמן ושינויים בערכי הנקודות, באופן מלא או חלקי; או (vii) להקצות באופן מלא או חלקי את Radisson Rewards או Radisson Rewards for Bookers and Planners לכל ישות קשורה או לא קשורה. לאחר ההקצאה, ביצוע ההתחייבויות המופיעות במסמך זה יוטל על אותה ישות באופן בלעדי וישיר. במקרה של סיום תכנית Radisson Rewards או Radisson Rewards for Bookers and Planners, כל הנקודות שלא מומשו עד לתאריך הסיום של Radisson Rewards או Radisson Rewards for Bookers and Planners יימחקו ללא פיצוי או התחייבות או חבות נוספת, ולא נכבד לאחר מכן שום מימוש של נקודות. בעת צבירת הנקודות וההשתתפות בתכנית בצורה אחרת, אינכם רשאים להסתמך על הזמינות המתמשכת של Radisson Rewards או Radisson Rewards for Bookers and Planners, או כל צבירה, מימוש או הצעה אחרת שהוצגו בקשר ל-Radisson Rewards או ל-Radisson Rewards for Bookers and Planners. כל ההצעות זמינות עד גמר המלאי, בכפוף לכל מדיניות ביטולים רלוונטית, והן נתונות לשינויים ו/או לביטול ללא הודעה מוקדמת. פרטי חשבון התכנית הם המידע הקנייני שלנו, והחברים יכולים לגשת אליהם רק כדי לקבל מידע לגבי החשבון שלהם. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לערוך ביקורות או חקירות בחשבונות ובמידע של התכנית בכל עת, ללא הודעה מוקדמת, כדי להבטיח את הציות לתנאי התכנית. במהלך ביקורות או חקירות, ייתכן שנשתף מידע עם הגורמים המסייעים באותן ביקורות או חקירות.

י"א. החוק החל ופרשנות: בקשת ההרשמה שלכם ותביעות לגבי צבירה ומימוש של נקודות במסגרת Radisson Rewards כפופות לאימות ולקבלה לפי שיקול דעתנו הבלעדי, וייקבע כי כל הפעולות הללו מבוצעות, מתקיימות ונסגרות בבלגיה. כל תביעה או מחלוקת הנובעת או הקשורה ל-Radisson Rewards, לחברות או לתנאי התכנית האלה, או שתכנית Radisson Rewards מעורבת בה, תנוהל ותתפרש בהתאם לחוקי בלגיה, ללא קשר לעקרונות ברירת דין או התנגשות בין חוקים. כל הפירושים של תנאי התכנית יהיו לפי שיקול דעתה הבלעדי של Radisson. הגרסה בשפה האנגלית של תנאי התכנית מקבלת עדיפות. עם זאת, שום דבר בתנאים האלה לא ישפיע על זכויותיכם להסתמך על הוראות החוק המחייבות בארץ מגוריכם.

י"ב. יישוב מחלוקות: כל הליך משפטי אשר נובע מהתנאים האלה או קשור אליהם יובא אך ורק בפני בתי המשפט של בריסל, בלגיה. מבלי לפגוע באמור לעיל, אם ארץ המגורים שלכם מעניקה לכם את הזכות לעשות זאת, תוכלו גם לפתוח בהליכים משפטיים ביחס לתנאי התכנית האלה בבתי המשפט של הארץ שבה אתם מתגוררים. אם אתם תושבי האיחוד האירופי וברצונכם לקבל מידע נוסף על יישוב מחלוקות מקוון, הפעילו את הקישור הזה לאתר האינטרנט של הנציבות האירופית: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. קישור זה מופיע כנדרש בתקנה ‎(EU) No 524/2013 של הפרלמנט האירופי ושל המועצה, למטרות מידע בלבד. Radisson אינה מחויבת להשתתף ביישוב מחלוקות מקוון.

י"ג. משפט מול חבר מושבעים: במידה המותרת על פי החוק החל, הצדדים מוותרים באופן בלתי הפיך על כל זכות שתהיה להם למשפט מול חבר מושבעים.

י"ד. התיישנות: כל זכות להגיש תביעה או לבצע פעולה משפטית הקשורה לתכנית, לתנאי התכנית, לתגמול, למימוש או ליחסים בין הצדדים חייבת להתבצע לפני תום תקופת ההתיישנות שנקבעה בחוק החל, שמתקיימת לאחר ההתרחשות הראשונה של המעשה, האירוע, התנאי או המחדל שעליהם מבוססת התביעה או הפעולה.

ט"ו. שכר טרחה של עורכי דין: במידה הרבה ביותר המותרת על פי החוק החל, הצד המנצח בכל צעד או הליך משפטי הנובע מהתכנית, מתנאי התכנית, מתגמול או החזר או מהיחסים בין הצדדים, או הקשור אליהם, זכאי לקבל החזר בגין שכר טרחה של עורכי דין והוצאות סבירות.

ט"ז. כוח עליון: אם לא ננהל את Radisson Rewards או את Radisson Rewards for Bookers and Planners בהתאם לתנאי התכנית האלה בגלל כוח עליון, מגפה, מלחמה, שריפה, התפרעות, טרור, רעידת אדמה, פעולות של רשויות ממשלתיות פדרליות, מדינתיות או מקומיות, כולל, בין השאר, הטלת סנקציות, או מכל סיבה אחרת שאינה בשליטתנו הסבירה, הדבר לא ייחשב להפרה של תנאי התכנית האלה.

י"ז. ההסכם המלא/ויתור: תנאי התכנית האלה ושאר התנאים המוזכרים כאן במפורש ומקושרים לכך מהווים את ההסכם המלא ביניכם לבינינו, ההזדמנות שלכם לצבור ולממש נקודות באמצעות Radisson Rewards או Raddison Rewards for Bookers & Planners, וזכאותכם לכל ההטבות האחרות של Radisson Rewards, והם מחליפים את כל ההסכמים הקודמים בינינו, אם בעל פה ואם בכתב, לרבות, בין השאר, כל הגרסאות הקודמות של תנאי התכנית האלה. אם לא נפעל ביחס להפרה מצדכם או להפרה מצד מישהו אחר של תנאי תכנית אלה בכל הזדמנות, איננו מוותרים על זכותנו לפעול ביחס להפרות עתידיות או דומות.

י"ח. הפרדת סעיפים: אם ייקבע בבית משפט בעל סמכות הולמת שתנאי כלשהו מבין תנאי התכנית האלה בטל, פסול, מנוגד לחוק או בלתי ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, תנאי זה ישונה ויפורש כך שיגשים בצורה הטובה ביותר את מטרות התנאי המקורי במידה הרבה ביותר המותרת על פי חוק, ושאר התנאים של תכנית זו יישארו בתוקף במלואם.

י"ט. תקשורת אלקטרונית: כאשר אתם מתקשרים איתנו דרך האינטרנט, אתם מסכימים ליצירת קשרים חוזיים באמצעות תקשורת אלקטרונית. אתם מצהירים ומתחייבים כי יש לכם את הזכות החוקית, הכוח והסמכות להסכים לתנאי התכנית האלה בשם עצמכם ובשם החבר או הגורם האחר שבשמו אתם פועלים בעת השתתפותכם באתר, אם אינכם פועלים רק מטעמכם. בנוסף, אתם מסכימים שהשימוש שלכם מהווה חתימה אלקטרונית וכי יצרתם, ביצעתם, התקשרתם, קיבלתם את התנאים ואימתתם באופן אחר את תנאי התכנית האלה, וקיבלתם ואישרתם כי תנאי התכנית האלה הם רשומה אלקטרונית, ולפיכך הם תקפים לחלוטין , בעלי תוקף משפטי, ניתנים לאכיפה, מחייבים ואינם ניתנים להפרכה על ידכם ועל ידי החבר, הקונה, הספק או הגורם האחר שבשמו אתם פועלים. אתם אחראים להיות מיודעים לגבי תנאי התכנית, הידיעונים, דפי החשבון, מדיניות הפרטיות והסטטוס של חשבון החברות שלכם. ייתכן שננסה, אך איננו נדרשים, להודיע לכם על נושאים שיש בהם עניין מבחינתכם, לרבות הודעה על ביטול נקודות או שינויים בתכנית. איננו נושאים בחבות לשום כישלון בנושא ואיננו אחראים לתעתוק שגוי או לא מדויק של פרטי הקשר שלכם, לבעיות הקשורות לציוד או לתוכנות הקשורים אליכם או שאתם משתמשים בהם, לשום טעויות אנוש, לשום הפרעה, מחיקה, השמטה, פגם או כשל ברשת תקשורת אלקטרונית או בשידור אלקטרוני, לשום בעיה הקשורה למחשב, למכשיר נייד או לציוד אחר, לתוכנה, לחוסר היכולת לגשת לאתר או לשירות מקוון כלשהו, לשום שגיאה או תקלה טכנית או לא טכנית אחרת, לדואר, דואר אלקטרוני או אמצעי תקשורת אחר שאבד, הגיע באיחור, נגנב, אינו קריא, חלקי, משובש, נשלח לנמען הלא נכון, הושחת או שדורש דמי דואר, מכל סיבה שהיא. אתם אחראים ליצור פרטי גישה לחשבונות פרטיים, להגן על פרטים אלה ולדאוג לאבטחת המידע הזה. איננו אחראים לפרטי גישה לחשבון שנגנבו או שיורטו בדרך אחרת. אם האבטחה של מידע זה נפרצה, איננו אחראים לשום גישה לחשבון הזה, לצבירת נקודות, למימוש תגמולים או לשום פעילות אחרת בחשבון המתרחשת כתוצאה מכך, ובשום מקרה איננו אחראים להחזר נקודות שמומשו או לנזקים או להפסדים אחרים שנטען כי הם התרחשו כתוצאה מכך. אם נודע לכם על הונאה או על פעילות בלתי הולמת אחרת, עליכם לדווח לנו על פעילות זו באופן מיידי. אתם אחראים ליידע אותנו על כל שינוי בפרטי הקשר שלכם.

כ. הודעות: Radisson שומרת לעצמה את הזכות לפרסם או להציג את כל ההודעות או התקשורת שלהלן בשפה האנגלית. עם זאת, תנאי התכנית האלה אינם משפיעים על הזכויות הסטטוטוריות שלכם לקבל הודעות או תקשורת מ-Radisson בשפה שנקבעה בחוק בארץ המגורים שלכם.

כ"א. סימנים מסחריים: Radisson Rewards‎‏, ‏Radisson Rewards for Bookers and Planners‏, ‏Radisson Blu‎, ‏Radisson‎, ‏Radisson RED, ‏Park Plaza‎, ‏Park Inn by Radisson, ‏Country Inn & Suits by Radisson, ‏prizeotel, וכל סימן מסחרי וסימן שירות נוכחי ועתידי אחר הקשור ל-Radisson Rewards הם סימני שירות וסימנים מסחריים של Radisson, או החברות המסונפות או החברות הבנות שלה, ואין לשכפל אותם או להשתמש בהם בשום אופן ללא הסכמה מפורשת מוקדמת ובכתב מצד Radisson.

כ"ב. מנהל: Radisson, החברות המסונפות והחברות הבנות שלה עשויות מעת לעת למכור נקודות לגורמי צד שלישי, לרבות נכסים משתתפים ושותפים, ולממש נקודות תמורת מזומן (כולל, בין השאר, נקודות שהתקבלו מהנכסים המשתתפים), כרטיסי טיסה וסחורה אחרת מהשותפים שלנו.

7. יצירת קשר

אם יש לכם שאלות לגבי Radisson Rewards ו/או Radisson Rewards for Bookers and Planners או תנאי התכנית האלה, או כדי לעדכן את פרטי החשבון שלכם ב-Radisson Rewards ו/או ב-Radisson Rewards for Bookers and Planners, בקרו בכתובת www.radissonhotels.com/en-us/contact-us וצרו איתנו קשר.

דואר: Radisson Loyalty Management B.V.‎
Avenue du Bourget 44
‎1130 Brussels
בלגיה