Uvjeti i odredbe web-mjesta

POSLJEDNJI PUT PREGLEDANO 18. LIPNJA 2019.

PROČITAJTE OVE UVJETE I ODREDBE UPOTREBE WEB-MJESTA PRIJE UPOTREBE USLUGE NA KOJU SE ODNOSE. Upotrebom web-mjesta, mobilne aplikacije ili platforme na kojoj su Uvjeti i odredbe upotrebe web-mjesta („Uvjeti i odredbe”) objavljeni („Web-mjesto”), potvrđujete da ih prihvaćate, kao i Pravila o privatnosti tvrtke Radisson Hospitality, Inc. („Pravila o privatnosti”). Ako se ne slažete sa svim navedenim Uvjetima i odredbama te Pravilima o privatnosti, nemojte upotrebljavati Web-mjesto.

Web-mjesto je u vlasništvu i njime upravlja tvrtka Radisson Hospitality, Inc. („Radisson Hospitality”). Tvrtka Radisson Hospitality može u bilo kojem trenutku izmijeniti ove Uvjete i odredbe. Daljnja upotreba Web-mjesta znači da prihvaćate te promjene i da ćete postupati u skladu sa svim važećim zakonima i propisima. Materijali na ovoj stranici zaštićeni su zakonom, što uključuje, ali nije ograničeno na, zakone o autorskim pravima SAD-a i međunarodne ugovore. Na hotelske rezervacije primjenjuju se dodatni uvjeti i odredbe.

Upotreba Web-mjesta

Web-mjesto možete upotrebljavati samo ako imate najmanje 18 godina i možete sklopiti obvezujuće ugovore (Web-mjesto nije dostupno za maloljetnike). Upotrebom Web-mjesta potvrđujete da imate najmanje 18 godina. Sve informacije i materijali sadržani na ovom Web-mjestu namijenjeni su samo u informativne svrhe. Neke informacije i materijale sadržane na ovom Web-mjestu mogu pružati korisnici franšize koji zadržavaju kontrolu nad pravilima i postupcima koji se provode u njihovim hotelima.

Ograničenja upotrebe

Sadržaj na ovom Web-mjestu, poput teksta, grafike, slika, fotografija, ilustracija, zaštitnih znakova, trgovačkih imena, uslužnih znakova, logotipa, informacija dobivenih od davatelja licenci tvrtki Radisson Hospitality i ostalih materijala, („Sadržaj“) zaštićen je autorskim pravima prema zakonima Sjedinjenih Američkih Država i stranim zakonima. Vlasništvo nad Sadržajem zadržava tvrtka Radisson Hospitality. Svaka upotreba Sadržaja koja nije izričito dopuštena ovim Uvjetima i odredbama krši ove Uvjete i odredbe i može kršiti autorska prava, zaštitne znakove i druge zakone. Osim kako je ovdje navedeno, nijedan dio Sadržaja ne može se kopirati, reproducirati, distribuirati, ponovno objavljivati, preuzimati, prikazivati ili prenositi u bilo kojem obliku ili na bilo koji način bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Radisson Hospitality ili davatelja licenci. Radisson Hospitality daje vam dopuštenje da pregledate i preuzmete jedan primjerak Sadržaja isključivo za svoju zakonitu, osobnu, nekomercijalnu upotrebu ako uključite sljedeću obavijest o autorskim pravima: „© 2018 Radisson Hospitality, Inc. Sva prava pridržana” i zadržite druga autorska prava i obavijesti o vlasničkim pravima navedene u Sadržaju. Sva posebna pravila za upotrebu drugih stavki sadržanih na Web-mjestu mogu biti navedena na nekoj drugoj stranici u sklopu Web-mjesta i uključena su u ove Uvjete i odredbe na temelju reference. Zabranjena je upotreba Sadržaja na bilo kojem drugom web-mjestu ili u umreženom računalnom okruženju u bilo koje svrhe. Sva prava koja nisu izričito navedena u ovom dokumentu pridržava Radisson Hospitality i njegovi davatelji licenci. Ako prekršite bilo koje od ovih Uvjeta i odredbi, vaša dozvola za upotrebu Sadržaja automatski prestaje te morate odmah uništiti sve kopije bilo kojeg dijela Sadržaja koje ste napravili.

Bez pisanog odobrenja tvrtke Radisson Hospitality nećete moći prikazati sadržaj sadržan na ovom Web-mjestu na bilo kojem drugom poslužitelju. Ne smijete upotrebljavati Web-mjesto u svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim Uvjetima i odredbama. Ne smijete upotrebljavati Web-mjesto ni na koji način koji može oštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili ometati funkcioniranje Web-mjesta ili ometati druge u upotrebi i uživanju u Web-mjestu. Ne smijete pokušati dobiti neovlašteni pristup Web-mjestu hakiranjem, provaljivanjem zaporki ili na bilo koji drugi način. Radisson Hospitality zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju, ukinuti vaš pristup Web-mjestu ili bilo kojem njegovom dijelu u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga ili bez ikakvog razloga, bez prethodne najave ili obavijesti.

Slanje ideja

Radisson Hospitality potiče komunikaciju i sa zadovoljstvom prima komentare svojih korisnika u vezi s Web-mjestom i našim proizvodima i uslugama. Ipak nam, nažalost, naša dugogodišnja politika tvrtke ne dopušta da prihvatimo ili razmotrimo kreativne ideje, prijedloge ili materijale, osim onih koje smo konkretno zatražili. Zapošljavamo talentirano osoblje i savjetnike koji mogu raditi na istim ili sličnim idejama. Nadamo se da ćete shvatiti da je namjera ove politike izbjeći mogućnost budućih nesporazuma kada bi projekti koje je razvilo naše stručno osoblje i/ili savjetnici mogli drugima izgledati slično njihovim vlastitim kreativnim radovima. Nemojte nam slati originalne kreativne materijale bilo koje vrste, a koje nismo tražili od vas. Ako na naš zahtjev pošaljete određene konkretne materijale ili nam, usprkos našem zahtjevu, pošaljete kreativne prijedloge, ideje, bilješke, crteže, koncepte ili druge podatke (zajedno „Podnesci”), Radisson Hospitality automatski dobiva besplatnu, trajnu, neopozivu, neekskluzivnu licencu za njihovu upotrebu koja vrijedi u cijelom svijetu. Upotreba takvih Podnesaka uključuje reprodukciju, stvaranje izvedenih djela, modificiranje, objavljivanje, uređivanje, prevođenje, distribuciju i prikazivanje Podnesaka u bilo kojem mediju, bilo kojem obliku, formatu ili na forumu koji već postoji ili će tek biti razvijen. Ovo nije iscrpan popis. Radisson Hospitality može Podneske smatrati nepovjerljivim informacijama i nije odgovoran za bilo kakvu upotrebu ili otkrivanje bilo kojeg Podneska. Bez ograničenja navedenog, Radisson Hospitality ima pravo na neograničenu upotrebu Podnesaka u bilo koju svrhu, komercijalnu ili drugu, bez naknade ili obveze prema davatelju Podnesaka.

Komunikacije korisnika

Naša pravila o privatnosti reguliraju osobne podatke koje pošaljete tvrtki Radisson Hospitality. U slučaju da postoji neusklađenost između Uvjeta i odredbi i Pravila o privatnosti, primjenjuju se naša Pravila o privatnosti.

Osim kao što je navedeno u dijelu Slanje ideja (gore), Radisson Hospitality ne polaže pravo na bilo koji tekst, fotografije, slike, ilustracije, grafike, zvučne zapise, video, audio-video isječke i druge sadržaje koje pošaljete tvrtki Radisson Hospitality služeći se alatima za društvene mreže koje vam stavljamo na raspolaganje (svaki pojedini alat smatra se „Komunikacijom”). Dakle, jedan od načina na koji se Komunikacija razlikuje od ostalih informacija koje nam pružate jest da je Komunikacija, nakon što je poslana, odmah dostupna drugima. Primjeri Komunikacije uključuju komentare objavljene na našim blogovima ili u online sobama za razgovore koje sponzoriramo.

Slažete se da nećete pokrenuti Komunikaciju koja je, u cijelosti ili djelomično, klevetnička; skandalozna; provokativna; diskriminirajuća; pogrdna; neistinita; prijeteća; vulgarna; opscena; pornografska; profana; uvredljiva; uznemirujuća; zadire u tuđu privatnost; puna je mržnje ili gadljivosti; usmjerena na spol, rasu, boju, seksualnu orijentaciju, nacionalno podrijetlo, religijsku orijentaciju ili invalidnost; protivna lokalnom, državnom, nacionalnom ili međunarodnom pravu ili koja krši bilo koje pravo bilo koje strane. Nadalje, slažete se da nećete: (a) pokrenuti bilo kakvu Komunikaciju koja se može okarakterizirati kao oglašavanje ili traženje posla; (b) poremetiti normalan tijek dijaloga ili pokrenuti Komunikaciju koja nije povezana s temom o kojoj se raspravlja (osim ako nije jasno da je rasprava slobodnog tipa); (c) objavljivati lančana pisma ili piramidalne sheme; lažno se predstavljati kao druga osoba; (d) distribuirati viruse ili druge štetne računalne kodove; (e) sakupljati ili na drugi način prikupljati podatke o drugima, uključujući e-mail adrese, bez njihovog pristanka; (f) objaviti istu bilješku više puta ili zatrpavati Komunikaciju porukama ili (g) sudjelovati u bilo kojem drugom ponašanju koje ograničava ili sprečava drugu osobu da upotrebljava Web-mjesto ili u njemu uživa ili koje, prema sudu tvrtke Radisson Hospitality, izlaže nas ili bilo kojeg od naših davatelja licenci, partnera ili kupce bilo kakvoj odgovornosti ili šteti, bilo koje vrste.

Sudjelovanjem u Komunikaciji prihvaćate da takva Komunikacija nije povjerljiva, nije vlasništvo tvrtke i Radisson Hospitality te je ona može dijeliti ili upotrebljavati. Ako pokrenete Komunikaciju, automatski dajete – ili jamčite da je vlasnik takvog sadržaja izričito odobrio – tvrtki Radisson Hospitality besplatnu, trajnu, neopozivu, svjetsku neekskluzivnu licencu za upotrebu, reprodukciju, stvaranje izvedenih djela, izmjenu, objavu, uređivanje, prevođenje, distribuciju, izvođenje i prikazivanje Komunikacije u bilo kojem mediju ili bilo kojem obliku, formatu ili forumu koji trenutno postoji ili će tek biti razvijen. Bez obzira na gore navedeno, tvrtka Radisson Hospitality nije dužna upotrebljavati nikakvu Komunikaciju.

Vi ste jedini odgovorni za svoju Komunikaciju, posljedice uspostavljanja Komunikacije i svoje oslanjanje na bilo kakvu Komunikaciju. Tvrtka Radisson Hospitality nije odgovorna za posljedice proizašle iz Komunikacije. Tvrtka Radisson Hospitality nije odgovorna za pregledavanje ili nadziranje Komunikacije koju na Web-mjesto unose korisnici. Ako je korisnik upozorio na Komunikaciju koja navodno krši ove Uvjete i odredbe, tvrtka Radisson Hospitality može istražiti navode i u dobroj vjeri i prema vlastitom diskrecijskom postupku odlučiti hoće li takvu Komunikaciju ukloniti. Tvrtka Radisson Hospitality ne snosi odgovornost za korisnike te izvođenje ili neizvođenje takvih aktivnosti.

Tvrtka Radisson Hospitality zadržava pravo (ali nije u obvezi): (a) snimiti dijalog na Web-mjestu; (b) istražiti tvrdnju da Komunikacija nije u skladu s ovim Uvjetima i odredbama i prema vlastitom nahođenju odrediti uklanjanje ili zahtijevati uklanjanje Komunikacije; (c) ukloniti Komunikaciju koja je nasilna, nezakonita, uznemirujuća ili zastarjela, ili na bilo koji drugi način u suprotnosti s ovim Uvjetima i odredbama; (d) ukinuti korisnikov pristup bilo kojem ili svim dijelovima Web-mjesta kao posljedicu kršenja ovih Uvjeta i odredbi; (e) nadzirati, uređivati ili otkrivati bilo koju Komunikaciju; ili (f) urediti ili izbrisati bilo koju Komunikaciju objavljenu na Web-mjestu, bez obzira krši li takva Komunikacija ove Uvjete i odredbe.

Promocije

Sve ponude i promocije objavljene na Web-mjestu nevažeće su tamo gdje su zabranjene te je uz njih obavezno objaviti službena pravila za takve ponude ili promocije.

Uvjeti za mobilnu aplikaciju

Sljedeće odredbe primjenjuju se na korisnike mobilnih aplikacija tvrtke Radisson Hospitality (nadalje „Aplikacija”): Apple i Google nisu odgovorni za naše Aplikacije

Korisnici Aplikacija na uređajima Apple

Ako preuzimate i/ili upotrebljavate naše iPhone ili iPad Aplikacije: Vi, krajnji korisnik Aplikacije, potvrđujete da je ovaj ugovor sklopljen između tvrtke Radisson Hospitality i vas, a ne s tvrtkom Apple, Inc. te da Apple, Inc. nije odgovoran za Aplikaciju i/ili njezin sadržaj. Bez obzira na gore navedeno, potvrđujete da su Apple, Inc. i njezine podružnice treće strane ovog ugovora s tvrtkom Radisson Hospitality i da Apple, Inc. ima pravo (i smatra se da je prihvatio pravo) na provođenje ovih Uvjeta i odredbi. Potvrđujete da Apple, Inc. nema nikakvu obvezu održavati ili pružati podršku za Aplikaciju. Potvrđujete da ste pregledali Uvjete i odredbe za App Store (nalaze se na web-adresi http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#APPS). Ovi Uvjeti i odredbe tvrtke Radisson Hospitality također uključuju referencu Ugovora o licenciranju za krajnjeg korisnika licence („LAEULA”) koji je objavio Apple, Inc. (nalazi se na web-adresi http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/dev/stdeula/). U svrhu ovih Uvjeta i odredbi, Aplikacija se smatra „Licenciranom aplikacijom” kako je definirano u LAEULA-i, a Radisson Hospitality smatra se „Dobavljačem Aplikacija” kako je definirano u LAEULA-i. Ako je bilo koji od ovih Uvjeta i odredbi u suprotnosti s uvjetima ugovora LAEULA, primjenjuju se ovi Uvjeti i odredbe.

Korisnici Aplikacija na Android uređajima

Ako preuzimate i/ili upotrebljavate naše Aplikacije s Google Playa: Vi, krajnji korisnik Aplikacije, potvrđujete da tvrtka Radisson Hospitality, a ne Google Inc., licencira pravo instaliranja i upotrebe svake Aplikacije. Potvrđujete da Google nema nikakvu obvezu održavati ili pružati podršku za Aplikaciju. Potvrđujete da ste pregledali Uvjete pružanja usluge za web-mjesto Google Play („Uvjeti”) (nalaze se na web-mjestu http://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html) te da vaš ugovor s Uvjetima i odredbama tvrtke Radisson Hospitality uključuje te Uvjete. Ako je bilo koji od ovih Uvjeta i odredbi u suprotnosti s Uvjetima, primjenjuju se ovi Uvjeti i odredbe.

Ne možete upotrebljavati ili na drugi način izvoziti ili ponovno izvoziti Aplikaciju, osim ako to ne dopušta zakon SAD-a i zakoni u čijoj je nadležnosti Aplikacija pribavljena. Osobito, ali bez ograničenja, Aplikacija se ne smije izvoziti ili ponovno izvoziti: (a) u bilo koju državu pod embargom SAD-a ili (b) bilo kome na popisu posebno imenovanih državljana Ministarstva financija SAD-a, na Popisu odbijenih osoba ili na Popisu entiteta Ministarstva trgovine SAD-a. Upotrebom Aplikacije izjavljujete i jamčite da se ne nalazite ni u jednoj od tih država, kao ni na bilo kojem takvom popisu. Također se slažete da nećete upotrebljavati Aplikaciju ni u koju svrhu zabranjenu zakonom Sjedinjenih Američkih Država, uključujući, bez ograničenja, razvoj, dizajn, proizvodnju nuklearnog oružja, projektila, kemijskog ili biološkog oružja.

Posebni uvjeti koji se odnose na Ulaz bez ključa putem naše aplikacije RED

Funkcija Ulaz bez ključa dostupna je u uključenim hotelima onim gostima koji su preuzeli našu aplikaciju RED, koji imaju valjanu rezervaciju za jednokrevetnu sobu i koji su odlučili upotrebljavati Ulaz bez ključa. Važeće rezervacije ne mogu uključivati određene rezervacije napravljene putem planera sastanaka, putničkih agenata, veletrgovaca i web-stranica trećih strana.

Za upotrebu Ulaza bez ključa morate osigurati da su sve potrebne postavke i potrebna mrežna komunikacija omogućeni i ispravni, uključujući, bez ograničenja, da je dopušteno i omogućeno slanje push obavijesti na vaš mobilni uređaj. Osim toga, potvrđujete i suglasni ste da se Ulaz bez ključa može upotrebljavati samo kada je na vašem mobilnom uređaju omogućena funkcija Bluetooth i da se mobilni ključevi mogu izdavati ili brisati iz aplikacije RED samo ako je vaš mobilni uređaj povezan s mrežom. Ako vaš mobilni uređaj ni u jednom trenutku nije povezan s mrežom, moći ćete upotrebljavati samo valjane mobilne ključeve koji su već instalirani u aplikaciji RED. 

Mobilni ključevi koji su licencirani za vas specifični su za vaš mobilni uređaj i morat ćete ponovo preuzeti aplikaciju RED i ponovno se registrirati za Ulaz bez ključa ako imate novi mobilni uređaj.

Ako vam je dostupan Ulaz bez ključa, potvrđujete i suglasni ste da će broj vaše sobe za valjanu rezervaciju biti poslan na vaš mobilni uređaj putem aplikacije RED i da će ga moći vidjeti svatko tko ima pristup vašem mobilnom uređaju putem aplikacije RED. Vi ste jedini odgovorni za ograničavanje upotrebe aplikacije RED na svom mobilnom uređaju i čuvanje svog mobilnog uređaja – na primjer, upotrebom zaporki ili drugih sigurnosnih funkcija nužnih za ograničavanje pristupa vašem mobilnom uređaju ili aplikaciji RED. Slažete se da nećete dopustiti trećoj strani da upotrebljava vaš mobilni uređaj za pristup aplikaciji RED ili upotrebljava Ulaz bez ključa na vašem mobilnom uređaju.

Ako u bilo kojem trenutku dok imate rezervaciju kojoj se može pristupiti putem Ulaza bez ključa, vaš mobilni uređaj bude izgubljen, ukraden ili hakiran, pristajete odmah kontaktirati recepciju hotela u kojem je provedena rezervacija i slijediti upute hotela ili tvrtke Radisson Hospitality, uključujući, bez ograničenja, brisanje ili pristanak na brisanje bilo kojeg mobilnog ključa s vašeg mobilnog uređaja). Ni tvrtka Radisson Hospitality, ni bilo koja strana koja sudjeluje ne mogu se smatrati odgovornima za bilo kakve probleme ili tužbe koje mogu proizići iz činjenice da niste uspjeli zaštititi svoj uređaj ili obavijestiti hotel u slučaju da svoj mobilni uređaj izgubite, da vam bude ukraden ili hakiran ili na neki drugi način nije duže u vašem posjedu, pod vašim nadzorom ili bude ugrožen.

Slažete se da ćete Ulaz bez ključa upotrebljavati samo s valjanom rezervacijom za predviđene svrhe prijave i s mobilnim uređajem za pristup određenim područjima kojima imate zakonski pristup, uključujući sobu za goste koja vam je dodijeljena. Ulaz bez ključa nećete upotrebljavati za bilo koju drugu svrhu i smijete ga upotrebljavati samo na mobilnom uređaju koji kontrolirate.

Zakoni o autorskim pravima i patentu te međunarodne odredbe ugovora štite softver Ulaza bez ključa i mobilne ključeve. Svaka reprodukcija ili redistribucija softvera ili mobilnih ključeva zakonom je izričito zabranjena i može rezultirati strogim građanskim i kaznenim sankcijama. Bez ograničavanja prethodnog, kopiranje ili reprodukcija softvera ili mobilnih ključeva za daljnju reprodukciju ili redistribuciju izričito su zabranjeni. Tvrtka Radisson Hospitality daje vam ograničenu, neekskluzivnu, neprenosivu, opozivu licencu za upotrebu funkcije Ulaza bez ključa na vašem mobilnom uređaju dok je u vašem vlasništvu i pod vašom kontrolom i samo za upotrebu kako je navedeno u ovim uvjetima.

Odgovornost tvrtke Radisson Hospitality i njezinih davatelja licenci i partnera

Web-mjesto ili sadržaj upotrebljavate na vlastiti rizik. Sadržaj ovog Web-mjesta može sadržavati tehničke netočnosti i tipografske pogreške, uključujući, ali bez ograničenja, netočnosti koje se odnose na cijene, naknade ili dostupnost primjenjivu na vašu transakciju. Tvrtka Radisson Hospitality, njezini davatelji licenci i partneri ne preuzimaju obavezu ili odgovornost za takve pogreške, netočnosti ili propuste i nemaju obvezu ispoštovati rezervacije ili informacije na koje utječu takve pogreške, netočnosti ili propusti. Tvrtka Radisson Hospitality može u bilo kojem trenutku transakciju promijeniti, ispraviti, otkazati i/ili poboljšati, uključujući i nakon što je već potvrđena. 

SADRŽAJ NA OVOJ STRANICI IZNESEN JE „KAKO JEST” I BEZ BILO KOJE VRSTE JAMSTVA, BILO IZRIČITOG ILI IMPLICIRANOG I U NAJVEĆOJ DOPUŠTENOJ MJERI U SKLADU S MJERODAVNIM PRAVOM, TVRTKA RADISSON HOSPITALITY ODBIJA PRUŽITI BILO KAKVO JAMSTVO UTRŽIVOSTI ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU. TVRTKA RADISSON HOSPITALITY NE JAMČI DA ĆE FUNKCIJE SADRŽANE NA WEB-MJESTU BITI BEZ PREKIDA ILI POGREŠAKA, DA ĆE SE POGREŠKE ISPRAVITI ILI DA JE WEB-MJESTO ILI POSLUŽITELJ KOJI GA OMOGUĆUJE BEZ VIRUSA ILI DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENTI. TVRTKA RADISSON HOSPITALITY NE JAMČI NITI IZNOSI PRETPOSTAVKE U VEZI S UPORABOM ILI REZULTATOM UPORABE SADRŽAJA NA WEB-MJESTU U SMISLU NJIHOVE ISPRAVNOSTI, TOČNOSTI, POUZDANOSTI I SLIČNO. VI (A NE TVRTKA RADISSON HOSPITALITY) PREUZIMATE TROŠAK SVIH POTREBNIH SERVISA, POPRAVAKA ILI ISPRAVAKA. NAVEDENO IZUZEĆE MOŽDA SE NE ODNOSI NA VAS U MJERI U KOJOJ MJERODAVNO PRAVO NE DOPUŠTA IZUZIMANJE IMPLICIRANIH JAMSTAVA. SLAŽETE SE DA WEB-MJESTO UPOTREBLJAVATE NA VLASTITU ODGOVORNOST. 

TVRTKA RADISSON HOSPITALITY NE SNOSI ODGOVORNOST, NI UGOVORNU NI IZVANUGOVORNU, ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, POSEBNU, POSLJEDIČNU ILI KAZNENU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI (BEZ OGRANIČENJA) ŠTETU ZA GUBITAK OČEKIVANE DOBITI ILI PRIHODA ILI DRUGE POVEZANE GOSPODARSKE GUBITKE ILI KOJI PROIZLAZE IZ BILO KOJE RADNJE ILI PROPUSTA TVRTKE RADISSON HOSPITALITY, NJEZINIH ZASTUPNIKA, PODRUŽNICA, PARTNERA U ZAJEDNIČKOM ULAGANJU, SAMOSTALNIH PODUZETNIKA ILI NEPOVEZANIH TREĆIH STRANA ZBOG BILO KAKVOG ČINA ILI PROPUSTA U ISPUNJAVANJU ILI ZBOG KRŠENJA OVIH UVJETA I ODREDBI ILI NAŠIH PRAVILA O PRIVATNOSTI. GORNJE OGRANIČENJE ILI IZNIMKA MOŽDA SE NE ODNOSE NA VAS U MJERI U KOJOJ MJERODAVNO PRAVO NE DOPUŠTA OGRANIČENJE ILI IZUZIMANJE OD ODGOVORNOSTI ZA SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE. U SVAKOM SLUČAJU, UKUPAN IZNOS KOJI VAM TVRTKA RADISSON HOSPITALITY MOŽE BITI DUŽNA ISPLATITI ZA BILO KAKVE GUBITKE, ŠTETE I POSTUPANJA ILI DRUGO NE MOŽE BITI VIŠI OD IZNOSA KOJI STE PLATILI ZA PRISTUP WEB-MJESTU. OVIME SE ODRIČETE SVIH POTRAŽIVANJA, TUŽBI ILI PRAVA DA PODNESETE TUŽBU KOJA BI PROIZAŠLA IZ UPOTREBE WEB-MJESTA ILI U VEZI S WEB-MJESTOM, KOMUNIKACIJOM ILI UVJETIMA I ODREDBAMA NAKON JEDNE (1) GODINE OD PRVE POJAVE ČINA, DOGAĐAJA, STANJA ILI PROPUSTA NA KOJIMA SE ZAHTJEV ILI TUŽBA TEMELJI. 

Ako preuzimate i/ili upotrebljavate našu iPhone ili iPad Aplikaciju: Nadalje potvrđujete i suglasni ste da Apple, Inc. ni u kojem slučaju nije odgovoran za bilo kakve tvrdnje koje se odnose na Aplikaciju (uključujući, bez ograničenja, tvrdnju treće strane da Aplikacija krši prava intelektualnog vlasništva te treće strane) ili vašu upotrebu ili posjedovanje Aplikacije, uključujući, ali bez ograničenja na: (i) zahtjeve za odgovornost proizvoda; (ii) bilo koji zahtjev da Aplikacija ne udovoljava svim primjenjivim zakonima ili propisima; i (iii) potraživanja koja proizlaze iz zaštite potrošača ili sličnog zakonodavstva. Prihvaćate i suglasni ste da, u najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, Apple, Inc. nema nikakvih jamstvenih obveza u odnosu na Aplikaciju.

Vaš korisnički račun

Kada upotrebljavate Web-mjesto, odgovorni ste za održavanje tajnosti svog računa i zaporke te za ograničavanje pristupa svom računalu ili mobilnom uređaju. Slažete se da prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti koje se događaju pod vašim računom ili zaporkom. Tvrtka Radisson Hospitality zadržava pravo odbiti usluge, ukinuti račune, ukloniti ili urediti sadržaj ili otkazati narudžbe prema vlastitom nahođenju.

Odšteta

Slažete se da ćete tvrtku Radisson Hospitality, njezine menadžere, direktore, zaposlenike, agente, davatelje licence i partnere braniti, obeštetiti i zaštititi od bilo kakvih tužbi, postupaka ili zahtjeva, odgovornosti i nagodbi, uključujući bez ograničenja, razumne pravne i računovodstvene troškove koji su posljedica ili se očekuje da će biti posljedica vašeg kršenja ovih Uvjeta i odredbi.

Općenito

Pristup Sadržajima možda nije zakonit za određene osobe ili u određenim državama. Kada pristupite Web-mjestu, to činite na vlastitu odgovornost i dužni ste pridržavati se zakona u svojoj nadležnosti. Sljedeće odredbe ostaju na snazi i nakon isteka ili prestanka važenja ovih Uvjeta i odredbi iz bilo kojeg razloga: Odgovornost tvrtke Radisson Hospitality i njegovih davatelja licenci i partnera, Ograničenja upotrebe, Slanje ideja, Komunikacije korisnika, Odšteta, Primjenjivo pravo i Cjeloviti ugovor.

Primjenjivo pravo

Na ove se Uvjete i odredbe primjenjuje pravo države Minnesota, Sjedinjene Američke Države, bez obzira na suprotstavljene zakonske odredbe. Vi i tvrtka Radisson Hospitality izrijekom ste suglasni da prihvaćate nadležnost državnih i saveznih sudova okruga Hennepin, Minnesota, Sjedinjene Američke Države za presudu ili rješenje bilo koje tužbe, pravne radnje ili spora proizašlog iz ovih Uvjeta i odredbi. Ako ste potrošač u Europskoj uniji i ako usmjerimo ovo Web-mjesto na vaše područje, ništa u ovim Uvjetima i odredbama ne sprečava potrošače poput vas u ostvarivanju prava koja proizlaze iz obveznih odredaba lokalnog zakonodavstva ili (ako to zahtijeva lokalno zakonodavstvo) da iskoristite pogodnost nadležnosti vaših nacionalnih sudova. Ako nadležni sud utvrdi da je bilo koji od ovih Uvjeta i odredbi nevažeći, to ne utječe na valjanost ostalih dijelova Uvjeta i odredbi koji i dalje ostaju na snazi. Odricanje od bilo koje odredbe ili uvjeta ovih Uvjeta i odredbi neće se smatrati daljnjim ili trajnim odricanjem od te odredbe ili uvjeta ili bilo koje druge odredbe ili uvjeta.

Elektronički potpis

Izjavljujete i jamčite da imate zakonsko pravo i ovlasti da pristanete na ove Uvjete i odredbe u svoje i u ime člana, kupca, dobavljača ili drugog subjekta u čije ime djelujete tijekom upotrebe Web-mjesta. Slažete se da vaša upotreba predstavlja elektronički potpis kako je definirano Zakonom o elektroničkom potpisu u globalnoj i nacionalnoj trgovini („E-Sign”) i Zakonom o jedinstvenim elektroničkim transakcijama („UETA”) (u primjeni u državama) i da ste formirali, izvršili, sklopili, prihvatili odredbe i na svaki drugi način ovjerili ove Uvjete i odredbe te potvrđujete i slažete se da su ovi Uvjeti i odredbe elektronički zapis za potrebe E-Signa, UETA-e i Jedinstvenog zakona o prijenosu računalnih informacija („UCITA”) i kao takvi su u potpunosti valjani, imaju pravni učinak, mogu se provesti te obvezuju vas i člana, kupca, dobavljača ili drugog subjekta u čije ime djelujete.

Postupci obavještavanja i uklanjanja materijala

Ako smatrate da bilo koja Komunikacija, Podnesak ili drugi materijal na Web-mjestu krši vaša autorska prava, možete zatražiti uklanjanje tih materijala s Web-mjesta (ili pristupa tom materijalu) tako da se obratite tvrtki Radisson Hospitality (adresa navedena u nastavku) i dostavite sljedeće: 

  1. Podatke o djelu zaštićenom autorskim pravom za koje smatrate da je prekršeno. Opis djela i, ako je moguće, priložite kopiju ili lokaciju (npr. URL) autorizirane verzije djela. 
  2. Podatke o Podnesku za koji smatrate da krši pravila i njegovu lokaciju. Opišite Podnesak i pošaljite nam njegov URL ili sve druge relevantne informacije koje će nam omogućiti da ga lociramo. 
  3. Svoje ime, adresu, telefonski broj i (ako je dostupna) e-mail adresu. 
  4. Izjavu u dobroj vjeri da žalbu za upotrebu djela nije odobrio vlasnik autorskih prava, njegov zastupnik ili zakon. 
  5. Izjavu „pod kaznenom odgovornošću” da su podaci koje ste dostavili točni te da ste vlasnik autorskih prava ili ovlašteni predstavnik. 
  6. Potpis ili elektronički ekvivalent vlasnika autorskih prava ili ovlaštenog predstavnika.

U nastavku navodimo našu adresu i podatke za kontakt za pitanja u vezi s autorskim pravima povezanima s ovim Web-mjestom:

Radisson Hospitality, Inc.
Legal Department, MS 8249
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305
+1 (763) 212-5211
Pažnja: Agent za autorska prava
copyrights@Radissonhotels.com

U nastojanju da zaštiti prava vlasnika autorskih prava, tvrtka Radisson Hospitality zadržava pravo ukidanja pristupa, u odgovarajućim okolnostima, korisnicima Web-mjesta koji višekratno prekrše predmetna prava.

Cjeloviti ugovor

Osim kako je izričito navedeno u određenoj obavijesti ili odricanju od odgovornosti objavljenom od strane ili u ime tvrtke Radisson Hospitality na ovom Web-mjestu, ovi Uvjeti i odredbe, uključujući naša Pravila o privatnosti, predstavljaju cjelovit ugovor između vas i tvrtke Radisson Hospitality u vezi s upotrebom Web-mjesta i Sadržaja.