- Službeni telefon

Obavijest o zaštiti privatnosti

Uvod

Naša je dugoročna vizija biti tvrtka koju biraju gosti, vlasnici i talenti. Budući da su ljudi temelj našeg poslovanja, u potpunosti prepoznajemo koliko je zaštita privatnosti i podataka važna za sve naše goste. 

Stoga predano nastojimo poštovati i zaštititi vaša prava na privatnost i vaše odabire te s vašim osobnim podacima u svim okolnostima postupamo uz najveću pozornost.

Obavijest o zaštiti privatnosti sastavili smo kako bismo vam pružili transparentan uvid u naše prakse i načela zaštite privatnosti u obliku koji je razumljiv i čitljiv. Ako imate bilo kakvih nedoumica ili pitanja povezanih s ovim dokumentom, slobodno nam se u bilo kojem trenutku obratite na adresu DataProtection@radissonhotels.com.

U ovoj Obavijesti o zaštiti privatnosti objašnjeno je kako obrađujemo osobne podatke koje smo o vama prikupili: 

 • - kad rezervirate smještaj u jednom od naših hotela

 • - kad boravite u jednom od naših hotela

 • - kad se pridružite našem programu vjernosti Radisson Rewards ili

 • - kad upotrebljavate naše web-mjesto ili na neki drugi način komunicirate s nama (npr. putem društvenih medija).

Kad upotrijebite bilo koju od naših usluga i/ili kad pristanete na ovu Obavijest o zaštiti privatnosti, npr. kad rezervirate hotelsku sobu kod nas ili boravite u jednom od naših hotela, razumijete i prihvaćate da ćemo prikupljati i upotrebljavati osobne podatke kako je opisano u ovoj Obavijesti o zaštiti privatnosti.

Napominjemo da se zasebni pravilnik o privatnosti primjenjuje na sva pitanja povezana s ljudskim resursima.

Radisson Hotel Group („Radisson”, „mi”, „nas” i „naš”) međunarodna je grupa hotela koja posluje i razvija više od 1100 hotela u 95 država diljem Europe, Bliskog istoka, Afrike, Azije i Oceanije u okviru devet zasebnih brendova.

Ovisno o tome tko ste i na koji način komunicirate s nama, vaše Osobne podatke obrađuju različiti subjekti unutar grupe Radisson i/ili u različite svrhe.

Radisson Hospitality Belgium SRL (podatke za kontakt potražite u Prilogu 1) jest Radisson subjekt koji je voditelj obrade za sve Podatke o rezervacijama i Podatke o gostima; između ostalog, upravlja središnjim sustavom za rezervacije i marketinškim aktivnostima grupe Radisson. Također održava globalnu bazu podataka o gostima koji su bili ili jesu smješteni u hotelima brenda Radisson. 

Radisson Loyalty Management SRL (podatke za kontakt potražite u Prilogu 1) jest Radisson subjekt koji upravlja programom vjernosti Radisson Rewards i povezanim aktivnostima; izvršava ulogu voditelja podataka za sve Osobne podatke koji su povezani s tim programom, tj. podatke o članovima.

Nadalje, kad boravite u jednom od naših hotela, taj hotel vaše će Osobne podatke obraditi kao neovisni voditelj podataka u vlastite svrhe. U tom smislu važno je napomenuti da Radisson portfelj hotela uključuje hotele u najmu, hotele kojima upravljaju i franšizne hotele koji posluju u okviru brenda Radisson. Hotele u najmu i hotele kojima upravljaju vodi Radisson subjekt. Franšizne hotele vode subjekti koji nisu u okviru grupe Radisson; franšizni hoteli mogu imati svoju zasebnu obavijest o zaštiti privatnosti.

Osobni podaci

Osobni podaci ili Osobne informacije obuhvaćaju sve informacije ili dijelove informacija s pomoću kojih vas se može identificirati izravno (npr. vaše ime) ili neizravno (npr. putem e-mail adrese ili broja telefona). Osobni podaci mogu, između ostalog, obuhvaćati ime, adresu (e-maila), broj telefona, podatke o kreditnoj kartici, podatke o rezervaciji, preferencije, dob, spol ili zanimanje. Osobni podaci koje prikupljamo i način na koji ih prikupljamo ovise o vašoj interakciji s nama. Općenito obrađujemo Podatke o rezervacijama, Podatke o gostima i Podatke o članovima: 

 • - Podaci o rezervaciji sve su informacije koje se odnose na rezervaciju smještaja u jednom od naših hotela, bez obzira na kanal koji je upotrijebljen za rezervaciju (npr. naše web-mjesto, aplikacija, internetska putnička agencija ili izravno kod hotela). Primjeri Podataka o rezervaciji mogu uključivati vaše podatke za kontakt, pojedinosti o rezervaciji (broj rezervacije, naziv hotela, datumi boravka, cijena, plan obroka), osobne preferencije ili informacije o naplati / financijske informacije. 

 • - Podaci o gostu sve su informacije koje se odnose na vas kao gosta koji je boravio ili boravi u jednom od naših hotela. Podaci o gostu mogu uključivati vaše podatke za kontakt, biografske podatke (primjerice spol i datum rođenja), prethodne rezervacije, osobne preferencije, reklamacije i pritužbe koje ste uputili ili preferencije povezane s marketinškom komunikacijom.

 • - Podaci o članu sve su informacije koje se odnose na vas kao registriranog člana našeg programa vjernosti Radisson Rewards. Podaci o članu mogu obuhvaćati vaše podatke za kontakt, biografske informacije (primjerice vaš spol i datum rođenja), informacije o članstvu (primjerice vaš razred i status, broj nagradnih bodova, iskorištavanje bodova, datum i kanal upisa), prethodne rezervacije, osobne preferencije ili članski profil (primjerice uobičajeni razlog putovanja, trajanje boravka, plan obroka, kanal rezervacije).

Potpuni pregled Osobnih podataka koje o vama obrađujemo, kao i sve naše aktivnosti obrade podataka specifične za interakciju potražite na našem „Popisu aktivnosti obrade Osobnih podataka” u Prilogu 2.

Osobne podatke možemo prikupljati ili ih od vas primiti putem našeg web-mjesta, aplikacije, društvenih mreža, brige o korisnicima ili kad boravite u jednom od naših hotela. Ponekad nam te Osobne podatke pružate izravno (npr. kad se prijavite u hotel ili odjavite iz njega, kad izradite račun, kad kontaktirate s nama), a ponekad ih mi prikupljamo (npr. s pomoću kolačića kako bismo razumjeli način na koji se služite našim web-mjestom i aplikacijom).

U nekim slučajevima Osobne podatke o vama možemo primati i od izvora treće strane, primjerice platforma za rezervaciju putovanja, putničkih agenata i/ili pružatelja usluga kreditne kartice.

Ti izvori treće strane mogu uključivati i javno dostupne izvore informacija. Točnije, Osobne podatke možemo primati ili prikupljati od društvenih mreža kad ostvarite interakciju s našim sadržajem ili od internetskih platformi kad napišete recenziju svojeg boravka i/ili naših usluga (npr. na web-mjestima Tripadvisor.com, Booking.com, Google itd.). 

Vaše Osobne podatke obrađujemo na temelju sljedećih pravnih osnova, u skladu s primjenjivim zakonom:

 • - kako bismo ispunili ugovorne obveze koje imamo prema vama ili kako bismo poduzeli korake prije sklapanja ugovora s vama (npr. kad nam uputite rezervaciju ili izradite račun za Radisson Rewards)

 • - kako bismo ispunili pravne obveze (npr. kad se prijavljujete, možda ćemo morati prikupiti vaše identifikacijske podatke; kad se odjavljujete, morat ćemo zadržati informacije o vašoj transakciji radi poreznog i financijskog izvješćivanja)

 • - kad je naš opravdani poslovni interes upotrijebiti vaše Osobne podatke (npr. za upravljanje, procjenu ili poboljšanje naše organizacije; kako bismo spriječili i zaštitili sebe i druge od prijevare, neovlaštenih transakcija, potraživanja i drugih nepredviđenih troškova; kako bismo osigurali usklađenost s pravilnicima tvrtke i industrijskim standardima)

 • - na temelju vašeg pristanka (npr. kad odjavite pretplatu na naše marketinške newslettere). 

Način na koji upotrebljavamo vaše Osobne podatke ovisi o tome tko ste i kakvu interakciju imate s nama. Ovdje možete pronaći popis načina na koje upotrebljavamo vaše Osobne podatke i razloga iz kojih to činimo. (Prilog 2)

Posebne kategorije Osobnih podataka (npr. o rasnoj ili etničkoj pripadnosti; zdravlju) obradit ćemo samo kad to od nas zatražite (npr. kad imamo vaš eksplicitni pristanak) ili u iznimnim okolnostima i kad za to postoji zakonska osnova (npr. radi zaštite interesa koji su vam bitni).

Ako imate bilo kakva pitanja o tome kako prikupljamo i upotrebljavamo vaše osobne podatke, obratite nam se na adresu DataProtection@radissonhotels.com.

Razumijete i pristajete da Osobne podatke možemo prenijeti u druga zakonodavstva ako je to potrebno u svrhe opisane u ovoj Obavijesti o zaštiti privatnosti. Točnije, vaše ćemo Osobne podatke prenijeti hotelima koje ste rezervirali i koji se možda nalaze u zakonodavstvima u kojima nije dostupna ista razina zaštite podataka kao u zakonodavstvu unutar kojeg su vaši Osobni podaci izvorno prikupljeni. Vaše podatke također možemo prenijeti u SAD jer se ondje nalaze naši glavni poslužitelji. 

Kad vaše Osobne podatke prenesemo u druge države ili zakonodavstva, te ćemo podatke zaštititi na način opisan u ovoj Obavijesti o zaštiti privatnosti i u skladu s primjenjivim zakonom. Kad to nalaže primjenjivi zakon, uspostavit ćemo ugovorne obveze s primateljem podataka kako bismo zaštitili vaša prava na zaštitu podataka. Nadalje, o svim prijenosima podataka i/ili mehanizmima prijenosa podataka obavijestit ćemo nadležno nadzorno tijelo ako to nalaže primjenjivi zakon.

Ako se podaci prenose iz Europskog gospodarskog prostora („EGP”) u Sjedinjene Američke Države i druga zakonodavstva izvan EGP-a, primijenit ćemo standardne ugovorne klauzule koje je odobrila Europska komisija te druga prikladna rješenja za rješavanje prekograničnih prijenosa u skladu sa zahtjevima i dopuštenjima navedenima u člancima 46. i 49. Opće uredbe o zaštiti podataka. Obratite nam se na adresu DataProtection@radissonhotels.com ako imate bilo kakva pitanja povezana sa zaštitom koju smo implementirali kako bismo vaše Osobne podatke zaštitili pri prijenosu (uključujući pitanja o dobivanju kopije ili provjere tih zaštita).

Kad vaše Osobne podatke dijelimo na ovdje opisan način, poduzet ćemo potrebne korake kako bismo osigurali da su svi primatelji treće strane implementirali razumne sigurnosne mehanizme kako bi zaštitili vaše Osobne podatke.

a. Vaše Osobne podatke nećemo otkrivati trećim stranama za njihove svrhe izravnog marketinga

Vaše Osobne podatke nećemo otkrivati trećim stranama za njihove svrhe izravnog marketinga. Međutim, ako nas uputite da vaše Osobne podatke podijelimo s web-mjestima ili platformama treće strane, primjerice s društvenim mrežama, ta web-mjesta ili platforme treće strane mogu potencijalno upotrijebiti vaše podatke u marketinške svrhe.

b. Vaše Osobne podatke možemo dijeliti unutar grupe Radisson

Vašim Osobnim podacima može se pristupiti unutar grupe Radisson. To znači da vaše Osobne podatke možemo dijeliti unutar Radisson grupe tvrtki, koja uključuje podružnice. Kriterij pristupa uvijek će biti potreba za znanjem i omogućit će se samo kad vam je potrebno pružiti zatražene usluge ili kako bismo mogli izvršiti bilo kakve potrebne ili opravdane funkcije (uključujući operativne, upravljačke, administrativne, nadzorne ili procjeniteljske svrhe).

c. Vaše Osobne podatke možemo podijeliti s hotelima koji posluju unutar brenda Radisson i obrnuto

Vaše Osobne podatke možemo podijeliti s hotelima koji posluju unutar brenda Radisson. Na primjer, kad rezervirate hotelsku sobu, rezervacijom će centralno upravljati tvrtka Radisson Hospitality Belgium SRL i zatim je podijeliti s hotelom koji ste rezervirali kako bi vas oni mogli smjestiti i upravljati ugovornim odnosom s vama (fakturiranje, plaćanje, upravljanje rezervacijom itd.); ako ste član programa Radisson Rewards ili gost koji je već ranije bio u nekom od naših hotela, pojedinosti vašeg računa podijelit ćemo s hotelom u kojem boravite kako biste mogli dobiti pogodnosti povezane s vašim članskim statusom ili kako biste se lakše prijavili. Isto tako, hoteli koji posluju unutar brenda Radisson također s nama mogu podijeliti vaše Osobne podatke, primjerice kad rezervaciju uputite izravno hotelu, kad imate posebne zahtjeve ili hotelu uputite pritužbu.

Kao što je gore navedeno, Radisson portfelj hotela obuhvaća hotele u najmu, hotele kojima upravljamo i franšizne hotele. 

 • - Hotele u najmu i hotele kojima upravljamo vodi Radisson ili jedna od povezanih tvrtki. Podaci koji se dijele s hotelima u najmu i hotelima kojima upravljaju uglavnom ostaju unutar grupe Radisson Hotel Group koja vodi te hotele.  

 • - S druge strane, franšiznim hotelima upravljaju treće strane koje nisu dio grupe Radisson. Stoga se vaši Osobni podaci s takvim trećim stranama dijele u skladu s ugovorima o franšizi koje one imaju s grupom Radisson.

d. Vaše Osobne podatke možemo podijeliti s vlasnicima hotela kojima upravlja Radisson

Takvim hotelima upravlja Radisson, no oni pripadaju trećim stranama. U okviru takvog ugovornog odnosa neki vaši Osobni podaci mogu se podijeliti s vlasnicima u skladu s ugovorom o zajedničkom upravljanju ili im se mogu prenijeti zbog njihove uloge neovisnog voditelja obrade. 

Podatke s vlasnicima hotela kojima upravlja Radisson dijelimo u prvom redu u svrhu održavanja računovodstvenog sustava hotela, što bez ograničenja uključuje računovodstvene knjige, evidenciju o gostima i evidenciju recepcije. 

Dodatne informacije o prirodi odnosa između grupe Radisson i vlasnika hotela kojima upravlja Radisson te imena tih vlasnika možete zatražiti tako da nam se obratite na adresu DataProtection@radissonhotels.com.

 

e. Vaše Osobne podatke možemo podijeliti s pouzdanim dobavljačima treće strane koji ih mogu obraditi u naše ime

Na pouzdane treće strane oslanjamo se za obavljanje različitih poslovnih operacija u naše ime. Uvijek ulažemo maksimalan trud kako bismo osigurali da sve treće strane s kojima surađujemo zaštite vaše Osobne podatke. Pružamo im samo one podatke koji su im potrebni za izvršavanje usluge i obvezujemo ih da vaše Osobne podatke ne smiju upotrijebiti ni u koju drugu svrhu.  Usluge za koje je potrebna obrada vaših Osobnih podataka možemo, na primjer, povjeriti:

 • - dobavljačima koji pružaju pomoć za brigu o korisnicima radi obavljanja rezervacija, rukovanja pritužbama i/ili operacijama programa vjernosti

 • - trećim stranama koje nam pomažu pružiti digitalne usluge (primjerice internetska prijava i odjava), usluge upravljanja identitetom ili ocjene, recenzije i ankete

 • - oglašivačkim, marketinškim i digitalnim agencijama te agencijama za društvene mreže koje nam pomažu u isporuci oglasa, marketinških materijala i kampanja kako bismo analizirali njihovu učinkovitost

 • - trećim stranama koje nam pomažu pri pružanju IT usluga, primjerice s pružateljima platformi, uslugama hostiranja, održavanja i podrške za naše baze podataka te za naš softver i aplikacije

 • - pružateljima platnih usluga i agencijama za kreditnu sposobnost u svrhu procjene vaše kreditne sposobnosti i provjere vaših pojedinosti kad je to uvjet za sklapanje ugovora s vama

 • - odvjetnicima, revizorima, financijskim savjetnicima i drugim pružateljima usluga treće strane u vezi s uslugama koje pružaju grupi Radisson. 

f. Vaše Osobne podatke možemo otkriti i drugim trećim stranama

Ako tvrtku Radisson ili dio njezine imovine kupi treća strana, Osobni podaci koje posjedujemo povezani s tom imovinom ubrojit će se u prenesenu imovinu. U takvim slučajevima vaše Osobne podatke obradit će kupac koji postaje novi voditelj obrade podataka i njegov pravilnik o zaštiti privatnosti regulirat će obradu vaših Osobnih podataka.

Vaše Osobne podatke možemo podijeliti i s partnerima iz našeg programa vjernosti Radisson Rewards kad odlučite iskoristiti svoje bodove kod nekoga od njih.

Vaše Osobne podatke naposljetku možemo otkriti bilo kojim regulatornim, statutarnim, vladinim ili drugim relevantnim tijelima, agencijama ili tijelima i industrijskim regulatorima, te bilo kojoj drugoj osobi kojoj je tvrtka Radisson prisiljena ili obvezna to učiniti ili joj je to dopušteno učiniti prema zakonu, pravilima ili propisima, sudskom postupku ili parnici, ili bilo kojoj osobi u skladu s bilo kojim nalogom nadležnog suda ili usporedivim pravnim postupkom.

Štitimo vaše Osobne podatke i primjenjujemo razumne mjere zaštite, uključujući fizičke (npr. osigurani ormarići za arhiviranje), tehničke i organizacijske mjere sigurnosti prikladne za zaštitu vaših Osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade te bilo kakvog slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

Točnije, upravljamo podatkovnim mrežama i sustavima koji su zaštićeni mjerama sigurnosti koje ispunjavaju industrijske norme te na nepouzdanim mrežama upotrebljavamo sigurne protokole kako bismo zaštitili prijenos vaših osobnih podataka. Pristup ovim podacima omogućit će se samo ovlaštenim osobama u opravdane poslovne svrhe.

Nadalje, pristup vašim Osobnim podacima ograničen je na osoblje i pružatelje usluga na temelju potrebe za znanjem. 

Iako uvijek nastojimo zaštititi naše sustave, stranice, operacije i podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe, izmjena i otkrivanja, zbog inherentne prirode interneta kao otvorenog globalnog komunikacijskog sredstva i drugih čimbenika rizika, ne možemo jamčiti da će bilo koji dio podataka, tijekom prijenosa ili pohrane u našim sustavima, biti apsolutno siguran od napada drugih.

Ako imate bilo kakvih pitanja o tome kako štitimo vaše Osobne podatke, obratite nam na adresu DataProtection@radissonhotels.com.

Vaše Osobne podatke čuvamo koliko god je dugo potrebno da ostvarimo svrhe opisane u odjeljku „Popis aktivnosti obrade Osobnih podataka”.

To, na primjer, znači da vaše Osobne podatke više nećemo spremati kad naš (ugovorni) odnos s vama istekne, osim ako daljnje čuvanje ne dopušta ili nalaže primjenjivi zakon. 

Za određivanje razdoblja čuvanja vaših Osobnih podataka u obzir uzimamo nekoliko kriterija, uključujući sljedeće:

 • - svrhu u koju čuvamo vaše Osobne podatke

 • - naše pravne i zakonske obveze povezane s tim Osobnim podacima, na primjer sve obveze financijskog izvješćivanja

 • - imate li s nama trajni odnos, na primjer, ako imate aktivan članski račun, nastavljate li primati marketinšku komunikaciju ili pregledavate li redovito naše web-mjesto ili aplikacije

 • - bilo kakve specifične zahtjeve koje ste uputili vezano uz brisanje Osobnih podataka i

 • - naše opravdane interese vezano uz upravljanje vašim pravima, na primjer, obranu od bilo kakvih potraživanja.

Kad nam vaši Osobni podaci više nisu potrebni, uklanjamo ih iz svojih sustava i zapisa ili ih anonimiziramo kako vas se putem njih više ne bi moglo identificirati.

Vaša prava na privatnost

Opća uredba o zaštiti podataka EU-a osigurava konkretna prava, ukratko opisana u nastavku, koja u načelu možete ostvariti besplatno uz zakonske iznimke. Ta prava mogu biti ograničena, npr. ako bi ispunjavanjem vašeg zahtjeva otkrili osobne podatke druge osobe ili ako zatražite da izbrišemo podatke koje smo zakonski dužni čuvati, odnosno čije je čuvanje u našem legitimnom interesu. 

Općenito imate sljedeća prava:

 • - Informacije. Imate pravo dobiti jasne, transparentne i razumljive informacije o načinu na koji upotrebljavamo vaše Osobne podatke i o svojim pravima. Zbog toga vam na raspolaganje stavljamo informacije sadržane u ovoj Obavijesti o zaštiti privatnosti.

 • - Ispravak. Imate pravo zatražiti da se bilo kakvi nepotpuni ili netočni Osobni podaci koje o vama obrađujemo isprave.

 • - Brisanje. Imate pravo zatražiti da izbrišemo Osobne podatke koje o vama obrađujemo, podložno određenim iznimkama, primjerice u slučaju kad vaše Osobne podatke moramo zadržati kako bismo ispunili zakonsku obvezu.

 • - Povlačenje privole. Gdje god je potrebna vaša privola, možete je povući u svakom trenutku na vlastitu inicijativu tako da se prijavite na svoj članski račun na našem web-mjestu (ako ga imate), a za komercijalnu komunikaciju možete izravno kliknuti opciju za poništavanje pretplate na e-poštu ili tako da kontaktirate s nama putem adrese DataProtection@radissonhotels.com. Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost prikupljanja i obrade vaših podataka na temelju privole do trenutka povlačenja iste. Imajte na umu da možda imamo druge pravne temelje za obradu vaših podataka u druge svrhe, kako je navedeno u ovoj Politici zaštite privatnosti.

 • - Pristup. Podložno određenim iznimkama, imate pravo na pristup te možete zatražiti kopiju Osobnih podataka koje o vama obrađujemo, koju ćemo vam pružiti u elektroničkom obliku i/ili pisanim putem ili pak usmeno kad to primjenjivi zakoni dopuštaju. Kad primjenjivi zakoni to dopuštaju, za takav zahtjev za pristup možemo vam naplatiti razumnu naknadu. 

 • - Ograničenje. Imate pravo zatražiti da ograničimo obradu vaših Osobnih podataka pod posebnim uvjetima. 

 • - Prenosivost. Imate pravo zatražiti da Osobne podatke koje o vama imamo prenesemo vama ili drugom voditelju obrade podataka pod određenim uvjetima.

 • - Prigovor. U određenim situacijama opisanima u zakonu o zaštiti privatnosti, osobito kad obrađujemo osobne podatke na temelju vlastitog opravdanog interesa, možete uložiti prigovor na obradu Osobnih podataka, uključujući kada se vaši Osobni podaci upotrebljavaju za izravnu promidžbu. 

Gore navedena prava, kad je to primjenjivo, možete iskoristiti tako da kontaktirate s nama putem adreseDataProtection@radissonhotels.com. Na sve vaše zahtjeve za provedbu gore navedenih prava ispitanika odgovorit ćemo unutar roka koji propisuju primjenjivi zakoni. Prema vlastitom nahođenju možemo od vas zatražiti da dokažete svoj identitet prije no što vam pružimo zatražene informacije. Tako osiguravamo da se vaši Osobni podaci otkrivaju samo vama. Vaš zahtjev možda nećemo moći pravilo riješiti ako nam odlučite ne pribaviti Osobne podatke koji su nam potrebni za rješavanje vašeg zahtjeva. Ako živite u Europskom gospodarskom prostoru i niste zadovoljni načinom na koji rješavamo vaš zahtjev ili ako želite prijaviti kršenje primjenjivih zakona o zaštiti podataka, možete uložiti pritužbu ili prigovor pri nadležnom nadzornom tijelo (na primjer, pri nadzornom tijelu u svojoj državi prebivališta ili odgovarajućem tržištu). 

Možete kontrolirati hoćete li od nas primati izravne promidžbe (npr. možemo je slati elektroničkim putem, primjerice promotivnim e-mailovima). Na određenim tržištima moramo prije slanja marketinške komunikacije pribaviti vašu privolu. Možda ćemo vas, na primjer, zatražiti da uključite potvrdni okvir, čime naznačujete da želite primati „novosti putem e-maila i komercijalne ponude”. Na svim tržištima u bilo kojem trenutku možete odabrati da ne želite primati takvu komunikaciju. Ako više ne želite primati nikakve marketinške komunikacijske materijale ili ostati na popisu za slanje pošte na koji ste se ranije pretplatili, kliknite poveznicu za poništavanje pretplate koja se nalazi u odgovarajućim komunikacijskim materijalima.

Obveze

Očekujemo da nam priopćavate samo Osobne podatke o sebi. Ako nam priopćavate i Osobne podatke o drugim osobama, morate voditi računa o tome da se držite svih pravnih obveza koje se mogu primjenjivati na pružanje tih podataka nama te nam, ako je potrebno, dopustiti upotrebu, obradu i prijenos takvih podataka. Osobito, i podložno lokalnim primjenjivim zakonima, ako upotrebljavate kreditnu karticu koja nije izdana vama, potvrđujete da je vlasnik kreditne kartice pristao da njegovu kreditnu karticu upotrijebite za danu kupnju te je pristao da Radisson prikupi, upotrijebi i otkrije Osobne podatke u svrhu obrade vaše rezervacije. 

Također očekujemo da Osobni podaci koje nam priopćavate budu točni i da nas pravovremeno obavijestite ako je vaše Osobne podatke potrebno ažurirati.

Djeca

Ne prikupljamo i ne tražimo osobne podatke osoba mlađih od 18 godina (ni maloljetnika ovisno o državi) niti svjesno dopuštamo tim osobama da rezerviraju sobu u našim hotelima. Ako saznamo da smo prikupili osobne podatke od djeteta mlađeg od 18 godina bez potvrde o roditeljskom pristanku, odmah ćemo poduzeti mjere za brisanje tih podataka. 

Ako mislite da imamo ili da bismo mogli imati podatke o djetetu mlađem od 18 godina, obratite nam se na DataProtection@radissonhotels.com.

Promjene

Ovu Obavijest o zaštiti privatnosti možemo povremeno ažurirati. Obavijestit ćemo vas o svim značajnim promjenama tako što ćemo te promjene objaviti ovdje ili ćemo vas obavijestiti putem drugog prikladnog komunikacijskog kanala koji općenito upotrebljavamo za vas. Za sve promjene ove Obavijesti o zaštiti privatnosti smatrat će se da stupaju na snagu odmah nakon što se objave na ovom web-mjestu, osim ako nije drugačije naznačeno.

Obavijest o zaštiti privatnosti posljednji je put revidirana 7. lipnja 2023. Ako vam treba verzija za ispis, kliknite ovdje

Prilozi

Radisson Hospitality Belgium SRL je subjekt iz grupe Radisson koji obavlja ulogu voditelja obrade podataka za sve Podatke o rezervacijama i Podatke o gostima te je odgovoran za središnji rezervacijski sustav grupe Radisson i upravlja marketinškim aktivnostima grupe Radisson. Također održava globalnu bazu podataka o gostima koji su bili ili jesu smješteni u hotelima brenda Radisson. Radisson Hospitality Belgium SRL tvrtka je registrirana prema zakonima Belgije kod Belgian Crossroads Bank for Enterprises s matičnim brojem 0442.832.318 i registriranim sjedištem na adresi Avenue du Bourget 44, B-1130 Bruxelles, broj telefona: +32 2 702 9200, e-mail adresa: DataProtection@radissonhotels.com.

Radisson Loyalty Management SRL je subjekt iz grupe Radisson koji obavlja ulogu voditelja obrade podataka za sve Podatke o članovima te je odgovoran za upravljanje programom vjernosti Radisson Rewards i povezanim aktivnostima. Radisson Loyalty Management SRL tvrtka je registrirana prema zakonima Belgije kod Belgian Crossroads Bank for Enterprises s matičnim brojem 0766.994.341 i registriranim sjedištem na adresi Avenue du Bourget 44, B-1130 Bruxelles, broj telefona: +32 2 702 9200, e-mail adresa: DataProtection@radissonhotels.com.

Objekti u najmu i objekti kojima upravlja grupa Radisson.. Kad boravite u jednom od hotela koji su u našem najmu ili kojima upravljamo, vaše osobne podatke može neovisno obraditi pravna osoba iz grupe Radisson koja upravlja danim hotelom („Upravitelj hotela”). Upravitelji hotela razlikuju se ovisno o državi i/ili hotelu, no uvijek su povezani s tvrtkom Radisson Hospitality Belgium SRL i grupom Radisson Hotel Group. Točan naziv i podatke za kontakt pravnih osoba iz grupe Radisson koji obavljaju ulogu Upravitelja hotela možete dobiti tako da pošaljete zahtjev na adresu DataProtection@radissonhotels.com. Napominjemo da franšiznim hotelima upravljaju subjekti koji nisu dio grupe Radisson; franšizni hoteli mogu imati zasebnu vlastitu obavijest o zaštiti privatnosti.