Politika zaštite privatnosti Radisson Hotel Group

Opseg ove Politike

Ovom politikom zaštite privatnosti opisuju se načini na koje Radisson Hospitality Belgium BV/SRL („mi” ili „nas”) prikuplja, upotrebljava, pregledava ili na drugi način obrađuje osobne podatke. Politika zaštite privatnosti primjenjuje se globalno, ali ovisno o vašoj državi prebivališta, određene odredbe politike privatnosti možda se ne odnose na vas.

U pojedinim situacijama opisanima u ovoj politici zaštite privatnosti, hotel u kojem ste rezervirali i/ili odsjeli također obrađuje vaše podatke u svojstvu (zajedničkog ili samostalnog) voditelja obrade. Hotel jedini snosi odgovornost za obradu u kojoj je jedini voditelj obrade.

Radisson Hospitality Belgium BV/SRL tvrtka je registrirana prema zakonima Belgije kod Belgian Crossroads Bank for Enterprises s matičnim brojem 0442.832.318 i registriranim sjedištem na adresi Avenue du Bourget 44, B-1130 Bruxelles, broj telefona: +32 2 702 9200. Za sva pitanja, komentare ili nedoumice u vezi s privatnošću i/ili zaštitom podataka, možete poslati i e-mail na dataprotection@radissonhotels.com

Predano radimo na zaštiti privatnosti svojih korisnika i klijenata.

Svrha je ove Politike zaštite privatnosti informirati vas o načinima na koje prikupljamo, definiramo i upotrebljavamo vaše osobne podatke koje podijelite s nama prilikom upotrebe naših web-mjesta i mobilnih aplikacija ili kada upotrebljavate naše hotelijerske usluge. Molimo vas da odvojite vrijeme i pažljivo pročitate ovu Politiku zaštite privatnosti. Ako planirate podijeliti s nama tuđe osobne podatke, npr. prilikom rezervacije u tuđe ime, imajte na umu da nam njihove podatke možete dati samo uz njihovu privolu i nakon što im je omogućen pristup informacijama o tome kako ćemo upotrebljavati njihove podatke, uključujući svrhe navedene u ovoj politici zaštite privatnosti.

OVA POLITIKA UKLJUČUJE OPIS VAŠIH PRAVA U SMISLU ZAŠTITE PODATAKA, UKLJUČUJUĆI PRAVO NA PRIGOVOR NA NAŠU OBRADU. IMAJTE NA UMU DA SE VAŠA PRAVA KAO OSOBE ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU MOGU RAZLIKOVATI OVISNO O DRŽAVI PREBIVALIŠTA.

PREMA ZAKONU O ZAŠTITI PRIVATNOSTI U EU-U MORAMO NAVESTI TOČNO ODREĐENE RAZLOGE I PRAVNE TEMELJE ZA UPOTREBU VAŠIH OSOBNIH PODATAKA. PREMA TOME, ISKLJUČIVO U SVRHU ZAKONA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI U EU-U, INFORMACIJE U NASTAVKU OPISUJU VRSTE PODATAKA KOJE OBRAĐUJEMO, IZVORE IZ KOJIH DOBIVAMO VAŠE PODATKE, OSNOVE PREMA KOJIMA PROVODIMO OBRADU I OSOBE S KOJIMA SMIJEMO DIJELITI VAŠE PODATKE. OSIM U POGLEDU ODJELJAKA „KATEGORIJE OBRAĐENIH PODATAKA” NAVEDENIH MEĐU INFORMACIJAMA U NASTAVKU, NI JEDAN ODJELJAK NIJE OBVEZUJUĆI PREMA KORISNICIMA IZVAN EU-A.

Odredbe ovisne o državi 

Imajte na umu da mogu postojati lokalne inačice ove Politike zaštite privatnosti radi usklađivanja s lokalnim zakonima.

Konkretno, mogu postojati lokalne verzije unutar Europske unije, a trebate li više informacija obratite se voditelju recepcije u hotelu ili nam pišite na dataprotection@radissonhotels.com. Imate li pitanja o praksi u pojedinom hotelu ili o informacijama koje ste u njemu dobili, obratite se izravno hotelu.

Definicije

Voditelj obrade: Fizička ili pravna osoba, državno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje samostalno ili s drugima utvrđuje svrhe i načine obrade osobnih podataka.

Zakon o zaštiti privatnosti u EU-u: Uredba 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u smislu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka („GDPR”), kao i svi zakoni i/ili uredbe provedbene ili izrađene na temelju GDPR-a i zakona o zaštiti privatnosti na internetu, odnosno koje dopunjuju, zamjenjuju, preuzimaju ili konsolidiraju bilo koji takav zakon i svi drugi mjerodavni državni zakoni u vezi s obradom osobnih podataka i privatnošću.

Izvršitelj obrade: Fizička ili pravna osoba, državno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

Primatelj: Fizička ili pravna osoba, državno tijelo, agencija ili drugo tijelo kojemu se osobni podaci otkrivaju, bilo da je treća strana ili ne.

Treća strana: Fizička ili pravna osoba, državno tijelo, agencija ili tijelo koje nije osoba čiji se podaci obrađuju, voditelj obrade, izvršitelj obrade i osobe koje, izravno ovlaštene od strane voditelja ili izvršitelja obrade, imaju pravo obrađivati osobne podatke.

Nadzorno tijelo: Neovisno državno tijelo osnovano u državi članici prema članku 51. GDPR-a. 

Osobni podaci: Sve informacije u vezi s fizičkom osobom koja je identificirana ili se može identificirati („osoba čiji se podaci obrađuju”). Osoba koja se može identificirati ona je koja se može izravno ili posredno identificirati, posebno na temelju identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, internetski identifikator, odnosno jednog ili više čimbenika posebice povezanih s fizičkim, fiziološkim, genetskim, psihičkim, ekonomskim, kulturnim ili društvenim identitetom te fizičke osobe.

Obrada: Radnja ili skup radnji koje se obavljaju na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka, automatski ili drukčije, kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, dohvaćanje, pregledavanje, upotreba, otkrivanje prijenosom, distribuiranjem ili drukčije stavljanje na raspolaganje, usklađivanje ili kombinacija, ograničavanje, brisanje ili uništavanje. 

Štit privatnosti: Pravni okvir europsko-američko-švicarskog sustava zaštite privatnosti Štit privatnosti izradili su Ministarstvo trgovine SAD-a, Europska komisija i švicarska vlada kako bi tvrtke s obje strane Atlantika dobile mehanizam pridržavanja zahtjeva za zaštitu podataka prilikom prijenosa osobnih podataka iz Europske unije i Švicarske u Sjedinjene Američke Države za podršku prekoatlantske trgovine.

Radisson Hotel Group: Administrativni subjekti Radisson, uključujući, između ostalog, Radisson Hospitality Belgium SPRL/BVBA te hotele koji posluju pod brendovima Radisson Hospitality (uključujući, između ostalog, Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Collection, Park Plaza i Park Inn) i pridruženi subjekti.

Standardne ugovorne klauzule: Setovi standardnih ugovornih klauzula za prijenos koje je Europska komisija usvojila za međunarodni prijenos osobnih podataka. 

Povreda osobnih podataka: Povreda sigurnosti koja dovede do slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa prenesenim, pohranjenim ili na drugi način obrađenim osobnim podacima.

Postupak rezervacije hotela

1. Postupak rezervacije hotela 

U kontekstu postupka rezervacije hotela, bilo da se ona odvija internetski na web-mjestu nekog od naših brendova, putem mrežnog kanala za rezervacije, putničkog agenta, našeg pozivnog centra ili izravno u hotelu, vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe: (i) da bismo vam omogućili rezervaciju sobe u željenom hotelu; (ii) da bismo potvrdili dostupnost hotela i administrativno obradili rezervaciju; (iii) da bismo vam poslali potvrdu rezervacije; i (iv) da bismo vam slali e-mailove prije dolaska. U svakom trenutku možete otkazati pretplatu na e-mailove prije dolaska tako da kliknete poveznicu za otkazivanje pretplate u primljenom e-mailu. 

Kategorije obrađenih podataka 

Adresa, pojedinosti o rezervaciji (uključujući broj rezervacije), datum dolaska i odlaska, e-mail adresa, ime/prezime, ime/prezime odraslih pridruženih gostiju, vrsta platne kartice, broj i datum isteka, članski broj programa Radisson Rewards, broj telefona, titula 

Izvor podataka

Ovisno o mehanizmu rezervacije:

- izravno od vas putem obrasca za online rezervaciju
- putem kanala za online rezervaciju koji ste upotrijebili za rezervaciju 
- od putničkog agenta 
- iz našeg pozivnog centra 
- iz hotela Radisson u kojem ste izravno rezervirali

Temelj za obradu

Obrada je nužna za poduzimanje koraka i izvođenje ugovora.

Primatelji podataka: 

- odabrani hotel Radisson
- drugi uključeni subjekti iz grupe Radisson Hotel Group
- pružatelji informatičkih usluga uključeni u postupak rezervacije (na internetu)
- pružatelji informatičkih usluga
- pružatelji usluga za komunikaciju e-mailom

2. Prekinut ili nedovršen postupak online rezervacije (napuštena košarica)

Kada rezervirate na internetu, ali iz nekog razloga ne možete dovršiti postupak rezervacije, vaše osobne podatke obrađujemo kako biste mogli lakše nastaviti s postupkom rezervacije na internetu. U tu vam svrhu šaljemo e-mail s poveznicom na obrazac za online rezervaciju, koji je već ispunjen na temelju podataka koje ste već upisali u obrazac.

Kategorije obrađenih podataka

Adresa, datum dolaska i odlaska, e-mail adresa, ime/prezime, ime/prezime odraslih pridruženih gostiju, vrsta platne kartice, broj i datum isteka, članski broj programa Radisson Rewards, broj telefona, titula

Izvor podataka

Izravno od vas putem obrasca za online rezervaciju

Temelj za obradu

U legitimnom je interesu grupe Radisson Hotel Group da kao tvrtka ponovno pokrene prekinut ili nedovršen postupak rezervacije. U tom kontekstu poslovni interesi grupe Radisson Hotel Group imaju prednost pred vašima.

Primatelji podataka:

- pružatelji usluga za komunikaciju e-mailom
- pružatelji ciljanih oglasa.

3. Ankete o zadovoljstvu gostiju

Možda ćemo vam slati ankete o zadovoljstvu gostiju e-mailom tijekom ili nakon vašeg boravka kako bismo mogli mjeriti uspješnost rada svojih hotela. U svakom trenutku možete otkazati pretplatu na e-mailove s anketama o zadovoljstvu gostiju tako da kliknete poveznicu za otkazivanje pretplate u primljenom e-mailu.

Kategorije obrađenih podataka

Država prebivališta, datum dolaska i odlaska, e-mail adresa, ime/prezime, državljanstvo, članski broj programa Radisson Rewards, pojedinosti o boravku

Izvor podataka

Ovisno o mehanizmu rezervacije:

- izravno od vas putem obrasca za rezervaciju
- putem kanala za online rezervaciju koji ste upotrijebili za rezervaciju
- od putničkog agenta
- iz našeg pozivnog centra
- iz hotela Radisson u kojem ste izravno rezervirali

Temelj za obradu

Obrada je nužna da bi se osiguralo dobro provođenje ugovora koji imate s nama i radi povratnih informacija.

Primatelji podataka:

- drugi uključeni subjekti iz grupe Radisson Hotel Group
- pružatelj anketa o zadovoljstvu gostiju.

4. Analitika servisnih e-mailova

U kontekstu servisnih e-mailova, koji uključuju e-mailove s anketama o zadovoljstvu gostiju i e-mailove prije dolaska, a koji se tiču vaše rezervacije, možemo obrađivati i prikupljati vaše osobne podatke te informacije o tome jeste li otvorili poruku i djelovali u skladu s njom, u analitičke svrhe kako bismo izmjerili broj klikova i poboljšali sadržaj servisnih e-mailova. U svakom trenutku možete otkazati pretplatu na servisne e-mailove tako da kliknete poveznicu za otkazivanje pretplate u primljenom e-mailu.

Informacije u nastavku opisuju vrste podataka koje obrađujemo, izvore iz kojih dobivamo vaše podatke, osnove prema kojima provodimo obradu i osobe s kojima smijemo dijeliti vaše podatke.

Kategorije obrađenih podataka

E-mail adresa, broj klikova iz e-maila, stopa otvaranja e-mailova, ime/prezime, članski broj programa Radisson Rewards

Izvor podataka

Od pružatelja usluga analitike e-mailova

Temelj za obradu

U legitimnom je interesu grupe Radisson Hotel Group da kao tvrtka sazna koliko se puta kliknulo na poveznice iz e-mailova kako bi utvrdila treba li nešto poboljšati. U tom kontekstu poslovni interesi grupe Radisson Hotel Group imaju prednost pred vašima.

Primatelji podataka:

- drugi uključeni subjekti iz grupe Radisson Hotel Group
- pružatelji informatičkih usluga
- pružatelj usluga analitike e-mailova

Gosti hotela

1. Prijava i odjava iz hotela

Kada odsjedate u odabranom hotelu, prikupljamo i obrađujemo vaše osobne podatke u sljedeće svrhe: (i) registracija dolaska u hotel i odlaska iz njega; (ii) dodjela ključ kartica za vašu sobu i dopuštanje da upotrijebite svoj mobilni uređaj za otključavanje sobe; (iii) dobivanje jamstva kreditnom karticom ili hotelski polog kako bismo osigurali naplatu boravka; (iv) upravljanje (i arhiviranje) hotelskom registracijskom karticom; (v) izrada ili ažuriranje profila u sustavu za upravljanje hotelom; (vi) procjena podobnosti za smještaj u boljoj sobi i upravljanje istim ako je primjenjivo; (vii) upravljanje naplatom za vaš boravak; (viii) izrada, ispis ili slanje fakture za vaš boravak; i (ix) isplata provizije vašem putničkom agentu (ako je dogovorena).

Ako rezervirate sobu u jednom od naših hotela, ali ne dođete na dogovoreni datum dolaska bez otkazivanja, obradit ćemo vaše osobne podatke radi (i) otkazivanja boravka i drugih vaših rezervacija; i (ii) upravljanja, obrade i podmirenja vaših dugovanja.

Kategorije obrađenih podataka

Adrese, rezervacije (hotel, restoran, događanje, kazalište itd.), datum dolaska i odlaska, e-mail adresa, ime/prezime, ime/prezime odraslih pridruženih gostiju, vrsta platne kartice, broj i datum isteka, članski broj programa Radisson Rewards, broj telefona, titula

Izvor podataka

Ovisno o mehanizmu rezervacije:

- izravno od vas putem obrasca za rezervaciju
- putem kanala za online rezervaciju koji ste upotrijebili za rezervaciju
- od putničkog agenta
- iz našeg pozivnog centra
- iz hotela Radisson u kojem ste izravno rezervirali
- izravno od vas putem hotelske registracijske kartice

Temelj za obradu

Obrada je nužna za izvršenje ugovora koji ste sklopili s nama.

Primatelji podataka:

- drugi uključeni subjekti iz grupe Radisson Hotel Group
- pružatelji informatičkih usluga
- vaš putnički agent (ako ga imate).

2. Izvješća o kreditnom ograničenju

Da bismo osigurali naplatu od svih gostiju koji borave u hotelskim sobama, od svakog se gosta hotela po dolasku traži kreditna kartica ili polog. Da bismo osigurali da ne prekoračite kreditno ograničenje tijekom boravka, nekoliko puta na dan generiramo izvješće o kreditnom ograničenju kako bismo provjerili jeste li ga prekoračili. Ta izvješća o kreditnom ograničenju mogu sadržavati vaše osobne podatke. Imajte na umu da u ograničenom broju slučajeva ta izvješća o kreditnom ograničenju mogu podlijegati našim internim financijskim revizijama i stoga im mogu pristupati članovi našeg odjela za internu reviziju kako bismo osigurali da naši hoteli slijede interne smjernice i pravila grupe Radisson Hotel Group.

Kategorije obrađenih podataka

Datum dolaska i odlaska, ime/prezime, vrsta platne kartice, broj i datum isteka

Izvor podataka

Ovisno o mehanizmu rezervacije:

- izravno od vas putem obrasca za rezervaciju
- putem kanala za online rezervaciju koji ste upotrijebili za rezervaciju
- od putničkog agenta
- iz našeg pozivnog centra
- iz hotela Radisson u kojem ste izravno rezervirali
- izravno od vas putem hotelske registracijske kartice

Temelj za obradu

Obrada je nužna da bismo osigurali izvršenje ugovora koji ste sklopili s nama.

Primatelji podataka:

- drugi uključeni subjekti iz grupe Radisson Hotel Group
- pružatelji informatičkih usluga

3. Boravak u hotelu

Kada odsjedate u nekom od naših hotela, nastojimo da taj boravak bude što ugodniji. Zato, kako bismo vam pružili konkretne usluge za vrijeme boravka u hotelu, trebamo obraditi vaše osobne podatke. Te usluge uključuju (i) spremanje i održavanje; (ii) povrat izgubljenih ili zaboravljenih predmeta; i/ili (iii) prilagođavanje željama i potrebama gostiju, npr. prilagođena prehrana i tip jastuka kakav želite kako bismo vam pružili bolju uslugu tijekom vašeg boravka.

Kategorije obrađenih podataka

Adresa, potrošačke navike, datum dolaska i odlaska, prehrambene navike, e-mail adresa, ime/prezime, ime/prezime pridruženih odraslih gostiju, druge preferencije, detalji o plaćanju (u svrhu vraćanja izgubljenih ili zaboravljenih predmeta), broj telefona

Izvor podataka

Ovisno o mehanizmu rezervacije:

- izravno od vas putem obrasca za rezervaciju
- putem kanala za online rezervaciju koji ste upotrijebili za rezervaciju
- od putničkog agenta
- iz našeg pozivnog centra
- iz hotela Radisson u kojem ste izravno rezervirali
- izravno od vas tijekom vašeg boravka u hotelu

Temelj za obradu

U legitimnom je interesu grupe Radisson Hotel Group da kao tvrtka organizira aktivnosti svakodnevnog održavanja, prilagodi usluge koje pruža i/ili može identificirati vlasnika izgubljenog ili zaboravljenog predmeta. Uzimajući u obzir ograničenu količinu osobnih podataka koji se obrađuju i dijele u tu svrhu, poslovni interesi grupe Radisson Hotel Group imaju prednost pred vašima.

Primatelji podataka:

- hotelsko osoblje, uključujući osoblje za spremanje, održavanje, recepciju i/ili drugo uključeno hotelsko osoblje.
- drugi uključeni subjekti iz grupe Radisson Hotel Group
- pružatelji informatičkih usluga
- dostava ili kurirske službe (u svrhu vraćanja izgubljenih ili zaboravljenih predmeta).

4. Dodatne hotelske usluge i sadržaji za goste

U mnogim našim hotelima možete upotrebljavati dodatne usluge i sadržaje, kao što su doručak, posluga u sobu, minibar, bazen, restorani i barovi, spa tretmani, usluge pranja rublja, parkiranje, pozivi taksija, besplatan Wi-Fi itd. U slučaju da upotrebljavate dodatne usluge ili sadržaje u nekom od naših hotela, vaše osobne podatke možemo obrađivati u sljedeće svrhe: (i) upravljanje rezervacijom i upotrebom dodatnih hotelskih usluga i/ili sadržaja; (ii) administracija rezervacija dodatnih usluga i/ili sadržaja u vašoj evidenciji; (iii) personalizacija gostoprimstva gostiju koji se vraćaju uz izbor sadržaja u sobi; i (iv) upravljanje troškovima nastalima za dodatne usluge i/ili sadržaje.

Kategorije obrađenih podataka

Potrošačke navike, datum dolaska i odlaska, prehrambene navike, e-mail adresa, ime/prezime, ime/prezime odraslih pridruženih gostiju, vrsta platne kartice, broj i datum isteka, članski broj programa Radisson Rewards, titula

Izvor podataka

- izravno od vas putem obrasca za online rezervaciju
- putem kanala za online rezervaciju koji ste upotrijebili za rezervaciju
- od putničkog agenta
- iz našeg pozivnog centra
- izravno od vas putem hotelske registracijske kartice
- izravno od vas kada zatražite dodatnu uslugu / dodatni sadržaj na recepciji ili od conciergea
- putem platforme za online rezervacije za dodatne usluge i sadržaje.

Temelj za obradu

Obrada je nužna za poduzimanje koraka prema sklapanju ugovora i/ili provođenje ugovora.

Primatelji podataka:

- hotelsko osoblje, uključujući recepciju, poslugu u sobu i/ili drugo uključeno hotelsko osoblje
- drugi uključeni subjekti iz grupe Radisson Hotel Group
- pružatelji informatičkih usluga

Programi vjernosti

1. Radisson Rewards

Radisson Rewards globalni je program hotelskih nagrada koji se primjenjuje u svim hotelima grupe Radisson Hotel Group i dostupan je gostima koji borave u našim hotelima te stručnim partnerima bez obzira odsjedaju li stručni partneri kao gosti ili rezerviraju u tuđe ime. Programom Radisson Rewards upravlja tvrtka Radisson Hospitality Belgium BV/SRL. Program Radisson Rewards nudi vam niz pogodnosti tijekom boravka u našem hotelu te omogućuje prikupljanje bodova Radisson Rewards tijekom boravka u našem hotelu te prilikom kupnje od naših odabranih partnera. U tom kontekstu možemo obrađivati vaše osobne podatke kako bismo mogli i) izraditi vaš online profil za Radisson Rewards, uključujući slanje aktivacijske poveznice e-mailom; ii) pružiti vam informacije o vašim bodovima Radisson Rewards; iii) registrirati vaše rezervacije i dodijeliti bodove na vašu člansku iskaznicu; iv) obavijestiti vas o nagradama kada dođete do određene bodovne razine; i v) obavještavati vas o promjenama u programu Radisson Rewards.

Kategorije obrađenih podataka

Ime/prezime, obraćanje (titula), spol, datum rođenja, poštanska adresa, država, regija, grad, nacionalnost, jezik, e-mail, detalji o boravku u hotelu, broj programa Radisson Rewards, preferencije za bodove, IATA/TIDS/CLIA/TRUE broj u slučaju putničkog agenta, broj tvrtke, broj telefona, lozinka, odabir načina, omiljeni hotel i soba, uobičajen razlog putovanja, broj djece, vrsta dokumenta, broj dokumenta, datum izdavanja dokumenta, mjesto izdavanja, mjesto rođenja.

Izvor podataka

Izravno od vas kada tražite ili upotrebljavate milje, odnosno bodove

Temelj za obradu

Obrada je nužna za poduzimanje koraka na vaš zahtjev u svrhu izvođenja ugovora koji ste sklopili s nama, kao i izvođenja ugovora koji ste sklopili s našim priznatim partnerima. Ad hoc pristanak dobiva se tijekom procesa registracije, primjerice kada dobrovoljno navedete neobavezne informacije.

Primatelji podataka:

- drugi uključeni subjekti iz grupe Radisson Hotel Group

- odvjetnici, revizori, financijski savjetnici i drugi pružatelji usluga trećih strana u vezi s njihovim uslugama grupi Radisson Hotel Group

- dobavljači i pružatelji usluga koji uključuju, ali nisu ograničeni na telekomunikacijske usluge, pružatelje platnih usluga, financijske institucije, putnička društva, trgovce, organizatore događanja, pružatelje usluga zabave i osiguravajuće tvrtke.

2. Drugi program vjernosti

Osim programa Radisson Rewards gostima nudimo i mogućnost skupljanja milja ili bodova u programima vjernosti naših partnera, kao što su, ali ne ograničavajući se na, programi nagradnih milja za česte putnike, lifestyle-programi, trgovački i putnički partneri i iskustva. U tom kontekstu možemo obrađivati vaše osobne podatke da bismo mogli (i) dodjeljivati milje ili bodove na vaš članski račun kod jednog od priznatih partnera nakon vašeg boravka u hotelu; (ii) procijeniti i ispuniti vaš zahtjev za upotrebu ili preuzimanje milja ili bodova iz programa vjernosti naših priznatih partnera u našem hotelu ili (iii) omogućiti vam upotrebu opcija za sukladnost s klasom.

Kategorije obrađenih podataka

Ime/prezime, obraćanje (titula), spol, datum rođenja, poštanska adresa, država, regija, grad, nacionalnost, jezik, e-mail, detalji o boravku u hotelu, broj programa Radisson Rewards, preferencije za prijem, IATA/TIDS/CLIA/TRUE broj u slučaju putničkog agenta, broj telefona, lozinka, odabir načina, omiljeni hotel i soba, uobičajen razlog putovanja, broj djece, članski broj programa vjernosti relevantne partnerske tvrtke.

Izvor podataka

Izravno od vas kod potraživanja ili putem naših partnera u slučaju da ste ih odobrili.

Temelj za obradu

Obrada je nužna za poduzimanje koraka na vaš zahtjev u svrhu izvođenja ugovora koji ste sklopili s nama, kao i izvođenja ugovora koji ste sklopili s našim priznatim partnerima.

Primatelji podataka:

- drugi uključeni subjekti iz grupe Radisson Hotel Group
- odvjetnici, revizori, financijski savjetnici i drugi pružatelji usluga trećih strana u vezi s njihovim uslugama grupi Radisson Hotel Group
- dobavljači i pružatelji usluga koji uključuju, ali nisu ograničeni na telekomunikacijske usluge, davatelje platnih usluga, financijske institucije, putnička društva, trgovce, organizatore događanja, davatelje usluga zabave i osiguravajuće tvrtke
- pružatelji informatičkih usluga uključeni u operativni postupak
- uključena partnerska tvrtka.

3. Upotreba bodova

Nudimo vam mogućnost upotrebe bodova vjernosti u zamjenu za darovne kartice, partnerske ponude ili dobrotvorne svrhe. Kada iskoristite bodove, obrađujemo vaše osobne podatke i osobne podatke primatelja darovne kartice, ako postoji, u svrhu upravljanja i uspješne upotrebe bodova.

Kategorije obrađenih podataka

Ime/prezime, obraćanje (titula), spol, datum rođenja, poštanska adresa, država, regija, grad, nacionalnost, jezik, e-mail, detalji o boravku u hotelu, broj programa Radisson Rewards, IP adresa, zapisnici povezivanja, preferencije za prijem, IATA/TIDS/CLIA/TRUE broj u slučaju putničkog agenta, broj telefona, lozinka, odabir načina, omiljeni hotel i soba, uobičajen razlog putovanja, broj djece.

Izvor podataka

Izravno od vas kada upotrebljavate bodove u hotelu ili na internetu.

Temelj za obradu

Obrada je nužna za provođenje ugovora koji ste sklopili s nama.

Primatelji podataka:

- drugi uključeni subjekti iz grupe Radisson Hotel Group
- odvjetnici, revizori, financijski savjetnici i drugi pružatelji usluga trećih strana u vezi s njihovim uslugama grupi Radisson Hotel Group
- dobavljači i pružatelji usluga koji uključuju, ali nisu ograničeni na telekomunikacijske usluge, davatelje platnih usluga, financijske institucije, putnička društva, trgovce, organizatore događanja, davatelje usluga zabave i osiguravajuće tvrtke,
- pružatelji informatičkih usluga uključeni u postupak rezervacije (na internetu)

4. Radisson Rewards za osobe koje rezerviraju i planiraju

Radisson Rewards dostupan je i putničkim profesionalcima / posrednicima koji rezerviraju sobe (putnički agenti i organizatori) te sastanke i događanja (planeri) u ime drugih u hotelima grupe Radisson Hotel Group. Program Radisson Rewards za osobe koje rezerviraju i planiraju pruža vam niz pogodnosti te vam omogućuje da dobijete bodove Radisson Rewards ako rezervirate u ime drugih. U tom kontekstu možemo obrađivati vaše osobne podatke kako bismo mogli i) izraditi vaš online profil za Radisson Rewards, uključujući slanje aktivacijske poveznice e-mailom; ii) pružiti vam informacije o vašim bodovima Radisson Rewards; iii) registrirati vaše rezervacije i dodijeliti bodove na vašu člansku iskaznicu; iv) obavijestiti vas o nagradama kada dođete do određene bodovne razine; i v) obavještavati vas o promjenama u programu Radisson Rewards.

Osobni podaci

Ime/prezime, obraćanje (titula), spol, datum rođenja, poštanska adresa, država, regija, grad, nacionalnost, jezik, e-mail, detalji o boravku u hotelu, broj programa Radisson Rewards, IP adresa, zapisnici povezivanja, preferencije za prijem, IATA/TIDS/CLIA/TRUE broj u slučaju putničkog agenta, podaci o tvrtki, broj telefona, lozinka, omiljeni hotel i soba.

Dodatni službeni podaci

Izvor podataka

Izravno od vas kada upotrebljavate bodove u hotelu ili na internetu.

Temelj za obradu

Obrada je nužna za poduzimanje koraka na vaš zahtjev u svrhu izvođenja ugovora koji ste sklopili s nama, kao i izvođenja ugovora koji ste sklopili s našim priznatim partnerima; Ad hoc pristanak dobiva se tijekom procesa registracije, primjerice kada dobrovoljno navedete izborne informacije za nas.

Primatelji podataka:

- drugi uključeni subjekti iz grupe Radisson Hotel Group
- odvjetnici, revizori, financijski savjetnici i drugi pružatelji usluga trećih strana u vezi s njihovim uslugama grupi Radisson Hotel Group
- dobavljači i pružatelji usluga koji uključuju, ali nisu ograničeni na telekomunikacijske usluge, davatelje platnih usluga, financijske institucije, putnička društva, trgovce, organizatore događanja, davatelje usluga zabave i osiguravajuće tvrtke,

Darovne kartice

Nudimo mogućnost kupnje fizičkih ili e-darovnih kartica koje se mogu iskoristiti u našim hotelima za plaćanje hotelskog računa, u restoranima i spa-centrima.

1. Kupnja darovne kartice

Kada kupite darovnu karticu u nekom od naših hotela ili na internetu, obrađujemo vaše osobne podatke i osobne podatke primatelja ako postoji, u svrhu upravljanja i uspješne kupnje darovne kartice. Ako kupujete darovnu karticu za drugu osobu, obradit ćemo dodatne osobne podatke u svrhu isporuke darovne kartice primatelju e-mailom ili poštom.

Kategorije obrađenih podataka

- ime/prezime, vrsta platne kartice, broj i datum isteka
- ako se darovna kartica kupuje na internetu, uz gore navedeno, obrađujemo vašu adresu, zapise o povezivanju, e-mail adresu i IP adresu
- ako kupite darovnu karticu za drugu osobu ovisno o načinu isporuke obradit ćemo i adresu primatelja, e-mail adresu primatelja, ime/prezime primatelja, broj telefona primatelja.

Izvor podataka

- izravno od vas prilikom kupnje darovne kartice u hotelu ili na internetu

Temelj za obradu

Obrada je nužna za poduzimanje koraka prema sklapanju i izvođenju ugovora na vaš zahtjev.

Primatelji podataka:

- drugi uključeni subjekti iz grupe Radisson Hotel Group
- pružatelji informatičkih usluga
- pružatelj platforme za darovne kartice
- proizvođač darovne kartice
- pružatelj platnih usluga.

2. Registracija darovne kartice

Kao primatelj darovne kartice, možda ćete htjeti registrirati darovnu karticu na internetu da biste zaštitili preostalu vrijednost na kartici u slučaju da se izgubi ili bude ukradena. Ako odlučite registrirati darovnu karticu, obradit ćemo vaše osobne podatke u svrhu obrade te registracije.

Kategorije obrađenih podataka

Adresa, datum rođenja, e-mail adresa, ime/prezime, broj telefona, titula

Izvor podataka

Izravno od vas tijekom online registracije darovne kartice

Temelj za obradu

Ad hoc privola dobivena tijekom registracije darovne kartice

Primatelji podataka:

- drugi uključeni subjekti iz grupe Radisson Hotel Group
- pružatelji informatičkih usluga
- pružatelj platforme za darovne kartice

Pretplata na naše newslettere

1. Newsletteri i marketinške komunikacije

Ako ste dali izričitu privolu za primanje naših newslettera ili promidžbenih poruka, uključujući one u vezi s programom Radisson Rewards, možda ćemo vas povremeno kontaktirati s informacijama o našim uslugama i najnovijim ponudama te u tu svrhu obrađivati vaše osobne podatke.

Ako više ne želite primati naše newslettere ili promidžbene poruke, pošaljite nam e-mail na dataprotection@radissonhotels.com. Pretplatu na naše promidžbene poruke možete otkazati i tako da kliknete poveznicu za otkazivanje pretplate koja se nalazi u e-mailovima koje vam šaljemo. Za program Radisson Rewards pretplatu možete otkazati i tako da ažurirate svoj profil.

Kategorije obrađenih podataka

- adresa, datum rođenja, e-mail adresa, ime/prezime, spol, hobiji i interesi, broj telefona, povijest dosadašnjih hotelskih boravaka, država prebivališta

Izvor podataka

- izravno od vas kada se pretplatite na naš newsletter ili kasnije kada dovršite izradu računa

Temelj za obradu

- ad hoc privola dobivena prilikom pretplaćivanja na newsletter

Primatelji podataka:

- drugi uključeni subjekti iz grupe Radisson Hotel Group
- pružatelji informatičkih usluga
- pružatelji usluga za komunikaciju e-mailom

2. Analitika newslettera i promidžbene komunikacije

U kontekstu newslettera i promidžbenih poruka, možemo obrađivati i prikupljati vaše osobne podatke te informacije o tome jeste li otvorili i djelovali po nekoj od naših poruka, u analitičke svrhe kako bismo izmjerili broj klikova i poboljšali sadržaj naših newslettera i promidžbenih poruka.

Kategorije obrađenih podataka

- e-mail adresa, broj klikova iz e-maila, stopa otvaranja e-mailova, ime/prezime, članski broj programa Radisson Rewards

Izvor podataka

- od pružatelja usluga analitike e-mailova

Temelji za obradu

- U legitimnom je interesu grupe Radisson Hotel Group da kao tvrtka sazna koliko se puta kliknulo na poveznice iz e-mailova kako bi utvrdila treba li nešto poboljšati. U tom kontekstu poslovni interesi grupe Radisson Hotel Group imaju prednost pred vašima.

Primatelji podataka

- drugi uključeni subjekti iz grupe Radisson Hotel Group
- pružatelji informatičkih usluga
- pružatelj usluga analitike e-mailova

Mobilne aplikacije

Da bismo gostima pomogli prilikom rezervacije, planiranja i uživanja u boravku, nudimo mobilne aplikacije za naše razne hotelske brendove, uključujući, između ostalog, Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Rewards i Park Inn. Te se mobilne aplikacije mogu preuzeti putem mrežnih trgovina aplikacija, uključujući Apple App Store ili Google Play.

Ovisno o tome kako upotrebljavate naše mobilne aplikacije, vaši se osobni podaci mogu obrađivati u sljedeće svrhe: (i) mogućnost rezervacije sobe u odabranom hotelu (pogledajte i Postupak rezervacije hotela); (ii) obrada prijave na internetu; (iii) upravljanje zahtjevom za poslugu u sobu; (iv) rezervacije u lokalnom restoranu na vaš zahtjev; (v) pružanje posebnih usluga na vaš zahtjev, npr. poziv za buđenje, kasna odjava ili priprema kreveta za spavanje; (vi) mogućnost rezervacije sastanaka i događanja u našim hotelima; (vii) obrada odjave na internetu i vaše povratne informacije o boravku; (viii) obrada zahtjeva koje ste dali putem mobilne aplikacije, uključujući putem chata; i (ix) pregled bodova vjernosti koje ste skupili.

Da ne bismo dobili ili upotrebljavali vašu stvarnu lokaciju, isključite lokacijske usluge. Ako ste ih uključili pa se predomislili, lokacijske usluge možete isključiti u postavkama uređaja ili brisanjem aplikacije. Isto tako, ako više ne želite primati push-obavijesti s naših mobilnih aplikacija, možete isključiti dopuštenje za push-obavijesti za mobilne aplikacije u postavkama operativnog sustava vašeg uređaja.

Informacije u nastavku opisuju vrste podataka koje obrađujemo u kontekstu mobilnih aplikacija, izvore iz kojih dobivamo vaše podatke, osnove prema kojima obavljamo obradu i osobe s kojima smijemo dijeliti vaše podatke. Za mobilnu aplikaciju Radisson Rewards pogledajte tome namijenjen odjeljak Radisson Rewards.

Kategorije obrađenih podataka

- e-mail adresa, ime/prezime, lokacijski podaci, pojedinosti o boravku, broj telefona

Izvor podataka

- izravno od vas kada preuzimate ili upotrebljavate naše aplikacije

Temelj za obradu

- ad hoc privola dobivena prilikom instalacije aplikacije ili u kontekstu vaše upotrebe aplikacije

Primatelji podataka:

- odabrani hotel Radisson
- drugi uključeni subjekti iz grupe Radisson Hotel Group
- pružatelj mobilnih aplikacija
- pružatelj usluga u oblaku ili smještaja na poslužitelju.

iBeacon

iBeaconi su elektronički uređaji koji odašilju signale koje mobilni uređaji na kojima su naše mobilne aplikacije instalirane mogu primati. Ako ste dobrovoljno instalirali našu aplikaciju na svoj uređaj i ako ste dali dopuštenje aplikaciji da prati vašu lokaciju, uređaji iBeacon instalirani u našim hotelima mogu slati signal aplikaciji na vašem uređaju o preciznoj lokaciji uređaja u stvarnom vremenu. Aplikacija može upotrijebiti te informacije za posebne ponude i promocije za vas u trenutku i na mjestu kada su te informacije najprikladnije. Na primjer, ako ste u nekom našem hotelu poslijepodne, vaš mobilni uređaj može primiti signal s uređaja iBeacon zbog čega će vas aplikacija obavijestiti o posebnim ponudama za piće ili večeru. Iz praktičnih razloga, primanje signala s uređaja iBeacon i dostava posebne ponude ili promocije mogu se dogoditi čak i ako trenutačno ne upotrebljavate aplikaciju. Da bismo osigurali bolji rad mobilnih aplikacija i usluga, možemo prikupljati i druge informacije na temelju signala s uređaja iBeacon, npr. o jačini signala između uređaja iBeacon i vašeg uređaja, vremenu koje je vaš uređaj proveo blizu uređaja iBeacon ili napunjenosti samog uređaja iBeacon. Da ne bismo dobili ili upotrebljavali vašu stvarnu preciznu lokaciju, isključite lokacijske usluge. Ako ste ih uključili pa se predomislili, lokacijske usluge možete isključiti u postavkama uređaja ili brisanjem aplikacije.

Obrasci na web-mjestu

Ako imate konkretan upit ili povratne informacije, uključujući o ostvarivanju vaših prava prema GDPR-u, možete nam se obratiti putem kontakt-obrazaca na našim web-mjestima. U tom kontekstu možemo obrađivati vaše osobne podatke u svrhu obrade i pružanja odgovora na vaš upit ili zahtjev ili za odgovor na vaše povratne informacije. Na svojim web-mjestima imamo i druge obrasce koji vam mogu pomoći u traženju konkretne usluge, kao što je obrazac za zajamčeno najbolju cijenu na internetu.

Informacije u nastavku opisuju vrste podataka koje obrađujemo u te svrhe, izvore iz kojih dobivamo vaše podatke, osnove prema kojima obavljamo obradu i osobe s kojima smijemo dijeliti vaše podatke.

Kategorije obrađenih podataka

- Adresa, e-mail adresa, ime/prezime, članski broj programa Radisson Rewards, pojedinosti o boravku, broj telefona i drugi podaci koje odlučite podijeliti s nama u poljima za slobodne komentare.

Izvor podataka

- izravno od vas putem obrasca

Temelj za obradu

- ad hoc privola dobivena u kontakt-obrascu

Primatelji podataka:

- drugi uključeni subjekti iz grupe Radisson Hotel Group
- pružatelji informatičkih usluga

Sastanci i događanja

1. Organizacija sastanaka i događanja uz povratne informacije

Ako želite organizirati sastanak ili događanje u nekom od naših hotela ili želite više informacija o toj mogućnosti, možete nam se obratiti ispunjavanjem obrasca zahtjeva za ponudu ili namjenskog kontakt-obrasca na našem web-mjestu, razgovorom s chatbotom o sastancima i događanjima, izravnim obraćanjem odabranom hotelu ili drugim načinom kontaktiranja s nama. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u svrhu ispunjavanja vašeg zahtjeva za organizaciju sastanka ili događanja.

Možda ćemo vam poslati i upitnik o zadovoljstvu nakon vašeg sastanka ili događanja kako bismo mogli procijeniti uspješnost rada naših hotela kao lokacija za sastanke.

Kategorije obrađenih podataka

- adresa, datum sastanka ili događanja, e-mail adresa, ime/prezime, zanimanje i radno mjesto, članski broj programa Radisson Rewards, broj telefona

Izvor podataka

Izravno od vas putem:

- obrasca zahtjeva za ponudu
- online kontakt-obrasca
- chatbota za sastanke i događanja
- zahtjeva poslanog na drugi način.

Temelj za obradu

Ovisno o tome imamo li ugovor izravno s vama ili s vašom tvrtkom:

- Obrada je nužna za poduzimanje koraka prema sklapanju i izvođenju ugovora na vaš zahtjev.
- U legitimnom je interesu grupe Radisson Hotel Group da kao tvrtka ima osobu zaduženu za organizaciju sastanaka ili događanja te pruži povratne informacije o tom sastanku ili događanju. U tom kontekstu poslovni interesi grupe Radisson Hotel Group imaju prednost pred vašima.

Primatelji podataka:

- odabrani hotel
- drugi uključeni subjekti iz grupe Radisson Hotel Group
- pružatelji informatičkih usluga
- pružatelj usluga chatbota
- pružatelj usluga anketiranja o zadovoljstvu sastancima.

2. Promidžbene poruke o sastancima i događanjima

Ako ste odobrili primanje promidžbenih poruka u kontekstu organizacije sastanka ili događanja, obrađujemo vaše podatke i da bismo vas mogli kontaktirati o našim uslugama i najnovijim ponudama.

Kategorije obrađenih podataka

- adresa, e-mail adresa, ime/prezime, zanimanje i radno mjesto, broj telefona

Izvor podataka

Izravno od vas putem:

- obrasca zahtjeva za ponudu
- online kontakt-obrasca
- chatbota za sastanke i događanja
- zahtjeva poslanog na drugi način.

Temelj za obradu

Ad hoc privola dobivena putem:

- obrasca zahtjeva za ponudu na internetu
- kontakt-obrasca
- chatbota za sastanke i događanja

Primatelji podataka:

- drugi uključeni subjekti iz grupe Radisson Hotel Group
- pružatelji informatičkih usluga
- pružatelj usluga chatbota
- pružatelji usluga za komunikaciju e-mailom

3. Analitika promidžbenih poruka o sastancima i događanjima

U kontekstu promidžbenih poruka o sastancima i događanjima, možemo obrađivati i prikupljati vaše osobne podatke te informacije o tome jeste li otvorili i djelovali po nekoj od naših poruka, u analitičke svrhe kako bismo izmjerili broj klikova i poboljšali sadržaj naših promidžbenih poruka.

Kategorije obrađenih podataka

- e-mail adresa, broj klikova iz e-maila, stopa otvaranja e-mailova, ime/prezime, zanimanje i radno mjesto, članski broj programa Radisson Rewards

Izvor podataka

- od pružatelja usluga analitike e-mailova

Temelj za obradu

- U legitimnom je interesu grupe Radisson Hotel Group da kao tvrtka sazna koliko se puta kliknulo na poveznice iz e-mailova kako bi utvrdila treba li nešto poboljšati. U tom kontekstu poslovni interesi grupe Radisson Hotel Group imaju prednost pred vašima.

Primatelji podataka:

- drugi uključeni subjekti iz grupe Radisson Hotel Group
- pružatelji informatičkih usluga
- pružatelj usluga analitike e-mailova

Analitika

Možemo upotrebljavati sve podatke koje nam date u analitičke svrhe radi optimizacije vašeg iskustva, poboljšanja promidžbe, poslovne i operativne učinkovitosti, stvaranja segmenata korisnika na temelju njihovih osobnih podataka i prilagođavanja ponuda i promocija vašim željama i potrošačkim navikama. U kontekstu takve analitike, analiziramo i možemo kombinirati različite podatke koje imamo o svojim gostima, uključujući (i) odgovore na ankete o zadovoljstvu gostiju; (ii) komunikaciju između nas i naših gostiju; (iii) stope klikova na poveznice iz naših promidžbenih poruka; (iv) ponašanje gostiju na našim web-mjestima; (v) rezervacije; i (vi) sve informacije koje primimo putem programa Radisson Rewards. Pogledajte i posebne odjeljke namijenjene analitici promidžbenih poruka o sastancima i događanjima i analitici newslettera i promidžbenih poruka.

Kategorije obrađenih podataka

- Pojedinosti o boravku u hotelu, adresa, rezervacije (hotel, restoran, događanje, kazalište itd.), datum dolaska i odlaska, titula, ime/prezime, ime/prezime odraslih pridruženih gostiju, e-mail adrese, broj telefona, vrsta platne kartice, broj i datum isteka, članski broj programa Radisson Rewards, povijest iskorištenih bodova.

Izvor podataka

- izravno od vas prilikom registracije za Radisson Rewards ili upotrebe bodova iz programa Radisson Rewards
- izravno od vas putem obrasca za online rezervaciju
- putem kanala za online rezervaciju koji ste upotrijebili za rezervaciju
- od putničkog agenta
- iz našeg pozivnog centra
- od pružatelja analitike e-mailova
- izravno od vas kada zatražite dodatnu uslugu / dodatni sadržaj na recepciji ili od conciergea

Temelj za obradu

- U legitimnom je interesu grupe Radisson Hotel Group da kao tvrtka razumije želje i potrošačke navike svojih gostiju. U tom kontekstu poslovni interesi grupe Radisson Hotel Group imaju prednost pred vašima.

Primatelji podataka:

- drugi uključeni subjekti iz grupe Radisson Hotel Group
- pružatelji informatičkih usluga
- pružatelj usluga analitike
- pružatelji ciljanih oglasa.

Društveni mediji i online recenzije

Možemo obrađivati vaše osobne podatke dobivene putem platformi društvenih medija (uključujući Facebook, Instagram, LinkedIn, Weibo i Twitter) ili online recenzija (uključujući TripAdvisor) o brendovima Radisson Hospitality u svrhu (i) odgovora na vaša pitanja ili pritužbe; (ii) praćenja našeg ugleda na internetu; i (iii) unapređenja naših usluga i utvrđivanja prilika na koje se moramo usredotočiti.

Pojedine stranice na društvenim medijima omogućuju korisnicima slanje vlastitog sadržaja. Imajte na umu da je sav sadržaj koji pošaljete na stranicu na društvenim medijima javno vidljiv i morate biti oprezni ako dajete određene osobne podatke (npr. informacije o financijama ili adresi) putem tih platformi. Ne snosimo odgovornost za postupke drugih pojedinaca ako osobne podatke objavite na nekoj platformi društvenih medija (npr. Facebooku ili Instagramu). Pogledajte i politike zaštite privatnosti i pravila o upotrebi kolačića na platformama društvenih medija koje upotrebljavate.

Kategorije obrađenih podataka

- Osobni podaci koje odlučite podijeliti s nama ili objavite na društvenim medijima ili online recenzijama za nas.

Izvor podataka

- izravno od vas putem javno dostupnih stranica društvenih medija, kanala za rezervacije na internetu ili drugih web-mjesta (recenzija)
- od našeg pružatelja usluga praćenja ugleda na internetu.

Temelj za obradu

- U legitimnom je interesu grupe Radisson Hotel Group da kao tvrtka obrađuje osobne podatke koje ste odlučili podijeliti s nama ili javno na platformama društvenih medija, kanalima za rezervacije na internetu ili drugim web-mjestima (recenzijama) da bismo poboljšali svoje usluge i prepoznali poslovne prilike. U tom kontekstu poslovni interesi grupe Radisson Hotel Group imaju prednost pred vašima.

Primatelji podataka:

- drugi uključeni subjekti iz grupe Radisson Hotel Group
- pružatelj usluga praćenja ugleda na internetu.

Nagradne igre na društvenim medijima

Povremeno na nekim stranicama društvenih medija možemo organizirati nagradnu igru. Ako odlučite sudjelovati u takvoj nagradnoj igri, obradit ćemo vaše osobne podatke u svrhu organizacije i upravljanja nagradnom igru na društvenim medijima i izbora pobjednika.

Kategorije obrađenih podataka

- To ovisi o podatkovnim poljima u dotičnoj nagradnoj igri, ali gotovo uvijek uključuje sljedeće kategorije podataka:

adresa, e-mail adresa, ime/prezime, broj telefona

Izvor podataka

- izravno od vas putem naših stranica na društvenim medijima

Temelj za obradu

- Obrada je nužna za poduzimanje koraka prema sklapanju i izvođenju ugovora kada prihvatite uvjete i odredbe nagradne igre.

Primatelji podataka:

- drugi uključeni subjekti iz grupe Radisson Hotel Group
- pružatelj informatičkih usluga

Vaša prava - prema zakonima o zaštiti privatnosti u EU-u

Ako se nalazite u EU-u, zakoni o zaštiti privatnosti u EU-u osiguravaju konkretna prava, ukratko opisana u nastavku, koja u načelu možete ostvariti besplatno uz zakonske iznimke. Ta prava mogu biti ograničena, npr. ako bi ispunjavanjem vašeg zahtjeva otkrili osobne podatke druge osobe ili ako zatražite da izbrišemo podatke koje smo zakonski dužni čuvati, odnosno čije je čuvanje u našem legitimnom interesu. Da biste ostvarili svoja prava, možete podnijeti zahtjev e-mailom na dataprotection@radissonhotels.com.

Ako imate neriješenih pitanja, imate pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu u državi u kojoj živite ili u kojoj vjerujete da je došlo do povrede. Preporučujemo da se prvo obratite nama, ali u mjeri u kojoj se to pravo odnosi na vas, imate pravo uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu.

1. Pravo na povlačenje privole

Bilo gdje gdje je potrebna vaša privola možete je povući u svakom trenutku na vlastitu inicijativu tako da se prijavite na svoj račun na našem web-mjestu (ako ga imate) ili nam se obratite na dataprotection@radissonhotels.com. Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost prikupljanja i obrade vaših podataka na temelju privole do trenutka povlačenja iste. Imajte na umu da možda imamo druge pravne temelje za obradu vaših podataka u druge svrhe, kako je navedeno u ovoj politici zaštite privatnosti.

2. Pravo na pristup i ispravak podataka

Imate pravo na pristup svojim podacima te ih imate pravo pregledati i ispraviti. Možete pravo zatražiti nas kopiju svojih podataka da biste ih pregledali i ispravili ako želite ispraviti podatke kao što su vaše ime, e-mail adresa, lozinke i/ili druge preferencije i to možete učiniti tako da se prijavite na svoj račun na našem web-mjestu (ako ga imate) ili nam se obratite na dataprotection@radissonhotels.com. Možete zatražiti i kopiju osobnih podataka koji su obrađeni kako je opisano u ovoj politici zaštite privatnosti.

3. Pravo na brisanje

U skladu sa zakonom o zaštiti privatnosti u EU-u, imate pravo na brisanje osobnih podataka koje smo obradili kako je opisano u ovoj politici zaštite privatnosti u slučaju da oni više nisu potrebni u svrhe u koje su vaši osobni podaci originalno prikupljani ili obrađeni ili u slučaju da ste povukli svoju privolu ili uložili prigovor na obradu kako je opisano o politici zaštite privatnosti i ne primjenjuju se drugi pravni temelji za obradu. Želite li da se vaši osobni podaci izbrišu, podnesite zahtjev e-mailom na dataprotection@radissonhotels.com.

4. Pravo na ograničenje obrade

U određenim situacijama opisanima u zakonu o zaštiti privatnosti u EU-u, možete nas zatražiti da ograničimo obradu vaših osobnih podataka. Na primjer, to može biti kada osporavate točnost svojih osobnih podataka. U tom slučaju ograničit ćemo obradu sve dok ne potvrdimo točnost vaših podataka.

5. Pravo na prigovor na obradu

U određenim situacijama opisanima u zakonu o zaštiti privatnosti u EU-u, možete uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, uključujući kada se vaši osobni podaci upotrebljavaju za izravnu promidžbu.

6. Pravo na prenosivost podataka

Ako ste nam svoje podatke dali izravno i obrada se obavlja automatski na temelju vaše privole ili radi izvođenja ugovora koji ste sklopili s nama, imate pravo primiti svoje osobne podatke koje obrađujemo u strukturiranom, uobičajenom formatu koji se može čitati na računalu te prenijeti te podatke drugom pružatelju usluga.

Vaša prava - korisnici izvan EU-a

Ovisno o tome gdje se nalazite, imate različita prava u pogledu osobnih podataka, a mi ćemo se pridržavati važećih zahtjeva mjerodavnih zakona i ove politike zaštite privatnosti.

Ruski državljani

U skladu s ruskim saveznim zakonom „O osobnim podacima” br. 152-FZ, prikupljamo, bilježimo, sistematiziramo, skupljamo, ažuriramo (obnavljamo i mijenjamo) te izvlačimo osobne podatke o građanima Rusije služeći se bazama podataka koje se nalaze na teritoriju Ruske Federacije. Ako navedete da ste državljanin Ruske Federacije, obradit ćemo vaše osobne podatke u skladu s ovim uvjetom i vaš će se profil držati u bazama podataka u Ruskoj Federaciji. Ako ne navedete da ste građanin Ruske Federacije, ne možemo obrađivati ni održavati vaše osobne podatke prema tim uvjetima i nećemo snositi odgovornost po tom pitanju. Isključivo vi snosite odgovornost za navođenje države čiji ste državljanin. Informacije s osobnim podacima ruskih državljana mogu se prenositi iz Ruske Federacije u države koje osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka, uključujući države članice Europske unije i druge države za koje ruski zakoni priznaju da pružaju odgovarajuću razinu zaštite te u druge države koje možda ne osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka. Kada nam šaljete informacije na našim web-mjestima i aplikacijama, obrascima ili registracijom na našim web-mjestima, programima i aplikacijama ili obavljate rezervacije, dajete nam privolu za obradu vaših osobnih podataka.

Sigurnosne mjere

Provode se odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala odgovarajuća razina sigurnosti vaših osobnih podataka, uključujući, između ostalog, tehnike šifriranja, kontrole pristupa fizičkim i informatičkim sustavima, obaveze povjerljivosti itd.

U slučaju kompromitiranja osobnih podataka zbog povrede osobnih podataka, obavijestit ćemo sve relevantne sudionike prema mjerodavnim zakonima.

Koja se pravila primjenjuju na djecu?

Ne prikupljamo i ne tražimo osobne podatke osoba mlađih od 18 godina niti svjesno dopuštamo tim osobama da rezerviraju sobu u našim hotelima. Ako saznamo da smo prikupili osobne podatke od djeteta mlađeg od 18 godina bez potvrde o roditeljskom pristanku, odmah ćemo poduzeti mjere za brisanje tih podataka. Ako mislite da imamo ili da bismo mogli imati podatke o djetetu mlađem od 18 godina, obratite nam se na dataprotection@radissonhotels.com.

Kako vaše osobne podatke dijelimo s trećim stranama?

Podatke dijelimo i otkrivamo samo kako je navedeno ovdje, a to uključuje i treće strane.

Vaši osobni podaci dijele se i s državnim tijelima i/ili policijom ako je to potrebno za gore navedene svrhe, ako tako nalaže zakon ili ako je to potrebno za pravnu zaštitu legitimnih interesa voditelja obrade u skladu s važećim zakonima. Nadalje, vaše osobne podatke i druge informacije možemo dijeliti s nasljednikom dijela ili cijelog našeg poslovanja ako je to u našem legitimnom interesu radi omogućavanja prodaje poslovanja i u tom kontekstu naši poslovni interesi imaju prednost pred vašima. Na primjer, ako prodamo dijelove svoje tvrtke ili imovine, možemo otkriti korisničke podatke u sklopu te transakcije, a u skladu s važećim zakonom.

Međunarodni prijenosi podataka

Ako se nalazite unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP-a), podaci koje prikupimo od vas u skladu s ovom politikom zaštite privatnosti mogu se prenositi i pohranjivati na odredištu izvan EGP-a, uključujući u svrhu obrade tih podataka kod odabranih voditelja obrade radi olakšavanja poslovanja grupe Radisson Hotel Group. Države izvan EGP-a možda nemaju zakone koji pružaju istu razinu zaštite osobnih podataka kao zakoni unutar EGP-a. U tom slučaju uvest ćemo odgovarajuće zaštitne mjere kako bismo osigurali da su takvi prijenosi u skladu sa zakonom o zaštiti privatnosti u EU-u, uvođenjem standardnih ugovornih klauzula koje odobrava Europska komisija kako bismo osigurali odgovarajuću zaštitu.

Želite li više informacija o mjerama zaštite prijenosa podataka i našim mehanizmima, možete nam se obratiti na dataprotection@radissonhotels.com.

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke čuvamo dokle god je potrebno da bismo ispunili aktivnosti navedene o ovoj politici zaštite privatnosti, koliko smo vam rekli da ćemo ih čuvati ili koliko dopušta važeći zakon. Na primjer, vaše osobne podatke možemo čuvati ako je to razumno potrebno da bismo se pridržavali zakonskih dužnosti, ispunili zakonske zahtjeve, riješili sporove ili tužbe ili koliko je potrebno da bismo proveli politiku zaštite privatnosti te spriječili prijevaru i zloupotrebu.

Pri utvrđivanju odgovarajućeg razdoblja čuvanja vaših podataka, u obzir uzimamo količinu, prirodu i osjetljivost osobnih podataka, moguću opasnost od štete zbog neovlaštene upotrebe ili otkrivanja podataka, svrhe u koje obrađujemo vaše osobne podatke i možemo li te svrhe postići drugim sredstvima te primjenjive zakonske uvjete.

Primjenjuje li se ova politika zaštite privatnosti na web-mjesta trećih strana?

Ako kliknete poveznicu na web-mjesto treće strane, odvest će vas na web-mjesto kojim ne upravljamo i naša politika zaštite privatnosti više neće biti na snazi. Vaše pregledavanje i interakcija s drugim web-mjestom podliježe uvjetima upotrebe i privatnosti te drugim pravilima web-mjesta treće strane. Pažljivo pročitajte politike zaštite privatnosti na drugim web-mjestima. Ne snosimo odgovornost za informacije ili sadržaj web-mjesta trećih strana.

Što ako izmijenimo ovu politiku?

Zadržavamo pravo povremeno mijenjati i ažurirati ovu politiku zaštite privatnosti. O tim promjenama ćemo vas obavijestiti ako one znače temeljne promjene u obradi ili ako su važne zbog prirode obrade ili važne za vas i utječu na vaša prava na zaštitu podataka.

Kako nas kontaktirati

Slobodno nam pošaljite pitanja, komentare, napomene, zahtjeve ili prigovore na ovu politiku zaštite privatnosti na dataprotection@radissonhotels.com. Ako imate pitanja o praksi u pojedinom hotelu ili o informacijama koje ste u njemu dobili, obratite se izravno hotelu.

Možete nam pisati i na:

Radisson Hospitality Belgium BV/SRL
Ured za zaštitu podataka
Avenue du Bourget 44
1130 Bruxelles, Belgija