Uvjeti prodaje

Ukupni predviđeni trošak smještaja uključuje cijenu sobe, predviđene poreze i predviđene naknade. Ukupni predviđeni trošak boravka ne uključuje bilo koje dodatne primjenjive cijene usluga ili naknade koje vam može naplatiti hotel. Predviđeni porezi i predviđene naknade uključuju primjenjive lokalne poreze, državne pristojbe i naknade u resortu koje je utvrdio hotel. Stvarni porezi i naknade mogu se razlikovati.

Konverzije valuta predstavljaju procjene i daju se samo u svrhu usporedbe. Konačan trošak boravka naplaćuje se u lokalnoj valuti hotela.

Gosti su pri prijavi obvezni predočiti važeći osobni dokument s fotografijom i kreditnu karticu za bilo kakve nepredviđene troškove. Gost koji je izvršio rezervaciju mora biti vlasnik bankovne kartice. U slučaju da se kartica ne predoči, iznos predujma bit će vraćen i tražit će se drugačiji način plaćanja.

Precrtana cijena i informacije o cijeni prikazuju se samo radi usporedbe i odražavaju cijenu prije ponuđenog popusta. Pravila o cijenama za precrtane cijene mogu biti manje restriktivna i ta se pravila ne odnose na cijenu s popustom. Ako želite pogledati informacije o cijeni za početne cijene bez popusta koje su precrtane, pogledajte informacije o precrtanoj cijeni.

Pridržavamo pravo na izmjenu ili otkazivanje rezervacije ako se, po našem vlastitom nahođenju, pokaže da je gost sudjelovao u prijevari, nezakonitoj ili drugoj neprimjerenoj aktivnosti, ili ako rezervacija sadrži ili proizlazi iz prijevare, pogreške ili propusta.

Naša politika zaštite privatnosti primjenjuje se na sve prikupljene podatke.

Putovanje s djecom: Općenito, djecom se smatraju osobe u dobi od 0 do 11 godina. Dodatne naknade mogu se naplatiti za djecu koja borave u istoj sobi kao i njihovi skrbnici kada se zatraže dodatna posteljina ili usluge kao što je doručak. Za više informacija obratite se izravno rezerviranom hotelu.

Hoteli isključivo za odrasle: U specifičnom slučaju ovih hotela svi gosti trebaju imati najmanje 18 godina. Maloljetnicima nije dopušten boravak u ovim hotelima.

Gosti koji borave u Rusiji:

- Ruske goste molimo da pri prijavi predoče rusku putovnicu. Za djecu u dobi od 14 godina i mlađu treba predočiti rodni list. Gosti u dobi od 18 godina i mlađi trebaju imati ovjerenu suglasnost jednog od roditelja kojom im se dopušta boravak u objektu.

- Strani gosti trebaju predočiti putovnicu s vizom i migracijsku iskaznicu.

Rješavanje sporova za naše goste u Francuskoj 

Nakon što od RHG-ove korisničke službe ili hotela koji se nalazi u Francuskoj zatraži rješavanje spora mirnim putem, te u slučaju dobivanja negativnog odgovora ili nedostatka odgovora unutar šezdeset (60) dana od slanja zahtjeva, gost može uputiti predmet Posredniku za turizam i putovanja na adresu BP 80303 – 75823 Paris Cedex 17. Upućivanje na posrednika može se izvršiti unutar dvanaest (12) mjeseci nakon prve pritužbe. Obrazac za upućivanje na posrednika dostupan je na sljedećoj poveznici: https://cloud7.eudonet.com/Specif/EUDO_03874/FormulaireDossierLitiges/home.aspx.