Radisson Rewards Brand - Generic Donation page - Redeem NGO page

Przekaż punkty dla uchodźców z Ukrainy

Przekaż punkty na wsparcie dzieci i rodzin w potrzebie - uchodźcy z Ukrainy

W obliczu ostatnich wydarzeń na Ukrainie i w regionie Radisson Hotel Group podejmuje niestrudzone działania, aby zapewnić opiekę i wsparcie uchodźcom z tego kraju. 

Chcąc wykorzystać hojność naszych klientów, zainicjowaliśmy projekt #RadissonHelps, w ramach którego ofiarowane datki zostaną przekazane na najpilniejszą pomoc humanitarną: 

  • Wsparcie praktycznych potrzeb finansowych 
  • Zapewnienie mieszkania i wsparcia w zakresie podstawowych potrzeb na start 
  • Zapewnienie wsparcia psychologicznego Jeśli chcesz pomóc, możesz przekazać swoje punkty Radisson Rewards, które zostaną zamienione na gotówkę z przeznaczeniem na te cele. 

Ponadto program Radisson Rewards zobowiązuje się do przekazania środków o równowartości 10 milionów punktów na wsparcie tej inicjatywy. Choć fundusze będą przekazywane bezpośrednio przez Radisson Hotel Group, ściśle współpracujemy z lokalnymi organizacjami charytatywnymi, aby określić najlepsze sposoby wsparcia. 

Jak to działa: 

  1. Zaloguj się na swoje konto Radisson Rewards 
  2. Zgłoś chęć przekazania punktów na wsparcie 
  3. Wybierz liczbę punktów, którą chcesz przekazać: w przyrostach co 1000 pkt., co najmniej 3000 punktów.

Można też skontaktować się z nami telefonicznie

Radisson Rewards Brand - Generic Donation page II - Redeem NGO page
Nie jesteś uczestnikiem programu Radisson Rewards? Dołącz teraz