Odpowiedzialny biznes - roślina

Odpowiedzialny biznes: przedstawiamy partnerów

Z tymi organizacjami współpracujemy nad ulepszaniem świata

Odpowiedzialny biznes i partnerzy

Korzyści dla uczestników programu Radisson Rewards

Portfolio projektów ochrony klimatu First Climate należy do najobszerniejszych na świecie.

First Climate jest ogólnoświatowym partnerem Radisson Meetings' w dziedzinie konferencji neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla (Carbon Neutral Meetings), a kompensując skutki emisji, wspieramy społeczności w Peru, Kenii oraz Indiach.

Uczestnicy programu Radisson Rewards mogą przeznaczyć swoje punkty na projekt redukcji emisji dwutlenku węgla w Madre de Dios w Peru, gdzie wdrażane są ekologiczne praktyki gospodarki leśnej.

Więcej informacji
W ramach partnerstwa z Just a Drop umożliwiamy dostęp do wody pitnej dzieciom na całym świecie. Wdrożyliśmy program wielokrotnego wykorzystywania ręczników, w ramach którego prosimy gości o ponowne używanie ręczników i rezygnację z ich wymiany. Za każdy ponownie wykorzystany ręcznik wpłacamy datek na rzecz Just a Drop. Dzięki naszemu partnerstwu z Just a Drop dostęp do wody pitnej zyskało ponad 25 000 osób z Kenii, Nikaragui, Peru oraz Indii.
Więcej informacji
Wskutek chorób, którym można zapobiec przez zwykłe mycie rąk, umiera corocznie ponad 7 milionów dzieci. Dzieci te często mieszkają w społecznościach pozbawionych dostępu do mydła. W ramach współpracy z Soap for Hope niewykorzystane kawałki mydła są przetwarzane lokalnie przy użyciu innowacyjnego procesu prasowania na zimno, który nie wymaga wody bieżącej ani elektryczności. Następnie kostki mydła są przekazywane bezpłatnie lokalnym społecznościom, aby zapobiegać chorobom.
Więcej informacji
Grupa Radisson Hospitality AB została wyróżniona przez EcoVadis srebrną nagrodą za ekologiczne praktyki w łańcuchu dostaw. EcoVadis dąży do doskonalenia praktyk ekologicznych i społecznych firm, wykorzystując wpływ globalnych łańcuchów dostaw. Srebrne wyróżnienie oznacza, że zajmujemy miejsce wśród 30% najlepszych firm ocenianych przez EcoVadis.
Więcej informacji

International Tourism Partnership (ITP) to niekonkurencyjna platforma umożliwiająca wymianę pomysłów i współpracę czołowym firmom hotelarskim na świecie, sprzyjając w ten sposób odpowiedzialnym praktykom biznesowym.

Strategia i cele odpowiedzialnego biznesu Radisson Hotel Group są w pełni zgodne z celami ITP na rok 2030, przyczyniają się do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz celów porozumienia klimatycznego COP 21.

Więcej informacji
YCI to półroczny program edukacyjny zwiększający szanse młodzieży na zatrudnienie. Oferowany jest bezrobotnej młodzieży o ograniczonych perspektywach społeczno-ekonomicznych w 19 krajach na pięciu kontynentach. W ramach YCI pracujemy z młodymi ludźmi, którzy mają niewielkie szanse na legalne zatrudnienie lub poprawę sytuacji życiowej bez pomocy z zewnątrz. Program oferuje uczniom umiejętności życiowe i zawodowe, które mogą zwiększyć ich szanse na zatrudnienie, a także pomóc w świadomym wyborze kariery i podejmowaniu pozytywnych decyzji życiowych. Aż 85% absolwentów programu uzyskuje zatrudnienie lub kontynuuje edukację.
Więcej informacji
W 2009 roku firma Radisson Hospitality A/B została sygnatariuszem inicjatywy United Nations Global Compact i przyjęła jej dziesięć zasad w obszarach praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska oraz zwalczania korupcji. Sygnatariusze podejmują strategiczne działania na rzecz realizacji szerzej zakrojonych celów społecznych, takich jak Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, kładąc nacisk na współpracę i innowacyjność.
Więcej informacji
UN CEO Water Mandate ma na celu mobilizację masy krytycznej liderów biznesowych na rzecz odpowiedzialnej gospodarki wodnej w firmach. Radisson Hospitality AB była pierwszą firmą z branży hotelarskiej, która podpisała UN CEO Water Mandate już w 2014 r. W ramach inicjatywy UN CEO Water Mandate firmy pracują nad sześcioma aspektami oszczędnej gospodarki wodnej: bezpośrednią działalnością operacyjną, łańcuchem dostaw, działaniami zbiorowymi, polityką publiczną, zaangażowaniem w życie społeczności lokalnej oraz transparentnością.
Więcej informacji

Turystyczny kodeks etyczny na rzecz ochrony dzieci (Tourism Child-Protection Code of Conduct) to jedyny na świecie zbiór zasad biznesowych, który firmy turystyczne mogą wdrożyć dobrowolnie, aby przeciwdziałać dziecięcej turystyce seksualnej i handlowi dziećmi. The Code jest wspólnym przedsięwzięciem prywatnego sektora turystycznego i globalnej organizacji na rzecz obrony praw dzieci ECPAT.

Radisson Hotel Group wspiera The Code i jest członkiem ECPAT-USA.

Więcej informacji
Radisson Hotel Group współpracuje z uznanymi na świecie podmiotami przyznającymi eko-etykiety, Green Key i Green Key Global, które audytują działalność hoteli. Uczestniczymy też w największych programach zielonych hoteli, takich jak program TripAdvisor GreenLeaders. Eko-etykiety ma już ponad 450 hoteli Radisson.
Więcej informacji
Radisson Hotel Group jest pierwszą dużą, międzynarodową grupą hotelową, która wykorzystuje ceniony program certyfikacyjny niezależnej instytucji Safehotels z korzyścią dla gości, pracowników i właścicieli. Jest to wyróżnienie o decydującym znaczeniu dla gości biznesowych i turystów, a także dla wszelkich organizacji i firm planujących wydarzenie lub konferencję w hotelu.
Więcej informacji
Radisson jest członkiem-założycielem Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Hoteli (Hotel Security Working Group, HSWG) w Radzie Doradczej ds. Bezpieczeństwa poza Granicami (OSAC) amerykańskiego Departamentu Stanu. Grupa Robocza wymienia się informacjami na temat zagrożeń, prowadzi doroczne wspólne sesje szkoleniowe i umożliwia członkom monitorowanie nowych niebezpiecznych zjawisk. Radisson jest jednym z głównych członków HSWG.
Więcej informacji