Park Plaza Beijing Wangfujing - Contact information

How to find Park Plaza Beijing Wangfujing

97 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, China