En spegelbild av jorden i en vattendroppe som sitter på ett löv.

Hälsa och säkerhet

Vi åtar oss att skapa en ren och trygg miljö med hjälp av hälso- och säkerhetsprotokoll

I takt med att covid-19 fortsätter och världen utvecklas mot det nya normala fortsätter Radisson Hotels sina proaktiva insatser för att säkerställa våra gästers säkerhet och välbefinnande. 

RHG:s säkerhetsprotokoll

Som en del av Radisson Hotels säkerhetsprotokoll är vår högsta prioritet att upprätthålla högsta säkerhetsnivå i enlighet med varje lands lokala bestämmelser. Förebyggande åtgärder omfattar desinficering av alla viktiga ingångar, inklusive bufféområden och delar som ofta vidrörs i allmänna områden. Anpassad kontaktlös service erbjuds på alla våra hotell i den utsträckning det är möjligt. Våra teammedlemmars hälsa övervakas och de får regelbunden utbildning om hur man förebygger covid. Vi övervakar dessutom inomhusluftens kvalitet kontinuerligt och vissa hotell installerar koldioxidmätare i områden som mötesrum och fitnesscenter.

PCR-tester

I syfte att underlätta återgången till resor kan Radisson Hotels hänvisa gäster till en lättillgänglig och prisvärd plats för PCR-tester. Dessutom kommer vissa hotell att erbjuda PCR-tester på plats för grupper eller enskilda gäster, eller PCR-tester med självprovtagning via koncernens specialiserade partner.

Tillgång till läkarhjälp för att skapa sinnesfrid

Våra hotellteam är beredda att hjälpa till att garantera allas säkerhet och välbefinnande. Som en del av vårt fortsatta arbete med att hjälpa våra gäster att njuta av en avkopplande vistelse kan våra hotell tillhandahålla information om lokalt tillgänglig läkarhjälp och support. Om du eller någon i din grupp inte mår bra, gör våra teammedlemmar allt de kan för att hjälpa er att kontakta de bästa lokala resurserna och lokala medicinska rådgivarna. Vårt team kan tillhandahålla information om närmaste apotek och butiker för att köpa personlig skyddsutrustning, ansiktsmasker och andra nödvändigheter.

Flexibilitet vid avbokning

Vi uppdaterar ständigt vår globala avbokningspolicy med målsättningen att erbjuda dig så mycket flexibilitet och så bekväm planering som möjligt. Vår policy är föremål för lokala bestämmelser och variationer som gäller för hotellet som juridisk person. Se mer på denna sida.

Reseråd

I syfte att hjälpa dig att känna till globala restriktioner och riktlinjer vill vi dela Travel Weeklys praktiska verktyg med dig. Där kan du se uppdaterad information om inreseregler runt om i världen, inklusive karantänkrav, reserestriktioner, obligatoriska tester eller dokument. Justera filtren för att se vad du behöver göra och ta med dig beroende på ditt pass, ditt avreseland och din destination. Friskrivningsklausul: Se till att hålla dig uppdaterad om de aktuella resereglerna i ditt land och det land du planerar att besöka, eftersom restriktioner, regler och förordningar ständigt förändras. Radisson Hotels ansvarar inte för informationen och innehållet på Travel Weeklys karta med covid-relaterade inreseregler.

Ett nytt protokoll med tio steg för mötes- och evenemangslokalerna introduceras för närvarande på våra hotell. Nya procedurer för städning och desinficering, ökad uppmärksamhet på säkerheten i gemensamma utrymmen, skyddsutrustning och uppdaterad utbildning för teammedlemmar ingår i de nya protokollen. Personalen på alla våra hotell runt om i världen informeras om dessa protokoll och uppmuntras starkt att implementera dem. Dessa protokoll beskriver specifika rutiner och åtgärder som är utformade för att du ska känna dig trygg när du besöker oss. Läs åtgärdsöversikten nedan eller titta på videon som innehåller mer detaljerad information.

Våra hotells städnings- och säkerhetsprotokoll med tio steg för möten och evenemang

I syfte att tillhandahålla en säker och ren miljö nästa gång du arrangerar en konferens eller en social sammankomst har vi också implementerat en rutin med tio steg för grundlig rengöring av möteslokalerna i våra hotell och för att följa regler om fysisk distansering. Vi prioriterar ditt välbefinnande, så att du kan hålla möten med fullständig sinnesfrid.
En ritad illustration av en gäst som lämnar över sin överrock säkert till en hotellanställd.

1. Personliga tillhörigheter

Säkerställ säker hantering av personliga tillhörigheter i särskilt avsedda områden.

En ritad illustration av en konferensdeltagare som använder en handspritstation nära området för möten och evenemang.

2. Stationer med handsprit

Installera stationer med handsprit och handskar i allmänna områden och i mötes- och evenemangslokaler.

En ritad illustration av hotellanställda som städar området för möten och evenemang.

3. Öka städning och desinficering

Utför regelbunden städning och desinficering i alla hotellområden, med särskild uppmärksamhet på ytor som berörs ofta.

En ritad illustration av ren luft som strömmar från en ventilationsspringa och sprids omkring i området för möten och evenemang.

4. Luftflöde

Förbättra luftcirkulationsprocesser för att förbättra luftkvaliteten.

En ritad illustration av en hotelldörr med en hängande skylt som anger att området för möten och evenemang har städats.

5. Hängande skyltar

Häng upp skyltar med information om städning och desinficering på dörrarna till varje mötesrum.

En ritad illustration av en hotellanställd som desinficerar fasta objekt som används ofta.

6. Desinficeringslåda

Placera en ”desinficeringslåda” för använt kontorsmateriel i mötesrummen och desinficera de olika delarna efter varje evenemang.

En ritad illustration av gäster som sitter i ett konferensrum, där borden står 1,8 m från varandra.

7. Fysisk distansering

Säkerställ fysisk distansering i mötes- och evenemangslokaler.

En ritad illustration av en konferensarrangör som kontaktar hotellets evenemangsansvariga under ett möte eller evenemang.

8. Evenemangsansvarig

Säkerställ att din evenemangsansvarige på hotellet är tillgänglig för direkt kontakt via din enhet, så att du kan få hjälp med det du behöver under evenemanget.

En ritad illustration av mat och drycker i enskilda förpackningar för ett möte/evenemang.

9. Livsmedelssäkerhet

Följ och respektera de strikta procedurerna vid all servering av mat och dryck.

En ritad illustration av en hotellanställd som rengör en kaffemaskin i området för möten och evenemang.

10. Kaffemaskiner

Rengör och desinficera kaffemaskiner regelbundet.