En spegelbild av jorden i en vattendroppe som sitter på ett löv.

Hälsa och säkerhet

Vi åtar oss att skapa en ren och trygg miljö med hjälp av hälso- och säkerhetsprotokoll

En av våra högsta prioriteter är våra gästers, teammedlemmars och affärspartners hälsa, trygghet och säkerhet. COVID-19 har i grunden förändrat vårt sätt att leva, så vi anpassar vår dagliga verksamhet för att passa det nya normala. Som svar på detta har vi och ett expertteam granskat våra befintliga procedurer för hälsa och säkerhet och tagit fram ett nytt säkerhetsprotokoll. Detta djupgående rengörings- och desinficeringsprotokoll skapades i samarbete med SGS och är utformat för att säkerställa din säkerhet och sinnesfrid hela vägen från incheckning till utcheckning. Titta på våra videor om städnings- och säkerhetsprotokoll för att ta reda på mer.

Uppdatering om säkerhetsprotokoll

Ansiktsmasker och personlig skyddsutrustning:

  • I syfte att skydda våra gästers, teammedlemmars och besökares hälsa och säkerhet kräver vi att man använder ansiktsmasker på offentliga platser (områden) inomhus på alla hotell, i väntan på lokala regler. *För barn under två års ålder eller någon som har svårt att andas, är medvetslös, funktionshindrad eller på annat sätt oförmögen att ta av masken utan hjälp är ansiktsmasker inte obligatoriska.
  • På hotell i vissa länder i Europa, Afrika, Mellanöstern och Asien-Stillahavsregionen måste teammedlemmar bära personlig skyddsutrustning om det krävs lokalt.
Snabba covid-19-test på plats för evenemangsdeltagare:
 
I syfte att erbjuda bekvämlighet och trygghet för återgången till personliga möten och evenemang har vi introducerat snabba covid-19-antigentest på plats för deltagare. Vi samarbetar med ledande vårdleverantörer för att tillhandahålla denna tjänst och göra alternativet tillgängligt i 23 länder i Europa, Mellanöstern och Afrika. Se fliken ”Snabba covid-19-test” nedan för mer information.
 
PCR-tester 
 
I syfte att underlätta återgången till resor kan Radisson Hotels hänvisa gäster till en lättillgänglig och prisvärd plats för PCR-tester. Dessutom kommer vissa hotell att erbjuda PCR-tester på plats för grupper eller enskilda gäster, eller PCR-tester med självprovtagning via koncernens specialiserade partner.
Ett nytt protokoll med tio steg för mötes- och evenemangslokalerna introduceras för närvarande på våra hotell. Nya procedurer för städning och desinficering, ökad uppmärksamhet på säkerheten i gemensamma utrymmen, skyddsutrustning och uppdaterad utbildning för teammedlemmar ingår i de nya protokollen. Personalen på alla våra hotell runt om i världen informeras om dessa protokoll och uppmuntras starkt att implementera dem. Dessa protokoll beskriver specifika rutiner och åtgärder som är utformade för att du ska känna dig trygg när du besöker oss. Läs åtgärdsöversikten nedan eller titta på videon som innehåller mer detaljerad information.

Våra hotells städnings- och säkerhetsprotokoll med tio steg för möten och evenemang

I syfte att tillhandahålla en säker och ren miljö nästa gång du arrangerar en konferens eller en social sammankomst har vi också implementerat en rutin med tio steg för grundlig rengöring av möteslokalerna i våra hotell och för att följa regler om fysisk distansering. Vi prioriterar ditt välbefinnande, så att du kan hålla möten med fullständig sinnesfrid.
En ritad illustration av en gäst som lämnar över sin överrock säkert till en hotellanställd.

1. Personliga tillhörigheter

Säkerställ säker hantering av personliga tillhörigheter i särskilt avsedda områden.

En ritad illustration av en konferensdeltagare som använder en handspritstation nära området för möten och evenemang.

2. Stationer med handsprit

Installera stationer med handsprit och handskar i allmänna områden och i mötes- och evenemangslokaler.

En ritad illustration av hotellanställda som städar området för möten och evenemang.

3. Öka städning och desinficering

Utför regelbunden städning och desinficering i alla hotellområden, med särskild uppmärksamhet på ytor som berörs ofta.

En ritad illustration av ren luft som strömmar från en ventilationsspringa och sprids omkring i området för möten och evenemang.

4. Luftflöde

Förbättra luftcirkulationsprocesser för att förbättra luftkvaliteten.

En ritad illustration av en hotelldörr med en hängande skylt som anger att området för möten och evenemang har städats.

5. Hängande skyltar

Häng upp skyltar med information om städning och desinficering på dörrarna till varje mötesrum.

En ritad illustration av en hotellanställd som desinficerar fasta objekt som används ofta.

6. Desinficeringslåda

Placera en ”desinficeringslåda” för använt kontorsmateriel i mötesrummen och desinficera de olika delarna efter varje evenemang.

En ritad illustration av gäster som sitter i ett konferensrum, där borden står 1,8 m från varandra.

7. Fysisk distansering

Säkerställ fysisk distansering i mötes- och evenemangslokaler.

En ritad illustration av en konferensarrangör som kontaktar hotellets evenemangsansvariga under ett möte eller evenemang.

8. Evenemangsansvarig

Säkerställ att din evenemangsansvarige på hotellet är tillgänglig för direkt kontakt via din enhet, så att du kan få hjälp med det du behöver under evenemanget.

En ritad illustration av mat och drycker i enskilda förpackningar för ett möte/evenemang.

9. Livsmedelssäkerhet

Följ och respektera de strikta procedurerna vid all servering av mat och dryck.

En ritad illustration av en hotellanställd som rengör en kaffemaskin i området för möten och evenemang.

10. Kaffemaskiner

Rengör och desinficera kaffemaskiner regelbundet.