Hotel Sustainability Basics

På väg mot en hållbar hotell- och restaurangbransch

Vi är engagerade i en kollektiv vision som eftersträvar större hållbarhet inom hotell- och restaurangbranschen

På Radisson Hotel Group utgår vi från våra pelare för ansvarsfullt företagande: "Think People, Think Community, Think Planet". Som en del av detta åtagande samarbetar vi med World Travel and Tourism Council (WTTC) för att etablera en ny, globalt erkänd uppsättning hållbarhetsindikatorer, Hotel Sustainability Basics.
Ansvarsfullt företagande – gör skillnad

Vad är Hotel Sustainability Basics?

Våra gäster och partner vill skydda planeten. Det vill vi också. Hotel Sustainability Basics drivs av en global gemenskap av hotellgrupper, föreningar och destinationer, med en vision och ett åtagande att skapa en mer hållbar hotellbransch. Vi strävar efter att minska vårt ekologiska fotavtryck, stödja våra lokalsamhällen och främja inkludering och jämlikhet i våra team. En bättre framtid, och en bättre planet för alla, utgör kärnan i vad programmet syftar till att uppnå.

How are the basics implemented in our hotels?

Responsible Business - Responsible Business Partners UN Global Compact

Efficiency

We are committed to reducing our hotel's ecological footprint by improving our energy efficiency and water consumption. To this end we have multiple services available such as: our towel reuse program, carbon neutral meetings and waste management through the elimination of single-use plastics and the reduction of food waste.
Responsible Business - Planet

Planet

We are committed to creating a better future by reducing negative impacts on our planet. We already do this by replacing harmful cleaning products with eco-labelled products, offering vegetarian options on all our menus, not having plastic straws and stirrers, and introducing, as of 2024, bulk amenities in all our hotels.
Ansvarsfullt företagande – Människor som håller i jordklot

People

We want to contribute to a better evolution of society by integrating our activities in the social aspects of our community. To generate this positive impact in our community we rely on local suppliers, make donations and agreements with different local organizations in which our employees provide volunteering, and have women in leadership positions.