Meddelanden till konsumenter

Säkerhetsmeddelanden till konsumenter

På Radisson Hotel Group tar vi gästernas säkerhet och trygghet på största allvar. Som du kanske känner till, har Onity Brand Locks fått viss uppmärksamhet i media den senaste tiden för sin bristande låseffektivitet. Som en åtgärd för ökad försiktighet har ledningen för Radisson Hotel Group skapat riktlinjer för låsningsförbättring, direkt från tillverkaren till alla franchisehotell som för närvarande använder Onity Brand Locks. För mer detaljerad information om detta, besök Onitys webbplats.

Meddelande till konsumenter om bedrägerier

Olika former av lotteribedrägerier

Vi på Radisson Hotel Group är medvetna om att det finns vissa individer baserade i Kina, utan någon koppling till Radisson Hotel Groups hotellvarumärken, som hävdar att de är anställda av eller har någon koppling till Radisson Hotel Group, i officiell eller inofficiell kapacitet. Dessa individer har försökt att kontakta konsumenter med felaktiga uppgifter och påståenden om att vinna fiktiva tävlingar, lotterier, utlottningar eller andra former av prisdragningar. Syftet med detta är att försöka övertyga konsumenter att uppge bankuppgifter och/eller andra känsliga personuppgifter för att få tillgång till dessa fiktiva, icke existerande vinster (kontanter eller kontantkuponger) via ett konsumenterbjudande från Radisson Hotel Groups sida. Radisson Hotel Group är inte på något sätt inblandad i denna verksamhet och uppmuntrar konsumenter att kontakta oss direkt vid mottagande av ett sådant konsumenterbjudande..

Make My Holiday-bedrägerier

Radisson Hotel Group känner också till att många oönskade bedrägliga samtal görs till konsumenter från personer som hävdar att de är anställda eller har koppling till något av Radisson Hotel Groups hotellvarumärken för att erbjuda boende (på ett Radisson Hotels-hotell någonstans i världen) till konsumenter om de samtycker att betala en första förskottsbetalning över telefon via kreditkort. Radisson Hotel Group och dess dotterbolag har ingen koppling till något sådant erbjudande, och har inte heller som varumärke eller på annat sätt sponsrat sådana kampanjer eller erbjudanden.

Anställningsbedrägier

Ett antal oönskade bedrägliga e-postmeddelanden som syftar till att erbjuda anställning hos ett av Radisson Hotel Groups hotellvarumärken har cirkulerat, oftast med hänvisning till antingen Radisson eller Park Inn i Nigeria, Benin, Indien och Storbritannien. Dessa e-postmeddelanden riktar sig främst till arbetssökande som har lagt upp sin biografiska information på jobbsökningssidor och kan ofta identifieras med felstavningar, dålig grammatik och ovanliga returadresser inom korrespondensen. E-postmeddelandena kan innehålla bilagor i form av dokument med officiell prägel och avsändaren utger sig för att erbjuda anställning till jobbsökande utan någon mer omfattande anställningsintervju. Bedragarna begär därefter in personuppgifter och annan känslig information (inkl. passinformation, personnummer och andra personuppgifter) och/eller betalning av avgifter till utomstående parter för arbetstillstånd eller visum. Detta är inte en anställningspraxis inom något av Radisson Hotel Groups hotellvarumärken eller dess dotterbolag. Det är inte en legitim kommunikation från vår organisation och bör avfärdas, rapporteras och/eller ignoreras.

Vår allmänna rekommendation

Gällande konsumentprodukterbjudanden som på något sätt är förknippade med Radisson Hotel Group uppmanar vi dig att inte uppge känsliga personuppgifter eller skicka eventuell betalning till tredje part som svar på sådana erbjudanden. För att bekräfta giltigheten på en eventuell tvivelaktig anmälan, kommunikation eller erbjudanden som är kopplade till Radisson Hotel Group eller våra medlemsförbund, kontakta oss omgående på Radisson Hotel Groups kundsupport-center.