Juridiskt meddelande

För alla frågor, kommentarer och bokningar, klicka här.

Tvistlösning online Deltagande i ett förlikningsförfarande är uttryckligen uteslutet.

Radisson Hospitality, Inc. (tidigare Carlson Hotels, Inc.)
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305, USA
(Minnesota Corporation 10A-899)