Villkor för Radisson Rewards

1. RADISSON REWARDS-DEFINITIONER

2. MEDLEMSKAP I RADISSON REWARDS

• Kvalificering

• Ansökan om medlemskap

• Skyldigheter som medlem

• Poängens giltighetstid och avslutande av medlemskap

3. POÄNG

• Tjäna poäng

• Lösa in poäng

• Elite-status

• Övriga villkor

4. ALLMÄNT

• Garantifriskrivning och ansvarsbegränsning

• Ändringar eller avslutande av programmet

• Tillämplig lagstiftning och tolkning

• Lösning av tvister

5. KONTAKTA OSS

Det följande ersätter alla tidigare allmänna villkor för Radisson Rewards™. Genom att ingå eller fortsätta medlemskap i Radisson Rewards efter datumet för ikraftträdande samtycker du till följande:

Radisson Rewards™ är det globala hotellbonusprogrammet (”Radisson Rewards” eller ”programmet”) så som det vid olika tidpunkter tillhandahålls programmets medlemmar (”medlemmar”, ”du” eller ”din”) av Radisson Hospitality, Inc., dess dotterbolag, partner och relaterade företag (”Radisson”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”). Radisson Rewards ger sina medlemmar möjlighet att samla och lösa in poäng (på medverkande hotell och hos våra partner). Dessa allmänna villkor (programvillkoren) styr ditt medlemskap och deltagande i Radisson Rewards och det är ditt ansvar att läsa igenom och förstå innebörden av dem. Radisson kan när som helst efter eget gottfinnande, utan föregående meddelande och utan ansvarsskyldighet, avsluta, ändra eller göra tillägg till Radisson Rewards, programförmåner eller programvillkoren. Genom att bli och förbli medlem i Radisson Rewards, och samla och lösa in poäng, bekräftar du att du har läst, förstått och att du godkänner dessa programvillkor med ändringar som sker från tid till annan. Medlemskaps- och programförmåner erbjuds efter Radissons eget gottfinnande.

1. RADISSON REWARDS-DEFINITIONER

a. ”Bonusnatt” innebär en natt på ett medverkande hotell som betalas genom att lösa in poäng. Bonusnätter gäller enligt dessa programvillkor och de allmänna villkoren hos det medverkande hotellet.

b. ”Bonusvistelse” innebär varje vistelse på ett medverkande hotell där en eller flera bonusnätter ingår.

c. ”Berättigande mat och dryck” avser viss mat och dryck som debiteras ditt rum under en berättigande vistelse.

d. ”Berättigande natt” innebär en natt på ett medverkande hotell som bokas till ett berättigande pris.

e. ”Berättigande pris” avser ett pris som anges såsom berättigande för poäng i Radisson Hotels bokningssystem. Berättigande pris innefattar inte, utan begränsningar, följande: priser för personal, familjemedlemmar och vänner, flygbolagsbesättningar, resebyråer, vissa kampanj- och paketpriser, priser som betalas med kuponger för kostnadsfria nätter och andra kostnadsfria eller förhandlade rumspriser, priser som bokas genom onlineresebyråer, oavsett om sådana priser är direkta, auktionerade eller erbjudna, priser som bokas och faktureras på ett huvudkonto, innefattande grupp- och researrangörskonton samt vissa andra priser som bokas genom tredje parter.

f. ”Berättigande vistelse” avser en eller flera sammanhängande berättigande nätter på samma medverkande hotell, oavsett hur många gånger gästen checkar in och ut under vistelsen.

g. ”Elite-status” avser en enskild medlems status i Radisson Rewards med olika eller ytterligare programförmåner enligt status, så som fastställs av Radisson vid olika tidpunkter, efter sitt eget gottfinnande.

h. ”Evenemangsköp” avser det belopp i USA-dollar som spenderats på ett medverkande hotell för vissa kostnader för möten, evenemang och sammankomster, exklusive skatter och dricks.

i. ”Expressbonus” avser förmåner, tjänster och bekvämligheter som erbjuds av ett medverkande hotell för vilka medlemmar kan lösa in poäng.

j. ”Medverkande hotell” avser vissa hotell som drivs inom ramen för Radisson-märken, inklusive Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson och Country Inn & Suites by Radisson och andra märken eller koncept som kan läggas till av Radisson och som då och då tillhandahåller Radisson Rewards-medlemmar förmåner. Medverkande hotell och deras erbjudanden genom programmet kan ändras när som helst utan att det meddelas. 

k. ”Partner” avser tredje parter och deras tjänsteleverantörer som tillhandahåller förmåner till Radisson Rewards-medlemmar vid olika tidpunkter. Partner och programförmåner som tillhandahålls av varje partner kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Inget i programvillkoren är avsett eller kommer att skapa någon form av verksamhet, partnerskap eller samarbete mellan oss och våra partners.

l. ”Rumsavgifter” avser det belopp i USA-dollar för det berättigande priset som betalas under en berättigande vistelse. Rumspriser inkluderar inte skatt, tilläggsavgifter eller tredjepartsavgifter som ådras och debiteras rummet, såsom avgifter för telefoni eller andra kommunikationstjänster, tvätt, filmer på beställning, underhållning, fritidsinrättningar, restauranger, banketter, catering, presentbutiker, butiker, arrendatorer, försäljare eller generalagenter.

2. MEDLEMSKAP I RADISSON REWARDS

a. Kvalificering: Ansökan om medlemskap i Radisson Rewards är öppen för enskilda personer som uppnått myndig ålder i sitt hemland. Radisson Rewards-medlemmar måste tillhandahålla och ha en giltig e-postadress och en giltig gatuadress med uppgifter om ort och bosättningsland. En person kan endast ha ett medlemskap i Radisson Rewards och har inte rätt att samla poäng på mer än ett Radisson Rewards-konto. Medlemskap och deltagande i Radisson Rewards ogiltigförklaras där detta förbjuds enligt lagar, regler eller bestämmelser.

b. Ansökan om medlemskap: Du kan ansöka om medlemskap i Radisson Rewards på ett medverkande hotell, online på www.radissonhotels.com/en-us/rewards, eller via telefon på de telefonnummer som visas nedan. Vi kan, efter vårt eget gottfinnande och utan ansvarsskyldighet gentemot dig, godkänna eller neka din ansökan om medlemskap i Radisson Rewards. Om vi godkänner din ansökan om medlemskap kommer vi att upprätta ett Radisson Rewards-konto i ditt namn. Om du registrerar dig online, på telefon eller genom att lämna in en ansökan på ett medverkande hotell under en berättigande vistelse kommer du att få ditt Radisson Rewards-medlemskap via ett e-postmeddelande och en uppmaning om att aktivera ditt konto online, där du har åtkomst till alla konto uppgifter.

c. Skyldigheter som medlem: Som Radisson Rewards-medlem samtycker du till att följa dessa programvillkor, gällande allmänna villkor för våra partner samt alla gällande lagar, regler och bestämmelser. Du samtycker till att ditt deltagande i Radisson Rewards sker helt på egen risk. Du accepterar att dina eventuella invändningar mot något av programvillkoren, ändringar av dem eller övrigt missnöje med medlemskapet i Radisson Rewards bara kan åtgärdas genom avslutande av medlemskapet. Du samtycker till att du ansvarar för att begränsa åtkomsten till och hålla ditt konto, lösenord och medlemsnummer i Radisson Rewards hemliga. Du samtycker dessutom till att informera oss omedelbart om ditt Radisson Rewards-medlemsnummer går förlorat eller blir stulet eller om du tror att ditt lösenord har stulits eller äventyrats. Du samtycker till att alltid förse oss med korrekt information och omedelbart meddela oss om någonting förändras i din information. Du förstår att mottagande av förmåner som Radisson Rewards-medlem kan vara skattepliktigt och samtycker till att uppgivande av information till skattemyndighet gällande ditt medlemskap i Radisson Rewards helt och hållet ligger under ditt ansvar.

d. Utlöpande av poäng och avslutande av medlemskap:

i. Utlöpande av poäng: Om det inte finns någon poängaktivitet på ditt Radisson Rewards-konto under en 24-månadersperiod kan vi när som helst, efter vårt eget gottfinnande utan ansvarsskyldighet gentemot dig och utan föregående information om detta, ogiltigförklara eller upphäva vissa eller alla dina poäng.

ii. Avslutande av medlemskap i Radisson Rewards av dig: Du kan avsluta ditt medlemskap i Radisson Rewards när som helst genom att kontakta oss.

iii. Andra ändringar eller avslutande av medlemskapet i Radisson Rewards av oss: I tillägg till ovanstående kan vi när som helst, efter vårt eget gottfinnande samt utan meddelande eller ansvarsskyldighet gentemot dig, (i) ändra, tillfälligt upphäva eller avsluta ditt medlemskap i Radisson Rewards, (ii) ändra, tillfälligt upphäva eller avsluta din Elite-status, (iii) ändra, tillfälligt upphäva, ogiltigförklara eller återkalla vissa eller alla dina poäng, (iv) ändra, tillfälligt upphäva, ogiltigförklara eller återkalla inlösen av dina poäng. Vi kan vidta dessa åtgärder för Radisson Rewards bekvämlighet eller om det finns rimliga anledningar till att, efter vårt eget gottfinnande, misstänka att (i) du har överträtt villkoren för programmet eller använder programmet på ett sätt som strider mot programvillkoren eller avsikten med vissa delar av eller hela programmet, (ii) du felaktigt har utnyttjat eller missbrukat Radisson Rewards, (iii) din kontoaktivitet eller medlemsstatus involverar eller följer av bedrägeri, oärlighet, stöld eller andra olagliga eller olämpliga handlingar, (iv) du medvetet försöker skaffa eller upprätthålla fler än ett Radisson Rewards-konto, (v) ditt medlemskap eller deltagande överträder gällande lagar, regler eller bestämmelser, (vi) vårt tillhandahållande av förmåner under Radisson Rewards strider mot gällande lagar, regler eller bestämmelser, eller (vii) du inte betalar förfallna belopp eller utför oriktiga, olämpliga, stötande eller hotfulla handlingar i samband med Radisson Rewards, medverkande hotell, Radisson eller våra partner, eller deras respektive tjänstemän, chefer, ombud, anställda, representanter eller gäster. Dessa rättigheter gäller i tillägg till andra rättsmedel som kan vara tillgängliga för oss enligt gällande lagstiftning, och vi har rätten att vidta lämpliga administrativa eller rättsliga åtgärder, innefattande, utan begränsning, åtal, som vi bedömer vara nödvändiga efter vårt eget gottfinnande.

iv. Följder av avslutande av medlemskap: Om ditt medlemskap i Radisson Rewards avslutas av någon anledning kommer ditt Radisson Rewards-konto att stängas och alla poäng på kontot att ogiltigförklaras och inte längre finnas tillgängliga för inlösen. Om vi ändrar, tillfälligt upphäver, ogiltigförklarar eller återkallar vissa eller alla dina poäng kommer de att tas bort från kontot och inte längre finnas tillgängliga för inlösen.

3. POÄNG

a. Intjänande av poäng:

i. På medverkande hotell: Medlemmar i Radisson Rewards kan få 20 poäng per dollar som har betalats för rum och berättigande mat och dryck på medverkande hotell. Rabatten gäller inte skatt eller dricks, alkoholhaltiga drycker, rumsservice eller middag på rummet, catering/banketter eller grupper som består av sex eller fler personer. Du måste ange ditt Radisson Rewards-medlemsnummer vid boknings- eller incheckningstillfället. Inga poäng eller berättigande vistelser/nätter medges för intjänande av Elite-status om ett hotell upphör att vara ett medverkande hotell efter bokningen men före den berättigande vistelsen.

Poäng anses vara samlade när vistelsen är genomförd, alla avgifter har betalats och poäng har lagts till på ditt konto. Poäng är inte tillgängliga för inlösen innan en berättigande vistelse har genomförts, betalats och lagts till på ditt konto. Poäng kan endast intjänas av en Radisson Rewards-medlem per berättigande vistelse och medlemmen måste stå på bokningen och vara den registrerade gästen.

Poäng kan intjänas för upp till tre rum som har reserverats på samma bokning, men poäng för flera rum måste begäras vid eller före incheckningen. Medlemmen måste vara angiven på bokningen för minst ett av de reserverade rummen och vara en registrerad gäst under den berättigande vistelsen. Poäng kan inte intjänas för andra bokningar som inte har Radisson Rewards-medlemmens namn på bokningen och för vilka medlemmen inte är registrerad gäst.

ii. Genom partner: Radisson Rewards-medlemmar kan tjäna in poäng hos våra partner. Förmånerna kan variera beroende på vilket land Radisson Rewards-medlemmen är bosatt i, vara otillgängliga för vissa medlemmar, ändras när som helst utan föregående meddelande, regleras av dessa programvillkor och kan regleras av ytterligare villkor och bestämmelser efter vad som krävs av en viss partner. Partner är oberoende rättsfigurer och vi ansvarar inte för beskaffenheten eller kvaliteten av produkter eller tjänster som tillhandahålls av någon partner, eller för några erbjudanden eller marknadsföring av någon partner. Du ansvarar för att följa våra partners allmänna villkor samt sekretess- och användningspolicyer. Vi tar inte ansvar för villkor, ändringar eller avbrytande av våra partners villkor, bestämmelser, sekretess- och användningspolicyer, produkter eller tjänster.

Radisson Rewards-medlemmar kan inte tjäna både poäng och partnerförmåner för samma aktivitet. Genom att uppge ditt Radisson Rewards-medlemsnummer på ett medverkande hotell anger du dina önskemål för samlande av poäng.

iii. Köp av poäng: Vi kan vid olika tidpunkter och efter eget gottfinnande erbjuda Radisson Rewards-medlemmar köp av poäng. Vi erbjuder för närvarande våra medlemmar valet att köpa poäng genom Points.com. Ytterligare villkor gäller och kan läsas på www.radissonhotels.com/en-us/rewards/redeem/points. Poäng som köps gäller under dessa programvillkor. All annan försäljning, köp, byteshandel, utauktionering, gåva, överföring eller överlåtelse av poäng, än vad som uttryckligen tillåts enligt dessa programvillkor, är förbjudet och godtas inte. Medlemmar som löser in poäng mot flygmil med Lufthansas Miles & More-program kommer inte att ha rätt att slutföra transaktionen om de någonsin har köpt poäng eller fått poäng som gåva på sina Radisson Rewards-konton under hela den tid deras konton är aktiva.

iv. Radisson RewardsTM Visa-kort: Radisson Rewards-medlemmar som bor i USA kan tjäna poäng och vara berättigade ytterligare förmåner genom att använda Radisson Rewards Visakort. Ytterligare villkor gäller och kan läsas på www.radissonrewardsvisa.com/credit/welcome.do.

v. Radisson Rewards for Business: Planerare av specialevenemang och andra professionella medarbetare som bokar möten och konferenser i samband med bokning av hotellvistelser för sina företags affärsresande kan tjäna ytterligare poäng.

1. Tjäna poäng för evenemangsköp: Mötes- och evenemangsplanerare som är medlemmar kan tjäna 5 poäng per dollar som spenderas på evenemangsköp. Samling av poäng för evenemangsköp kan komma att nekas där detta är förbjudet enligt gällande lag, regler eller förordningar. Du måste göra en begäran om poäng vid tidpunkten för bokning av mötet eller arrangemanget, med uppgift om namn och medlemsnummer till Radisson Rewards på kontraktet med det medverkande hotellet. Evenemangsköp måste anges på en huvudfaktura för att kunna ge poäng. Endast en Radisson Rewards-medlem kan tjäna poäng för evenemangsköp. Du behöver inte delta i mötet/evenemanget för att vara berättigad till intjänande av poäng för evenemangsköp. Vissa tjänster och bekvämligheter är eventuellt inte direkt tillgängliga på det medverkande hotellet. Dessa och andra avgifter inklusive avbokningsavgifter, slitage och andra kostnader kan hanteras som ej berättigande för evenemangsköp. Nätter eller vistelser i samband med möten eller evenemang räknas inte för intjänande av din Elite-status.

Uppgivande och samtycke: Du ansvarar för att informera och motta samtycke från din arbetsgivare, överordnade eller kund om att du kommer att samla poäng och andra incitament som mottas från Radisson Rewards for Business, och du måste följa varje tillämplig policy för gåvor och incitament.

2. Tjäna poäng på bokning av hotellvistelser: Medlemmar från små och medelstora företag kan tjäna 10 poäng per dollar som spenderas på debiterade hotellavgifter på medverkande hotell vid bokning av resor för andra resenärer. Ansökan om medlemskap i Radisson Rewards for Business är öppet för individer som har läst och samtyckt med programvillkoren och som (i) har bjudits in och godkänts av Radisson Rewards enligt vårt gottfinnande, (ii) är belägna i de länder som vi efter eget gottfinnande anser vara kvalificerande, (iii) har uppnått myndig ålder där de är bosatta, (iv) ansvarar för hotellbokningar för sina arbetsgivares eller organisationers räkning, (v) är anställda i en organisation som Radisson Rewards har godkänt efter eget gottfinnande samt (vi) inte är professionella resebyråmedarbetare som bokar åt personer utanför sina arbetsgivare och/eller organisationer. En person kan inte tjäna poäng åt någon annan.

Du måste meddela och informera din arbetsgivare, såväl som erhålla tillstånd från din arbetsgivare, avseende ditt deltagande i Radisson Rewards for Business. Genom att delta i Radisson Rewards for Business bekräftar och intygar du att

a. du har meddelat och informerat din arbetsgivare (och alla resenärer som du bokar hotellrum åt) och att de läser och förstår vår integritetspolicy och förstår och samtycker till att du genom ditt medlemskap i Radisson Rewards for Business kan lämna ut personuppgifter om dem och kan få Radisson Rewards for Business-förmåner,

b. du kommer att efterleva alla villkor, inklusive din arbetsgivares och dina kunders resepolicy, policy för gåvor och policy för incitament,

c. du kommer att efterleva alla tillämpliga lagar,

d. du på vår begäran förser oss med skriftliga bevis på att du har givit alla nödvändiga upplysningar och erhållit alla nödvändiga medgivanden,

e. du inte är anställd hos någon icke-USA-myndighet (inklusive eventuellt statligt företag som inte ägs av den amerikanska staten eller eventuellt departement eller liknande organ som inte tillhör den amerikanska staten och utövar några verkställande, rättsliga, skiljedoms-, lagstadgande eller administrativa funktioner för eller i förhållande till staten) samt

f. du omedelbart meddelar oss om eventuella byten av arbetsgivare och uppdaterar dina uppgifter och säkerställer att du meddelar och skaffar tillstånd från din nya arbetsgivare och efterlever de krav som framställs ovan.

b. Lösa in poäng:

i. Allmänt: Radisson Rewards-medlemmar kan lösa in poäng på medverkande hotell eller genom våra partner. Poäng kan lösas in till fördel för Radisson Rewards-medlemmen eller en annan person som en gåva. Förutom de överföringar av poäng som uttryckligen godkänns enligt dessa programvillkor eller genom Radissons skriftliga medgivande, får inte poäng på något annat sätt säljas, bytas, förmedlas, överföras, köpas, auktioneras ut eller ges bort. Alternativen för inlösen kan ändras vid olika tidpunkter utan meddelande och efter vårt eget gottfinnande. Medlemmar som löser in poäng mot flygmil med Lufthansas Miles & More-program kommer inte att ha rätt att slutföra transaktionen om de någonsin har köpt poäng eller fått poäng som gåva på sina Radisson Rewards-konton under hela den tid deras konton är aktiva.

När du löser in poäng måste du bekräfta dina Radisson Rewards-kontouppgifter. Det motsvarande antalet poäng kommer att dras från ditt Radisson Rewards-konto vid tillfället då transaktionen görs, då det också måste finnas tillräckligt med poäng på kontot. Poäng på två eller flera olika konton kan inte kombineras vid inlösen. Transaktioner kan godkännas eller nekas efter Radissons eget gottfinnande.

ii. På medverkande hotell:

1. Bonusnätter: Radisson Rewards-medlemmar kan lösa in poäng för bonusnätter på medverkande hotell, i mån av tillgång. Bokningar av bonusnätter måste göras på förhand och via Radisson Rewards webbplats, en Radisson-webbplats, en Radisson-mobilwebbplats eller via Radissons telefonbokningscenter. Bonusnätter kan inte kombineras med andra certifikat, rabatter, paket eller andra erbjudanden och är inte provisionsbaserade, innefattande, utan begränsning, provision till resebyråmedarbetare. Bonusnätter gäller för standardrum med standardantal rumsgäster. För ytterligare personer gäller det medverkande hotellets standardavgifter för tillkommande personer. Bonusnätter erbjuds med förbehåll för varje medverkande hotells policyer för avbokning, garanti och förskottsbetalning. Poäng som motsvarar en natt på en bokning med bonusnätter kommer att dras från ditt konto om din bokning inte avbokas i enlighet med det medverkande hotellets avbokningspolicy. Eventuella tilläggsavgifter i samband med bonusnätter är medlemmens eget ansvar.

Upphör ett hotell att vara ett medverkande hotell efter att en bonusnattsbokning har gjorts, men innan vistelsen äger rum, kommer Radisson att vidta rimliga åtgärder för att få hotellet att uppfylla bonusnattsbokningen, men kan inte garantera att sådana bonusnattsbokningar uppfylls. Dessutom är, enligt Radissons eget gottfinnande, bonusnätter eventuellt inte tillgängliga för bokning på ett hotell där det har beslutats att hotellet ska lämna Radisson-systemet eller på annat sätt upphöra att ingå i Radisson-systemet, oavsett tid innan hotellet lämnar systemet.

2. Expressbonus: Radisson Rewards-medlemmar kan lösa in poäng för Expressbonus. Expressbonus, inlösenkrav och eventuella ytterligare villkor fastställs efter eget gottfinnande av varje medverkande hotell.

iii. Genom partner: Radisson Rewards-medlemmar kan lösa in poäng hos våra partner. Möjligheter och krav för inlösen hos våra partner varierar, de finns inte tillgängliga där de förbjuds enligt lag, kan ändras när som helst, styrs av dessa programvillkor samt gäller under ytterligare allmänna villkor hos enskilda partner. Partner är oberoende rättsfigurer och vi ansvarar inte för beskaffenheten eller kvaliteten av produkter eller tjänster som tillhandahålls av någon partner, eller för några erbjudanden eller marknadsföring av någon partner. Du ansvarar för att kontrollera och följa en viss partners villkor, bestämmelser samt sekretess- och användningspolicyer. Vi tar inte ansvar för villkor, ändringar eller avbrytande av våra partners villkor, bestämmelser, sekretess- och användningspolicyer, produkter eller tjänster.

iv. Donationer av poäng: Radisson Rewards-medlemmar kan donera poäng till vissa ideella organisationer som utvalts av oss vid olika tidpunkter och efter vårt eget gottfinnande. All annan form av donation, överföring eller gåva av poäng är förbjuden. Donerade poäng berättigar inte till skatteavdrag.

c. Elite-status: Radisson Rewards-medlemmar kan vara berättigade Elite-status. Fördelar, förmåner, möjligheter och krav för inlösen för Elite-status fastställs av oss vid olika tidpunkter och efter vårt eget gottfinnande. Medlemmar kan vara berättigade Elite-status beroende på antalet berättigande nätter eller berättigande vistelser vid medverkande hotell under ett kalenderår enligt följande:

i. Silver-Elite-status: Radisson Rewards-medlemmar kan tjäna Silver-Elite-status med minst 9 berättigande nätter eller 6 berättigande vistelser under ett kalenderår.

ii. Gold-Elite-status: Radisson Rewards-medlemmar kan tjäna Gold-Elite-status med minst 30 berättigande nätter eller 20 berättigande vistelser under ett kalenderår.

iii. Platinum Elite-status: Radisson Rewards-medlemmar kan tjäna Platinum Elite-status med minst 60 berättigande nätter eller 30 berättigande vistelser under ett kalenderår.

När du är kvalificerad för Elite-status behåller du denna status under återstoden av det innevarande kalenderåret och under det påföljande programåret, vilket sträcker sig från 1 mars till 28/29 februari. Vi kan vid olika tidpunkter och efter eget gottfinnande bevilja Elite-status eller erbjuda kampanjerbjudanden som ändrar de villkor som krävs för att tjäna Elite-status. Såvida det inte specificeras i villkoren för en kampanj, innebär inte en villkorlig eller kampanjanknuten uppgradering till Elite-status att alla de berättigande nätter eller berättigande vistelser som krävs för nästa Elite-status avstås eller att giltighetstiden för Elite-status förändras.

d. Övrigt:

i. Online-konto: När du har registrerat dig för Radisson Rewards måste du aktivera ditt online-konto. Radisson kommer att sträva efter att kreditera ditt konto med poäng. Du ansvarar för att bekräfta att dina poäng krediteras korrekt till ditt Radisson Rewards-konto. Alla krav på inkorrekt utdelade poäng måste mottas av Radisson tillsammans med bevis inom sex (6) månader efter datumet då dessa poäng påstås ha intjänats.

ii. Överföringar: Förutom vad som uttryckligen tillåts enligt dessa Programvillkor eller med Radissons skriftliga samtycke får Radisson Rewards-medlemskap, poäng, bonusnätter, Expressbonus, Elite-status och andra programförmåner inte säljas, bytas, förhandlas, vidareförsäljas, överföras, köpas, auktioneras eller skänkas, innefattande, utan begränsning, som en del av familjeangelägenhet, skilsmässa, arv eller på annat sätt genom lagverkställande.

1. Överföringar av medlemmar med Elite-status: Radisson Rewards-medlemmar med Elite-status kan föra över poäng från medlemmens konto till ett annat Radisson Rewards-konto på begäran.

2. Överföringar inom ett hushåll: Radisson Rewards-medlemmar kan överföra poäng till en annan Radisson Rewards-medlem som bor i samma hushåll, förutsatt att båda personerna har varit Radisson Rewards-medlemmar i minst ett år och att adresserna för båda kontona som ingår i överföringen inte har uppdaterats inom trettio (30) dagar innan överföringsförfrågan. Radisson förbehåller sig rätten att kräva bevis på berättigande eller boende och kan efter eget gottfinnande neka alla förfrågningar om överföring av poäng.

3. Överföringar vid dödsfall: Poäng som tillhör en avliden Radisson Rewards-medlem kan överföras till mottagaren av den avlidnes Radisson Rewards-konto efter vårt eget gottfinnande. Den avlidnes medlemskap i Radisson Rewards måste ha varit i god ställning vid tidpunkten för dödsfallet. Förfrågan om överföring måste innehålla underlag med bevis på dödsfall, såsom en dödsattest, och intyga fullmakt för att göra förfrågan, såsom domstolshandlingar eller den avlidnes testamente. Förfrågningar måste göras inom ett (1) år efter dödsdatumet, annars kommer den avlidne medlemmens konto att stängas och alla poäng att förfalla.

iii. Inget kontantvärde: Förutom om lagen föreskriver annat har poäng inget kontantvärde och de utgör inte medlemmens egendom. Intjänande av poäng berättigar inte medlemmar till några förvärvade rättigheter med avseende på några förmåner eller programmet. Som Radisson Rewards-medlem är den enda rättigheten du får i poäng möjligheten att lösa in dem enligt dessa programvillkor.

4. ALLMÄNT

a. Sekretesspolicy: Deltagande i Radisson Rewards är föremål för villkoren för Radissons integritetspolicy för gäster, som kan läsas på www.radissonhotels.com/en-us/privacy (sammantaget våra ”sekretesspolicyer”) och vårt webbplatsanvändningsavtal som kan läsas på www.radissonhotels.com/en-us/site-usage. Dessutom kan vi samla in ytterligare personuppgifter från eller om dig genom ditt deltagande i programmet. Vi kan också använda och dela dina personuppgifter på nedanstående sätt, i tillägg till vad som beskrivs i våra sekretesspolicyer. Dessa programvillkor kompletterar våra sekretesspolicyer vad gäller användning, delning och behandling av personuppgifter från programmedlemmar. Om du inte samtycker till dessa villkor måste du välja att inte delta eller gå ur programmet. Ytterligare personuppgifter som vi samlar in innefattar uppgifter som du uppger vid registreringen av programmet eller när du hanterar din personliga profil. Under registreringen ska du uppge namn, gatuadress med ort, stat eller provins samt bosättningsland och e-postadress. Du kan ange ytterligare uppgifter genom att hantera profilen. För att kunna administrera programmet kan dina personuppgifter delas med våra partner, franchisetagare, företag för orderuppfyllande, e-posttjänsteleverantörer samt postföretag och marknadsföringsföretag som tillhandahåller tjänster till sådana rättsfigurer för att vidga syftena med Programmet för sitt bruk enligt deras sekretesspolicyer och praxis. Genom att registrera dig och vara medlem samtycker du också till att dina uppgifter överförs till länder där vi och våra partner har anläggningar för informationsbehandling, affärsverksamhet och hotell, bland annat USA och andra länder med dataskyddslagar som kan skilja sig från de som gäller i ditt hemland. För att se till att dina personuppgifter är överensstämmande, korrekta och uppdaterade kan vi också dela dina uppgifter med tredje part för att uppdatera och förbättra kvaliteten och innehållet av informationen som vi har om dig. Som medlem kan du få ytterligare kommunikation från oss, innefattande uttalanden, nyheter från tredje part, medlemserbjudanden och meddelanden från våra partner. Medlemmar kan också få e-postmeddelanden före och efter ankomst samt bokningsbekräftelser från oss. Du kan ändra dina inställningar avseende de meddelanden som du får från oss genom att logga in på ditt konto och hantera dina abonnemang, eller genom att kontakta oss enligt vad som beskrivs i vår sekretesspolicy och i programvillkoren. Vi kan ändra våra sekretesspolicyer och programvillkoren då och då. Ditt fortsatta deltagande i programmet efter att ändringarna har lagts upp innebär att du samtycker till ändringarna.

b. Gäller enligt tillämpliga lagar: Medlemskap och deltagande i Radisson Rewards, och samling och inlösen av poäng, gäller enligt och kan ogiltigförklaras där detta förbjuds eller begränsas enligt tillämpliga lagar, regler eller bestämmelser, eller enligt arbetsgivarens eller kundens policyer eller krav.

c. Valutaomvandling till USA-dollar: Alla belopp som betalas i en valuta som inte är USA-dollar kommer att omvandlas till USA-dollar till en valutakurs som fastställs av oss efter vårt eget gottfinnande.

d. Garantifriskrivning och ansvarsbegränsning:

RADISSON ERBJUDER RADISSON REWARDS, DESSA PROGRAMVILLKOR OCH ANDRA FÖRKNIPPADE TJÄNSTER OCH PRODUKTER MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA FEL OCH, SÅ LÅNGT TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER, AVSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INNEFATTANDE, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, DESIGN, KORREKTHET, FÖRMÅGA, TILLRÄCKLIGHET, LÄMPLIGHET, KAPACITET, FULLSTÄNDIGHET ELLER TILLGÄNGLIGHET. UTAN ATT BEGRÄNSA DET OVANSTÅENDE VARKEN FÖRETRÄDER ELLER GARANTERAR RADISSON ATT RADISSON REWARDS ELLER EVENTUELLA ANDRA RELATERADE TJÄNSTER OCH PRODUKTER FUNGERAR UTAN AVBROTT, UTAN UTELÄMNANDEN ELLER FEL, ELLER ATT BRISTER KOMMER ATT KORRIGERAS ELLER FÖRÄNDRINGAR GENOMFÖRAS.

DU SAMTYCKER TILL ATT RADISSON, DESS ÄGARE, FILIALER OCH DOTTERBOLAG OCH DERAS RESPEKTIVE CHEFER OCH DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, REPRESENTANTER OCH FÖRVALTARE INTE UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER, DÄRIBLAND MEN INTE ENBART AV FÖRSUMLIGHET, HAR EVENTUELL SKADESTÅNDSSKYLDIGHET ELLER ANNAN TYP AV ANSVARIGHET FÖR, OCH SKALL HÅLLAS SKADELÖSA FRÅN, ALL SKADESTÅNDSSKYLDIGHET FÖR OFÖRRÄTTER, FÖRLUSTER ELLER ANDRA TYPER AV VÅLLANDE AV SKADOR, DÄRIBLAND MEN INTE ENBART DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, STRAFFANDE ELLER AVSKRÄCKANDE VÅLLANDE AV SKADOR PÅ PERSONER, DÄRIBLAND MEN INTE ENBART PERSONLIGA SKADOR, DÖDSFALL ELLER SKADOR PÅ ANLÄGGNINGAR SOM ORSAKAS DIREKT ELLER INDIREKT UNDER ELLER DELVIS UNDER MEDLEMSKAP ELLER DELTAGANDE I RADISSON REWARDS ELLER ANVÄNDNING AV FÖRMÅNER, ÄVEN OM DU HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. Vissa jurisdiktioner tillåter inte att oförutsedda skador eller följdskador utesluts eller begränsas, och därför kanske sådana uteslutningar inte gäller dig. I händelse av att någon av ovanstående entiteter hålls skadeståndsskyldig för skador i samband med en sådan situation kommer din enda gottgörelse att begränsas till ersättning för de tjänster eller produkter som du har betalat till den entitet som hålls skadeståndsskyldig, och som inte tillhandahölls av denna entitet.

e. Tillförsäkran om skadeslöshet: Du samtycker till att ansvarsbefria och hålla Radisson, medverkande hotell, våra partner, deras moderbolag och dotterbolag samt deras respektive chefer, tjänstemän, anställda och ombud skadeslösa från allt ansvar, kostnader, skadestånd och avgifter (innefattande advokatarvoden) som uppstår från krav som gäller ditt medlemskap i Radisson Rewards.

f. Ändringar eller avslutande av programmet: Vi förbehåller oss rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, med eller utan meddelande och utan vidare ansvarsskyldighet eller förpliktelse, även om ändringarna kan påverka värdet av redan samlade poäng, (i) lägga till, ändra, ta bort, justera, tillfälligt upphäva eller avsluta (ändra) Radisson Rewards, fullständigt eller till del, innefattande, utan begränsning, alla regler, procedurer, villkor, fördelar, förmåner, förmånsnivåer, medverkande hotell, partnersamarbeten och möjligheter, villkor för samling, regler för inlösen eller tillgänglighet av förmåner, (ii) ändra dessa Programvillkor, fullständigt eller till del, (iii) ändra alla typer av Radisson Rewards-erbjudanden, (iv) ändra möjligheten att lösa in poäng fullständigt eller till del, (v) ändra procedurer för inlösen av poäng, innefattande det antal poäng som krävs för inlösen, (vi) ändra möjligheten att samla poäng, innefattande, utan begränsning, sätta tidsgränser och ändra poängvärden, fullständigt eller till del, eller (vii) fullständigt eller till del tilldela Radisson Rewards till vilken förknippad eller icke förknippad rättsfigur som helst. I händelse av tilldelning kommer verkställandet och alla tillhörande förpliktelser därefter att vara rättsfigurens egna och direkta ansvar. I händelse av att Radisson Rewards avvecklas kommer alla poäng som inte har lösts in före avslutningsdatumet att vara förverkade utan ersättning eller vidare förpliktelser eller skadeståndsskyldighet, och inga inlösen av poäng kommer att godtas därefter. Genom att samla poäng och på andra sätt delta i programmet garanteras du inte att ha fortsatt tillgång till Radisson Rewards, eller någon typ av intjänande, inlösen eller andra erbjudanden som görs i samband med Radisson Rewards. Alla erbjudanden finns tillgängliga så länge tillgången räcker och lyder under tillämpliga policyer för avslutande och kan ändras och/eller återkallas utan förvarning. Programkontouppgifter tillhör oss och är endast tillgängliga för medlemmar i syfte att få information gällande sina konton. Vi förbehåller oss rätten att granska eller undersöka konton och information för programmet när som helst utan meddelande för att se till att programvillkoren följs. Under en granskning eller undersökning kan viss information delas med parter som deltar i sådan granskning eller undersökning.

g. Tillämplig lagstiftning och tolkning: Ansökan om medlemskap, intjänande av poäng och anspråk på inlösen i Radisson Rewards förutsätter vår bekräftelse och vårt godkännande enligt vårt eget gottfinnande, vilket är en process som i sin helhet skall bedömas, bedrivas och avslutas i Minnesota (USA). Eventuella anspråk eller tvister som uppstår på grund av eller med anknytning till eller som på annat sätt berör Radisson Rewards, medlemskap eller dessa programvillkor ska regleras och tolkas i enlighet med lagen i delstaten Minnesota (USA) utan hänsyn till dess val av lag eller motsägande lagbestämmelser. Radisson förbehåller sig rätten att tolka dessa programvillkor efter eget gottfinnande. Den engelska versionen av dessa programvillkor äger tolkningsföreträde.

h. Lösning av tvister: Varje tvist mellan dig och Radisson på grund av, i samband med eller anknytande till programmet, programvillkoren, förmån, inlösen eller parternas relation, måste inlämnas för bindande skiljedomsförfarande som administreras av American Arbitration Association (”AAA”) enligt dess då gällande regler och procedurer, utom i den utsträckning reglerna och procedurerna nedan modifieras. Skiljedomsförfarandet ska höras av en enda skiljedomare. Skiljedomsförfarandet måste äga rum i Minneapolis, Minnesota, eller annan plats som parterna har kommit överens om.

i. Flerparts- eller gruppskiljedomar är uttryckligen förbjudna, och varje skiljedomsförfarande sker endast på enskild persons grund. Skiljedomsförfarandet får inte konsolideras eller på annat sätt förenas med eventuellt annat förfarande. Skiljedomaren har ingen auktoritet eller makt att gå vidare med anspråk som ett flerpartsförfarande eller ett gruppåtal, eller på något annat sätt gå med i eller konsolidera ett anspråk med något annat anspråk eller något annat förfarande som involverar tredje parter.

ii. Förutom vad som krävs enligt lag kan varken en part eller skiljedomare offentliggöra existensen, innehållet eller resultatet av ett skiljedomsförfarande under denna sektion utan skriftligt medgivande från båda parter.

iii. Skiljedomarens beslut är slutgiltigt och bindande för alla parter i tvisten. Dock har skiljedomaren ingen auktoritet eller makt att (i) avbryta giltigheten av eventuell pågående uppsägning av programmet, (ii) fastställa straffande eller avskräckande skadestånd eller eventuell annan typ av skadestånd som friskrivits från ansvar och frånträtts i dessa villkor, eller (iii) ge någon förmån som vidgar, modifierar eller upphäver något laga villkor i programmet. Skiljedomaren måste även följa gällande lagar och kan inte bortse från lagen som bygger på principer om rättvisa eller rättfärdighet, vilka inte utgör en specifik del av någon gällande lag. Ett domstolsbeslut kan införas på skiljedomen av en statlig eller federal domstol i Minnesota eller av annan domstol i en behörig jurisdiktion.

i. Juryrättegång: Parterna avstår oåterkalleligen från eventuell rätt till en juryrättegång.

j. Preskriptionsbestämmelser: Varje rättighet att väcka eventuell typ av anspråk eller åtal med anknytning till Programmet, programvillkoren, någon förmån, inlösen eller parternas relation måste verkställas inom två (2) år efter första förekomst av den typ av handling, händelse, förhållande eller underlåtenhet på vilket anspråket eller åtalet grundas.

k. Advokatkostnader: Den vinnande parten i eventuellt åtal eller förfarande som uppstår under, på grund av, i samband med eller i anknytning till programmet, programvillkoren, förmån, inlösen eller parternas relation, har rätt att återkräva skäliga arvoden och kostnader för advokater.

l. Force Majeure: Underlåtenhet från vår sida att administrera Radisson Rewards i enlighet med dessa programvillkor på grund av force majeure, krig, brand, upplopp, terrorism, jordbävning, federala, delstatliga eller lokala statliga myndigheter eller av andra anledningar utanför vår skäliga kontroll kommer inte att anses vara ett brott mot dessa programvillkor.

m. Hela avtalet/friskrivning: Programvillkoren och de andra villkoren som uttryckligen anges häri och länkas härtill utgör hela avtalet mellan dig och oss med hänsyn till ditt deltagande i Radisson Rewards, din rätt att samla och lösa in poäng genom Radisson Rewards, din rätt till andra fördelar genom Radisson Rewards och ersätter alla tidigare avtal mellan oss, vare sig i muntlig eller i skriftlig form, inklusive och utan begränsning alla tidigare versioner av dessa programvillkor. Om vi misslyckas med att vidta åtgärder med hänsyn till ditt brott eller någon annans brott mot programvillkoren vid något tillfälle avstår vi inte från vår rätt att vidta åtgärder med hänsyn till framtida eller liknande brott.

n. Uppdelning av avtal: Om eventuell föreskrift i dessa programvillkor döms av en behörig domstol som ogiltig, i strid med lagen eller utan laga kraft av något skäl skall föreskriften ändras eller tolkas för att på bästa sätt uppfylla den ursprungliga föreskriftens mål i största mån som lagen tillåter och de kvarvarande föreskrifterna i dessa programvillkor skall förbli i kraft.

o. Elektronisk kommunikation, meddelanden: I alla kontakter med oss via internet ger du ditt medgivande till att ingå avtalsmässiga förhållanden med oss via elektronisk kommunikation. Du bekräftar och garanterar att du har laglig rätt, befogenhet och behörighet att godta dessa villkor för egen räkning och den medlem, köpare, leverantör eller annan enhet för vars räkning du handlar under användningen av webbplatsen. Du godtar vidare att din användning utgör en elektronisk signatur enligt definitionen i Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (”E-Sign”) och Uniform Electronic Transactions Act (”UETA”) (så som antagna av delstaterna), att du har tagit del av, utfört, ingått, godtagit villkoren i och i övrigt bekräftat dessa programvillkor samt bekräftat och godtagit att dessa programvillkor utgör ett elektroniskt dokument i enlighet med E-Sign, UETA och Uniform Computer Information Transactions Act (”UCITA”) och därmed är fullständigt giltiga, äger laga kraft, är genomdrivbara och bindande och obestridliga för dig och den medlem, köpare, leverantör eller annan enhet för vars räkning du agerar. Du ansvarar för att vara insatt i programvillkoren, nyhetsbrev, kontoutdrag, sekretesspolicyn och ditt medlemskontos status. Vi kan eftersträva men är inte skyldiga att informera dig om frågor av intresse, däribland meddelanden om förverkande av poäng eller programändringar. Vi ansvarar inte för underlåtenhet att göra så eller för felaktig transkription av dina kontaktuppgifter, för problem som förknippas med utrustning eller program som förknippas med eller används av dig, för mänskliga misstag, avbrott, borttagning, utelämnande, defekter eller linjefel för elektroniska kommunikationsnätverk eller elektroniska överföringar, för problem som förknippas med datorer, mobiltelefoner eller annan utrustning, mjukvara, oförmåga att komma åt en webbplats eller onlinetjänst, för andra tekniska eller icke-tekniska fel eller funktionsstörningar, för förlorade, sena, stulna, oläsliga, ofullständiga, förvanskade, felskickade, avbrutna eller väntande brev, e-postmeddelanden eller annan kommunikation av någon som helst anledning. Du ansvarar för att skapa och skydda dina privata kontoinloggningsuppgifter och för att hålla sådana uppgifter skyddade. Vi ansvarar inte för stulna eller på annat vis uppfångade kontoinloggningsuppgifter. Om säkerheten för sådana uppgifter överträds är vi inte ansvarsskyldiga för åtkomst av dessa uppgifter, samlande av poäng, inlösen av förmåner eller annan kontoaktivitet som sker till följd av detta, och under inga omständigheter ansvarar vi för att ersätta inlösta poäng eller andra skador eller förluster som kan uppstå som följd. Blir du medveten om bedräglig eller på annat vis olämplig aktivitet måste du rapportera denna aktivitet till oss omedelbart. Du ansvarar för att meddela oss om eventuella ändringar av dina kontaktuppgifter.

p. Varumärken: Radisson Rewards, Radisson Blu®, Radisson®, Radisson RED, Park Plaza®, Park Inn® by Radisson, Country Inn & Suites® by Radisson och alla andra nuvarande och framtida varumärken och servicemärken som förknippas med Radisson Rewards är servicemärken och varumärken som tillhör Radisson eller dess närstående företag eller dotterbolag och får inte återskapas eller användas på något sätt utan föregående uttryckligt och skriftligt medgivande från Radisson.

q. Administration: Radisson administrerar och marknadsför Radisson Rewards, skapar och lanserar reklam- och marknadsföringskampanjer för Radisson Rewards räkning samt hanterar förhållandena mellan Radisson Rewards och dess partner. Radisson och dess dotterbolag kan vid olika tidpunkter sälja poäng till tredje parter, bland annat medverkande hotell och partner samt lösa in poäng mot kontanter (innefattande utan begränsning poäng som mottagits från medverkande hotell), flygbiljetter och andra varor från våra partner.

5. KONTAKTA OSS

Om du har frågor om Radisson Rewards eller dessa programvillkor, eller om du vill uppdatera dina kontouppgifter för Radisson Rewards, kan du kontakta oss genom att gå till https://www.radissonhotels.com/sv-se/contact-us för att hitta din föredragna kontaktmetod.