Villkor för Radisson Rewards

1. RADISSON REWARDS - DEFINITIONER

2. MEDLEMSKAP I RADISSON REWARDS

• Kvalificering

• Ansökan om medlemskap

• Skyldigheter som medlem

• Poängens giltighetstid och avslutande av medlemskap

3. MEDLEMSKAP I RADISSON REWARDS FOR BUSINESS

• Kvalificering

• Ansökan om medlemskap

• Skyldigheter som medlem

• Poängens giltighetstid och avslutande av medlemskap

4. POÄNG

• Tjäna poäng

• Lösa in poäng

• Elite-status

• Övriga villkor

5. ALLMÄNT

• Garantifriskrivning och ansvarsbegränsning

• Ändringar eller avslutande av programmet

• Tillämplig lagstiftning och tolkning

• Lösning av tvister

6. KONTAKTA OSS

Det följande ersätter alla tidigare allmänna villkor för Radisson Rewards. Genom att ingå eller fortsätta medlemskap i Radisson Rewards efter datumet för ikraftträdande samtycker du till följande:

Radisson Rewards™ är Radisson Hotel Groups bonusprogram för Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien och Stillahavsområdet (”Radisson Rewards” eller ”programmet”) så som det vid olika tidpunkter tillhandahålls programmedlemmar (”medlemmar”, ”du” eller ”din”) av Radisson Loyalty Management B.V, dess närstående företag och dotterbolag (”Radisson”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”). Radisson Rewards ger sina medlemmar möjlighet att samla och lösa in poäng (på medverkande hotell och hos våra partner). Dessa allmänna villkor (programvillkoren) styr ditt medlemskap och deltagande i Radisson Rewards och det är ditt ansvar att läsa igenom och förstå innebörden av dem. Radisson kan när som helst efter eget gottfinnande, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, utan föregående meddelande och utan ansvarsskyldighet, avsluta, ändra eller göra tillägg till Radisson Rewards programförmåner eller programvillkoren. Genom att bli och förbli medlem i Radisson Rewards och samla och lösa in poäng, bekräftar du att du har läst, förstått och att du godkänner dessa programvillkor, som ändras från tid till annan. Medlemskaps- och programförmåner erbjuds efter Radissons eget gottfinnande.

1. RADISSON REWARDS-DEFINITIONER

a. ”Bonusnatt” avser en natt på ett medverkande hotell som betalas genom att lösa in poäng. Bonusnätter gäller enligt dessa programvillkor och de allmänna villkoren hos det medverkande hotellet.

b. ”Bonusvistelse” avser varje vistelse på ett medverkande hotell där en eller flera bonusnätter ingår.

c. ”Berättigande bokning” avser en bokning som en medlem i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business gör via en GDS- eller Radisson-webbplats för en berättigande vistelse eller berättigande natt till ett berättigande pris.

d. ”Berättigande mat och dryck” avser viss mat och dryck som debiteras ditt rum under en berättigande vistelse.

e. ”Berättigande natt” avser en natt på ett medverkande hotell som bokas till ett berättigande pris.

f. ”Berättigande pris” avser ett pris som anges som berättigande för poäng i Radissons bokningssystem. Berättigande pris innefattar inte, utan begränsningar, följande: priser för personal, familjemedlemmar och vänner, flygbolagsbesättningar, resebyråer, vissa kampanj- och paketpriser, priser som betalas med kuponger för kostnadsfria nätter och andra kostnadsfria eller förhandlade rumspriser, priser som bokas genom onlineresebyråer, oavsett om sådana priser är direkta, auktionerade eller erbjudna, priser som bokas och faktureras på ett huvudkonto, innefattande grupp- och researrangörskonton samt vissa andra priser som bokas genom tredje parter.

g. ”Berättigande vistelse” avser en eller flera sammanhängande berättigande nätter på samma medverkande hotell, oavsett hur många gånger gästen checkar in och ut under vistelsen.

h. ”Elite-status” avser en enskild medlems status i Radisson Rewards med olika eller ytterligare programförmåner enligt status, så som fastställs av Radisson vid olika tidpunkter, efter sitt eget gottfinnande.

i. ”Evenemangsköp” avser det belopp i dollar som spenderats på ett medverkande hotell för vissa kostnader för möten, evenemang och sammankomster, exklusive skatter och dricks som debiteras evenemangets huvudfaktura.

j. ”Poäng + pengar” avser en inlösenmetod där en medlem endast betalar en del av en bonusnatt med poäng.

k. ”GDS” avser ett globalt distributionssystem

l. ”Medverkande hotell” avser vissa hotell som drivs inom ramen för Radissons hotellmärken, inklusive Radisson Individuals, Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson och Country Inn & Suites by Radisson, samt andra märken eller koncept som kan läggas till av Radisson och som då och då tillhandahåller Radisson Rewards-medlemmar förmåner. Medverkande hotell och deras erbjudanden genom programmet kan ändras när som helst utan att det meddelas.

m. ”Partner” avser tredje parter och deras tjänsteleverantörer som tillhandahåller förmåner till Radisson Rewards-medlemmar vid olika tidpunkter. Partner och programförmåner som tillhandahålls av varje partner kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Inget i programvillkoren är avsett eller kommer att skapa någon form av verksamhet, partnerskap eller samarbete mellan oss och våra partners.

n. ”Kommande poäng” är inte tillgängliga för inlösen förrän de har omvandlats till disponibla poäng, vilket sker ca 15 dagar efter att den berättigande bokningen har utnyttjats. Kommande poäng som inte omvandlas till disponibla poäng (dvs. avbokning eller utebliven ankomst) blir förverkade.

o.”Radisson Rewards” avser Radisson Hotel Groups bonusprogram för Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien och Stillahavsområdet, så som det vid olika tidpunkter tillhandahålls.

p. ”Radisson Rewards for Business” avser Radisson Hotel Groups bonusprogram för Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien och Stillahavsområdet, så som det vid olika tidpunkter tillhandahålls mötes- och evenemangsarrangörer, små och medelstora företag samt resebyråer.

q. ”Radisson Rewards Americas” avser Radisson Hotel Group Americas lojalitetsprogram, som stödjer medlemmar som tjänar och/eller löser in poäng i USA, Kanada, Latinamerika och Karibien.

r. ”Radisson Rewards for Business Americas” avser Radisson Hotel Group Americas lojalitetsprogram, som stödjer affärsmedlemmar som tjänar och löser in poäng samt gör affärer i USA, Kanada, Latinamerika och Karibien som en mötes- och evenemangsarrangör eller som en resekonsult.

s. ”Rumsavgifter” avser det belopp i USA-dollar för det berättigande priset som betalas under en berättigande vistelse. Rumspriser inkluderar inte skatt, tilläggsavgifter eller tredjepartsavgifter som ådras och debiteras rummet, såsom avgifter för telefoni eller andra kommunikationstjänster, tvätt, filmer på beställning, underhållning, fritidsinrättningar, restauranger, banketter, catering, presentbutiker, butiker, arrendatorer, försäljare eller generalagenter.

t. ”Disponibla poäng” avser poäng som är tillgängliga för inlösen

2. MEDLEMSKAP I RADISSON REWARDS

a. Kvalificering: Ansökan om medlemskap i Radisson Rewards är öppen för enskilda personer som uppnått myndig ålder i sitt hemland. Radisson Rewards-medlemmar måste tillhandahålla och ha en giltig e-postadress och en giltig gatuadress med uppgifter om ort och bosättningsland. En person kan endast ha ett medlemskap i Radisson Rewards och har inte rätt att samla poäng på mer än ett Radisson Rewards-konto. Medlemmar kan även ha ett Radisson Rewards Americas-medlemskap med samma namn och e-postadress. Medlemskap och deltagande i Radisson Rewards ogiltigförklaras där detta förbjuds enligt lagar, regler eller bestämmelser.

b. Ansökan om medlemskap: Du kan ansöka om medlemskap i Radisson Rewards på ett medverkande hotell, genom att besöka https://www.radissonhotels.com/sv-se/radisson-rewards/join, via Radisson Hotels app eller genom att ringa vår medlemsservice. Besök https://www.radissonhotels.com/sv-se/contact-us för att hitta numret till ditt område. Vi kan efter vårt eget gottfinnande, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag och utan ansvarsskyldighet gentemot dig, godkänna eller neka din ansökan om medlemskap i Radisson Rewards. Om vi godkänner din ansökan om medlemskap kommer vi att upprätta ett Radisson Rewards-konto i ditt namn. Om du ansöker om medlemskap på ett medverkande hotell under en berättigande vistelse, och din ansökan godkänns, kommer du att få ditt Radisson Rewards-medlemsnummer och dina inloggningsuppgifter vid registreringstillfället. Om du ansöker om medlemskap på nätet, via appen eller genom att kontakta medlemsservice, och din ansökan accepteras, får du ditt Radisson Rewards-medlemsnummer och dina inloggningsuppgifter i ett e-postmeddelande.

c. Skyldigheter som medlem: Som Radisson Rewards-medlem samtycker du till att följa dessa programvillkor, gällande allmänna villkor för våra partner samt alla gällande lagar, regler och bestämmelser. Du samtycker till att ditt deltagande i Radisson Rewards sker helt på egen risk. Du samtycker till att dina eventuella invändningar mot något av programvillkoren, ändringar av dem eller övrigt missnöje med medlemskapet i Radisson Rewards ger dig rätt att säga upp ditt medlemskap. Du samtycker till att du ansvarar för att begränsa tillgången till ditt medlemsnummer, konto och lösenord för Radisson Rewards och hålla dem hemliga. Du samtycker även till att omedelbart meddela oss om ditt medlemsnummer för Radisson Rewards blir stulet eller om du tror att ditt lösenord har stulits eller äventyrats. Du samtycker till att alltid förse oss med korrekt information och omedelbart meddela oss om någonting förändras i din information. Du förstår att mottagande av förmåner som Radisson Rewards-medlem kan vara skattepliktigt och samtycker till att uppgivande av information till skattemyndighet gällande ditt medlemskap i Radisson Rewards helt och hållet ligger under ditt ansvar.

d. Utlöpande av poäng och avslutande av medlemskap:

i. Utlöpande av poäng: Om det inte finns någon poängaktivitet på ditt Radisson Rewards-konto under en 24-månadersperiod kan vi när som helst, efter vårt eget gottfinnande, utan ansvarsskyldighet gentemot dig och utan föregående information om detta, ogiltigförklara eller upphäva vissa eller alla dina poäng.

ii. Avslutande av medlemskap i Radisson Rewards av dig: Du kan säga upp ditt medlemskap i Radisson Rewards när som helst genom att kontakta oss via någon av de kontaktkanaler som anges i det sista kapitlet i dessa villkor.

iii. Andra ändringar eller avslutande av medlemskapet i Radisson Rewards av oss: I tillägg till ovanstående kan vi när som helst, efter vårt eget gottfinnande, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag och utan föregående meddelande eller ansvarsskyldighet gentemot dig, (i) ändra, tillfälligt upphäva eller avsluta ditt medlemskap i Radisson Rewards, (ii) ändra, tillfälligt upphäva eller avsluta din Elite-status, (iii) ändra, tillfälligt upphäva, ogiltigförklara eller återkalla vissa eller alla dina poäng, (iv) ändra, tillfälligt upphäva, ogiltigförklara eller återkalla inlösen av dina poäng. Vi kan vidta dessa åtgärder för Radisson Rewards bekvämlighet eller om det finns rimliga anledningar till att, efter vårt eget gottfinnande, misstänka att (i) du har överträtt villkoren för programmet eller använder programmet på ett sätt som strider mot programvillkoren eller avsikten med vissa delar av eller hela programmet, (ii) du felaktigt har utnyttjat eller missbrukat Radisson Rewards, (iii) din kontoaktivitet eller medlemsstatus involverar eller är en följd av bedrägeri, oärlighet, stöld eller andra olagliga eller olämpliga handlingar, (iv) du medvetet försöker skaffa eller upprätthålla fler än ett Radisson Rewards-konto, (v) ditt medlemskap eller deltagande i Radisson Rewards överträder gällande lagar, regler eller bestämmelser, (vi) vårt tillhandahållande av förmåner under Radisson Rewards strider mot gällande lagar, regler eller bestämmelser, eller (vii) du inte betalar förfallna belopp eller utför oriktiga, olämpliga, stötande eller hotfulla handlingar i samband med Radisson Rewards, medverkande hotell, Radisson Hotels eller våra partner, eller deras respektive tjänstemän, chefer, ombud, anställda, representanter eller gäster. Dessa rättigheter gäller i tillägg till andra rättsmedel som kan vara tillgängliga för oss enligt gällande lagstiftning, och vi har rätten att vidta lämpliga administrativa eller rättsliga åtgärder, innefattande, utan begränsning, åtal, som vi bedömer vara nödvändiga efter vårt eget gottfinnande.

iv. Följder av avslutande av medlemskap: Om ditt medlemskap i Radisson Rewards avslutas av någon anledning kommer ditt Radisson Rewards-konto att stängas och alla poäng på kontot att ogiltigförklaras och inte längre finnas tillgängliga för inlösen. Om vi ändrar, tillfälligt upphäver, ogiltigförklarar eller återkallar vissa eller alla dina poäng kommer de att tas bort från ditt Radisson Rewards-konto och inte längre finnas tillgängliga för inlösen.

e. Behörighet och registrering i Radisson Rewards Americas-programmet: Gäster som inte är medlemmar och medlemmar i Radisson Rewards är berättigade att bli medlemmar i Radisson Rewards Americas-programmet, som är till för medlemmar som vill tjäna och lösa in poäng på våra hotell i USA, Kanada, Latinamerika eller Karibien. Ansökan om medlemskap och registrering i Radisson Rewards Americas-programmet omfattas av programmets villkor och integritetspolicy, som utformats av Radisson Hospitality, Inc. och finns på https://www.radissonhotelsamericas.com/en-us/terms-and-conditions

3. MEDLEMSKAP I RADISSON REWARDS FOR BUSINESS

a. Behörighet: Ansökan om medlemskap i Radisson Rewards for Business är öppen för enskilda personer som uppnått myndig ålder i sitt hemland. Radisson Rewards for Business-medlemmar måste tillhandahålla och ha en giltig e-postadress och en giltig gatuadress med uppgifter om ort och bosättningsland. En person kan endast ha ett medlemskap i Radisson Rewards och har inte rätt att samla poäng på mer än ett Radisson Rewards-konto. Medlemmar kan även ha ett Radisson Rewards for Business Americas-medlemskap med samma namn och e-postadress. Medlemskap och deltagande i Radisson Rewards ogiltigförklaras där detta förbjuds enligt lagar, regler eller bestämmelser.

i. Behörighet för resebyråer: Ansökan om medlemskap i Radisson Rewards for Business för resebyråer är öppen för personer som uppfyller kriterierna i avsnitt 3a ovan och som är resekonsulter i berättigade länder som är medlemmar i ARC/IATA/CLIA/TIDS/TRUE.

ii. Behörighet för mötes- och evenemangsarrangörer: Ansökan om medlemskap i Radisson Rewards for Business för mötes- och evenemangsarrangörer är öppen för personer som uppfyller kriterierna i avsnitt 3a ovan och som är arrangörer av specialevenemang samt för andra affärspersoner som arrangerar möten och konferenser.

iii. Behörighet för små och medelstora företag: Ansökan om medlemskap i Radisson Rewards for Business för små och medelstora företag är öppen för personer som uppfyller kriterierna i avsnitt 3.1.a) ovan och som ansvarar för planering av rumsbokningar åt andra personer, såsom privatsekreterare, beslutsfattare och små och medelstora resebyråer.

b. Ansökan om medlemskap: Du kan ansöka om medlemskap i Radisson Rewards for Business på ett medverkande hotell, genom att besöka www.radissonhotels.com/sv-se/radisson-rewards/join-b2b, via Radisson Hotels app eller genom att ringa vår medlemsservice. Besök https://www.radissonhotels.com/sv-se/contact-us för att hitta numret till ditt område. Vi kan efter vårt eget gottfinnande, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag och utan ansvarsskyldighet gentemot dig, godkänna eller neka din ansökan om medlemskap i Radisson Rewards for Business. Om vi godkänner din ansökan om medlemskap kommer vi att upprätta ett Radisson Rewards for Business-konto i ditt namn och skicka ditt Radisson Rewards for Business-kontonummer till den e-postadress du angav vid registreringen.

c. Skyldigheter som medlem: Som Radisson Rewards for Business-medlem samtycker du till att följa dessa programvillkor, gällande allmänna villkor för våra partner samt alla gällande lagar, regler och bestämmelser. Du samtycker till att ditt deltagande i Radisson Rewards for Business sker helt på egen risk. Du samtycker till att säga upp ditt medlemskap om eventuella invändningar mot något av programvillkoren, ändringar av dem eller övrigt missnöje med medlemskapet i Radisson Rewards for Business skulle uppstå. Du samtycker till att du ansvarar för att begränsa tillgången till ditt kontonummer och din medlemsprofil för Radisson Rewards for Business och hålla dem hemliga. Du samtycker även till att omedelbart meddela oss om ditt kontonummer eller din medlemsprofil, inklusive ditt lösenord, för Radisson Rewards for Business har stulits eller äventyrats. Du samtycker till att du ansvarar för att begränsa tillgången till ditt medlemsnummer, konto och lösenord för Radisson Rewards och hålla dem hemliga, och accepterar eventuella konsekvenser som kan uppstå om du inte uppfyller denna skyldighet, såsom förlust eller stöld av poäng eller personuppgifter. Du samtycker till att alltid förse oss med korrekt information och omedelbart meddela oss om någonting förändras i din information. Du förstår att mottagande av förmåner som Radisson Rewards for Business-medlem kan vara skattepliktigt och samtycker till att skatteplikt, inklusive uppgivande av information till skattemyndighet, i samband med ditt medlemskap i Radisson Rewards for Business helt och hållet är ditt ansvar. Tala med en skatterådgivare om du har frågor avseende programrelaterad skatt. Om nödvändigt enligt gällande lag måste du underrätta din arbetsgivare och/eller byrå, så som tillämpligt, och dina kunder om ditt medlemskap i programmet. Genom att delta i programmet intygar du att du har underrättat din arbetsgivare och/eller byrå och dina kunder samt att de förstår att ditt medlemskap i Radisson Rewards for Business innebär att du kan få programförmåner.

d. Utlöpande av poäng och avslutande av medlemskap:

i. Utlöpande av poäng: Om det inte finns någon poängaktivitet på ditt Radisson Rewards for Business-konto under en 24-månadersperiod kan vi när som helst, efter vårt eget gottfinnande, utan ansvarsskyldighet gentemot dig och utan föregående information om detta, ogiltigförklara eller upphäva vissa eller alla dina poäng.

ii. Uppsägning av medlemskapet i Radisson Rewards for Business av dig: Du kan säga upp ditt medlemskap i Radisson Rewards for Business när som helst genom att kontakta oss via någon av de kontaktkanaler som anges i det sista kapitlet i dessa villkor.

iii. Andra ändringar eller uppsägning av medlemskapet i Radisson Rewards for Business av oss: I tillägg till ovanstående kan vi när som helst efter vårt eget gottfinnande, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag och utan föregående meddelande eller ansvarsskyldighet gentemot dig, (i) ändra, tillfälligt upphäva eller avsluta ditt medlemskap i Radisson Rewards for Business, (ii) ändra, tillfälligt upphäva, ogiltigförklara eller återkalla vissa eller alla dina poäng, (iii) ändra, tillfälligt upphäva, ogiltigförklara eller återkalla inlösen av dina poäng. Vi kan vidta dessa åtgärder för Radisson Rewards for Business bekvämlighet eller om det finns rimliga anledningar till att, efter vårt eget gottfinnande, misstänka att (i) du har överträtt villkoren för programmet eller använder programmet på ett sätt som strider mot programvillkoren eller avsikten med vissa delar av eller hela programmet, (ii) du felaktigt har utnyttjat eller missbrukat Radisson Rewards for Business, (iii) din kontoaktivitet eller medlemsstatus involverar eller är en följd av bedrägeri, oärlighet, stöld eller andra olagliga eller olämpliga handlingar, (iv) du medvetet försöker skaffa eller upprätthålla fler än ett Radisson Rewards for Business-konto, (v) ditt medlemskap eller deltagande i Radisson Rewards for Business överträder gällande lagar, regler eller bestämmelser, (vi) vårt tillhandahållande av förmåner under Radisson Rewards for Business strider mot gällande lagar, regler eller bestämmelser, eller (vii) du inte betalar förfallna belopp eller utför oriktiga, olämpliga, stötande eller hotfulla handlingar i samband med Radisson Rewards for Business, medverkande hotell, Radisson eller våra partner, eller deras respektive tjänstemän, chefer, ombud, anställda, representanter eller gäster. Dessa rättigheter gäller i tillägg till andra rättsmedel som kan vara tillgängliga för oss enligt gällande lagstiftning, och vi har rätten att vidta lämpliga administrativa eller rättsliga åtgärder, innefattande, utan begränsning, åtal, som vi bedömer vara nödvändiga efter vårt eget gottfinnande.

iv. Följder av avslutande av medlemskap: Om ditt medlemskap i Radisson Rewards for Business avslutas av någon anledning kommer ditt Radisson Rewards for Business-konto att stängas och alla poäng på kontot att ogiltigförklaras och inte längre finnas tillgängliga för inlösen. Om vi ändrar, tillfälligt upphäver, ogiltigförklarar eller återkallar vissa eller alla dina poäng kommer de att tas bort från ditt Radisson Rewards for Business-konto och inte längre finnas tillgängliga för inlösen.

e. Behörighet och registrering i Radisson Rewards for Business Americas-programmet: Gäster som inte är medlemmar och medlemmar i Radisson Rewards for Business är berättigade att bli medlemmar i Radisson Rewards for Business Americas-programmet, som är till för medlemmar som vill tjäna och lösa in poäng på våra hotell i USA, Kanada, Latinamerika och Karibien. Ansökan om medlemskap och registrering i Radisson Rewards for Business Americas-programmet omfattas av programmets villkor och integritetspolicy, som utformats av Radisson Hospitality, Inc. och finns på www.radissonhotelsamericas.com/en-us/terms-and-conditions.

4. POÄNG

a. Tjäna poäng i Radisson Rewards:

i. På medverkande hotell: Medlemmar i Radisson Rewards kan få 20 poäng per dollar som har betalats för rum och berättigande mat och dryck på medverkande hotell. Rabatten gäller inte skatt eller dricks, alkoholhaltiga drycker, rumsservice eller middag på rummet, catering/banketter eller grupper som består av sex eller fler personer. Du måste ange ditt Radisson Rewards-medlemsnummer vid boknings- eller incheckningstillfället. Inga poäng eller berättigande vistelser/nätter medges för förtjänst av Elite-status om ett hotell upphör att vara ett medverkande hotell efter bokningen men före den berättigande vistelsen.
Poäng anses vara samlade när vistelsen är genomförd, alla avgifter har betalats och poäng har lagts till på ditt konto. Poäng är inte tillgängliga för inlösen innan en berättigande vistelse har genomförts, betalats och lagts till på ditt konto. Poäng kan endast intjänas av en Radisson Rewards-medlem per berättigande vistelse och medlemmen måste stå på bokningen och vara den registrerade gästen.
Poäng kan intjänas för upp till tre rum som har reserverats på samma bokning, men poäng för flera rum måste begäras vid eller före incheckningen. Medlemmen måste vara angiven på bokningen för minst ett av de reserverade rummen och vara en registrerad gäst under den berättigande vistelsen. Poäng kan inte intjänas för andra bokningar som inte har Radisson Rewards-medlemmens namn på bokningen och för vilka medlemmen inte är registrerad gäst. Endast det rum där medlemmen är registrerad som gäst under den berättigade vistelsen räknas med i Elite-status.

ii. Genom partner: Radisson Rewards-medlemmar kan tjäna in poäng hos våra partner. Förmånerna kan variera beroende på vilket land Radisson Rewards-medlemmen är bosatt i, vara otillgängliga för vissa medlemmar, ändras när som helst utan föregående meddelande, regleras av dessa programvillkor och kan regleras av ytterligare villkor och bestämmelser efter vad som krävs av en viss partner. Partner är oberoende rättsfigurer och vi ansvarar inte för beskaffenheten eller kvaliteten av produkter eller tjänster som tillhandahålls av någon partner, eller för några erbjudanden eller marknadsföring av någon partner. Du ansvarar för att följa våra partners allmänna villkor samt integritets- och användningspolicyer. Vi tar inte ansvar för våra partners villkor eller ändringar i eller avbrytande av våra partners villkor, bestämmelser, integritets- och användningspolicyer, produkter eller tjänster. Genom att uppge ditt Radisson Rewards-medlemsnummer på ett medverkande hotell anger du dina önskemål för samlande av poäng.

iii. Köp av poäng: Vi kan vid olika tidpunkter och efter eget gottfinnande erbjuda Radisson Rewards-medlemmar köp av poäng. Vi erbjuder för närvarande våra medlemmar valet att köpa poäng genom Points.com. Ytterligare villkor gäller och kan läsas på https://www.radissonhotels.com/sv-se/priser/tjana. Poäng som köps gäller under dessa programvillkor. All annan försäljning, köp, byteshandel, utauktionering, gåva, överföring eller överlåtelse av poäng, än vad som uttryckligen tillåts enligt dessa programvillkor, är förbjudet och godtas inte.

b. Tjäna poäng i Radisson Rewards for Business: Poäng kan tjänas av resebyråer, arrangörer av specialevenemang, små och medelstora företag samt andra affärspersoner som arrangerar möten och konferenser på medverkande hotell.

i. Tjäna poäng för resebyråer: Resebyråmedlemmar kan tjäna 10 poäng per dollar som spenderas på en berättigande bokning. Medlemmar i Radisson Rewards for Business Americas för resebyråer som vill tjäna poäng måste vara medlemmar i det program som stödjer hotellet som de bokar. Om du bokar en vistelse på ett medverkande hotell i Radisson Hotel Group-familjen i Europa, Mellanöstern, Afrika eller Asien, måste du vara medlem i Radisson Rewards for Business och ange ditt 16-siffriga medlemsnummer i det globala distributionssystemet (GDS) för att tjäna poäng för den bokningen. Poäng kommer att utfärdas vid gästens vistelse. Om du bokar en vistelse på ett medverkande hotell i Radisson Americas Hotel Group-familjen i USA, Kanada, Latinamerika eller Karibien, måste du vara medlem i Radisson Rewards Americas och ange ditt medlemsnummer för Radisson Rewards Americas-programmet i det globala distributionssystemet (GDS) för att tjäna poäng för den bokningen. Nätter eller vistelser i samband med möten eller evenemang räknas inte för förtjänst av din Elite-status.

ii. Tjäna poäng för evenemangsköp: Mötes- och evenemangsarrangörer kan tjäna 5 poäng per dollar som spenderas på evenemangsköp (baserat på de totala utgifterna för hyra av mötesrummet, mat och dryck samt sovrum som debiteras en huvudfaktura). Samling av poäng för evenemangsköp kan komma att nekas där detta är förbjudet enligt gällande lag, regler eller förordningar. Du måste göra en begäran om poäng för evenemangsköp när mötet, evenemanget eller konventet bokas, med uppgifter om ditt namn och medlemsnummer för Radisson Rewards for Business på kontraktet med det medverkande hotellet. Evenemangsköp måste anges på en huvudfaktura för att kunna ge poäng. Endast en Radisson Rewards for Business-medlem kan tjäna poäng för evenemangsköp. Du behöver inte delta i mötet/evenemanget för att vara berättigad till förtjänst av poäng för evenemangsköp. Vissa tjänster och bekvämligheter kanske inte tillhandahålls direkt av det medverkande hotellet. Dessa och andra avgifter, inklusive avbokningsavgifter, slitage och andra kostnader, är eventuellt inte berättigade som evenemangsköp. Nätter eller vistelser i samband med möten eller evenemang räknas inte för förtjänst av din Elite-status.

iii. Tjäna poäng på bokning av hotellvistelser: Medlemmar från små och medelstora företag kan tjäna 10 poäng per dollar som spenderas på debiterade hotellavgifter på medverkande hotell vid bokning av resor för andra resenärer. Ansökan om medlemskap i Radisson Rewards for Business är öppet för individer som har läst och samtyckt med programvillkoren och som (i) har bjudits in och godkänts av Radisson Rewards enligt vårt gottfinnande, (ii) är belägna i de länder som vi efter eget gottfinnande anser vara kvalificerande, (iii) har uppnått myndig ålder där de är bosatta, (iv) ansvarar för hotellbokningar för sina arbetsgivares eller organisationers räkning, (v) är anställda i en organisation som Radisson Rewards har godkänt efter eget gottfinnande samt (vi) inte är professionella resebyråmedarbetare som bokar åt personer utanför sina arbetsgivare och/eller organisationer. En person kan inte tjäna poäng åt någon annan.
Du måste meddela och informera din arbetsgivare, såväl som erhålla tillstånd från din arbetsgivare, avseende ditt deltagande i Radisson Rewards for Business. Genom att delta i Radisson Rewards for Business bekräftar och intygar du att

a. du har meddelat och informerat din arbetsgivare (och alla resenärer som du bokar hotellrum åt) och att de läser och förstår vår integritetspolicy och förstår och samtycker till att du genom ditt medlemskap i Radisson Rewards for Business kan lämna ut personuppgifter om dem och kan få Radisson Rewards for Business-förmåner,

b. du kommer att efterleva alla villkor, inklusive din arbetsgivares och dina kunders resepolicy, policy för gåvor och policy för incitament,

c. du kommer att efterleva alla tillämpliga lagar,

d. du på vår begäran förser oss med skriftliga bevis på att du har givit alla nödvändiga upplysningar och erhållit alla nödvändiga medgivanden,

e. du inte är anställd hos någon icke-USA-myndighet (inklusive eventuellt statligt företag som inte ägs av den amerikanska staten eller eventuellt departement eller liknande organ som inte tillhör den amerikanska staten och utövar några verkställande, rättsliga, skiljedoms-, reglerande eller administrativa funktioner för eller i förhållande till staten) samt

f. du omedelbart meddelar oss om eventuella byten av arbetsgivare och uppdaterar dina uppgifter och säkerställer att du meddelar och skaffar tillstånd från din nya arbetsgivare och efterlever de krav som framställs ovan.

iv. Uppgivande och samtycke: Du ansvarar för att informera och motta samtycke från din arbetsgivare, överordnade eller kund om att du kommer att samla poäng och andra incitament som mottas från Radisson Rewards for Business, och du måste följa varje tillämplig policy för gåvor och incitament.

c. Lösa in poäng:

i. Allmänt: Medlemmar i Radisson Rewards och Radisson Rewards for Business kan lösa in poäng på medverkande hotell eller genom våra partner. Poäng kan lösas in till fördel för Radisson Rewards- eller Radisson Rewards for Business-medlemmen eller en annan person som en gåva. Förutom de överföringar av poäng som uttryckligen godkänns enligt dessa programvillkor eller genom Radissons skriftliga medgivande, får inte poäng på något annat sätt säljas, bytas, förmedlas, överföras, köpas, auktioneras ut eller ges bort. Alternativen för inlösen kan ändras vid olika tidpunkter utan meddelande och efter vårt eget gottfinnande.
När du löser in poäng måste du bekräfta dina kontouppgifter för Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business. Det motsvarande antalet poäng kommer att dras från ditt konto vid transaktionstillfället. Det måste även finnas tillräckligt med poäng på kontot vid transaktionstillfället för att kunna genomföra transaktionen. Poäng på två eller flera olika konton kan inte kombineras vid inlösen. Transaktioner kan godkännas eller nekas efter Radissons eget gottfinnande.

ii. På medverkande hotell:

a. Bonusnätter: Medlemmar i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business kan lösa in poäng för bonusnätter på medverkande hotell, i mån av tillgång. Bokningar av bonusnätter måste göras i förväg via Radisson Hotels webbplats, Radisson Hotels mobilapp eller via Radissons telefonbokningscenter. Bonusnätter kan inte kombineras med andra presentkort, rabatter, paket eller kampanjerbjudanden och är inte provisionsbaserade, inklusive, utan begränsning, provision till resebyråer. Bonusnätter gäller för standardrum med standardantal rumsgäster. För ytterligare personer gäller det medverkande hotellets standardavgifter för tillkommande personer. I syfte att undvika tveksamheter är det viktigt att påpeka att även om en medlem gör en bokning för tre personer vid inlösen av en bonusnatt i ett standardrum måste medlemmen fortfarande betala avgifterna för den extra tredje personen. Bonusnätter erbjuds med förbehåll för varje medverkande hotells policyer för avbokning, garanti och förskottsbetalning. Poäng som motsvarar en natt på en bokning med bonusnätter kommer att dras från ditt konto om din bokning inte avbokas i enlighet med det medverkande hotellets avbokningspolicy. Eventuella tilläggsavgifter i samband med bonusnätter är medlemmens eget ansvar.

Upphör ett hotell att vara ett medverkande hotell efter att en bonusnattsbokning har gjorts, men innan vistelsen äger rum, kommer Radisson att vidta rimliga åtgärder för att få hotellet att uppfylla bonusnattsbokningen, men kan inte garantera att sådana bonusnattsbokningar uppfylls. Dessutom är, enligt Radissons eget gottfinnande, bonusnätter eventuellt inte tillgängliga för bokning på ett hotell där det har beslutats att hotellet ska lämna Radisson-systemet eller på annat sätt upphöra att ingå i Radisson-systemet, oavsett tid innan hotellet lämnar systemet.

v. Genom partner: Radisson Rewards-medlemmar kan lösa in poäng hos våra partner. Möjligheter och krav för inlösen hos våra partner varierar, de finns inte tillgängliga där de förbjuds enligt lag, kan ändras när som helst, styrs av dessa programvillkor samt gäller under ytterligare allmänna villkor hos enskilda partner. Partner är oberoende rättsfigurer och vi ansvarar inte för beskaffenheten eller kvaliteten av produkter eller tjänster som tillhandahålls av någon partner, eller för några erbjudanden eller marknadsföring av någon partner. Du ansvarar för att kontrollera och följa en viss partners villkor, bestämmelser samt sekretess- och användningspolicyer. Vi tar inte ansvar för villkor, ändringar eller avbrytande av våra partners villkor, bestämmelser, sekretess- och användningspolicyer, produkter eller tjänster.

vi. Donera poäng: Radisson Rewards-medlemmar kan donera poäng till vissa ideella organisationer, som valts ut av oss vid olika tidpunkter och efter vårt eget gottfinnande. All annan form av donation, överföring eller gåva av poäng är förbjuden. Donerade poäng berättigar inte till skatteavdrag.

d. Överföra poäng genom global poängöverföring: Medlemmar i Radisson Rewards och Radisson Rewards for Business kan överföra poäng till Radisson Rewards Americas, Radisson Hotel Group Americas lojalitetsprogram som stödjer medlemmar som tjänar och löser in poäng i USA, Kanada, Latinamerika och Karibien. Medlemmar måste ha ett konto i både Radisson Rewards-programmet och Radisson Rewards Americas-programmet med samma e-postadress och namn på kontot för att kunna dra nytta av processen för global poängöverföring. Alla villkor för global poängöverföring gäller. Besök radissonhotels.com/globalpointstransfer för mer information och för att se villkoren. Radisson Rewards förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, diskvalificera en medlem från deltagande i överföringsalternativet, att göra ändringar i programmet i enlighet med programmets villkor samt att ändra eller avbryta överföringsalternativet helt eller delvis, inklusive, utan begränsning, priser, poängökningar och användningen av Points.com för behandling av köpta poäng, utan föregående meddelande.

e. Elite-status: Radisson Rewards-medlemmar kan vara berättigade till Elite-status. Fördelar, förmåner, möjligheter och krav för inlösen för Elite-status fastställs av oss vid olika tidpunkter och efter vårt eget gottfinnande. Medlemmar kan vara berättigade Elite-status beroende på antalet berättigande nätter eller berättigande vistelser vid medverkande hotell under ett kalenderår enligt följande:

i. Silver-Elite-status: Radisson Rewards-medlemmar kan tjäna Silver-Elite-status med minst 9 berättigande nätter eller 6 berättigande vistelser under ett kalenderår.

ii. Gold-Elite-status: Radisson Rewards-medlemmar kan tjäna Gold-Elite-status med minst 30 berättigande nätter eller 20 berättigande vistelser under ett kalenderår.

iii. Platinum Elite-status: Radisson Rewards-medlemmar kan tjäna Platinum Elite-status med minst 60 berättigande nätter eller 30 berättigande vistelser under ett kalenderår.

När du är kvalificerad för Elite-status behåller du denna status under återstoden av det innevarande kalenderåret och under det påföljande programåret, vilket sträcker sig från 1 mars till 28/29 februari. Vi kan vid olika tidpunkter och efter eget gottfinnande bevilja Elite-status eller erbjuda kampanjerbjudanden som ändrar de villkor som krävs för att tjäna Elite-status. Såvida det inte specificeras i villkoren för en kampanj, innebär inte en villkorlig eller kampanjanknuten uppgradering till Elite-status att alla de berättigande nätter eller berättigande vistelser som krävs för nästa Elite-status avstås eller att giltighetstiden för Elite-status förändras.

f. Övrigt:

i. Online-konto: När du har registrerat dig för Radisson Rewards och/eller Radisson Rewards for Business måste du aktivera ditt online-konto. Radisson kommer att sträva efter att kreditera ditt konto med poäng. Du ansvarar för att bekräfta att dina poäng krediteras korrekt till ditt Radisson Rewards-konto eller Radisson Rewards for Business-konto. Alla krav på inkorrekt utdelade poäng måste mottas av Radisson tillsammans med bevis inom sex (6) månader efter datumet då dessa poäng påstås ha intjänats.

ii. Överföringar: E: Förutom vad som uttryckligen tillåts enligt dessa programvillkor eller med Radissons skriftliga samtycke får medlemskap i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business, poäng, bonusnätter, Elite-status och andra programförmåner inte säljas, bytas, förhandlas, vidareförsäljas, överföras, köpas, auktioneras eller skänkas, inklusive, utan begränsning, som en del av familjeangelägenhet, skilsmässa, arv eller på annat sätt genom lagverkställande.

1. Överföringar av medlemmar med Elite-status: Medlemmar i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business med Elite-status kan föra över poäng från medlemmens konto till ett annat konto på begäran.

2. Överföringar inom ett hushåll: Medlemmar i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business kan överföra poäng till en annan medlem som bor i samma hushåll, förutsatt att båda personerna har varit medlemmar i minst ett år och att adresserna för båda kontona som ingår i överföringen inte har uppdaterats inom trettio (30) dagar innan överföringsförfrågan. Radisson förbehåller sig rätten att kräva bevis på berättigande eller boende och kan efter eget gottfinnande neka alla förfrågningar om överföring av poäng.

3. Överföringar vid dödsfall: Poäng som tillhör en avliden medlem i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business kan överföras till mottagaren av den avlidnes konto efter vårt eget gottfinnande. Den avlidnes medlemskap i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business måste ha varit i god ställning vid tidpunkten för dödsfallet. Förfrågan om överföring måste innehålla underlag med bevis på dödsfall, såsom en dödsattest, och intyga fullmakt för att göra förfrågan, såsom domstolshandlingar eller den avlidnes testamente. Förfrågningar måste göras inom ett (1) år efter dödsdatumet, annars kommer den avlidne medlemmens konto att stängas och alla poäng att förfalla.

iii. Inget kontantvärde: Förutom om lagen föreskriver annat har poäng inget kontantvärde och de utgör inte medlemmens egendom. Förtjänst av poäng berättigar inte medlemmar till några förvärvade rättigheter med avseende på några förmåner eller programmet. Som medlem i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business är den enda rättigheten du får i poäng möjligheten att lösa in dem enligt dessa programvillkor.

5. ALLMÄNT

a. Sekretesspolicy: Deltagande i Radisson Rewards är föremål för villkoren för Radissons integritetspolicy för gäster, som kan läsas på www.radissonhotels.com/en-us/privacy (sammantaget våra ”integritetspolicyer”) och vårt webbplatsanvändningsavtal som kan läsas på www.radissonhotels.com/en-us/site-usage. Du hittar mer information om Radissons behandling av dina personuppgifter, inklusive eventuella rättigheter i samband med detta, på följande länk: https://www.radissonhotels.com/sv-se/sekretess.

b. Gäller enligt tillämpliga lagar: Medlemskap och deltagande i Radisson Rewards och/eller Radisson Rewards for Business, samt insamling och inlösen av poäng, gäller enligt och kan ogiltigförklaras där detta förbjuds eller begränsas enligt tillämpliga lagar, regler eller bestämmelser, eller enligt arbetsgivarens eller kundens policyer eller krav. Dessutom kan du eventuellt åtnjuta vissa lagstadgade rättigheter enligt lagen i ditt bosättningsland, som kanske inte är begränsade av dessa programvillkor. Ingenting i dessa programvillkor begränsar sådana lagstadgade rättigheter.

c. Valutaomvandling till USA-dollar: Alla belopp som betalas i en valuta som inte är USA-dollar kommer att omvandlas till USA-dollar till en valutakurs som fastställs av oss efter vårt eget gottfinnande.

d. Garantifriskrivning och ansvarsbegränsning:

RADISSON ERBJUDER RADISSON REWARDS OCH RADISSON REWARDS FOR BUSINESS, DESSA PROGRAMVILLKOR OCH ANDRA FÖRKNIPPADE TJÄNSTER OCH PRODUKTER MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA FEL OCH, SÅ LÅNGT TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER, AVSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INNEFATTANDE, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, DESIGN, KORREKTHET, FÖRMÅGA, TILLRÄCKLIGHET, LÄMPLIGHET, KAPACITET, FULLSTÄNDIGHET ELLER TILLGÄNGLIGHET. UTAN ATT BEGRÄNSA DET OVANSTÅENDE, VARKEN FÖRETRÄDER ELLER GARANTERAR RADISSON ATT RADISSON REWARDS ELLER RADISSON REWARDS FOR BUSINESS ELLER EVENTUELLA ANDRA RELATERADE TJÄNSTER OCH PRODUKTER FUNGERAR UTAN AVBROTT, UTAN UTELÄMNANDEN ELLER FEL, ELLER ATT BRISTER KOMMER ATT KORRIGERAS ELLER FÖRÄNDRINGAR GENOMFÖRAS.
DU SAMTYCKER TILL ATT RADISSON, DESS ÄGARE, NÄRSTÅENDE FÖRETAG OCH DOTTERBOLAG OCH DERAS RESPEKTIVE TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, REPRESENTANTER OCH OMBUD INTE UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL FÖRSUMLIGHET, HAR EVENTUELL SKADESTÅNDSSKYLDIGHET ELLER ANNAN TYP AV ANSVARIGHET FÖR, OCH SKALL HÅLLAS SKADESLÖSA FRÅN, ALL SKADESTÅNDSSKYLDIGHET FÖR OFÖRRÄTTER, FÖRLUSTER ELLER ANDRA TYPER AV VÅLLANDE AV SKADOR, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, STRAFFANDE ELLER AVSKRÄCKANDE SKADOR PÅ PERSONER, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL PERSONLIGA SKADOR, DÖDSFALL ELLER SKADOR PÅ ANLÄGGNINGAR SOM ORSAKAS DIREKT ELLER INDIREKT UNDER ELLER DELVIS UNDER MEDLEMSKAP ELLER DELTAGANDE I RADISSON REWARDS ELLER RADISSON REWARDS FOR BUSINESS ELLER ANVÄNDNING AV BELÖNINGAR, ÄVEN OM DE HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.
Ingenting i dessa programvillkor utesluter eller begränsar Radissons ansvar för angelägenheter som det är olagligt för Radisson att utesluta eller begränsa sitt ansvar för. Detta kan innefatta (utan begränsningar, beroende på ditt bosättningsland) dödsfall eller personskada orsakad av Radissons vårdslöshet, samt bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning.

e. Tillförsäkran om skadeslöshet: Du samtycker till att ansvarsbefria och hålla Radisson, medverkande hotell, våra partner, deras moderbolag och dotterbolag samt deras respektive chefer, tjänstemän, anställda och ombud skadeslösa från allt ansvar, kostnader, skadestånd och avgifter (inklusive advokatarvoden) som uppstår från krav som gäller ditt medlemskap i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business.

f. Ändringar eller avslutande av programmet: Vi förbehåller oss rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, med eller utan föregående meddelande och utan vidare ansvarsskyldighet eller förpliktelse, även om ändringarna kan påverka värdet av redan samlade poäng, (i) lägga till, ändra, ta bort, justera, tillfälligt upphäva eller avsluta (”ändra”) Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business, fullständigt eller delvis, inklusive, utan begränsning, alla regler, procedurer, villkor, fördelar, förmåner, förmånsnivåer, medverkande hotell, partnersamarbeten och möjligheter, villkor för förtjänst, regler för inlösen eller tillgänglighet av förmåner, (ii) ändra dessa Programvillkor, fullständigt eller delvis, (iii) ändra alla typer av Radisson Rewards- eller Radisson Rewards for Business-erbjudanden, (iv) ändra möjligheten att lösa in poäng fullständigt eller delvis, (v) ändra procedurer för inlösen av poäng, inklusive det antal poäng som krävs för inlösen, (vi) ändra möjligheten att samla poäng, inklusive, utan begränsning, sätta tidsgränser och ändra poängvärden, fullständigt eller delvis, eller (vii) fullständigt eller delvis tilldela Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business till vilken förknippad eller icke förknippad rättsfigur som helst. I händelse av tilldelning kommer verkställandet och alla tillhörande förpliktelser därefter att vara rättsfigurens egna och direkta ansvar. I händelse av att Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business avvecklas kommer alla poäng som inte har lösts in före Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business avslutningsdatum att vara förverkade utan ersättning eller vidare förpliktelser eller skadeståndsskyldighet, och inga inlösen av poäng kommer att godtas därefter. Genom att samla poäng och på andra sätt delta i programmet garanteras du inte att ha fortsatt tillgång till Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business, eller någon typ av förtjänst, inlösen eller andra erbjudanden som görs i samband med Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business. Alla erbjudanden finns tillgängliga så länge tillgången räcker och lyder under tillämpliga policyer för avslutande och kan ändras och/eller återkallas utan förvarning. Programkontouppgifter tillhör oss och är endast tillgängliga för medlemmar i syfte att få information gällande sina konton. Vi förbehåller oss rätten att granska eller undersöka konton och information för programmet när som helst utan meddelande för att se till att programvillkoren följs. Under en granskning eller undersökning kan viss information delas med parter som deltar i sådan granskning eller undersökning.

g. Tillämplig lagstiftning och tolkning: Ansökan om medlemskap, förtjänst av poäng och anspråk på inlösen i Radisson Rewards förutsätter vår bekräftelse och vårt godkännande efter vårt eget gottfinnande, vilket är en process som i sin helhet ska bedömas, bedrivas och avslutas i Belgien. Eventuella anspråk eller tvister som uppstår på grund av eller med anknytning till eller som på annat sätt berör Radisson Rewards, medlemskap eller dessa programvillkor ska regleras och tolkas i enlighet med Belgiens lagstiftning, utan hänsyn till dess val av lag eller motsägande lagbestämmelser. Radisson förbehåller sig rätten att tolka dessa programvillkor efter eget gottfinnande. Den engelska versionen av dessa programvillkor äger tolkningsföreträde. Ingenting i dessa villkor påverkar dock dina rättigheter att förlita dig på obligatoriska bestämmelser enligt lagen i ditt bosättningsland.

h. Lösning av tvister: Eventuella åtal som uppstår på grund av eller i samband med dessa villkor ska väckas exklusivt i domstolarna i Bryssel, Belgien. Utan att det påverkar det som angetts ovan kan du, om ditt bosättningsland ger dig rätt att göra det, även inleda rättsliga förfaranden om dessa programvillkor i domstolarna i det land där du är bosatt. Om du är bosatt i EU och vill ha mer information om tvistlösning på nätet, ber vi dig följa denna länk till Europeiska kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Denna länk tillhandahålls endast i informationssyfte i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013. Radisson är inte skyldigt att delta i någon tvistlösning på nätet.

i. Juryrättegång: I den utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag avstår parterna oåterkalleligen från eventuell rätt till en juryrättegång.

j. Preskriptionsbestämmelser: Varje rättighet att väcka eventuella anspråk eller åtal med anknytning till programmet, programvillkoren, någon belöning, inlösen eller parternas relation måste väckas inom den tidsfrist som föreskrivs i tillämplig lag, som följer första förekomsten av den typ av handling, händelse, förhållande eller underlåtenhet på vilket anspråket eller åtalet grundas.

k. Advokatkostnader: Den vinnande parten i eventuellt åtal eller förfarande som uppstår under, på grund av, i samband med eller i anknytning till programmet, programvillkoren, någon belöning, inlösen eller parternas relation, har rätt att återkräva skäliga arvoden och kostnader för advokater i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag.

l. Force Majeure: Underlåtenhet från vår sida att administrera Radisson Rewards Americas eller Radisson Rewards for Business Americas i enlighet med dessa programvillkor på grund av force majeure, krig, brand, upplopp, terrorism, jordbävning, federala, delstatliga eller lokala statliga myndigheter eller av andra anledningar utanför vår skäliga kontroll kommer inte att anses vara ett brott mot dessa programvillkor.

m. Hela avtalet/friskrivning: Programvillkoren och de andra villkoren som uttryckligen anges häri och länkas härtill utgör hela avtalet mellan dig och oss med hänsyn till ditt deltagande i Radisson Rewards Americas eller Radisson Rewards for Business Americas, din rätt att samla och lösa in poäng genom Radisson Rewards Americas eller Radisson Rewards for Business Americas samt din rätt till andra fördelar genom Radisson Rewards Americas, och ersätter alla tidigare avtal mellan oss, vare sig i muntlig eller i skriftlig form, inklusive och utan begränsning alla tidigare versioner av dessa programvillkor. Om vi misslyckas med att vidta åtgärder med hänsyn till ditt brott eller någon annans brott mot programvillkoren vid något tillfälle avstår vi inte från vår rätt att vidta åtgärder med hänsyn till framtida eller liknande brott.

n. Uppdelning av avtal: Om eventuell föreskrift i dessa programvillkor döms av en behörig domstol som ogiltig, i strid med lagen eller utan laga kraft av något skäl skall föreskriften ändras eller tolkas för att på bästa sätt uppfylla den ursprungliga föreskriftens mål i största mån som lagen tillåter och de kvarvarande föreskrifterna i dessa programvillkor skall förbli i kraft.

o. Elektronisk kommunikation: I alla kontakter med oss via internet ger du ditt medgivande till att ingå avtalsmässiga förhållanden med oss via elektronisk kommunikation. Du bekräftar och garanterar att du har laglig rätt, befogenhet och behörighet att godta dessa villkor för egen räkning och den medlem, köpare, leverantör eller annan enhet för vars räkning du handlar under användningen av webbplatsen. Du godtar vidare att din användning utgör en elektronisk signatur och att du har tagit del av, utfört, ingått, godtagit villkoren i och i övrigt bekräftat dessa programvillkor samt bekräftat och godtagit att dessa programvillkor utgör ett elektroniskt dokument och därmed är fullständigt giltiga, äger laga kraft, är genomdrivbara och bindande och obestridliga för dig och den medlem, köpare, leverantör eller annan rättsfigur för vars räkning du handlar. Du ansvarar för att vara insatt i programvillkoren, nyhetsbrev, kontoutdrag, sekretesspolicyn och ditt medlemskontos status. Vi kan eftersträva men är inte skyldiga att informera dig om frågor av intresse, däribland meddelanden om förverkande av poäng eller programändringar. Vi ansvarar inte för underlåtenhet att göra så eller för felaktig transkription av dina kontaktuppgifter, för problem som förknippas med utrustning eller program som förknippas med eller används av dig, för mänskliga misstag, avbrott, borttagning, utelämnande, defekter eller linjefel för elektroniska kommunikationsnätverk eller elektroniska överföringar, för problem som förknippas med datorer, mobiltelefoner eller annan utrustning, mjukvara, oförmåga att komma åt en webbplats eller onlinetjänst, för andra tekniska eller icke-tekniska fel eller funktionsstörningar, för förlorade, sena, stulna, oläsliga, ofullständiga, förvanskade, felskickade, avbrutna eller väntande brev, e-postmeddelanden eller annan kommunikation av någon som helst anledning. Du ansvarar för att skapa och skydda dina privata kontoinloggningsuppgifter och för att hålla sådana uppgifter skyddade. Vi ansvarar inte för stulna eller på annat vis uppfångade kontoinloggningsuppgifter. Om säkerheten för sådana uppgifter överträds är vi inte ansvarsskyldiga för åtkomst av dessa uppgifter, samlande av poäng, inlösen av förmåner eller annan kontoaktivitet som sker till följd av detta, och under inga omständigheter ansvarar vi för att ersätta inlösta poäng eller andra skador eller förluster som kan uppstå som följd. Blir du medveten om bedräglig eller på annat vis olämplig aktivitet måste du rapportera denna aktivitet till oss omedelbart. Du ansvarar för att meddela oss om eventuella ändringar av dina kontaktuppgifter.

p. Tillkännagivanden: Radisson förbehåller sig rätten att publicera eller ge ut alla tillkännagivanden eller meddelanden om detta på engelska. Dessa programvillkor påverkar dock inte dina lagstadgade rättigheter att ta emot tillkännagivanden eller meddelanden från Radisson på det språk som bestäms enligt lagen i det land där du är bosatt.

q. Varumärken: Radisson Rewards, Radisson Rewards for Business, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson och alla andra nuvarande och framtida varumärken och servicemärken som förknippas med Radisson Rewards Americas och Radisson Rewards for Business Americas är servicemärken och varumärken som tillhör Radisson eller dess närstående företag eller dotterbolag och får inte återskapas eller användas på något sätt utan föregående uttryckligt och skriftligt tillstånd från Radisson.

r. Administration: Radisson administrerar och marknadsför Radisson Rewards Americas och Radisson Rewards for Business Americas, skapar och lanserar reklam- och marknadsföringskampanjer för Radisson Rewards Americas och Radisson Rewards for Business Americas räkning samt hanterar förhållandena mellan Radisson Rewards Americas, Radisson Rewards for Business Americas och dess partner. Radisson och dess dotterbolag kan vid olika tidpunkter sälja poäng till tredje parter, bland annat medverkande hotell och partner samt lösa in poäng mot kontanter (innefattande utan begränsning poäng som mottagits från medverkande hotell), flygbiljetter och andra varor från våra partner.

6. KONTAKTA OSS

Om du har frågor om Radisson Rewards och/eller Radisson Rewards for Business eller dessa programvillkor, eller om du vill uppdatera dina kontouppgifter för Radisson Rewards och/eller Radisson Rewards for Business, kan du kontakta oss på www.radissonhotels.com/sv-se/contact-us.

Postadress: Radisson Loyalty Management B.V.
Avenue du Bourget 44
1130 Bryssel
Belgien