Villkor för Radisson Rewards

1. RADISSON REWARDS - DEFINITIONER

2. MEDLEMSKAP I RADISSON REWARDS

• Kvalificering

• Ansökan om medlemskap

• Medlemsnivå

• Medlemsförmåner

• Skyldigheter som medlem

• Avslutande av medlemskap

3. MEDLEMSKAP I RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS

• Kvalificering

• Ansökan om medlemskap

• Medlemsnivåer

• Medlemsförmåner

• Skyldigheter som medlem

• Avslutande av medlemskap

4. Radisson Rewards företagsprogram

5. POÄNG

• Tjäna poäng i Radisson Rewards

• Tjäna poäng i Radisson Rewards for Bookers and Planners

• Lösa in poäng

• Överföra poäng

• Poäng som saknas

• Upphörande av poäng

• Poängvärde

6. ALLMÄNT

• Integritetspolicy

• Gäller enligt tillämplig lag

• Valutaomvandling till USA-dollar:

• Garantifriskrivning och ansvarsbegränsning

• Tillförsäkran om skadeslöshet

• Utträde för deltagande hotell

• Tolkning av regler i lojalitetsprogram

• Korrigering av förmåner

• Överlåtelser

• Ändringar eller avslutande av programmet

• Lösning av tvister

• Juryrättegång

• Preskriptionsbestämmelser

• Advokatkostnader

• Force majeure

• Hela avtalet/friskrivning

• Uppdelning av avtal

• Elektronisk kommunikation

• Tillkännagivanden

• Varumärken

• Administration

7. KONTAKTA OSS

Det följande ersätter alla tidigare allmänna villkor för Radisson Rewards. Genom att delta eller fortsätta delta i Radisson Rewards efter ikraftträdandedatumet den 18 juli 2023 samtycker du till följande:

Radisson Rewards™ är Radisson Hotel Groups bonusprogram för Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien och Stillahavsområdet (”Radisson Rewards” eller ”programmet”) så som det vid olika tidpunkter tillhandahålls programmedlemmar (”medlemmar”, ”du” eller ”din”) av Radisson Loyalty Management B.V, dess närstående företag och dotterbolag (”Radisson”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”). Radisson Rewards ger sina medlemmar möjlighet att samla och lösa in poäng (på medverkande hotell och hos våra partner). Dessa allmänna villkor (programvillkoren) styr ditt medlemskap och deltagande i Radisson Rewards och det är ditt ansvar att läsa igenom och förstå innebörden av dem. Radisson kan när som helst efter eget gottfinnande, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, utan föregående meddelande och utan ansvarsskyldighet, avsluta, ändra eller göra tillägg till Radisson Rewards programförmåner eller programvillkoren. Genom att bli och förbli medlem i Radisson Rewards och samla och lösa in poäng, bekräftar du att du har läst, förstått och att du godkänner dessa programvillkor, som ändras från tid till annan. Medlemskaps- och programförmåner erbjuds efter Radissons eget gottfinnande.

1. RADISSON REWARDS - DEFINITIONER

 • Bonusnatt” avser en natt på ett medverkande hotell som betalas genom att lösa in poäng. Bonusnätter gäller enligt dessa programvillkor och de allmänna villkoren hos det medverkande hotellet.
 • Bonusvistelse” avser varje vistelse på ett medverkande hotell där en eller flera bonusnätter ingår.
 • Berättigande bokning” avser en bokning som en medlem i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners gör via en GDS- eller Radisson-webbplats eller någon kanal som räknas som berättigad till en berättigande vistelse eller berättigande natt till ett berättigande pris.
 • Berättigande mat och dryck” avser viss mat och dryck som debiteras ditt rum under en berättigande vistelse.
 • Berättigande natt” avser en natt på ett medverkande hotell som bokas till ett berättigande pris.
 • Berättigande pris” avser ett pris som anges som berättigande för poäng i Radissons bokningssystem. Berättigande pris innefattar inte, utan begränsningar, följande: priser för personal, familjemedlemmar och vänner, flygbolagsbesättningar, resebyråer, vissa kampanj- och paketpriser, priser som betalas med kuponger för kostnadsfria nätter och andra kostnadsfria eller förhandlade rumspriser, priser som bokas genom onlineresebyråer, oavsett om sådana priser är direkta, auktionerade eller erbjudna, priser som bokas och faktureras på ett huvudkonto, innefattande grupp- och researrangörskonton samt vissa andra priser som bokas genom tredje parter. Radisson kan från tid till annan fatta beslut om berättigande efter eget gottfinnande.
 • Berättigande vistelse” innebär en eller flera berättigande nätter på samma medverkande hotell. Om en medlem har checkat in och checkats ut på varandra följande dagar räknas det som en vistelse för nivåutveckling.
 • Elite-nivå innebär en medlemsnivå med olika eller ytterligare rättigheter, enligt vad som fastställs av Radisson från tid till annan, efter eget gottfinnande. För att uppnå eller förnya Elite-nivå måste följande antal Berättigande nätter eller Berättigande vistelser (”Minimikrav”) tjänas in: 
  • Radisson Rewards - Premium: Fem berättigande nätter /tre berättigande vistelser
  • Radisson Rewards - VIP 30 berättigande nätter / 20 berättigande vistelser
 • Evenemangsköp” avser det belopp i dollar som spenderats på ett medverkande hotell för vissa kostnader för möten, evenemang och sammankomster, exklusive skatter och dricks som debiteras evenemangets huvudfaktura.
 • Betala med poäng” avser en inlösenmetod där en medlem endast betalar en del av eller hela beloppet av en bonusnatt med poäng.
 • GDS” avser ett globalt distributionssystem
 • Medverkande hotell” avser vissa hotell som drivs inom ramen för Radissons hotellmärken, inklusive Radisson Individuals, Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson och Country Inn & Suites by Radisson, samt prizeotel från den 15 maj 2023. (Se frågor och svar för undantag) och andra varumärken eller koncept som kan läggas till av Radisson och som då och då tillhandahåller Radisson Rewards-medlemmar förmåner. Medverkande hotell och deras erbjudanden genom programmet kan ändras när som helst utan att det meddelas.
 • Partner” avser tredje parter och deras tjänsteleverantörer som tillhandahåller förmåner till Radisson Rewards-medlemmar vid olika tidpunkter. Partner och programförmåner som tillhandahålls av varje partner kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Inget i programvillkoren är avsett eller kommer att skapa någon form av verksamhet, partnerskap eller samarbete mellan oss och våra partner.
 • Radisson Rewards” avser Radisson Hotel Groups bonusprogram för Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien och Stillahavsområdet, så som det vid olika tidpunkter tillhandahålls.
 • Radisson Rewards for Bookers and Planners” avser Radisson Hotel Groups bonusprogram för Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien och Stillahavsområdet, så som det då och då tillhandahålls mötes- och evenemangsarrangörer, små och medelstora företag samt resebyråer.
 • Radisson Rewards” avser Radisson Hotel Groups bonusprogram för Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien och Stillahavsområdet, så som det vid olika tidpunkter tillhandahålls.
 • Rumsavgifter” avser det belopp i USA-dollar för det berättigande priset som betalas under en berättigande vistelse. Rumspriser inkluderar inte skatt, tilläggsavgifter eller tredjepartsavgifter som ådras och debiteras rummet, såsom avgifter för telefoni eller andra kommunikationstjänster, tvätt, filmer på beställning, underhållning, fritidsinrättningar, restauranger, banketter, catering, presentbutiker, butiker, arrendatorer, försäljare eller generalagenter.

2. MEDLEMSKAP I RADISSON REWARDS

a. Kvalificering: Ansökan om medlemskap i Radisson Rewards är öppen för enskilda personer som uppnått myndig ålder i sitt hemland. Radisson Rewards-medlemmar måste tillhandahålla och ha en giltig e-postadress och en giltig gatuadress med uppgifter om ort och bosättningsland. En person kan endast ha ett medlemskap i Radisson Rewards och har inte rätt att tjäna poäng på fler än ett Radisson Rewards-konto. 

b. Ansökan om medlemskap: Du kan ansöka om medlemskap i Radisson Rewards på ett medverkande hotell, genom att besöka https://www.radissonhotels.com/sv-se/radisson-rewards/join, via Radisson Hotels app eller genom att ringa vår medlemsservice. Besök https://www.radissonhotels.com/sv-se/contact-us för att hitta numret till ditt område. Vi kan efter vårt eget gottfinnande, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag och utan ansvarsskyldighet gentemot dig, godkänna eller neka din ansökan om medlemskap i Radisson Rewards. Om vi godkänner din ansökan om medlemskap kommer vi att upprätta ett Radisson Rewards-konto i ditt namn. Om du ansöker om medlemskap på ett medverkande hotell under en berättigande vistelse, och din ansökan godkänns, kommer du att få ditt Radisson Rewards-medlemsnummer och dina inloggningsuppgifter vid registreringstillfället. Om du ansöker om medlemskap på nätet, via appen eller genom att kontakta medlemsservice, och din ansökan accepteras, får du ditt Radisson Rewards-medlemsnummer och dina inloggningsuppgifter i ett e-postmeddelande. När du har registrerat dig för Radisson Rewards måste du aktivera ditt online-konto.

c. Medlemsnivå: Radisson Rewards-medlemmar kan vara berättigade till Club-, Premium- eller VIP-status. Förmåner, bonusar, inlösenmöjligheter och krav för varje status fastställs av oss vid olika tidpunkter och efter vårt eget gottfinnande. Medlemmar kan vara berättigade till en viss status beroende på antalet berättigande nätter eller berättigande vistelser vid medverkande hotell under ett kalenderår enligt följande:

i. Club-nivå: Radisson Rewards-medlemmar får Club-status när de registrerar sig. Inga vistelser eller övernattningar krävs för denna instegsnivå.

ii. Premium-nivå: Radisson Rewards-medlemmar kan nå Premium-status med minst 5 berättigande nätter eller 3 berättigande vistelser under ett kalenderår och varje efterföljande kalenderår.

iii. VIP-nivå: Radisson Rewards-medlemmar kan nå Premium-status med minst 5 berättigande nätter eller 3 berättigande vistelser under ett kalenderår och varje efterföljande kalenderår.

Endast det rum där medlemmen är registrerad som gäst under den berättigade vistelsen räknas med i Elite-status.

Radisson Rewards for Bookers and Planners: Medlemmen kan nå Premium-status när den första berättigande bokningen för affärsresenärer har slutförts och medlemmen har checkat ut. Nätter som bokas med en onlineresebyrå räknas som nivånätter och bidrar till din nivåstatus.

Som Radisson Rewards-medlem har du en kvalificeringsperiod på 12 månader för att samla tillräckligt med berättigande nätter och berättigande vistelser för att behålla din nivåstatus eller uppgradera till nästa nivå. Kvalificeringsperioden börjar när den första vistelsen är slutförd och pågår i 12 månader, till slutet av månaden.

När du har uppnått tillräckligt många berättigande nätter och berättigande vistelser för att flyttas upp till nästa nivå, uppgraderas din medlemsnivå så snart du har checkat ut. De berättigande nätter och berättigande vistelser som gjorde att du flyttades upp till nästa nivå dras då av från ditt saldo för berättigande nätter och berättigande vistelser, och en ny kvalificeringsperiod på 12 månader inleds. Minimiantalet berättigande nätter och berättigande vistelser som motsvarar din status krävs för att behålla din status (Premium = 5 nätter/3 vistelser, VIP = 30 nätter/20 vistelser).

Om du inte samlar tillräckligt många berättigande nätter och berättigande vistelser under kvalificeringsperioden flyttas ditt medlemskap ner ett steg. Om du är Club-medlem gäller följande: Om du efter 12 månader inte har uppnått minimiantalet berättigande nätter och berättigande vistelser för att uppgradera till nästa nivå, återställs ditt saldo för berättigande nätter och berättigande vistelser till 0 nätter/vistelser och en ny kvalificeringsperiod inleds.

d. Medlemsförmåner Medlemsförmåner med Radisson Rewards varierar mellan medverkande hotell och varumärken, gäller i mån av tillgång och kan ändras när som helst. Vissa medlemsförmåner är endast tillgängliga när medlemmen är den registrerade gästen för en berättigande vistelse. Gäller inte där det är förbjudet enligt lag. 

i. Member Only Rate: Upp till 10 % rabatt gäller för Radisson Rewards-medlemmar endast om medlemmen är den registrerade gästen i åtminstone ett av de bokade rummen. Rabatten på upp till 10 % gäller för alla Radisson Rewards-medlemmar och endast för direkta bokningar som görs på Radisson Hotel Groups webbplats, mobila webbplats, mobilapp, hotellbokningar eller kontaktcenter. Högst nio rum kan bokas åt gången. En bokning på fler än nio rum räknas som gruppreservation och Member Only Rate gäller inte.

ii. Rabatt på mat och dryck: Få 10 % rabatt på mat och dryck vid köp på medverkande hotellrestauranger. Kontakta hotellet direkt för att ta reda på om hotellets restauranger medverkar. Rabatten gäller inte skatt eller dricks, alkoholhaltiga drycker, rumsservice eller middag på rummet, catering/banketter eller grupper som består av minst sex personer. Medlemmen måste närvara, visa upp sitt Radisson Rewards-medlemsnummer och bevis på Elite-status samt begära rabatten när eller innan notan betalas. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden eller kampanjer.

iii. Prioritetskö: En särskild kö till receptionsservice. Gäller för alla Radisson Rewards-medlemmar och gäster som checkat in online. Endast tillgängligt på utvalda hotell och i enlighet med hotellrum

iv. Kostnadsfri rumsuppgradering: Kostnadsfri rumsuppgradering erbjuds endast när Elite-medlemmen är den registrerade gästen. En kostnadsfri rumsuppgradering per Elite-medlem och per berättigande vistelse kan erbjudas. Rumsuppgraderingar avgörs av det deltagande hotellet baserat på tillgängliga rum vid incheckning. Rumsuppgraderingar varierar beroende på hotell och rumskategori och kan omfatta ett rum på en önskad plats, ett rum med en föredragen utsikt eller ett nyrenoverat rum. Ej tillämpligt på turistboenden, lägenheter och vid längre vistelser. Sviter är endast tillgängliga på utvalda hotell.

kontra Tidig incheckning och sen utcheckning:: Tidig incheckning och sen utcheckning beror på tillgänglighet och erbjuds endast när Elite-medlemmen är den registrerade gästen. Med tidig incheckning och sen utcheckning menas två timmar före eller efter hotellets angivna tidpunkt för incheckning och utcheckning.

vi. Rabattökning (upp till 20 % rabatt): Upp till 20 % rabatt kan tillämpas på medlemmen när alternativet är aktiverat på kontot. Alternativet Rabattökning kan endast väljas av varje medlem via det privata området Radisson Rewards på webbplatsen eller i Radisson Hotel-appen Rabatten gäller endast för bokningar som görs direkt på direkta kanaler för Radisson Hotel Group, inklusive webbplatsen, Radisson Hotel-appen, Radisson Hotel Groups kontaktcenter och direkt på Radisson Hotels. Rabattökningen gäller inte vissa kampanjpriser. När rabattökningen väljs vid bokningstillfället får Premium-medlemmen 9 poäng per spenderad dollar och VIP-medlemmen får 12 poäng per spenderad dollar.

vii. Mitt favorithotell: Radisson Rewards-medlemmar kan nå Premium-status med minst 5 berättigande nätter eller 3 berättigande vistelser under ett kalenderår och varje efterföljande kalenderår.

i. Prioritetslista: Prioritetslistan garanterar att medlemmen blir kontaktad först för en bokning om en avbokning sker. Kontakta hotellet om det är fullbokat för att komma med på prioritetslistan. Prioritetslistan utgör inte en garanti om att det finns möjlighet att boka, utan gäller i mån av tillgång. Prioritetslistan är endast tillgänglig när hotellet har valts som ”favorithotell” av medlemmen på dennes konto. Prioritetslistan är endast tillgänglig för Elite-medlemmar och endast för Elite-medlemmens personliga gästrum, för ett rum till angivna priser, och omfattas av hotellets garanti- och avbokningspolicy.

ii. Favoritrum: Rummet tilldelas vid incheckning i mån av tillgänglighet. Endast tillgängligt när hotellet har valts som ”favorit” av medlemmen på dennes konto.

iii. Bagageförvaring Endast tillgängligt när hotellet har valts som favorithotell på medlemmens konto. Förmånen blir tillgänglig omedelbart efter en avslutad berättigande vistelse och när medlemmen har en framtida vistelse bokad på samma hotell under de 20 dagarna efter utcheckningen. Högst två resväskor är tillåtna per medlem. Föremål placeras i förvaring på villkor att endast den registrerade gästen personligen får komma åt dem. Det är inte tillåtet att deponera något av följande: vapen, droger, mediciner och färskvaror. Vi avråder dessutom från att lämna in värdefulla tillhörigheter, till exempel pengar, smycken eller privata eller juridiska handlingar. Om den framtida bokningen avbokas av någon anledning (inklusive force majeure) måste medlemmen kontakta hotellet proaktivt för att komma överens om ett sätt att leverera ägodelarna till en lämplig adress. Medlemmen ska stå för leveranskostnaden. Om medlemmen inte har kontaktat hotellet senast 30 dagar efter avbokningen, eller om båda parter inte har kommit överens om något annat, kommer hotellet att kassera föremålen. Hotellet ansvarar för de förvarade artiklarnas säkerhet och hotellet åtar sig ansvaret för förluster på grund av hotellets felaktiga agerande eller försumlighet, men endast upp till ett högsta belopp på 3 580 EUR eller det enligt lokal lag gällande beloppet. Medlemmarna måste bevisa värdet av saknade artiklar och dokumentera att deras försäkring inte täcker förlusten.

iv. Kostnadsfri frukost för två: Är tillgängligt för varje natt för en berättigande vistelse endast för VIP-medlemmen som registrerad gäst och en följeslagare. Om VIP-medlemmen har bokat mer än ett rum gäller inte den kostnadsfria frukosten för två i de rum där VIP-medlemmen inte är den registrerade gästen. I Asien och Stillahavsområdet gäller den kostnadsfria frukosten för två endast frukostbuffén.

v. Exklusiv VIP-åtkomst till hotellområden: Den här förmånen gäller endast VIP-medlemmen som registrerad gäst. Endast tillgängligt på utvalda hotell och i enlighet med hotellrum.

vi. Exklusivt Premium-kontaktcenter och VIP-kontaktcenter dygnet runt, alla dagar i veckan: Support på engelska via e-post eller telefon är tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan. Andra språk stöds endast under arbetstid.

vii. Presentkort: Presentkort erbjuds av Radisson efter eget gottfinnande och kan endast användas av den gäst som de är utfärdade till. Bokningsdatum och sista användningsdatum anges i respektive presentkort, vars giltighetstid inte kan förlängas. Användningsregler anges för varje presentkort och får inte ändras. Presentkort kan inte kombineras med andra kampanjer om det inte anges på kortet. Presentkort kan inte annulleras eller återbetalas om inte annat anges i villkoren för det specifika presentkortet, där Radisson Rewards standardvillkor gäller. Presentkort får inte säljas, bytas, bytas in, förmedlas, överföras, köpas, auktioneras eller ges bort.

e. Skyldigheter som medlem: Som Radisson Rewards-medlem samtycker du till att följa dessa programvillkor, gällande allmänna villkor för våra partner samt alla gällande lagar, regler och bestämmelser. Du samtycker till att ditt deltagande i Radisson Rewards sker helt på egen risk. Du samtycker till att dina eventuella invändningar mot något av programvillkoren, ändringar av dem eller övrigt missnöje med medlemskapet i Radisson Rewards ger dig rätt att säga upp ditt medlemskap. Du samtycker till att du ansvarar för att begränsa tillgången till ditt medlemsnummer, konto och lösenord för Radisson Rewards och hålla dem hemliga. Du samtycker även till att omedelbart meddela oss om ditt medlemsnummer för Radisson Rewards blir stulet eller om du tror att ditt lösenord har stulits eller äventyrats. Du samtycker till att alltid förse oss med korrekt information och omedelbart meddela oss om någonting förändras i din information. Alla ändringar av medlemsprofiler leder till att kontot fryses i upp till 24 timmar, vilket innebär att inlösen då inte kan göras. Du är medveten om att mottagandet av förmåner som medlem i Radisson Rewards kan vara föremål för skattskyldighet, och du godkänner att all skattskyldighet, inklusive informationsskyldighet till myndigheter, med avseende på ditt medlemskap i Radisson Rewards uteslutande är ditt ansvar.

i. Utlöpande av poäng: Om det inte finns någon poängaktivitet på ditt Radisson Rewards-konto under en 24-månadersperiod kan vi när som helst, efter vårt eget gottfinnande utan ansvarsskyldighet gentemot dig och utan föregående information om detta, ogiltigförklara eller upphäva vissa eller alla dina poäng.

f. Uppsägning av medlemskap:

i. Avslutande av medlemskap i Radisson Rewards av dig: Du kan säga upp ditt medlemskap i Radisson Rewards när som helst genom att kontakta oss via någon av de kontaktkanaler som anges i det sista kapitlet i dessa villkor.

ii. Andra ändringar eller avslutande av medlemskapet i Radisson Rewards av oss: I tillägg till ovanstående kan vi när som helst, efter vårt eget gottfinnande, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag och utan föregående meddelande eller ansvarsskyldighet gentemot dig, (i) ändra, tillfälligt upphäva eller avsluta ditt medlemskap i Radisson Rewards, (ii) ändra, tillfälligt upphäva eller avsluta din Elite-nivå, (iii) ändra, tillfälligt upphäva, ogiltigförklara eller återkalla vissa eller alla dina poäng, (iv) ändra, tillfälligt upphäva, ogiltigförklara eller återkalla inlösen av dina poäng. Vi kan vidta dessa åtgärder för Radisson Rewards bekvämlighet eller om det finns rimliga anledningar till att, efter vårt eget gottfinnande, misstänka att (i) du har överträtt villkoren för programmet eller använder programmet på ett sätt som strider mot programvillkoren eller avsikten med vissa delar av eller hela programmet, (ii) du felaktigt har utnyttjat eller missbrukat Radisson Rewards, (iii) din kontoaktivitet eller medlemsstatus involverar eller är en följd av bedrägeri, oärlighet, stöld eller andra olagliga eller olämpliga handlingar, (iv) du medvetet försöker skaffa eller upprätthålla fler än ett Radisson Rewards-konto, (v) ditt medlemskap eller deltagande i Radisson Rewards överträder gällande lagar, regler eller bestämmelser, (vi) vårt tillhandahållande av förmåner under Radisson Rewards strider mot gällande lagar, regler eller bestämmelser, eller (vii) du inte betalar förfallna belopp eller utför oriktiga, olämpliga, stötande eller hotfulla handlingar i samband med Radisson Rewards, medverkande hotell, Radisson Hotels eller våra partner, eller deras respektive tjänstemän, chefer, ombud, anställda, representanter eller gäster. Dessa rättigheter gäller i tillägg till andra rättsmedel som kan vara tillgängliga för oss enligt gällande lagstiftning, och vi har rätten att vidta lämpliga administrativa eller rättsliga åtgärder, innefattande, utan begränsning, åtal, som vi bedömer vara nödvändiga efter vårt eget gottfinnande.

iii. Följder av avslutande av medlemskap: Om ditt medlemskap i Radisson Rewards avslutas av någon anledning kommer ditt Radisson Rewards-konto att stängas och alla poäng på kontot att ogiltigförklaras och inte längre finnas tillgängliga för inlösen. Om vi ändrar, tillfälligt upphäver, ogiltigförklarar eller återkallar vissa eller alla dina poäng kommer de att tas bort från Radisson Rewards-kontot och inte längre finnas tillgängliga för inlösen.

3. MEDLEMSKAP I RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS

a. Kvalificering: Medlemskap i Radisson Rewards for Bookers and Planners är öppet för enskilda personer som uppnått myndig ålder i sitt hemland. Radisson Rewards for Bookers and Planners-medlemmar måste tillhandahålla och upprätthålla en giltig e-postadress och en giltig gatuadress, inklusive stad och land där de är bosatta. En person kan endast ha ett medlemskap i Radisson Rewards och har inte rätt att tjäna poäng på fler än ett Radisson Rewards-konto.

i. Behörighet som rumsbokare:: Ansökan om medlemskap i Radisson Rewards for Bookers and Planners är öppen för personer som uppfyller kriterierna i avsnitt 3a ovan och som är resekonsulter i berättigade länder som är medlemmar i ARC/IATA/CLIA/TIDS/TRUE, eller som ansvarar för att planera rumsbokningar för andra, till exempel privatsekreterare, beslutsfattare och små och medelstora resebyråer.

ii. Behörighet för mötes- och evenemangsarrangörer: Ansökan om medlemskap i Radisson Rewards for Bookers and Planners är öppen för personer som uppfyller kriterierna i avsnitt 3a ovan och som är arrangörer av specialevenemang samt för andra affärspersoner som arrangerar möten och konferenser.

Ansökan om medlemskap i Radisson Rewards for Bookers and Planners är öppet för individer som har läst och samtyckt med programvillkoren och som (i) har bjudits in och godkänts av Radisson Rewards enligt vårt gottfinnande, (ii) är belägna i de länder som vi efter eget gottfinnande anser vara kvalificerande, (iii) har uppnått myndig ålder där de är bosatta, (iv) ansvarar för hotellbokningar för sina arbetsgivares eller organisationers räkning, (v) är anställda i en organisation som Radisson Rewards har godkänt efter eget gottfinnande samt (vi) inte är professionella resebyråmedarbetare som bokar åt personer utanför sina arbetsgivare eller organisationer. Du måste meddela och informera din arbetsgivare, såväl som erhålla tillstånd från din arbetsgivare, avseende ditt deltagande i Radisson Rewards for Bookers and Planners. Genom att delta i Radisson Rewards for Bookers and Planners bekräftar och intygar du att

i. du har meddelat och informerat din arbetsgivare (och alla resenärer som du bokar hotellrum åt) och att de läser och förstår vår integritetspolicy och förstår och samtycker till att du genom ditt medlemskap i Radisson Rewards for Bookers and Planners kan lämna ut personuppgifter om dem och kan få Radisson Rewards for Bookers and Planners-förmåner,

ii. du uppfyller alla villkor, inklusive din arbetsgivares och dina kunders resepolicy, policy för gåvor och policy för incitament och följer alla tillämpliga lagar,

iii. du på vår begäran förser oss med skriftliga bevis på att du har lämnat alla nödvändiga uppgifter och erhållit alla nödvändiga medgivanden,

iv. du inte är anställd hos någon icke-USA-myndighet (inklusive eventuellt statligt företag som inte ägs av den amerikanska staten eller eventuellt departement eller liknande organ som inte tillhör den amerikanska staten och utövar några verkställande, rättsliga, skiljedoms-, lagstadgande eller administrativa funktioner för eller i förhållande till staten) samt

v. du omedelbart meddelar oss om eventuella byten av arbetsgivare och uppdaterar dina uppgifter och säkerställer att du meddelar och skaffar tillstånd från din nya arbetsgivare och efterlever de krav som framställs ovan.

vi. Uppgivande och samtycke: Du ansvarar för att informera och motta samtycke från din arbetsgivare, överordnade eller kund om att du samlar poäng och andra incitament som mottas från Radisson Rewards for Bookers and Planners, och du måste följa varje tillämplig policy för gåvor och incitament.

b. Ansökan om medlemskap: Du kan ansöka om medlemskap i Radisson Rewards for Bookers and Planners på ett medverkande hotell, genom att besöka www.radissonhotels.com/sv-se/radisson-rewards/join-b2b, via Radisson Hotels-appen eller genom att ringa vår medlemsservice. Du hittar numret till ditt område på https://www.radissonhotels.com/sv-se/contact-us. Resebyråers representanter med IATA-nummer kan anmäla sig online eller via kontaktcentret. Vi kan efter vårt eget gottfinnande, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag och utan ansvarsskyldighet gentemot dig, godkänna eller neka din ansökan om medlemskap i Radisson Rewards for Bookers and Planners. Om vi godkänner din ansökan om medlemskap kommer vi att upprätta ett Radisson Rewards for Bookers and Planners-konto i ditt namn och skicka ditt Radisson Rewards for Bookers and Planners-kontonummer till den e-postadress du angav vid registreringen. En person kan endast ha ett medlemskap i Radisson Rewards och har inte rätt att tjäna poäng på fler än ett Radisson Rewards-konto. När du har registrerat dig för Radisson Rewards for Bookers and Planners måste du aktivera ditt onlinekonto.

c. Medlemsnivåer: Radisson Rewards-medlemmar kan vara berättigade till Club-, Premium- eller VIP-status. Förmåner, bonusar, inlösenmöjligheter och krav för varje status fastställs av oss vid olika tidpunkter och efter vårt eget gottfinnande. Radisson Rewards for Bookers and Planners-medlemmar kan få Premium-nivån när den första giltiga professionella bokningen har slutförts och bokningen har checkats ut. Nätter eller vistelser som bokas på uppdrag av någon annan eller är kopplade till ett möte eller evenemang räknas inte in på din Elite-nivå.

d. Medlemsförmåner: Radisson Rewards for Bookers and Planners-medlemmar får alla förmåner som beskrivs i avsnitt 2.e i de här villkoren med undantag för Rabattökning. Radisson Rewards for Bookers and Planners-medlemmar har tillgång till särskilda förmåner, bland annat

i. Bookers and Planners exklusiva kontaktcenter dygnet runt, alla dagar i veckan: Support på engelska via e-post eller telefon är tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan. Andra språk stöds endast under arbetstid.

ii. Upp till 50 % rabatt på personliga bokningar: Resebyråer med ett registrerat IATA-nummer kan endast få upp till 50 % rabatt på rumspriser på Radisson Hotels om de är registrerade gäster.

e. Skyldigheter som medlem: Som Radisson Rewards for Bookers and Planners-medlem samtycker du till att följa dessa programvillkor, gällande allmänna villkor för våra partner samt alla gällande lagar, regler och bestämmelser. Du samtycker till att ditt deltagande i Radisson Rewards for Bookers and Planners sker helt på egen risk. Du samtycker till att säga upp ditt medlemskap om eventuella invändningar mot något av programvillkoren, ändringar av dem eller övrigt missnöje med medlemskapet i Radisson Rewards for Bookers and Planners skulle uppstå. Du samtycker till att du ansvarar för att begränsa tillgången till ditt kontonummer och din medlemsprofil för Radisson Rewards for Bookers and Planners och hålla dem hemliga. Du samtycker även till att omedelbart meddela oss om ditt kontonummer eller din medlemsprofil, inklusive ditt lösenord, för Radisson Rewards for Bookers and Planners har stulits eller äventyrats. Du samtycker till att du ansvarar för att begränsa tillgången till ditt medlemsnummer, konto och lösenord för Radisson Rewards och hålla dem hemliga, och accepterar eventuella konsekvenser som kan uppstå om du inte uppfyller denna skyldighet, såsom förlust eller stöld av poäng eller personuppgifter. Du samtycker till att alltid förse oss med korrekt information och omedelbart meddela oss om någonting förändras i din information. Alla ändringar av medlemsprofiler leder till att kontot fryses i upp till 24 timmar, vilket innebär att inlösen då inte kan göras. Du förstår att mottagande av förmåner som Radisson Rewards for Bookers and Planners-medlem kan vara skattepliktigt och samtycker till att skatteplikt, inklusive uppgivande av information till skattemyndighet, i samband med ditt medlemskap i Radisson Rewards for Bookers and Planners helt och hållet är ditt ansvar. Tala med en skatterådgivare om du har frågor avseende programrelaterad skatt. Om nödvändigt enligt gällande lag måste du underrätta din arbetsgivare eller byrå, så som tillämpligt, och dina kunder om ditt medlemskap i programmet. Genom att delta i programmet intygar du att du har underrättat din arbetsgivare eller byrå och dina kunder samt att de förstår att ditt medlemskap i Radisson Rewards for Bookers and Planners innebär att du kan få programförmåner.

f. Uppsägning av medlemskap:

i. Avsluta ditt medlemskap i Radisson Rewards for Bookers and PlannersDu kan avsluta ditt medlemskap i Radisson Rewards for Bookers and Planners när som helst genom att kontakta oss via någon av de kontaktkanaler som anges i det sista kapitlet i dessa villkor.

ii. Andra ändringar eller uppsägning av medlemskapet Radisson Rewards for Bookers and Planners av oss: I tillägg till ovanstående kan vi när som helst efter vårt eget gottfinnande, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag och utan föregående meddelande eller ansvarsskyldighet gentemot dig, (i) ändra, tillfälligt upphäva eller avsluta ditt medlemskap i Radisson Rewards for Bookers and Planners, (ii) ändra, tillfälligt upphäva, ogiltigförklara eller återkalla vissa eller alla dina poäng, (iii) ändra, tillfälligt upphäva, ogiltigförklara eller återkalla inlösen av dina poäng. Vi kan vidta dessa åtgärder för Radisson Rewards for Bookers and Planners bekvämlighet eller om det finns rimliga anledningar till att, efter vårt eget gottfinnande, misstänka att (i) du har överträtt villkoren för programmet eller använder programmet på ett sätt som strider mot programvillkoren eller avsikten med vissa delar av eller hela programmet, (ii) du felaktigt har utnyttjat eller missbrukat Radisson Rewards for Bookers and Planners, (iii) din kontoaktivitet eller medlemsstatus involverar eller är en följd av bedrägeri, oärlighet, stöld eller andra olagliga eller olämpliga handlingar, (iv) du medvetet försöker skaffa eller upprätthålla fler än ett Radisson Rewards for Bookers and Planners-konto, (v) ditt medlemskap eller deltagande i Radisson Rewards for Bookers and Planners överträder gällande lagar, regler eller bestämmelser, (vi) vårt tillhandahållande av förmåner under Radisson Rewards for Bookers and Planners strider mot gällande lagar, regler eller bestämmelser, eller (vii) du inte betalar förfallna belopp eller utför oriktiga, olämpliga, stötande eller hotfulla handlingar i samband med Radisson Rewards for Bookers and Planners, medverkande hotell, Radisson eller våra partner, eller deras respektive tjänstemän, chefer, ombud, anställda, representanter eller gäster. Dessa rättigheter gäller i tillägg till andra rättsmedel som kan vara tillgängliga för oss enligt gällande lagstiftning, och vi har rätten att vidta lämpliga administrativa eller rättsliga åtgärder, innefattande, utan begränsning, åtal, som vi bedömer vara nödvändiga efter vårt eget gottfinnande.

iii. Följder av att avsluta medlemskapOm ditt medlemskap i Radisson Rewards for Bookers and Planners avslutas av någon anledning kommer ditt Radisson Rewards for Bookers and Planners-konto att stängas och alla poäng på kontot att ogiltigförklaras och inte längre finnas tillgängliga för inlösen. Om vi ändrar, tillfälligt upphäver, ogiltigförklarar eller återkallar vissa eller alla dina poäng kommer de att tas bort från ditt Radisson Rewards for Bookers and Planners-konto och inte längre finnas tillgängliga för inlösen.

4. FÖRETAGSPROGRAMMET RADISSON REWARDS

Företagsmedlemmar kan tjäna 10 poäng per dollar som spenderas på slutförda rumsavgifter vid deltagande hotell när de bokar resor eller 5 poäng per dollar som spenderas på mötesevenemang & i medverkande hotell. Ansökan om Radisson Rewards för företag är öppen för företag som har utsett en programadministratör och har godkänt programmets villkor vilka är: (i) inbjuden och godkänd av Radisson Rewards, efter eget gottfinnande, (ii) i länder som omfattas, enligt vårt eget gottfinnande, och (iii) inte en professionell resebyrå.

Företaget måste fylla i registreringsformuläret för programadministratören och utse en programadministratör som ansvarar för kontot. Genom att delta i Radisson Rewards bekräftar du (programadministratören) att

a. alla resenärer som du bokar hotellrum för har meddelats och informerats om och att de har läst och förstått integritetspolicyn https://www.radissonhotels.com/en-us/privacy och förstår och samtycker till att personliga uppgifter om dem kan uppges för Radisson Rewards till följd av företagets medlemskap i Radisson Rewards,

b. följa alla tillämpliga lagar,

c. du inte är anställd hos någon icke-USA-myndighet (inklusive eventuellt statligt företag som inte ägs av den amerikanska staten eller eventuellt departement eller liknande organ som inte tillhör den amerikanska staten och utövar några verkställande, rättsliga, skiljedoms-, reglerande eller administrativa funktioner för eller i förhållande till staten) samt

d. Programadministratören ansvarar för avaktivering eller ändring av programadministratören för företagskontot.

5. POÄNG

a. Tjäna poäng i Radisson Rewards:

i. På medverkande hotell: Radisson Rewards-medlemmar kan tjäna poäng per dollar som spenderas på rumsavgifter och berättigad mat och dryck på medverkande hotell när de läggs till på räkningen och betalas vid utcheckningen. Vilka poäng och förmåner som erbjuds beror på medlemmens nivå och medlemmarnas val av förmåner innan de bokar sin vistelse. För att inställningarna ska gälla för vistelsen måste medlemmarna ändra inställningarna i medlemmens privata område innan bokningen slutförs.

 

Nivå/alternativ

Club Premium VIP

Få förslag:


Upp till 10 % rabatt med Member Only Rate

8 poäng per spenderad dollar


  27 poäng per spenderad dollar

36 poäng per spenderad dollar

Om Rabattökning är aktiv på medlemmens konto:

9 poäng per spenderad dollar

Om Rabattökning är aktiv på medlemmens konto:

12 poäng per spenderad dollar


Mat och dryckPoäng intjänas när du bor på hotellet och restaurangräkningen läggs till i hotellräkningen som betalas i sin helhet vid utcheckningen.
Poäng erhålls inte för alkohol- och tobaksprodukter.


Möten och evenemang

Medlemmar tjänar 5 poäng per dollar som spenderas på möten och evenemang. Högst 250 000 poäng per evenemang.


Rumspriser inkluderar inte skatt, tilläggsavgifter eller tredjepartsavgifter som ådras och debiteras rummet, såsom avgifter för telefoni eller andra kommunikationstjänster, tvätt, filmer på beställning, underhållning, fritidsinrättningar, restauranger, banketter, catering, presentbutiker, butiker, arrendatorer, försäljare eller generalagenter.

Poäng anses vara samlade när den berättigande vistelsen är genomförd, alla avgifter har betalats och poäng har lagts till på ditt konto. Poäng är inte tillgängliga för inlösen innan en berättigande vistelse har genomförts, betalats och lagts till på ditt konto.

Poäng kan tjänas in på upp till tre rum som bokats under samma bokning av endast en Radisson Rewards-medlem per berättigad vistelse och endast om

1. Radisson Rewards-medlemmens namn och medlemsnummer ingår i bokningen

2. medlemmen är den registrerade gästen i minst ett av rummen.

3. poäng för flera rum begärs vid eller före incheckningstillfället.

4. Medlemmen är en registrerad gäst för hela den berättigande vistelsen.

ii. Genom partner: Radisson Rewards-medlemmar kan tjäna in poäng hos våra partner. Förmånerna kan variera beroende på vilket land Radisson Rewards-medlemmen är bosatt i eller var transaktionen äger rum, vara otillgängliga för vissa medlemmar, ändras när som helst utan föregående meddelande, regleras av dessa programvillkor och kan regleras av ytterligare villkor och bestämmelser efter vad som krävs av en viss partner. Partner är oberoende rättsfigurer och vi ansvarar inte för beskaffenheten eller kvaliteten av produkter eller tjänster som tillhandahålls av någon partner, eller för några erbjudanden eller marknadsföring av någon partner. Du ansvarar för att följa våra partners allmänna villkor samt integritets- och användningspolicyer. Vi tar inte ansvar för våra partners villkor eller ändringar i eller avbrytande av våra partners villkor, bestämmelser, integritets- och användningspolicyer, produkter eller tjänster. Genom att uppge ditt Radisson Rewards-medlemsnummer på ett medverkande hotell anger du dina önskemål för samlande av poäng.

iii. Köp av poäng: Vi kan vid olika tidpunkter och efter eget gottfinnande erbjuda Radisson Rewards-medlemmar köp av poäng. Vi erbjuder för närvarande våra medlemmar valet att köpa poäng genom Points.com. Ytterligare villkor gäller och kan läsas på https://www.radissonhotels.com/sv-se/radisson-rewards/tjana. Poäng som köps gäller under dessa programvillkor. All annan försäljning, köp, byteshandel, utauktionering, gåva, överföring eller överlåtelse av poäng, än vad som uttryckligen tillåts enligt dessa programvillkor, är förbjudet och godtas inte.

iv. Medlem får medlem: Den hänvisande personen är en medlem i Radisson Rewards som hänvisar en vän till programmet. Den hänvisade personen är en ny medlem i Radisson Rewards som har registrerat sig genom en hänvisningslänk som tillhandahålls av en Radisson Rewards-medlem. Medlemmen måste vara inloggad och erkänd som medlem i Radisson Rewards för att kunna hänvisa en vän. Medlemmen kan endast hänvisa en vän genom den länk som finns tillgänglig på medlemskontot. Ingen annan form av hänvisning kan ge bonuspoäng. Om den person som hänvisades till programmet har registrerat sig i Radisson Rewards genom det allmänna registreringsformuläret kommer bonuspoängen inte att delas ut till varken den hänvisande personen eller den hänvisade personen. Både den hänvisande och hänvisade personen tjänar 1 000 poäng. För att få poängen måste den hänvisade personen:

a. Ha anmält sig via den särskilda länken som tillhandahålls av den hänvisande personen.

b. Ha bokat en berättigande vistelse via någon av Radisson Hotel Groups direkta kanaler (webben, app, kontaktcenter eller hotell) inom 365 dagar efter registreringen via hänvisningslänken. Bonuspoängen delas ut efter den första vistelsen som medlem i Radisson Rewards för den hänvisade personen

c. Ha bokat en berättigande vistelse med sitt Radisson Rewards-nummer ifyllt vid bokningen.

d. Ha checkat ut från hotellet.

Poängen delas ut till den hänvisande och hänvisade personens konton fem till sju arbetsdagar efter utcheckningen. Radisson Rewards-medlemmar kan tjäna upp till 50 000 bonuspoäng per kalenderår via Hänvisa en vän. När medlemmen har tjänat 50 000 bonuspoäng kan medlemmen fortfarande hänvisa vänner till programmet, men kommer inte att tjäna poäng. Om den hänvisande personen redan har tjänat 50 000 bonuspoäng genom Hänvisa en vän kommer de personer som denne hänvisar till programmet fortfarande att tjäna 1 000 poäng efter sin första berättigande vistelse.

b. Tjäna poäng i Radisson Rewards for Bookers and Planners: Poäng kan intjänas av resebyråer, researrangörer, mötes- och evenemangsplanerare och andra yrkesverksamma som bokar rum för någon annans räkning eller planerar möten och konferenser på medverkande hotell.

i. Tjäna poäng på rumsbokningar:: Resebyrå- och researrangörsmedlemmar kan tjäna 10 poäng per spenderad dollar för berättigade bokningar på medverkande hotell när de bokar resor åt andra. Om du bokar en vistelse på ett medverkande hotell i Radisson Hotel Group-portföljen i Europa, Mellanöstern, Afrika eller Asien, måste du vara medlem i Radisson Rewards for Bookers and Planners och ange ditt 16-siffriga medlemsnummer i det globala distributionssystemet (GDS) för att tjäna poäng för den bokningen. Ytterligare anvisningar om hur du bokar och samlar poäng finns på: https://www.radissonhotels.com/en-us/rewards/business. Poäng utfärdas efter gästens vistelse. Högst 9 rum kan bokas åt gången. En bokning på mer än 9 rum anses vara en gruppbokning och erbjudande om att samla in bokningar av evenemang tillämpas. Nätter eller vistelser som bokats för någon annan eller i samband med ett möte eller evenemang bidrar inte till din Elite-nivå.

ii. Tjäna poäng på bokningar av evenemang: Mötes- och evenemangsarrangörer kan tjäna 5 poäng per dollar som spenderas på evenemangsbokningar (baserat på de totala utgifterna för hyra av mötesrummet, mat och dryck samt sovrum som debiteras en huvudfaktura upp till maximalt 250 000 poäng per evenemang och 250 000 poäng per gruppbokning av rum). Intjäning av poäng för evenemangsbokningar kan komma att nekas där detta är förbjudet enligt gällande lag, regler eller förordningar. Du måste begära att få tjäna poäng för evenemangsbokningar när mötet, evenemanget eller kongressen bokas genom att ange ditt namn och ditt medlemsnummer i Radisson Rewards for Bookers and Planners på kontraktet med det medverkande hotellet. Evenemangsbokningar måste anges på en huvudfaktura för att kunna ge poäng. Endast en Radisson Rewards for Bookers and Planners-medlem kan tjäna poäng för bokningar av evenemang. Du behöver inte delta i mötet eller evenemanget för att vara berättigad till att tjäna poäng på evenemangsbokningar. Vissa tjänster och bekvämligheter kanske inte tillhandahålls direkt av det medverkande hotellet. Dessa och andra avgifter, inklusive avbokningsavgifter, slitage och andra kostnader, är eventuellt inte berättigade som evenemangsköp.

c. Lösa in poäng:

i. Allmänt: Medlemmar i Radisson Rewards och Radisson Rewards for Bookers and Planners kan lösa in poäng på medverkande hotell eller genom våra partner. Poäng kan lösas in till fördel för Radisson Rewards- eller Radisson Rewards for Bookers and Planners-medlemmen eller en annan person som en gåva. Medlemmar kan boka en bonusnatt som en gåva till en vän eller familjemedlem, men får aldrig sälja bonusnätter. Förutom de överföringar av poäng som uttryckligen godkänns enligt dessa programvillkor eller genom Radissons skriftliga medgivande, får inte poäng på något annat sätt säljas, bytas, förmedlas, överföras, köpas, auktioneras ut eller ges bort. Alternativen för inlösen kan ändras vid olika tidpunkter utan meddelande och efter vårt eget gottfinnande.
När du löser in poäng måste du bekräfta dina kontouppgifter för Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners. Det motsvarande antalet poäng kommer att dras från ditt konto vid transaktionstillfället. Det måste även finnas tillräckligt med poäng på kontot vid transaktionstillfället för att kunna genomföra transaktionen. Poäng på två eller flera olika konton kan inte kombineras vid inlösen. Transaktioner kan godkännas eller nekas efter Radissons eget gottfinnande.

ii. På medverkande hotell:

1. Bonusnätter: Medlemmar i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners kan lösa in poäng för bonusnätter på medverkande hotell, i mån av tillgång. Bokningar av bonusnätter måste göras i förväg via Radisson Hotels webbplats, Radisson Hotels mobilapp eller via kontaktcentret. Bonusnätter kan inte kombineras med andra presentkort, rabatter, paket eller kampanjerbjudanden och är inte provisionsbaserade, inklusive men inte begränsat till provisioner till resebyråer, om det inte anges som en separat kampanj. Bonusnätter gäller för standardrum med standardantal rumsgäster. För ytterligare personer gäller det medverkande hotellets standardavgifter för tillkommande personer. I syfte att undvika tveksamheter är det viktigt att påpeka att även om en medlem gör en bokning för tre personer vid inlösen av en bonusnatt i ett standardrum måste medlemmen fortfarande betala avgifterna för den extra personen. Bonusnätter erbjuds med förbehåll för varje medverkande hotells policyer för avbokning, garanti och förskottsbetalning. Poäng som motsvarar en natt på en bokning med bonusnätter kommer att dras från ditt konto om din bokning inte avbokas i enlighet med det medverkande hotellets avbokningspolicy. Eventuella tilläggsavgifter i samband med bonusnätter är medlemmens eget ansvar. Medlemmar kan boka en bonusnatt som en gåva till en vän eller familjemedlem, men får aldrig sälja bonusnätter. Medlemmar kan lösa in poäng för hotellvistelser upp till 600 USD per natt via webbplatsen, appen eller kontaktcentret. En medlem kan lösa in poäng för hotellvistelser på över 600 USD vid incheckningsdisken.

2. Betala med poäng: Medlemmarna kan lösa in sina poäng på hotellet för tjänster som konsumeras under vistelsen eller för själva vistelsen vid utcheckningen, förutsatt att de betalar minst 10 poäng.

iii. Genom partner: Radisson Rewards-medlemmar kan lösa in poäng hos våra partner. Möjligheter och krav för inlösen hos våra partner varierar, de finns inte tillgängliga där de förbjuds enligt lag, kan ändras när som helst, styrs av dessa programvillkor samt gäller under ytterligare allmänna villkor hos enskilda partner. Radisson Rewards-medlemmar kan lösa in poäng hos våra partner. Du ansvarar för att kontrollera och följa en viss partners villkor, bestämmelser samt sekretess- och användningspolicyer. Vi tar inte ansvar för villkor, ändringar eller avbrytande av våra partners villkor, bestämmelser, sekretess- och användningspolicyer, produkter eller tjänster.

iv. Donera poäng: Radisson Rewards-medlemmar kan donera poäng till vissa ideella organisationer, som valts ut av oss vid olika tidpunkter och efter vårt eget gottfinnande. All annan form av donation, överföring eller gåva av poäng är förbjuden. Donerade poäng berättigar inte till skatteavdrag.

d. Överföra poäng:

i. Mellan medlemmar: Radisson Rewards-medlemmar kan överföra poäng inom programmet till högst fem medlemmar per månad. Medlemmar som får poäng överförda till sig tillåts inte ta emot poäng från fler än fem konton under en månad. Det maximala antalet poäng som en medlem kan få till sitt konto genom poängöverföring per månad är 100 000 poäng. För att genomföra eller ta emot en poängöverföring måste man ha varit medlem i Radisson Rewards i mer än 30 dagar.

ii. Poäng som tillhör en avliden medlem i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners kan överföras till mottagaren av den avlidnes konto efter vårt eget gottfinnande. Den avlidnes medlemskap i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners måste ha varit i god ställning vid tidpunkten för dödsfallet. Förfrågan om överföring måste innehålla underlag med bevis på dödsfall, såsom en dödsattest, och intyga fullmakt för att göra förfrågan, såsom domstolshandlingar eller den avlidnes testamente. Förfrågningar måste göras inom ett (1) år efter dödsdatumet, annars kommer den avlidne medlemmens konto att stängas och alla poäng att förfalla.

e. Utlöpande av poäng: Om det inte finns någon poängaktivitet på ditt Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners-konto under en 24-månadersperiod kan vi när som helst, efter vårt eget gottfinnande utan ansvarsskyldighet gentemot dig och utan föregående information om detta, ogiltigförklara eller upphäva vissa eller alla dina poäng.

f. Saknade poäng: Du ansvarar för att bekräfta att dina poäng krediteras korrekt till ditt Radisson Rewards-konto eller Radisson Rewards for Bookers and Planners-konto. Alla krav på inkorrekt utdelade poäng måste mottas av Radisson tillsammans med bevis inom tolv (12) månader efter datumet då dessa poäng påstås ha intjänats.

g. Poängvärde: Förutom om lagen föreskriver annat har poäng inget kontantvärde och de utgör inte medlemmens egendom. Förtjänst av poäng berättigar inte medlemmar till några förvärvade rättigheter med avseende på några förmåner eller programmet. Som medlem i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners är den enda rättigheten du får i poäng möjligheten att lösa in dem enligt dessa programvillkor.

6. ALLMÄNT

a. Sekretesspolicy: Deltagande i Radisson Rewards är föremål för villkoren för Radissons integritetspolicy för gäster, som kan läsas på www.radissonhotels.com/en-us/privacy (sammantaget våra ”integritetspolicyer”) och vårt webbplatsanvändningsavtal som kan läsas på www.radissonhotels.com/en-us/site-usage. Du hittar mer information om Radissons behandling av dina personuppgifter, inklusive eventuella rättigheter i samband med detta, på följande länk: https://www.radissonhotels.com/sv-se/sekretess.

b. Gäller enligt tillämpliga lagar: Medlemskap och deltagande i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners, samt insamling och inlösen av poäng, gäller enligt och kan ogiltigförklaras där detta förbjuds eller begränsas enligt tillämpliga lagar, regler eller bestämmelser, eller enligt arbetsgivarens eller kundens policyer eller krav. Dessutom kan du eventuellt åtnjuta vissa lagstadgade rättigheter enligt lagen i ditt bosättningsland, som kanske inte är begränsade av dessa programvillkor. Ingenting i dessa programvillkor begränsar sådana lagstadgade rättigheter.

c. Valutaomvandling till USA-dollar: Alla belopp som betalas i en valuta som inte är USA-dollar kommer att omvandlas till USA-dollar till en valutakurs som fastställs av oss efter vårt eget gottfinnande.

d. Garantifriskrivning och ansvarsbegränsning:

RADISSON ERBJUDER RADISSON REWARDS OCH RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS, DESSA PROGRAMVILLKOR OCH ANDRA FÖRKNIPPADE TJÄNSTER OCH PRODUKTER MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA FEL OCH, SÅ LÅNGT TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER, AVSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, DESIGN, KORREKTHET, FÖRMÅGA, TILLRÄCKLIGHET, LÄMPLIGHET, KAPACITET, FULLSTÄNDIGHET ELLER TILLGÄNGLIGHET. UTAN ATT BEGRÄNSA DET OVANSTÅENDE, VARKEN INTYGAR ELLER GARANTERAR RADISSON ATT RADISSON REWARDS ELLER RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS ELLER EVENTUELLA ANDRA RELATERADE TJÄNSTER OCH PRODUKTER FUNGERAR UTAN AVBROTT, UTAN UTELÄMNANDEN ELLER FEL, ELLER ATT BRISTER KORRIGERAS ELLER FÖRÄNDRINGAR GENOMFÖRS.
DU SAMTYCKER TILL ATT RADISSON, DESS ÄGARE, NÄRSTÅENDE FÖRETAG OCH DOTTERBOLAG OCH DERAS RESPEKTIVE TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, REPRESENTANTER OCH OMBUD INTE UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL FÖRSUMLIGHET, HAR EVENTUELL SKADESTÅNDSSKYLDIGHET ELLER ANNAN TYP AV ANSVARIGHET FÖR, OCH SKA HÅLLAS SKADESLÖSA FRÅN, ALL SKADESTÅNDSSKYLDIGHET FÖR OFÖRRÄTTER, FÖRLUSTER ELLER ANDRA TYPER AV VÅLLANDE AV SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, STRAFFANDE ELLER AVSKRÄCKANDE SKADOR PÅ PERSONER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PERSONLIGA SKADOR, DÖDSFALL ELLER SKADOR PÅ ANLÄGGNINGAR SOM ORSAKAS DIREKT ELLER INDIREKT UNDER ELLER DELVIS UNDER MEDLEMSKAP ELLER DELTAGANDE I RADISSON REWARDS ELLER RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS ELLER ANVÄNDNING AV BELÖNINGAR, ÄVEN OM DE HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.
Ingenting i dessa programvillkor utesluter eller begränsar Radissons ansvar för angelägenheter som det är olagligt för Radisson att utesluta eller begränsa sitt ansvar för. Detta kan innefatta (utan begränsningar, beroende på ditt bosättningsland) dödsfall eller personskada orsakad av Radissons vårdslöshet, samt bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning.

e. Tillförsäkran om skadeslöshet: Du samtycker till att ansvarsbefria och hålla Radisson, medverkande hotell, våra partner, deras moderbolag och dotterbolag samt deras respektive chefer, tjänstemän, anställda och ombud skadeslösa från allt ansvar, kostnader, skadestånd och avgifter (inklusive advokatarvoden) som uppstår från krav som gäller ditt medlemskap i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners.

f. Utträde för deltagande hotell: Om ett deltagande hotell lämnar lojalitetsprogrammet av någon anledning tjänar medlemmen inte poäng eller kvalificerande nätter för vistelser på sådant deltagande hotell. Eventuella priser, andra kampanjer och specialerbjudanden kommer inte längre att vara giltiga efter det datum då det deltagande hotellet avslutade lojalitetsprogrammet, även om bokningen för en vistelse på det tidigare deltagande hotellet gjordes före det datumet. Upphör ett hotell att vara ett medverkande hotell efter att en bonusnattsbokning har gjorts, men innan vistelsen äger rum, kommer Radisson att vidta rimliga åtgärder för att få hotellet att uppfylla bonusnattsbokningen, men kan inte garantera att sådana bonusnattsbokningar uppfylls. Dessutom är, enligt Radissons eget gottfinnande, bonusnätter eventuellt inte tillgängliga för bokning på ett hotell där det har beslutats att hotellet ska lämna Radisson-systemet eller på annat sätt upphöra att ingå i Radisson-systemet, oavsett tid innan hotellet lämnar systemet.

g. Tolkning av lojalitetsprogramregler: Alla tolkningar av dessa regler för lojalitetsprogram gällande medlemskap sker efter företagets eget gottfinnande och företagets beslut är slutgiltiga. I händelse av avvikelser mellan den engelska versionen och någon översatt version av dessa programregler gäller den engelska språkversionen.

h. Korrigering av fördelar: När som helst och efter företagets eget gottfinnande (inklusive, utan begränsning, där en medlem inte var berättigad till en särskild förmån i enlighet med dessa programregler), kan företaget korrigera (i) antalet poäng eller antalet kvalificerande nätter som krediteras en medlems konto, och (ii) alla andra förmåner som har krediterats en medlems konto, inklusive, utan begränsning, eventuell Elite-medlemsstatus eller Lifetime Elite-medlemsstatus.

i. Överföringar: Förutom vad som uttryckligen tillåts enligt dessa programvillkor eller med Radissons skriftliga samtycke får medlemskap i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners, poäng, bonusnätter, Elite-nivå och andra programförmåner inte säljas, bytas, förhandlas, vidareförsäljas, överföras, köpas, auktioneras eller skänkas, inklusive, utan begränsning, som en del av familjeangelägenhet, skilsmässa, arv eller på annat sätt genom lagverkställande.

j. Ändringar eller avslutande av programmet: Vi förbehåller oss rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, med eller utan föregående meddelande och utan vidare ansvarsskyldighet eller förpliktelse, även om ändringarna kan påverka värdet av redan samlade poäng, (i) lägga till, ändra, ta bort, justera, tillfälligt upphäva eller avsluta (”ändra”) Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners, fullständigt eller delvis, inklusive, utan begränsning, alla regler, procedurer, villkor, fördelar, förmåner, förmånsnivåer, medverkande hotell, partnersamarbeten och möjligheter, villkor för förtjänst, regler för inlösen eller tillgänglighet av förmåner, (ii) ändra dessa Programvillkor, fullständigt eller delvis, (iii) ändra alla typer av Radisson Rewards- eller Radisson Rewards for Bookers and Planners-erbjudanden, (iv) ändra möjligheten att lösa in poäng fullständigt eller delvis, (v) ändra procedurer för inlösen av poäng, inklusive det antal poäng som krävs för inlösen, (vi) ändra möjligheten att samla poäng, inklusive, utan begränsning, sätta tidsgränser och ändra poängvärden, fullständigt eller delvis, eller (vii) fullständigt eller delvis tilldela Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners till vilken förknippad eller icke förknippad rättsfigur som helst. I händelse av tilldelning kommer verkställandet och alla tillhörande förpliktelser därefter att vara rättsfigurens egna och direkta ansvar. I händelse av att Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners avvecklas kommer alla poäng som inte har lösts in före avslutningsdatumen för Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners räknas som förverkade utan ersättning eller vidare förpliktelser eller skadeståndsskyldighet, och inga inlösen av poäng godtas därefter. Genom att samla poäng och på andra sätt delta i programmet garanteras du inte att ha fortsatt tillgång till Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners, eller någon typ av förtjänst, inlösen eller andra erbjudanden som görs i samband med Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners. Alla erbjudanden finns tillgängliga så länge tillgången räcker och lyder under tillämpliga policyer för avslutande och kan ändras eller återkallas utan förvarning. Programkontouppgifter tillhör oss och är endast tillgängliga för medlemmar i syfte att få information gällande sina konton. Vi förbehåller oss rätten att granska eller undersöka konton och information för programmet när som helst utan meddelande för att se till att programvillkoren följs. Under en granskning eller undersökning kan information delas med parter som deltar i sådan granskning eller undersökning.

k. Tillämplig lagstiftning och tolkning: Ansökan om medlemskap, intjänande av poäng och anspråk på inlösen i Radisson Rewards förutsätter vår bekräftelse och vårt godkännande enligt vårt eget gottfinnande, vilket är en process som i sin helhet ska bedömas, bedrivas och avslutas i Belgien. Eventuella anspråk eller tvister som uppstår på grund av eller med anknytning till eller som på annat sätt berör Radisson Rewards, medlemskap eller dessa programvillkor ska regleras och tolkas i enlighet med Belgiens lagstiftning, utan hänsyn till dess val av lag eller motsägande lagbestämmelser. Radisson förbehåller sig rätten att tolka dessa programvillkor efter eget gottfinnande. Den engelska versionen av dessa programvillkor äger tolkningsföreträde. Ingenting i dessa villkor påverkar dock dina rättigheter att förlita dig på obligatoriska bestämmelser enligt lagen i ditt bosättningsland.

l. Lösning av tvister: Eventuella åtal som uppstår på grund av eller i samband med dessa villkor ska väckas exklusivt i domstolarna i Bryssel, Belgien. Utan att det påverkar det som angetts ovan kan du, om ditt bosättningsland ger dig rätt att göra det, även inleda rättsliga förfaranden om dessa programvillkor i domstolarna i det land där du är bosatt. Om du är bosatt i EU och vill ha mer information om tvistlösning på nätet, ber vi dig följa denna länk till Europeiska kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Denna länk tillhandahålls endast i informationssyfte i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013. Radisson är inte skyldigt att delta i någon tvistlösning på nätet.

m. Juryrättegång: I den utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag avstår parterna oåterkalleligen från eventuell rätt till en juryrättegång.

n. Preskriptionsbestämmelser: Varje rättighet att väcka eventuella anspråk eller åtal med anknytning till programmet, programvillkoren, någon belöning, inlösen eller parternas relation måste väckas inom den tidsfrist som föreskrivs i tillämplig lag, som följer första förekomsten av den typ av handling, händelse, förhållande eller underlåtenhet på vilket anspråket eller åtalet grundas.

o. Advokatkostnader: Den vinnande parten i eventuellt åtal eller förfarande som uppstår under, på grund av, i samband med eller i anknytning till programmet, programvillkoren, någon belöning, inlösen eller parternas relation, har rätt att återkräva skäliga arvoden och kostnader för advokater i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag.

p. Force Majeure: Underlåtenhet från vår sida att administrera Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners i enlighet med dessa programvillkor på grund av en naturkatastrof, epidemi, pandemi, krig, eldsvåda, upplopp, terrorism, jordbävning, åtgärder av federala, statliga eller lokala myndigheter, inklusive men inte begränsat till sanktioner, eller av någon annan anledning som ligger utanför vår skäliga kontroll, kommer inte att anses vara ett brott mot dessa programvillkor.

q. Hela avtalet/friskrivning: Programvillkoren och de andra villkoren som uttryckligen hänvisas till här och länkas här utgör hela avtalet mellan dig och oss, din möjlighet att tjäna och lösa in poäng genom Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners samt din rätt till andra förmåner från Radisson Rewards, och ersätter alla tidigare avtal mellan oss, vare sig de är muntliga eller skriftliga, inklusive, men inte begränsat till, alla tidigare versioner av dessa programvillkor. Om vi misslyckas med att vidta åtgärder med hänsyn till ditt brott eller någon annans brott mot programvillkoren vid något tillfälle avstår vi inte från vår rätt att vidta åtgärder med hänsyn till framtida eller liknande brott.

r. Uppdelning av avtal: Om eventuell föreskrift i dessa programvillkor döms av en behörig domstol som ogiltig, i strid med lagen eller utan laga kraft av något skäl skall föreskriften ändras eller tolkas för att på bästa sätt uppfylla den ursprungliga föreskriftens mål i största mån som lagen tillåter och de kvarvarande föreskrifterna i dessa programvillkor ska förbli i kraft.

s. Elektronisk kommunikation: I alla kontakter med oss via internet ger du ditt medgivande till att ingå avtalsmässiga förhållanden med oss via elektronisk kommunikation. Du bekräftar och garanterar att du har laglig rätt, befogenhet och behörighet att godta dessa villkor för egen räkning och den medlem, köpare, leverantör eller annan enhet för vars räkning du handlar under användningen av webbplatsen. Du godtar vidare att din användning utgör en elektronisk signatur och att du har tagit del av, utfört, ingått, godtagit villkoren i och i övrigt bekräftat dessa programvillkor samt bekräftat och godtagit att dessa programvillkor utgör ett elektroniskt dokument och därmed är fullständigt giltiga, äger laga kraft, är genomdrivbara och bindande och obestridliga för dig och den medlem, köpare, leverantör eller annan rättsfigur för vars räkning du handlar. Du ansvarar för att vara insatt i programvillkoren, nyhetsbrev, kontoutdrag, integritetspolicyn och ditt medlemskontos status. Vi kan eftersträva men är inte skyldiga att informera dig om frågor av intresse, däribland meddelanden om förverkande av poäng eller programändringar. Vi ansvarar inte för underlåtenhet att göra så eller för felaktig transkription av dina kontaktuppgifter, för problem som förknippas med utrustning eller program som förknippas med eller används av dig, för mänskliga misstag, avbrott, borttagning, utelämnande, defekter eller linjefel för elektroniska kommunikationsnätverk eller elektroniska överföringar, för problem som förknippas med datorer, mobiltelefoner eller annan utrustning, mjukvara, oförmåga att komma åt en webbplats eller onlinetjänst, för andra tekniska eller icke-tekniska fel eller funktionsstörningar, för förlorade, sena, stulna, oläsliga, ofullständiga, förvanskade, felskickade, avbrutna eller väntande brev, e-postmeddelanden eller annan kommunikation av någon som helst anledning. Du ansvarar för att skapa och skydda dina privata kontoinloggningsuppgifter och för att hålla sådana uppgifter skyddade. Vi ansvarar inte för stulna eller på annat vis uppfångade kontoinloggningsuppgifter. Om säkerheten för sådana uppgifter överträds är vi inte ansvarsskyldiga för åtkomst av dessa uppgifter, samlande av poäng, inlösen av förmåner eller annan kontoaktivitet som sker till följd av detta, och under inga omständigheter ansvarar vi för att ersätta inlösta poäng eller andra skador eller förluster som kan uppstå som följd. Blir du medveten om bedräglig eller på annat vis olämplig aktivitet måste du rapportera denna aktivitet till oss omedelbart. Du ansvarar för att meddela oss om eventuella ändringar av dina kontaktuppgifter.

t. Meddelanden: Radisson förbehåller sig rätten att publicera eller ge ut alla tillkännagivanden eller meddelanden om detta på engelska. Dessa programvillkor påverkar dock inte dina lagstadgade rättigheter att ta emot tillkännagivanden eller meddelanden från Radisson på det språk som bestäms enligt lagen i det land där du är bosatt.

u. Varumärken: Radisson Rewards, Radisson Rewards for Bookers and Planners, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson, prizeotel och alla andra nuvarande och framtida varumärken är servicemärken och varumärken som tillhör Radisson eller dess närstående företag eller dotterbolag och får inte återskapas eller användas på något sätt utan föregående uttryckligt och skriftligt tillstånd från Radisson.

v. Administration: Radisson och dess dotterbolag kan vid olika tidpunkter sälja poäng till tredje parter, bland annat medverkande hotell och partner samt lösa in poäng mot kontanter (innefattande utan begränsning poäng som mottagits från medverkande hotell), flygbiljetter och andra varor från våra partner.

7. KONTAKTA OSS

Om du har frågor om Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners eller dessa programvillkor, eller om du vill uppdatera dina kontouppgifter för Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners, kan du kontakta oss på www.radissonhotels.com/sv-se/contact-us.

Postadress: Radisson Loyalty Management B.V.
Avenue du Bourget 44
1130 Bryssel
Belgien