Bästa onlinepris garanterat

Hittat ett lägre pris? Vi ger dig samma pris samt ytterligare 25 % rabatt på din vistelse.

Så här fungerar det

Din bokning måste göras på Radissonhotels.com och ditt anspråk måste godkännas av vår kundservice.

Bästa pris-garantin är inte tillämplig för följande pristyper:

- Särskilda medlemspriser som endast är tillgängliga för medlemmar i speciella program eller organisationer (t.ex. rabatter för AAA, pensionärer eller statligt anställda i USA)

- Särskilda ”exklusiva erbjudanden”, ”onlinekuponger” eller e-värvningar som inte är avsedda för allmänheten

- Priser som inte är tillgängliga för allmänheten, såsom förhandlade grupp- eller företagspriser, inklusive gruppriser för förlängd vistelse

- Paketpriser som inkluderar rummet och andra komponenter såsom parkering, resor, biluthyrning, underhållning eller måltider exklusive frukost

- Priser som hittas på auktionswebbplatser där hotellmärket, det specifika hotellet, hotellets adress eller priset inte tillkännages förrän bokningen har genomförts. Exempel på dessa typer av webbplatser inkluderar, men är inte begränsade till, Priceline och Hotwire.

- Alla andra opublicerade eller privata priser eller platser som kräver inloggning.

Jämförelsepriser

Jämförelsepriser: Det konkurrerande priset måste finnas på en webbplats som är tillgänglig för bokning för allmänheten, med undantag av Radissonhotels.com webbplatser inom 24 timmar efter bokning av ditt hotellrum på Radissonhotels.com och minst 48 timmar före midnatt på hotellets lokal tid för ditt ankomstdatum. 

Det konkurrerande priset måste vara för samma hotell, samma bokningsdatum, samma rumstyp (dvs. rummets storlek och bekvämligheter), samma antal gäster, samma valuta som i e-postbekräftelsen för Radissonhotels.com samt samma gällande policyer för förskottsbetalning och återbetalningspolicy, och begränsningar. 

Det konkurrerande priset måste fortfarande vara tillgängligt vid tidpunkten då kundtjänst validerar anspråket.

Priserna kommer att jämföras efter avdrag för eventuella skatter, dricks eller andra avgifter i samband med rumspriset. Är priset på Radissonhotels.com inklusive skatt, kommer vi dock att kontrollera att den totala kostnaden för ditt konkurrerande pris är lägre så att priserna jämförs på en relativ bas. Prisskillnader enbart hänförliga till avrundning, fluktuationer och/eller skillnad i valutakurser är undantagna från bästa pris-garantin. Anspråk kommer att nekas när skillnaden mellan det konkurrerande priset och priset på Radissonhotels.com är mindre än 1 USD, 1 EUR eller 1 GBP eller motsvarande i hotellets lokala valuta.

I händelse av att anspråket gäller en vistelse som varar flera nätter granskas priserna utifrån det genomsnittliga priset för hela vistelsen (det totala antalet på varandra följande nätter, oavsett antal in- och utcheckningar). Konkurrerande priser gällande endast en del av bokningen kommer inte att godtas.

Uppfyller din bokning dessa kriterier, är du välkommen att skicka in formuläret för anspråk. 

Kundtjänst kontrollerar att priset uppfyller alla villkor för bästa pris-garanti och kontaktar dig via e-post. När detta har bekräftats får du vistelsen till det lägre priset samt ytterligare 25 % rabatt. För bokningar som betalats i förskott återbetalas mellanskillnaden på det aktuella kreditkortet av hotellet. Du får endast lämna in ett anspråk för varje vistelse.

Ges ett nytt bekräftelsenummer för din bokning för det nya priset måste det visas upp på hotellet vid incheckningen.

Bästa pris-garantin är ogiltig i länder och regioner där denna typ av erbjudanden är förbjudna enligt lag.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller dra tillbaka bäst pris-garantin utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss den exklusiva rätten att avgöra anspråkens giltighet, huruvida ett pris ska räknas som konkurrerande pris, och huruvida ett anspråk uppfyller föreliggande villkor. Eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med bästa pris-garantin ska handläggas separat och utan grupptalan samt omfattas av webbplatsanvändningsavtalet på Radissonhotels.com. Om det konkurrerande priset är bokat via någon annan webbplats än Radissonhotels.com, är vi inte ansvariga för eventuella avgifter eller andra kostnader på grund av avbokning av en bokning.

Skicka in anspråk

Med vår garanti om lägsta pris kan du boka på radissonblu.com och känna dig säker på att du får det lägsta pris som är tillgängligt på webben – garanterat. Skicka in ett anspråk om du hittar ett lägre pris inom 24 timmar efter bokningen och minst 48 timmar före ditt ankomstdatum, så tillämpar vi det lägre priset och sänker det med ytterligare 25 %. Boka idag!

Vem ska jag kontakta om jag hittar ett lägre pris på en annan webbplats?

  1. Inom 24 timmar från att du gjorde din bokning på Radissonhotels.com, gå till Kontakta oss på Radissonhotels.com och välj ”Online” som kontaktmetod och ”BORG-anspråk” som ämne.

  2. För att vara giltigt måste ett ifyllt anspråksformulär skickas in inom 24 timmar efter att bokningen har gjorts och minst 48 timmar före midnatt (hotellets lokala tid) på ankomstdagen.