Meetings and Events - Meetings and Events

Natychmiastowe rezerwacje internetowe dzięki Radisson Meetings

Ciesz się informacjami o dostępności w czasie rzeczywistym, widokami sal konferencyjnych w formacie 360-stopniowym oraz szybkim potwierdzeniem rezerwacji przy rezerwacji spotkań przez Internet.

Regulamin

„Oferta” obejmuje jedną bezpłatną przerwę kawową i podwójną liczbę punktów Radisson Rewards. Oferta dotyczy konferencji i wydarzeń zarezerwowanych w okresie od 14 listopada 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. („okres rezerwacji”) w uczestniczących w promocji obiektach z sieci Radisson Hotels za pośrednictwem platformy „Book it easy” na stronie radissonhotels.com/book-it-easy. Aby skorzystać z oferty, kwalifikujące się konferencje i wydarzenia muszą odbyć się przed 30 czerwca 2023 r. („okres pobytu”).
Oferta dotyczy wydarzeń z udziałem maksymalnie 50 uczestników; koszt przerwy kawowej dla kolejnych osób jest płatny zgodnie z cennikiem wybranego hotelu i regulaminem. Menu przerwy kawowej może być różne w zależności od hotelu. Szczegóły oferty można uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z wybranym hotelem. Hotel, w którym dokonano rezerwacji, skontaktuje się z organizatorem, aby uzgodnić czas serwowania bezpłatnej przerwy kawowej.
Przy rezerwacji pakietu DDR koszt przerwy kawowej stanowiącej część tej promocji zostanie odliczony od faktury końcowej, zgodnie z regulaminem promocji.

Oferta kwalifikuje do otrzymania punktów. Uczestnicy programu Radisson Rewards otrzymają standardowe 5 punktów za każdego dolara amerykańskiego (USD) wydanego na konferencje, wydarzenia i rezerwacje grupowe oprócz wszelkich przysługujących poziomowi Elite punktów bonusowych. Uczestnicy programu mogą również korzystać z dodatkowych promocji Radisson Rewards prowadzonych równolegle do tej oferty, chyba że w regulaminie promocji wyraźnie określono wyjątki. Oferta podlega pełnemu regulaminowi programu Radisson Rewards.
Uczestnicy programu otrzymają 5 punktów bonusowych Radisson Rewards za każdego dolara amerykańskiego (USD) wydanego na konferencje, wydarzenia i rezerwacje grupowe w hotelach uczestniczących w promocji w okresie promocji. Maksymalna liczba punktów bonusowych, jaką uczestnik programu może otrzymać w ramach promocji wynosi 250 000.

Punkty bonusowe przysługują za kwalifikujące się konferencje, wydarzenia i rezerwacje grupowe w hotelach uczestniczących w promocji i zostaną zarejestrowane w ciągu 60 dni od wymeldowania na indywidualnych kontach poszczególnych osób. Punkty bonusowe są przyznawane wraz ze standardowymi punktami za każdego wydanego dolara w oparciu o standardowe warunki.

Aby kwalifikować się do otrzymania punktów bonusowych, należy:
(i) być uczestnikiem programu Radisson Rewards („uczestnik programu”);
(ii) dokonać kwalifikującej się rezerwacji na stronie Radissonhotels.com (aby zostać „kwalifikującym się uczestnikiem programu”) oraz (iii) dokonać wszystkich rezerwacji w wyznaczonym „okresie rezerwacji” i zrealizować je w „okresie pobytu”. Rezerwacje i pobyty poza podanymi okresami nie uprawniają do otrzymania punktów bonusowych.

Aby skorzystać z oferty jako uczestnik programu Radisson Rewards, należy się zalogować na swoje konto Radisson Rewards podczas rezerwacji.

Lista hoteli uczestniczących w promocji może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Liczba pokoi dostępnych w ramach tej oferty może zostać ograniczona i może różnić się w zależności od hotelu.
Oferty nie można łączyć z innymi pakietami, promocjami, stawkami dla grup i uczestników konferencji ani z żadnymi innymi ofertami objętymi rabatem. Nie obejmuje uprzednio dokonanych rezerwacji. Podczas dokonywania rezerwacji wymagana jest płatność ważną kartą kredytową.
Zasady anulowania zależą od procedur stosowanych przez hotele i różnią się w zależności od hotelu.
Oferta jest zależna od dostępności. Niektóre daty mogą być wyłączone z promocji. Liczba pokojów dostępnych w ramach tej oferty w poszczególnych hotelach uczestniczących w promocji może być ograniczona. Oferta, hotele uczestniczące w promocji i/lub obowiązujące warunki regulaminu mogą ulec zmianie lub zostać wycofane w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Oferta podlega regulaminom rezerwacji poszczególnych hoteli. Promocja podlega przepisom obowiązującego prawa. W przypadku naruszenia przez promocję i jej warunki obowiązującego prawa należy traktować ją jako nieważną lub nieobowiązującą. Mogą obowiązywać inne wykluczenia. Oferty nie można przenieść na inną osobę ani wymienić na gotówkę.
Przeliczanie waluty służy wyłącznie do celów porównawczych. Kursy walut wykorzystane w poszczególnych przeliczeniach są oparte na kilku różnych źródłach publicznych osób trzecich, które nie zostały zweryfikowane przez niezależne podmioty. W związku z tym przeliczone kwoty powinny być wykorzystywane wyłącznie jako przykłady. Radisson Hotel Group nie weryfikuje ani nie jest w stanie zweryfikować poprawności stawek ani przykładowych przeliczników. Faktyczne stawki mogą różnić się w danym momencie. Do wyświetlonej stawki mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty i podatki. Łączny szacunkowy koszt jest dostępny wyłącznie w walucie hotelu.
Radisson nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia i awarie techniczne, problemy z dostępem do Internetu, niepełne lub nieścisłe informacje dotyczące rezerwacji ani jakiekolwiek inne błędy mogące mieć wpływ na udział w tej ofercie.

RHG Radisson Hotel Group, Radisson Collection, Radisson, Radisson RED, Radisson Blu, Park Plaza, Park Inn, Country Inn & Suites, Radisson Rewards i Radisson Meetings są znakami zarejestrowanymi w Urzędzie ds. Patentów i Znaków Towarowych USA oraz w innych krajach. Nazwy innych wymienionych produktów i spółek mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.