Informacji o ochronie prywatności w Radisson Hotel Group

Czego dotyczy niniejsza Informacja o ochronie prywatności?

Chcemy być firmą wybieraną przez gości, właścicieli i talenty. Ze względu na to, że cała nasza działalność skupia się na ludziach, doskonale wiemy, jak bardzo nasi goście cenią prywatność i ochronę danych. 

Dlatego dokładamy wszelkich starań, by szanować i chronić prywatność gości oraz ich wybory, a także aby przetwarzać i przechowywać ich Dane osobowe z najwyższą starannością w każdych okolicznościach.

Informacja o ochronie prywatności powstała, aby w zrozumiały i przystępny sposób wyjaśnić nasze zasady i praktyki w zakresie prywatności. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tym dokumentem zachęcamy do kontaktowania się z nami pod adresem DataProtection@radissonhotels.com.

Ta Informacja o ochronie prywatności wyjaśnia, jak przetwarzamy Dane osobowe, które zbieramy na Twój temat: 

 • gdy dokonujesz rezerwacji w jednym z naszych hoteli,
 • podczas Twojego pobytu w jednym z naszych hoteli,
 • gdy decydujesz się na uczestnictwo w naszym programie lojalnościowym Radisson Rewards, lub
 • gdy korzystasz z naszej witryny internetowej lub wchodzisz z nami w interakcje w inny sposób (na przykład w mediach społecznościowych)

Korzystając z dowolnej z naszych usług i/lub wyrażając zgodę na postanowienia zawarte w Informacji o ochronie prywatności, np. gdy rezerwujesz pokój lub nocując w jednym z naszych hoteli, przyjmujesz do wiadomości, że będziemy gromadzić i wykorzystywać Twoje Dane osobowe w sposób opisany w tej Informacji o ochronie prywatności.

Uwaga: do wszystkich spraw związanych z HR ma zastosowanie osobna polityka prywatności.

Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować

Radisson Hotel Group („Radisson”, „my”, „nasze”, „nas”) jest międzynarodową grupą hotelarską, prowadzącą ponad 1100 hoteli w 95 krajach w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Azji i Oceanii pod dziewięcioma markami.

W zależności od tego, kim jesteś lub w jaki sposób wchodzisz z nami w interakcję, Twoje Dane osobowe są przetwarzane przez różne podmioty Radisson i/lub w różnych celach.

Radisson Hospitality Belgium SRL (zob. Załącznik 1, aby zapoznać się z Danymi kontaktowymi) jest podmiotem Radisson działającym jako administrator danych dla wszystkich Danych rezerwacji i Danych gości, który obsługuje m.in. centralny system rezerwacji i zarządza działaniami marketingowymi spółki Radisson. Ponadto utrzymuje globalną bazę danych gości, którzy zatrzymują się w hotelach marki Radisson. 
Radisson Loyalty Management SRL (zob. Załącznik 1, aby zapoznać się z Danymi kontaktowymi) jest podmiotem Radisson, który obsługuje program lojalnościowy Radisson Rewards i powiązane działania; jest administratorem danych w odniesieniu do wszystkich Danych osobowych dotyczących tego programu, tj. Danych uczestników programu.

Ponadto, gdy zatrzymasz się w jednym z naszych hoteli, hotel ten będzie przetwarzał Twoje Dane osobowe jako niezależny administrator danych do własnych celów. W tym kontekście należy pamiętać, że do portfolio hoteli Radisson należą też hotele dzierżawione, zarządzane i franczyzowe, które działają pod marką Radisson. Dzierżawione i zarządzane hotele są prowadzone przez podmiot należący do grupy Radisson. Hotele franczyzowe są obsługiwane przez podmioty nienależące do grupy Radisson i w związku z tym mogą w ich przypadku obowiązywać osobne Informacje o ochronie prywatności.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Dane osobowe, zwane też Informacjami osobistymi to wszelkie informacje lub fragmenty informacji, na podstawie których można Cię zidentyfikować bezpośrednio (np. imię i nazwisko) lub pośrednio (np. adres e-mail lub numer telefonu). Do Danych osobowych mogą należeć m.in. imię i nazwisko, adres (e-mail), numer telefonu, dane karty kredytowej, szczegóły rezerwacji, preferencje, wiek, płeć lub zawód. 

Gromadzone przez nas Dane osobowe i sposoby ich zbierania zależą od tego, jak wchodzisz z nami w interakcje. Ogólnie rzecz biorąc, przetwarzamy Dane rezerwacji, Dane gościa i Dane uczestnika programu:

Dane rezerwacji to wszystkie informacje, które dotyczą rezerwacji w jednym z naszych hoteli, niezależnie od tego, jaki kanał został wykorzystany do dokonania rezerwacji (czy to przez naszą Witrynę internetową, Aplikację, biuro podróży online, czy też bezpośrednio w hotelu). Przykładami Danych rezerwacji są Twoje dane kontaktowe, szczegóły rezerwacji (numer rezerwacji, nazwa hotelu, daty Twojego pobytu, cena pobytu, wymagania dietetyczne), osobiste preferencje lub informacje rozliczeniowe/finansowe;

Dane gościa to wszystkie informacje odnoszące się do Ciebie jako gościa, który przebywał lub przebywa w jednym z naszych hoteli. Dane gościa mogą obejmować Twoje dane kontaktowe, informacje biograficzne (np. płeć i datę urodzenia), historię rezerwacji, osobiste preferencje, zgłoszone przez Ciebie skargi i zażalenia lub wybrane preferencje dotyczące komunikacji marketingowej;

Dane uczestnika programu to wszelkiego rodzaju informacje odnoszące się do Ciebie jako zarejestrowanego uczestnika programu lojalnościowego Radisson Rewards. Do danych uczestnika programu mogą należeć: Twoje dane kontaktowe, informacje biograficzne (np. płeć i data urodzenia), informacje o członkostwie (takie jak Twój poziom uczestnika programu, status, liczba zgromadzonych punktów, informacje o wykorzystaniu punktów, data i kanał zapisania się do programu), historia rezerwacji, osobiste preferencje lub profil uczestnika programu (np. niestandardowe powody podróży, długość pobytu, wymagania dietetyczne czy kanał dokonania rezerwacji).

Aby uzyskać pełny przegląd przetwarzanych przez nas Danych osobowych, a także naszych działań związanych z przetwarzaniem danych w ramach interakcji oraz celów przetwarzania, przeczytaj Listę czynności związanych z przetwarzaniem Danych osobowych w Załączniku 2.

Jak gromadzimy Twoje Dane osobowe?

Możemy gromadzić lub otrzymywać Twoje Dane osobowe za pośrednictwem naszej Witryny internetowej, Aplikacji, kanałów mediów społecznościowych, obsługi klientów lub, gdy zatrzymujesz się w jednym z naszych hoteli. Czasami przekazujesz nam te Dane osobowe bezpośrednio (np. podczas zameldowania lub wymeldowania w hotelu, zakładając konto w naszych usługach, kontaktując się z nami), a czasami je gromadzimy (np. za pomocą plików cookie, aby dowiedzieć się, w jaki sposób korzystasz z Witryny internetowej i Aplikacji).

W niektórych sytuacjach możemy otrzymywać Twoje Dane osobowe z zewnętrznych źródeł, takich jak platformy rezerwacji podróży, biura podróży i/lub wystawcy kart kredytowych.

Do zewnętrznych źródeł mogą też należeć publicznie dostępne źródła informacji. W szczególności możemy otrzymywać lub gromadzić Dane osobowe z mediów społecznościowych, gdy korzystasz z naszych treści lub platform internetowych, gdy zamieszczasz opinię na temat swojego pobytu i/lub naszych usług (np. na Tripadvisor.com, Booking.com, Google itp.). 

Jak wykorzystujemy Twoje Dane osobowe

Przetwarzamy Twoje Dane osobowe w oparciu na następujących podstawach prawnych, gdy zezwala na to obowiązujące ustawodawstwo:

 • w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy z Tobą lub w celu podjęcia kroków przed zawarciem umowy z Tobą (np. kiedy dokonujesz rezerwacji lub zakładasz konto w programie Radisson Rewards);
 • w celu wypełnienia naszych obowiązków ustawowych (np., gdy się meldujesz, możemy mieć obowiązek poproszenia Cię o podanie Danych osobowych pozwalających Cię zidentyfikować, a gdy się wymeldowujesz, musimy zapisać informacje o opłaceniu przez Ciebie pobytu, żeby spełnić wszystkie wymogi związane z zeznaniami podatkowymi i sprawozdaniami finansowymi);
 • gdy wykorzystywanie Twoich Danych osobowych leży w naszym uzasadnionym interesie biznesowym (np. w celu prowadzenia, oceniania wyników i rozwijania naszej firmy; w celu zapobiegania oszustwom, nieautoryzowanym transakcjom, roszczeniom i innym zobowiązaniom oraz w celu ochrony nas i innych osób przed takimi sytuacjami; w celu zapewnienia zgodności z zasadami firmy i standardami branżowymi);
 • gdy mamy Twoją zgodę (np., gdy subskrybujesz nasze biuletyny marketingowe). 

Sposób wykorzystywania Twoich Danych osobowych zależy od tego, kim jesteś i w jaki sposób wchodzisz w interakcje z nami. Kliknij tutaj, aby przeczytać, jak wykorzystujemy Twoje Dane osobowe oraz z jakich powodów je przetwarzamy. (Załącznik 2)

Specjalne kategorie Danych osobowych (np. rasa lub pochodzenie etniczne; dane dotyczące zdrowia) będą przetwarzane wyłącznie na Twoje żądanie (tj. za Twoją wyraźną zgodą) lub w wyjątkowych okolicznościach i w przypadku, gdy mamy do tego podstawę prawną (np. w celu ochrony Twoich żywotnych interesów).

Jeśli chcesz zadać pytania o gromadzenie i przechowywanie Twoich Danych osobowych, napisz do nas na adres DataProtection@radissonhotels.com.

Przenoszenie Twoich Danych osobowych

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że możemy przekazywać Twoje Dane osobowe do innych jurysdykcji, jeżeli będzie to konieczne do celów opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. W szczególności będziemy przekazywać Twoje Dane osobowe rezerwowanym przez Ciebie hotelom, które mogą znajdować się w jurysdykcjach stosujących niższe standardy ochrony danych w porównaniu do tych, w których Twoje dane zostały zgromadzone. Możemy także przekazywać Twoje dane do Stanów Zjednoczonych ze względu na to, że znajdują się tam nasze główne serwery. 
 
Przekazując Twoje Dane osobowe do innych krajów lub jurysdykcji, będziemy je chronić w sposób opisany w tej Informacji o ochronie prywatności i zgodnie z obowiązującym prawem. Jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, podpisujemy odpowiednie umowy z odbiorcą danych, które nakładają na niego zobowiązanie do przestrzegania Twoich praw w odniesieniu do Twoich danych. Ponadto powiadomimy właściwy organ nadzorczy o wszelkich transferach danych i/lub mechanizmach transferu danych, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo.
 
W przypadku przekazywania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) do Stanów Zjednoczonych i innych jurysdykcji poza EOG stosujemy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz inne stosowne rozwiązania dotyczące transferów międzynarodowych, zgodnie z wymogami lub zezwoleniami określonymi w art. 46 i 49 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). Jeśli chcesz zadać pytanie o stosowane przez nas środki w celu ochrony Twoich Danych osobowych podczas ich przesyłania (a także, aby otrzymać opis tych środków i omówić je z nami), napisz na adres DataProtection@radissonhotels.com.

Udostępnianie Twoich Danych osobowych

Udostępniając Twoje Dane osobowe w sposób opisany poniżej, podejmiemy niezbędne środki, aby zapewnić, że odbiorcy zewnętrzni wdrożyli rozsądne rozwiązania w celu ochrony Twoich Danych osobowych.

a. Nie ujawniamy Twoich Danych osobowych osobom trzecim do ich w własnych celów marketingowych

Nie ujawniamy Twoich Danych osobowych osobom trzecim do ich w własnych celów marketingowych. Jednak, jeżeli upoważnisz nasz do udostępniania Twoich Danych osobowych witrynom lub platformom osób trzecich, takim jak media społecznościowe, takie witryny lub platformy osób trzecich będą mogły wykorzystywać Twoje Dane osobowe do własnych celów marketingowych.

b. Możemy udostępniać Twoje Dane osobowe w ramach grupy Radisson

Podmioty z grupy Radisson mogą mieć dostęp do Twoich Danych osobowych. Co oznacza, że możemy udostępniać Twoje Dane osobowe w obrębie grupy spółek Radisson, w tym naszych spółek stowarzyszonych i zależnych. Udostępniając dane, zawsze stosujemy zasadę ograniczonego dostępu (tylko tyle informacji, ile dana osoba musi mieć) i przekazujemy dane wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do świadczenia zamawianych usług lub wykonywania przez nas niezbędnych lub uzasadnionych czynności (np. do celów operacyjnych, na potrzeby zarządzania, administracji, nadzoru lub oceny).

c. Możemy udostępniać Twoje Dane osobowe hotelom prowadzącym działalność pod marką Radisson i otrzymywać od nich Twoje Dane osobowe.

Możemy udostępniać Twoje Dane osobowe hotelom prowadzącym działalność pod marką Radisson. Na przykład, gdy rezerwujesz pokój hotelowy, rezerwacja będzie centralnie zarządzana przez Radisson Hospitality Belgium SRL, a następnie zostanie udostępniona hotelowi, w którym została dokonana rezerwacja, aby mógł on przygotować się na Twoje przybycie i zarządzać umową z Tobą (fakturowaniem, płatnościami, rezerwacjami itp.). Jeżeli jesteś uczestnikiem programu Radisson Rewards lub gościem ponownie korzystającym z naszych usług, udostępnimy dane Twojego konta hotelowi, w którym się zatrzymasz, aby mógł on przyznać Ci korzyści przysługujące uczestnikom programu lub ułatwić Ci proces meldowania. Podobnie, hotele działające pod marką Radisson mogą udostępniać nam Twoje Dane osobowe, na przykład gdy dokonujesz rezerwacji bezpośrednio w hotelu, zgłaszasz specjalne potrzeby lub składasz reklamację w hotelu.

Jak już opisaliśmy wyżej, do hoteli Radisson zaliczamy także hotele dzierżawione, zarządzane i franczyzowe. 

 • Dzierżawione i zarządzane hotele są prowadzone przez Radisson lub jedną z naszych spółek stowarzyszonych. Udostępnianie danych między dzierżawionymi i zarządzanymi hotelami zasadniczo nie wykracza poza obręb Radisson Hotel Group zarządzającej hotelami.  

 • Natomiast hotele franczyzowe są prowadzone przez osoby trzecie niezależne od Radisson. W związku z tym udostępnianie Twoich Danych osobowych takim osobom trzecim jest regulowane umowami franczyzowymi między nimi a Radisson.

d. Możemy udostępniać Twoje Dane osobowe właścicielom hoteli zarządzanych przez Radisson

Zarządzane hotele są prowadzone przez Radisson, ale należą do zewnętrznych właścicieli. W ramach umów między zewnętrznymi właścicielami a Radisson niektóre Twoje Dane osobowe mogą być udostępniane takim zewnętrznym właścicielom na podstawie umowy o wspólne administrowanie lub mogą być im przekazywane jako niezależnym administratorom danych. 

Udostępniamy dane właścicielom hoteli zarządzanych przez Radisson głównie w celu prowadzenia księgowości hotelu, w tym ksiąg rachunkowych, ewidencji gości i ewidencji recepcji. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat charakteru relacji między Radisson a właścicielami hoteli zarządzanych przez Radisson, w tym nazwy takich właścicieli, napisz do nas na adres DataProtection@radissonhotels.com.

 

e. Możemy udostępniać Twoje Dane osobowe naszym zaufanym dostawcom zewnętrznym w celu przetwarzania takich danych w naszym imieniu

Korzystamy z usług osób trzecich, które wykonują szereg operacji biznesowych w naszym imieniu. Zawsze dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia, że wszystkie współpracujące z nami osoby trzecie bezpiecznie przechowują i przetwarzają Twoje Dane osobowe. Takim osobom trzecim przekazujemy wyłącznie informacje potrzebne do wykonania usługi i nie zezwalamy im na wykorzystywanie Twoich Danych osobowych do żadnych innych celów.  Możemy na przykład powierzyć usługi, które wymagają przetwarzania Twoich Danych osobowych:

 • Dostawcom usług zapewniającym pomoc w obsłudze klienta w zakresie rezerwacji, rozpatrywania reklamacji i/lub programów lojalnościowych;

 • Osobom trzecim pomagającym nam w świadczeniu usług cyfrowych (takich jak zameldowanie i wymeldowanie online), zarządzaniu tożsamością lub sporządzaniu ocen, recenzji i obsłudze badań klienta;

 • Agencjom reklamowym, marketingowym, agencjom obsługującym treści cyfrowe i media społecznościowe, pomagającym nam w dostarczaniu reklam, materiałów promocyjnych i kampanii marketingowych oraz dokonywaniu oceny skuteczności działań promocyjnych;

 • Osobom trzecim, które pomagają nam w świadczeniu usług IT, takim jak dostawcy platform, usług hostingowych i konserwacji, a także osobom obsługującym nasze bazy danych, aplikacje i oprogramowanie;

 • Dostawcom usług płatniczych i biurom informacji kredytowej w celu oceny Twojej zdolności kredytowej i weryfikacji Twoich danych, gdy jest to wymagane do zawarcia umowy z Tobą;

 • Prawnikom, audytorom, doradcom finansowym i innym usługodawcom zewnętrznym w związku z usługami świadczonymi przez nich na rzecz Radisson. 

f. Możemy także ujawniać Twoje Dane osobowe innym osobom trzecim

Jeśli spółka Radisson lub część jej aktywów zostanie przejęta przez osobę trzecią, przechowywane przez nas Dane osobowe dotyczące tych aktywów będą jednym z przekazywanych aktywów. W takim przypadku Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przez nabywcę działającego jako nowy administrator, a przetwarzanie Twoich Danych osobowych będzie podlegać jego zasadom ochrony prywatności.

Możemy także udostępniać Twoje Dane osobowe partnerom naszego programu lojalnościowego Radisson Rewards, jeżeli zdecydujesz się wymienić swoje punkty u jednego z nich.

Ponadto możemy ujawniać Twoje Dane osobowe organom regulacyjnym, organom ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub innym odpowiednim organom, branżowym organom regulacyjnym oraz wszelkim innym osobom, wobec których mamy taki obowiązek lub upoważnienie na mocy prawa, regulacji, rozporządzeń, w ramach procesu lub postępowania sądowego, a także dowolnej osobie po otrzymaniu nakazu sądu odpowiedniej jurysdykcji lub wskutek podobnej procedury prawnej.

Jak chronimy Twoje Dane osobowe

Chronimy Twoje Dane osobowe i stosujemy rozsądne zabezpieczenia, w tym fizyczne (np. zabezpieczone szafki na dokumenty), techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa odpowiednie do ochrony Danych osobowych przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 
W szczególności obsługujemy sieci danych i systemy chronione za pomocą standardowo wykorzystywanych w branży środków bezpieczeństwa oraz korzystamy z bezpiecznych protokołów w niezaufanych sieciach w celu zabezpieczenia Twoich Danych osobowych podczas ich przesyłania. Dostęp do danych przyznajemy tylko upoważnionym osobom w uzasadnionych celach biznesowych.
 
Dostęp do Twoich Danych osobowych przyznajemy zawsze na zasadzie ograniczonego dostępu wyłącznie tym osobom, którym są one niezbędne do wykonania zleconych przez nas zadań. 
 
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić maksymalny poziom zabezpieczeń naszych systemów, witryn internetowych, operacji i informacji przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem, jednakże ze względu na specyfikę sieci Internet, będącej globalnym środkiem komunikacji, i inne czynniki ryzyka, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że jakiekolwiek informacje podczas transmisji lub przechowywania w naszych systemach będą zawsze całkowicie zabezpieczone przed włamaniem ze strony osób trzecich.
 
Jeśli chcesz zadać pytania o ochronę Danych osobowych, napisz do nas na adres DataProtection@radissonhotels.com.

Jak długo przechowujemy Twoje Dane osobowe?

Przechowujemy Twoje Dane osobowe tak długo, jak jest to wymagane do celów przetwarzania wymienionych na naszej „Liście czynności związanych z przetwarzaniem Danych osobowych”.

Oznacza to na przykład, że nie przechowujemy Twoich Danych osobowych po ustaniu relacji między nami (wygaśnięciu umowy), chyba że dalsze przechowywanie jest dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo. 

Określając długość przechowywania Twoich Danych osobowych, bierzemy pod uwagę kilka kryteriów, w tym:

 • Cel, dla którego przechowujemy Twoje Dane osobowe;

 • Nasze zobowiązania ustawowe w odniesieniu do Twoich Danych osobowych, na przykład wszelkie obowiązki w zakresie sprawozdawczości finansowej;

 • Czy nasza relacja z Tobą trwa (np. posiadasz aktywne konto uczestnika programu, otrzymujesz komunikację marketingową lub regularnie przeglądasz naszą witrynę internetową albo korzystasz z naszych aplikacji;

 • Wszelkie Twoje żądania dotyczące usunięcia Twoich Danych osobowych; oraz

 • Nasze uzasadnione interesy związane z zarządzaniem naszymi prawami, w tym obronę przed ewentualnymi roszczeniami.

Gdy Twoje Dane osobowe przestaną nam być potrzebne, usuniemy je z naszych systemów i rejestrów lub zanonimizujemy, tak aby nie można było już Cię zidentyfikować na podstawie tych informacji.

Jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do Twoich Danych osobowych?

RODO gwarantuje Ci szereg praw, które podsumowaliśmy poniżej. Co do zasady możesz korzystać z nich bezpłatnie, nie licząc kilku regulowanych prawnie wyjątków. Prawa te mogą podlegać ograniczeniom - na przykład, jeśli warunkiem zrealizowania Twojego wniosku jest ujawnienie Danych osobowych innej osoby lub jeśli zażądasz od nas usunięcia informacji, które zgodnie z prawem mamy obowiązek przechowywać lub mamy uzasadniony powód, by je zachować. 

Ogólnie rzecz biorąc, przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo do informacji. Masz prawo do uzyskania jasnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje Dane osobowe, oraz przysługujących Ci praw. Dlatego przekazujemy Ci informacje zawarte w niniejszej Informacji o ochronie prywatności;

 • Prawo do sprostowania. Masz prawo do poprawienia wszelkich niekompletnych lub niedokładnych Danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat;

 • Prawo do usunięcia. Masz prawo zażądać, abyśmy usunęli Twoje Dane osobowe, które przetwarzamy, z zastrzeżeniem określonych wyjątków, na przykład, jeżeli zachowanie Twoich Danych osobowych jest wymagane prawnie;

 • Prawo do wycofania zgody. W każdej sytuacji, w której uzyskujemy Twoją zgodę, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, logując się na swoje konto uczestnika programu w naszej witrynie internetowej (jeżeli masz takie konto), klikając łącze do rezygnacji z subskrypcji widoczne w komunikacji marketingowej lub kontaktując się z nami pod adresem DataProtection@radissonhotels.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem gromadzenia i przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Uwaga: mogą istnieć inne podstawy prawne, według których możemy przetwarzać Twoje dane w innych celach, na przykład takich, które zostały określone w tej Polityce prywatności.

 • Prawo dostępu. Poza określonymi wyjątkami masz prawo dostępu do swoich Danych osobowych przetwarzanych przez nas i zażądania ich kopii, którą przekażemy w formie elektronicznej, pisemnej lub ustnie, jeśli zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa. Jeśli jest to dopuszczalne na mocy obowiązujących przepisów prawa, możemy pobrać od Ciebie uzasadnioną opłatę za obsługę wniosku o dostęp do danych; 

 • Prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania. Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich Danych osobowych pod określonymi warunkami; 

 • Prawo do przenoszenia. Masz prawo zażądać, abyśmy przekazali przechowywane przez nas należące do Ciebie Dane osobowe Tobie lub innemu administratorowi danych na określonych warunkach;

 • Prawo wyrażenia sprzeciwu. W konkretnych przypadkach opisanych w Przepisach o ochronie prywatności, w szczególności gdy przetwarzamy Dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych osobowych, w tym w sytuacji, gdy Twoje Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

W stosownych przypadkach możesz skorzystać z praw opisanych wyżej, kontaktując się z nami pod adresem DataProtection@radissonhotels.com. Odpowiemy na każde Twoje żądanie skorzystania z Twoich praw w terminie określonym przez obowiązujące przepisy prawa. Możemy, według własnego uznania, poprosić Cię o potwierdzenie Twojej tożsamości, zanim przekażemy Ci żądane informacje. Potwierdzenie tożsamości ma na celu upewnienie się, że Twoje Dane osobowe zostaną ujawnione tylko Tobie. Jeśli nie podasz nam Danych osobowych wymaganych do przetworzenia Twojego żądania, możemy nie być w stanie go prawidłowo zrealizować. Jeśli mieszkasz na teranie EOG i nie satysfakcjonuje Cię sposób przetworzenia przez nas Twojego żądania lub uważasz, że doszło do naruszenia obowiązujących przepisów o ochronie danych, możesz złożyć skargę lub wnieść roszczenie do właściwego organu nadzorczego (na przykład do organu nadzorczego w Twoim kraju lub regionie zamieszkania). 

Twoje decyzje dotyczące komunikacji marketingowej

Możesz wybrać, czy chcesz otrzymywać od nas bezpośrednią komunikację marketingową (którą możemy wysyłać na przykład w formie promocyjnych wiadomości e-mail). Niektóre rynki wymagają uzyskania zgody odbiorcy na wysyłanie mu komunikacji marketingowej. Na przykład możemy poprosić Cię o zaznaczenie pola zgody na otrzymywanie „biuletynów e-mail i ofert handlowych”. Na wszystkich rynkach możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej. Jeśli nie chcesz już otrzymywać żadnej komunikacji marketingowej lub chcesz, abyśmy usunęli Cię z listy mailingowej, na której wcześniej Cię umieściliśmy za Twoją zgodą, kliknij łącze do strony rezygnacji z subskrypcji w odpowiedniej wiadomości.

Twoje obowiązki

Oczekujemy, że przekażesz nam wyłącznie swoje Dane osobowe. Przekazując nam Dane osobowe innych osób, upewnij się, że przestrzegasz wszelkich wymogów prawnych, które mogą mieć zastosowanie do przekazywania nam informacji, a także, że zezwalasz nam, w razie potrzeby, na wykorzystywanie, przetwarzanie i przekazywanie tych informacji. W szczególności, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w przypadku korzystania z karty kredytowej, która nie została wystawiona na Twoje nazwisko, potwierdzasz, że posiadacz karty kredytowej wyraził zgodę na korzystanie z jego karty kredytowej w związku z zakupem i wyraził zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie przez Radisson jego danych osobowych w celu przetworzenia rezerwacji. 

Oczekujemy też, że Dane osobowe, które nam przekazujesz, są prawidłowe, a jeśli będzie konieczne ich zaktualizowanie, niezwłocznie nas o tym powiadomisz.

Dzieci

Nie gromadzimy świadomie ani nie zabiegamy o żadne Dane osobowe osób poniżej 18. roku życia (lub uznawanych za niepełnoletnie w ich kraju zamieszkania) ani też świadomie nie zezwalamy takim osobom na dokonywanie rezerwacji pokojów w naszych hotelach. Jeśli dowiemy się, że weszliśmy w posiadanie danych osobowych osoby poniżej 18. roku życia bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego, bezzwłocznie przystąpimy do usunięcia tych danych. 

Jeśli sądzisz, że mamy lub możemy mieć dane na temat osoby poniżej 18. roku życia albo od niej pochodzące, skontaktuj się z nami pod adresem DataProtection@radissonhotels.com.

Zmiany w Informacji o ochronie prywatności

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w tej Informacji o ochronie prywatności. Poinformujemy Cię o wszelkich istotnych zmianach, publikując je tutaj lub powiadamiając za pośrednictwem innych odpowiednich kanałów komunikacji, z których zwykle korzystamy. Wszelkie zmiany w Informacji o ochronie prywatności będą uznawane za obowiązujące natychmiast po ich opublikowaniu w tej Witrynie internetowej, chyba że określono inaczej.

Informacja o ochronie prywatności została ostatnio zmieniona 7 czerwca 2023 r.

ZAŁĄCZNIK 1 - LISTA PODMIOTÓW RADISSON ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Radisson Hospitality Belgium SRL jest podmiotem Radisson działającym jako administrator danych dla wszystkich Danych rezerwacji i Danych gości; obsługuje centralny system rezerwacji i zarządza działaniami marketingowymi spółki Radisson. Ponadto utrzymuje globalną bazę danych gości, którzy zatrzymują się w hotelach marki Radisson. Radisson Hospitality Belgium BV/SRL jest firmą utworzoną na podstawie prawa Królestwa Belgii, zarejestrowaną w belgijskiej bazie danych Crossroads Bank for Enterprises z przydzielonym numerem 0442.832.318 oraz z siedzibą zarejestrowaną pod adresem: Avenue de Bourget 44, B-1130 Bruksela oraz kontaktowym numerem telefonu: +32 2 702 9200 i adresem e-mail: DataProtection@radissonhotels.com.

Radisson Loyalty Management SRL jest podmiotem Radisson działającym jako administrator danych w odniesieniu do wszystkich Danych uczestników programu; odpowiada za zarządzanie programem lojalnościowym Radisson Rewards i powiązanymi działaniami. Radisson Loyalty Management SRL jest firmą utworzoną na podstawie prawa Królestwa Belgii, zarejestrowaną w belgijskiej bazie danych Crossroads Bank for Enterprises z przydzielonym numerem 0766.994.341 oraz z siedzibą zarejestrowaną pod adresem: Avenue de Bourget 44, B-1130 Bruksela oraz kontaktowym numerem telefonu: +32 2 702 9200 i adresem e-mail: DataProtection@radissonhotels.com.

Obiekty dzierżawione i zarządzane przez Radisson. Gdy zatrzymujesz się w jednym z obiektów dzierżawionych lub zarządzanych przez Radisson, Twoje Dane osobowe mogą być również przetwarzane niezależnie przez podmiot prawny Radisson prowadzący dany hotel („Operator hotelu”). Operatorzy hoteli różnią się w zależności od kraju i/lub hotelu, ale zawsze są to podmioty powiązane z Radisson Hospitality Belgium SRL i Radisson Hotel Group. Dokładne nazwy i dane kontaktowe podmiotów prawnych Radisson działających jako Operatorzy hoteli można uzyskać na żądanie pod adresem DataProtection@radissonhotels.com. Uwaga: hotele franczyzowe są obsługiwane przez podmioty nienależące do grupy Radisson i w związku z tym mogą w ich przypadku obowiązywać osobne Informacje o ochronie prywatności.

ZAŁĄCZNIK 2 - LISTA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH