Regulamin

Karta upominkowa

Karta upominkowa Radisson Hotels („Karta upominkowa”) jest wydawana przez duńską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Radisson Loyalty Management A/S, z siedzibą pod adresem Amager Strandvej 60-64, 3rd floor, 2300 Copenhagen S, Dania. Karta upominkowa jest kartą przedpłaconą zamkniętego obiegu, stanowiącą narzędzie płatności do użytku w hotelach Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson RED, Park Inn by Radisson i Park Plaza w następujących krajach („Wybrany kraj”):

Arabia Saudyjska, Austria, Bahrajn, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Egipt, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Katar, Kuwejt, Liban, Libia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Oman, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Zakup karty upominkowej

Od 1 maja 2020 r. karty upominkowe nie będą już dostępne w sprzedaży. 

Zakupy przez Internet dokonywane przez klientów indywidualnych mogą zostać anulowane po pisemnym powiadomieniu Centrum Obsługi Kart Upominkowych Radisson Hotels pod adresem Radisson Hotels Gift Card Support Center, Radisson Hospitality, att Marketing, Avenue du Bourget 44, 1130 Brussels, Belgium, w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od daty zakupu, pod warunkiem że karta upominkowa nie została użyta do żadnej płatności. Karty upominkowe zakupione w hotelach uczestniczących w programie lub uzyskane za punkty lub mile partnerskich programów lojalnościowych nie są objęte uprawnieniem do anulowania.

Nominały i opłaty

Podczas zakupu karty upominkowej przez Internet lub w przypadku zakupu przez klientów firmowych dostępne są z góry określone nominały w EUR i GBP (20/50/75/100/150 EUR / 20/50/75/100 GBP). Jeśli karta upominkowa zostanie kupiona w hotelu, klient może wybrać nominał: od 20 EUR / 20 GBP do 150 EUR / 100 GBP. Cena zakupu karty upominkowej jest równa jej nominałowi powiększonemu o ewentualne opłaty manipulacyjne i koszt dostawy. W przypadku zakupu karty upominkowej w hotelu nie obowiązują opłaty manipulacyjne ani koszt dostawy. Zakupy przez Internet oraz przez globalne biura sprzedaży (tylko dla klientów firmowych) wiążą się z opłatami manipulacyjnymi i kosztem dostawy, które różnią się w zależności od wybranej formy przesyłki oraz adresu dostawy. Opłaty manipulacyjne oraz koszt dostawy są płatne przez klienta i powiększają kwotę do zapłaty. Stosowne opłaty zostaną naliczone i przekazane do wiadomości klienta przed zakończeniem procesu zakupu.

Aktywacja karty upominkowej

Po otrzymaniu potwierdzenia płatności karta upominkowa zostanie automatycznie aktywowana w ciągu jednego dnia od daty wysyłki, a w przypadku klientów firmowych - w ciągu jednego dnia od potwierdzenia odbioru kart upominkowych. E-karty upominkowe oraz karty kupione w hotelach uczestniczących w programie są aktywowane automatycznie. Internetowy system danych rozpoznaje aktywną kartę upominkową jako e-pieniądze. Karty upominkowej nie można ponownie zasilić. Kod PIN przypisany do karty upominkowej nie służy do jej aktywacji; pełni rolę zabezpieczającą w chwili wykorzystania karty, umożliwia sprawdzenie stanu konta karty oraz zapobiega zgubieniu dzięki rejestracji (zobacz niżej).

Wiele sieci i wiele krajów

Kartę upominkową można wykorzystać do opłacenia usług hotelowych oraz posiłków i napojów (tj. pokoju hotelowego, posiłków i napojów w restauracjach i barach hotelowych, zabiegów SPA) w hotelach Radisson Hotel Group w wybranym kraju. Karta nie jest wymienna na gotówkę i nie może posłużyć do opłacenia z góry przez Internet rezerwacji pokoju lub usług hotelowych. Środki z karty upominkowej można wykorzystać w całości lub częściowo na dowolną transakcję, ale nie później niż w dniu utraty ważności.

Ważność

Karta upominkowa zachowuje ważność przez dwadzieścia cztery (24) miesiące od dnia aktywacji. Jeżeli posiadacz karty upominkowej nie wykorzystał środków do momentu utraty ważności karty, Radisson Hotel Group zwróci niewykorzystane środki (po otrzymaniu pisemnej prośby) po potrąceniu 25 EUR tytułem opłaty manipulacyjnej za każdą kartę lub numer karty w przypadku e-kart. Wszelkie żądania zwrotu środków powinny być wysyłane za pośrednictwem naszej witryny poświęconej obsłudze kart upominkowych dostępnej pod adresem giftcard.radissonhotels.com, po wypełnieniu formularza w sekcji Zwrot, najwcześniej w ciągu tygodnia od daty wygaśnięcia karty upominkowej i najpóźniej w ciągu dwunastu (12) miesięcy po dacie wygaśnięcia karty upominkowej. W formularzu należy podać numer identyfikacyjny karty upominkowej oraz kod PIN, dane rachunku bankowego oraz imię i nazwisko i adres właściciela karty, poświadczone przez skan dokumentu tożsamości ze zdjęciem, np. paszportu lub dowodu osobistego. Gotówka nie może być zwrócona w hotelu.

Saldo karty

Każda transakcja za pomocą karty upominkowej zostanie odjęta od salda karty; jeśli kwota transakcji przekracza stan środków, użytkownik musi zapłacić różnicę bezpośrednio w hotelu inną formą płatności. Posiadacz karty upominkowej może sprawdzić saldo karty w dowolnej chwili przez Internet za pomocą usługi śledzenia karty upominkowej (giftcard.radissonhotels.com), do której dostęp uzyska za pomocą numeru karty i kodu PIN; dane te są wydrukowane z tyłu plastikowej karty upominkowej pod zdrapywaną warstwą lub zawarte w treści e-maila, jeśli kupiono e-kartę upominkową.

Zapobieganie zgubieniu karty

Kartę upominkową należy zawsze przechowywać w bezpiecznym miejscu i traktować z równą ostrożnością jak gotówkę. 

Zgubione lub skradzione karty nie będą zastępowane.

Spersonalizowane karty upominkowe

Niniejszy regulamin dotyczy personalizacji kart upominkowych Radisson Hotels zakupionych przez Internet i stanowi uzupełnienie Ogólnego regulaminu dotyczącego kart upominkowych Radisson Hotels (dalej: „Ogólnego regulaminu”). 

Wszelkie pojęcia zdefiniowane w niniejszym Regulaminie dodatkowym stosuje się w rozumieniu Ogólnego regulaminu, o ile nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie dodatkowym. 

„Galeria” oznacza kolekcję zdjęć i obrazów, które Radisson Hotel Group udostępnia do załadowania na kartę upominkową. 

Zamawiając kartę upominkową z obrazem, Klient potwierdza, że przeczytał i akceptuje Ogólny regulamin i Regulamin dodatkowy. 

Koszt personalizacji karty upominkowej wynosi trzy funty brytyjskie (3,00 GBP) / cztery euro (4,00 EUR) za jedną kartę. 

Aby spersonalizować kartę upominkową, należy postępować zgodnie z instrukcją wskazaną podczas zakupu przez Internet. Klient może (i) wybrać z Galerii obraz oferowany przez Radisson Hotel Group albo (ii) załadować własne zdjęcie lub obraz do internetowego systemu zakupu kart upominkowych. 

W przypadku wyboru rozwiązania (ii) obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, że zdjęcie lub obraz nie narusza praw osób trzecich, tj. nie narusza praw podmiotowych ani praw własności intelektualnej, a zwłaszcza chronionych wzorów i znaków towarowych. Przesłanie własnego zdjęcia lub obrazu jest tożsame z potwierdzeniem przez Klienta posiadania pełnej własności intelektualnej zdjęcia lub obrazu. Klient może wykorzystać zdjęcia pojedynczych osób i grup ludzi do personalizacji karty upominkowej pod warunkiem uzyskania uprzedniej wyraźnej lub dorozumianej zgody tychże osób. Na prośbę Radisson Hotel Group Klient jest zobowiązany okazać dowód posiadania tych praw.

Radisson Hotel Group zastrzega sobie prawo do odmowy personalizacji karty upominkowej, jeżeli załadowane zdjęcie lub obraz zawierają którekolwiek z poniższych:

• znaki lub nazwy konkurencyjnych firm;

• obrazy i treści o tematyce politycznej lub religijnej, które obrażają wartości kulturowe;

• nielegalne grupy;

• treści o charakterze prowokacyjnym lub seksualnym;

• treści chronione prawem autorskim lub znaki towarowe niebędące własnością Klienta;

• osoby publicznie znane, w tym gwiazdy;

• treści reklamowe;

• adresy, numery telefonu, adresy e-mail, adresy URL;

• przemoc, treści obraźliwe lub gorszące (w tym nawiązujące do broni, alkoholu, narkotyków oraz papierosów);

• kody;

• obrazy, które mogłyby okryć złą sławą Radisson Hotel Group, jakąkolwiek z marek grupy lub hotele partnerskie;

• obrazy, które zasłaniają lub ograniczają widoczność podstawowych informacji na karcie, a które mogłyby umożliwić oszustwa lub spowodować inne problemy.

Klient może posłużyć się logotypem firmy na karcie upominkowej, jeżeli posiada do niego prawa własności intelektualnej. Logotyp musi spełniać powyższe kryteria. Ponieważ karta upominkowa może być używana w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie, Klient powinien pamiętać, że niektóre obrazy mogą być obraźliwe w innych krajach, choć są w pełni akceptowane w kraju rodzinnym Klienta. Jeśli Radisson Hotel Group nie zaakceptuje danego zdjęcia lub obrazu, Klient otrzyma wiadomość e-mail w ciągu trzech (3) dni roboczych od jego załadowania. Zamówienie karty upominkowej zostanie anulowane, a ewentualnie pobrana należność zostanie zwrócona Klientowi. Jedynym potrąceniem jest bezzwrotna opłata w wysokości trzech funtów brytyjskich (3,00 GBP) / czterech euro (4,00 EUR) za personalizację karty upominkowej. 

Radisson Hotel Group nie ma obowiązku uzasadniać swojej odmownej decyzji w sprawie personalizacji karty upominkowej zdjęciem lub obrazem zgodnie z powyższymi kryteriami. 

Przekazując zdjęcie lub obraz do personalizacji karty upominkowej, Klient przekazuje firmie Radisson Hotel Group oraz jej podwykonawcom bezpłatne, nieograniczone prawo do wykorzystania tego zdjęcia lub obrazu w celu wyprodukowania karty. 

Klient rozumie, że kolor i jakość zdjęcia lub obrazu na otrzymanej karcie upominkowej może się różnić od przesłanego zdjęcia lub obrazu. 

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za użycie zdjęcia lub obrazu do personalizacji karty upominkowej, z wyjątkiem treści udostępnianej w Galerii, za którą odpowiedzialność ponosi Radisson Hotel Group. Klient zabezpiecza Radisson Hotel Group i zwalnia z odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek roszczeń lub odszkodowań dla osób trzecich, będących konsekwencją personalizacji karty upominkowej przez Klienta za pomocą własnego zdjęcia Klienta, bez względu na prawo Radisson Hotel Group do odmowy wydania karty. 

Radisson Hotel Group ani jego podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z problemów technicznych związanych z wydaniem spersonalizowanej karty upominkowej, zwłaszcza wiążących się z opóźnioną dostawą lub utratą obrazów przekazanych Radisson Hotel Group podczas personalizowania karty upominkowej.

Obowiązujące prawo

Zakup karty upominkowej podlega prawu Danii. W przypadku sporu dotyczącego karty upominkowej nabywca i posiadacz muszą skierować wniosek do sądu właściwego w Kopenhadze.

Ochrona danych

Karta upominkowa wiąże się z rejestracją danych osobowych, tj. imienia i nazwiska oraz adresu posiadacza karty oraz danych karty kredytowej nabywcy. Radisson Hotel Group dokłada starań, aby przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywało się zgodnie z duńską ustawą o przetwarzaniu danych osobowych (z ang. Danish Act on Processing of Personal Data, DAPPD). Starania te polegają zwłaszcza na starannym monitorowaniu przez Radisson Hotel Group, czy wszyscy z jego podwykonawców stosują wystarczające środki bezpieczeństwa chroniące przed utratą, uszkodzeniem i bezprawnym użyciem tychże danych osobowych. Obowiązującą Politykę prywatności danych Radisson Hotel Group znaleźć można na stronie https://www.radissonhotelgroup.com/.

Okres obowiązywania niniejszego regulaminu

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia publikacji; może ulegać zmianom, które wejdą w życie w chwili publikacji zaktualizowanego regulaminu na tej stronie, wyznaczając datę aktualizacji.