Radisson Rewards-merket, innløsning for ideelle organisasjoner

First Climate

Kompenser for miljøavtrykket

Bruk egne poeng til å kompensere for turens miljøavtrykk.

Vi har inngått et partnerskap med First Climate, som tilbyr en av markedets mest omfattende porteføljer over miljøvernprosjekter.

Prosjektet

Poengene fra deg går til prosjektet for redusert karbonavtrykk i Madre de Dios i Peru. Hele 100 000 hektar av Amazonas i Brasil er beskyttet av bærekraftige småbruk som driver med produksjon av nøtter, og som, gjennom prosjektet, får tilgang til det internasjonale markedet. Gjennom vern av regnskogen forhindrer prosjektet utslipp som ville resultert i avskoging, men det bidrar også til å ta vare på et habitat med et ekstremt biologisk mangfold.

Ett tonn CO2 tilsvarer:

  • 4000 tilbakelagte kilometer i en vanlig passasjerbil
  • 121 000 oppladinger av smarttelefoner
  • 45 overnattinger på et hotell i Radisson Hotel Group

Gi poeng i dag

Bruk egne poeng, med et minimum på 3000 poeng, for å kompensere for et CO2-utslipp som tilsvarer ett tonn.
Fyll ut en forespørsel om å gi bort poeng i Radisson Hotels’ kontaktskjema, velg Radisson Rewards som emne og oppgi følgende opplysninger:

  • Medlemsnummer i Radisson Rewards
  • Be om å gi bort poeng til First Climate
  • Angi antall Radisson Rewards-poeng du vil gi bort (minimum 3000 poeng, i bolker på 1000 poeng)

Eller ta kontakt med oss per telefon.

Radisson Rewards-merket, innløsning for ideelle organisasjoner
Er du ikke Radisson Rewards-medlem? Bli med nå