Forbrukervarsler

Forbrukersikkerhetsvarsler

Hos Radisson Hotel Group er gjestenes trygghet og sikkerhet svært viktig. Som du kanskje vet har det vært en del oppmerksomhet i media rundt effektiviteten til låsene av merket Onity. Som en ekstra forholdsregel har ledelsen i Radisson Hotel Group sendt ut retningslinjer om forbedringstiltak direkte fra låsfabrikanten til våre franchisetakere som bruker låser av merket Onity. Mer informasjon om dette finner du på nettstedet til Onity.

Forbrukersvindelvarsler

Lotteri- eller gevinstsvindel

Radisson Hotel Group har blitt kjent med at personer i Kina, uten tilknytning til hotellene i Radisson Hotel Group, utgir seg for å være legitime ansatte i Radisson Hotel Group, eller på annen måte tilknyttet Radisson Hotel Group, enten i eller ikke i embets medfør, som tar kontakt med forbrukere og hevder at sistnevnte har vunnet oppdiktede konkurranser, lykkespill, sjansespill eller andre former for gevinster, og krever at bankinformasjon og/eller andre fortrolige personopplysninger utleveres for å utbetale de falske premiene (det være seg kontanter eller gavesjekker) som ikke er en del av noe kampanjetilbud fra Radisson Hotel Group. Radisson Hotel Group agerer ikke på denne måten og oppfordrer forbrukerne til å ta direkte kontakt og informere oss så snart som mulig.

Feriesvindel

Radisson Hotel Group har også blitt kjent med et antall uoppfordrede falske samtaler til forbrukere, som angivelig skal være fra en person ansatt i eller tilknyttet et av hotellene i Radisson Hotel Group, som tilbyr overnatting (på et hvilket som helst hotell i Radisson Hotel Group over hele verden) mot at det betales et depositum med kredittkort over telefonen. Radisson Hotel Group og selskapets tilknyttede hoteller har ingen tilknytning til noe slikt tilbud og har verken som merke eller på annen måte sponset slike kampanjer eller tilbud.

Ansettelsessvindel

Et antall uoppfordrede falske e-poster har sirkulert som påstår å tilby ansettelse ved et av hotellene i Radisson Hotel Group. Vedkommende hevder ofte at vi skal åpne et nytt Radisson- eller Park Inn-hotell i Nigeria, Benin, India og Storbritannia. Disse e-postene retter seg primært mot arbeidssøkende som har lagt ut personopplysningene sine på nettet, og inneholder ofte stavefeil, dårlig grammatikk og uvanlige svaradresser. E-postene kan inneholde vedlegg med det som ser ut som offisielle dokumenter og utgir seg for å tilby arbeid uten behov for dybdeintervjuer. Gjerningsmennene ber deretter om sensitive personopplysninger (passnummer, personnummer eller andre personopplysninger) og/eller krever betaling av avgifter til en tredjepart, angivelig for arbeidstillatelser eller visum. Dette er ikke en ansettelsespraksis vi bruker i Radisson Hotel Group eller i noen av våre tilknyttede hoteller, og heller ikke snakk om en legitim kommunikasjon fra organisasjonen vår. Kommunikasjonen skal derfor avvises, rapporteres og/eller ignoreres.

Vår anbefaling

Når det gjelder forbrukertilbud i tilknytning til Radisson Hotel Group, ber vi deg om å ikke oppgi sensitive personopplysninger eller sende betalinger til tredjeparter som svar på slike tilbud. For å kontrollere gyldigheten av eventuelle mistenkelige henvendelser eller meldinger som angivelig involverer Radisson Hotel Group eller våre partnere, må du umiddelbart ta kontakt med oss via kundestøttesenteret vårt.