Vilkår og betingelser for Radisson Rewards

1. RADISSON REWARDS DEFINISJONER

2. MEDLEMSKAP I RADISSON REWARDS

• Kvalifisering

• Innmelding

• Medlemsforpliktelser

• Utløp av poeng og opphør av medlemskap

3. POENG

• Opptjening av poeng

• Innløsing av poeng

• Elite-status

• Diverse

4. GENERELT

• Garantifraskrivelse og ansvarsbegrensning

• Programendringer eller -opphør

• Gjeldende lov og fortolkning

• Tvisteløsning

5. TA KONTAKT MED OSS

Det følgende erstatter alle tidligere Radisson Rewards™ vilkår og betingelser. Ved deltakelse eller videre deltakelse i Radisson Rewards etter effektiv dato, aksepterer du det følgende:

Radisson Rewards™ er det globale hotellbonusprogrammet («Radisson Rewards» eller «Programmet») som fra tid til annen tilbys Programmedlemmer («medlemmer»), «deg», eller «dere») av Radisson Hospitality, Inc., konsernets tilknyttede parter, datterselskaper og nærstående selskaper («Radisson», «vi», «oss» eller «vår»). Radisson Rewards gir medlemmene mulighet til å opptjene og innløse poeng (ved deltakende eiendommer og partnere). Disse vilkårene og betingelsene («programvilkårene») regulerer ditt medlemskap og deltakelse i Radisson Rewards, og det er ditt ansvar å lese og forstå dem. Radisson kan når som helst, etter eget skjønn og uten varsel eller erstatningsansvar, avslutte, endre, modifisere eller supplere Radisson Rewards, programfordeler eller programvilkårene. Ved å bli og forbli medlem av Radisson Rewards, samt motta og innløse poeng, erkjenner du at du har lest, forstått og aksepterer disse programvilkårene slik som de endres fra tid til annen. Medlemskap og programfordeler tilbys etter Radissons eget skjønn.

1. RADISSON REWARDS DEFINISJONER

a. «Bonusnatt» refererer til en overnatting ved en deltakende eiendom, som betales med innløsning av poeng. Bonusnetter er underlagt disse programvilkårene og den deltakende eiendommens vilkår og betingelser.

b. «Bonusopphold» refererer til ethvert opphold ved en deltakende eiendom, som består av en eller flere bonusnetter.

c. «Kvalifiserende mat og drikke» refererer til bestemt mat og drikke som belastes rommet ditt i løpet av et kvalifiserende opphold.

d. «Kvalifiserende overnatting» refererer til en overnatting ved en deltakende eiendom, som bestilles til en kvalifiserende pris.

e. «Kvalifiserende pris» refererer til en pris som i Radisson Hotels sitt bestillingssystem regnes som godkjent for opptjening av poeng. Kvalifiserende pris inkluderer ikke, uten begrensning, det følgende: priser for ansatte, venner, familie, flyselskapsansatte, reisebyråansatte, visse kampanjer og pakker, priser betalt med kupong for gratis overnatting eller rom som er komplementære eller byttehandelsrom, priser for reservasjoner gjennom et nettbasert reiseselskap direkte, ved auksjon eller høystbydende pris, priser reservert og betalt gjennom en hovedkonto inkludert gruppekontoer og reisebyråkontoer, og visse andre priser reservert gjennom tredjeparter.

f. «Kvalifiserende opphold» betyr én eller flere påfølgende kvalifiserende netter ved den samme deltakende eiendommen, uten hensyn til hvor mange innsjekkinger eller utsjekkinger som forekommer under oppholdet.

g. «Elite-status» refererer til statusen for et individuelt medlem av Radisson Rewards, med ulike og/eller ekstra programfordeler i henhold til status, som bestemmes av Radisson etter eget skjønn, fra tid til annen.

h. «Arrangementskjøp» refererer til summen av amerikanske dollar brukt ved en deltakende eiendom til betaling av kostnader forbundet med møter, arrangementer og konferanser, utenom avgifter, skatt og driks.

i. «Ekspressbelønninger» refererer til fordeler, tjenester og fasiliteter som tilbys av en deltakende eiendom, og som medlemmer kan innløse poeng for.

j. «Deltakende eiendom» refererer til visse hoteller og eiendommer som drives under Radisson-merkene, inkludert Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson i Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson og Country Inn & Suites by Radisson samt andre kjeder og konsepter som kan legges til av Radisson som gir medlemmer av Radisson Rewards fordeler fra tid til annen. Deltakende eiendommer og programfordelene som tilbys av hver deltakende eiendom, kan endres når som helst, uten varsel. 

k. «Partnere» refererer til tredjeparter og deres tjenesteleverandører, som fra tid til annen tilbyr fordeler til medlemmer av Radisson Rewards. Partnere og programfordelene tilbudt av hver partner, kan endres når som helst, uten varsel. Ingenting i programvilkårene har til hensikt å skape, eller skal skape eller etablere, noen form for agentforhold, partnerskap eller felleskontrollert virksomhet mellom oss og våre partnere.

l. «Romutgifter» refererer til den kvalifiserende prisens sum i amerikanske dollar, betalt i løpet av et kvalifiserende opphold. Romutgifter inkluderer ikke skatt, tilfeldige eller tredjepartsutgifter som påløper og belastes rommet, som f.eks. utgifter til telefon eller andre kommunikasjonstjenester, vaskeri, bestillingsfilmer, underholdning, fritidssentre, restauranter, banketter, catering, gavebutikker, butikker, leietakere, leverandører eller konsesjonærer.

2. MEDLEMSKAP I RADISSON REWARDS

a. Kvalifisering: Personer som er over myndighetsalderen der de bor, kan søke om medlemskap i Radisson Rewards. Medlemmer av Radisson Rewards må oppgi og opprettholde en korrekt e-postadresse og fysisk adresse, som inkluderer by, delstat eller fylke og bostedsland. En person kan kun ha ett medlemskap i Radisson Rewards, og kan ikke opptjene poeng på mer enn én Radisson Rewards konto. Medlemskap og deltakelse i Radisson Rewards er ugyldig hvis det er forbudt i henhold til gjeldende lovgivning, regelverk eller forskrift.

b. Påmelding: Du kan søke om medlemskap i Radisson Rewards ved en deltakende eiendom, på internett via nettsiden www.radissonhotels.com/en-us/rewards eller per telefon ved å ringe numrene som oppgis nedenfor. Vi kan, etter eget skjønn og uten erstatningsansvar overfor deg, godta eller avslå din søknad om medlemskap i Radisson Rewards. Hvis vi godtar din søknad om medlemskap, oppretter vi en Radisson Rewards-konto i ditt navn. Hvis du søker om medlemskap ved en deltakende eiendom i løpet av et kvalifiserende opphold og søknaden din godtas, mottar du medlemskort og -opplysninger i Radisson Rewards når du melder deg inn. Hvis du søker om medlemskap via internett eller over telefon og søknaden din godtas, mottar du medlemskortet i Radisson Rewards og opplysninger i posten etter ditt første kvalifiserende opphold.

c. Medlemsforpliktelser: Som medlem i Radisson Rewards forplikter du deg til å overholde disse programvilkårene, våre partneres gjeldende vilkår og betingelser og all gjeldende lovgivning, regelverk og reguleringer. Du aksepterer at din deltakelse i Radisson Rewards er fullstendig på din egen risiko. Du aksepterer at om du har innvendinger mot noen av programvilkårene, eller endringer deri, eller på annen måte blir utilfreds med Radisson Rewards, er eneste utvei å avslutte medlemskapet. Du aksepterer at du er ansvarlig for å begrense tilgangen til og opprettholde konfidensialiteten til medlemsnummeret, kontoen, passordet og medlemskortet ditt i Radisson Rewards. Du forplikter deg også til å varsle oss umiddelbart dersom du mister eller blir frastjålet medlemskortet eller medlemsnummeret ditt i Radisson Rewards, eller hvis du mistenker at passordet ditt er stjålet eller misbrukt. Du forplikter deg til å gi oss korrekte opplysninger til enhver tid og umiddelbart varsle oss vedrørende endringer i dine opplysninger. Du er innforstått med at det å motta fordeler som medlem i Radisson Rewards kan være underlagt skatteansvar, og aksepterer at alt skatteansvar inkludert opplysningsplikt, med hensyn til ditt medlemskap i Radisson Rewards, ene og alene er ditt ansvar.

d. Utløp av poeng og opphør av medlemskap:

i. Utløp av poeng: Hvis det i løpet av en periode på 24 måneder ikke er noen poengaktivitet på Radisson Rewards kontoen din, kan vi annullere og kansellere alle eller en del av dine poeng. Dette kan gjøres når som helst etter eget skjønn, uten varsel og uten erstatningsansvar ovenfor deg.

ii. Avslutning av medlemskapet i Radisson Rewards fra din side: Du kan avslutte medlemskapet ditt i Radisson Rewards når som helst ved å ta kontakt med oss.

iii. Andre endringer og avslutning av ditt medlemskap i Radisson Rewards, utført av oss: I tillegg til det overnevnte kan vi, når som helst etter eget skjønn og uten varsel eller erstatningsansvar ovenfor deg; (i) endre, innstille eller avslutte ditt medlemskap i Radisson Rewards; (ii) endre, innstille eller avslutte din Elite-status; (iii) endre, innstille, annullere eller kansellere alle eller en del av dine poeng; (iv) endre, innstille, annullere eller kansellere din innløsning av poeng. Vi kan gjøre dette for Radisson Rewards bekvemmelighet eller hvis det er skjellig grunn til, etter vårt eget skjønn, å mistenke at: (i) du har brutt eller bruker programmet på et vis som ikke er i overenstemmelse med disse programvilkårene eller programmets formål eller deler; (ii) du har utnyttet eller misbrukt Radisson Rewards; (iii) din kontoaktivitet eller medlemsstatus omfatter eller er resultat av svindel, uærlighet, tyveri eller andre ulovlige eller upassende metoder; (iv) du bevisst forsøker å opprette mer enn én Radisson Rewards-konto; (v) ditt medlemskap eller deltakelse i Radisson Rewards resulterer i brudd på gjeldende lovgivning, vilkår eller reguleringer; eller (vii) hvis du unnlater å betale en hvilken som helst sum på grunn av eller ved deltakelse i opptreden som regnes som misbrukende, upassende, krenkende eller fiendtlig i forbindelse med Radisson Rewards, deltakende eiendommer, Radisson eller våre partnere, eller deres respektive ledere, direktører, agenter, ansatte, representanter eller gjester. Disse rettighetene kommer i tillegg til ethvert annet rettsmiddel vi har rett til å bruke i henhold til gjeldende lovgivning. Vi har også rett til å iverksette administrative og/eller rettslige tiltak. Dette inkluderer, uten begrensning, strafferettslig eller sivilrettslig rettsforfølgning, som vi etter eget skjønn anser nødvendig.

iv. Virkninger ved opphør av medlemskap: Hvis ditt medlemskap i Radisson Rewards av en eller annen grunn avsluttes, vil Radisson Rewards-kontoen din stenges og alle poeng på din Radisson Rewards-konto kanselleres, går tapt eller annulleres, og kan dermed ikke lenger innløses. Hvis vi modifiserer, innstiller, annullerer eller kansellerer alle eller noen av dine poeng, vil disse poengene fjernes fra Radisson Rewards-kontoen din, og kan dermed ikke lenger innløses.

3. POENG

a. Opptjening av poeng:

i. Ved deltakende eiendommer: Medlemmer av Radisson Rewards kan opptjene 20 poeng per amerikanske dollar som brukes på romutgifter og kvalifiserende mat og drikke ved deltakende eiendommer. Rabatten gjelder ikke på avgifter eller driks, alkoholholdig drikke, romservice eller matservering på rommet, catering eller banketter eller grupper på seks eller flere personer. Du må oppgi medlemsnummeret i Radisson Rewards ved bestilling eller ved innsjekking. Ingen poeng vil bli opptjent og ingen kvalifiserende netter/opphold for Elite-status vil bli kreditert om en eiendom opphører å være en deltakende eiendom etter at en reservasjonen er gjort men før det kvalifiserende oppholdet.

Poeng regnes som opptjent når oppholdet er gjennomført, alle utgifter er betalt og poengene er overført til kontoen din. Poeng kan ikke innløses før et kvalifiserende opphold er gjennomført, betalt og poengene lagt til kontoen din. Poeng kan kun opptjenes av ett Radisson Rewards-medlem per kvalifiserende opphold. Medlemmet må oppgis på bestillingen og være den registrerte gjesten.

Poeng kan opptjenes på inntil tre rom reservert på samme bestilling, men godskriving for flere rom må forespørres før eller ved innsjekking. Medlemmet må også oppgis på bestillingen til minst ett av de bestilte rommene og være en registrert gjest for varigheten av kvalifiserende oppholdet. Poeng kan ikke opptjenes for bestillinger som ikke har Radisson Rewards-medlemmets navn på bestillingen eller hvis medlemmet ikke er den registrerte gjesten.

ii. Gjennom partnere: Radisson Rewards-medlemmer kan opptjene poeng med våre partnere. Disse mulighetene kan variere basert på Radisson Rewards-medlemmets bostedsland, er ikke nødvendigvis tilgjengelig for alle medlemmer, kan endres når som helst uten varsel, er regulert av disse programvilkårene og er underlagt ytterligere vilkår og betingelser som påkrevd av en individuell partner. Partnere er uavhengige instanser, og vi er ikke ansvarlige for innholdet eller kvaliteten til produkter eller tjenester tilbudt av partnere. Ei heller er vi ansvarlige for anmodninger eller markedsføringsfremstøt fra noen partnere. Du har ansvar for å overholde partneres vilkår og betingelser, og retningslinjer for personvern og bruk. Vi er ikke ansvarlig for og påtar oss ikke erstatningsansvar for vilkårene, endringene eller opphør av partneres vilkår, betingelser, retningslinjer for personvern og bruk, produkter eller tjenester.

Medlemmer av Radisson Rewards kan ikke opptjene poeng og partnerfordeler for samme aktivitet. Ved å oppgi medlemsnummeret ditt i Radisson Rewards til en deltakende eiendom, indikerer du at du ønsker å opptjene poeng.

iii. Kjøp av poeng: Fra tid til annen og etter eget skjønn, kan vi gi medlemmer av Radisson Rewards muligheten til å kjøpe poeng. For øyeblikket gir vi medlemmer mulighet til å kjøpe poeng gjennom Points.com. Ytterligere vilkår og betingelser kan gjelde. Disse finner du på www.radissonhotels.com/en-us/rewards/redeem/points. Poeng som kjøpes er underlagt disse programvilkårene. Poeng som selges, kjøpes, byttes, auksjoneres, gis bort, overføres eller tildeles på måter som ikke er spesifisert som tillatt i disse programvilkårene, er forbudt og vil ikke godkjennes. Medlemmer som løser inn poeng for flybonuspoeng med Lufthansas Miles & More-program, tillates ikke å fullføre transaksjonen hvis de på noe tidspunkt har hatt poeng som er kjøpt eller gitt i gave på Radisson Rewards-kontoen sin.

iv. Radisson RewardsTM Visa-kort: Radisson Rewards-medlemmer som bor i USA, kan opptjene poeng og kvalifisere seg for ytterligere fordeler ved å bruke Radisson Rewards Visa-kort. Ytterligere vilkår og betingelser kan gjelde. Disse finner du på www.radissonrewardsvisa.com/credit/welcome.do.

v. Radisson Rewards for Business: Ekstra poeng kan opptjenes for planleggere av spesielle arrangementer og andre forretningsfolk som planlegger møter og konferanser i tilknytning til bestilling av hotellopphold for forretningsreisende i sin bedrift.

1. Opptjening av poeng for arrangementskjøp: Medlemmer som er møte- og arrangementplanleggere kan opptjene 5 poeng per dollar brukt på kjøp av arrangementer. Poeng for arrangementer kan ikke opptjenes hvis dette er forbudt i henhold til gjeldende lovgivning, regelverk eller forskrifter. Du må forespørre om opptjening av poeng for arrangementskjøp når du bestiller et møte, arrangement eller en konferanse, ved å oppgi navnet ditt og medlemsnummeret i Radisson Rewards på kontrakten du inngår med den deltakende eiendommen. Arrangementskjøp må oppføres på en hovedregning for å kvalifiseres for opptjening av poeng. Bare et Radisson Rewards-medlem kan opptjene poeng for arrangementskjøp. Du trenger ikke delta på møtet eller arrangementet for å være kvalifisert for opptjening av poeng for arrangementskjøp. Enkelte tjenester og fasiliteter som ikke stilles til rådighet av den deltakende eiendommen direkte og andre utgifter, inkludert utgifter for avbestilling, slitasje og andre betalinger, er ikke nødvendigvis kvalifisert som en del av et arrangementskjøp. Overnattinger eller opphold i forbindelse med et møte eller et arrangement er ikke gjeldende for din Elite-status.

Opplysningsplikt og samtykke: Du er ansvarlig for å opplyse, og få samtykke fra, din arbeidsgiver, prinsipal og/eller klient om at du vil opptjene poeng og andre insentiver fra Radisson Rewards for Business, og må overholde gjeldende retningslinjer for gaver og insentiver.

2. Opptjening av poeng på bestilling av hotellopphold: Små og mellomstore bedrifter (SME)-medlemmer kan få 10 poeng per dollar brukt på belastede romutgifter ved deltakende eiendommer når de bestiller reiser for andre. Søknad om medlemskap i Radisson Rewards for Business er åpent for enkeltpersoner som har bekreftet og samtykket til programmets vilkår og betingelser, og som er (i) invitert og godkjent av Radisson Rewards, etter eget skjønn; (ii) befinner seg i kvalifiserte land, som bestemt etter vårt eget skjønn; (iii) som er av myndig alder der de er bosatt; (iv) ansvarlig for bestillingen av hotellrom på vegne av arbeidsgiveren eller organisasjonen deres; (v) ansatt av en organisasjon som Radisson Rewards har godkjent etter eget skjønn; og (vi) ikke et profesjonelt reisebyrå som bestiller for personer utenfor hans/hennes arbeidsgiver og/eller organisasjon. En person kan ikke tjene poeng for noen andre.

Du må informere arbeidsgiveren din, samt få tillatelse fra arbeidsgiveren din for å delta i Radisson Rewards for Business. Ved å delta i Radisson Rewards for Business, bekrefter og verifiserer du at:

a. du har herved informert arbeidsgiveren din (og reisende som du reserverer hotellrom for) og at de har lest og forstått retningslinjene for personvern og forstår og godkjenner at som et resultat av medlemskapet i Radisson Rewards for Business kan du oppgi personopplysninger om dem og at du kan motta fordeler fra Radisson Rewards for Business,

b. du vil overholde alle vilkår og betingelser, inkludert retningslinjer for reiser, gaver og honorar hos arbeidsgiver, kunder og klienter,

c. du vil overholde alle gjeldende lover,

d. du vil, når det kreves av oss, gi oss skriftlig bevis på at du har angitt all nødvendig informasjon, og har fått alle nødvendige samtykker,

e. du er ikke ansatt av en ikke-amerikansk regjering (inkludert et ikke-amerikansk statlig eid selskap, eller et ikke-amerikansk departement, et byrå eller lignende organ som utøver noen utøvende, rettslige, meklings-, regulatoriske eller administrative funksjoner av eller knyttet til offentlige myndigheter), og

f. du vil informere oss umiddelbart ved endringer av arbeidsgiver, og oppdatere informasjonen din, samt forsikre deg om at du informerer om og får tillatelse fra din nye arbeidsgiver, og overholder alle kravene som er angitt ovenfor.

b. Innløsing av poeng:

i. Generelt: Medlemmer av Radisson Rewards kan innløse poeng ved deltakende eiendommer eller gjennom våre partnere. Poeng kan innløses for Radisson Rewards-medlemmets fordel eller som en gave til en annen person. Poeng kan ikke selges, utveksles, byttes, forhandles, overføres, kjøpes, auksjoneres eller gis bort, med unntak av overføringer av poeng som uttrykkelig er tillatt i disse programvilkårene eller med skriftlig samtykke fra Radisson. Innløsningsalternativer endres fra tid til annen uten varsel, etter vårt eget skjønn. Medlemmer som løser inn poeng for flybonuspoeng med Lufthansas Miles & More-program, tillates ikke å fullføre transaksjonen hvis de på noe tidspunkt har hatt poeng som er kjøpt eller gitt i gave på Radisson Rewards-kontoen sin.

Ved innløsning av poeng må du bekrefte opplysningene for din Radisson Rewards-konto. Tilsvarende antall poeng trekkes fra Radisson Rewards-kontoen din når overføringen igangsettes. Det må være tilstrekkelig antall poeng Radisson Rewards på kontoen din ved overføringstidspunktet. Poeng på to eller flere kontoer kan ikke kombineres for innløsning. Innløsningsoverføringer kan godkjennes eller tilbakekalles etter Radissons eget skjønn.

ii. Ved deltakende eiendommer:

1. Bonusnetter: Medlemmer av Radisson Rewards kan innløse poeng for bonusnetter ved deltakende eiendommer, avhengig av tilgjengelighet. Reservasjon av bonusnetter må gjøres på forhånd, og må gjøres via nettsiden til Radisson Rewards, nettsiden til en Radisson Rewards-kjede, en mobil Radisson-nettside, eller gjennom Radissons telefonbestillingssenter. Bonusnetter kan ikke kombineres med andre kuponger, rabatter, pakker eller kampanjetilbud, og er ikke provisjonsberettiget, inkludert uten begrensning, provisjon til reisebyråer. Bonusnetter gjelder standardrom med standard antall gjester. Ytterligere gjester er underlagt den deltakende eiendommens standardavgifter for ekstra personer. Bonusnetter er underlagt hver deltakende eiendoms retningslinjer for avbestilling, garanti og depositum. Poeng tilsvarende én natt av bestillingen av bonusnatten, trekkes fra kontoen din hvis du ikke avbestiller i henhold til den deltakende eiendommens retningslinjer for avbestilling. Enhver utilsiktet utgift i forbindelse med en bonusnatt er ene og alene medlemmets ansvar.

Hvis et hotell slutter å være en deltakende eiendom etter bestilling av en bonusnatt, men før selve oppholdet, vil Radisson forsøke å få hotellet til å akseptere bonusnatten, men kan ikke garantere at bestillingen av bonusnatten vil bli akseptert. I tillegg, etter Radissons skjønn, er det ikke sikkert at bonusnetter kan bestilles ved et hotell når det er bestemt at hotellet skal forlate Radisson-systemet eller ikke lenger kommer til å være et hotell i Radisson-systemet, uavhengig av tiden som gjenstår før hotellet faktisk forlater systemet.

2. Ekspressbelønninger: Radisson Rewards-medlemmer kan innløse poeng for Ekspressbelønninger. Ekspressbelønninger, innløsningskrav og alle ytterligere vilkår og betingelser, bestemmes av hver deltakende eiendom, etter eget skjønn.

iii. Gjennom partnere: Radisson Rewards-medlemmer kan innløse poeng med våre partnere. Innløsningsmuligheter og krav varierer med hver partner, er ikke tilgjengelig hvis det er forbudt i henhold til lovgivning, kan endres når som helst, er regulert av disse programvilkårene og er underlagt ytterligere vilkår og betingelser som påkrevd av en individuell partner. Partnere er uavhengige instanser, og vi er ikke ansvarlige for innholdet eller kvaliteten til produkter eller tjenester tilbudt av partnere. Ei heller er vi ansvarlige for anmodninger eller markedsføringsfremstøt fra noen partnere. Du er ansvarlig for å sjekke og overholde partneres vilkår, betingelser og retningslinjer for personvern og bruk. Vi er ikke ansvarlig for og påtar oss ikke erstatningsansvar for vilkårene, endringene eller opphør av partneres vilkår, betingelser, retningslinjer for personvern og bruk, produkter eller tjenester.

iv. Donering av poeng: Medlemmer av Radisson Rewards kan donere poeng til visse veldedige organisasjoner, som bestemmes av oss fra tid til annen, etter vårt eget skjønn. Andre poengdonasjoner, -overføringer eller -gaver er forbudt og aksepteres ikke. Donerte bonuspoeng er ikke fradragsberettiget.

c. Elite-status: Radisson Rewards-medlemmer kan kvalifisere seg for Elite-status. Fordeler, belønninger, innløsningsmuligheter og krav om Elite-status bestemmes av oss, fra tid til annen, etter vårt eget skjønn. Medlemmers kvalifisering for Elite-status avhenger av antall kvalifiserende overnattinger eller kvalifiserende opphold ved deltakende eiendommer i løpet av et kalenderår, som følger:

i. Silver Elite-status: Medlemmer av Radisson Rewards kan oppnå Silver Elite-status med minst 9 kvalifiserende overnattinger eller 6 kvalifiserende opphold i ett kalenderår.

ii. Gold Elite-status: Medlemmer av Radisson Rewards kan oppnå Gold Elite-status med minst 30 kvalifiserende overnattinger eller 20 kvalifiserende opphold i ett kalenderår.

iii. Platinum Elite-status: Medlemmer av Radisson Rewards kan oppnå Platinum Elite-status med minst 60 kvalifiserende overnattinger eller 30 kvalifiserende opphold i ett kalenderår.

Når du er kvalifisert for Elite-status, beholder du statusen ut gjeldende kalenderår og det følgende programåret, som er fra 1. mars til 28/29. februar. Fra tid til annen kan vi innvilge Elite-status etter eget skjønn eller tilby kampanje(r) som endrer kriteriene som er nødvendig for å oppnå Elite-status. Med mindre det er spesifisert i vilkårene til en kampanje, vil ikke oppgradering etter skjønn eller ved kampanje, gi avkall på det fullstendige antallet kvalifiserende opphold eller overnattinger som kreves for neste Elite-status eller for å endre varigheten av Elite-status.

d. Diverse:

i. Nettkonto: Når du er meldt inn i Radisson Rewards må du aktivere nettkontoen din. Radisson vil forsøke å kreditere din konto med poeng innen rimelig tid. Du er ansvarlig for å kontrollere at poeng krediteres korrekt til din Radisson Rewards-konto. Krav om poeng som ikke er riktig godskrevet, må mottas av Radisson med underbyggende dokumentasjon innen seks (6) måneder etter hevdet inntjening av gjeldende poeng.

ii. Overføringer: Medlemskap i Radisson Rewards, poeng, bonusnetter, ekspressbelønninger, Elite-status og andre programfordeler kan ikke selges, utveksles, byttes, forhandles, overføres, kjøpes, auksjoneres eller gis bort, inkludert, uten begrensning, som del av familiære forhold, skilsmisse, arv eller forøvrig i henhold til loven, med mindre dette er uttrykkelig tillatt i disse programvilkårene eller med skriftlig samtykke fra Radisson.

1. Overføringer utført av medlemmer med Elite-status: Medlemmer av Radisson Rewards med Elite-status kan på forespørsel overføre poeng fra sin medlemskonto til en annen Radisson Rewards-konto.

2. Overføringer innad i en husholdning: Medlemmer av Radisson Rewards kan overføre poeng til et annet Radisson Rewards-medlem som bor i samme husholdning, gitt at begge personer har vært medlem av Radisson Rewards i minst ett år og at adressene for begge kontoer involvert i overføringen ikke er blitt oppdatert i løpet av de siste tretti (30) dagene før overføringsanmodningen. Radisson forbeholder seg retten til å kreve bevis på kvalifisering eller bosted og, etter eget skjønn, til å avvise en anmodning om overføring av poeng.

3. Overføringer ved dødsfall: Poeng som tilhører avdøde Radisson Rewards-medlemmer, kan overføres til Radisson Rewards-kontoen til avdødes begunstigede, etter vårt eget skjønn. Avdødes medlemskap i Radisson Rewards må ha vært i orden ved dødstidspunktet. Overføringsanmodningen må inkludere dokumentasjon som beviser dødsfallet, f.eks. dødsattest, og bevis på fullmakt til å fremsette anmodningen, f.eks. rettsdokumenter eller avdødes testament. Anmodninger må fremsettes innen ett (1) år etter dødsdato, ellers vil den avdødes medlemskonto stenges og alle poeng gå tapt.

iii. Ingen kontantverdi: Med unntak av steder der loven krever det, har bonuspoengene ingen kontantverdi og de utgjør ingen eiendomsrett. Opptjening av poeng gir ikke medlemmer noen rettigheter med tanke på belønninger eller programmet. Som medlem av Radisson Rewards er den eneste rettigheten du får med poeng, muligheten til å innløse dem i henhold til disse programvilkårene.

4. GENERELT

a. Retningslinjer for personvern: Deltakelse i Radisson Rewards er underlagt vilkår og betingelser i Radissons personvernerklæring for gjester, som finnes på www.radissonhotels.com/en-us/privacy (samlet «Retningslinjer for personvern») og vår avtale om nettstedsbruk oppført på www.radissonhotels.com/en-us/site-usage. Ved å delta i programmet kan vi også innhente ytterligere personlige opplysninger fra eller vedrørende deg. Vi kan også bruke og dele dine personlige opplysninger som beskrevet nedenfor, i tillegg til det som er beskrevet i våre retningslinjer for personvern. Disse programvilkårene er et tillegg til våre retningslinjer for personvern, med hensyn til bruk, deling og behandling av programmedlemmers personlige informasjon. HVIS DU IKKE GODTAR DISSE VILKÅRENE, må du velge ikke å bli medlem og/eller å avbryte deltakelsen i programmet. Ytterligere personlige opplysninger vi innhenter inkluderer informasjon som du oppgir når du melder deg inn i programmet eller når du endrer din personlige profil. Når du melder deg inn må du oppgi navn, fysisk adresse inkludert by, stat/fylke, bostedsland og e-postadresse. Når du endrer profilen din, har du mulighet til å oppgi ytterligere informasjon. For å administrere programmet, kan dine personlige opplysninger deles med våre partnere, franchisetakere, fulfillment-selskaper, tilbydere av e-posttjenester, posttjenester og markedsføringsselskaper som tilbyr tjenester til slike instanser for å fremme programmets formål i henhold til deres retningslinjer for personvern og rutiner. Ved å melde deg inn og forbli medlem godtar du også overføring av dine opplysninger til land hvor vi og våre partnere har informasjonsbehandlingsfasiliteter, forretningsvirksomheter og hoteller, inkludert USA og andre land hvor lover om datavern kan være annerledes enn lovene i ditt hjemland. For å sikre at dine personlige opplysninger er konsekvente, nøyaktige og oppdaterte, kan vi også dele dine opplysninger med tredjeparter med henblikk på å oppdatere og forbedre kvaliteten og innholdet av opplysningene vi har om deg. Som medlem kan du også motta ytterligere kommunikasjon fra oss, inkludert kontoutskrifter, nyheter fra tredjeparter, medlemstilbud og beskjeder fra våre partnere. Medlemmer kan også motta bestillingsbekreftelser før ankomst og e-poster etter at oppholdet er fullført. Du kan også endre preferansene dine for kommunikasjon du mottar fra oss, ved å logge på nettkontoen din og endre abonnementer, eller ved å ta kontakt med oss slik det er beskrevet i våre retningslinjer for personvern og i programvilkårene. Fra tid til annen kan vi endre retningslinjene for personvern og programvilkårene. Fortsatt deltakelse i programmet etter annonsering av endringer, indikerer at du aksepterer endringene.

b. Underlagt gjeldende lov: Medlemskap og deltakelse i Radisson Rewards og oppsamling og innløsning av poeng, er underlagt gjeldende lov og kan være ugyldig eller begrenset i henhold til lover, regelverk og reguleringer, eller arbeidsgivers og kunders retningslinjer og krav.

c. Valutaomregning til amerikanske dollar: Alle summer i en annen valuta enn amerikanske dollar konverteres til amerikanske dollar i henhold til valutakurser fastsatt av oss etter vårt eget skjønn.

d. Garantifraskrivelse og ansvarsbegrensning:

RADISSON TILBYR RADISSON REWARDS, DISSE PROGRAMVILKÅRENE OG ALLE ANDRE RELATERTE TJENESTER OG PRODUKTER SOM DE ER, OG, SÅ LANGT DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, FRASIES UTTRYKKELIG ALLE SLAGS GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, DESIGN, NØYAKTIGHET, EVNE, TILSTREKKELIGHET, EGNETHET, KAPASITET, FULLSTENDIGHET OG TILGJENGELIGHET. UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE VIL RADISSON IKKE FOREGI ELLER GARANTERE AT RADISSON REWARDS ELLER NOEN SOM HELST ANDRE RELATERTE TJENESTER ELLER PRODUKTER, IKKE BLIR AVBRUTT, ER UTEN MANGLER ELLER FEIL, ELLER AT MANGLER KORRIGERES ELLER AT ENDRINGER BLIR IMPLEMENTERT.

DU GODTAR AT RADISSON, DERES EIERE, FILIALER, DATTERSELSKAPER, OG DERES RESPEKTIVE LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER OG AGENTER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL UAKTSOMHET, ER ANSVARLIGE ELLER HAR ERSTATNINGSANSVAR FOR, OG SKAL HOLDES SKADESLØSE FOR: ENHVER FORM FOR SKADER, TAP ELLER ØDELEGGELSER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING FOR, DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, FØLGESKADER, STRAFFENDE ELLER AVSKREKKENDE PERSONSKADER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, PERSONSKADER, DØDSFALL ELLER SKADER PÅ EIENDOM SOM OPPSTÅR ETTER ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE, FRA MEDLEMSKAP ELLER DELTAKELSE I RADISSON REWARDS ELLER BRUK AV BELØNNINGER, SELV HVIS DET ER OPPLYST OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke ekskludering eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader. Da vil ikke slike ekskluderinger gjelde for deg. Ved tilfeller der noen av de overnevnte holdes ansvarlig for skader relatert til slike saker, vil ditt eneste rettsmiddel være begrenset til tilbakebetaling for tjenester og produkter du har betalt for til instansen som holdes ansvarlig, men som instansen ikke leverte.

e. Skadeserstatning: Du forplikter deg til å frigi og holde Radisson, deltakende eiendommer, våre partnere og deres morselskaper, datterselskaper og filialer, og deres respektive direktører, ledere, ansatte og agenter, skadesløse for ethvert ansvar, enhver kostnad, skade og utgifter (inkludert advokatutgifter) som måtte oppstå fra krav relatert til ditt medlemskap i Radisson Rewards.

f. Endringer eller avslutning av program: Vi forbeholder oss retten til, når som helst, etter vårt eget skjønn, med eller uten forvarsel og uten ytterligere ansvar eller forpliktelser, selv om endringer kan påvirke verdien av poeng som allerede er akkumulert, å (i) legge til, endre, slette, forandre, suspendere eller avslutte («endre») Radisson Rewards helt eller delvis; inkludert, uten begrensning, alle regler, prosedyrer, betingelser, fordeler, belønninger, belønningsnivåer, deltakende eiendommer, partnersamarbeid og -muligheter, opptjeningsvilkår, innløsningsregler eller belønningstilgjengelighet; (ii) endre disse programvilkårene, helt eller delvis; (iii) endre Radisson Rewards-tilbud; (iv) endre muligheten til å innløse poeng helt eller delvis; (v) endre innløsningsprosedyrene for innløsning av poeng, inkludert antall poeng nødvendig for innløsning; (vi) endre muligheten til å opparbeide poeng, inkludert, men ikke begrenset til innføring av tidsbegrensninger og endringer i poeng-verdier, helt eller delvis; eller (vii) overdra, helt eller delvis, Radisson Rewards til enhver relatert eller urelatert enhet. Ved overdragelse vil utførelse av forpliktelsene heri deretter bli denne instansens fulle og direkte ansvar. Ved avslutning av Radisson Rewards, vil alle poeng som ikke er innløst ved avsluttingsdatoen av Radisson Rewards, gå tapt uten kompensasjon eller noen ytterligere forpliktelse eller ansvar. Innløsning av poeng vil deretter ikke bli innfridd. Ved å samle poeng og på andre måter delta i programmet, kan du ikke regne med Radisson Rewards sin videre tilgjengelighet eller opptjening, innløsing eller andre tilbud i tilknytning til Radisson Rewards. Alle tilbud er tilgjengelig så langt beholdningen rekker, underlagt gjeldende retningslinjer for avbestilling og kan endres og/eller tilbakekalles uten varsel. Programkontoinformasjon er vår fortrolige informasjon, og er kun tilgjengelig for medlemmer med det formål å innhente informasjon om deres konto. Vi forbeholder oss retten til å revidere eller undersøke programkontoer og opplysninger når som helst, uten varsel, for å sikre overholdelse av programvilkårene. I løpet av en revisjon eller undersøkelse, kan informasjon deles med parter som bistår i slike revisjoner eller undersøkelser.

g. Gjeldende lov og fortolkning: Din søknad om medlemskap, opptjening av poeng og innløsningskrav i Radisson Rewards, er underlagt vår bekreftelse og godkjenning etter vårt eget skjønn, og disse handlingene skal anses som utført, gjennomført, behandlet og avsluttet i Minnesota, USA. Ethvert krav eller tvist oppstått eller relatert dertil, eller som på annen måte involverer Radisson Rewards, medlemskap eller disse programvilkårene, skal reguleres og fortolkes i overensstemmelse med lovene i staten Minnesota (USA), uten hensyn til delstatens internasjonalt-privatrettslige lovvalgsregler. Alle fortolkninger av disse programvilkårene skal skje etter Radissons eget skjønn. Det er den engelskspråklige versjonen av disse programvilkårene som gjelder.

h. Tvisteløsning: Alle tvister mellom deg og Radisson som oppstår under, på grunnlag av, knyttet til eller i relasjon til programmet, programvilkårene, belønninger, enhver innløsning, eller partenes forhold, må sendes til bindende voldgift som administreres under den amerikanske voldgiftsforening (American Arbitration Association, «AAA») i henhold til deres nåværende regler og prosedyrer, bortsett fra i den utstrekning disse regler og prosedyrer er endret nedenfor. Voldgiften skal høres av en enkelt voldgiftsdommer. Voldgiften skal finne sted i Minneapolis, Minnesota, eller på et annet sted som begge parter har kommet overens om.

i. Voldgift med flere parter eller etter gruppesøksmål er forbudt, og eventuell voldgift vil kun være på individuell basis: voldgift kan ikke bli konsolideres eller på annen måte tilsluttes noe annet søksmål. Voldgiftsdommeren vil ikke ha autoritet eller makt til å behandle krav som en prosess med flere parter eller et gruppesøksmål eller å knytte seg til eller konsolidere krav med andre krav eller hvilken som helst annen prosess som involverer en tredjepart.

ii. Ingen part eller voldgiftsdommer kan avsløre eksistensen, innholdet eller resultatet av en voldgift etter dette avsnittet uten på forhånd å ha fått skriftlig samtykke fra begge parter, bortsett fra når det er lovpålagt.

iii. Voldgiftsdommerens beslutning er endelig for alle parter i tvisten, men voldgiftsdommeren har ingen autoritet eller evne til å (i) utsette ikrafttredelsen av en forestående avslutning av programmet, (ii) evaluere straffemessig eller avskrekkende erstatninger, eller noen andre former for erstatningskrav som fraskrives eller fravikes i disse vilkårene, eller (iii) avsi noen kjennelse som forlenger, endrer eller suspenderer lovlige begrep i programmet. Voldgiftsdommeren må også følge gjeldende lov og kan ikke se bort i fra rettsprinsipper basert på rettferdighetsprinsipper som ikke er en spesifikk del av gjeldende lov. En dom kan avsies etter voldgiftskjennelse av en hvilken som helst statlig eller føderal domstol i Minnesota eller noen annen kompetent jurisdiksjon.

i. Juryrettsak: Partene frasier seg ugjenkallelig all rett de måtte ha til en juryrettsak.

j. Foreldelsesloven: Enhver og alle rettigheter til å fremme krav eller søksmål relatert til programmet, programvilkårene, enhver tildeling, enhver innløsning, eller partenes forhold må fremmes innen to (2) år etter den første forekomsten av den type handling, hendelse, tilstand eller utelatelse som kravet eller søksmålet er basert på.

k. Advokatkostnader: Den seirende part i enhver sak eller prosess som oppstår under, ut av, i forbindelse med, eller i forhold til programmet, programvilkår, noen tildeling eller tilbakebetaling, eller partenes forhold er berettiget til å få dekket sine advokathonorarer og kostnader.

l. Force majeure: Vår manglende evne til å administrere Radisson Rewards i henhold til disse programvilkårene på grunn av naturkatastrofer, krig, brann, opprør, terrorisme, jordskjelv, føderale, statlige eller lokale myndigheters handlinger, inkludert, men ikke begrenset til, innføringer av sanksjoner, eller andre årsaker utenfor vår rimelige kontroll, vil ikke bli ansett som et brudd på disse programvilkårene.

m. Fullstendig avtale/fraskrivelse: Disse programvilkårene og andre vilkår utrykkelig referert til heri og koblet hertil, utgjør hele avtalen mellom deg og oss vedrørende din deltakelse i Radisson Rewards, din mulighet til å opptjene og innløse poeng gjennom Radisson Rewards, og dine rettigheter til andre fordeler i Radisson Rewards, og avløser alle tidligere avtaler mellom oss, muntlige eller skriftlige, inkludert, uten begrensning, alle tidligere versjoner av disse programvilkårene. Hvis vi ved et tilfelle ikke griper inn med hensyn til ditt eller andres brudd på disse programvilkårene, frasier vi oss ikke retten til å gripe inn med hensyn til fremtidige eller lignende brudd.

n. Atskilt gyldighet: Hvis noen bestemmelse i disse programvilkårene av en domstol med kompetent jurisdiksjon anses å være ugyldig, lovstridig eller umulig å håndheve av en eller annen grunn, skal den aktuelle bestemmelsen endres og fortolkes slik at den best mulig oppfyller formålet med den opprinnelige bestemmelsen, i så stor grad som det er tillatt i henhold til lovgivningen, og de gjenværende bestemmelsene i programvilkårene skal fortsette å gjelde med full styrke og effekt.

o. Elektronisk kommunikasjon; merknader: Når du kommuniserer med oss over internett, godtar du dannelsen av kontraktsmessige forhold gjennom elektronisk kommunikasjon. Du garanterer at du har rettigheten, myndigheten og autorisasjonen til å godta disse programvilkårene på vegne av deg selv og medlemmet eller andre du representerer mens du bruker nettstedet hvis du ikke opptrer på vegne av deg selv. Du godtar videre at din bruk fungerer som en elektronisk signatur som beskrevet i Electronic Signatures in Global and National Commerce Act («E-Sign») og Uniform Electronic Transactions Act («UETA»), og at du har utformet, utført, inngått, akseptert vilkårene i og på annen måte godkjent disse vilkårene og betingelsene, og dermed aksepterer og godtar at disse vilkårene og betingelsene er en elektronisk registrering for formålene til E-Sign, UETA og Uniform Computer Information Transactions Act («UCITA»), og som sådan er fullstendig gyldig, juridisk bindende, kan tvangsfullbyrdes, er bindende og kan ikke motsies av deg eller medlemmet, kunden, leverandøren eller andre du representerer. Du er ansvarlig for å holde deg oppdatert med hensyn til programvilkår, nyhetsbrev, kontoutskrifter, retningslinjene for personvern og din medlemskontostatus. Vi vil kunne forsøke, uten at det er påkrevet, å varsle deg om saker av interesse, inkludert varsel om inndragning av poeng og programendringer. Vi er ikke ansvarlig for unnlatelse av å gjøre dette, og vi er ikke ansvarlige for: feilaktig eller unøyaktige transkripsjon av dine kontaktopplysninger, problemer relatert til utstyr eller programmering assosiert med eller benyttet av deg, menneskelig feil, avbrudd, sletting, utelatelse, defekt eller linjefeil på elektroniske kommunikasjonsnettverk eller elektroniske overføringer, problemer med datautstyr, mobilt eller annet utstyr, programvare, manglende tilgang til nettsider eller tjenester på internett, andre tekniske eller ikke-tekniske feil eller funksjonsfeil, tapt, forsinket, stjålet, uleselig, ufullstendig, uforståelig, feilsendt, forvansket, feilfrankert post, e-post eller annen kommunikasjon, uansett grunn. Du er ansvarlig for å opprette og beskytte privat kontotilgangsinformasjon, og for å opprettholde sikkerheten til denne informasjonen. Vi er ikke ansvarlig for stjålet eller oppsnappet kontotilgangsinformasjon. Hvis sikkerheten til informasjonen kompromitteres, er vi ikke ansvarlige for tilgangen til kontoen, innsamling av poeng, bonusinnløsninger eller annen kontoaktivitet som følger av dette. Vi er heller ikke under noen omstendighet ansvarlige for å erstatte innløste poeng eller andre skader eller tap som hevdes å være resultat av dette. Hvis du blir oppmerksom på svindel eller annen upassende aktivitet, må du umiddelbart rapportere dette til oss. Du er ansvarlig for å informere oss om endringer i dine kontaktopplysninger.

p. Varemerker: Radisson Rewards, Radisson Blu®, Radisson®, Radisson RED, Park Plaza®, Park Inn® by Radisson, Country Inn & Suites® by Radisson og alle andre nåværende eller fremtidige varemerker og servicemerker assosiert med Radisson Rewards er servicemerker og varemerker tilhørende Radisson eller deres filialer og datterselskaper og kan ikke gjengis eller brukes på noen måte uten uttrykkelig skriftlig forhåndstillatelse fra Radisson.

q. Administrasjon: Radisson administrerer og markedsfører Radisson Rewards, skaper og lanserer markedsføringskampanjer på vegne av Radisson Rewards, og håndterer forholdet mellom Radisson Rewards og dets partnere. Radisson, deres og datterselskaper kan, fra tid til annen, selge poeng til tredjeparter, inkludert deltakende eiendommer og partnere, og innløse poeng i kontanter (inkludert, uten begrensning, poeng mottatt fra deltakende eiendommer), flybilletter og andre varer fra våre partnere.

5. TA KONTAKT MED OSS

Hvis du lurer på noe om Radisson Rewards eller disse programvilkårene, eller vil oppdatere kontoinformasjonen din for Radisson Rewards, kan du ta kontakt med oss ved å gå til https://www.radissonhotels.com/en-us/contact-us og finne måten du helst vil ta kontakt på.