Vilkår og betingelser for Radisson Rewards

1. RADISSON REWARDS DEFINISJONER

2. MEDLEMSKAP I RADISSON REWARDS

• Kvalifisering

• Innmelding

• Medlemsrang

• Medlemsfordeler

• Medlemsforpliktelser

• Avslutning av medlemskap

3. MEDLEMSKAP I RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS

• Kvalifisering

• Innmelding

• Medlemsstatus

• Medlemsfordeler

• Medlemsforpliktelser

• Avslutning av medlemskap

4. Radisson Rewards Corporate Program

5. POENG

• Tjene poeng i Radisson Rewards:

• Tjene poeng i Radisson Rewards for Bookers and Planners:

• Løse inn poeng

• Overføre poeng

• Manglende poeng

• Utløp av poeng

• Verdi av poeng

6. GENERELT

• Personvernerklæring

• Underlagt gjeldende lov:

• Valutaomregning til amerikanske dollar:

• Garantifraskrivelse og ansvarsbegrensning

• Skadeserstatning:

• Avslutning av deltakende eiendom

• Tolking av lojalitetsprogramregler

• Korrigering av gevinster

• Overføringer

• Programendringer eller -opphør

• Tvisteløsning

• Juryrettsak

• Foreldelsesloven

• Advokatkostnader

• Force Majeure

• Fullstendig avtale/fraskrivelse

• Atskilt gyldighet

• Elektronisk kommunikasjon:

• Merknader

• Varemerker

• Administrasjon

7. TA KONTAKT MED OSS

Følgende overgår alle tidligere vilkår og betingelser for Radisson Rewards. Ved deltakelse eller videre deltakelse i Radisson Rewards etter effektiv dato den 18.juli 2023, aksepterer du følgende:

Radisson Rewards™ er bonusprogrammet til Radisson Hotel Group for Europa, Midtøsten, Afrika og Asia-Stillehavet («Radisson Rewards» eller «Programmet») som fra tid til annen tilbys til programmets medlemmer («medlemmer», «du», eller «dere») av Radisson Loyalty Management B.V, dets tilknyttede selskaper og datterselskaper («Radisson», «vi», «oss» eller «vår»). Radisson Rewards gir medlemmene mulighet til å opptjene og løse inn poeng (ved deltakende eiendommer og partnere). Disse vilkårene og betingelsene («programvilkårene») regulerer ditt medlemskap og deltakelse i Radisson Rewards, og det er ditt ansvar å lese og forstå dem. Radisson kan når som helst, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, etter eget skjønn og uten varsel eller erstatningsansvar, avslutte, endre, modifisere eller supplere gevinster eller vilkår og betingelser for Radisson Rewards-programmet. Når du blir og forblir medlem av Radisson Rewards og mottar og løser inn poeng, erkjenner du at du har lest, forstått og godtatt disse vilkår og betingelser for programmet, med periodiske endringer. Medlemskap og programgevinster tilbys etter Radissons eget skjønn.

1. RADISSON REWARDS DEFINISJONER

 • «Bonusnetter» refererer til en overnatting ved en deltakende eiendom, som betales ved å løse inn poeng. Bonusnetter er underlagt disse programvilkårene og den deltakende eiendommens vilkår.
 • «Bonusopphold» refererer til ethvert opphold ved en deltakende eiendom, som består av en eller flere bonusnetter.
 • «Kvalifiserende bestilling» betyr en reservasjon gjort av et medlem i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners på et GDS- eller Radisson-nettsted som anses som et kvalifisert opphold eller en kvalifiserende natt til en kvalifiserende pris.
 • «Kvalifiserende mat og drikke» refererer til bestemt mat og drikke som belastes rommet ditt i løpet av et kvalifisert opphold.
 • «Kvalifisert natt» refererer til en overnatting ved en deltakende eiendom, som bestilles til en kvalifiserende pris.
 • «Kvalifiserende pris» betyr en pris godkjent for opptjening av poeng i Radissons reservasjonssystem. Kvalifiserende pris inkluderer ikke, uten begrensning, det følgende: priser for ansatte, venner, familie, flyselskapsansatte, reisebyråansatte, visse kampanjer og pakker, priser betalt med kupong for gratis overnatting eller rom som er komplementære eller byttehandelsrom, priser for reservasjoner gjennom et nettbasert reiseselskap direkte, ved auksjon eller høystbydende pris, priser reservert og betalt gjennom en hovedkonto inkludert gruppekontoer og reisebyråkontoer, og visse andre priser reservert gjennom tredjeparter. Kvalifikasjon kan avgjøres av Radisson fra tid til annen etter Radissons eget skjønn.
 • Gyldige opphold” betyr en eller flere etterfølgende kvalifiserte netter ved samme deltakende eiendom. Hvis et medlem har sjekket inn og ut på påfølgende dager, vil det kun telle som ett opphold for statusprogresjon.
 • Elite-status” betyr en medlemsstatus med andre og/eller flere privilegier, som fastslått av Radisson fra tid til annen etter deres eget skjønn. For å oppnå eller fornye Elite-status, må følgende kvalifiserte netter eller gyldige opphold («Minimumskrav») opptjenes: 
  • Radisson Rewards – Premium: 5 kvalifiserte netter / 3 gyldige opphold
  • Radisson Rewards – VIP: 30 kvalifiserte netter / 20 gyldige opphold
 • «Arrangementskjøp» betyr betalingssummen i amerikanske dollar ved en deltakende eiendom som dekker kostnader forbundet med møter, arrangementer og konferanser, utenom skatter, avgifter og driks, som settes på hovedregningen.
 • «Betal med poeng» betyr en innløsningsmetode hvor medlemmet betaler en andel av eller hele bonusnatten med poeng.
 • «GDS» betyr et globalt distribusjonssystem.
 • «Deltakende eiendom» betyr visse hoteller og eiendommer som drives under Radisson-varemerker, herunder Radisson Individuals, Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson og prizeotel fra og med 15. mai 2023. (Se Vanlige spørsmål for unntak) og andre merker eller konsepter som Radisson kan legge til, og som gir gevinster til Radisson Rewards-medlemmer fra tid til annen. Deltakende eiendommer og programfordelene som tilbys av hver deltakende eiendom, kan endres når som helst, uten varsel.
 • «Partnere» refererer til tredjeparter og deres tjenesteleverandører, som fra tid til annen tilbyr gevinster til medlemmer av Radisson Rewards. Partnere og programgevinstene tilbudt av hver partner, kan endres når som helst, uten varsel. Ingenting i programvilkårene har til hensikt å skape, eller skal skape eller etablere, noen form for agentforhold, partnerskap eller felleskontrollert virksomhet mellom oss og våre partnere.
 • «Radisson Rewards» betyr Radisson Hotel Groups bonusprogram for Europa, Midtøsten, Afrika og Asia-Stillehavet, som det tilbys fra tid til annen.
 • «Radisson Rewards for Bookers and Planners» betyr lojalitetsprogrammet for Radisson Hotel Groups for Europa, Midtøsten, Afrika og Asia-Stillehavet, som det kan tilbys fra tid til annen til møte- og arrangementsplanleggere, planleggere i små og mellomstore bedrifter og reisebyråer.
 • «Radisson Rewards Corporate Program» betyr lojalitetsprogrammet til Radisson Hotel Groups for Europa, Midtøsten, Afrika og Asia-Stillehavet, som det tilbys fra tid til annen til bedrifter.
 • «Romutgifter» refererer til den kvalifiserende prisens sum i amerikanske dollar, betalt i løpet av et kvalifisert opphold. Romutgifter inkluderer ikke skatt, tilfeldige eller tredjepartsutgifter som påløper og belastes rommet, som f.eks. utgifter til telefon eller andre kommunikasjonstjenester, vaskeri, bestillingsfilmer, underholdning, fritidssentre, restauranter, banketter, catering, gavebutikker, butikker, leietakere, leverandører eller konsesjonærer.

2. MEDLEMSKAP I RADISSON REWARDS

a. Kvalifisering: Personer som er over myndighetsalderen der de bor, kan søke om medlemskap i Radisson Rewards. Medlemmer av Radisson Rewards må oppgi og opprettholde en korrekt e-postadresse og fysisk adresse, som inkluderer by, delstat eller fylke og bostedsland. En person kan kun ha ett medlemskap i Radisson Rewards, og kan ikke tjene poeng på mer enn én Radisson Rewards-konto. 

b. Påmelding: Du kan søke om medlemskap i Radisson Rewards ved en deltakende eiendom, her på nett: https://www.radissonhotels.com/no-no/radisson-rewards/join, via Radisson Hotels-appen eller per telefon til medlemsservice. For å finne nummeret for området ditt, besøk www.radissonhotels.com/no-no/contact-us. I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, kan vi, etter eget skjønn og uten erstatningsansvar overfor deg, godta eller avslå søknaden fra deg om medlemskap i Radisson Rewards. Hvis vi godtar din søknad om medlemskap, oppretter vi en Radisson Rewards-konto i ditt navn. Hvis du søker om medlemskap ved en deltakende eiendom i løpet av et kvalifisert opphold og søknaden godtas, får du medlemsnummeret samt brukernavn og passord for Radisson Rewards når du melder deg inn. Hvis du søker om medlemskap på nett, via appen eller ved å kontakte kundeservice og søknaden godkjennes, får du medlemsnummeret for Radisson Rewards tilsendt i en e-post sammen med brukernavn og passord. Når du er meldt inn i Radisson Rewards, må du aktivere nettkontoen din.

c. Medlemsstatus: Radisson Rewards-medlemmer kan kvalifisere seg for Club-, Premium- eller VIP-status. Gevinster, belønninger, innløsningsmuligheter og krav for hver status bestemmes av oss, fra tid til annen, etter vårt eget skjønn. Medlemmer er kvalifisert for en status avhengig av antall kvalifiserte netter eller kvalifisert opphold ved deltakende eiendommer i løpet av et kalenderår, som følger:

i. Club-status: Radisson Rewards-medlemmer oppnår Club-status ved registrering. Ingen opphold eller netter er påkrevd for dette inngangsnivået

ii. Premium-status: Radisson Rewards-medlemmer kan oppnå Premium-status med minst 5 kvalifiserte netter eller 3 kvalifisert opphold i ett kalenderår og hvert etterfølgende kalenderår.

iii. VIP-status: Radisson Rewards-medlemmer kan oppnå VIP-status med minst 30 kvalifiserte netter eller 20 kvalifisert opphold i ett kalenderår og hvert etterfølgende kalenderår

Kun rommet der medlemmet er registrert som gjest under hele det kvalifiserende oppholdet, vil telle mot Elite-status.

Radisson Rewards for Bookers and Planners: Medlemmer kan oppnå Premium-status etter at den første kvalifiserte profesjonelle bestillingen er fullført og reservasjonen er betalt. Netter bestilt med et reisebyrå på nett vil telle som nivå-netter og bidra mot din nivå-status

Som medlem i Radisson Rewards har du en kvaliseringsperiode på 12 måneder for å oppnå nok kvalifiserte netter og kvalifisert opphold for å opprettholde din status eller oppgradere til neste status. Kvalifiseringsperioden starter når det første oppholdet er gjennomført, og varer i 12 måneder til slutten av måneden.

Når du oppnår nok kvalifiserte netter og kvalifisert opphold for å få tilgang til neste status, vil medlemsskapsstatusen din oppgraderes umiddelbart etter utsjekking. Kvalifiserte netter og kvalifisert opphold som lar deg flytte til neste nivå, vil bli trukket fra ditt kvalifiserte netter og kvalifisert opphold-regnskap og en ny kvalifiseringsperiode på 12 måneder vil begynne. Minimumsantallet kvalifiserte netter og kvalifisert opphold som korresponderer med din status, vil være påkrevet for å opprettholde statusen din (Premium= 5 netter/3 opphold, VIP= 30 netter/20 opphold)

Hvis du ikke hadde tilstrekkelig med kvalifiserte netter og kvalifisert opphold i kvalifiseringsperioden, vil medlemsskapet ditt flyttes ned ett statusnivå. Hvis du er et Club-medlem, og etter 12 måneder ikke har oppnådd minimumsantallet kvalifiserte netter og kvalifisert opphold for å oppgradere til neste statusnivå, vil dine kvalifiserte netter og kvalifisert opphold-konto bli satt tilbake til 0 netter/opphold, og en ny kvalifiseringsperiode vil begynne.

d. Medlemsfordeler: Radisson Rewards’ medlemsfordeler varierer etter deltakende hotell og merke, avhenger av tilgjengelighet, og er underlagt endringer til enhver tid. Medlemsfordeler er kun tilgjengelige når medlemmet er en registrert gjest for et kvalifiserende opphold. Ugyldig der hvor det er lovstridig. 

i. Member Only Rate: Opptil 10 % rabatt som kun brukes for Radisson Rewards-medlemmer hvis medlemmet er den registrerte gjesten i minst ett av de bestilte rommene. Gjelder kun for direkte bestillinger gjort via Radisson Hotel Group-merkets nettsted, nettsted for mobil, mobil-app, hotellreservasjoner og kontaktsenter. Maksimalt 9 rom kan bestilles om gangen. En reservasjon på mer enn 9 rom vil bli ansett som en gruppebestilling og Member Only Rate-prisen vil ikke gjelde.

ii. Rabatter på mat og drikke: Rabatter på mat og drikke på restauranter hos deltakende restauranter. Kontakt hotellet direkte for å finne ut om hotellets restauranter deltar. Rabatten gjelder ikke på avgifter eller driks, alkoholholdig drikke, romservice eller matservering på rommet, catering eller banketter eller grupper på seks eller flere personer. Medlemmet må være til stede og oppgi Radisson Rewards-medlemsnummeret sitt og må kreve rabatten ved eller før bespisningsopplevelsen deres er fullført. Rabatt kan ikke kombineres med andre tilbud eller kampanjer.

iii. Foran i Køen: En egen kø for tilgang til resepsjonstjenesten. Denne dedikerte køen gjelder for alle Radisson Rewards-medlemmer og gjester som utførte innsjekk på nett. Kun tilgjengelig ved utvalgte eiendommer og i henhold til hotellbelegg

iv. Fritt oppgradert hotellrom: Gratis oppgraderte hotellrom er kun tilgjengelige når Elite-medlemmet er den registrerte gjesten. Én kostnadsfri romoppgradering per Elite-medlem og per kvalifisert opphold kan tilbys. Romoppgraderinger fastsettes av det deltakende hotellet avhengig av tilgjengelighet på ankomstdagen. Romoppgraderinger varierer basert på eiendom og romkategori, og kan inkludere et rom på et foretrukket sted, et rom med en foretrukken utsikt eller et nylig oppusset rom. Gjelder ikke for Residences, leiligheter og for priser på opphold av lenger varighet. Suiter er kun tilgjengelige i utvalgte eiendommer.

v. Tidlig innsjekking og sen utsjekking: Tidlig innsjekking og sen utsjekking er basert på ledige rom og er kun tilgjengelig når Elite-medlemmet er den registrerte gjesten. Tidlig innsjekking og sen utsjekking betyr to timer før eller to timer etter hotellets publiserte tider for innsjekk og utsjekking.

vi. Ekstra rabatt (Opptil 20 % rabatt): Opptil 20 % rabatt kan gis til medlemmet når alternativet er aktivert på kontoen. Alternativet Ekstra rabatt kan kun velges av hvert medlem via Radisson Rewards private område på merke-nettstedet eller i Radisson Hotel-appen. Rabatten brukes kun for bestillinger gjort direkte gjennom Radisson Hotel Groups direkte kanaler, inkludert merkenettsted, Radisson Hotel-app, Radisson Hotel Groups kontaktsenter og direkte ved Radisson-hoteller. Ekstra rabatt gjelder ikke for visse kampanjepriser. Når Ekstra rabatt velges ved tidspunktet for bestilling, vil Premium-medlemmet tjene 9 poeng per dollar brukt, og VIP-medlemmet vil tjene 12 poeng per dollar brukt.

vii. Hotellet jeg liker best: Radisson Rewards-medlemmer kan oppnå VIP-status med minst 30 kvalifiserte netter eller 20 kvalifiserte opphold i ett kalenderår og hvert etterfølgende kalenderår

i. Høyt på listen: Høyt på listen garanterer at medlemmet vil bli kontaktet først for å bestille hvis en kansellering oppstår. Ta kontakt med hotellet hvis det er fullbooket for å bli oppført høyt på listen. Høyt på listen sikrer ikke tilgjengelighet for bestilling og er ved tilgjengelighet. Høyt på listen er kun tilgjengelig når hotellet er valgt som «hotellet jeg liker best» av medlemmet på kontoen deres. Høyt på listen er kun tilgjengelig for Elite-medlemmer og kun for Elite-medlemmets personlige hotellrom, for et rom ved spesifisert pris og er underlagt hotellets retningslinjer for garanti og kansellering.

ii. Favorittrom: Rom tildelt ved innsjekk er basert på tilgjengelighet. Kun tilgjengelig når hotellet er valgt som «favoritt» av medlemmet på kontoen deres.

iii. Bagasjeoppbevaring: Kun tilgjengelig når hotellet er valgt som «favoritt» av medlemmet på kontoen deres. Gevinsten vil være umiddelbart etter fullføringen av et kvalifisert opphold, og når medlemmet allerede har bestilt et fremtidig opphold ved samme eiendom i de etterfølgende 20 dager etter utsjekking. Maksimalt to kofferter er tillatt per medlem. Gjenstander plasseres for oppbevaring under betingelsen at tilgang er tillatt kun for den registrerte gjesten personlig. Det er ikke tillatt å deponere én av følgende gjenstander: pistoler, narkotika, legemidler og bedervelige varer. Videre anbefaler vi at du ikke legger igjen verdier som: penger, smykker, personlige dokumenter eller juridiske dokumenter. Hvis den fremtidige reservasjonen av en eller annen grunn kanselleres (inkludert force majeure), skal medlemmet proaktivt kontakte hotellet for å avtale eiendelenes frakt til en praktisk adresse. Frakten betales av medlemmet. Hvis medlemmet etter 30 dager etter kanselleringen enda ikke har kontaktet hotellet, eller begge parter ikke har klart å inngå en avtale, vil hotellet kvitte seg med gjenstandene. Hotellet er ansvarlig for sikkerheten til de oppbevarte tingene. Videre vil hotellet påta seg ansvaret for tap som skyldes feil eller uaktsomhet fra hotellet, opptil et maksimalt beløp på EUR 3580 eller det juridiske ansvaret etter lokale forskrifter. Medlemmer må bevise verdien av eventuelt manglende innhold og dokumentere at forsikringen deres ikke dekker dette tapet.

iv. Inkludert frokost for to: Er tilgjengelig for hver natt av et gyldig opphold, kun for VIP-medlemmet som registrert gjest og 1 reisepartner. Hvis VIP-medlemmet har bestilt mer enn 1 rom, vil ikke den inkluderte frokosten for gjelde for rommene der VIP-medlemmet ikke er den registrerte gjesten. I Asia-Stillehavet gjelder den inkluderte frokosten for to kun for frokostbuffet.

v. Eksklusiv VIP-tilgang til hotellområder: Denne gevinsten gjelder for VIP-medlemmet som en registrert gjest. Kun tilgjengelig ved utvalgte eiendommer og i henhold til hotellbelegg.

vi. 24/7 eksklusivt kontaktsenter for Premium og 24/7 eksklusivt kontaktsenter for VIP: Engelsk språkstøtte via e-post eller telefon er tilgjengelig 24 timer om dagen, 7 dager i uken. Andre språk vil kun støttes i arbeidstiden.

vii. Kuponger: Kuponger tilbys etter Radissons skjønn, for bruk av gjesten de utstedes til. Bestill og bruk innen-datoene er spesifisert med den respektive kupongen, hvis gyldighet ikke kan utvides. Reglene for forbruk for kupongen er spesifisert per kupong og kan ikke endres. Kuponger kan ikke kombineres med andre kampanjer med mindre dette er spesifisert på kupongen. Kuponger kan ikke kanselleres eller refunderes med mindre noe annet er uttrykt i de spesifikke kupong-betingelsene, der standard vilkår og betingelser for Radisson Rewards gjelder. Kuponger kan ikke selges, veksles inn, byttes, megles, overføres, kjøpes, auksjoneres eller gis bort.

e. Medlemsforpliktelser: Som medlem i Radisson Rewards forplikter du deg til å overholde disse programvilkårene, våre partneres gjeldende vilkår og betingelser og all gjeldende lovgivning, regelverk og reguleringer. Du aksepterer at din deltakelse i Radisson Rewards er fullstendig på din egen risiko. Du godtar at hvis du har innvendinger mot noen av programvilkårene eller endringer som oppstår i disse vilkårene, eller på en annen måte ikke er fornøyd med Radisson Rewards har du rett til å avslutte medlemskapet. Du godtar at du er ansvarlig for å holde medlemsnummeret, kontonummeret, kontoen og passordet for Radisson Rewards konfidensielt og begrense andres tilgang til dette. Du forplikter deg også til å varsle oss med en gang hvis du tror at du har blitt frastjålet medlemsnummeret for Radisson Rewards, eller hvis du mistenker at passordet ditt er stjålet eller misbrukt. Du forplikter deg til å gi oss korrekte opplysninger til enhver tid og umiddelbart varsle oss vedrørende endringer i dine opplysninger. Alle endringer til medlemsprofiler vil resultere i en kontofrysing for opptil 24 timer, noe som betyr at innløsninger ikke kan gjøres i denne tidsperioden. Du er innforstått med at det å motta gevinster som medlem i Radisson Rewards kan være underlagt skatteansvar, og aksepterer at alt skatteansvar inkludert opplysningsplikt, med hensyn til ditt medlemskap i Radisson Rewards, ene og alene er ditt ansvar.

i. Utløp av poeng: Hvis det i løpet av en periode på 24 måneder ikke er noen poengaktivitet på Radisson Rewards-kontoen din, kan vi annullere og kansellere alle eller en del av dine poeng. Dette kan gjøres når som helst etter eget skjønn, uten varsel og uten erstatningsansvar ovenfor deg.

f. Avslutning av medlemskap:

i. Avslutning av medlemskapet i Radisson Rewards fra din side: Du kan avslutte medlemskapet ditt i Radisson Rewards til enhver tid ved å ta kontakt med oss via enhver av kontaktkanalene oppgitt i siste kapittel av disse vilkårene og betingelsene.

ii. Andre endringer og avslutning av ditt medlemskap i Radisson Rewards, utført av oss: I tillegg til det overnevnte vil vi kunne, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, når som helst etter eget skjønn og uten varsel eller erstatningsansvar overfor deg, (i) endre, suspendere eller avslutte ditt medlemskap i Radisson Rewards, (ii) endre, suspendere eller avslutte Elite-statusen du har, (iii) endre, suspendere, annullere eller kansellere alle eller en del av poengene dine, (iv) endre, suspendere, annullere eller kansellere innløsning av poeng. Vi kan gjøre dette hvis det passer seg for Radisson Rewards eller hvis det er rimelig grunn til, etter vårt eget skjønn, å mistenke at: (i) du har brutt eller bruker programmet på et vis som ikke er i overensstemmelse med disse programvilkårene eller programmets formål eller deler, (ii) du har utnyttet eller misbrukt Radisson Rewards, (iii) din kontoaktivitet eller medlemsstatus omfatter eller er et resultat av svindel, uærlighet, tyveri eller andre ulovlige eller upassende metoder, (iv) du bevisst forsøker å opprette mer enn én Radisson Rewards-konto, (v) ditt medlemskap eller deltakelse i Radisson Rewards resulterer i brudd på gjeldende lovgivning, vilkår eller reguleringer, (vi) vårt tilbud om gevinster under Radisson Rewards resulterer i brudd på gjeldende lovgivning, vilkår eller reguleringer, eller (vii) hvis du unnlater å betale en hvilken som helst sum på grunn av eller deltar i opptreden som regnes som misbrukende, upassende, krenkende eller fiendtlig i forbindelse med Radisson Rewards, deltakende eiendommer, Radisson Hotels eller våre partnere, eller deres respektive ledere, direktører, agenter, ansatte, representanter eller gjester. Disse rettighetene kommer i tillegg til ethvert annet rettsmiddel vi har rett til å bruke i henhold til gjeldende lovgivning. Vi har også rett til å iverksette administrative og/eller rettslige tiltak. Dette inkluderer, uten begrensning, strafferettslig eller sivilrettslig rettsforfølgning, som vi etter eget skjønn anser nødvendig.

iii. Virkninger ved opphør av medlemskap: Hvis ditt medlemskap i Radisson Rewards av en eller annen grunn avsluttes, vil Radisson Rewards-kontoen din stenges og alle poeng på din Radisson Rewards-konto kanselleres, går tapt eller annulleres, og kan dermed ikke lenger innløses. Hvis vi endrer, suspenderer, annullerer eller kansellerer alle eller noen av poengene du har, fjerner vi disse poengene fra Radisson Rewards-kontoen, og de kan ikke lenger løses inn.

3. MEDLEMSKAP I RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS

a. Kvalifisering: Medlemskap i Radisson Rewards for Bookers and Planners er åpen for enkeltpersoner som er av myndighetsalder der de bor. Radisson Rewards for Bookers and Planners-medlemmer må oppgi og opprettholde en korrekt e-postadresse og en korrekt fysisk adresse, som inkluderer by, delstat eller fylke og bostedsland. En person kan kun ha ett medlemskap i Radisson Rewards, og kan ikke tjene poeng på mer enn én Radisson Rewards-konto.

i. Kvalifikasjon som en Rom-Booker: Søknad om medlemskap i Radisson Rewards for Bookers and Planners er åpent for enkeltpersoner som oppfyller kriteriene ovenfor i seksjon 3a og som er reisekonsulenter i kvalifiserte land som er medlem av ARC/IATA/CLIA/TIDS/TRUE, eller som har ansvaret for å planlegge romreservasjoner for andre, som private assistenter, beslutningstakere og små og mellomstore reisebyråer.

ii. Kvalifisering som møte- og arrangementsplanlegger: Søknad om medlemskap i Radisson Rewards for Bookers and Planners er åpent for enkeltpersoner som oppfyller kriteriene ovenfor i seksjon 3a, og som er planleggere av spesielle arrangementer samt andre forretningsfolk som planlegger møter og konferanser.

Søknad om medlemskap i Radisson Rewards for Bookers and Planners er åpent for enkeltpersoner som har bekreftet og samtykket til programmets vilkår og betingelser, og som er (i) invitert og godkjent av Radisson Rewards, etter eget skjønn; (ii) beliggende i kvalifiserte land, som bestemt etter vårt eget skjønn; (iii) som er av myndig alder der de er bosatt; (iv) ansvarlig for reservasjonen av hotellrom på vegne av arbeidsgiveren eller organisasjonen deres; (v) ansatt av en organisasjon som Radisson Rewards har godkjent etter eget skjønn; og (vi) ikke et profesjonelt reisebyrå som bestiller for personer utenfor hans/hennes arbeidsgiver og/eller organisasjon. Du må varsle og informere arbeidsgiveren din, samt få tillatelse fra arbeidsgiveren din for å delta i Radisson Rewards for Bookers and Planners. Ved å delta i Radisson Rewards for Bookers and Planners, bekrefter og sertifiserer du at:

i. Du herved har varslet og informert arbeidsgiveren din (og reisende som du reserverer hotellrom for) og at de har lest og forstått personvernerklæringen og forstår og godkjenner at som et resultat av medlemskapet ditt i Radisson Rewards for Bookers and Planners kan du oppgi personlige opplysninger om dem og at du kan motta gevinster fra Radisson Rewards for Bookers and Planners.

ii. Du vil overholde alle vilkår og betingelser, inkludert retningslinjer for reiser, gaver og honorar hos arbeidsgiver, kunder og klienter, og du vil overholde alle gjeldende lover.

iii. Du vil, når det kreves av oss, gi oss skriftlig bevis på at du har angitt all nødvendig informasjon, og har fått alle nødvendige samtykker

iv. Du ikke er ansatt av en ikke-amerikansk regjering (inkludert et ikke-amerikansk statlig eid selskap, eller et ikke-amerikansk departement, et byrå eller lignende organ som utøver noen utøvende, rettslige, meklings-, regulatoriske eller administrative funksjoner av eller knyttet til offentlige myndigheter), og

v. Du umiddelbart vil informere oss ved endringer av arbeidsgiver, og oppdatere informasjonen din, samt forsikre deg om at du informerer om og får tillatelse fra din nye arbeidsgiver, og overholder alle kravene som er angitt ovenfor.

vi. Opplysningsplikt og samtykke: Du er ansvarlig for å offentliggjøre til og motta samtykke fra, din arbeidsgiver, overordnede og/eller klient om at du vil tjene poeng og andre insentiver fra Radisson Rewards for Bookers and Planners, og må overholde gjeldende retningslinjer for gaver og insentiver.

b. Påmelding: Du kan søke om medlemskap i Radisson Rewards for Bookers and Planners ved en deltakende eiendom, online på: https://www.radissonhotels.com/no-no/radisson-rewards/join-b2b, via Radisson Hotels-appen eller per telefon til medlemsservice. Du finner nummeret for ditt område her: www.radissonhotels.com/no-no/contact-us. Reisebyråer med IATA-nummer kan registrere seg online eller via kontaktsenteret. I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, kan vi, etter eget skjønn og uten erstatningsansvar overfor deg, godta eller avslå søknaden fra deg om medlemskap i Radisson Rewards for Bookers and Planners. Hvis vi godtar søknaden fra deg om medlemskap, oppretter vi en Radisson Rewards for Bookers and Planners-konto i ditt navn og sender Radisson Rewards for Bookers and Planners-kontonummeret ditt til e-postadressen du oppga under registreringen. En person kan kun ha ett medlemskap i Radisson Rewards, og kan ikke tjene poeng på mer enn én Radisson Rewards-konto. Når du er registrert i Radisson Rewards og/eller Radisson Rewards for Bookers and Planners, må du aktivere nettkontoen din.

c. Medlemskaps-statuser: Radisson Rewards-medlemmer kan kvalifisere seg for Club-, Premium- eller VIP-status. Gevinster, belønninger, innløsningsmuligheter og krav for hver status bestemmes av oss, fra tid til annen, etter vårt eget skjønn. Radisson Rewards for Bookers and Planners: Medlemmer kan oppnå Premium-status etter at den første kvalifiserte profesjonelle bestillingen er fullført og medlemmet har sjekket ut. Netter eller opphold bestilt på vegne av noen andre eller tilknyttet et møte eller et arrangement teller ikke mot din Elite-status.

d. Medlemsgevinster: Radisson Rewards for Bookers and Planners-medlemmer får alle gevinstene som er beskrevet i del 2.e i disse vilkårene og betingelsene, med unntak av den ekstra rabatten. Radisson Rewards for Bookers and Planners-medlemmer har tilgang til spesielle gevinster, deriblant

i. 24/7 eksklusivt Bookers and Planners-kontaktsenter. :Engelsk språkstøtte via e-post eller telefon er tilgjengelig 24 timer om dagen, 7 dager i uken. Andre språk vil kun støttes i arbeidstiden.

ii. Opptil 50 % rabatt på personlige bestillinger: Reisebyråer med et registrert IATA-nummer kan kun få opptil 50 % rabatt på rompriser ved Radisson Hotels hvis de er den registrerte gjesten.

e. Medlemsforpliktelser: Som medlem i Radisson Rewards for Bookers and Planners forplikter du deg til å overholde disse programvilkårene, våre partneres gjeldende vilkår og betingelser og all gjeldende lovgivning, regelverk og reguleringer. Du aksepterer at din deltakelse i Radisson Rewards for Bookers and Planners er fullstendig på din egen risiko. Du godtar at hvis du har innvendinger mot noen av programvilkårene eller endringer som oppstår i disse vilkårene, eller på en annen måte ikke er fornøyd med Radisson Rewards for Bookers and Planners, må du avslutte medlemskapet. Du godtar at du er ansvarlig for å holde kontonummeret og medlemsprofilen for Radisson Rewards for Bookers and Planners konfidensielt og begrense andres tilgang til dette. Du forplikter deg også til å varsle oss med en gang hvis du tror du har blitt frastjålet kontonummeret eller medlemsprofilen i Radisson Rewards for Bookers and Planners, eller hvis du mistenker at passordet ditt er stjålet eller misbrukt. Du godtar at du er ansvarlig for å holde medlemsnummeret, kontoen og passordet for Radisson Rewards konfidensielt og begrense andres tilgang til dette. Videre godtar du den konsekvensen det måtte ha å ikke samsvare med dette kravet, som omfatter tap eller svinn av poeng eller personopplysninger. Du forplikter deg til å gi oss korrekte opplysninger til enhver tid og umiddelbart varsle oss vedrørende endringer i dine opplysninger. Alle endringer til medlemsprofiler vil resultere i en kontofrysing for opptil 24 timer, noe som betyr at innløsninger ikke kan gjøres i denne tidsperioden. Du er innforstått med at det å motta gevinster som medlem i Radisson Rewards for Bookers and Planners kan være underlagt skatteansvar, og aksepterer at alt skatteansvar inkludert opplysningsplikt, med hensyn til ditt medlemskap i Radisson Rewards for Bookers and Planners, ene og alene er ditt ansvar. Ta kontakt med en skatterådgiver dersom du har spørsmål om programskatter. Hvis det kreves i henhold til loven, må du varsle arbeidsgiveren din og/eller byrået du jobber for, hvis aktuelt, samt kunder og klienter om at du deltar i programmet. Ved å bli med i programmet bekrefter du at du har varslet arbeidsgiveren din og/eller byrået, kunder og klienter, og at de forstår at du, som et resultat av ditt medlemskap i Radisson Rewards for Bookers and Planners, kan motta programgevinster.

f. Avslutning av medlemskap:

i. Avslutning av medlemskapet ditt i Radisson Rewards for Bookers and Planners fra din sideDu kan avslutte medlemskapet ditt i Radisson Rewards for Bookers and Planners når det passer deg. Dette gjør du ved å ta kontakt med oss via de kontaktopplysningene du finner i siste kapittel av disse vilkår og betingelser.

ii. Andre endringer og avslutning av ditt medlemskap i Radisson Rewards for Bookers and Planners fra vår side:: I tillegg til det overnevnte vil vi kunne, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, når som helst etter eget skjønn og uten varsel eller erstatningsansvar overfor deg, (i) endre, suspendere eller avslutte ditt medlemskap i Radisson Rewards for Bookers and Planners, (ii) endre, suspendere, annullere eller kansellere alle eller en del av poengene dine, (iii) endre, suspendere, annullere eller kansellere innløsning av poeng. Vi kan gjøre dette hvis det passer seg for Radisson Rewards for Bookers and Planners eller hvis det er rimelig grunn til, etter vårt eget skjønn, å mistenke at: (i) du har brutt eller bruker programmet på et vis som ikke er i overensstemmelse med disse programvilkårene eller programmets formål eller deler, (ii) du har utnyttet eller misbrukt Radisson Rewards for Bookers and Planners, (iii) din kontoaktivitet eller medlemsstatus omfatter eller er et resultat av svindel, uærlighet, tyveri eller andre ulovlige eller upassende metoder, (iv) du bevisst forsøker å opprette mer enn én Radisson Rewards for Bookers and Planners-konto, (v) ditt medlemskap eller deltakelse i Radisson Rewards for Bookers and Planners resulterer i brudd på gjeldende lovgivning, vilkår eller reguleringer, (vi) vårt tilbud om gevinster under Radisson Rewards for Bookers and Planners resulterer i brudd på gjeldende lovgivning, vilkår eller reguleringer, eller (vii) hvis du unnlater å betale en hvilken som helst sum på grunn av eller deltar i opptreden som regnes som misbrukende, upassende, krenkende eller fiendtlig i forbindelse med Radisson Rewards for Bookers and Planners, deltakende eiendommer, Radisson Hotels eller våre partnere, eller deres respektive ledere, direktører, agenter, ansatte, representanter eller gjester. Disse rettighetene kommer i tillegg til ethvert annet rettsmiddel vi har rett til å bruke i henhold til gjeldende lovgivning. Vi har også rett til å iverksette administrative og/eller rettslige tiltak. Dette inkluderer, uten begrensning, strafferettslig eller sivilrettslig rettsforfølgning, som vi etter eget skjønn anser nødvendig.

iii. Effekt av avslutningHvis medlemskapet du har i Radisson Rewards for Bookers and Planners av en eller annen grunn avsluttes, stenger vi Radisson Rewards for Bookers and Planners-kontoen, og alle poengene på din Radisson Rewards for Bookers and Planners-konto kanselleres, går tapt eller annulleres, og de kan ikke lenger løses inn. Hvis vi endrer, suspenderer, annullerer eller kansellerer alle eller noen av poengene du har, fjerner vi disse poengene fra Radisson Rewards for Bookers and Planners-kontoen, og de kan ikke lenger løses inn.

4. RADISSON REWARDS CORPORATE PROGRAM

Corporate-medlemmer kan tjene 10 poeng per dollar brukt for belastede romutgifter ved deltakende eiendommer når de bestiller reiser, eller 5 poeng per dollar brukt på møter og arrangementer ved deltakende eiendommer. Søknad om Radisson Rewards for bedrifter er åpent for bedrifter som er blitt utnevnt som programadministrator og som har anerkjent og godtatt programmets vilkår og betingelser og som blir: (i) invitert og godkjent av Radisson Rewards, etter deres eget skjønn; (ii) befinner seg i kvalifiserte land, som fastsatt etter vårt eget skjønn, og (iii) ikke et profesjonelt reisebyrå.

Bedriften må fullføre registreringsskjemaet for programadministratorer og utnevne en programadministrator som skal ha ansvar for å administrere kontoen. Ved å delta i Radisson Rewards, bekrefter og sertifiserer du (programadministratoren) at:

a. Alle reisende som du reserverer hotellrom for er blitt varslet og informert og de har lest og forstått "https://www.radissonhotels.com/en-us/privacy" personvernerklæringen, og forstår og godtar at som en følge av deres bedrifts medlemskap i Radisson Rewards kan personlige opplysninger om dem bli gitt til Radisson Rewards.

b. c. Du vil overholde alle gjeldende lover,

c. Du ikke er ansatt av en ikke-amerikansk regjering (inkludert et ikke-amerikansk statlig eid selskap, eller et ikke-amerikansk departement, et byrå eller lignende organ som utøver noen utøvende, rettslige, meklings-, regulatoriske eller administrative funksjoner av eller knyttet til offentlige myndigheter).

d. Deaktivering eller endring av programadministratoren for firmakontoen er programadministratorens ansvar.

5. POENG

a. Tjene poeng i Radisson Rewards:

i. Ved deltakende eiendommer: Radisson Rewards-medlemmer kan tjene poeng per amerikanske dollar som brukes på romutgifter og kvalifiserende mat og drikke ved deltakende eiendommer når lagt til regningen og betalt ved utsjekking. Poengene og gevinst-forslaget avhenger av medlemmets nivå og medlemmets valg av gevinster før de bestiller oppholdet sitt. For preferanser som skal brukes på oppholdet må medlemmer endre innstillingene i sitt private område for medlemmer før de fullfører reservasjonen.

 

Nivåer/alternativer

Club Premium VIP

Opptjeningsforslag:


Opptil 10 % rabatt med Member Only Rate

8 poeng per brukte USD


  27 poeng per brukte USD

36 poeng per brukte USD

Hvis Ekstra rabatt er aktivert i medlemmets konto:

9 poeng per brukte USD

Hvis Ekstra rabatt er aktivert i medlemmets konto:

12 poeng per brukte USD


Mat og drikkePoenger tjenes basert på valgt opptjeningsforslag under opphold på hotellet og når restaurantregningen legges til hotellregningen og blir betalt i sin helhet ved utsjekking.
Det tjenes ikke poeng på alkohol- og tobakksprodukter.


Møter og arrangementer

Medlemmer tjener 5 poeng per brukte USD på møter og arrangementer. Maksimalt 250 000 poeng per arrangement.


Romutgifter inkluderer ikke skatt, tilfeldige eller tredjepartsutgifter som påløper og belastes rommet, som f.eks. utgifter til telefon eller andre kommunikasjonstjenester, vaskeri, bestillingsfilmer, underholdning, fritidssentre, restauranter, banketter, catering, gavebutikker, butikker, leietakere, leverandører eller konsesjonærer.

Poeng regnes som opptjent når det gyldige oppholdet er gjennomført, alle utgifter er betalt og poengene er overført til kontoen din. Poeng kan ikke løses inn før et kvalifisert opphold er gjennomført, betalt og lagt inn på kontoen din.

Det kan tjenes poeng for opptil tre rom som er bestilt under den samme reservasjonen av ett Radisson Rewards-medlem per kvalifisert opphold, og kun hvis:

1. Radisson Rewards-medlemmets navn og medlemsnummer er inkludert på reservasjonen

2. Medlemmet er den registrerte gjesten på minst ett av rommene.

3. Kreditten for flere rom anmodes under eller før innsjekk.

4. Medlemmet er en registrert gjest for hele varigheten av det gyldige oppholdet.

ii. Gjennom partnere: Radisson Rewards-medlemmer kan tjene poeng med våre partnere. Disse mulighetene kan variere basert på Radisson Rewards-medlemmets bostedsland eller hvor transaksjonen finner sted, er ikke nødvendigvis tilgjengelig for alle medlemmer, kan endres når som helst uten varsel, er regulert av disse programvilkårene og er underlagt ytterligere vilkår og betingelser som påkrevd av en individuell partner. Partnere er uavhengige instanser, og vi er ikke ansvarlige for innholdet eller kvaliteten til produkter eller tjenester tilbudt av partnere. Vi er heller ikke ansvarlige for anmodninger eller markedsføringsfremstøt fra noen partnere. Du har ansvar for å overholde partneres vilkår og betingelser samt retningslinjer for personvern og bruk. Vi er ikke ansvarlig for og påtar oss ikke erstatningsansvar for vilkårene, endringene eller opphør av partneres vilkår, betingelser, retningslinjer for personvern og bruk, produkter eller tjenester. Ved å oppgi medlemsnummeret ditt i Radisson Rewards til en deltakende eiendom, indikerer du at du ønsker å tjene poeng.

iii. Kjøp av poeng: Fra tid til annen og etter eget skjønn, kan vi gi medlemmer av Radisson Rewards muligheten til å kjøpe poeng. For øyeblikket gir vi medlemmer mulighet til å kjøpe poeng gjennom Points.com. Ytterligere vilkår og betingelser gjelder. Disse finner du på https://www.radissonhotels.com/no-no/rewards/tjen. Poeng som kjøpes er underlagt disse programvilkårene. Poeng som selges, kjøpes, byttes, auksjoneres, gis bort, overføres eller tildeles på måter som ikke er spesifisert som tillatt i disse programvilkårene, er forbudt og vil ikke godkjennes.

iv. Medlem får medlem: Verver er et medlem av Radisson Rewards som verver en venn til programmet. Den vervede er et nytt medlem av Radisson Rewards som har registrert seg spesifikt gjennom en henvisingskobling oppgitt av et Radisson Rewards-medlem. Medlemmet må være logget inn og anerkjent som medlem av Radisson Rewards for å kunne verve en venn. Medlemmet kan verve en venn kun gjennom koblingen som er tilgjengelig i medlemskontoen deres. Ingen annen form for verving vil være gyldig for å motta bonuspoengene. Hvis personen som ble vervet til programmet registrerte seg hos Radisson Rewards gjennom det generiske registreringsskjemaet, vil bonuspoengene ikke bli gitt til både ververen og den vervede. Både ververen og den vervede vil tjene 1000 poeng. For at poengene skal tjenes må den vervede:

a. Ha registrert seg gjennom den spesifikke koblingen oppgitt av ververen

b. Ha bestilt et kvalifisert opphold gjennom én av Radisson Hotel Groups direktekanaler (nettsted, app, kontaktsenter eller hotell) innen 365 dager etter å ha registrert seg gjennom vervingslinken. Bonuspoengene vil bli gitt etter den vervedes første opphold som Radisson Rewards-medlem.

c. Ha bestilt et kvalifisert opphold med hans/hennes/deres Radisson Rewards-nummer fylt inn under bestilling.

d. Ha sjekket ut av eiendommen.

Poengene vil bli gitt på ververens og den vervedes konto 5 til 7 virkedager etter utsjekk. Radisson Rewards-medlem kan tjene opptil 50 000 bonuspoeng per kalenderår gjennom Verv en venn. Når de 50 000 bonuspoengene er nådd, kan medlemmer fortsatt verve venner til programmet, men vil ikke tjene poeng. Hvis ververen allerede har nådd 50 000 poeng tjent gjennom Verv en venn, vil personene han/hun vil verve til programmet fortsatt tjene de 1000 poengene etter sitt første kvalifiserte opphold.

b. Tjene poeng i Radisson Rewards for Bookers and Planners: Poeng kan tjenes av reisebyråer, reisearrangører, møte- og arrangementsplanners og andre forretningsprofesjonelle som bestiller rom på vegne av noen andre og/eller planlegger møter og konferanser på deltakende eiendommer.

i. Tjene poeng for rombestillinger: Reisebyrå- og reisearrangør-medlemmer kan tjene 10 poeng per amerikanske dollar brukt for kvalifiserte bestillinger på deltakende eiendommer når de bestiller reise for andre. Hvis du bestiller et opphold ved en deltakende eiendom fra porteføljen til Radisson Hotel Group i Europa, Midtøsten, Afrika eller Asia, må du være medlem av Radisson Rewards for Bookers and Planners og oppgi medlemsnummeret på 16 sifre i det globale distribusjonssystemet (GDS) for å tjene poeng for den bestillingen. Ytterligere instruksjoner om hvordan du bestiller og tjener poeng kan finnes på: https://www.radissonhotels.com/en-us/rewards/business. Poeng utstedes etter gjestens opphold. Maksimum 9 rom kan bestilles om gangen. En reservasjon på mer enn 9 rom vil bli ansett som en gruppereservasjon, og opptjeningsforslag for Arrangement-bestilling vil bli brukt. Netter eller opphold bestilt for noen andre eller tilknyttet et møte eller et arrangement teller ikke mot din Elite-status.

ii. Tjene poeng for arrangementsbestillinger: Medlemmer som er planleggere av møter og arrangementer, kan tjene 5 poeng for hver amerikanske dollar brukt på arrangementsbestillinger (basert på totalforbruket på leie av møterom, mat, drikke og soverom oppført på hovedregningen opptil maksimalt 250 000 poeng per arrangement og 250 000 per gruppebestilling av rom). Poeng for arrangement-bestillinger kan ikke tjenes hvis dette er forbudt i henhold til gjeldende lovgivning, regelverk eller forskrifter. Du må forhøre deg om å tjene poeng for arrangement-bestillinger når du bestiller et møte, arrangement eller en konferanse. Dette gjør du ved å oppgi navnet ditt og medlemsnummeret i Radisson Rewards for Bookers and Planners på kontrakten du inngår med den deltakende eiendommen. Arrangement-bestillinger må oppføres på en hovedregning for å være kvalifisert for opptjening av poeng. Kun ett Radisson Rewards for Bookers and Planners-medlem kan tjene poeng for arrangement-bestillinger. Du trenger ikke delta på møtet eller arrangementet for å være kvalifisert for å tjene poeng for arrangement-bestillinger. Enkelte tjenester og fasiliteter stilles ikke til rådighet av den deltakende eiendommen direkte, og utgifter for dette samt andre utgifter, inkludert utgifter for avbestilling, slitasje og andre betalinger er ikke nødvendigvis kvalifisert som en del av et arrangement-bestillinger.

c. Løse inn poeng:

i. Generelt: Medlemmer av Radisson Rewards og Radisson Rewards for Bookers and Planners kan løse inn poeng ved deltakende eiendommer eller gjennom våre partnere. Poeng kan løses inn til fordel for medlemmer i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners, eller som en gave til en annen enkeltperson. Medlemmer kan bestille en bonusnatt som en gave for sin venn eller sitt familiemedlem, men de kan ikke selge den for profitt. Poeng kan ikke selges, utveksles, byttes, forhandles, overføres, kjøpes, auksjoneres eller gis bort, med unntak av overføringer av poeng som uttrykkelig er tillatt i disse programvilkårene eller med skriftlig samtykke fra Radisson. Innløsningsalternativer endres fra tid til annen uten varsel, etter vårt eget skjønn.
Når du løser inn poeng, må du verifisere opplysningene for kontoen du har i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners. Tilsvarende antall poeng trekkes fra kontoen så snart overføringen igangsettes. Det må være et tilstrekkelig antall poeng på kontoen din ved overføringstidspunktet. Poeng på to eller flere kontoer kan ikke kombineres for innløsning. Innløsningsoverføringer kan godkjennes eller tilbakekalles etter Radissons eget skjønn.

ii. Ved deltakende eiendommer:

1. Bonusnetter: Medlemmer av Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners kan løse inn poeng for bonusnetter ved deltakende eiendommer, avhengig av tilgjengelighet. Reservasjon av bonusnetter må gjøres på forhånd via nettstedet til Radisson Hotels eller mobilappen til Radisson Hotels. Bonusnetter kan ikke kombineres med andre sertifikater, rabatter, pakker eller kampanjetilbud, og er ikke provisjonsberettiget, inkludert, uten begrensning, provisjon til reisebyråer, med mindre spesifisert som en separat kampanje. Bonusnetter gjelder standardrom med standard antall gjester. Ytterligere gjester er underlagt den deltakende eiendommens standardavgifter for ekstra personer. For å unngå tvil, selv om et medlem gjør en bestilling for tre personer på en innløsning av bonusnatt for et standard rom, må et medlem fremdeles betale for den ekstra personen. Bonusnetter er underlagt hver deltakende eiendoms retningslinjer for avbestilling, garanti og depositum. Poeng tilsvarende én natt av reservasjonen av bonusnatten, trekkes fra kontoen din hvis du ikke avbestiller i henhold til den deltakende eiendommens retningslinjer for avbestilling. Enhver utilsiktet utgift i forbindelse med en bonusnatt er ene og alene medlemmets ansvar. Medlemmer kan bestille en bonusnatt som en gave for sin venn eller sitt familiemedlem, men de kan ikke selge den for profitt. Medlemmer vil kunne løse inn poeng for hotellopphold på opptil 600 USD per overnatting via nettsiden, appen eller kontaktsenteret. Et medlem kan løse inn poeng for hotellopphold på over 600 USD i utsjekkingsskranken.

2. Betal med poeng: Medlemmer kan løse inn poengene sine på hotellet for tjenester forbrukt under oppholdet eller for oppholdet selv ved utsjekking, og må betale minimum 10 poeng.

iii. Gjennom partnere: Radisson Rewards-medlemmer kan løse inn poeng med våre partnere. Innløsningsmuligheter og krav varierer med hver partner, er ikke tilgjengelig hvis det er forbudt i henhold til lovgivning, kan endres når som helst, er regulert av disse programvilkårene og er underlagt ytterligere vilkår og betingelser som påkrevd av en individuell partner. Partnere er uavhengige instanser, og Radisson Rewards er ikke ansvarlige for innholdet eller kvaliteten til produkter eller tjenester tilbudt av partnere. Vi er heller ikke ansvarlige for anmodninger eller markedsføringsfremstøt fra noen partnere. Du er ansvarlig for å sjekke og overholde partneres vilkår, betingelser og retningslinjer for personvern og bruk. Vi er ikke ansvarlig for og påtar oss ikke erstatningsansvar for vilkårene, endringene eller opphør av partneres vilkår, betingelser, retningslinjer for personvern og bruk, produkter eller tjenester.

iv. Donering av poeng: Radisson Rewards-medlemmer kan donere poeng til visse veldedige organisasjoner, som bestemmes av oss fra tid til annen, etter vårt eget skjønn. Andre poengdonasjoner, -overføringer eller -gaver er forbudt og aksepteres ikke. Donerte bonuspoeng er ikke fradragsberettiget.

d. Overfør poeng:

i. Mellom medlemmer: Radisson Rewards-medlemmer kan overføre poeng innad i programmet til maksimalt 5 medlemmer per måned. Medlemmer som får poeng overført til seg kan ikke motta poeng fra flere en 5 kontoer i løpet av én måned. Det maksimale antallet poeng et medlem kan motta i sin konto fra poengoverføring per måned er 100 000 poeng. For å fullføre eller motta en poengoverføring må et medlem være medlem av Radisson Rewards i mer enn 30 dager.

ii. Poeng som tilhører avdøde medlemmer av Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners, kan overføres til avdødes arvtaker(e) av Radisson Rewards-kontoen, etter vårt eget skjønn. Avdødes medlemskap i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners må ha vært i orden ved dødstidspunktet. Forespørselen om overføring skal inkludere dødsattest og bevis på myndighet for å gjøre denne forespørselen, for eksempel rettslige dokumenter fra avdødes testament. Anmodninger må fremsettes innen ett (1) år etter dødsdato, ellers vil den avdødes medlemskonto stenges og alle poeng gå tapt.

e. Utløp av poeng: Hvis det i løpet av en periode på 24 måneder ikke er noen poengaktivitet på din Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners-kontoen din, kan vi annullere og kansellere alle eller en del av dine poeng. Dette kan gjøres når som helst etter eget skjønn, uten varsel og uten erstatningsansvar ovenfor deg.

f. Mangler du poeng?: Du har ansvar for å verifisere at poengene er riktig kreditert til kontoen du har i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners. Krav om poeng som ikke er riktig godskrevet, må mottas av Radisson med underbyggende dokumentasjon innen tolv (12) måneder etter hevdet inntjening av gjeldende poeng.

g. Verdi av poeng: Med unntak av steder der loven krever det, har bonuspoengene ingen kontantverdi og de utgjør ingen eiendomsrett. Opptjening av poeng gir ikke medlemmer noen rettigheter med tanke på belønninger eller programmet. Som medlem av Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners er den eneste rettigheten du får med poeng, muligheten til å løse dem inn i henhold til disse programvilkårene.

6. GENERELT

a. Personvernerklæring: Deltakelse i Radisson Rewards er underlagt vilkår og betingelser i Radissons personvernerklæring for gjester, som finnes på https://www.radissonhotels.com/no-no/personvern (samlet «personvernerklæringer») og vår avtale om nettstedsbruk oppført på https://www.radissonhotels.com/no-no/side-bruk. Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i Radisson, inkludert enhver rett som gjelder i henhold til dette, via denne koblingen: https://www.radissonhotels.com/no-no/personvern.

b. Underlagt gjeldende lov: Medlemskap og deltakelse i Radisson Rewards og/eller Radisson Rewards for Bookers and Planners samt oppsamling og innløsning av poeng, er underlagt gjeldende lov og kan være ugyldig eller begrenset i henhold til lover, regelverk og reguleringer, eller arbeidsgivers og kunders retningslinjer og krav. Dessuten kan du ha visse lovbestemte rettigheter i henhold til lovgivningen der du bor, som ikke nødvendigvis er begrenset av disse programvilkårene. Ingenting i disse programvilkårene skal begrense slike lovbestemte rettigheter.

c. Valutaomregning til amerikanske dollar: Alle summer i en annen valuta enn amerikanske dollar konverteres til amerikanske dollar i henhold til valutakurser fastsatt av oss etter vårt eget skjønn.

d. Garantifraskrivelse og ansvarsbegrensning:

RADISSON TILBYR RADISSON REWARDS OG RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS, DISSE PROGRAMVILKÅRENE OG ALLE ANDRE RELATERTE TJENESTER OG PRODUKTER SOM DE ER, OG, SÅ LANGT DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, FRASIER SEG UTTRYKKELIG ALLE SLAGS GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, DESIGN, NØYAKTIGHET, EVNE, TILSTREKKELIGHET, EGNETHET, KAPASITET, FULLSTENDIGHET OG TILGJENGELIGHET. UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE VIL RADISSON IKKE FOREGI ELLER GARANTERE AT RADISSON REWARDS ELLER RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS ELLER NOEN SOM HELST ANDRE RELATERTE TJENESTER ELLER PRODUKTER, IKKE BLIR AVBRUTT, ER UTEN MANGLER ELLER FEIL, AT MANGLER KORRIGERES ELLER AT ENDRINGER BLIR IMPLEMENTERT.
DU GODTAR AT RADISSON, DERES EIERE, TILKNYTTEDE SELSKAPER, DATTERSELSKAPER, OG DERES RESPEKTIVE LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER OG AGENTER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL UAKTSOMHET, ER ANSVARLIGE FOR ELLER HAR ERSTATNINGSANSVAR FOR, OG AT DE SKAL HOLDES SKADESLØSE FOR, ENHVER FORM FOR SKADER, TAP ELLER ØDELEGGELSER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, DIREKTE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER, STRAFFENDE ELLER AVSKREKKENDE PERSONSKADER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, PERSONSKADER, DØDSFALL ELLER SKADER PÅ EIENDOM SOM OPPSTÅR ETTER ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE, PÅ GRUNN AV MEDLEMSKAP ELLER DELTAKELSE I RADISSON REWARDS ELLER RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS ELLER BRUK AV BELØNNINGER, SELV HVIS DET ER OPPLYST OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER.
Ingenting i disse programvilkårene ekskluderer eller begrenser ethvert forhold der Radisson ikke kan utelukke eller begrense eget ansvar i henhold til loven. Dette kan gjelde (uten begrensning, avhengig av bostedsland) død eller personskade forårsaket av uaktsomhet og svindel eller falske fremstillinger fra Radisson..

e. Skadeserstatning: Du forplikter deg til å holde Radisson, deltakende eiendommer, våre partnere og deres morselskaper, datterselskaper og tilknyttede selskaper, og deres respektive direktører, ledere, ansatte og agenter, skadesløse for ethvert ansvar, kostnader, skader og utgifter (inkludert advokatutgifter) som måtte oppstå fra krav relatert til ditt medlemskap i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners.

f. Avslutning av deltakende eiendom: Hvis en deltakende eiendom avslutter sin deltakelse i lojalitetsprogrammet av noen som helst grunn, vil et medlem ikke tjene poeng eller kvalifiserende overnattinger for opphold ved slike deltakende eiendommer, og eventuelle belønninger, andre kampanjer og spesialtilbud vil ikke lenger være gyldige etter datoen den deltakende eiendommen avsluttet sin deltakelse i lojalitetsprogrammet, selv om reservasjonen for et opphold hos den tidligere deltakende eiendommen ble gjort før den datoen. Hvis et hotell slutter å være en deltakende eiendom etter reservasjon av en bonusnatt, men før selve oppholdet, vil Radisson forsøke å få hotellet til å akseptere bonusnatten, men kan ikke garantere at reservasjonen av bonusnatten vil bli akseptert. I tillegg, etter Radissons skjønn, er det ikke sikkert at bonusnetter kan bestilles ved et hotell når det er bestemt at hotellet skal forlate Radisson-systemet eller ikke lenger kommer til å være et hotell i Radisson-systemet, uavhengig av tiden som gjenstår før hotellet faktisk forlater systemet.

g. Tolking av lojalitetsprogramregler: Alle tolkninger av disse lojalitetsprogramreglene angående medlemskap er etter selskapets eget skjønn, og selskapets avgjørelse vil være endelig. Hvis det er uoverensstemmelser mellom den engelske versjonen og noen oversatte versjoner av disse programreglene, skal den engelske versjonen være gjeldende.

h. Korrigering av gevinster: Når som helst og etter selskapets eget skjønn (inkludert, uten begrensning, der et medlem ikke var i stand til å tjene en spesifikk gevinst i henhold til disse programreglene), kan selskapet korrigere (i) antallet poeng eller antallet kvalifiserte overnattinger i et medlems konto, og (ii) en hvilken som helst annen gevinst som er blitt kreditert et medlems konto, inkludert, uten begrensning, en hvilken som helst Elite-status-medlemskap eller Lifetime Elite-medlemsstatus.

i. Overføringer: Medlemskap i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners, poeng, bonusnetter, Elite-status og andre programfordeler kan ikke selges, utveksles, byttes, forhandles, overføres, kjøpes, auksjoneres eller gis bort, inkludert, uten begrensning, som del av familiære forhold, skilsmisse, arv eller for øvrig i henhold til loven, med mindre som uttrykkelig tillatt i disse programvilkårene eller med skriftlig samtykke fra Radisson.

j. Endringer eller avslutning av program: I den grad det er tillatt etter gjeldende lov forbeholder vi oss retten til, når som helst, etter vårt eget skjønn, med eller uten forvarsel og uten ytterligere ansvar eller forpliktelser, selv om endringer kan påvirke verdien av poeng som allerede er samlet opp, å (i) legge til, endre, slette, forandre, suspendere eller avslutte («endre») Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners helt eller delvis, inkludert, uten begrensning, alle regler, prosedyrer, betingelser, gevinster, belønninger, belønningsnivåer, deltakende eiendommer, partnersamarbeid og -muligheter, opptjeningsvilkår, innløsningsregler eller belønningstilgjengelighet, (ii) endre disse programvilkårene, helt eller delvis, (iii) endre tilbud fra Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners, (iv) endre muligheten til å løse inn poeng helt eller delvis, (v) endre innløsningsprosedyrene for innløsning av poeng, inkludert antall poeng som kreves for innløsning, (vi) endre muligheten til å opparbeide poeng, inkludert, men ikke begrenset til innføring av tidsbegrensninger og endringer i poengverdier, helt eller delvis, eller (vii) overdra, helt eller delvis, Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners til enhver relatert eller urelatert enhet. Ved overdragelse vil utførelse av forpliktelsene heri deretter bli denne instansens fulle og direkte ansvar. Hvis Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners skulle opphøre, vil alle poeng i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners som ikke allerede er løst inn, gå tapt uten kompensasjon eller ytterligere forpliktelser eller ansvar. Innløsning av poeng vil deretter ikke bli innfridd. Når du samler opp poeng og på andre måter deltar i programmet, kan du ikke regne med at Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners alltid vil være tilgjengelig. Dette gjelder også enhver opptjening, innløsing eller andre tilbud i tilknytning til Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners. Alle tilbud er tilgjengelig så langt beholdningen rekker, underlagt gjeldende retningslinjer for avbestilling og kan endres og/eller tilbakekalles uten varsel. Programkontoinformasjon er vår fortrolige informasjon, og er kun tilgjengelig for medlemmer med det formål å innhente informasjon om deres konto. Vi forbeholder oss retten til å revidere eller undersøke programkontoer og opplysninger når som helst, uten varsel, for å sikre overholdelse av programvilkårene. I løpet av en revisjon eller undersøkelse, kan informasjon deles med parter som bistår i slike revisjoner eller undersøkelser.

k. Gjeldende lov og fortolkning: Medlemssøknader, opptjening av poeng og innløsningskrav i Radisson Rewards er underlagt verifisering og godkjenning fra oss, etter vårt eget skjønn, og alle disse handlingene skal anses som utført, gjennomført, behandlet og avsluttet i Belgia. Ethvert krav eller tvister som oppstår på grunn av eller i forbindelse med dette, eller som på en annen måte involverer Radisson Rewards, medlemskap eller disse programvilkårene, skal reguleres og fortolkes i overensstemmelse med det belgiske lovverket, uten hensyn til valg av lov eller motstridende vilkår for loven. Alle fortolkninger av disse programvilkårene skal skje etter Radissons eget skjønn. Det er den engelskspråklige versjonen av disse programvilkårene som gjelder. Ingenting i disse vilkårene vil imidlertid påvirke retten din til å anvende obligatoriske bestemmelser i loven i bostedslandet ditt.

l. Tvisteløsning: Enhver handling som oppstår på grunn av eller i forbindelse med disse vilkårene, vil bli presentert for retten i Brussel i Belgia. Du kan også ta disse programvilkårene til retten i bostedslandet ditt, uten at det berører det som er nevnt over, hvis bostedslandet ditt gir deg rett til dette. Hvis du er bosatt i EU og vil ha mer informasjon om hvordan du løser tvister på nett, kan du følge denne lenken til EU-kommisjonens nettside: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Denne lenken er oppgitt i henhold til EU-forordning 524/2013 av Europaparlamentet og EU-rådet, kun til informasjon. Radisson er ikke forpliktet til å delta i tvisteløsning på nett.

m. Juryrettsak: I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, fraskriver partene seg enhver rett de måtte ha til en rettssak. Dette er ugjenkallelig.

n. Foreldelsesloven: Enhver og alle rettigheter til å fremme krav eller søksmål relatert til programmet, programvilkårene, enhver belønning, enhver innløsning eller partenes forhold, må fremmes innen en begrenset tidsperiode i henhold til gjeldende lov etter den første forekomsten av den type handling, hendelse, tilstand eller utelatelse som kravet eller søksmålet er basert på.

o. Advokatkostnader: I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, er den seirende part i enhver sak som oppstår under, ut av, i forbindelse med eller i forhold til programmet, programmets vilkår, enhver belønning eller tilbakebetaling, eller partenes forhold, berettiget til å få dekket sine advokathonorarer og kostnader.

p. Force Majeur: Hvis vi svikter i å administrere Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners i henhold til disse programvilkårene på grunn av naturkatastrofer, epidemi, pandemi, krig, brann, opprør, terrorisme, jordskjelv, føderale, statlige eller lokale myndigheters handlinger, inkludert, men ikke begrenset til, innføring av sanksjoner, eller andre årsaker utenfor vår rimelige kontroll, vil dette ikke bli ansett som et brudd på disse programvilkårene.

q. Fullstendig avtale/fraskrivelse: Disse programvilkårene og andre vilkår som er bestemt og tydelig referert herunder, utgjør hele avtalen mellom deg og oss vedrørende din deltakelse i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners, og dine rettigheter til andre gevinster i Radisson Rewards, og avløser alle tidligere avtaler mellom oss, muntlige eller skriftlige, inkludert, uten begrensning, alle tidligere versjoner av disse programvilkårene. Hvis vi ved et tilfelle ikke griper inn med hensyn til ditt eller andres brudd på disse programvilkårene, frasier vi oss ikke retten til å gripe inn med hensyn til fremtidige eller lignende brudd.

r. Atskilt gyldighet: Hvis noen bestemmelse i disse programvilkårene av en domstol med kompetent jurisdiksjon anses å være ugyldig, lovstridig eller umulig å håndheve av en eller annen grunn, skal den aktuelle bestemmelsen endres og fortolkes slik at den best mulig oppfyller formålet med den opprinnelige bestemmelsen, i så stor grad som det er tillatt i henhold til lovgivningen, og de gjenværende bestemmelsene i disse programvilkårene skal fortsette å gjelde med full styrke og effekt.

s. Elektronisk kommunikasjon: Når du kommuniserer med oss over internett, godtar du dannelsen av kontraktsmessige forhold gjennom elektronisk kommunikasjon. Du garanterer at du har rettigheten, myndigheten og autorisasjonen til å godta disse programvilkårene på vegne av deg selv og medlemmet eller andre du representerer mens du bruker nettstedet hvis du ikke opptrer på vegne av deg selv. Videre godtar du at bruken din er det samme som en elektronisk signatur, og at du har godtatt og autentisert disse programvilkårene og erkjent og godtatt at disse programvilkårene er en elektronisk oppføring og som sådan er fullstendig gyldige, har rettslig virkning, kan håndheves, er bindende og kan ikke tilbakevises av deg og medlemmet, kjøperen, leverandøren eller andre som du eventuelt handler på vegne av. Du er ansvarlig for å holde deg oppdatert med hensyn til programvilkår, nyhetsbrev, kontoutskrifter, personvernerklæringen og din medlemskontostatus. Vi vil kunne forsøke, uten at det er påkrevet, å varsle deg om saker av interesse, inkludert varsel om inndragning av poeng og programendringer. Vi er ikke ansvarlig for unnlatelse av å gjøre dette, og vi er ikke ansvarlige for: feilaktig eller unøyaktige transkripsjon av dine kontaktopplysninger, problemer relatert til utstyr eller programmering assosiert med eller benyttet av deg, menneskelig feil, avbrudd, sletting, utelatelse, defekt eller linjefeil på elektroniske kommunikasjonsnettverk eller elektroniske overføringer, problemer med datautstyr, mobilt eller annet utstyr, programvare, manglende tilgang til nettsider eller tjenester på internett, andre tekniske eller ikke-tekniske feil eller funksjonsfeil, tapt, forsinket, stjålet, uleselig, ufullstendig, uforståelig, feilsendt, forvansket, feilfrankert post, e-post eller annen kommunikasjon, uansett grunn. Du er ansvarlig for å opprette og beskytte privat kontotilgangsinformasjon, og for å opprettholde sikkerheten til denne informasjonen. Vi er ikke ansvarlig for stjålet eller oppsnappet kontotilgangsinformasjon. Hvis sikkerheten til informasjonen kompromitteres, er vi ikke ansvarlige for tilgangen til kontoen, innsamling av poeng, bonusinnløsninger eller annen kontoaktivitet som følger av dette. Vi er heller ikke under noen omstendighet ansvarlige for å erstatte innløste poeng eller andre skader eller tap som hevdes å være resultat av dette. Hvis du blir oppmerksom på svindel eller annen upassende aktivitet, må du umiddelbart rapportere dette til oss. Du er ansvarlig for å informere oss om endringer i dine kontaktopplysninger.

t. Merknader: Radisson forbeholder seg retten til å publisere eller overlevere alle merknader eller kommunikasjon herunder på engelsk. Disse programvilkårene påvirker imidlertid ikke den lovbestemte retten din til å motta varsler eller kommunikasjon fra Radisson på det offisielle språket i bostedslandet ditt.

u. Varemerker:: Radisson Rewards, Radisson Rewards for Bookers and Planners, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson, prizeotel og alle andre nåværende eller fremtidige varemerker og servicemerker assosiert med Radisson Rewards Americas og Radisson Rewards for Business Americas, er servicemerker og varemerker som tilhører Radisson eller deres tilknyttede selskaper og datterselskaper, og kan ikke gjengis eller brukes på noen måte uten uttrykkelig skriftlig forhåndstillatelse fra Radisson.

v. Administrasjon:: Radisson, deres tilknyttede selskaper og datterselskaper kan, fra tid til annen, selge poeng til tredjeparter, inkludert deltakende eiendommer og partnere, og innløse poeng i kontanter (inkludert, uten begrensning, poeng mottatt fra deltakende eiendommer), flybilletter og andre varer fra våre partnere.

7. TA KONTAKT MED OSS

Hvis du har spørsmål om Radisson Rewards og/eller Radisson Rewards for Bookers and Planners eller disse programvilkårene, eller hvis du vil oppdatere kontoinformasjonen for Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Bookers and Planners, kan du gå til: www.radissonhotels.com/no-no/contact-us og ta kontakt med oss.

Post: Radisson Loyalty Management B.V.
Avenue du Bourget 44
1130 Brüssel
Belgia