Juridisk informasjon

Radisson Hospitality Belgium SRL/BV

Postadresse
Radisson Hospitality Belgium SRL/BV
Avenue du Bourget 44
1130 Brüssel
Belgia

Representanter
Autorisert representant: Federico J. González, president og Chief Executive Officer
Ansvarlig for innholdet: Raul Alvarez Barrera, visepresident, digital opplevelse

Kommersiell
Radisson Hospitality Belgium SRL/BV er kommersielt registrert i Belgia med MVA-nummer 0442.832.318.

Telefon
+32 2 702 9200

Ta kontakt med oss:
Klikk her for alle spørsmål, kommentarer eller reservasjoner.
Deltakelse i en tvisteløsningsprosedyre er uttrykkelig utelukket.

Redegjørelse aktsomhetsvurderinger