Vilkår og betingelser for bruk av nettstedet

SIST REVIDERT APRIL 2022

LES DISSE BRUKSVILKÅRENE OG BETINGELSENE FOR NETTSTEDET NØYE FØR DU BRUKER TJENESTEN HVOR DE ER PUBLISERT. Ved bruk av nettstedet, mobilappen eller plattformen hvor disse vilkårene («vilkår og betingelser») er publisert («nettstedet»), bekrefter du din anerkjennelse av dem samt personvernerklæringen til Radisson Hospitality, Belgium SRL/BV.(«personvernerklæring»). Hvis du ikke godtar disse vilkårene og betingelsene samt personvernerklæringen, må du ikke bruke dette nettstedet.

Dette nettstedet eies og drives av Radisson Hospitality, Belgium SRL/BV hvis forretningsadresse er på Avenue du Bouget 44, 1130 Brussel, Belgia (Tlf.: +32 2 702 9200) («Radisson Hospitality»).

Radisson Hospitality kan endre disse vilkårene og betingelsene når som helst. De foregående vilkårene og betingelsene skal deretter automatisk erstattes av en ny versjon som umiddelbart kan håndheves mot deg og skal styre din bruk av dette nettstedet, og vil nevne datoen for den siste oppdateringen som angitt øverst i vilkårene og betingelsene. For å bli informert om potensielle endringer og oppdateringer anbefales det at brukeren regelmessig konsulterer vilkårene og betingelsene.
Hvis du fortsetter å bruke dette nettstedet, betyr det at du godtar disse endringene og at du vil forholde deg til alle gjeldende lover og forskrifter. Materialene som leveres på dette nettstedet er lovbeskyttet, inkludert, men ikke begrenset til, europeiske lover om opphavsrett og internasjonale avtaler. Ytterligere vilkår og betingelser gjelder for hotellreservasjoner.

Bruk av nettstedet

Du kan kun bruke dette nettstedet hvis du er minst 18 år og kan inngå bindende kontrakter (nettstedet er ikke tilgjengelig for mindreårige). Hvis du bruker dette nettstedet, samtykker du til at du er minst 18 år gammel. Alt informasjonsmateriale og innhold på dette nettstedet er kun til informasjon. Noe av informasjonen og materialet på dette nettstedet kan være levert av franchisetakere som er ansvarlig for de retningslinjene og prosedyrene som er implementert ved deres hoteller.

Bruksbegrensninger

Innholdet på dette nettstedet, så som tekst, grafikk, bilder, fotografier, illustrasjoner, varemerker, varenavn, tjenestemerker, logoer, informasjon innhentet fra Radisson Hospitalitys lisensinnehavere og andre materialer («innhold»), er beskyttet av opphavsrett både av loven i Den europeiske union og i andre land. Rettigheten til innholdet tilhører Radisson Hospitality. Enhver bruk av dette innholdet som ikke uttrykkelig tillates av disse vilkårene og betingelsene, er et brudd på disse vilkårene og betingelsene og kan være i strid med opphavsrett, varemerkerett og andre lover. Bortsett fra det som er oppgitt her, får ikke noe av innholdet kopieres, reproduseres, distribueres, republiseres, lastes ned, vises, publiseres eller overføres i noen form eller på noen måte, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Radisson Hospitality eller deres lisensinnehavere. Radisson Hospitality gir deg tillatelse til å se på og laste ned en enkelt kopi av innholdet kun for din egen lovlige, personlige, ikke-kommersielle bruk hvis du inkluderer følgende opphavsrettserklæring: «©2021 Radisson Hospitality Belgium SRL/BV. Alle rettigheter forbeholdt» og beholder andre opphavsretts- og eiendomsrettslige rettighetsvarsler som finnes i innholdet. Enhver spesialregel for bruk av andre ting på nettstedet, kan finnes igjen på andre steder av nettstedet og er inkludert i disse vilkårene og betingelsene som referanse. Bruk av innholdet på andre nettsteder eller i et nettverkstilkoblet datamiljø, uansett formål, er forbudt. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt her, er reservert for Radisson Hospitality og deres lisenshavere. Hvis du bryter disse vilkårene og betingelsene, vil tillatelsen din til å bruke innholdet automatisk opphøre, og du må umiddelbart ødelegge alle kopier som du har tatt av innholdet.

Du har ikke tillatelse til, uten at denne er gitt skriftlig av Radisson Hospitality, å «speile» noe av innholdet fra dette nettstedet på en annen server. Du kan ikke bruke nettstedet for formål som er i strid med loven eller forbys av disse vilkårene og betingelsene. Du kan ikke bruke nettstedet på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller påvirke nettstedet eller hindre andres bruk og glede av nettstedet. Du må ikke forsøke å oppnå uautorisert tilgang til nettstedet gjennom hacking, passorduthenting eller på andre måter. Radisson Hospitality forbeholder seg retten, etter eget skjønn, til å begrense din tilgang til nettstedet eller enhver del av dette, når de måtte ønske, uansett grunn eller mangel på sådan, uten forhåndsvarsel eller andre varsler.

Idéforslag

Radisson Hospitality setter pris på å høre fra brukerne og tar med glede imot dine kommentarer om nettstedet og våre produkter og tjenester. I henhold til våre mangeårige retningslinjer har vi imidlertid ikke muligheten til å ta imot eller vurdere kreative ideer, forslag eller materialer annet enn de vi spesifikt har bedt om. Vi har et talentfullt personale og gode konsulenter som kan jobbe med like eller lignende ideer. Vi håper at du forstår at formålet med disse retningslinjene er å unngå muligheten for fremtidige misforståelser når prosjekter som utvikles av vårt profesjonelle personale og/eller våre konsulenter, kan se ut til å ligne på deres egne kreative ideer. Vi ber deg derfor om å ikke sende oss uoppfordret originalt kreativt materiale av noen type. Hvis du sender oss visse spesifikke innsendelser på vår forespørsel eller, til tross for vår forespørsel, sender oss kreative forslag, ideer, notater, tegninger, konsepter eller annen informasjon (samlet, «innsendelsene»), skal Radisson automatisk gis en royalty-fri, evigvarende (eller der en evigvarende lisens ikke er gyldig, en lisens for varigheten av beskyttelsen av de immaterielle rettighetene), ugjenkallelig, verdensomspennende, ikke-eksklusiv lisens til å bruke innsendelsene. Bruk av slike innsendinger inkluderer reproduksjon, oppretting av avledede verker fra, modifisering, publisering, redigering, oversetting, distribuering og fremvisning av innsendingene i et hvilket som helst media eller medium, eller i en hvilken som helst form eller i et hvilket som helst format eller forum som ikke er kjent eller som utvikles i fremtiden, men dette utgjør ikke en uttømmende liste. Radisson Hospitality kan behandle innsendelsene som ikke-konfidensiell informasjon, og skal ikke holdes ansvarlige for offentliggjøring av innsendelser. Radisson Hospitality, uten begrensing av det forutgående, har rett til ubegrenset bruk av innsendelsene uansett formål, kommersielt eller på annen måte, uten kompensasjon eller forpliktelse til den eller de som leverte innsendelsen(e).

Brukerkommunikasjon

De personlige opplysningene som du sender inn til Radisson Hospitality er underlagt vår personvernerklæring. Hvis det skulle oppstå uoverensstemmelser mellom disse vilkårene og betingelsene og personvernerklæringen, er det personvernerklæringen som gjelder.

Bortsett fra det som er angitt under idéforslag (ovenfor), gjør ikke Radisson Hospitality krav på eierskap av teksten, fotografier, bilder, illustrasjoner, grafikk, lydinnspillinger, video, videoklipp med lyd og annet innhold du måtte sende inn til Radisson Hospitality ved bruk av de sosiale nettverksverktøyene vi har gjort tilgjengelige for deg (hver av dem en «kommunikasjon»). For å klargjøre - en måte kommunikasjon skiller seg fra annen informasjon du gir oss på er at når det er sendt inn vil kommunikasjonen umiddelbart bli gjort tilgjengelig for andre. Eksempler på kommunikasjon inkluderer kommentarer som publiseres på bloggen vår eller chatterom som vi sponser.

Du godtar at du ikke vil formidle noen kommunikasjon som helt eller delvis er baktalende, skandaløs, provoserende, diskriminerende, ærekrenkende, falsk, truende, vulgær, uanstendig, pornografisk, blasfemisk, fornærmende, trakasserende, krenkende for andres privatliv, hatefull eller knusende, rettet mot kjønn, rase, hudfarge, seksuell legning, nasjonal opprinnelse, religiøse syn eller uførhet, i strid med lokale, nasjonale eller internasjonale lover eller som krenker eller er et brudd på rettighetene til noen parter. Du samtykker i tillegg til at du ikke vil: (a) formidle en kommunikasjon som er en annonsering eller anmodning om forretning, (b) forstyrre den normale flyten av dialog eller utøve en kommunikasjon som ikke er relatert til emnet som diskuteres (med mindre det er tydelig at kommunikasjonen er åpen), (c) poste et kjedebrev eller pyramidespill, utgi deg for å være en annen person eller på annen måte bedra noen, (d) distribuere virus eller annen skadelig datakode, (e) høste eller på annen måte samle inn informasjon om andre, inkludert e-postadresser, uten deres tillatelse, (f) poste samme melding mer enn én gang eller «spamme» (sende søppelpost), eller (g) delta i enhver annen aktivitet som begrenser eller forhindrer en annen person fra deltakelse på nettstedet, eller som, etter Radisson Hospitalitys eget skjønn, utsetter oss eller noen av våre lisenshavere, partnere eller kunder for noe som helst ansvar eller ulempe.

Ved å formidle en kommunikasjon, godtar du at den er ikke-konfidensiell, ikke-proprietær og kan formidles eller brukes av Radisson Hospitality. Hvis du formidler en kommunikasjon, vil du automatisk gi, eller garantere at eieren av slikt innhold har uttrykkelig gitt, Radisson Hospitality en rettighetsfri, evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende og ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, lage avledede verk fra, modifisere, publisere, redigere, oversette, distribuere, utføre, og vise kommunikasjon i alle medier eller medium, eller en hvilken som helst form, format eller forum som nå er kjent eller heretter utviklet. Radisson Hospitality er, uavhengig av det foregående, ikke pålagt å bruke noen kommunikasjon.

Du er eneansvarlig for din kommunikasjon, konsekvensene ved å formidle en kommunikasjon og din tillit til enhver kommunikasjon. Radisson Hospitality er ikke ansvarlig for konsekvensene av en kommunikasjon. Radisson Hospitality er ikke ansvarlig for å filtrere eller overvåke kommunikasjoner som formidles av brukere av dette nettstedet. Hvis vi blir varslet av en bruker om at en kommunikasjon kan være i strid med disse vilkårene og betingelsene, kan Radisson Hospitality undersøke påstanden og avgjøre i god tro og etter eget skjønn om slik kommunikasjon skal fjernes. Radisson Hospitality har ikke ansvar ovenfor brukere, om å foreta eller ikke foreta slike aktiviteter.

Radisson Hospitality forbeholder seg retten til (men er ikke pålagt) å (a) oppføre dialogen på nettstedet; (b) undersøke en påstand om at en kommunikasjon ikke er i samsvar med disse vilkår og betingelser og avgjøre etter eget skjønn om de skal fjerne eller be om fjerning av kommunikasjonen; (c) fjerne kommunikasjoner som er fornærmende, ulovlige, ødeleggende eller foreldede, eller som ikke er i henhold til disse vilkår og betingelser: (d) begrense en brukers tilgang til enhver eller alle deler av nettstedet ved brudd på disse vilkår og betingelser eller loven; (e) overvåke, endre eller offentliggjøre enhver kommunikasjon; eller (f) slette enhver slik kommunikasjon som er publisert på nettstedet, uansett om en slik kommunikasjon er i strid med disse vilkår og betingelser eller ikke.

Kampanjer

Enhver og alle tilbud eller kampanjer som kunngjøres på dette nettstedet, gjelder ikke der hvor de er forbudt, og er gjenstand for offentliggjøring av offisielle regler for slike tilbud eller kampanjer.

Vilkår for mobilapper

Følgende bestemmelser gjelder for brukere av Radisson Hospitalitys mobilapper (hver kalt en «app»): Apple og Google er ikke ansvarlig for våre apper.

Brukere av Apple-apper

Hvis du laster ned eller bruker våre iPhone- eller iPad-apper: Som sluttbruker av appen erkjenner du at denne avtalen er inngått av og mellom Radisson Hospitality og deg og ikke med Apple, Inc., og at Apple, Inc. ikke er ansvarlig for appen og/eller appens innhold. Uavhengig av det foregående, erkjenner du at Apple, Inc. og Apples datterselskaper er begunstigede tredjeparter i denne avtalen med Radisson Hospitality, og at Apple, Inc. har rett (og anses å ha akseptert retten) til å håndheve disse vilkårene og betingelsene. Du erkjenner at Apple, Inc. ikke har noen som helst forpliktelse til å opprettholde eller støtte appen. Du anerkjenner at du har lest gjennom App Stores vilkår og betingelser (finnes online på http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html). Disse vilkårene og betingelsene til Radisson Hospitality innlemmer også ved henvisning Apples sluttbrukerlisensavtale for lisensierte apper (LAEULA) som finnes på Internetthttp://www.apple.com/legal/itunes/appstore/dev/stdeula). For anvendelsene av disse vilkårene og betingelsene anses appen som den lisensierte appen som er definert i Apples LAEULA, og Radisson Hospitality anses å være appleverandøren som definert i Apples LAEULA. Hvis det skulle oppstå uoverensstemmelser mellom disse vilkårene og betingelsene og LAEULAs betingelser, er det disse vilkårene og betingelsene som gjelder.

Brukere av Android-apper

Hvis du laster ned eller bruker våre apper fra Google Play: Som sluttbruker av appen erkjenner du at Radisson Hospitality, og ikke Google Inc., lisensierer rettigheten til å installere og bruke hver app. Du erkjenner at Google ikke har noen som helst forpliktelse til å opprettholde eller støtte appen. Du erkjenner at du har lest Google Plays vilkår for tjenestene («Vilkår») (finnes på Internett http://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html), og at din avtale med Radisson Hospitality under disse vilkårene og betingelsene innlemmer disse vilkårene som referanse. Hvis det skulle oppstå uoverensstemmelser mellom disse vilkårene og betingelsene og Googles vilkår, er det disse vilkårene og betingelsene som gjelder.

Du må ikke bruke eller på annen måte eksportere eller videreeksportere appen, unntatt i overensstemmelse med gjeldende lovgivning i Belgia og gjeldende lovgivning i det landet der appen ble anskaffet. I særdeleshet, men uten begrensning, kan appen ikke eksporteres eller videreeksporteres: (a) til land under embargo fra Den europeiske union eller (b) til noen som er listet opp som «spesielt utpekt borger», «avvist part» eller «blokkert person», som definert av lovgivningen i Den europeiske union eller av noen av dets medlemsstater eller til noen som har fått lignende status. Ved å ta i bruk appen, garanterer og bekrefter du at du ikke er i et av disse landene eller er oppført på noen av de nevnte listene. Du godtar også at du ikke skal bruke appen til formål som ikke er tillatt under lovgivning i Belgia, Den europeiske union eller annen gjeldende lovgivning, inkludert, uten begrensning, utviklingen, utformingen, tilvirkningen eller produksjonen av raketter, atomvåpen eller kjemiske eller biologiske våpen.

Spesielle betingelser for tilgang uten nøkkel gjennom vår RED-app

Tilgang uten nøkkel er tilgjengelig hos deltakende hoteller for gjester som har lastet ned vår RED-app, har en gyldig reservasjon for et enkelt gjesterom og har valgt å bruke tilgang uten nøkkel. Visse reservasjoner som er gjort gjennom møteplanleggere, reisebyråer, grossister og tredjepartsnettsider, vil ikke anses som gyldige reservasjoner.

For å bruke tilgang uten nøkkel må du forsikre deg om at alle nødvendige innstillinger og nødvendig nettverkskommunikasjon er aktivert og korrekt, inkludert, uten begrensning, tillatelse og aktivering slik at push-varsler sendes til mobiltelefonen din. I tillegg bekrefter og godkjenner du at tilgang uten nøkkel kun skal brukes når Bluetooth-funksjonen er aktivert på mobiltelefonen din og at mobilnøkler kun kan utstedes til eller slettes fra RED-appen når mobiltelefonen din er koblet til et nettverk. Dersom mobiltelefonen din ikke har nettverkstilkobling på et gitt tidspunkt, vil du kun kunne bruke gyldige mobilnøkler som allerede er installert i RED-appen. 

Mobilnøkler som er lisensiert til deg er spesifikke for din mobiltelefon og du må laste ned RED-appen og registrere deg for tilgang uten nøkkel på nytt dersom du skaffer en ny mobiltelefon.

Dersom tilgang uten nøkkel er tilgjengelig for deg, bekrefter og godkjenner du at romnummeret for en gyldig reservasjon sendes til mobiltelefonen din gjennom RED-appen og vil være synlig for alle med tilgang til mobiltelefonen din gjennom RED-appen. Du er eneansvarlig for å begrense bruken av RED-appen på mobiltelefonen din og å holde mobiltelefonen din trygg ‒ ved å for eksempel bruke passord eller andre sikkerhetsfunksjoner som er nødvendige for å begrense tilgangen til mobiltelefonen eller RED-appen. Du godtar at du ikke vil la en tredjepart bruke mobiltelefonen din for å få tilgang til RED-appen eller bruke tilgang uten nøkkel på mobiltelefonen din.

Hvis mobiltelefonen din på noe tidspunkt mens du har en reservasjon med tilgang uten nøkkel forsvinner, blir stjålet eller hacket, godtar du at du umiddelbart skal kontakte resepsjonen ved hotellet hvor reservasjonen ble gjort og følge instruksjonene hotellet eller Radisson Hospitality gir, inkludert, uten begrensninger, å slette eller samtykke til å slette alle mobilnøkler fra mobiltelefonen din. Hverken Radisson Hospitality eller noen deltakende eiendom vil være ansvarlige for problemer eller krav som kan være et resultat av at du har sviktet i å sikre enheten din tilstrekkelig eller å informere gjeldende hotell i en situasjon hvor mobiltelefonen din er forsvunnet, stjålet, hacket eller på annen måte ikke er i din besittelse eller kontroll, eller er kompromittert.

Du godtar at du kun vil bruke tilgang uten nøkkel knyttet til en gyldig reservasjon for det tiltenkte formål å sjekke inn og for å bruke mobiltelefonen din til å få tilgang til utpekte områder du har lovlig tilgang til, inkludert rommet som er tildelt deg. Du skal ikke bruke tilgang uten nøkkel for noe annet formål og du skal kun bruke tilgang uten nøkkel på en mobiltelefon som du kontrollerer.

Lover om opphavsrett og patenter samt internasjonale overenskomster beskytter programvaren for tilgang uten nøkler og mobilnøkler. Enhver reproduksjon eller redistribusjon av programvaren eller mobilnøklene er uttrykkelig forbudt ved lov og kan resultere i alvorlig sivil og kriminell straff. Uten å begrense det foregående, er kopiering eller reproduksjon av programvaren eller mobilnøkler for ytterligere reproduksjon eller redistribusjon uttrykkelig forbudt. Radisson Hospitality gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, gjenkallelig lisens for å bruke funksjonen tilgang uten nøkkel på mobiltelefonen din mens den er i din eie og under din kontroll, og kun for bruk som ellers er angitt i disse vilkårene.

Radisson Hospitality og deres lisensgivere og partneres ansvar

Bruk av nettstedet eller innholdet foregår på egen risiko. Innholdet på dette nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter og typografiske feil, inkludert blant annet unøyaktigheter i forbindelse med transaksjonens pris, avgifter eller tilgjengelighet. Radisson Hospitality, gruppens lisensgivere og partnere påtar seg ikke ansvar eller erstatningsansvar for slike feil, unøyaktigheter eller utelatelser, og har ingen forpliktelse til å akseptere reservasjoner eller informasjon som berøres av slike feil, unøyaktigheter eller utelatelser. Radisson Hospitality kan gjøre endringer, rettelser, avbestillinger og/eller forbedringer når som helst, inkludert etter bekreftelse av en transaksjon. 

INNHOLDET PÅ DENNE SIDEN LEVERES SOM DET ER OG UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, OG I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV. RADISSON HOSPITALITY FRASKRIVER SEG ETHVERT ANSVAR FOR INNHOLDETS SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. RADISSON HOSPITALITY GARANTERER IKKE AT FUNKSJONENE PÅ DETTE NETTSTEDET VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRIE, AT FEIL VIL BLI KORRIGERT ELLER AT DETTE NETTSTEDET ELLER SERVEREN SOM GJØR DET TILGJENGELIG ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. RADISSON HOSPITALITY GIR INGEN GARANTI OM BRUK AV ELLER RESULTATET AV INNHOLDET PÅ DETTE NETTSTEDET NÅR DET GJELDER RIKTIGHET, NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET ELLER ANNET. DU (OG IKKE RADISSON HOSPITALITY) PÅTAR DEG ALLE KOSTNADER FOR ALL NØDVENDIG SERVICE, REPARASJON ELLER KORREKSJON. DET ER MULIG AT OVENSTÅENDE FRASKRIVELSE IKKE GJELDER DEG, I DEN GRAD GJELDENDE LOV IKKE TILLATER UNNTAK FOR UNDERFORSTÅTTE GARANTIER. DU SAMTYKKER TIL AT BRUKEN AV NETTSTEDET SKJER PÅ EGEN RISIKO. 

RADISSON HOSPITALITY PÅTAR SEG INTET ANSVAR, ENTEN IFØLGE KONTRAKT ELLER ERSTATNINGSRETT, FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, KONSEKVENSIELLE ELLER STRAFFERETTSLIGE SKADER, INKLUDERT (UTEN BEGRENSING) SKADER FOR TAP AV FORVENTEDE FORTJENESTER ELLER INNTEKTER, ELLER ANNET ØKONOMISK TAP I FORBINDELSE MED, ELLER SOM ET RESULTAT AV, ENHVER HANDLING ELLER UNNLATELSE AV RADISSON HOSPITALITY, DERES AGENTER, DATTERSELSKAPER, FORRETNINGSPARTNERE, UAVHENGIGE KONSULENTER ELLER UTILKNYTTEDE TREDJEPARTER, SOM ET RESULTAT AV ENHVER HANDLING, MANGLENDE OPPFYLLELSE ELLER BRUDD PÅ DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE ELLER PERSONVERNERKLÆRINGEN. ENKELTE STEDER TILLATER IKKE LOVGIVNINGEN ANSVARSFRASKRIVELSE FOR PERSONLIG SKADE ELLER TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER, OG DET ER MULIG AT OVENSTÅENDE BEGRENSNING IKKE GJELDER FOR DEG. RADISSON HOSPITALITYS TOTALE ANSVAR OVERFOR DEG FOR TAP, SKADE OG SØKSMÅLGRUNNLAG, SKAL IKKE I NOE TILFELLE OVERSTIGE SUMMEN DU BETALTE FOR Å KOMME DEG INN PÅ NETTSTEDET. DU GIR HERVED AVKALL PÅ ALLE KRAV, SØKSMÅLGRUNNLAG ELLER RETT TIL Å BRINGE SLIKE SØKSMÅL, SOM SKYLDES ELLER ER RELATERT TIL NETTSTEDET, KOMMUNIKASJON ELLER DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE ETTER ETT (1) ÅR FRA DET FØRSTE TILFELLET AV DENNE TYPE HANDLING, HENDELSE, TILSTAND ELLER UNNLATELSE SOM KRAVET ELLER SØKSMÅLGRUNNLAGET ER BASERT PÅ. 

Hvis du laster ned og/eller bruker våre iPhone- eller iPad-apper: Du anerkjenner og aksepterer videre at Apple, Inc. ikke under noen omstendigheter er ansvarlig for eventuelle krav knyttet til appen (inkludert blant annet tredjeparts krav om at appen krenker tredjepartens immaterielle rettigheter) eller din bruk eller besittelse av appen, inkludert blant annet (i) krav knyttet til produktansvar, (ii) ethvert krav om at appen ikke overholder alle gjeldende lovbestemte krav og (iii) krav som oppstår som følge av forbrukervern eller lignende lovgivning. Du erkjenner og samtykker til at Apple Inc. ikke har noen garantiforpliktelser for appen i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov.

Din konto

Når du bruker dette nettstedet er du ansvarlig for å holde kontoen og passordet konfidensielt og for å begrense tilgangen til datamaskinen eller mobiltelefonen din. Du godtar at du har ansvar for alle aktiviteter som oppstår under bruk med din konto eller ditt passord. Radisson Hospitality forbeholder seg retten til å nekte tjeneste, avslutte kontoer, fjerne eller endre innhold eller avbestille bestillinger etter eget skjønn.

Skadesløshet

Du forplikter deg til å beskytte og holde Radisson Hospitality, deres ledere, direktører, ansatte, agenter, rettighetshavere og partnere skadesløse fra og mot alle påstander, søksmål eller krav, ansvar eller oppgjør, inkludert, men ikke begrenset til, rimelige advokat- og regnskapshonorarer, som resultat av, eller påstått resultat av, din bruk av nettstedet eller innholdet eller ditt brudd på disse vilkårene og betingelsene.

Generelt

Tilgang til innhold kan være ulovlig for enkelte personer eller i enkelte land. Når du går inn på nettstedet, gjør du dette på eget ansvar, og du er ansvarlig for etterlevelse av lovene i din jurisdiksjon. Følgende bestemmelser vil fortsette å gjelde etter opphør av disse vilkårene og betingelsene uansett grunn: Ansvaret til Radisson Hospitality og deres rettighetshavere og partnere, restriksjoner for bruk, forslagsinnsendelse, brukerkommunikasjon, skadesløshet, gjeldende lover og fullstendig avtale.

Gjeldende lover

Disse vilkårene og betingelsene er underlagt loven i Belgia, uten hensyn til delstatens rettsbestemmelser. Du og Radisson Hospitality gir herved uttrykkelig samtykke til og underlegger dere den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Belgia for kjennelse eller overdragelse av eventuelle krav, søksmål eller tvister som oppstår fra disse vilkårene og betingelsene. Hvis du er forbruker i Den europeiske union og vi retter dette nettstedet mot ditt territorium. Ingenting i disse vilkårene og betingelsene skal hindre forbrukere fra å utøve sine rettigheter til å støtte seg på obligatoriske bestemmelser i lokal lovgivning eller (der det er påkrevd ved lokal lov) å dra nytte av jurisdiksjonen til dine nasjonale domstoler. Hvis noen del av disse vilkårene og betingelsene anses som ugyldige av en domstol med jurisdiksjon, vil ugyldigheten av denne delen ikke påvirke gyldigheten til de gjenværende delene av disse vilkårene og betingelsene, som ellers skal forbli i full kraft og effekt. Ingen avkall på noen av disse vilkårene og betingelsene skal anses som en videre eller fortsatt fraskrivelse av slike vilkår og betingelser eller andre vilkår eller betingelser.

Fullstendig avtale

Unntatt når det uttrykkelig angis i en særskilt melding eller fraskrivningsklausul lagt ut av eller på vegne av Radisson Hospitality på dette nettstedet, utgjør disse vilkårene og betingelsene, inkludert personvernerklæringen, den fullstendige avtalen mellom deg og Radisson Hospitality når det gjelder bruk av dette nettstedet og nettstedets innhold.