- Telefon, jobb

Personvernerklæring

Introduksjon

Vår langsiktige visjon er å være det foretrukne selskapet for gjester, eiere og talenter. Og fordi mennesker står sentralt i virksomheten vår, er vi klar over hvor viktig personvern og databeskyttelse er for alle våre gjester. 

Derfor er vi opptatt av å respektere og beskytte dine personvernrettigheter og dine valg, og til å behandle personopplysningene dine med den største forsiktighet under alle omstendigheter.

Vi har utformet personvernerklæringen vår for å gi deg innsyn i personvernpraksisen og personvernprinsippene våre i et format som er lett å forstå og lese. Hvis du er i tvil eller har spørsmål om dette dokumentet, kan du når som helst ta kontakt med DataProtection@radissonhotels.com.

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi behandler personopplysningene vi samler inn om deg: 

 • - når du foretar en reservasjon på et av våre hoteller,

 • - når du oppholder deg på et av våre hoteller,

 • - når du melder deg inn i lojalitetsprogrammet Radisson Rewards, eller

 • - når du bruker nettstedet vårt eller på annet vis samhandler med oss (f.eks. via sosiale medier)

Når du benytter deg av noen av våre tjenester og/eller ved å godta denne personvernerklæringen, f.eks. når du bestiller et hotellrom hos oss eller oppholder deg på et av våre hoteller, forstår og godtar du at vi vil samle inn og bruke personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Vær oppmerksom på at en egen personvernerklæring gjelder for alle personalrelaterte saker.

Radisson Hotel Group («Radisson», «vi», «oss» og «vår») er et internasjonalt hotellkonsern som driver og utvikler over 1100 hoteller i 95 land i Europa, Midtøsten, Afrika, Asia og Oseania under ni forskjellige varemerker.

Avhengig av hvem du er eller hvordan du samhandler med oss, behandles personopplysningene dine av ulike enheter i Radisson og/eller for ulike formål.

Radisson Hospitality Belgium SRL (se vedlegg 1 for kontaktinformasjon) er Radisson-enheten som fungerer som behandlingsansvarlig for alle reservasjons- og gjesteopplysninger, og driver blant annet et sentralt reservasjonssystem og administrerer Radissons markedsføringsaktiviteter. Selskapet opprettholder også en global database over gjester som har bodd på hoteller under Radissons varemerke. 

Radisson Loyalty Management SRL (se vedlegg 1 for kontaktinformasjon) er Radisson-enheten som driver lojalitetsprogrammet Radisson Rewards og relaterte aktiviteter, og er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger knyttet til dette programmet, dvs. medlemsopplysninger.

Når du bor på et av våre hoteller, vil det hotellet i tillegg behandle personopplysningene dine som selvstendig behandlingsansvarlig for sine egne formål. I den forbindelse er det viktig å merke seg at Radisson-porteføljen av hoteller omfatter leasede hoteller, administrerte hoteller og franchisehoteller, som alle drives under Radissons varemerke. Leasede og administrerte hoteller drives av en Radisson-enhet. Franchisehoteller drives av enheter som er atskilt fra Radisson. Franchisehoteller kan ha sin egen separate personvernerklæring.

Personopplysninger

Personopplysninger, eller personlig informasjon, betyr all informasjon eller deler av informasjon som kan identifisere deg direkte (f.eks. navnet ditt) eller indirekte (f.eks. gjennom e-postadressen eller telefonnummeret ditt). Personopplysninger kan blant annet omfatte navn, (e-post)adresse, telefonnummer, kredittkortinformasjon, reservasjonsdetaljer, preferanser, alder, kjønn eller yrke. Personopplysningene vi samler inn, og hvordan vi samler dem inn, avhenger av hvordan du samhandler med oss. Generelt sett behandler vi reservasjonsdata, gjestedata og medlemsdata: 

 • - Med reservasjonsdata menes all informasjon om en reservasjon som er foretatt på et av våre hoteller, uavhengig av hvilken bestillingskanal du har brukt (f.eks. via nettstedet vårt, appen vår, et nettbasert reisebyrå eller direkte med hotellet). Eksempler på reservasjonsopplysninger er kontaktinformasjon, reservasjonsopplysninger (reservasjonsnummer, hotellnavn, dato for oppholdet, pris, måltidsplan), personlige preferanser eller fakturerings-/økonomisk informasjon, 

 • - Med gjesteopplysninger menes all informasjon om deg som gjest som har oppholdt eller oppholder deg på et av våre hoteller. Gjestedata kan omfatte kontaktinformasjon, biografisk informasjon (f.eks. kjønn og fødselsdato), reservasjonshistorikk, personlige preferanser, krav og klager du har fremsatt eller preferanser for markedsføringskommunikasjon

 • - Med medlemsdata menes all informasjon om deg som registrert medlem av lojalitetsprogrammet Radisson Rewards. Medlemsopplysninger kan omfatte kontaktinformasjon, biografisk informasjon (f.eks. kjønn og fødselsdato), medlemsinformasjon (f.eks. nivå og status, antall bonuspoeng, poenginnløsning, innmeldingsdato og -kanal), reservasjonshistorikk, personlige preferanser eller medlemsprofil (f.eks. vanlig grunn for reising, oppholdets lengde, måltidsplan, bestillingskanal).

For en fullstendig oversikt over personopplysningene vi behandler om deg, samt våre interaksjonsspesifikke databehandlingsaktiviteter og behandlingsformålene våre, se «Liste over behandlingsaktiviteter for personopplysninger» i vedlegg 2.

Vi kan samle inn eller motta personopplysninger fra deg via nettstedet vårt, appen vår, sosiale mediekanaler, kundeservice eller når du oppholder deg på et av hotellene våre. Noen ganger gir du disse personopplysningene direkte til oss (f.eks. ved innsjekk eller utsjekking på et hotell, når du oppretter en konto, når du tar kontakt med oss), og noen ganger samler vi dem inn (f.eks. ved hjelp av informasjonskapsler for å forstå hvordan du bruker nettstedet og appen vår).

I noen tilfeller kan vi også motta personopplysninger om deg fra tredjepartskilder, for eksempel reisebestillingsplattformer, reisebyråer og/eller kredittkortleverandører.

Disse tredjepartskildene kan også omfatte offentlig tilgjengelige informasjonskilder. Vi kan især motta eller samle inn personopplysninger fra sosiale nettverk når du bruker innholdet vårt, eller fra nettbaserte plattformer når du skriver en vurdering av oppholdet ditt og/eller tjenestene våre (f.eks. på Tripadvisor.com, Booking.com, Google osv.). 

Vi behandler personopplysningene dine basert på følgende juridiske grunnlag, i henhold til gjeldende lovgivning:

 • - for å oppfylle forpliktelsene våre i henhold til en kontrakt med deg, eller for å iverksette tiltak før vi inngår en kontrakt med deg (f.eks. når du foretar en reservasjon hos oss eller oppretter en Radisson Rewards-konto),

 • - for å overholde en juridisk forpliktelse (f.eks. kan vi ved innsjekk være nødt til å samle inn dine personlige identifikasjonsopplysninger; ved utsjekking må vi oppbevare transaksjonsinformasjonen din for å overholde vår skatte- og finansrapportering),

 • - når det er i vår legitime forretningsinteresse å bruke personopplysningene dine (f.eks. for å drive, evaluere og forbedre organisasjonen vår, for å forebygge og beskytte oss og andre mot svindel, uautoriserte transaksjoner, krav og andre forpliktelser, for å sikre at selskapets retningslinjer og bransjestandarder overholdes),

 • - basert på ditt samtykke (f.eks. når du velger å abonnere på våre nyhetsbrev). 

Vår bruk av personopplysningene dine avhenger av hvem du er og hvordan du samhandler med oss. Klikk her for å se en liste over hvordan vi bruker personopplysningene dine, og hvilke grunner vi bruker for å gjøre det. (Vedlegg 2)

Vi vil kun behandle spesielle kategorier av personopplysninger (f.eks. etnisitet, helserelaterte opplysninger) når du ber oss om det (dvs. når vi har ditt uttrykkelige samtykke) eller i unntakstilfeller og der vi har et rettslig grunnlag for å gjøre det (f.eks. for å beskytte dine vitale interesser).

Ta kontakt med DataProtection@radissonhotels.com hvis du har spørsmål om hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene dine.

Du forstår og godtar at vi kan overføre personopplysninger til andre jurisdiksjoner hvis det er nødvendig for de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi vil i særdeleshet overføre personopplysningene dine til hotellene du har bestilt, som kan befinne seg i jurisdiksjoner som kanskje ikke har samme nivå av databeskyttelse som den jurisdiksjonen der personopplysningene dine opprinnelig ble samlet inn. Vi kan også overføre opplysningene dine til USA fordi hovedserverne våre befinner seg der. 

Når vi overfører personopplysningene dine til andre land eller jurisdiksjoner, vil vi beskytte opplysningene som beskrevet i denne personvernerklæringen og i samsvar med gjeldende lovgivning. Der det er påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning, vil vi inngå bindende kontraktsforpliktelser med mottakeren av opplysningene for å sikre dine personvernrettigheter. Dessuten vil vi varsle den kompetente tilsynsmyndigheten om dataoverføring og/eller dataoverføringsmekanismer der det er påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning.

Når det gjelder overføringer fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS») til USA og andre jurisdiksjoner utenfor EØS, implementerer vi standard kontraktsklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen, og andre egnede løsninger for å håndtere overføringer over landegrensene som kreves eller tillates i henhold til artikkel 46 og 49 i personvernforordningen. Ta kontakt med DataProtection@radissonhotels.com hvis du har spørsmål om hvilke sikkerhetstiltak vi har iverksatt for å beskytte personopplysningene dine når vi overfører dem (inkludert hvordan du kan få en kopi av eller konsultere disse sikkerhetstiltakene).

Når vi deler personopplysningene dine som beskrevet nedenfor, vil vi ta de nødvendige skritt for å sikre at eventuelle tredjepartsmottakere har implementert rimelige sikkerhetsmekanismer for å beskytte personopplysningene dine.

a. Vi utleverer ikke personopplysningene dine til tredjeparter for deres egne direkte markedsføringsformål.

Vi utleverer ikke personopplysningene dine til tredjeparter for deres egne direkte markedsføringsformål. Men hvis du ber oss om å dele personopplysningene dine med tredjepartsnettsteder eller -plattformer, for eksempel sosiale nettverk, kan disse tredjepartsnettstedene eller -plattformene potensielt bruke opplysningene dine til markedsføring.

b. Vi kan dele personopplysningene dine innenfor Radisson Hotel Group.

Det kan bli tatt tilgang til personopplysningene dine innad i Radisson. Dette betyr at vi kan dele personopplysningene dine på tvers av Radisson Hotel Group, som omfatter tilknyttede selskaper og datterselskaper. Tilgang vil alltid være kontrollert på grunnlag av behov for å vite, og vil bare bli gitt der det er nødvendig for å gi deg de tjenestene du har bedt om, eller for at vi skal kunne utføre nødvendige eller legitime funksjoner (inkludert drifts-, ledelses-, administrasjons-, tilsyns- eller evalueringsformål).

c. Vi kan dele personopplysningene dine med hoteller som drives under et Radisson-varemerke, og motsatt.

Vi kan dele personopplysningene dine med hoteller som drives under et Radisson-varemerke. Når du for eksempel reserverer et hotellrom, vil denne reservasjonen administreres sentralt av Radisson Hospitality Belgium SRL og deretter deles med hotellet du har bestilt, slik at de kan ta imot deg og administrere kontraktsforholdet med deg (fakturering, betaling, bestillingsadministrasjon osv.). Hvis du er Radisson Rewards-medlem eller en tilbakevendende gjest, vil vi dele kontoopplysningene dine med hotellet du oppholder deg på, slik at de kan gi deg gevinstene som er knyttet til medlemsstatusen din, eller forenkle innsjekken din. På samme måte kan hoteller som opererer under et Radisson-varemerke, dele personopplysningene dine med oss, for eksempel når du bestiller direkte hos hotellet, har spesielle ønsker eller sender inn en klage til hotellet.

Som nevnt ovenfor består Radisson-porteføljen av hoteller som leases og administreres og av franchisehoteller. 

 • - Leasede og administrerte hoteller drives av Radisson eller et av dets tilknyttede selskaper. Datadelingen med leasede og administrerte hoteller forblir vanligvis innenfor Radisson Hotel Group, som driver hotellene.  

 • - Franchisehoteller drives derimot av tredjeparter som er atskilt fra Radisson. Derfor deles personopplysningene dine med slike tredjeparter innenfor rammen av deres franchiseavtaler med Radisson.

d. Vi kan dele personopplysningene dine med eiere av Radisson-administrerte hoteller.

Administrerte hoteller drives av Radisson, men tilhører tredjepartseiere. Innenfor rammen av kontraktsforholdet deres kan noen av personopplysningene dine bli delt med eierne i henhold til en avtale om felles behandlingsansvar, eller de kan bli overført til dem i egenskap av uavhengige behandlingsansvarlige. 

Vi deler opplysninger med eiere av Radisson-administrerte hoteller hovedsakelig for å opprettholde hotellets regnskapssystem, inkludert, men ikke begrenset til, regnskapsbøker, gjesteopplysninger og kundekontor-opplysninger. 

Du kan be om mer informasjon om forholdet mellom Radisson og eierne av Radisson-administrerte hoteller, samt navnet på disse eierne, ved å ta kontakt med DataProtection@radissonhotels.com.

 

e. Vi kan dele personopplysningene dine med våre betrodde tredjepartsleverandører som kan behandle dem på våre vegne.

Vi bruker klarerte tredjeparter til å utføre en rekke forretningsaktiviteter på våre vegne. Vi gjør alltid vårt beste for å sikre at alle tredjeparter vi samarbeider med, holder personopplysningene dine sikre. Vi gir dem kun den informasjonen de trenger for å utføre tjenesten, og vi krever at de ikke bruker personopplysningene dine til andre formål.  Vi kan for eksempel overlate tjenester som krever behandling av personopplysningene dine til:

 • Leverandører som tilbyr kundebehandling i forbindelse med reservasjoner, klagebehandling og/eller lojalitetsaktiviteter,

 • - Tredjeparter som bistår og hjelper oss med å levere digitale tjenester (f.eks. innsjekk og utsjekking på nett), identitetshåndtering eller vurderinger, anmeldelser og spørreundersøkelser,

 • - Reklamebyråer, markedsføringsbyråer, digitale byråer og sosiale medier-byråer som hjelper oss med å levere reklame, markedsføring og kampanjer og analysere effektiviteten av disse,

 • - Tredjeparter som bistår og hjelper oss med å levere IT-tjenester, for eksempel plattformleverandører, hostingtjenester, vedlikehold og support på databasene våre samt på programvaren og applikasjonene våre,

 • - Leverandører av betalingstjenester og kredittopplysningsbyråer med det formål å vurdere kredittscoren din og verifisere opplysningene dine der dette er en betingelse for å inngå en kontrakt med deg,

 • - Advokater, revisorer, finansrådgivere og andre tredjeparts tjenesteleverandører i forbindelse med deres tjenester til Radisson. 

f. Vi kan også utlevere personopplysningene dine til andre tredjeparter

Hvis Radisson eller deler av Radissons eiendeler kjøpes opp av en tredjepart, vil personopplysninger vi har knyttet til disse eiendelene være en av de overførte eiendelene. I slike tilfeller vil personopplysningene dine bli behandlet av kjøperen som opptrer som ny behandlingsansvarlig, og dennes personvernerklæring vil regulere behandlingen av personopplysningene dine.

Vi kan også dele personopplysningene dine med partnere i lojalitetsprogrammet Radisson Rewards når du velger å løse inn poengene dine hos en av dem.

Vi kan til slutt utlevere personopplysningene dine til regulatoriske, lovbestemte, statlige eller andre relevante myndigheter, byråer eller organer og bransjeregulatorer, og enhver annen person som Radisson er tvunget til, pålagt av eller tillatt å gjøre dette i henhold til lover, regler eller forskrifter, rettslige prosesser eller rettstvister, eller til enhver person i henhold til pålegg fra en kompetent domstol eller tilsvarende rettslig prosess.

Vi beskytter personopplysningene dine og iverksetter rimelige sikkerhetstiltak, inkludert fysiske (f.eks. sikrede arkivskap), tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot uautorisert eller ulovlig behandling og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade.

I særdeleshet bruker vi datanettverk og -systemer som er beskyttet av bransjestandardiserte sikkerhetstiltak, og vi bruker sikre protokoller over uklarerte nettverk for å beskytte overføringen av personopplysningene dine. Tilgang til denne informasjonen gis kun til autoriserte personer for legitime forretningsformål.

I tillegg er tilgangen til personopplysningene dine begrenset til ansatte og tjenesteleverandører etter behov. 

Selv om vi alltid prøver å beskytte våre systemer, nettsteder, operasjoner og informasjon mot uautorisert tilgang, bruk, endring og avsløring, kan vi på grunn av Internett som et åpent globalt kommunikasjonsmedium og andre risikofaktorer ikke garantere at informasjon, under overføring eller lagring i våre systemer, vil være helt sikker mot inntrenging fra andre.

Ta kontakt med DataProtection@radissonhotels.com hvis du har spørsmål om hvordan vi beskytter personopplysningene dine.

Vi oppbevarer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppnå behandlingsformålene som er beskrevet i vår «Liste over behandlingsaktiviteter for personopplysninger».

Dette betyr for eksempel at vi ikke lenger lagrer personopplysningene dine når vårt (kontraktsmessige) forhold til deg opphører, med mindre videre lagring er tillatt eller påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning. 

For å bestemme lagringsperioden for personopplysningene dine tar vi hensyn til flere kriterier, blant annet:

 • - Formålet med å oppbevare personopplysningene dine,

 • - Våre juridiske og regulatoriske forpliktelser i forhold til disse personopplysningene, for eksempel eventuelle økonomiske rapporteringsforpliktelser,

 • - Om vårt forhold til deg er pågående (for eksempel om du har en aktiv medlemskonto, om du fortsetter å motta markedsføringskommunikasjon, eller om du regelmessig besøker nettstedet eller appene våre),

 • - Eventuelle spesifikke forespørsler fra deg om sletting av personopplysningene dine, og

 • - Våre legitime interesser i forhold til å forvalte våre egne rettigheter, for eksempel forsvar mot eventuelle krav.

Når vi ikke lenger trenger å bruke personopplysningene dine, fjernes de fra systemene og registrene våre, eller anonymiseres slik at du ikke lenger kan identifiseres ut fra dem.

Dine personvernrettigheter

EUs personvernforordning (GDPR) gir deg spesifikke rettigheter, oppsummert nedenfor, som du i prinsippet kan utøve gratis, med forbehold om lovbestemte unntak. Disse rettighetene kan være begrenset, for eksempel hvis oppfyllelse av forespørselen din vil avsløre personopplysninger om en annen person, eller hvis du ber oss om å slette opplysninger som vi etter loven skal beholde eller som vi har overbevisende legitime grunner til å beholde. 

Generelt sett har du følgende rettigheter:

 • - Informasjon. Du har rett til å få tydelig, åpen og lett forståelig informasjon om hvordan vi bruker personopplysningene dine, og om rettighetene dine. Det er derfor vi gir deg informasjonen i denne personvernerklæringen,

 • - Korrigering. Du har rett til å kreve at ufullstendige eller unøyaktige personopplysninger som vi behandler om deg, rettes,

 • - Sletting. Du har rett til å be om at vi sletter personopplysninger som vi behandler om deg, med visse unntak, for eksempel hvis vi må beholde personopplysningene dine for å overholde en juridisk forpliktelse,

 • - Trekke tilbake samtykke. I tilfeller hvor vi baserer oss på ditt samtykke, kan du når som helst og på eget initiativ trekke tilbake dette samtykket ved å logge inn på medlemskontoen din på nettstedet vårt (hvis du har en slik konto), for kommersiell kommunikasjon direkte ved å klikke på «avslutt abonnementet» i e-posten eller ved å ta kontakt med oss på DataProtection@radissonhotels.com. Tilbaketrekking av samtykket ditt vil ikke påvirke lovligheten av innsamlingen og behandlingen av opplysningene dine basert på samtykket ditt frem til det øyeblikket du trekker tilbake samtykket. Vær oppmerksom på at vi kan ha andre juridiske grunner for behandling av dataene dine til andre formål, for eksempel de som er angitt i denne personvernerklæringen.

 • - Tilgang. Med visse unntak har du rett til å få tilgang til og be om en kopi av personopplysningene vi behandler om deg, som vi vil gi deg i elektronisk og/eller skriftlig form, eller muntlig der gjeldende lover tillater det. Der det er tillatt i henhold til gjeldende lover, kan vi kreve et rimelig gebyr for denne innsynsbegjæringen, 

 • - Begrensning. Du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine på bestemte vilkår; 

 • - Portabilitet. Du har rett til å be om at vi overfører personopplysningene vi har om deg til deg eller til en annen behandlingsansvarlig på bestemte vilkår,

 • - Innsigelse. Under visse omstendigheter som er beskrevet i personvernlovgivningen, spesielt når vi behandler personopplysninger basert på vår berettigede interesse, kan du protestere mot behandlingen av personopplysningene dine, inkludert når personopplysningene dine behandles for direkte markedsføringsformål. 

Du kan utøve de ovennevnte rettighetene, der det er aktuelt, ved å ta kontakt med DataProtection@radissonhotels.com. Vi vil svare på alle dine forespørsler om å utøve disse rettighetene innen den perioden som er fastsatt i gjeldende lovgivning. Etter eget skjønn kan vi kreve at du dokumenterer identiteten din før du oppgir den forespurte informasjonen. Dette er for å sikre at personopplysningene dine kun utleveres til deg. Det er ikke sikkert at vi kan håndtere forespørselen din på riktig måte hvis du velger å ikke gi oss de personopplysningene vi trenger for å håndtere forespørselen din. Hvis du er bosatt i EØS-området og ikke er fornøyd med måten vi har håndtert forespørselen din på, eller for brudd på gjeldende personvernlovgivning, kan du sende inn en klage eller et krav til en kompetent tilsynsmyndighet (for eksempel til tilsynsmyndigheten i landet eller markedet der du bor). 

Du kan kontrollere om du vil motta direkte markedsføring fra oss (f.eks. markedsføring som vi kan sende elektronisk, som reklame-e-post). I visse markeder må du gi oss ditt samtykke før du mottar markedsføringskommunikasjon. Vi kan for eksempel be deg om å krysse av for at du samtykker til å motta «nyheter via e-post og kommersielle tilbud». I alle markeder kan du når som helst velge å ikke motta slik kommunikasjon. Hvis du ikke lenger ønsker å motta markedsføringskommunikasjon eller stå på en adresseliste du tidligere har abonnert på, kan du følge avmeldingskoblingen i den aktuelle kommunikasjonen.

Forpliktelser

Vi forventer at du kun kommuniserer personopplysninger om deg selv til oss. Hvis du også kommuniserer personopplysninger om andre personer til oss, må du sørge for at du overholder alle juridiske forpliktelser som kan gjelde for din levering av informasjonen til oss, og at du tillater oss, der det er nødvendig, å bruke, behandle og overføre denne informasjonen. Hvis du bruker et kredittkort som ikke er utstedt til deg, bekrefter du at kredittkortinnehaveren har samtykket til bruk av kredittkortet sitt i forbindelse med kjøpet ditt og har samtykket til at Radisson kan samle inn, bruke og utlevere personopplysningene deres med det formål å behandle bestillingen din. 

Vi forventer også at personopplysningene du gir oss, er korrekte, og at du umiddelbart informerer oss hvis personopplysningene dine må oppdateres.

Barn

Vi samler ikke bevisst inn eller ber om personopplysninger fra personer under 18 år (eller mindreårige, avhengig av land), og vi tillater heller ikke bevisst at slike personer bestiller rom på et av våre hoteller. I tilfelle vi blir klar over at vi har innhentet personopplysninger fra et barn under 18 år uten foreldrenes samtykke, vil denne informasjonen umiddelbart bli fjernet. 

Hvis du mener at vi har eller kan ha informasjon fra eller om et barn under 18 år, ber vi deg om å ta kontakt med oss på DataProtection@radissonhotels.com.

Endringer

Vi kan fra tid til annen oppdatere denne personvernerklæringen. Vi vil varsle deg om eventuelle vesentlige endringer ved å legge dem ut her eller ved å varsle deg gjennom andre egnede kommunikasjonskanaler som vi vanligvis bruker overfor deg. Eventuelle endringer i denne personvernerklæringen trer i kraft umiddelbart etter at endringene er lagt ut på dette nettstedet, med mindre annet er angitt.

Personvernerklæringen ble sist endret 7. juni 2023. For en utskriftsvennlig versjon, klikk her

Vedleggsdokumenter

Radisson Hospitality Belgium SRL er Radisson-enheten som opptrer som behandlingsansvarlig for alle reservasjonsdata og gjestedata. Den er ansvarlig for Radissons sentrale reservasjonssystem og administrerer Radissons markedsføringsaktiviteter. Selskapet opprettholder også en global database over gjester som har bodd på hoteller under Radissons varemerke. Radisson Hospitality Belgium SRL er et selskap som er stiftet i henhold til belgisk lov, registrert i den belgiske Crossroads Bank for Enterprises med organisasjonsnummer 0442.832.318, med hovedkontor på Avenue du Bourget 44, B-1130 Brussel, telefonnummer: +32 2 702 9200, e-post: DataProtection@radissonhotels.com.

Radisson Loyalty Management SRL er Radisson-enheten som fungerer som behandlingsansvarlig for alle medlemsdata. Den er ansvarlig for administrasjonen av lojalitetsprogrammet Radisson Rewards og relaterte aktiviteter. Radisson Loyalty Management SRL er et selskap som er stiftet i henhold til belgisk lov, registrert i den belgiske Crossroads Bank for Enterprises med organisasjonsnummer 0766.994.341, med hovedkontor på Avenue du Bourget 44, B-1130 Brussel, telefonnummer: +32 2 702 9200, e-post: DataProtection@radissonhotels.com.

Leasede og administrerte Radisson-eiendommer. Når du bor på et av våre leasede eller administrerte hoteller, kan personopplysningene dine også behandles uavhengig av den juridiske enheten Radisson driver hotellet («hotelloperatøren»). Hotelloperatører varierer fra land til land og/eller hotell, men er alltid tilknyttet Radisson Hospitality Belgium SRL og Radisson Hotel Group. Det nøyaktige navnet og kontaktinformasjonen til de juridiske enhetene i Radisson som opptrer som hotelloperatører kan fås på forespørsel til DataProtection@radissonhotels.com. Vær oppmerksom på at franchisehoteller drives av enheter som er atskilt fra Radisson, og at franchisehoteller kan ha sin egen personvernerklæring.