Radisson Hotel Groups personvernerklæring

Erklæringens omfang

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Radisson Hospitality Belgium BV/SRL («vi» eller «oss») innhenter, bruker, benytter seg av eller på andre måter behandler en enkeltpersons personopplysninger. Denne personvernerklæringen gjelder globalt, men det kan hende at noen spesifikke bestemmelser i erklæringen ikke gjelder for deg avhengig av hvor du bor.

I enkelte situasjoner som beskrives i denne personvernerklæringen skal hotellet der du har bestilt og/eller oppholdt deg på også behandle dataene dine som (felles eller eneste) databehandler. Hotellet vil være eneansvarlig for behandlingsaktiviteter som det alene er databehandler for.

Radisson Hospitality Belgium BV/SRL er et selskap registrert under belgisk lov, registrert i Belgian Crossroads Bank for Enterprises med firmanummer 0442.832.318, registrert hovedkontor og kontorer på Avenue du Bourget 44, B-1130 Brussel i Belgia og telefonnummer: +32 2 702 9200. For spørsmål, kommentarer eller problemstillinger vedrørende personvern og/eller databeskyttelse, kan du også sende en e-post til dataprotection@radissonhotels.com

Vi tar personvernet til våre brukere og kunder svært alvorlig.

Denne personvernerklæringen er ment å informere deg om hvordan vi samler inn, definerer og bruker personopplysningene du gir oss når du bruker nettstedene og mobilappene våre eller når du benytter deg av våre hotelltjenester. Sett av et øyeblikk til å lese nøye gjennom denne personvernerklæringen. Vær oppmerksom på at hvis du planlegger å sende andres personopplysninger til oss, for eksempel hvis du foretar en bestilling på deres vegne, kan du bare gi oss denne personens opplysninger med deres samtykke og etter at de har fått tilgang til informasjon om hvordan vi bruker deres opplysninger, inkludert formålene som angis i denne personvernerklæringen.

DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN INNEHOLDER EN BESKRIVELSE AV DINE PERSONVERNRETTIGHETER, INKLUDERT RETTEN TIL Å MOTSETTE DEG NOEN AV BEHANDLINGSAKTIVITETENE VI UTFØRER. VÆR OPPMERKSOM PÅ AT DINE RETTIGHETER SOM PERSONEN OPPLYSNINGENE GJELDER KAN VARIERE AVHENGIG AV HVOR DU BOR.

EUS PERSONVERNLOVER KREVER AT VI ER SPESIFIKKE MED HENSYN TIL ÅRSAKENE OG DET RETTSLIGE GRUNNLAGET FOR AT VI BRUKER PERSONOPPLYSNINGENE DINE. FØLGELIG, UTELUKKENDE I HENHOLD TIL EUS PERSONVERNLOV, BESKRIVER OPPLYSNINGENE NEDENFOR HVILKE TYPER DATA VI BEHANDLER, HVOR VI FÅR DATAENE FRA, GRUNNLAGET VI STØTTER OSS PÅ FOR Å UTFØRE SLIK BEHANDLING OG HVEM VI KAN DELE DATAENE MED. MED UNNTAK AV AVSNITTENE OM BEHANDLEDE DATAKATEGORIER SOM FREMSETTES I OPPLYSNINGENE UNDER, ER DET INGENTING SOM SKAL BINDE OSS MED HENSYN TIL VÅRE BRUKERE UTENFOR EU.

Landsspesifikke bestemmelser 

Vær oppmerksom på at det kan være lokale variasjoner i denne personvernerklæringen, for å overholde lokal lovgivning.

Spesielt kan det forekomme lokale avvik innenfor EU. I så fall bør du ta kontakt med hotellets resepsjonssjef for mer informasjon eller ta kontakt med oss på dataprotection@radissonhotels.com. Hvis du har spørsmål om enkelthotellers praksis eller informasjonen de har, kan du ta kontakt med hotellet direkte.

Definisjoner

Behandlingsansvarlig: Den fysiske eller juridiske person, myndighet, byrå eller annet organ som, alene eller i fellesskap med andre, bestemmer formålene og midlene for behandling av personopplysninger.

EUs personvernlov: Europaparlamentets og Europarådets forordning 2016/679 av 27. april 2016, om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri bevegelighet for slike opplysninger (GDPR), samt enhver lovgivning og/eller regelverk som gjennomføres eller opprettes i henhold til GDPR og e-Privacy-lovgivningen, eller som endrer, erstatter, gjeninnfører eller konsoliderer noen av dem, og alle andre nasjonale gjeldende lover som gjelder for behandling av personopplysninger og personvern.

Databehandler: En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, etat eller annet organ som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig.

Mottaker: En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, etat eller et annet organ som personopplysningene deles med, enten det er en tredjepart eller ikke.

Tredjepart: En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, etat eller et annet organ enn den registrerte, behandlingsansvarlig, databehandleren og personer som, under direkte myndighet fra behandlingsansvarlig eller databehandleren, har autorisasjon til å behandle personopplysninger.

Tilsynsmyndighet: En uavhengig offentlig myndighet som er opprettet av en medlemsstat i samsvar med artikkel 51 i GDPR. 

Personopplysninger: All informasjon som er knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person («Registrert person»). En identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres direkte eller indirekte, spesielt ved henvisning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsdata, en nettbasert identifikator eller en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske personens fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

Behandling: Enhver handling eller sett av handlinger som utføres på personopplysninger eller sett med personopplysninger, enten ved hjelp av automatiserte midler som f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultasjon, bruk, deling ved overføring, formidling eller på annen måte tilgjengeliggjøring, justering eller kombinasjon, begrensning, sletting eller destruksjon. 

Privacy Shield: Det juridiske rammeverket for EU-USA og Sveits-USA, utviklet av amerikanske Department of Commerce, EU-kommisjonen og den sveitsiske administrasjonen for å støtte transatlantisk handel ved å gi bedrifter på begge sider av Atlanterhavet en mekanisme for å overholde kravene til databeskyttelse ved overføring av personopplysninger fra EU og Sveits til USA.

Radisson Hotel Group: Radissons administrative enheter, inkludert, men ikke begrenset til Radisson Hospitality Belgium SPRL/BVBA samt hotellene som drives under Radisson Hospitality-merker (inkludert, men ikke begrenset til Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Collection, Park Plaza og Park Inn) og deres tilknyttede enheter.

Standard kontraktsvilkår: Sett med standard kontraktsbetingelser for overføringer som er vedtatt av EU-kommisjonen for internasjonal overføring av personopplysninger. 

Brudd på personvern: Et sikkerhetsbrudd som fører til utilsiktet eller ulovlig destruksjon, tap, endring, uautorisert deling av eller tilgang til personopplysninger som er overført, lagret eller på andre måter behandlet.

Hotellbestillingsprosess

1. Hotellbestillingsprosess 

I forbindelse med bestillingsprosessen, uavhengig av om den utføres på nett på et av våre merkenettsteder, via en nettbasert bestillingskanal, et reisebyrå, vår telefonsentral eller direkte på hotellet, behandler vi personopplysningene dine med det formål å (i) gjøre det mulig for deg å reservere et rom på ditt valgte hotell, (ii) kontrollere tilgjengeligheten på hotellet samt å administrere bestillingen, (iii) sende deg en bestillingsbekreftelse og (iv) sende deg e-poster før ankomst. Du kan stoppe utsendelsen av e-poster før ankomst når som helst ved å klikke på lenken til abonnementsoppsigelse i e-postene som sendes til deg. 

Behandlede datakategorier 

Adresse, bestillingsinformasjon (inkludert reservasjonsnummer), dato for ankomst og avreise, e-postadresse, fornavn/etternavn, fornavn/etternavn på voksne medreisende, betalingskorttype, -nummer og utløpsdato, medlemsnummer i Radisson Rewards, telefonnummer, tittel 

Datakilde

Avhenger av hvilken bestillingsmekanisme som brukes:

- Direkte fra deg via bestillingsskjemaet på nett
- Gjennom den nettbaserte bestillingskanalen du brukte under bestillingen 
- Fra reisebyrået 
- Fra telefonsentralen vår 
- Fra Radisson-hotellet du bestilte direkte på

Behandlingsårsak

Behandling er nødvendig for å kunne inngå og oppfylle en kontrakt.

Datamottakere 

- Ditt valgte Radisson-hotell
- Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
- IT-tjenesteleverandører som var involvert i den (nettbaserte) bestillingsprosessen
- IT-tjenesteleverandører
- Leverandøren av e-posttjenester

2. Avbrutt eller ufullstendig bestillingsprosess på nett (forlatt handlekurv)

Når du foretar en bestilling på nett og ikke klarer å fullføre bestillingsprosessen av en eller annen grunn, behandler vi personopplysningene dine for å gjøre det enkelt for deg å fortsette bestillingsprosessen ved å sende deg en e-post med en lenke til bestillingsskjemaet på nett, ferdig utfylt med de dataene du allerede hadde oppgitt i skjemaet.

Behandlede datakategorier

Adresse, dato for ankomst og avreise, e-postadresse, fornavn/etternavn, fornavn/etternavn på voksne medreisende, betalingskorttype, -nummer og utløpsdato, medlemsnummer i Radisson Rewards, telefonnummer, tittel

Datakilde

Direkte fra deg via bestillingsskjemaet på nett

Behandlingsårsak

Det er i Radisson Hotel Groups legitime interesse som bedrift å reaktivere en avbrutt eller ufullstendig bestillingsprosess. I denne forbindelse vil Radisson Hotel Groups forretningsinteresser gå foran dine.

Datamottakere

- Leverandøren av e-posttjenester
- Leverandør av målrettede annonser

3. Spørreundersøkelse om gjesters tilfredshet

Vi kan sende deg tilfredshetsundersøkelser på e-post under eller etter oppholdet ditt, slik at vi kan måle kvaliteten på hotellene. Du kan stoppe utsendelsen av spørreundersøkelser på e-post når som helst ved å klikke på lenken til abonnementsoppsigelse i e-postene som sendes til deg.

Behandlede datakategorier

Bostedsland, ankomst- og avreisedato, e-postadresse, fornavn/etternavn, nasjonalitet, medlemsnummer i Radisson Rewards, informasjon om oppholdet

Datakilde

Avhenger av hvilken bestillingsmekanisme som brukes:

- Direkte fra deg via bestillingsskjemaet
- Gjennom den nettbaserte bestillingskanalen du brukte under bestillingen
- Fra reisebyrået
- Fra telefonsentralen vår
- Fra Radisson-hotellet du bestilte direkte på

Behandlingsårsak

Behandling er nødvendig for å sikre og følge opp din kontrakt med oss.

Datamottakere

- Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
- Leverandør av tilfredshetsundersøkelse

4. Analyse av e-poster i serviceøyemed

Når det gjelder servicerelaterte e-poster, herunder e-poster med spørreundersøkelser om gjesters tilfredshet og utsendelse av e-poster vedrørende bestillingen din før ankomst, kan vi behandle og innhente personopplysningene dine, og spesielt hvorvidt du har åpnet eller handlet ut ifra en e-post med serviceinformasjon, i analyseøyemed for å kunne måle klikkfrekvensen og forbedre innholdet i e-postene våre. Du kan stoppe utsendelsen av e-poster når som helst ved å klikke på lenken til abonnementsoppsigelse i e-postene som sendes til deg.

Informasjonen under beskriver hvilke typer data vi behandler for dette formålet, hvor vi får dataene fra, grunnlaget vi støtter oss på for å utføre slik behandling og hvem vi kan dele dataene med.

Behandlede datakategorier

E-postadresse, klikking i e-poster, åpning av e-poster, fornavn/etternavn, medlemsnummer i Radisson Rewards

Datakilde

Fra vår leverandør av e-postanalyse

Behandlingsårsak

Det er i Radisson Hotel Groups legitime forretningsinteresse å forstå hvordan gjestene klikker på e-postene sine, for å avgjøre om det er nødvendig med forbedringer. I denne forbindelse vil Radisson Hotel Groups forretningsinteresser gå foran dine.

Datamottakere

- Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
- IT-tjenesteleverandører
- Leverandør av e-postanalyse

Hotellgjester

1. Inn- og utsjekk på hotellet

Når du bor på ditt valgte hotell, innhenter og behandler vi personopplysningene dine med det formål å (i) registrere ankomsten og avreisen din fra hotellet, (ii) gi deg et nøkkelkort til rommet eller la deg å bruke mobilen som romnøkkel, (iii) innhente kredittkortgaranti eller depositum for hotellet for å sikre betaling av oppholdet, (iv) administrere (og arkivere) hotellregistreringskortet ditt, (v) opprette eller oppdatere profilen din i hotelladministrasjonssystemet vårt, (vi) vurdere om du er kvalifisert for en romoppgradering og administrere dette hvis det er aktuelt, (vii) håndtere betaling av oppholdet ditt, (viii) opprette, skrive ut eller sende en faktura for oppholdet ditt og (ix) betale provisjon til reisebyrået ditt (hvis aktuelt).

Hvis du har bestilt et rom på et av våre hoteller og ikke møter opp eller avbestiller på ankomstdagen du har angitt, behandler vi personopplysningene dine med det formål å (i) avbestille oppholdet ditt og eventuelle andre reservasjoner du måtte ha gjort og (ii) administrere, behandle og gjøre opp eventuelle utestående beløp.

Behandlede datakategorier

Adresse, bestillinger (hotell, restaurant, arrangementer, teater osv.), dato for ankomst og avreise, e-postadresse, fornavn/etternavn, fornavn/etternavn på voksne medreisende, betalingskorttype, -nummer og utløpsdato, medlemsnummer i Radisson Rewards, telefonnummer, tittel

Datakilde

Avhenger av hvilken bestillingsmekanisme som brukes:

- Direkte fra deg via bestillingsskjemaet
- Gjennom den nettbaserte bestillingskanalen du brukte under bestillingen
- Fra reisebyrået
- Fra telefonsentralen vår
- Fra Radisson-hotellet du bestilte direkte på
- Direkte fra deg via hotellets registreringskort

Behandlingsårsak

Behandling er nødvendig for at vil skal kunne oppfylle kontrakten din med oss.

Datamottakere

- Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
- IT-tjenesteleverandører
- Reisebyrået ditt, hvis aktuelt

2. Rapporter om kredittgrenser

For å sikre betaling fra alle gjester som bor på et hotellrom, blir hver hotellgjest bedt om et kredittkort eller depositum ved ankomst. For å sikre at du ikke overskrider kredittgrensen under oppholdet ditt, produserer vi en kredittgrenserapport flere ganger om dagen for å kontrollere at kredittgrensen ikke er overskredet. Disse kredittgrenserapportene kan inneholde personopplysninger om deg. Vær oppmerksom på at under begrensede omstendigheter kan disse kredittgrenserapportene være gjenstand for en av våre interne finansrevisjoner og kan derfor være tilgjengelige for medlemmer av vår avdeling for internrevisjon, for å sikre at hotellene våre følger retningslinjene for Radisson Hotel Group internt.

Behandlede datakategorier

Ankomst- og avreisedato, fornavn/etternavn, betalingskorttype, -nummer og utløpsdato

Datakilde

Avhenger av hvilken bestillingsmekanisme som brukes:

- Direkte fra deg via bestillingsskjemaet
- Gjennom den nettbaserte bestillingskanalen du brukte under bestillingen
- Fra reisebyrået
- Fra telefonsentralen vår
- Fra Radisson-hotellet du bestilte direkte på
- Direkte fra deg via hotellets registreringskort

Behandlingsårsak

Behandling er nødvendig for å sikre oppfyllelse av kontrakten din med oss.

Datamottakere

- Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
- IT-tjenesteleverandører

3. Hotellopphold

Når du bor på et av hotellene våre, legger vi vekt på å gjøre oppholdet ditt så hyggelig som mulig. I denne anledning må vi behandle personopplysningene dine for å kunne tilby bestemte tjenester under oppholdet. Disse tjenestene inkluderer (i) rengjøring og vedlikehold, (ii) returnering av ting du har mistet eller glemt og/eller (iii) administrere dine og dine medreisendes preferanser, for eksempel kostholdsbehov og putetype, for å gi deg bedre service under oppholdet hos oss.

Behandlede datakategorier

Adresse, forbruksvaner, ankomst- og avreisedato, kostholdsbehov, e-postadresse, fornavn/etternavn, fornavn/etternavn til voksne medreisende, andre preferanser, betalingsinformasjon (for å kunne returnere ting du har mistet eller glemt), telefonnummer

Datakilde

Avhenger av hvilken bestillingsmekanisme som brukes:

- Direkte fra deg via bestillingsskjemaet
- Gjennom den nettbaserte bestillingskanalen du brukte under bestillingen
- Fra reisebyrået
- Fra telefonsentralen vår
- Fra Radisson-hotellet du bestilte direkte på
- Direkte fra deg under oppholdet på hotellet

Behandlingsårsak

Det er i Radisson Hotel Groups legitime interesse som bedrift å organisere sine daglige vedlikeholdsaktiviteter for hotellene, tilpasse tjenestene som tilbys og/eller kunne identifisere eieren av en gjenstand som er mistet eller glemt. Med hensyn til de begrensede personopplysningene som er behandlet og delt for slike formål, skal Radisson Hotel Groups forretningsinteresser gå foran dine.

Datamottakere

- Hotellpersonale, inkludert rengjøring, vedlikehold, resepsjon og/eller annet berørt hotellpersonell
- Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
- IT-tjenesteleverandører
- Leverandører av leverings- eller budtjenester (for å kunne returnere ting du har mistet eller glemt)

4. Tilleggstjenester og fasiliteter for hotellgjester

På mange av hotellene våre kan du benytte deg av tilleggstjenester og fasiliteter som f.eks. frokost, romservice, minibar, basseng, restauranter og barer, spabehandlinger, vaskeritjenester, parkering, taxiforespørsler, gratis Wi-Fi, osv. Når du benytter deg av tilleggstjenester eller fasiliteter på et av hotellene, kan personopplysningene dine behandles for å (i) administrere bestillingen og bruken av slike tilleggstjenester og/eller fasiliteter, (ii) administrere eventuelle forhåndsbestillinger av tilleggstjenester og/eller fasiliteter til mappen din, (iii) tilpasse tilbakevendende gjesters ankomst til hotellet og valg av fasiliteter og funksjoner på rommet samt (iv) administrere de utgiftene som påløper for slike tilleggstjenester og/eller fasiliteter.

Behandlede datakategorier

Forbruksvaner, adresse, dato for ankomst og avreise, kostholdsbehov, e-postadresse, fornavn/etternavn, fornavn/etternavn på voksne medreisende, betalingskorttype, -nummer og utløpsdato, medlemsnummer i Radisson Rewards, tittel

Datakilde

- Direkte fra deg via bestillingsskjemaet på nett
- Gjennom den nettbaserte bestillingskanalen du brukte under bestillingen
- Fra reisebyrået
- Fra telefonsentralen vår
- Direkte fra deg via hotellets registreringskort
- Direkte fra deg når du kommer med ekstra forespørsler om tjenester/fasiliteter i hotellresepsjonen eller hos conciergen
- Gjennom bestillingsplattformen for tilleggstjenester og fasiliteter

Behandlingsårsak

Behandling er nødvendig for å kunne inngå og oppfylle kontrakten.

Datamottakere

- Hotellpersonale, inkludert resepsjonen, romservice, og/eller annet berørt hotellpersonale
- Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
- IT-tjenesteleverandører

Lojalitetsprogrammer

1. Radisson Rewards

Radisson Rewards er et globalt hotellbonusprogram som gjelder for alle hotellene i Radisson Hotel Group og som er tilgjengelig for gjester som bor på hotellene og for våre profesjonelle samarbeidspartnere, uavhengig av om de profesjonelle bestillerne har opphold som gjester eller bestiller på vegne av andre. Radisson Rewards-programmet administreres av Radisson Hospitality Belgium BV/SRL. Radisson Rewards-programmet gir deg en rekke fordeler under hotelloppholdet. Det lar deg samle Radisson Rewards-poeng når du bor på hotellene våre og når du foretar kjøp fra våre utvalgte partnere. I slike sammenhenger kan vi behandle personopplysningene dine for å kunne i) opprette Radisson Rewards-profilen din på nett, herunder sende deg en aktiveringslenke på e-post, ii) gi deg informasjon om Radisson Rewards-poengene dine, iii) registrere bestillingene og overføre poengene til medlemskortet ditt, iv) informere deg om premier når du oppnår et bestemt poengnivå og v) informere deg om eventuelle endringer i Radisson Rewards-programmet.

Behandlede datakategorier

Fornavn/etternavn, hilsen (tittel), kjønn, fødselsdato, fysisk adresse, land, region, by, nasjonalitet, språk, e-post, hotelloppholdsinformasjon, Radisson Rewards-nummer, inntjeningspreferanser, IATA/TIDS/CLIA/TRUE-nummer i tilfelle reisebyrå, selskapsinformasjon der det er relevant, telefonnummer, passord, Velg din måte, favoritthotell og -rom, vanlig grunn for reise, antall barn, dokumenttype, dokumentnummer, utstedelsesdato for dokument, utstedelsessted, fødested.

Datakilde

Direkte fra deg når du krever eller løser inn flybonuspoeng eller lojalitetspoeng

Behandlingsårsak

Behandling er nødvendig for å kunne utføre trinn på din forespørsel med mål om å utføre kontrakten du har med oss samt for å utføre kontrakten du har med vår(e) anerkjente partner(e); ad hoc-samtykke innhentet under registreringsprosessen, for eksempel når du frivillig oppgir valgfri informasjon til oss.

Datamottakere

- Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group

- Advokater, revisorer, finansrådgivere og andre tredjeparts tjenesteleverandører i forbindelse med deres tjenester til Radisson Hotel Group

- Leverandører og tjenesteleverandører inkludert, men ikke begrenset til, leverandører av telekommunikasjonstjenester, leverandører av betalingstjenester, finansinstitusjoner, reiseselskaper, detaljhandlere, arrangementsorganisatorer, underholdningsleverandører og forsikringsselskaper,

2. Andre lojalitetsprogrammer

I tillegg til Radisson Rewards tilbyr vi også gjestene våre muligheten til å tjene miles eller poeng i lojalitetsprogrammer fra våre partnere, så som, men ikke begrenset til frequent-flyer-programmer, livsstils- og reisepartnere og opplevelser. I slike sammenhenger kan vi behandle dine personopplysninger for å kunne (i) tilordne miles eller poeng til medlemskontoen din hos én av våre anerkjente partnere etter ditt opphold på hotellet vårt; (ii) vurdere og oppfylle din forespørsel om å løse inn miles eller poeng i våre anerkjente partneres lojalitetsprogrammer på vårt hotell eller (iii) la deg bruke våre nivå-matchalternativer.

Behandlede datakategorier

Fornavn/etternavn, hilsen (tittel), kjønn, fødselsdato, fysisk adresse, land, region, by, nasjonalitet, språk, e-post, hotelloppholdsinformasjon, Radisson Rewards-nummer, inntjeningspreferanser, IATA/TIDS/CLIA/TRUE-nummer i tilfelle reisebyrå, telefonnummer, passord, Velg din måte, favoritthotell og -rom, vanlig grunn for reise, antall barn, medlemsnummer i lojalitetsprogram for det relevante partnerselskapet./p>

Datakilde

Direkte fra deg når du fremmer krav eller gjennom våre partnere i tilfelle du har autorisert det.

Behandlingsårsak

Behandling er nødvendig for å kunne utføre trinn på din forespørsel med mål om å utføre kontrakten du har med oss samt for å utføre kontrakten du har med vår(e) relevante partner(e).

Datamottakere

- Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
- Advokater, revisorer, finansrådgivere og andre tredjeparts tjenesteleverandører i forbindelse med deres tjenester til Radisson Hotel Group
- Leverandører og tjenesteleverandører inkludert, men ikke begrenset til, leverandører av telekommunikasjonstjenester, leverandører av betalingstjenester, finansinstitusjoner, reiseselskaper, detaljhandlere, arrangementsorganisatorer, underholdningsleverandører og forsikringsselskaper
- IT-tjenesteleverandører involvert i driftsprosessen
- Relevant partnerselskap

3. Innløsning

Vi gir deg muligheten til å løse inn lojalitetspoeng for artikler som f.eks. gavekort, partnertilbud og gaver til veldedige organisasjoner. Når du løser inn poengene, behandler vi dine (og om nødvendig gavekortmottakerens) personopplysninger for å kunne administrere og gjennomføre innløsningen.

Behandlede datakategorier

Fornavn/etternavn, hilsen (tittel), kjønn, fødselsdato, fysisk adresse, land, region, by, nasjonalitet, språk, e-post, hotelloppholdsinformasjon, Radisson Rewards-nummer, IP-adresse, tilkoblingslogger, preferanser for innløsning, inntjeningspreferanser, IATA/TIDS/CLIA/TRUE-nummer i tilfelle reisebyrå, telefonnummer, passord, Velg din måte, favoritthotell og -rom, vanlig grunn for reise, antall barn.

Datakilde

Direkte fra deg når du løser inn poengene dine på hotellet eller på nett.

Behandlingsårsak

Behandling er nødvendig for å kunne oppfylle kontrakten din med oss.

Datamottakere

- Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
- Advokater, revisorer, finansrådgivere og andre tredjeparts tjenesteleverandører i forbindelse med deres tjenester til Radisson Hotel Group.
- Leverandører og tjenesteleverandører inkludert, men ikke begrenset til, leverandører av telekommunikasjonstjenester, leverandører av betalingstjenester, finansinstitusjoner, reiseselskaper, detaljhandlere, arrangementsorganisatorer, underholdningsleverandører og forsikringsselskaper,
- IT-tjenesteleverandører som var involvert i den (nettbaserte) bestillingsprosessen

4. Radisson Rewards for Bookers and Planners

Radisson Rewards er også tilgjengelig for fagfolk innen reise / mellommenn som bestiller rom (reisebyråer og arrangører) og møter og arrangementer (planleggere) på vegne av andre på hotellene til Radisson Hotel Group. Radisson Rewards-programmet for Bookers and PLanners gir deg en rekke gevinster og lar deg samle Radisson Rewards-poeng når du bestiller på vegne av andre. I slike sammenhenger kan vi behandle personopplysningene dine for å kunne i) opprette Radisson Rewards-profilen din på nett, herunder sende deg en aktiveringslenke på e-post, ii) gi deg informasjon om Radisson Rewards-poengene dine, iii) registrere bestillingene og overføre poengene til medlemskortet ditt, iv) informere deg om premier når du oppnår et bestemt poengnivå og v) informere deg om eventuelle endringer i Radisson Rewards-programmet.

Personopplysninger

Fornavn/etternavn, hilsen (tittel), kjønn, fødselsdato, fysisk adresse, land, region, by, nasjonalitet, språk, e-post, hotelloppholdsinformasjon, Radisson Rewards-nummer, IP-adresse, tilkoblingslogger, preferanser for innløsning, inntjeningspreferanser, IATA/TIDS/CLIA/TRUE-nummer i tilfelle reisebyrå, selskapsinformasjon, telefonnummer, passord, favoritthotell og -rom.

Ytterligere profesjonell informasjon

Datakilde

Direkte fra deg når du løser inn poengene dine på hotellet eller på nett.

Behandlingsårsak

Behandling er nødvendig for å kunne utføre trinn på din forespørsel med mål om å utføre kontrakten du har med oss samt for å utføre kontrakten du har med vår(e) anerkjente partner(e); ad hoc-samtykke innhentet under registreringsprosessen, for eksempel når du frivillig oppgir valgfri informasjon til oss.

Datamottakere

- Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
- Advokater, revisorer, finansrådgivere og andre tredjeparts tjenesteleverandører i forbindelse med deres tjenester til Radisson Hotel Group.
- Leverandører og tjenesteleverandører inkludert, men ikke begrenset til, leverandører av telekommunikasjonstjenester, leverandører av betalingstjenester, finansinstitusjoner, reiseselskaper, detaljhandlere, arrangementsorganisatorer, underholdningsleverandører og forsikringsselskaper,

Gavekort

Vi gir deg muligheten til å kjøpe fysiske gavekort og e-gavekort, som kan løses inn på hotellene våre for å betale for hotellutgifter, restauranter og spabehandlinger.

1. Kjøp av gavekort

Når du kjøper et gavekort på et av hotellene våre eller på nett, behandler vi personopplysningene dine (og gavekortmottakerens hvis det er aktuelt) for å kunne administrere og gjennomføre kjøpet av gavekortet. Hvis du kjøper gavekortet til en annen person, behandler vi ytterligere personopplysninger for å kunne levere gavekortet til mottakeren på e-post eller med vanlig post.

Behandlede datakategorier

- Fornavn/etternavn, betalingskorttype, -nummer og utløpsdato
- Hvis et gavekort kjøpes på nettet, behandler vi i tillegg til det ovennevnte din adresse, tilkoblingslogger, e-post og IP-adresse
- Hvis du kjøper gavekortet til en annen person, og avhengig av leveringsmåten, behandler vi også mottakerens adresse, mottakerens e-postadresse, mottakerens fornavn/etternavn samt mottakerens telefonnummer

Datakilde

- Direkte fra deg når du kjøper et gavekort på hotellet eller på nett

Behandlingsårsak

Behandling er nødvendig å kunne inngå og oppfylle en kontrakt på din forespørsel.

Datamottakere

- Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
- IT-tjenesteleverandører
- Plattformleverandøren av gavekortet
- Gavekortprodusent
- Betalingsleverandør

2. Registrering av gavekortet

Som mottaker av et gavekort kan du velge å registrere gavekortet ditt på nett for å beskytte den gjenværende verdien på kortet dersom du mister kortet eller hvis det blir stjålet. Hvis du velger å registrere gavekortet, behandler vi personopplysningene dine for å kunne behandle registreringen.

Behandlede datakategorier

Adresse, fødselsdato, e-postadresse, fornavn/etternavn, telefonnummer, tittel

Datakilde

Direkte fra deg når du registrerer gavekortet på nett

Behandlingsårsak

Ad hoc-samtykke under registrering av gavekortet

Datamottakere

- Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
- IT-tjenesteleverandører
- Plattformleverandøren av gavekortet

Abonnering på nyhetsbrevene våre

1. Nyhetsbrev og markedsføringskommunikasjon

Hvis du har gitt uttrykkelig samtykke til å motta nyhetsbrev eller markedsføringskommunikasjon, deriblant i forbindelse med Radisson Rewards, kan vi fra tid til annen kontakte deg med informasjon om våre tjenester og nyeste tilbud, og behandle personopplysningene dine for dette formålet.

Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev eller markedsføringskommunikasjon fra oss, kan du gi oss beskjed om dette ved å sende en e-post til dataprotection@radissonhotels.com. Du kan stoppe utsendelsen av markedsførende e-poster ved å klikke på lenken til abonnementsoppsigelse i e-postene som sendes til deg. For Radisson Rewards kan du også stoppe utsendelsen ved å oppdatere profilen din.

Behandlede datakategorier

- Adresse, fødselsdato, e-postadresse, fornavn/etternavn, kjønn, hobbyer og interesser, telefonnummer, hotelloppholdshistorikk, bostedsland

Datakilde

- Direkte fra deg når du abonnerer på nyhetsbrevet eller senere når du fullfører kontoen din

Behandlingsårsak

- Ad hoc-samtykker som innhentes når du abonnerer på nyhetsbrevet

Datamottakere

- Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
- IT-tjenesteleverandører
- Leverandøren av e-posttjenester

2. Analyse av nyhetsbrev og markedsføringskommunikasjon

I forbindelse med nyhetsbrevene og markedsføringskommunikasjonen vår kan vi også behandle og innhente personopplysninger, spesielt hvis du har åpnet og brukt en av våre kommunikasjoner, til analytiske formål, for å måle klikkfrekvensen av og forbedre innholdet i markedsføringskommunikasjonen vår.

Behandlede datakategorier

- E-postadresse, klikking i e-poster, åpning av e-poster, fornavn/etternavn, medlemsnummer i Radisson Rewards

Datakilde

- Fra vår leverandør av e-postanalyse

Behandlingsårsak

- Det er i Radisson Hotel Groups legitime forretningsinteresse å forstå klikkfrekvensen på e-postene sine for å avgjøre om det er nødvendig med forbedringer. I denne forbindelse vil Radisson Hotel Groups forretningsinteresser gå foran dine.

Datamottakere

- Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
- IT-tjenesteleverandører
- Leverandør av e-postanalyse

Mobilapper

For å hjelpe våre gjester med bestilling, planlegging og selve oppholdet tilbyr vi mobilapper for våre ulike hotellmerker, inkludert blant annet Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Rewards og Park Inn. Disse mobilappene kan lastes ned via nettbutikker, deriblant Apple App Store og Google Play Store.

Avhengig av hvordan du bruker mobilappene våre kan personopplysningene dine behandles med det formål å (i) gjøre det mulig for deg å reservere et rom på ditt valgte hotell (se også hotellbestillingsprosess), (ii) behandle innsjekk på nett, (iii) administrere rombestillingen din, (iv) reservere bord på en lokal restaurant på din forespørsel, (v) utføre spesialtjenester på forespørsel, f.eks. vekkeavtaler, sen utsjekk eller oppredningstjenester, (vi) gjøre det mulig for deg å bestille møter og arrangementer på hotellene våre, (vii) behandle utsjekk og tilbakemeldinger om oppholdet på nett, (viii) behandle forespørsler du har gjort gjennom mobilappen, inkludert via chatten, og (ix) se hvor mange lojalitetspoeng du har samlet.

For å unngå at vi mottar eller bruker plasseringen din må du ikke registrere deg for lokaliseringstjenester. Hvis du har valgt det og deretter endrer mening, kan du velge bort lokaliseringstjenestene i enhetsinnstillingene eller ved å slette appen. På samme måte, hvis du ikke lenger ønsker å motta pushvarsler via en av våre mobilapper, kan du trekke tilbake godkjenningen for mobilappens pushvarsler i enhetens innstillinger.

Informasjonen under beskriver hvilke typer data vi behandler i forbindelse med mobilappene, hvor vi får dataene fra, grunnlaget vi støtter oss på for å utføre slik behandling og hvem vi kan dele dataene med. For informasjon om mobilappen til Radisson Rewards, se Radisson Rewards.

Behandlede datakategorier

- E-postadresse, fornavn/etternavn, informasjon om sted og opphold, telefonnummer

Datakilde

- Direkte fra deg når du laster ned eller bruker appene våre

Behandlingsårsak

- Ad hoc-samtykker som innhentes når appen lastes ned eller når du bruker appen

Datamottakere

- Ditt valgte Radisson-hotell
- Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
- Leverandør av mobilapper
- Sky- og vertstjenesteleverandør

iBeacon

iBeacons er elektroniske enheter som sender ut signaler til mobilenheter hvor mobilappene våre er installert. Dersom du frivillig har installert en av våre apper på mobilen din og har gitt tillatelse til at appen kan spore hvor du befinner deg, kan iBeacons på hotellene våre sende et signal til appen om hvor mobilen din befinner seg. Appen kan bruke denne informasjonen til å levere spesialtilbud og kampanjer til deg på de tidspunktene og stedene som informasjonen er mest relevant. Hvis du for eksempel er på et av hotellene våre sent på ettermiddagen, kan mobilen din motta et signal fra en iBeacon som gjør at appen gir deg melding om spesialtilbud på middag og drikke. For å gjøre det så praktisk som mulig kan du også motta iBeacon-signalet og få spesialtilbud eller kampanjer levert til mobilen selv om du ikke bruker appen akkurat da. For å gjøre mobilappene og tjenestene våre bedre vil vi også kunne innhente opplysninger basert på iBeacon-signaler, for eksempel styrken på signalet mellom iBeacon og mobilen din, hvor lenge mobilen din er i nærheten av iBeacon eller batterinivået til selve iBeacon-enheten. For å unngå at vi mottar eller bruker den nøyaktige plasseringen din må du ikke registrere deg for lokaliseringstjenester. Hvis du har valgt det og deretter endrer mening, kan du velge bort lokaliseringstjenestene i enhetsinnstillingene eller ved å slette appen.

Skjemaer på nettstedet

Hvis du har en bestemt forespørsel eller tilbakemeldinger, deriblant hvis du vil utøve en av dine rettigheter under GDPR, kan du ta kontakt med oss via kontaktskjemaene som du finner på nettstedene våre. I den forbindelse kan vi behandle personopplysningene dine for å kunne behandle og gi deg svar på forespørselen, eller for å be om eller følge opp tilbakemeldingen din. Vi tilbyr også andre skjemaer på nettstedene. Disse kan hjelpe deg hvis du vil be om en bestemt tjeneste fra oss, som for eksempel skjemaet for prisgaranti.

Informasjonen under beskriver hvilke typer data vi behandler for disse formålene, hvor vi får dataene fra, grunnlaget vi støtter oss på for å utføre slik behandling og hvem vi kan dele dataene med.

Behandlede datakategorier

- Adresse, e-postadresse, fornavn/etternavn, medlemsnummer i Radisson Rewards, informasjon om opphold, telefonnummer og andre data du kan velge å dele med oss i åpne kommentarbokser.

Datakilde

- Direkte fra deg via skjemaet

Behandlingsårsak

- Ad hoc-samtykker innhentet via kontaktskjemaet

Datamottakere

- Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
- IT-tjenesteleverandører

Møter og arrangementer

1. Organisering av og tilbakemeldinger for møter og arrangementer

Hvis du ønsker å organisere et møte eller arrangement på et av våre hoteller, eller hvis du vil ha mer informasjon om denne muligheten, kan du kontakte oss ved å fylle ut skjemaet for tilbudsforespørsel eller et eget kontaktskjema på våre nettsider, rådføre deg med vår chatbot for nettmøter og arrangementer, ved å kontakte hotellet direkte etter eget valg eller ved å ta kontakt med oss på en annen måte. Personopplysningene som innhentes vil bli behandlet for å kunne følge opp forespørselen din om å organisere et møte eller et arrangement.

Vi kan også sende deg spørreundersøkelser om møtet eller arrangementet etter at det er avsluttet, slik at vi kan måle hvor godt våre hoteller fungerer som møtesteder.

Behandlede datakategorier

- Adresse, møte- eller arrangementsdato, e-postadresse, fornavn/etternavn, yrke og stilling, medlemsnummer i Radisson Rewards, telefonnummer

Datakilde

Direkte fra deg via:

- Skjemaet for tilbudsforespørsel på nett
- Kontaktskjemaet på nett
- Chatboten for møter og arrangementer
- En forespørsel som er kommunisert på andre måter

Behandlingsårsak

Avhengig av om du kontakter oss direkte eller på vegne av bedriften din:

- Behandling er nødvendig for å kunne svare på forespørselen din samt for å kunne inngå og oppfylle en kontrakt
- Det er i Radisson Hotel Groups legitime interesse som virksomhet å ha en hovedkontaktperson hos bedriften som organiserer et møte eller arrangement og gir tilbakemelding på møtet eller arrangementet I denne forbindelse vil Radisson Hotel Groups forretningsinteresser gå foran dine.

Datamottakere

- Ditt valgte hotell
- Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
- IT-tjenesteleverandører
- Chatbot-tjenesteleverandør
- Leverandør av spørreundersøkelse om møtetilfredshet

2. Markedsføringskommunikasjon i forbindelse med møter og arrangementer

Hvis du har valgt å motta kommersiell kommunikasjon i forbindelse med organisering av et møte eller arrangement, behandler vi også opplysningene dine for å kontakte deg med informasjon om våre tjenester og siste tilbud.

Behandlede datakategorier

- Adresse, e-postadresse, fornavn/etternavn, yrke og stilling, telefonnummer

Datakilde

Direkte fra deg via:

- Skjemaet for tilbudsforespørsel på nett
- Kontaktskjemaet på nett
- Chatboten for møter og arrangementer
- En forespørsel som er kommunisert på andre måter

Behandlingsårsak

Ad hoc-samtykke innhentet via:

- Skjemaet for tilbudsforespørsel på nett
- Kontaktskjemaet
- Chatboten for møter og arrangementer

Datamottakere

- Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
- IT-tjenesteleverandører
- Chatbot-tjenesteleverandør
- Leverandøren av e-posttjenester

3. Analyse av markedsføringskommunikasjon knyttet til møter og arrangementer

I forbindelse med vår markedsføringskommunikasjon knyttet til møter og arrangementer kan vi også behandle og innhente personopplysninger, spesielt hvis du har åpnet og brukt en av våre kommunikasjonsmetoder, til analytiske formål, for å måle klikkfrekvensen av og forbedre innholdet i markedsføringskommunikasjonen vår.

Behandlede datakategorier

- E-postadresse, klikking i e-poster, åpning av e-poster, fornavn/etternavn, yrke og stilling, medlemsnummer i Radisson Rewards

Datakilde

- Fra vår leverandør av e-postanalyse

Behandlingsårsak

- Det er i Radisson Hotel Groups legitime forretningsinteresse å forstå klikkfrekvensen på e-postene sine for å avgjøre om det er nødvendig med forbedringer. I denne forbindelse vil Radisson Hotel Groups forretningsinteresser gå foran dine.

Datamottakere

- Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
- IT-tjenesteleverandører
- Leverandør av e-postanalyse

Analyse

Vi kan bruke alle data du gir oss til analytiske formål, for å optimalisere opplevelsen, forbedre markedsførings-, forretnings- og driftseffektiviteten, skape segmenter av våre kunder basert på deres personopplysninger samt skreddersy våre tilbud og kampanjer til dine preferanser og forbruksvaner. I sammenheng med slike analyser kan vi analysere og kombinere ulike data vi innehar om våre gjester, inkludert (i) svar på undersøkelser om gjestenes tilfredshet, (ii) kommunikasjon gjestene har med oss, (iii) klikkfrekvenser for vår markedsføringskommunikasjon; (iv) hva gjestene gjør på nettsidene våre (v) bestillinger; og (vi) all informasjon vi mottar via Radisson Rewards-programmet. Se også våre egne avsnitt om analyse av markedsføringskommunikasjon for møter og arrangementer og analyse for nyhetsbrev og markedsføringskommunikasjon.

Behandlede datakategorier

- Informasjon om hotellopphold, adresse, bestillinger (hotell, restaurant, arrangement, teater, osv.), ankomst- og avreisedato, tittel, fornavn/etternavn, fornavn/etternavn på voksne medreisende, e-postadresse, telefonnummer, betalingskorttype, nummer og utløpsdato, medlemsnummer i Radisson Rewards, innløsningshistorikk

Datakilde

- Direkte fra deg når du registrerer deg for Radisson Rewards eller når du krever eller løser inn Radisson Rewards-poeng
- Direkte fra deg via bestillingsskjemaet på nett
- Gjennom den nettbaserte bestillingskanalen du brukte under bestillingen
- Fra reisebyrået
- Fra telefonsentralen vår
- Fra vår leverandør av e-postanalyse
- Direkte fra deg når du kommer med ekstra forespørsler om tjenester/fasiliteter i hotellresepsjonen eller hos conciergen

Behandlingsårsak

- Det er i Radisson Hotel Groups legitime interesse som virksomhet å forstå gjestenes preferanser og forbruksvaner I denne forbindelse vil Radisson Hotel Groups forretningsinteresser gå foran dine.

Datamottakere

- Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
- IT-tjenesteleverandører
- Leverandør av analysetjenester
- Leverandører av målrettet annonsering

Sosiale medier og omtaler på nett

Vi kan behandle personopplysninger som vi har innhentet om deg gjennom plattformer for sosiale medier (inkludert Facebook, Instagram, LinkedIn, Weibo og Twitter) eller omtaler du har gjort på nett (inkludert på TripAdvisor) om våre Radisson Hospitality-hoteller, med det formål å (i) svare på dine spørsmål eller klager, (ii) overvåke omdømmet vårt på nettet samt (iii) forbedre tjenestene våre og identifisere muligheter vi kan fokusere på.

Noen av sidene våre på sosiale medier gir brukerne muligheten til å sende inn eget innhold. Husk at alt innhold som sendes til en av våre sider på sosiale medier vil være offentlig tilgjengelig, så du bør være forsiktig med å gi visse personopplysninger (f.eks. økonomiske opplysninger eller adresseopplysninger) via disse plattformene. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle handlinger som tas av andre personer hvis du oppgir personopplysninger på en av våre plattformer på sosiale medier (f.eks. Facebook eller Instagram). Se også de aktuelle retningslinjene for personvern og bruk av informasjonskapsler for de plattformene for sosiale medier du bruker.

Behandlede datakategorier

- Alle personopplysninger du velger å dele med oss eller som er publisert på sosiale medier eller i andre omtaler om oss på nettet

Datakilde

- Direkte fra deg via offentlig tilgjengelige nettsider på sosiale medier, nettbaserte bestillingskanaler eller andre nettsteder med omtaler
- Fra vår leverandør av omdømmeovervåkning på nett

Behandlingsårsak

- Det er i Radisson Hotel Groups legitime interesse som virksomhet å behandle personopplysninger du har valgt å gi oss eller gjøre allment tilgjengelig på sosiale medier, bestillingskanaler på nett eller andre (omtale)nettsteder for å kunne forbedre tjenestene våre og identifisere forretningsmuligheter. I denne forbindelse vil Radisson Hotel Groups forretningsinteresser gå foran dine.

Datamottakere

- Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
- Leverandør av omdømmeovervåkning på nett

Konkurranser på sosiale medier

Fra tid til annen kan vi organisere konkurranser på en av våre sider på sosiale medier. Hvis du velger å delta i en slik konkurranse, vil vi behandle personopplysningene dine for å kunne organisere og administrere konkurransen på det sosiale mediet og plukke ut vinneren.

Behandlede datakategorier

- Dette avhenger av datafeltene i konkurransen, men omfatter nesten alltid følgende kategorier:

Adresse, e-postadresse, fornavn/etternavn, telefonnummer

Datakilde

- Direkte fra deg via våre sider på sosiale medier

Behandlingsårsak

- Behandling er nødvendig for å kunne inngå og oppfylle en kontrakt når du godtar konkurransevilkårene

Datamottakere

- Andre involverte enheter i Radisson Hotel Group
- IT-tjenesteleverandør

Dine rettigheter under EUs personvernlov

Hvis du befinner deg i EU, har du bestemte rettigheter under EUs personvernlov (oppsummert nedenfor), som du i utgangspunktet kan utøve gratis med forbehold om lovbestemte unntak. Disse rettighetene kan være begrenset, for eksempel hvis oppfyllelse av forespørselen din vil avsløre personopplysninger om en annen person, eller hvis du ber oss om å slette opplysninger som vi etter loven skal beholde eller som vi har overbevisende legitime grunner til å beholde. Du kan utøve alle rettighetene dine ved å sende en forespørsel på e-post til dataprotection@radissonhotels.com.

Hvis du har spørsmål du ikke har fått svar på, kan du sende inn en klage til en tilsynsmyndighet der du bor eller der du mener at et brudd kan ha oppstått. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss i første omgang, men i den utstrekning du har denne retten, har du rett til å klage direkte til den relevante tilsynsmyndigheten.

1. Rett til å trekke tilbake samtykke

I tilfeller der vi trenger samtykke fra deg, vil du kunne trekke tilbake slike samtykker når du velger det, og på eget initiativ, ved å logge deg på kontoen din på nettstedet vårt (hvis du har en) eller ved å ta kontakt med oss på dataprotection@radissonhotels.com. Dersom du trekker tilbake et slikt samtykke, vil det ikke påvirke lovligheten av innhentingen og behandlingen av opplysningene dine basert på dette samtykket frem til det øyeblikket du trekker det tilbake. Vær oppmerksom på at vi kan ha andre juridiske grunner for behandling av dataene dine til andre formål, for eksempel de som er angitt i denne personvernerklæringen.

2. Rett til innsyn og korreksjon av egne data

Du har rett til å få innsyn i, gjennomgå og rette opp personopplysningene dine. Du har rett til å be oss om en kopi av opplysningene dine, for å se gjennom eller rette opp eventuelle opplysninger som f.eks. navn, e-postadresse, passord og/eller andre preferanser. Det gjør du enkelt ved å logge deg inn på kontoen din på nettsiden vår (hvis du har en) eller ved å ta kontakt med oss på dataprotection@radissonhotels.com. Du kan også be om en kopi av personopplysningene som behandles, som omtalt i denne personvernerklæringen.

3. Rett til å slette

I samsvar med EUs personvernlov har du rett til å slette personopplysningene dine som behandles av oss, slik det er beskrevet i denne personvernerklæringen, dersom de ikke lenger er nødvendige for det formål som de opprinnelig ble innhentet eller behandlet for, eller hvis du har trukket tilbake samtykket ditt eller motsier deg behandling, som beskrevet i denne personvernerklæringen, forutsatt at det ikke finnes andre juridiske grunnlag for behandling. Hvis du ønsker å slette personopplysningene dine, kan du sende en forespørsel på e-post til dataprotection@radissonhotels.com.

4. Rett til behandlingsbegrensning

Under enkelte omstendigheter, som beskrevet i EUs personvernlov, kan du be oss om å begrense behandlingen av personopplysningene dine. Det vil være tilfelle når du f.eks. bestrider nøyaktigheten av personopplysningene dine. I så fall vil vi begrense behandlingen til vi kan bekrefte opplysningenes riktighet.

5. Rett til å motsette deg behandling

Under visse omstendigheter, som beskrevet i EUs personvernlov, kan du motsette deg behandlingen av personopplysningene dine, inkludert når personopplysningene behandles for direkte markedsføringsformål.

6. Rett til dataportabilitet

Dersom du har levert dataene dine direkte til oss og behandlingen foregår automatisk og basert på ditt samtykke eller oppfyllelsen av en kontrakt mellom deg og oss, har du rett til å motta personopplysningene som behandles om deg i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og å overføre opplysningene til en annen tjenesteleverandør.

Dine rettigheter, brukere utenfor EU

Avhengig av hvor du befinner deg vil du ha ulike rettigheter med hensyn til personopplysninger, og vi vil overholde de relevante kravene i gjeldende lover og i denne personvernerklæringen.

Russiske borgere

I henhold til russisk lov «om personopplysninger» nr. 152-FZ vil vi innhente, registrere, systematisere, akkumulere, lagre, oppdatere (fornye og modifisere) og trekke ut personopplysninger om russiske borgere ved å bruke databaser som befinner seg i det russiske territoriet. Hvis du angir at du er en russisk borger fra Russland, vil vi behandle personopplysningene dine i henhold til dette kravet og profilen din vil bli vedlikeholdt i databaser i Russland. Hvis du ikke angir at du er en russisk borger, vil vi ikke være i stand til å behandle og vedlikeholde personopplysningene dine i samsvar med disse kravene og vil ikke være ansvarlige for det. Du er eneansvarlig for å angi landet for statsborgerskapet ditt. Informasjon som inneholder personopplysninger fra russiske borgere vil kunne overføres fra Russland til land som sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger, herunder medlemsland i EU og andre land som russisk lov anerkjenner for å gi tilstrekkelig beskyttelse, og også til andre land som ikke nødvendigvis sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger. Ved å sende oss informasjon via nettstedene og appene våre, sende skjemaer til oss eller registrere deg på nettstedene, i programmene og appene våre, eller ved å foreta reservasjoner, gir du oss samtykke til å behandle personopplysningene dine.

Sikkerhetstiltak

Egnede tekniske og organisatoriske tiltak er implementert for å sikre et egnet sikkerhetsnivå for personopplysningene, inkludert blant annet krypteringsteknikker, kontroll av fysisk tilgang og IT-systemtilgang, taushetsplikt, osv.

Dersom personopplysningene dine er kompromittert som følge av brudd på lover om personopplysninger, vil vi melde fra om dette som pålagt i henhold til gjeldende lover.

Hvilke regler gjelder for barn?

Vi vil ikke med viten og vilje innhente eller be om personopplysninger fra barn under 18 år, eller bevisst tillate slike personer å bestille rom på våre hoteller. I tilfelle vi blir klar over at vi har innhentet personopplysninger fra et barn under 18 år uten foreldrenes samtykke, vil denne informasjonen umiddelbart bli fjernet. Hvis du mener at vi har eller kan ha informasjon fra eller om et barn under 18 år, ber vi deg om å ta kontakt med oss på dataprotection@radissonhotels.com.

Hvordan deles personopplysningene dine med tredjeparter?

Vi deler eller utleverer kun opplysninger som beskrevet heri, inkludert med tredjeparter.

Personopplysningene dine vil også bli delt med offentlige myndigheter og/eller politimyndigheter dersom det er nødvendig for ovennevnte formål, dersom loven krever det eller hvis det er nødvendig for den juridiske beskyttelsen av kontrollørenes legitime interesser i samsvar med gjeldende lover. I tillegg kan vi dele personopplysningene dine og annen informasjon med en etterfølger til hele eller deler av virksomheten vår, der dette er i vår legitime interesse for å tilrettelegge for et salg av virksomheten, og i denne sammenhengen skal våre forretningsinteresser gå foran dine. Hvis vi for eksempel selger deler av virksomheten eller eiendelene våre, kan vi dele brukeropplysninger som en del av en slik transaksjon, underlagt gjeldende lov.

Internasjonale dataoverføringer

Hvis du befinner deg i EØS-området, kan opplysningene vi innhenter om deg som beskrevet i denne personvernerklæringen overføres til og lagres på et sted utenfor EØS-området, inkludert for å behandle opplysningene med utvalgte databehandlere, for å lette virksomheten til Radisson Hotel Group. Land utenfor EØS-området har ikke nødvendigvis lover som gir samme beskyttelsesnivå for personopplysningene dine som EØS-lovene. Når dette er tilfelle, tilrettelegger vi for passende sikkerhetsmekanismer for å sikre at slike overføringer er i samsvar med EUs personvernlov, ved å sette inn standardkontraktsklausuler godkjent av EU-kommisjonen for å sikre tilstrekkelig beskyttelse.

Hvis du ønsker mer informasjon om våre sikkerhetsmekanismer for dataoverføringer og hvilke mekanismer som er på plass, kan du ta kontakt med oss på dataprotection@radissonhotels.com.

Hvor lenge beholder vi personopplysningene dine?

Vi beholder personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle aktivitetene som er angitt i denne personvernerklæringen, så lenge du ellers er blitt informert om eller så lenge det er tillatt i henhold til gjeldende lov. For eksempel kan vi beholde personopplysningene dine hvis det med rimelighet er nødvendig for å overholde juridiske forpliktelser, oppfylle myndighetskrav, løse eventuelle tvister eller rettssaker, eller på andre måter er nødvendig for å håndheve denne personvernerklæringen og forhindre svindel og misbruk.

For å fastslå den riktige oppbevaringsperioden for opplysningene vi innhenter fra deg, vurderer vi mengden, typen og følsomheten til personopplysningene, den potensielle risikoen for skade ved uautorisert bruk eller utlevering av informasjonen, formålene vi behandler personopplysningene for, om vi kan oppnå disse formålene på annen måte og de gjeldende lovkravene.

Gjelder denne personvernerklæringen for tredjeparters nettsteder?

Hvis du klikker på en link til et tredjepartsnettsted, går du videre til et nettsted som ikke kontrolleres av oss og vår personvernerklæring vil derfor ikke lenger være i kraft. Din bruk av og kontakt med andre nettsteder er underlagt tredjepartnettstedets brukervilkår, personvernerklæring og eventuelle andre retningslinjer. Les nøye gjennom andre nettsteders personvernerklæringer. Vi er ikke ansvarlige for informasjonen eller innholdet på slike tredjepartnettsteder.

Hva skjer hvis vi gjør endringer i denne erklæringen?

Vi forbeholder oss retten til å endre og oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Vi vil informere deg om disse endringene dersom de fører til en grunnleggende forandring i behandlingen eller er relevant for behandlingens art eller for deg og påvirker dine personvernrettigheter.

Slik kontakter du oss

Vi tar gjerne imot spørsmål, kommentarer, merknader, forespørsler eller klager vedrørende denne personvernerklæringen som sendes til dataprotection@radissonhotels.com. Hvis du har spørsmål om enkelthotellers praksis eller hvilke opplysninger de har om deg, kan du ta kontakt med hotellet direkte.

Du kan også skrive til oss på:

Radisson Hospitality Belgium BV/SRL
Data Protection Office
Avenue du Bourget 44
1130 Brussel i Belgia