Radisson Rewards-märket - RR Loyalty ProjectEagle Web RoW x

Global poängöverföring

Överför poäng till ditt Radisson Rewards Americas-konto

Global poängöverföring

Intresserad av att lösa in poäng mot bonusnätter i USA, Kanada, Latinamerika eller Karibien? Eller är du kanske intresserad av andra fantastiska möjligheter att lösa in poäng för våra Radisson Rewards Americas-medlemmar? 

Överför poäng (kostnadsfritt!) mellan Radisson Rewards Americas och Radisson Rewards för att maximera dina inlösenalternativ! Följ bara stegen nedan, så är du redan på väg mot fantastiska belöningar. 

  1. Bli medlem i Radisson Rewards Americas.* Redan medlem? Hoppa över det här steget. 
  2. Överför poäng via global poängöverföring genom att klicka på ”Överför poäng” nedan. 
  3. När överföringen är slutförd (inom 24 timmar) kan du boka din nästa bonusnatt på RadissonHotelsAmericas.com. 
  4. Mycket nöje! 

Intresserad av att överföra Radisson Rewards Americas-poäng till ditt Radisson Rewards-konto? Besök RadissonHotelsAmericas.com/GlobalPointsTransfer för att påbörja överföringen. 

*För att kunna genomföra en global poängöverföring måste ditt namn och din e-postadress i båda programmen stämma överens.

Radisson Rewards - KORT FÖR GLOBAL POÄNGÖVERFÖRING
Är du inte medlem i Radisson Rewards? Gå med nu

Programuppdatering

Allmänna programuppdateringar

Du fortsätter att vara medlem i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business och kan fortsätta att tjäna och lösa in poäng på våra hotell i Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien-Stillahavsregionen. 

Men om du vill tjäna eller lösa in poäng på hotell i Nord- och Sydamerika måste du gå med i Radisson Rewards Americas-programmet någon gång efter juni 2021.

Nej, fortsätt att tjäna och lösa in poäng med Radisson Rewards på RadissonHotels.com eller ladda ned Radisson Hotels mobilapp.
Nej, vårt system tilldelar dig automatiskt Radisson Rewards- eller Radisson Rewards for Business-programmet. Från och med juni 2021 kommer du att kunna gå med i programmet Radisson Rewards Americas eller Radisson Rewards for Business Americas.
Ingen del av ditt medlemskap förändras. Dina kontouppgifter, t ex aktuell nivåstatus, medlemsnummer och poängsaldo, fortsätter att vara tillgängliga på RadissonHotels.com eller i Radisson Hotels mobilapp.
För att följa USA:s regelverk kommer Radisson Hotels och Radisson Hotels Americas att drivas som två affärsorganisationer, och behöver därför två webbplatser, två kanaler på sociala medier, två appar och två lojalitetsprogram. Detta gör det möjligt för Radisson Hotels att bättre anpassa sig till och tillgodose hotellägares och gästers behov i Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien-Stillahavsregionen. Vi ser fram emot att hälsa dig välkommen i framtiden och skapa fler minnesvärda upplevelser med Radisson Rewards.
Gå till RadissonHotelsAmericas.com för att boka eller lösa in poäng för hotellvistelser i USA, Kanada, Latinamerika och Karibien.
Gå till RadissonHotels.com för att boka eller lösa in poäng för hotellvistelser i Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien-Stillahavsregionen.
Vi lanserade en ny Radisson Hotels-mobilapp den 25 mars 2021. Hämta hem den nya appen från App Store (iOS) eller Google Play (Android) för att få åtkomst till dina kontouppgifter eller boka ett hotell i Europa, Mellanöstern, Afrika eller Asien-Stillahavsregionen.

Ny bonustabell

Vår bonustabell förenklas. Vi minskar antalet kategorier från 7 till 5, och alla kategoripoängvärden kommer att öka i steg om 15 000 poäng, med början på 15 000 poäng för kategori 1 upp till 75 000 poäng för kategori 5. 

Förutom att förenkla dina vistelser med bonusnätter har vi fördubblat antalet hotell, som är tillgängliga, med 15 000 poäng. Gå till vår webbplats här för att få mer information och se bilder som visar hur bonustabellen förändras till din fördel!

Du kommer inte att få någon automatisk återbetalning av mellanskillnaden. Om du upptäcker att din befintliga inlösta vistelse nu är tillgänglig till en lägre poängkostnad, kan du avboka den ursprungliga bokningen och boka om vistelsen till den lägre poängkostnaden. I annat fall måste du begära återbetalning genom att ringa vår medlemsservice.
Nej, du har tur! Vi respekterar det pris som gällde när du bokade din vistelse.
Gå till vår webbplats för att få information om hotellkategorierna.

Global poängöverföring

Om du vill möjliggöra överföring mellan dina två konton måste du: 

  • Vara medlem i båda programmen, dvs. Radisson Rewards och Radisson Rewards Americas 
  • Logga in på ditt Radisson Rewards-konto om du vill överföra poäng till ett Radisson Rewards Americas-konto 
  • Ha samma namn och e-postadress registrerade för båda dessa konton 
  • Ha tillräckligt många poäng på ditt medlemskonto

Som medlem i programmen Radisson Rewards och Radisson Rewards Americas kan du överföra från 1 upp till 1 000 000 poäng per transaktion via tjänsten för global poängöverföring. 

Observera att du inte kommer att kunna överföra ett antal poäng, som överskrider det tillgängliga poängsaldot på ditt konto.

Du måste göra flera överföringar via tjänsten global poängöverföring, om du vill överföra de återstående poängen.
Det kostar inget att överföra dina poäng via tjänsten global poängöverföring.
Du kan använda tjänsten global poängöverföring upp till 25 gånger per år, oavsett om du tar emot eller överför poäng.
Du kan överföra upp till 5 000 000 poäng per år och ta emot upp till 5 000 000 poäng per år. När du har nått denna gräns måste du vänta till nästa kalenderår för att överföra/ta emot fler poäng.
Nej, du kan endast överföra poäng mellan dina egna konton. Namnet och e-postadressen måste vara identiska i båda dina konton för att överföringen ska tillåtas.

Om du vill överföra poäng till ditt Radisson Rewards Americas-konto från ditt Radisson Rewards-konto måste du börja med att logga in på ditt Radisson Rewards-konto. Sedan blir du ombedd att ange ditt Radisson Rewards Americas-medlemsnummer. Det är ett 16-siffrigt nummer som du kan se på ditt medlemskonto. 

Observera att tjänsten global poängöverföring endast kommer att möjliggöra överföring om båda dina konton har samma namn och e-postadress.

Poängen blir tillgängliga på det mottagande kontot inom 24 timmar.
Du kommer att få ett e-postmeddelande på den e-postadress som, du angav på ditt konto vid överföringstillfället. Meddelandet bekräftar antalet poäng, som har överförts från kontot. Du kommer även att få ett e-postmeddelande när överföringen är slutförd och poängen är tillgängliga för användning på det mottagande kontot.
Ja, du kan ångra transaktionen genom att logga in på det konto som du vill överföra poäng från.

Om dina e-postadresser och namn inte är helt identiska på båda dina konton kommer transaktionerna inte att behandlas av global poängöverföring. Du måste redigera din kontoprofil, så att e-postadresserna och namnen är identiska på ditt Radisson Rewards- och Radisson Rewards Americas-konto. 

Om du vill ändra din e-postadress ska du kontakta medlemsservice via avsnittet Kontakta oss för att uppdatera kontaktuppgifterna för varje land.

Dina poäng som överförs via tjänsten global poängöverföring kommer endast att utgå om det inte skett någon aktivitet på ditt konto under de 24 senaste månaderna. Om du vill hålla dina konton aktiva måste du antingen tjäna eller lösa in poäng. Poängöverföring kommer även att räknas som aktivitet för att hålla båda dina konton aktiva. Utgångsdatumet för poängen på ditt konto förlängs baserat på det datum, då en aktivitet registreras.

Konto och support

Nej, ditt poängsaldo ändras inte och det kommer att vara tillgängligt på ditt Radisson Rewards-konto. Förlängningen av poängens utgångsdatum kommer fortfarande att gälla till slutet av 2021.
Nej, ditt medlemsnummer förblir detsamma.
Ja, gå bara med i Radisson Rewards Americas-programmet och ring medlemscentret före din vistelse för att begära en matchning av din status för nivåerna Silver, Gold eller Platinum.
Ja, du kommer att ha möjlighet att överföra dina poäng i förhållandet 1:1 mellan programmen (utan avgift!) genom att använda vår nya process för global poängöverföring, som lanseras i juni.
Logga in på ditt konto via RadissonHotels.com eller via den nya Radisson Hotels-mobilappen.

Tjäna och lös in poäng

Ja, du kommer att kunna tjäna poäng i Radisson Rewards-programmet för hotellvistelser i Europa, Mellanöstern, Afrika eller Asien-Stillahavsregionen. Du kommer även att kunna tjäna poäng på hotellvistelser i USA, Kanada, Latinamerika och Karibien genom att gå med i Radisson Rewards Americas-programmet och boka via RadissonHotelsAmericas.com/Rewards.
Du kommer även i fortsättningen att ha tillgång till ett stort urval av förtjänst- och inlösenalternativ, inklusive bonusnätter, biluthyrning, flygmil med mera!

Villkor för processen för global poängöverföring

1. Programdefinitioner:

a. ”Radisson Rewards” avser Radisson Hotel Groups lojalitetsprogram, som stödjer medlemmar som tjänar och/eller löser in poäng i Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien-Stillahavsregionen.
b. ”Radisson Rewards Americas” avser Radisson Hotel Group Americas lojalitetsprogram, som stödjer medlemmar som tjänar och/eller löser in poäng i USA, Kanada eller Latinamerika.

2. Din begäran om att överföra poäng enligt processen för global poängöverföring från ditt Radisson Rewards-medlemskonto till ditt Radisson Rewards Americas-medlemskonto eller från ditt Radisson Rewards Americas-medlemskonto till ditt Radisson Rewards-medlemskonto (som var och en är en ”kostnadsfri överföring”) behandlas av Points.com Inc. Du samtycker till att överföringen och användningen av poäng som ingår i en ”kostnadsfri överföring” enligt detta förfarande alltid omfattas av villkoren för Radisson Rewards Americas-programmet, inklusive integritetspolicyn för Radisson Hospitality, Inc., och villkoren för Radisson Rewards-programmet, inklusive Radisson Hotel Groups integritetspolicy.

3. När termen ”Points.com” används häri avser den Points.com Inc. och dess närstående företag Points International (UK) Limited. Det lokala kontoret för Points.com Inc. ligger på 351 California Street, Suite 1210, San Francisco, CA 94104, USA. Det lokala kontoret för Points International (UK) Limited ligger på 7 South Avenue Kew, First Floor, Unit 1, Surrey, TW9 3EL, Storbritannien. Huvudkontoret för Points.com Inc. ligger på 111 Richmond Street West, Suite 700, Toronto, Ontario M5H 2G4, Kanada.

4. Dessa villkor, tillsammans med din begäran om en kostnadsfri överföring, utgör hela avtalet mellan dig och Points.com med avseende på innehållet härav och ersätter alla tidigare eller samtidiga skriftliga eller muntliga avtal och överenskommelser, om sådana finns, som relaterar till sådant innehåll. Genom att skicka in en begäran om en kostnadsfri överföring bekräftar och godtar du dessa villkor. Dessa villkor kan ändras utan föregående meddelande. Dessa villkor uppdaterades senast i mars 2021.

5. Du måste vara en medlem med gott anseende i både Radisson Rewards-programmet och Radisson Rewards Americas-programmet för att vara berättigad till en kostnadsfri överföring. Båda dina medlemskonton i Radisson Rewards och Radisson Rewards Americas måste ha statusen Öppen.

6. Din kostnadsfria överföring verkställs inte förrän den har godkänts av Points.com. Godkännande från Points.com visas endast genom det faktiska uttaget av överförda poäng från ditt Radisson Rewards-medlemskonto och insättning på ditt Radisson Rewards Americas-medlemskonto, eller genom det faktiska uttaget av överförda poäng från ditt Radisson Rewards Americas-medlemskonto och insättning på ditt Radisson Rewards-medlemskonto. Trots det föregående förbehåller Points.com sig rätten att återkalla eller annullera alla godtaganden och/eller återkalla transaktioner så som framställs nedan.

7. Medlemmar i programmen Radisson Rewards och Radisson Rewards Americas får endast överföra poäng via processen för global poängöverföring mellan sitt Radisson Rewards-konto och sitt Radisson Rewards Americas-konto. Medlemmar får inte överföra poäng mellan konton inom samma program. En kostnadsfri överföring tillåts endast mellan dina medlemskonton i programmen Radisson Rewards och Radisson Rewards Americas som har samma förnamn, efternamn och e-postadress.

8. Medlemmar i programmen Radisson Rewards och Radisson Rewards Americas kan överföra poäng i förhållandet 1:1 via processen för global poängöverföring, i steg om 1 poäng upp till 1 000 000 poäng per kostnadsfri överföring.

9. Varje medlem i programmen Radisson Rewards och Radisson Rewards Americas är begränsad till att överföra högst 5 000 000 poäng och ta emot högst 5 000 000 poäng via processen för global poängöverföring per kalenderår.

10. Varje medlem i programmen Radisson Rewards och Radisson Rewards Americas är begränsad till att delta (som överförare eller mottagare) i 25 kostnadsfria överföringstransaktioner per kalenderår.

11. Det kostar inget att göra en kostnadsfri överföring mellan medlemskonton i programmen Radisson Rewards och Radisson Rewards Americas.

12. Poängen kommer att överföras från medlemmens Radisson Rewards-konto till dennes Radisson Rewards Americas-konto eller från medlemmens Radisson Rewards Americas-konto till dennes Radisson Rewards-konto (så som tillämpligt) inom 24 timmar.

13. Points.com, Radisson Rewards och Radisson Rewards Americas förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande, med eller utan föregående meddelande och utan ytterligare ersättningsskyldighet eller ansvar, lägga till, modifiera, radera, ändra, upphäva eller säga upp dessa villkor helt eller delvis. En kostnadsfri överföring är inte en garanti för tillgängligheten av något av Radisson Rewards-programmets eller Radisson Rewards Americas-programmets inlösenalternativ. Förtjänst och inlösen av poäng omfattas av alla villkor för Radisson Rewards-programmet och alla villkor för Radisson Rewards Americas-programmet.

14. Du samtycker till att Radisson Rewards och Radisson Rewards Americas förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera en medlem från deltagande i processen för global poängöverföring, göra ändringar i programmen i enlighet med programmens villkor samt ändra eller avbryta den kostnadsfria överföringen helt eller delvis, inklusive, och utan begränsning, priser, poängökningar och användningen av Points.com Inc. för behandlingen av en kostnadsfri överföring, utan föregående meddelande.

15. Du samtycker till att överföringen och användningen av alla poäng, inklusive sådana poäng som ingår i en kostnadsfri överföring enligt dessa bestämmelser, alltid omfattas av villkoren, undantagen och begränsningarna i programmen Radisson Rewards och Radisson Rewards Americas. Radisson Rewards-programmet och Radisson Rewards Americas-programmet har ensam och exklusiv behörighet och ansvar för att driva, ändra, upphäva och fastställa de villkor som gäller för deras respektive program. Points.com har inget ansvar gentemot dig för, och ingen skyldighet att informera dig om, någon åtgärd, någon passivitet eller något beslut som fattats av Radisson Rewards eller Radisson Rewards Americas i samband med deras respektive program. Du samtycker härmed till att inte rikta några anspråk mot Points.com för åtgärder, passivitet eller beslut som fattas av Radisson Rewards eller Radisson Rewards Americas i samband med deras respektive program. Points.com ska inte behandlas som ombud för Radisson Rewards eller Radisson Rewards Americas i något syfte.
I den största möjliga utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag ska du gottgöra, försvara och hålla Points.com och dess närstående företag, Radisson Rewards och Radisson Rewards Americas och deras närstående företag, och varje sådan enhets chefer, tjänstemän, anställda, leverantörer, partner, ombud, närstående företag, efterträdare och rättsinnehavare, skadeslösa från alla förluster, skyldigheter, anspråk, skador, krav, skulder, rättegångar, åtgärder, kostnader, avgifter och utgifter som har åsamkats, ådragits eller uppstått på grund av eller riktats mot sådana personer på något sätt i samband med eller till följd av (i) ditt utförande eller bristande utförande i enlighet med dessa bestämmelser eller (ii) ditt brott mot dessa villkor.

16. DE POÄNG SOM OMFATTAS AV EN KOSTNADSFRI ÖVERFÖRING OCH ALLA FÖRKNIPPADE TJÄNSTER ERHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGON FORM AV GARANTI, UTFÄSTELSE ELLER VILLKOR, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, UTFÄSTELSER ELLER VILLKOR AVSEENDE KVALITET, SÄLJBARHET, MARKNADSMÄSSIG KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER ICKE-INTRÅNG, VILKA FÖRETAGET FRÅNSÄGER SIG I STÖRSTA MÖJLIGA MÅN SOM TILLÅTS AV LAG.

17. POINTS.COM:S, RADISSON REWARDS OCH RADISSON REWARDS AMERICAS HELA ANSVAR, OAVSETT TYP AV ÅTGÄRD, KRAV ELLER ANSPRÅK, OCH OAVSETT OM DE BASERAS PÅ AVTALSBROTT ELLER ÅTALBAR HANDLING, INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET, SKA I INGA FALL ÖVERSTIGA DET BELOPP DU HAR BETALAT FÖR DEN KOSTNADSFRIA ÖVERFÖRINGEN. POINTS.COM ELLER RADISSON REWARDS OCH RADISSON REWARDS AMERICAS SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SÄRSKILDA ELLER INDIREKTA SKADOR, OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR I SAMBAND MED DESSA VILLKOR ELLER NÅGON KOSTNADSFRI ÖVERFÖRING, OAVSETT HUR DE HAR ORSAKATS OCH OAVSETT TYP AV ÅTGÄRD, KRAV ELLER ANSPRÅK, OCH OAVSETT OM DE BASERAS PÅ AVTALSBROTT ELLER ÅTALBAR HANDLING, INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET, ÄVEN OM SÅDANA SKADOR ÄR FÖRUTSÄGBARA ELLER OM POINTS.COM, RADISSON REWARDS OCH RADISSON REWARDS AMERICAS HAR MEDDELATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR.

18. Du måste efterleva alla lagar, regler och förordningar som är tillämpliga för dessa villkor och villkoren för programmen Radisson Rewards och Radisson Rewards Americas.

19. Dessa villkor regleras uteslutande av lagarna i delstaten Delaware i USA, utan hänsyn till deras principer avseende motstridande lagar. I den största möjliga utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag ska alla anspråk, tvister eller kontroverser mellan dig och Points.com fastställas av slutlig och bindande skiljedom till undantag av rätten. Sådan skiljedom utförs i Toronto, Ontario, Kanada på ett förenklat och skyndsamt sätt av en skiljedomare i enlighet med nuvarande lagar och regler relaterade till kommersiella skiljeförfaranden i Ontario. Om ovannämnda skiljedom inte är tillåten enligt gällande lag eller någon rätt med jurisdiktion, godkänner du oåterkalleligen att alla anspråk, tvister eller kontroverser ska lösas uteslutande av rätten i delstaten Delaware i USA. Points.com förbehåller sig dessutom rätten att begära omedelbart föreläggande om sådant föreläggande, enligt dess affärsomdöme, är nödvändigt för att skydda dess intressen före användning eller slutförande av de skiljedomsprocesser som beskrivs i detta avsnitt.

20. Du får inte överlåta eller överföra dessa villkor, eller någon rättighet eller skyldighet enligt dessa villkor, vare sig genom uttrycklig överlåtelse, tillämpning av lag eller på annat sätt. Ingen ändring, rättelse eller avsägelse av dessa villkor ska vara gällande eller bindande såvida den inte är skriftlig och underskriven av Points.com. Om någon bestämmelse i dessa villkor bedöms vara eller blir ogiltig eller icke verkställbar, antingen helt eller delvis, ska en sådan bestämmelse eller någon del därav som förklarats ogiltig eller icke verkställbar anses vara avskild och ska raderas från dessa villkor, varvid alla återstående villkor i dessa villkor ska fortsätta att vara giltiga och verkställbara.

21. Points.com, Radisson Rewards och Radisson Rewards Americas ska inte hållas ansvariga för eventuella förseningar eller underlåtenhet att uppfylla dessa villkor, om detta orsakas av force majeure, krig, strejk, arbetsmarknadskonflikt, avbrott i arbetet, brand, regeringshandling eller eventuell annan orsak, vare sig liknande eller olikartad, utom dess kontroll.