Vilkår og betingelser for Radisson Rewards

1. RADISSON REWARDS DEFINISJONER

2. MEDLEMSKAP I RADISSON REWARDS

• Kvalifisering

• Innmelding

• Medlemsforpliktelser

• Utløp av poeng og opphør av medlemskap

3. MEDLEMSKAP I RADISSON REWARDS FOR BUSINESS

• Kvalifisering

• Innmelding

• Medlemsforpliktelser

• Utløp av poeng og opphør av medlemskap

4. POENG

• Opptjening av poeng

• Innløsing av poeng

• Elite-status

• Diverse

5. GENERELT

• Garantifraskrivelse og ansvarsbegrensning

• Programendringer eller -opphør

• Gjeldende lov og fortolkning

• Tvisteløsning

6. TA KONTAKT MED OSS

Følgende overgår alle tidligere vilkår og betingelser for Radisson Rewards. Ved deltakelse eller videre deltakelse i Radisson Rewards etter effektiv dato, aksepterer du det følgende:

Radisson Rewards™ er bonusprogrammet til Radisson Hotel Group for Europa, Midtøsten, Afrika og Asia-Stillehavet («Radisson Rewards» eller «Programmet») som fra tid til annen tilbys til programmets medlemmer («medlemmer», «du», eller «dere») av Radisson Loyalty Management B.V, konsernets tilknyttede selskaper og datterselskaper («Radisson», «vi», «oss» eller «vår»). Radisson Rewards gir medlemmene mulighet til å opptjene og løse inn poeng (ved deltakende eiendommer og partnere). Disse vilkårene og betingelsene («programvilkårene») regulerer ditt medlemskap og deltakelse i Radisson Rewards, og det er ditt ansvar å lese og forstå dem. Radisson kan når som helst, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, etter eget skjønn og uten varsel eller erstatningsansvar, avslutte, endre, modifisere eller supplere fordeler eller vilkår for Radisson Rewards-programmet. Når du blir og forblir medlem av Radisson Rewards og mottar og løser inn poeng, erkjenner du at du har lest, forstått og godtatt disse programvilkårene, med periodiske endringer. Medlemskap og programfordeler tilbys etter Radissons eget skjønn.

1. RADISSON REWARDS DEFINISJONER

a. «Bonusnatt» refererer til en overnatting ved en deltakende eiendom, som betales med innløsning av poeng. Bonusnetter er underlagt disse programvilkårene og den deltakende eiendommens vilkår og betingelser.

b. «Bonusopphold» refererer til ethvert opphold ved en deltakende eiendom, som består av en eller flere bonusnetter.

c. «Kvalifiserende bestilling» betyr en reservasjon fra et medlem i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business på et GDS- eller Radisson-nettsted som gjelder et kvalifiserende opphold til en kvalifiserende pris.

d. «Kvalifiserende mat og drikke» refererer til bestemt mat og drikke som belastes rommet ditt i løpet av et kvalifiserende opphold.

e. «Kvalifiserende overnatting» refererer til en overnatting ved en deltakende eiendom, som bestilles til en kvalifiserende pris.

f. «Kvalifiserende pris» betyr en pris godkjent for opptjening av poeng i Radissons reservasjonssystem. Kvalifiserende pris inkluderer ikke, uten begrensning, det følgende: priser for ansatte, venner, familie, flyselskapsansatte, reisebyråansatte, visse kampanjer og pakker, priser betalt med kupong for gratis overnatting eller rom som er komplementære eller byttehandelsrom, priser for reservasjoner gjennom et nettbasert reiseselskap direkte, ved auksjon eller høystbydende pris, priser reservert og betalt gjennom en hovedkonto inkludert gruppekontoer og reisebyråkontoer, og visse andre priser reservert gjennom tredjeparter.

g. «Kvalifiserende opphold» betyr én eller flere påfølgende kvalifiserende netter ved den samme deltakende eiendommen, uten hensyn til hvor mange innsjekkinger eller utsjekkinger som forekommer under oppholdet.

h. «Elite-status» refererer til statusen for et individuelt medlem av Radisson Rewards, med ulike og/eller ekstra programfordeler i henhold til status, som bestemmes av Radisson etter eget skjønn, fra tid til annen.

i. «Arrangementskjøp» betyr betalingssummen i amerikanske dollar ved en deltakende eiendom som dekker kostnader forbundet med møter, arrangementer og konferanser, utenom skatter, avgifter og driks, som settes på hovedregningen.

j. «Poeng og kontanter» betyr en innløsning hvor medlemmet kun betaler en andel av en bonusnatt med poeng.

k. «GDS» betyr et globalt distribusjonssystem.

l. «Deltakende eiendom» betyr enkelte hoteller og eiendommer som driftes under merkevarene til Radisson. Disse omfatter Radisson Individuals, Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson og Country Inn & Suites by Radisson, samt andre merkevarer og konsepter som kan legges til av Radisson, og som gir medlemmer av Radisson Rewards fordeler fra tid til annen. Deltakende eiendommer og programfordelene som tilbys av hver deltakende eiendom, kan endres når som helst, uten varsel.

m. «Partnere» refererer til tredjeparter og deres tjenesteleverandører, som fra tid til annen tilbyr fordeler til medlemmer av Radisson Rewards. Partnere og programfordelene tilbudt av hver partner, kan endres når som helst, uten varsel. Ingenting i programvilkårene har til hensikt å skape, eller skal skape eller etablere, noen form for agentforhold, partnerskap eller felleskontrollert virksomhet mellom oss og våre partnere.

n. «Poeng til behandling» kan ikke løses inn før de er konvertert til brukbare poeng, og dette skjer omtrent 15 dager etter at den kvalifiserende bestillingen er gjennomført. Poeng til behandling som ikke konverteres til brukbare poeng (dvs. kansellerte bestillinger eller manglende fremmøte), er ugyldige.

o.«Radisson Rewards» betyr Radisson Hotel Groups bonusprogram for Europa, Midtøsten, Afrika og Asia-Stillehavet, som det tilbys fra tid til annen.

p. «Radisson Rewards for Business» betyr Radisson Hotel Groups bonusprogram for Europa, Midtøsten, Afrika og Asia-Stillehavet, som det tilbys fra tid til annen til møte- og arrangementsplanleggere, planleggere i små og mellomstore bedrifter og reisebyråer.

q. «Radisson Rewards Americas» henviser til lojalitetsprogrammet til Radisson Hotel Group Americas, som støtter medlemmer som tjener og/eller løser inn poeng i USA, Canada, Latin-Amerika og Karibia.

r. «Radisson Rewards for Business Americas» henviser til lojalitetsprogrammet til Radisson Hotel Group Americas, som støtter forretningsmedlemmer som tjener og/eller løser inn poeng og har virksomhet i USA, Canada, Latin-Amerika og Karibia, som en møte- og arrangementsplanlegger eller reiserådgiver.

s. «Romutgifter» refererer til den kvalifiserende prisens sum i amerikanske dollar, betalt i løpet av et kvalifiserende opphold. Romutgifter inkluderer ikke skatt, tilfeldige eller tredjepartsutgifter som påløper og belastes rommet, som f.eks. utgifter til telefon eller andre kommunikasjonstjenester, vaskeri, bestillingsfilmer, underholdning, fritidssentre, restauranter, banketter, catering, gavebutikker, butikker, leietakere, leverandører eller konsesjonærer.

t. «Brukbare poeng» betyr poeng som kan løses inn.

2. MEDLEMSKAP I RADISSON REWARDS

a. Kvalifisering: Personer som er over myndighetsalderen der de bor, kan søke om medlemskap i Radisson Rewards. Medlemmer av Radisson Rewards må oppgi og opprettholde en korrekt e-postadresse og fysisk adresse, som inkluderer by, delstat eller fylke og bostedsland. En person kan kun ha ett medlemskap i Radisson Rewards, og kan ikke opptjene poeng på mer enn én Radisson Rewards konto. Medlemmer vil også kunne opprettholde et medlemskap i Radisson Rewards Americas, med samme navn og e-postadresse. Medlemskap og deltakelse i Radisson Rewards er ugyldig hvis det er forbudt i henhold til gjeldende lovgivning, regelverk eller forskrift.

b. Påmelding: Du kan søke om medlemskap i Radisson Rewards ved en deltakende eiendom, her på nett: https://www.radissonhotels.com/no-no/radisson-rewards/join, via Radisson Hotels-appen eller per telefon til medlemsservice. For å finne nummeret for området ditt, gå inn på: www.radissonhotels.com/no-no/contact-us. I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, kan vi, etter eget skjønn og uten erstatningsansvar overfor deg, godta eller avslå søknaden fra deg om medlemskap i Radisson Rewards. Hvis vi godtar din søknad om medlemskap, oppretter vi en Radisson Rewards-konto i ditt navn. Hvis du søker om medlemskap ved en deltakende eiendom i løpet av et kvalifiserende opphold og søknaden godtas, får du medlemsnummeret samt og brukernavn og passord for Radisson Rewards når du melder deg inn. Hvis du søker om medlemskap på nett, via appen eller når du kontakter kundeservice og søknaden godkjennes, får du medlemsnummeret for Radisson Rewards tilsendt i en e-post sammen med brukernavn og passord.

c. Medlemsforpliktelser: Som medlem i Radisson Rewards forplikter du deg til å overholde disse programvilkårene, våre partneres gjeldende vilkår og betingelser og all gjeldende lovgivning, regelverk og reguleringer. Du aksepterer at din deltakelse i Radisson Rewards er fullstendig på din egen risiko. Du godtar at hvis du har innvendinger mot noen av programvilkårene eller endringer som oppstår i disse vilkårene, eller på en annen måte ikke er fornøyd med Radisson Rewards for Business, har du rett til å avslutte medlemskapet. Du godtar at du er ansvarlig for å holde medlemsnummeret, kontonummeret, kontoen og passordet for Radisson Rewards konfidensielt og begrense andres tilgang til dette. Du forplikter deg også til å varsle oss med en gang hvis du tror at du har blitt frastjålet medlemsnummeret for Radisson Rewards, eller hvis du mistenker at passordet ditt er stjålet eller misbrukt. Du forplikter deg til å gi oss korrekte opplysninger til enhver tid og umiddelbart varsle oss vedrørende endringer i dine opplysninger. Du er innforstått med at det å motta fordeler som medlem i Radisson Rewards kan være underlagt skatteansvar, og aksepterer at alt skatteansvar inkludert opplysningsplikt, med hensyn til ditt medlemskap i Radisson Rewards, ene og alene er ditt ansvar.

d. Utløp av poeng og opphør av medlemskap:

i. Utløp av poeng: Hvis det ikke er noen poengaktivitet på Radisson Rewards-kontoen din i løpet av en periode på 24 måneder, kan vi annullere og kansellere alle eller en del av poengene dine. Dette kan gjøres når som helst etter eget skjønn, uten varsel og uten erstatningsansvar overfor deg.

ii. Avslutning av medlemskapet i Radisson Rewards fra din side: Du kan avslutte medlemskapet i Radisson Rewards når det passer deg. Dette gjør du ved å ta kontakt med oss via kontaktopplysningene du finner i siste kapittel av disse vilkår og betingelser.

iii. Andre endringer og avslutning av ditt medlemskap i Radisson Rewards, utført av oss: I tillegg til det overnevnte vil vi kunne, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, når som helst etter eget skjønn og uten varsel eller erstatningsansvar overfor deg, (i) endre, suspendere eller avslutte ditt medlemskap i Radisson Rewards, (ii) endre, suspendere eller avslutte Elite-statusen du har, (iii) endre, suspendere, annullere eller kansellere alle eller en del av poengene dine, (iv) endre, suspendere, annullere eller kansellere innløsning av poeng. Vi kan gjøre dette hvis det passer seg for Radisson Rewards eller hvis det er rimelig grunn til, etter vårt eget skjønn, å mistenke at: (i) du har brutt eller bruker programmet på et vis som ikke er i overensstemmelse med disse programvilkårene eller programmets formål eller deler, (ii) du har utnyttet eller misbrukt Radisson Rewards, (iii) din kontoaktivitet eller medlemsstatus omfatter eller er et resultat av svindel, uærlighet, tyveri eller andre ulovlige eller upassende metoder, (iv) du bevisst forsøker å opprette mer enn én Radisson Rewards-konto, (v) ditt medlemskap eller deltakelse i Radisson Rewards resulterer i brudd på gjeldende lovgivning, vilkår eller reguleringer, (vi) vårt tilbud om fordeler under Radisson Rewards resulterer i brudd på gjeldende lovgivning, vilkår eller reguleringer, eller (vii) hvis du unnlater å betale en hvilken som helst sum på grunn av eller deltar i opptreden som regnes som misbrukende, upassende, krenkende eller fiendtlig i forbindelse med Radisson Rewards, deltakende eiendommer, Radisson Hotels eller våre partnere, eller deres respektive ledere, direktører, agenter, ansatte, representanter eller gjester. Disse rettighetene kommer i tillegg til ethvert annet rettsmiddel vi har rett til å bruke i henhold til gjeldende lovgivning. Vi har også rett til å iverksette administrative og/eller rettslige tiltak. Dette inkluderer, uten begrensning, strafferettslig eller sivilrettslig rettsforfølgning, som vi etter eget skjønn anser nødvendig.

iv. Virkninger ved opphør av medlemskap: Hvis ditt medlemskap i Radisson Rewards av en eller annen grunn avsluttes, vil Radisson Rewards-kontoen din stenges og alle poeng på din Radisson Rewards-konto kanselleres, går tapt eller annulleres, og kan dermed ikke lenger innløses. Hvis vi endrer, suspenderer, annullerer eller kansellerer alle eller noen av poengene du har, fjerner vi disse poengene fra Radisson Rewards-kontoen, og de kan ikke lenger løses inn.

e. Kvalifisering og innmelding i Radisson Rewards Americas-programmet: Både medlemmer og ikke-medlemmer av Radisson Rewards som ønsker å tjene og løse inn poeng ved våre hoteller i USA, Canada, Latin-Amerika eller Karibia, er kvalifiserte til å bli medlem av Radisson Rewards Americas-programmet. Søknad om medlemskap og innmelding i Radisson Rewards Americas-programmet er underlagt programmets vilkår og betingelser og personvernerklæringen fra Radisson Hospitality, Inc., og finnes på: https://www.radissonhotelsamericas.com/en-us/terms-and-conditions

3. MEDLEMSKAP I RADISSON REWARDS FOR BUSINESS

a. Kvalifisering: Personer som er over myndighetsalderen der de bor, kan søke om medlemskap i Radisson Rewards for Business. Medlemmer av Radisson Rewards for Business må oppgi og opprettholde en korrekt e-postadresse og riktig bostedsadresse, som omfatter sted, postnummer og bostedsland. En person kan kun ha ett medlemskap i Radisson Rewards, og kan ikke opptjene poeng på mer enn én Radisson Rewards konto. Medlemmer kan også opprettholde et medlemskap i Radisson Rewards for Business Americas, med samme navn og e-postadresse. Medlemskap og deltakelse i Radisson Rewards er ugyldig hvis det er forbudt i henhold til gjeldende lovgivning, regelverk eller forskrift.

i. Kvalifisering som reisebyrå: Søknad om medlemskap i Radisson Rewards for Business for reisebyråer er åpent for enkeltpersoner som oppfyller kriteriene ovenfor i seksjon 3a og som er reiserådgivere i kvalifiserte land som er medlemmer av ARC/IATA/CLIA/TIDS/TRUE.

ii. Kvalifisering som møte- og arrangementsplanlegger: Søknad om medlemskap i Radisson Rewards for Business for møte- og arrangementsplanleggere er åpent for enkeltpersoner som oppfyller kriteriene ovenfor i seksjon 3a og som er planleggere av spesielle arrangementer samt andre forretningsfolk som planlegger møter og konferanser.

iii. Kvalifisering som små og mellomstore bedrifter: Søknad om medlemskap i Radisson Rewards for Business for små og mellomstore bedrifter er åpent for enkeltpersoner som oppfyller kriteriene ovenfor i seksjon 3.1.a) og som har ansvaret for å planlegge romreservasjoner for andre, som private sekretærer, beslutningstakere og små og mellomstore reisebyråer.

b. Påmelding: Du kan søke om medlemskap i Radisson Rewards for Business ved en deltakende eiendom, her på nett: https://www.radissonhotels.com/no-no/radisson-rewards/join-b2b, via Radisson Hotels-appen eller per telefon til medlemsservice. Du finner nummeret for ditt område her: www.radissonhotels.com/no-no/contact-us. I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, kan vi, etter eget skjønn og uten erstatningsansvar overfor deg, godta eller avslå søknaden fra deg om medlemskap i Radisson Rewards for Business. Hvis vi godtar søknaden fra deg om medlemskap, oppretter vi en Radisson Rewards for Business-konto i ditt navn og sender Radisson Rewards for Business-kontonummeret ditt til e-postadressen du oppga under registreringen.

c. Medlemsforpliktelser: Som medlem i Radisson Rewards for Business forplikter du deg til å overholde disse programvilkårene, våre partneres gjeldende vilkår og betingelser og all gjeldende lovgivning, regelverk og reguleringer. Du godtar at du deltar i Radisson Rewards for Business helt på egen risiko. Du godtar at hvis du har innvendinger mot noen av programvilkårene eller endringer som oppstår i disse vilkårene, eller på en annen måte ikke er fornøyd med Radisson Rewards for Business, må du avslutte medlemskapet. Du godtar at du er ansvarlig for å holde kontonummeret og medlemsprofilen for Radisson Rewards for Business konfidensielt og begrense andres tilgang til dette. Du forplikter deg også til å varsle oss med en gang hvis du tror du har blitt frastjålet kontonummeret eller medlemsprofilen i Radisson Rewards for Business, eller hvis du mistenker at passordet ditt er stjålet eller misbrukt. Du godtar at du er ansvarlig for å holde medlemsnummeret, kontoen og passordet for Radisson Rewards konfidensielt og begrense andres tilgang til dette. Videre godtar du den konsekvensen det måtte ha å ikke samsvare med dette kravet, som omfatter tap eller svinn av poeng eller personopplysninger. Du forplikter deg til å gi oss korrekte opplysninger til enhver tid og umiddelbart varsle oss vedrørende endringer i dine opplysninger. Du er innforstått med at fordeler du får som medlem i Radisson Rewards for Business kan være skattepliktige, og godtar at alt som er skattepliktig, inkludert opplysningsplikt, med hensyn til ditt medlemskap i Radisson Rewards for Business, ene og alene er ditt ansvar. Ta kontakt med en skatterådgiver dersom du har spørsmål om programskatter. Hvis det kreves i henhold til loven, må du varsle arbeidsgiveren din og/eller byrået du jobber for, hvis aktuelt, samt kunder og klienter om at du deltar i programmet. Ved å bli med i programmet bekrefter du at du har varslet arbeidsgiveren din og/eller byrået, kunder og klienter, og at de forstår at du, som et resultat av ditt medlemskap i Radisson Rewards for Business, kan motta programfordeler.

d. Utløp av poeng og opphør av medlemskap:

i. Utløp av poeng: Hvis det i løpet av en periode på 24 måneder ikke er noen poengaktivitet på Radisson Rewards for Business-kontoen din, kan vi annullere og kansellere alle eller en del av poengene dine. Dette kan gjøres når som helst etter vårt eget skjønn, uten varsel og uten erstatningsansvar ovenfor deg.

ii. Hvis du avslutter medlemskapet i Radisson Rewards for Business, gjelder følgende: Du kan avslutte medlemskapet i Radisson Rewards for Business når det passer deg. Dette gjør du ved å ta kontakt med oss via de kontaktopplysningene du finner i siste kapittel av disse vilkår og betingelser.

iii. Andre endringer i medlemskapet og en eventuell avslutning av ditt medlemskap i Radisson Rewards for Business, utført av oss: I tillegg til det overnevnte vil vi kunne, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, når som helst etter eget skjønn og uten varsel eller erstatningsansvar overfor deg, (i) endre, suspendere eller avslutte ditt medlemskap i Radisson Rewards for Business, (ii) endre, suspendere, annullere eller kansellere alle eller en del av poengene dine, (iii) endre, suspendere, annullere eller kansellere innløsning av poeng. Vi kan gjøre dette hvis det passer seg for Radisson Rewards for Business eller hvis det er rimelig grunn til, etter vårt eget skjønn, å mistenke at: (i) du har brutt eller bruker programmet på et vis som ikke er i overensstemmelse med disse programvilkårene eller programmets formål eller deler, (ii) du har utnyttet eller misbrukt Radisson Rewards for Business, (iii) din kontoaktivitet eller medlemsstatus omfatter eller er et resultat av svindel, uærlighet, tyveri eller andre ulovlige eller upassende metoder, (iv) du bevisst forsøker å opprette mer enn én Radisson Rewards for Business-konto, (v) ditt medlemskap eller din deltakelse i Radisson Rewards for Business resulterer i brudd på gjeldende lovgivning, vilkår eller reguleringer, (vi) vårt tilbud om fordeler under Radisson Rewards resulterer i brudd på gjeldende lovgivning, vilkår eller reguleringer, eller (vii) hvis du unnlater å betale en hvilken som helst sum på grunn av eller ved å delta i opptreden som regnes som misbrukende, upassende, krenkende eller fiendtlig i forbindelse med Radisson Rewards for Business, deltakende eiendommer, Radisson eller våre partnere, eller deres respektive ledere, direktører, agenter, ansatte, representanter eller gjester. Disse rettighetene kommer i tillegg til ethvert annet rettsmiddel vi har rett til å bruke i henhold til gjeldende lovgivning. Vi har også rett til å iverksette administrative og/eller rettslige tiltak. Dette inkluderer, uten begrensning, strafferettslig eller sivilrettslig rettsforfølgning, som vi etter eget skjønn anser nødvendig.

iv. Virkninger ved opphør av medlemskap: Hvis medlemskapet du har i Radisson Rewards for Business av en eller annen grunn avsluttes, stenger vi Radisson Rewards for Business-kontoen, og alle poengene på denne kontoen kanselleres, går tapt eller annulleres, og de kan ikke lenger løses inn. Hvis vi endrer, suspenderer, annullerer eller kansellerer alle eller noen av poengene du har, fjerner vi disse poengene fra Radisson Rewards for Business-kontoen, og de kan ikke lenger løses inn.

e. Kvalifisering og innmelding i Radisson Rewards for Business Americas-programmet: Både medlemmer og ikke-medlemmer av Radisson Rewards for Business som ønsker å tjene opp og løse inn poeng ved hotellene våre i USA, Canada, Latin-Amerika eller Karibia, er kvalifiserte til å bli medlem av Radisson Rewards for Business Americas-programmet. Søknader om medlemskap i Radisson Rewards for Business Americas-programmet er underlagt programmets vilkår og betingelser og personvernerklæringen fra Radisson Hospitality, Inc., og finnes på: https://www.radissonhotelsamericas.com/en-us/terms-and-conditions.

4. POENG

a. Tjen poeng i Radisson Rewards:

i. Ved deltakende eiendommer: Medlemmer av Radisson Rewards kan opptjene 20 poeng per amerikanske dollar som brukes på romutgifter og kvalifiserende mat og drikke ved deltakende eiendommer. Rabatten gjelder ikke på avgifter eller driks, alkoholholdig drikke, romservice eller matservering på rommet, catering eller banketter eller grupper på seks eller flere personer. Du må oppgi medlemsnummeret i Radisson Rewards ved bestilling eller ved innsjekk. Ingen poeng vil bli opptjent og ingen kvalifiserende netter/opphold for Elite-status vil bli kreditert om en eiendom opphører å være en deltakende eiendom etter at en reservasjonen er gjort men før det kvalifiserende oppholdet.
Poeng regnes som opptjent når oppholdet er gjennomført, alle utgifter er betalt og poengene er overført til kontoen din. Poeng kan ikke løses inn før et kvalifiserende opphold er gjennomført, betalt og lagt inn på kontoen din. Poeng kan kun opptjenes av ett Radisson Rewards-medlem per kvalifiserende opphold. Medlemmet må oppgis på bestillingen og være den registrerte gjesten.
Poeng kan opptjenes på inntil tre rom reservert på samme reservasjon, men godskriving for flere rom må forespørres før eller ved innsjekk. Medlemmet må også oppgis på reservasjonen til minst ett av de bestilte rommene og være en registrert gjest for varigheten av kvalifiserende oppholdet. Poeng kan ikke opptjenes for reservasjoner som ikke har Radisson Rewards-medlemmets navn på reservasjonen eller hvis medlemmet ikke er den registrerte gjesten. Kun rommet der medlemmet er registrert som gjest under hele det kvalifiserende oppholdet, vil telle mot Elite-status.

ii. Gjennom partnere: Radisson Rewards-medlemmer kan opptjene poeng med våre partnere. Disse mulighetene kan variere basert på Radisson Rewards-medlemmets bostedsland, er ikke nødvendigvis tilgjengelig for alle medlemmer, kan endres når som helst uten varsel, er regulert av disse programvilkårene og er underlagt ytterligere vilkår og betingelser som påkrevd av en individuell partner. Partnere er uavhengige instanser, og vi er ikke ansvarlige for innholdet eller kvaliteten til produkter eller tjenester tilbudt av partnere. Ei heller er vi ansvarlige for anmodninger eller markedsføringsfremstøt fra noen partnere. Du har ansvar for å overholde partneres vilkår og betingelser samt retningslinjer for personvern og bruk. Vi er ikke ansvarlig for og påtar oss ikke erstatningsansvar for vilkårene, endringene eller opphør av partneres vilkår, betingelser, retningslinjer for personvern og bruk, produkter eller tjenester. Ved å oppgi medlemsnummeret ditt i Radisson Rewards til en deltakende eiendom, indikerer du at du ønsker å opptjene poeng.

iii. Kjøp av poeng: Fra tid til annen og etter eget skjønn, kan vi gi medlemmer av Radisson Rewards muligheten til å kjøpe poeng. For øyeblikket gir vi medlemmer mulighet til å kjøpe poeng gjennom Points.com. Ytterligere vilkår og betingelser gjelder. Disse finner du på https://www.radissonhotels.com/no-no/belonninger/tjen. Poeng som kjøpes er underlagt disse programvilkårene. Poeng som selges, kjøpes, byttes, auksjoneres, gis bort, overføres eller tildeles på måter som ikke er spesifisert som tillatt i disse programvilkårene, er forbudt og vil ikke godkjennes.

b. Tjen poeng i Radisson Rewards for Business: Poeng kan tjenes opp av reisebyråer, planleggere av spesielle arrangementer, små og mellomstore bedrifter og andre forretningsfolk som planlegger møter og konferanser ved deltakende eiendommer.

i. Tjen poeng for reisebyråer: Medlemmer av reisebyråer kan tjene 10 poeng for hver dollar de bruker på en kvalifisert bestilling. Medlemmer av Radisson Rewards for Business Americas for reisebyråer som vil tjene poeng, må være medlem av programmet som støtter eiendommen de bestiller ved. Hvis du bestiller et opphold ved en deltakende eiendom fra porteføljen til Radisson Hotel Group i Europa, Midtøsten, Afrika eller Asia, må du være medlem av Radisson Rewards for Business og oppgi medlemsnummeret på 16 sifre i det globale distribusjonssystemet (GDS) for å tjene poeng for bestillingen. Poeng utstedes under gjestens opphold. Hvis du bestiller et opphold ved en deltakende eiendom fra porteføljen til Radisson Americas Hotel Group i USA, Canada, Latin-Amerika og Karibia, må du være medlem av Radisson Rewards Americas og oppgi medlemsnummeret ditt i Radisson Rewards Americas-programmet i det globale distribusjonssystemet (GDS) for å tjene poeng for bestillingen. Overnattinger eller opphold i forbindelse med et møte eller et arrangement er ikke gjeldende for din Elite-status.

ii. Opptjening av poeng for arrangementskjøp: Medlemmer som er planleggere av møter og arrangementer, kan tjene 5 poeng for hver dollar som brukes under et arrangement (basert på totalforbruket på leie av møterom, mat, drikke og soverom oppført på hovedregningen). Poeng for arrangementer kan ikke opptjenes hvis dette er forbudt i henhold til gjeldende lovgivning, regelverk eller forskrifter. Du må forhøre deg om å tjene poeng for arrangementskjøp når du bestiller et møte, arrangement eller en konferanse. Dette gjør du ved å oppgi navnet ditt og medlemsnummeret i Radisson Rewards for Business på kontrakten du inngår med den deltakende eiendommen. Arrangementskjøp må oppføres på en hovedregning for å kvalifiseres for opptjening av poeng. Kun medlemmer av Radisson Rewards for Business kan tjene poeng for arrangementskjøp. Du trenger ikke delta på møtet eller arrangementet for å være kvalifisert for opptjening av poeng for arrangementskjøp. Enkelte tjenester og fasiliteter stilles ikke til rådighet av den deltakende eiendommen direkte, og utgifter for dette samt andre utgifter, inkludert utgifter for avbestilling, slitasje og andre betalinger, er ikke nødvendigvis kvalifisert som en del av et arrangementskjøp. Overnattinger eller opphold i forbindelse med et møte eller et arrangement er ikke gjeldende for din Elite-status.

iii. Opptjening av poeng på bestilling av hotellopphold: Små og mellomstore bedrifter (SME)-medlemmer kan få 10 poeng per dollar brukt på belastede romutgifter ved deltakende eiendommer når de bestiller reiser for andre. Søknad om medlemskap i Radisson Rewards for Business er åpent for enkeltpersoner som har bekreftet og samtykket til programmets vilkår og betingelser, og som er (i) invitert og godkjent av Radisson Rewards, etter eget skjønn; (ii) befinner seg i kvalifiserte land, som bestemt etter vårt eget skjønn; (iii) som er av myndig alder der de er bosatt; (iv) ansvarlig for bestillingen av hotellrom på vegne av arbeidsgiveren eller organisasjonen deres; (v) ansatt av en organisasjon som Radisson Rewards har godkjent etter eget skjønn; og (vi) ikke et profesjonelt reisebyrå som bestiller for personer utenfor hans/hennes arbeidsgiver og/eller organisasjon. En person kan ikke tjene poeng for noen andre.
Du må informere arbeidsgiveren din, samt få tillatelse fra arbeidsgiveren din for å delta i Radisson Rewards for Business. Ved å delta i Radisson Rewards for Business, bekrefter og verifiserer du at:

a. du har herved informert arbeidsgiveren din (og reisende som du reserverer hotellrom for) og at de har lest og forstått personvernerklæringen og forstår og godkjenner at som et resultat av medlemskapet i Radisson Rewards for Business kan du oppgi personopplysninger om dem og at du kan motta fordeler fra Radisson Rewards for Business,

b. du vil overholde alle vilkår og betingelser, inkludert retningslinjer for reiser, gaver og honorar hos arbeidsgiver, kunder og klienter,

c. du vil overholde alle gjeldende lover,

d. du vil, når det kreves av oss, gi oss skriftlig bevis på at du har angitt all nødvendig informasjon, og har fått alle nødvendige samtykker,

e. du er ikke ansatt av en ikke-amerikansk regjering (inkludert et ikke-amerikansk statlig eid selskap, eller et ikke-amerikansk departement, et byrå eller lignende organ som utøver noen utøvende, rettslige, meklings-, regulatoriske eller administrative funksjoner av eller knyttet til offentlige myndigheter), og

f. du vil informere oss umiddelbart ved endringer av arbeidsgiver, og oppdatere informasjonen din, samt forsikre deg om at du informerer om og får tillatelse fra din nye arbeidsgiver, og overholder alle kravene som er angitt ovenfor.

iv. Opplysningsplikt og samtykke: Du er ansvarlig for å opplyse, og få samtykke fra, din arbeidsgiver, prinsipal og/eller klient om at du vil opptjene poeng og andre insentiver fra Radisson Rewards for Business, og må overholde gjeldende retningslinjer for gaver og insentiver.

c. Innløsing av poeng:

i. Generelt: Medlemmer av Radisson Rewards og Radisson Rewards for Business kan løse inn poeng ved deltakende eiendommer eller gjennom våre partnere. Poeng kan løses inn til fordel for medlemmer i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business, eller som en gave til en annen enkeltperson. Poeng kan ikke selges, utveksles, byttes, forhandles, overføres, kjøpes, auksjoneres eller gis bort, med unntak av overføringer av poeng som uttrykkelig er tillatt i disse programvilkårene eller med skriftlig samtykke fra Radisson. Innløsningsalternativer endres fra tid til annen uten varsel, etter vårt eget skjønn.
Når du løser inn poeng, må du bekrefte opplysningene for kontoen du har i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business. Tilsvarende antall poeng trekkes fra kontoen så snart overføringen igangsettes. Det må være et tilstrekkelig antall poeng på kontoen din ved overføringstidspunktet. Poeng på to eller flere kontoer kan ikke kombineres for innløsning. Innløsningsoverføringer kan godkjennes eller tilbakekalles etter Radissons eget skjønn.

ii. Ved deltakende eiendommer:

a. Bonusnetter: Medlemmer av Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business kan løse inn poeng for bonusnetter ved deltakende eiendommer, avhengig av tilgjengelighet. Reservasjon av bonusnetter må gjøres på forhånd via nettstedet til Radisson Hotels, mobilappen til Radisson Hotels eller Radissons telefonsenter for reservasjoner. Bonusnetter kan ikke kombineres med andre kuponger, rabatter, pakker eller kampanjetilbud, og er ikke provisjonsberettiget, inkludert, uten begrensning, provisjon til reisebyråer. Bonusnetter gjelder standardrom med standard antall gjester. Ytterligere gjester er underlagt den deltakende eiendommens standardavgifter for ekstra personer. For å unngå tvil, selv om et medlem gjør en bestilling for tre personer på en bonusnatt for et standard rom, må et medlem likevel betale ekstragebyret for en tredje person. Bonusnetter er underlagt hver deltakende eiendoms retningslinjer for avbestilling, garanti og depositum. Poeng tilsvarende én natt av reservasjonen av bonusnatten, trekkes fra kontoen din hvis du ikke avbestiller i henhold til den deltakende eiendommens retningslinjer for avbestilling. Enhver utilsiktet utgift i forbindelse med en bonusnatt er ene og alene medlemmets ansvar.

Hvis et hotell slutter å være en deltakende eiendom etter reservasjon av en bonusnatt, men før selve oppholdet, vil Radisson forsøke å få hotellet til å akseptere bonusnatten, men kan ikke garantere at reservasjonen av bonusnatten vil bli akseptert. I tillegg, etter Radissons skjønn, er det ikke sikkert at bonusnetter kan bestilles ved et hotell når det er bestemt at hotellet skal forlate Radisson-systemet eller ikke lenger kommer til å være et hotell i Radisson-systemet, uavhengig av tiden som gjenstår før hotellet faktisk forlater systemet.

v. Gjennom partnere: Radisson Rewards-medlemmer kan løse inn poeng med våre partnere. Innløsningsmuligheter og krav varierer med hver partner, er ikke tilgjengelig hvis det er forbudt i henhold til lovgivning, kan endres når som helst, er regulert av disse programvilkårene og er underlagt ytterligere vilkår og betingelser som påkrevd av en individuell partner. Partnere er uavhengige instanser, og vi er ikke ansvarlige for innholdet eller kvaliteten til produkter eller tjenester tilbudt av partnere. Ei heller er vi ansvarlige for anmodninger eller markedsføringsfremstøt fra noen partnere. Du er ansvarlig for å sjekke og overholde partneres vilkår, betingelser og retningslinjer for personvern og bruk. Vi er ikke ansvarlig for og påtar oss ikke erstatningsansvar for vilkårene, endringene eller opphør av partneres vilkår, betingelser, retningslinjer for personvern og bruk, produkter eller tjenester.

vi. Donering av poeng: Medlemmer av Radisson Rewards kan donere poeng til visse veldedige organisasjoner, som bestemmes av oss fra tid til annen, helt etter vårt eget skjønn. Andre poengdonasjoner, -overføringer eller -gaver er forbudt og aksepteres ikke. Donerte bonuspoeng er ikke fradragsberettiget.

d. Overføring av poeng via global poengoverføring: Medlemmer av Radisson Rewards og Radisson Rewards for Business kan overføre poeng til Radisson Rewards Americas, lojalitetsprogrammet til Radisson Hotel Group Americas, som støtter medlemmer som tjener og/eller løser inn poeng i USA, Canada, Latin-Amerika og Karibia. Medlemmer må ha en konto i både Radisson Rewards og Radisson Rewards Americas, med samme navn og e-postadresse for kontoen, for å kunne bruke global poengoverføring. Alle vilkår og betingelser for global poengoverføring gjelder. Gå inn på radissonhotels.com/globalpointstransfer for mer informasjon og for å se vilkår og betingelser. Radisson Rewards forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å diskvalifisere ethvert medlem fra deltakelse i overføringsalternativet, å gjøre endringer i henhold til programmets vilkår og betingelser og til å endre eller avslutte overføringsalternativet helt eller delvis, inkludert, uten begrensing, priser, poengbolker og bruken av nettstedet Points.com til behandling av kjøpte poeng, uten forhåndsvarsel.

e. Elite-status: Medlemmer av Radisson Rewards kan kvalifisere seg for Elite-status. Fordeler, belønninger, innløsningsmuligheter og krav om Elite-status bestemmes av oss, fra tid til annen, etter vårt eget skjønn. Medlemmers kvalifisering for Elite-status avhenger av antall kvalifiserende overnattinger eller kvalifiserende opphold ved deltakende eiendommer i løpet av et kalenderår, som følger:

i. Silver Elite-status: Medlemmer av Radisson Rewards kan oppnå Silver Elite-status med minst ni kvalifiserende overnattinger eller seks kvalifiserende opphold i ett kalenderår.

ii. Gold Elite-status: Medlemmer av Radisson Rewards kan oppnå Gold Elite-status med minst 30 kvalifiserende overnattinger eller 20 kvalifiserende opphold i ett kalenderår.

iii. Platinum Elite-status: Medlemmer av Radisson Rewards kan oppnå Platinum Elite-status med minst 60 kvalifiserende overnattinger eller 30 kvalifiserende opphold i ett kalenderår.

Når du er kvalifisert for Elite-status, beholder du statusen ut gjeldende kalenderår og det følgende programåret, som er fra 1. mars til 28/29. februar. Fra tid til annen kan vi innvilge Elite-status etter eget skjønn eller tilby kampanje(r) som endrer kriteriene som er nødvendig for å oppnå Elite-status. Med mindre det er spesifisert i vilkårene til en kampanje, vil ikke oppgradering etter skjønn eller ved kampanje, gi avkall på det fullstendige antallet kvalifiserende opphold eller overnattinger som kreves for neste Elite-status eller for å endre varigheten av Elite-status.

f. Diverse:

i. Nettkonto: Når du er meldt inn i Radisson Rewards og/eller Radisson Rewards for Business, må du aktivere nettkontoen din. Radisson vil forsøke å kreditere din konto med poeng innen rimelig tid. Du har ansvar for å verifisere at poengene er riktig kreditert til kontoen du har i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business. Krav om poeng som ikke er riktig godskrevet, må mottas av Radisson med underbyggende dokumentasjon innen seks (6) måneder etter hevdet inntjening av gjeldende poeng.

ii. Overføringer: E: Medlemskap i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business, poeng, bonusnetter, Elite-status og andre programfordeler kan ikke selges, utveksles, byttes, forhandles, overføres, kjøpes, auksjoneres eller gis bort, inkludert, uten begrensning, som del av familiære forhold, skilsmisse, arv eller for øvrig i henhold til loven, med mindre dette er uttrykkelig tillatt i disse programvilkårene eller med skriftlig samtykke fra Radisson.

1. Overføringer utført av medlemmer med Elite-status: Medlemmer av Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business som har Elite-status, kan, på forespørsel, overføre poeng fra sin egen medlemskonto til en annen medlemskonto.

2. Overføringer innad i en husholdning: Medlemmer av Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business kan overføre poeng til et annet medlem i samme husholdning, gitt at begge personer har vært medlem i minst ett år og at adressene for begge de to kontoene det gjelder ikke er oppdatert i løpet av de siste tretti (30) dagene før anmodningen om overføring er registrert. Radisson forbeholder seg retten til å kreve bevis på kvalifisering eller bosted og, etter eget skjønn, til å avvise en anmodning om overføring av poeng.

3. Overføringer ved dødsfall: Poeng som tilhører avdøde medlemmer av Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business, kan overføres til avdødes arvtaker av Radisson Rewards-kontoen, etter vårt eget skjønn. Avdødes medlemskap i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business må ha vært i orden ved dødstidspunktet. Overføringsanmodningen må inkludere dokumentasjon som beviser dødsfallet, f.eks. dødsattest, og bevis på fullmakt til å fremsette anmodningen, f.eks. rettsdokumenter eller avdødes testament. Anmodninger må fremsettes innen ett (1) år etter datoen for dødsfallet, ellers vil den avdødes medlemskonto stenges og alle poeng gå tapt./p>

iii. Ingen kontantverdi: Med unntak av steder der loven krever det, har bonuspoengene ingen kontantverdi og de utgjør ingen eiendomsrett. Opptjening av poeng gir ikke medlemmer noen rettigheter med tanke på belønninger eller programmet. Som medlem av Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business er den eneste rettigheten du får med poeng, muligheten til å løse dem inn i henhold til disse programvilkårene.

5. GENERELT

a. Personvernerklæring: Deltakelse i Radisson Rewards er underlagt vilkår og betingelser i Radissons personvernerklæring for gjester, som finnes på https://www.radissonhotels.com/no-no/personvern (samlet «personvernerklæringer») og vår avtale om nettstedsbruk oppført på https://www.radissonhotels.com/no-no/side-bruk. Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i Radisson, inkludert enhver rett som gjelder i henhold til dette, via denne lenken: https://www.radissonhotels.com/no-no/personvern.

b. Underlagt gjeldende lov: Medlemskap og deltakelse i Radisson Rewards og/eller Radisson Rewards for Business samt oppsamling og innløsning av poeng, er underlagt gjeldende lov og kan være ugyldig eller begrenset i henhold til lover, regelverk og reguleringer, eller arbeidsgivers og kunders retningslinjer og krav. Dessuten kan du ha visse lovbestemte rettigheter i henhold til lovgivningen der du bor, som ikke nødvendigvis er begrenset av disse programvilkårene. Ingenting i disse programvilkårene skal begrense slike lovbestemte rettigheter.

c. Valutaomregning til amerikanske dollar: Alle summer i en annen valuta enn amerikanske dollar konverteres til amerikanske dollar i henhold til valutakurser fastsatt av oss etter vårt eget skjønn.

d. Garantifraskrivelse og ansvarsbegrensning:

RADISSON TILBYR RADISSON REWARDS OG RADISSON REWARDS FOR BUSINESS, DISSE PROGRAMVILKÅRENE OG ALLE ANDRE RELATERTE TJENESTER OG PRODUKTER SOM DE ER, OG, SÅ LANGT DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, FRASIER SEG UTTRYKKELIG ALLE SLAGS GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, DESIGN, NØYAKTIGHET, EVNE, TILSTREKKELIGHET, EGNETHET, KAPASITET, FULLSTENDIGHET OG TILGJENGELIGHET. UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE VIL RADISSON IKKE FOREGI ELLER GARANTERE AT RADISSON REWARDS ELLER RADISSON REWARDS FOR BUSINESS ELLER NOEN SOM HELST ANDRE RELATERTE TJENESTER ELLER PRODUKTER, IKKE BLIR AVBRUTT, ER UTEN MANGLER ELLER FEIL, AT MANGLER KORRIGERES ELLER AT ENDRINGER BLIR IMPLEMENTERT.
DU GODTAR AT RADISSON, DERES EIERE, TILKNYTTEDE SELSKAPER, DATTERSELSKAPER, OG DERES RESPEKTIVE LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER OG AGENTER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL UAKTSOMHET, ER ANSVARLIGE FOR ELLER HAR ERSTATNINGSANSVAR FOR, OG AT DE SKAL HOLDES SKADESLØSE FOR, ENHVER FORM FOR SKADER, TAP ELLER ØDELEGGELSER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, DIREKTE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER, STRAFFENDE ELLER AVSKREKKENDE PERSONSKADER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, PERSONSKADER, DØDSFALL ELLER SKADER PÅ EIENDOM SOM OPPSTÅR ETTER ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE, PÅ GRUNN AV MEDLEMSKAP ELLER DELTAKELSE I RADISSON REWARDS ELLER RADISSON REWARDS FOR BUSINESS ELLER BRUK AV BELØNNINGER, SELV HVIS DET ER OPPLYST OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER.
Ingenting i disse programvilkårene ekskluderer eller begrenser ethvert forhold der Radisson ikke kan utelukke eller begrense eget ansvar i henhold til loven. Dette kan gjelde (uten begrensning, avhengig av bostedsland) død eller personskade forårsaket av uaktsomhet og svindel eller falske fremstillinger fra Radisson Hotels.

e. Skadeserstatning: Du forplikter deg til å holde Radisson, deltakende eiendommer, våre partnere og deres morselskaper, datterselskaper og tilknyttede selskaper, og deres respektive direktører, ledere, ansatte og agenter, skadesløse for ethvert ansvar, kostnader, skader og utgifter (inkludert advokatutgifter) som måtte oppstå fra krav relatert til ditt medlemskap i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business.

f. Endringer eller avslutning av program: I den grad det er tillatt etter gjeldende lov forbeholder vi oss retten til, når som helst, etter vårt eget skjønn, med eller uten forvarsel og uten ytterligere ansvar eller forpliktelser, selv om endringer kan påvirke verdien av poeng som allerede er samlet opp, å (i) legge til, endre, slette, forandre, suspendere eller avslutte («endre») Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business helt eller delvis, inkludert, uten begrensning, alle regler, prosedyrer, betingelser, fordeler, belønninger, belønningsnivåer, deltakende eiendommer, partnersamarbeid og -muligheter, opptjeningsvilkår, innløsningsregler eller belønningstilgjengelighet, (ii) endre disse programvilkårene, helt eller delvis, (iii) endre tilbud fra Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business, (iv) endre muligheten til å løse inn poeng helt eller delvis, (v) endre innløsningsprosedyrene for innløsning av poeng, inkludert antall poeng som kreves for innløsning, (vi) endre muligheten til å opparbeide poeng, inkludert, men ikke begrenset til innføring av tidsbegrensninger og endringer i poengverdier, helt eller delvis, eller (vii) overdra, helt eller delvis, Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business til enhver relatert eller urelatert enhet. Ved overdragelse vil utførelse av forpliktelsene heri deretter bli denne instansens fulle og direkte ansvar. Hvis Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business skulle opphøre, vil alle poeng i Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business som ikke allerede er løst inn, gå tapt uten kompensasjon eller ytterligere forpliktelser eller ansvar. Innløsning av poeng vil deretter ikke bli innfridd. Når du samler opp poeng og på andre måter deltar i programmet, kan du ikke regne med at Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business alltid vil være tilgjengelig. Dette gjelder også enhver opptjening, innløsing eller andre tilbud i tilknytning til Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business. Alle tilbud er tilgjengelig så langt beholdningen rekker, underlagt gjeldende retningslinjer for avbestilling og kan endres og/eller tilbakekalles uten varsel. Programkontoinformasjon er vår fortrolige informasjon, og er kun tilgjengelig for medlemmer med det formål å innhente informasjon om deres konto. Vi forbeholder oss retten til å revidere eller undersøke programkontoer og opplysninger når som helst, uten varsel, for å sikre overholdelse av programvilkårene. I løpet av en revisjon eller undersøkelse, kan informasjon deles med parter som bistår i slike revisjoner eller undersøkelser.

g. Gjeldende lov og fortolkning: Medlemssøknader, opptjening av poeng og innløsningskrav i Radisson Rewards er underlagt verifisering og godkjenning fra oss, etter vårt eget skjønn, og disse handlingene skal anses som utført, gjennomført, behandlet og avsluttet i Belgia. Ethvert krav eller tvister som oppstår på grunn av eller i forbindelse med dette, eller som på en annen måte involverer Radisson Rewards, medlemskap eller disse programvilkårene, skal reguleres og fortolkes i overensstemmelse med det belgiske lovverket, uten hensyn til valg av lov eller motstridende vilkår for loven. Alle fortolkninger av disse programvilkårene skal skje etter Radissons eget skjønn. Det er den engelskspråklige versjonen av disse programvilkårene som gjelder. Ingenting i disse vilkårene vil imidlertid påvirke retten til å stole på obligatoriske bestemmelser i loven i bostedslandet ditt.

h. Tvisteløsning: Enhver handling som oppstår på grunn av eller i forbindelse med disse vilkårene, vil bli presentert for retten i Brussel i Belgia. Du kan også ta disse programvilkårene til retten i bostedslandet, uten at det berører det som er nevnt over, hvis bostedslandet ditt gir deg rett til dette. Hvis du er bosatt i EU og vil ha mer informasjon om hvordan du løser tvister på nett, kan du følge denne lenken til EU-kommisjonens nettside: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Denne lenken er oppgitt i henhold til EU-forordning 524/2013 av Europaparlamentet og EU-rådet, kun til informasjon. Radisson er ikke forpliktet til å delta i tvisteløsning på nett.

i. Juryrettsak: I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, fraskriver partene seg enhver rett de måtte ha til en rettssak. Dette er ugjenkallelig.

j. Foreldelsesloven: Enhver og alle rettigheter til å fremme krav eller søksmål relatert til programmet, programvilkårene, enhver belønning, enhver innløsning eller partenes forhold, må fremmes innen en begrenset tidsperiode i henhold til gjeldende lov etter den første forekomsten av den type handling, hendelse, tilstand eller utelatelse som kravet eller søksmålet er basert på.

k. Advokatkostnader: I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, er den seirende part i enhver sak som oppstår under, ut av, i forbindelse med eller i forhold til programmet, programmets vilkår, enhver belønning eller tilbakebetaling, eller partenes forhold, berettiget til å få dekket sine advokathonorarer og kostnader.

l. Force majeure: Hvis vi svikter i å administrere Radisson Rewards Americas eller Radisson Rewards for Business Americas i henhold til disse programvilkårene på grunn av naturkatastrofer, krig, brann, opprør, terrorisme, jordskjelv, føderale, statlige eller lokale myndigheters handlinger, inkludert, men ikke begrenset til, innføring av sanksjoner, eller andre årsaker utenfor vår rimelige kontroll, vil dette ikke bli ansett som et brudd på disse programvilkårene.

m. Fullstendig avtale/fraskrivelse: Disse programvilkårene og andre vilkår som er bestemt og tydelig referert herunder, utgjør hele avtalen mellom deg og oss vedrørende din deltakelse i Radisson Rewards Americas eller Radisson Rewards for Business Americas, muligheten du har til å tjene og løse inn poeng gjennom Radisson Rewards Americas eller Radisson Rewards for Business Americas, og dine rettigheter til andre fordeler i Radisson Rewards Americas, og avløser alle tidligere avtaler mellom oss, muntlige eller skriftlige, inkludert, uten begrensning, alle tidligere versjoner av disse programvilkårene. Hvis vi ved et tilfelle ikke griper inn med hensyn til ditt eller andres brudd på disse programvilkårene, frasier vi oss ikke retten til å gripe inn med hensyn til fremtidige eller lignende brudd.

n. Atskilt gyldighet: Hvis noen bestemmelse i disse programvilkårene av en domstol med kompetent jurisdiksjon anses å være ugyldig, lovstridig eller umulig å håndheve av en eller annen grunn, skal den aktuelle bestemmelsen endres og fortolkes slik at den best mulig oppfyller formålet med den opprinnelige bestemmelsen, i så stor grad som det er tillatt i henhold til lovgivningen, og de gjenværende bestemmelsene i programvilkårene skal fortsette å gjelde med full styrke og effekt.

o. Elektronisk kommunikasjon: Når du kommuniserer med oss over internett, godtar du dannelsen av kontraktsmessige forhold gjennom elektronisk kommunikasjon. Du garanterer at du har rettigheten, myndigheten og autorisasjonen til å godta disse programvilkårene på vegne av deg selv og medlemmet eller andre du representerer mens du bruker nettstedet hvis du ikke opptrer på vegne av deg selv. Videre godtar du at bruken din er det samme som en elektronisk signatur, og at du har godtatt og autentisert disse programvilkårene og erkjent og godtatt at disse programvilkårene er en elektronisk oppføring og som sådan er fullstendig gyldige, har rettslig virkning, kan håndheves, er bindende og kan ikke tilbakevises av deg og medlemmet, kjøperen, leverandøren eller andre som du eventuelt handler på vegne av. Du er ansvarlig for å holde deg oppdatert med hensyn til programvilkår, nyhetsbrev, kontoutskrifter, personvernerklæringen og din medlemskontostatus. Vi vil kunne forsøke, uten at det er påkrevet, å varsle deg om saker av interesse, inkludert varsel om inndragning av poeng og programendringer. Vi er ikke ansvarlig for unnlatelse av å gjøre dette, og vi er ikke ansvarlige for: feilaktig eller unøyaktige transkripsjon av dine kontaktopplysninger, problemer relatert til utstyr eller programmering assosiert med eller benyttet av deg, menneskelig feil, avbrudd, sletting, utelatelse, defekt eller linjefeil på elektroniske kommunikasjonsnettverk eller elektroniske overføringer, problemer med datautstyr, mobilt eller annet utstyr, programvare, manglende tilgang til nettsider eller tjenester på internett, andre tekniske eller ikke-tekniske feil eller funksjonsfeil, tapt, forsinket, stjålet, uleselig, ufullstendig, uforståelig, feilsendt, forvansket, feilfrankert post, e-post eller annen kommunikasjon, uansett grunn. Du er ansvarlig for å opprette og beskytte privat kontotilgangsinformasjon, og for å opprettholde sikkerheten til denne informasjonen. Vi er ikke ansvarlig for stjålet eller oppsnappet kontotilgangsinformasjon. Hvis sikkerheten til informasjonen kompromitteres, er vi ikke ansvarlige for tilgangen til kontoen, innsamling av poeng, bonusinnløsninger eller annen kontoaktivitet som følger av dette. Vi er heller ikke under noen omstendighet ansvarlige for å erstatte innløste poeng eller andre skader eller tap som hevdes å være resultat av dette. Hvis du blir oppmerksom på svindel eller annen upassende aktivitet, må du umiddelbart rapportere dette til oss. Du er ansvarlig for å informere oss om endringer i dine kontaktopplysninger.

p. Merknader: Radisson forbeholder seg retten til å publisere eller overlevere alle merknader eller kommunikasjon herunder på engelsk. Disse programvilkårene påvirker imidlertid ikke den lovbestemte retten din til å motta varsler eller kommunikasjon fra Radisson på det offisielle språket i bostedslandet ditt.

q. Varemerker: Radisson Rewards, Radisson Rewards for Business, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson og alle andre nåværende eller fremtidige varemerker og servicemerker assosiert med Radisson Rewards Americas og Radisson Rewards for Business Americas er servicemerker og varemerker som tilhører Radisson eller deres tilknyttede selskaper og datterselskaper, og kan ikke gjengis eller brukes på noen måte uten uttrykkelig skriftlig forhåndstillatelse fra Radisson.

r. Administrasjon: Radisson administrerer og markedsfører Radisson Rewards Americas og Radisson Rewards for Business Americas, skaper og lanserer markedsføringskampanjer på vegne av Radisson Rewards Americas og Radisson Rewards for Business Americas, og administrerer forholdet mellom Radisson Rewards Americas, Radisson Rewards for Business Americas og dets partnere. Radisson, deres og datterselskaper kan, fra tid til annen, selge poeng til tredjeparter, inkludert deltakende eiendommer og partnere, og innløse poeng i kontanter (inkludert, uten begrensning, poeng mottatt fra deltakende eiendommer), flybilletter og andre varer fra våre partnere.

6. TA KONTAKT MED OSS

Hvis du har spørsmål om Radisson Rewards og/eller Radisson Rewards for Business eller disse programvilkårene, eller hvis du vil oppdatere kontoinformasjonen for Radisson Rewards eller Radisson Rewards for Business, kan du gå til: www.radissonhotels.com/no-no/contact-us og ta kontakt med oss.

Post: Radisson Loyalty Management B.V.
Avenue du Bourget 44
1130 Brüssel
Belgia