Vilkår og betingelser

Gavekortet

Gavekortet fra Radisson Hotels («gavekort») utgis av det danske aksjeselskapet Radisson Loyalty Management A/S, med registrert kontor i Amager Strandvej 60-64, 3. etasje, 2300 København S, Danmark. Gavekortet er et forhåndsbetalt kort med et lukket system, som utgjør et betalingsmiddel for bruk på Radisson Collection-, Radisson Blu-, Radisson RED-, Park Inn by Radisson- og Park Plaza-hoteller i følgende land («valgt land»):

Bahrain, Belgia, Danmark, De forente arabiske emirater, Egypt, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kuwait, Latvia, Libanon, Libya, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Romania, Saudi-Arabia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Sveits, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike.

Kjøp av gavekortet

Gavekort kan ikke lenger kjøpes fra og med 1. mai 2020. 

Nettkjøp som gjøres av enkeltkunder, kan avbestilles ved skriftlig beskjed til Radisson Hotels Gift Card Support Center, Radisson Hospitality, att Marketing, Avenue du Bourget 44, 1130 Brussel, Belgia, innen fjorten (14) kalenderdager fra kjøpsdato, gitt at gavekortet ikke blir brukt til noen form for betaling. Gavekort som kjøpes på deltakende hoteller eller ved bruk av flybonuspoeng fra et av våre partneres lojalitetsprogram, dekkes ikke av denne avbestillingsretten.

Pålydende og avgifter

Gavekort som er kjøpt på nettet eller av bedriftskunder, er kun tilgjengelige i fastsatte verdier i EUR og GBP (20-50-75-100-150 EUR / 20-50-75-100 GBP). For gavekort som kjøpes på hotellet, kan kunden velge verdi på kortet, fra min. EUR 20,00 / GBP 20,00 til maks. EUR 150,00 / GBP 100,00. Gavekortets kjøpspris tilsvarer verdien av kortet pluss ev. ekspedisjons- og leveringsgebyr. Ved kjøp av gavekortet på et hotell tilkommer det ingen ekspedisjons- eller leveringsgebyr. Ved kjøp på nett og via våre globale salgskontorer (kun for bedriftskjøp) ilegges ekspedisjons- og leveringsgebyrer som kan variere avhengig av leveringsmetode og -sted. Ekspedisjons- og leveringsgebyrer betales av kunden og kommer i tillegg til kjøpsprisen. De aktuelle gebyrene beregnes og informeres om før kjøpsprosessen fullføres.

Aktivering av gavekortet

Hvis betalingen er mottatt, aktiveres gavekortet automatisk innen én dag fra utsendelse. Ved bedriftskjøp aktiveres gavekortene automatisk innen én dag fra bekreftelse på at gavekortene er mottatt. Ved kjøp på et deltakende hotell eller ved kjøp av et e-gavekort aktiveres gavekortet med en gang. Ved aktivering blir gavekortet identifisert som e-penger i sirkulasjon av et nettbasert datasystem. Det er ikke mulig å lade gavekortet. Gavekortets PIN-kode er ikke tilknyttet gavekortets aktivering. Det fungerer kun som sikkerhet ved innløsning, sjekk av saldo og for å hindre tap ved registrering (se nedenfor).

På tvers av merker og land

Gavekortet kan brukes som betaling for hotelltjenester og forbruk på et Radisson Hotel Group-hotell i et valgt land, f.eks. for et hotellrom, på en restaurant, i en bar eller ved bruk av spafasiliteter. Gavekortets verdi kan ikke veksles i kontanter og kortet kan ikke brukes til forhåndsbetaling ved bestilling av hotellrom eller tjenester på nett. Gavekortets verdi kan bli brukt helt eller delvis til en transaksjon, men må brukes opp før kortet utløper.

Gyldighet

Gavekortet er gyldig i tjuefire (24) måneder etter aktiveringsdatoen. Hvis innehaveren av gavekortet ikke har brukt opp kortets totale verdi innen utløpsdatoen, vil Radisson Hotel Group, på skriftlig forespørsel, refundere et beløp tilsvarende kortets gjenværende verdi, minus et behandlingsgebyr på EUR 25 per gavekort, eller for e-gavekort EUR 25 per gavekortnummer. Enhver forespørsel om refusjon skal håndteres på nett på nettstedet vårt for gavekort, giftcard.radissonhotels.com, i refunderingsdelen ved å sende inn et nettskjema tidligst uken etter at gavekortet er utløpt og senest tolv (12) måneder etter utløpsdato. Skjemaet inneholder en identifikasjon av gavekortet og PIN-koden, bankopplysninger samt kortholderens navn og adresse, dokumentert ved en skannet kopi av personens offentlige legitimasjon, som for eksempel et pass eller førerkort. Hotellene kan ikke refundere kontanter.

Kortsaldo

Alle gavekorttransaksjoner debiteres mot kortets saldo. Hvis transaksjonen overskrider gjenværende saldo, må innehaveren betale forskjellen direkte til hotellet ved bruk av andre betalingsmidler. Innehaveren av gavekortet kan når som helst sjekke gjenværende saldo på nett ved å gå inn på sporingsfunksjonen for gavekort (giftcard.radissonhotels.com) ved bruk av kortnummeret og PIN-koden som er oppgitt på baksiden av det fysiske gavekortet under et skrapelag eller i e-posten hvis kortet er et e-gavekort.

Forebygging av tap

Gavekortet må til enhver tid oppbevares trygt og behandles på samme måte som kontanter. 

Kortet kan ikke erstattes ved tap eller tyveri.

Personlig tilpassede gavekort

Disse vilkårene og betingelsene gjelder for tilpasning av gavekort fra Radisson Hotels som er kjøpt på nett og kommer i tillegg til de generelle vilkårene og betingelsene som gjelder for gavekort fra Radisson Hotels («generelle vilkår»). 

Alle definerte begreper som brukes i disse vilkårene har samme betydning som i de generelle vilkårene, med mindre en annen betydning er spesifisert. 

«Bildegalleri» betyr den serien av fotografier og bilder som Radisson Hotel Group gjør tilgjengelig for opplasting til gavekortet. 

Ved å bestille et gavekort med et bilde, erklærer kunden at vedkommende har lest og godtatt de generelle vilkårene samt tilleggsvilkårene. 

Prisen for personlig tilpasning av gavekortet er tre britiske pund (GBP 3,00) / fire euro (EUR 4,00) for hvert kort som utstedes. 

For personlig tilpasning av gavekortet må prosedyrene som er oppgitt i kjøpssystemet, følges. Kunden har valget mellom (i) å laste opp bilder fra bildegalleriet til Radisson Hotel Group eller (ii) laste opp et eget bilde eller fotografi til kjøpssystemet for gavekort på nett. 

I tilfelle alternativ (ii) skal kunden sørge for at fotografiet eller bildet som vedkommende laster opp, er fritt for tredjepartsrettigheter. Med andre ord, at bildets bruk ikke overtreder en tredjeparts personlige rettigheter eller åndsverksrettigheter, spesielt design og varemerker som er opphavsrettslig beskyttet. Ved å sende inn et eget fotografi eller bilde garanterer kunden at vedkommende har fullt åndsverkseierskap og full rett til å bruke fotografiet eller bildet. Fotografier eller bilder av enkeltpersoner eller grupper av personer skal kun brukes til å personlig tilpasse gavekortet så fremt kunden har innhentet en eksplisitt eller implisitt forhåndstillatelse fra personene det gjelder. Kunden skal gi bevis på slike rettigheter på forespørsel fra Radisson Hotel Group.

Radisson Hotel Group forbeholder seg retten til å nekte personlig tilpasning av gavekort hvis det opplastede fotografiet eller bildet inneholder:

• konkurrerende merker eller navn

• politiske eller religiøse bilder som krenker kulturelle verdier

• ulovlige grupper

• materiale av provoserende eller seksuell art

• opphavsrettslig beskyttet eller varemerket materiell som kunden ikke eier

• kjendiser og offentlige personer

• reklamebudskap

• adresser, telefonnumre, e-postadresser eller nettadresser

• vold eller krenkende språk (inkl. referanser til våpen, alkohol, narkotika eller tobakk)

• koder

• bilder som potensielt kan skade Radisson Hotel Groups omdømme, selskapets merker og tilknyttede hoteller

• bilder som utydeliggjør eller hindrer leseligheten av essensiell informasjon på kortet, og som kan fremme svindel eller forårsake andre problemer

Kunden kan kun bruke en firmalogo på gavekortet hvis vedkommende har åndsverksrettighetene til det. Logoen må være i overensstemmelse med kriteriene som beskrevet ovenfor. Fordi gavekortet kan brukes i Europa, Midtøsten og Afrika skal kunden være oppmerksom på at noen bilder kan være støtende eller fornærmende i andre land, til tross for at de kan være akseptable i kundens hjemland. Kunden vil motta en e-post fra Radisson Hotel Group innen tre (3) virkedager fra selskapet har mottatt fotografiet eller bildet hvis det ikke er godkjent. Gavekortet vil bli fullstendig avbestilt og beløpet som er belastet, blir refundert, bortsett fra avgiften for personlig tilpasning av gavekortet på tre britisk pund (GBP 3,00) / fire euro (EUR 4,00) som ikke blir refundert. 

Radisson Hotel Group er ikke forpliktet til å begrunne avgjørelsen når bruk av et fotografi eller bilde for personlig tilpasning av et gavekort nektes basert på ovenstående kriterier. 

Ved å sende inn et bilde gir kunden Radisson Hotel Group og selskapets underleverandører rett til avgiftsfri og ubegrenset bruk av dette fotografiet eller bildet i forbindelse med produksjonen av gavekortet. 

Kunden godtar at fargen og bildekvaliteten på gavekortet kan avvike fra fotografiet eller bildet som er sendt inn. 

Kunden er fullstendig ansvarlig for bruk av det valgte fotografiet eller bildet for personlig tilpasning av gavekortet, bortsett fra materiale som er lastet opp fra bildegalleriet, som faller innenfor ansvarsområdet til Radisson Hotel Group. Kunden er forpliktet til å holde Radisson Hotel Group skadesløs mot tredjepartskrav eller skader som oppstår som følge av at kundens personlig tilpassede gavekort utstedes med kundens eget fotografi eller bilde, uavhengig av Radisson Hotel Groups rett til å nekte utstedelse. 

Radisson Hotel Group og selskapets underleverandører er ikke ansvarlige for noe tap som skyldes tekniske problemer med utstedelse av et personlig tilpasset gavekort, spesielt når slike problemer medfører leveringsforsinkelser eller tap av bilder som er levert til Radisson Hotel Group som en del av en forespørsel om et personlig tilpasset gavekort.

Gjeldende lov

Kjøp av et gavekort gjøres under dansk lov. Ved en konflikt eller tvist knyttet til gavekortet skal kjøperen og innehaveren av kortet sende kravet til en kompetent domstol i København.

Datavern

Gavekortet innebærer registrering av ulike personopplysninger som navn, mottakerens adresse og kjøperens kredittkortopplysninger. Radisson Hotel Group forplikter seg til å sikre at all behandling og oppbevaring av slike personopplysninger gjøres i overensstemmelse med danske «Lov om behandling af personopplysninger» (nr. 429 av 31.05.2000). Dette innebærer spesielt at Radisson Hotel Group følger inngående med på at alle selskapets underleverandører har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å unngå tap, skade og ulovlig bruk av slike personopplysninger. Radisson Hotel Groups datavernerklæring som beskrevet under https://www.radissonhotelgroup.com/ gjelder.

Disse vilkårenes og betingelsenes gyldighetsperiode

Disse vilkårene og betingelsene skal gjelde fra publiseringsdato. De kan endres og slike endringer vil gjelde fra publiseringsdatoen for de endrede vilkårene og betingelsene på denne siden, som vil vise datoen for oppdateringen.