Digital Millennium Copyright Act (amerikansk lov om opphavsrett)

Hvis du ber om fjerning av innhold på grunn av brudd på opphavsretten, må du være oppmerksom på at «Digital Millennium Copyright Act» («DMCA») fra 1998 gir rettighetshavere, som mener at materiale som vises på Internett krenker deres rettigheter under amerikansk lov om opphavsrett, regressrett. Hvis du mener at ditt eget arbeid eller arbeidet til en tredjepart som du er autorisert til å handle på vegne av finnes på dette nettstedet, eller er kopiert og gjort tilgjengelig på dette nettstedet på en måte som utgjør et brudd på opphavsretten, ber vi deg om å informere oss omgående om dette. Meldingen din må være skriftlig og inneholde:

  • En elektronisk eller fysisk signatur av rettighetshaveren eller personen som er autorisert til å handle på vegne av rettighetshaveren. 
  • En beskrivelse av arbeidet som er beskyttet av opphavsrett og som du mener er krenket. 
  • En beskrivelse av hvor materialet du påstår er krenket befinner seg på dette nettstedet (inkludert nettadressen, tittelen og/eller artikkelnummeret, hvis det er aktuelt, eller andre identifiserende kjennetegn). 
  • Ditt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, samt hvis du ikke er rettighetshaveren, navnet på eieren. 
  • En skriftlig erklæring om at du i god tro mener at bruk av det påklagede arbeidet ikke er autorisert av rettighetshaveren, vedkommendes agent eller ved lov.
  • En erklæring, under straffeansvar for mened, om at informasjonen i henvendelsen er presis og at du er rettighetshaver eller er autorisert til å handle på vegne av rettighetshaveren. 
  • Erklæringen må sendes til:

Copyright Agent
Radisson Hotels
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305, USA

DMCA@radissonhotels.com

Enhver melding fra en rettighetshaver eller person som er autorisert til å handle på vegne av rettighetshaver og som ikke overholder kravene i DMCA, skal ikke betraktes som tilstrekkelig varsel og heller ikke anses for å ha gitt oss faktisk kjennskap til fakta eller omstendigheter som vitner om at materiale eller handlinger er krenket.