Ansvarsfullt företagande - Växt

Ansvarstagande företagande: träffa våra partner

Det här är organisationerna som vi jobbar med för att göra världen till en bättre plats

Partner för ansvarsfullt företagande

Medlemsförmåner med Radisson Rewards

First Climate har en av de mest omfattande portföljerna av klimatskyddsprojekt.

First Climate är Radisson Meetings' världsomspännande partner för koldioxidneutrala möten, med kompensationsprojekt som stödjer samhällen i Peru, Kenya och Indien.

Radisson Rewards-medlemmar kan donera sina poäng till stöd för koldioxidminskningsprojektet Madre de Dios i Peru, som främjar hållbart skogsbruk.

Mer information
Genom vårt partnerskap med Just a Drop kan vi hjälpa barn runtom i världen att få tillgång till säkert dricksvatten. Vi har infört ett program för återanvändning av handdukar, där vi ber gäster att återanvända sina handdukar och undvika tvättar. För varje handduk som återanvänds ger vi ett bidrag till Just a Drop. Över 25 000 personer inom Just a Drop-projekt i Kenya, Nicaragua, Peru och Indien har nu tillgång till säkert dricksvatten tack vare vårt partnerskap.
Mer information
Över sju miljoner barn dör varje år på grund av sjukdomar som kan förebyggas bara genom att tvätta händerna. Många av dessa barn lever i samhällen som behöver tvål men saknar tillgång till det. Med Soap for Hope omarbetas använda tvålar lokalt med hjälp av en innovativ kallpressmetod som inte kräver rinnande vatten eller elektricitet. Tvålarna doneras sedan till lokalsamhället, där de hjälper till att förebygga sjukdomar.
Mer information
Radisson Hospitality AB har fått EcoVadis silverutmärkelse för hållbarhet inom leveranskedjan. EcoVadis har som mål att förbättra företags miljömässiga och sociala praxis genom att utnyttja den globala leveranskedjans påverkan. Silverbetyget placerar oss bland de högsta 30 procenten av alla som rankats av EcoVadis.
Mer information

International Tourism Partnership (ITP) driver på ansvarsfullt företagande inom hotellbranschen genom att engagera världens ledande hotellföretag och tillhandahålla en plattform för utbyte av idéer och samarbete utan konkurrenssyfte.

Radisson Hotel Groups strategi och mål för ansvarsfullt företagande är helt i linje med ITP:s mål för 2030 och bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling samt klimatavtalet från COP 21.

Mer information
YCI är ett sex månaders utbildnings- och anställbarhetsprogram som erbjuds till arbetslösa ungdomar med begränsade socioekonomiska förutsättningar i 19 länder på fem kontinenter. YCI arbetar med unga personer som har låga chanser att hitta ett legitimt arbete eller att kunna förbättra sin situation utan hjälp utifrån. Programmet ger elever överförbara livs- och arbetslivserfarenheter som förbättrar deras anställningsmöjligheter, samt ger dem verktyg för att göra informerade karriärval och ta positiva livsbeslut. 85 % av deltagarna går vidare till en anställning eller vidare utbildning.
Mer information
År 2009 undertecknade Radisson Hospitality AB FN:s Global Compact och anammade dess tio principer på områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och ickekorruption. Undertecknare vidtar strategiska åtgärder för att bidra till bredare samhällsmål, såsom FN:s mål för hållbar utveckling, med särskild tonvikt på samarbete och innovation.
Mer information
FN:s CEO Water Mandate har som syfte att mobilisera en kritisk massa av företagsledare för att förbättra vattenförvaltningen inom företag. Radisson Hospitality AB blev 2014 det första företaget från besöksnäringen som undertecknade FN:s CEO Water Mandate. Genom FN:s CEO Water Mandate arbetar organisationer med vattenförvaltning på sex områden: den egna verksamheten, leveranskedjan, gemensamma åtgärder, offentlig politik, samhällsengagemang och transparens.
Mer information

Tourism Child-Protection Code of Conduct är den enda frivilliga uppförandekod som turism- och reseföretag kan implementera för att förebygga barnsexturism och handel med barn. The Code är ett samarbetsprojekt mellan den privata turismsektorn och ECPAT.

Radisson Hotel Group stöder The Code och är en stolt medlem i ECPAT-USA.

Mer information
Radisson Hotel Group samarbetar med erkända globala miljömärkningar som Green Key och Green Key Global, som granskar hotellens prestationer. Vi deltar även i ledande program för gröna hotell som TripAdvisors program GreenLeaders. Över 450 Radisson-hotell har en miljömärkning.
Mer information
Genom vårt partnerskap med Safehotels är Radisson Hotel Group den första stora internationella hotellkoncernen som använder detta erkända oberoende certifieringsprogram som skyddar gäster, personal och ägare. Det gör en avgörande skillnad för både affärs- och fritidsgäster såväl som för alla typer av organisationer och företag som planerar ett evenemang eller en konferens på ett hotell.
Mer information
Radisson är en av grundarna av Hotel Security Working Group (HSWG) vid USA:s utrikesdepartements Overseas Security Advisory Council (OSAC). Arbetsgruppen utbyter information om potentiella hot, arrangerar gemensamma utbildningar varje år och ger medlemmarna verktyg för att övervaka nya hot. Radisson fortsätter att vara en av de ledande medlemmarna i HSWG.
Mer information