Automatisk global karbonkompensering

Som del av Radisson Hotel Group er vi stolte over å automatisk kompensere for karbonavtrykket til alle møter og arrangementer som finner sted på hotellet vårt, uten at det koster deg noe. I samarbeid med First Climate, én av verdens største organisasjoner innen klimakompensasjon, og gjennom prosjekter som bidrar til å redusere utslipp og har en positiv påvirkning på samfunnet, jobber vi aktivt for å oppnå en god miljøpraksis. 

For mer informasjon om programmet kan du se videoen om hvordan vi forvandler utslipp til handling.

Vårt klimasamarbeid

Radisson Meetings, karbonnøytral First Climate

First Climate

Vi er stolte over å jobbe med First Climate, en av verdens største organisasjoner for karbonkompensering, som hjelper bedrifter med å oppnå mål om minimering av karbonavtrykk.

Radisson Meetings: FNs bærekraftsmål for karbonnøytralitet

FNs mål om bærekraftig utvikling

Alle våre prosjekter om karbonkompensering er VCS eller Gold Standard og som sammenfaller FNs mål om bærekraftig utvikling. Kompensasjonsbevis er tilgjengelig.