Användarvillkor

Presentkortet

Radisson Hotels presentkort (”presentkortet”) utfärdas av det danska aktiebolaget Radisson Loyalty Management A/S som har sina registrerade kontor på Amager Strandvej 60-64, 3:e vån, 2300 Köpenhamn S, Danmark. Presentkortet är ett bundet förbetalt kort som kan användas som betalningsmedel på hotell av varumärkena Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson RED, Park Inn by Radisson och Park Plaza i följande länder (”valt land”):

Österrike, Bahrain, Belgien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Kuwait, Lettland, Libyen, Libanon, Litauen, Luxemburg, Malta Nederländerna, Norge, Oman, Qatar, Rumänien, Polen, Portugal, Saudiarabien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Storbritannien och Förenade Arabemiraten.

Köpa presentkort

Presentkort är ej längre tillgängliga för inköp fr.o.m. den 1 maj 2020. 

Enskilda kunders inköp online kan ångras genom skriftligt meddelande till Radisson Hotels Gift Card Support Center, Radisson Hospitality, att Marketing, Avenue du Bourget 44, 1130 Bryssel, Belgien inom fjorton (14) kalenderdagar efter inköpsdatumet, med förbehåll för att presentkortet inte har använts för någon betalning. Presentkort som köps in på deltagande hotell eller genom inlösen av poäng eller miles från ett samarbetande lojalitetsprogram täcks inte av ångerrätten.

Belopp och avgifter

När ett presentkort köps in online eller köps in av företagskunder är endast fasta belopp i EUR eller GBP tillgängliga (20-50-75-100-150 EUR/20-50-75-100 GBP). Om presentkortet köps in på ett hotell kan kunden välja belopp för kortet, från 20,00 EUR/20,00 GBP till högst 150,00 EUR/100,00 GBP. Inköpspriset för ett presentkort omfattar kortets belopp plus eventuella administrativa avgifter och leveransavgifter, om tillämpligt. Inga administrativa avgifter eller leveransavgifter tillkommer om presentkortet köps på ett hotell. Inköp online och via de globala försäljningskontoren (endast företag) är föremål för administrativa och leveransavgifter som varierar beroende på valt leveranssätt och leveransadress. Administrativa avgifter och leveransavgifter betalas av kunden och debiteras utöver inköpspriset. De tillämpliga avgifterna kommer att beräknas och visas före slutförandet av inköpet.

Aktivera presentkortet

Förutsatt att betalning har inkommit aktiveras presentkortet automatiskt inom en dag efter leveransdatum eller, när det rör sig om ett inköp från en företagskund, inom en dag efter bekräftelse att presentkorten har tagits emot. Presentkortet aktiveras omedelbart om det köps in på ett deltagande hotell eller som ett e-presentkort. När presentkortet har aktiverats identifierar ett online-datasystem det som e-pengar som är i omsättning. Det går inte att fylla på presentkortet. Den PIN-kod som allokeras till presentkortet är inte förknippad med kortaktiveringen, utan används endast för säkerhetsändamål vid inlösen, för saldokontroller och för att förhindra förluster efter registrering (se nedan).

Flera varumärken och länder

Presentkortet kan användas för betalning av hotelltjänster och konsumtion på ett Radisson Hotel Group-hotell i ett valt land, dvs. övernattning, restaurang- och barnotor samt på spa-anläggningar. Kortets värde kan inte bytas mot kontanter och presentkortet kan ej heller användas för förskottsbetalning av online-bokningar av hotellrum eller -tjänster. Presentkortets belopp kan utnyttjas i sin helhet eller delvis i en valfri transaktion, men det måste förbrukas före utgångsdatumet.

Giltighet

Presentkortet är giltigt under tjugofyra (24) månader räknat från aktiveringsdatumet. Om innehavaren av presentkortet inte har nyttjat det fullständiga beloppet när kortet förfaller kommer Radisson Hotel Group att efter skriftlig förfrågan att återbetala det belopp som återstår på kortet, dock med förbehåll för en administrativ avgift på 25 EUR per presentkort eller per presentkortsnummer om det är ett e-presentkort. Alla förfrågningar om återbetalning skall göras online, under fliken Refund på vår särskilt avsedda webbplats giftcard.radissonhotels.com. De görs genom att skicka in online-formuläret under en period från veckan efter presentkortets utgångsdatum och senaste tolv (12) månader efter utgångsdatumet. Formuläret innehåller fält för presentkortets nummer och PIN-kod, bankuppgifter och kortinnehavarens namn och adress som ska bevisas genom att bifoga en skannad kopia av kortinnehavarens nationella ID-handling, t.ex. pass, ID-kort eller körkort. Hotell kan inte återbetala kontanter.

Kortsaldo

Varje presentkortstransaktion kommer att debiteras mot presentkortets saldo och om transaktionen överstiger det aktuella saldot måste kortinnehavaren betala mellanskillnaden direkt till hotellet via någon annan betalningsmetod. Innehavaren av ett presentkort kan kontrollera saldot när som helst online, genom att använda en kontrollfunktion (giftcard.radissonhotels.com) som innehavaren får tillgång till via kortets nummer och PIN-kod. Om det rör sig om ett fysiskt presentkort är PIN-koden tryckt under ett skrapskikt på baksidan av kortet och för e-presentkort anges PIN-koden i e-postmeddelandet.

Förebygga förlust

Presentkortet måste alltid hållas säkert och förvaras med samma omsorg och uppmärksamhet som kontanter. 

I sådana fall kommer kortet ej heller att ersättas.

Personanpassade presentkort

För personanpassade presentkort som köps online gäller dessa användarvillkor i tillägg till de allmänna villkoren för Radisson Hotels-presentkort (”allmänna villkor”). 

Om inget annat anges särskilt i dessa tilläggsvillkor ska alla definierade termer som används i tilläggsvillkoren ha samma betydelse som de har i de allmänna villkoren. 

”Bildgalleri” skall avse den serie med fotografier och bilder som Radisson Hotel Group gör tillgänglig för att användas på presentkortet. 

När en kund beställer ett presentkort med en bild innebär det att kunden intygar att han eller hon har läst och samtycker till de allmänna villkoren och tilläggsvillkoren. 

Kostnaden för att anpassa presentkortet är tre brittiska pund (3,00 GBP)/fyra euro (4,00 EUR) per utfärdat kort. 

De procedurer som anges i inköpssystemet online måste följas om ett presentkort ska anpassas. Kunden kan välja att (i) använda bilder från bildgalleriet som tillhandahålls av Radisson Hotel Group eller (ii) skicka in en egen bild till online-systemet för köp av presentkort. 

Om kunden väljer alternativ (ii) måste kunden säkerställa att den bild han eller hon skickar in är fri från tredjepartsrättigheter, dvs. att den inte gör intrång i eventuell tredje parts personliga eller immateriella rättigheter, i synnerhet upphovsrättsskyddad design eller varumärken. När kunden skickar in en egen bild innebär det att kunden garanterar att han eller hon har fullständiga immateriella rättigheter till eller rätt att använda bilden. Bilder som föreställer enstaka personer eller grupper med personer får endast användas för att anpassa presentkortet och under förutsättning att kunden har skaffat föregående uttryckligt eller underförstått medgivande från berörda personer. Kunden måste på begäran från Radisson Hotel Group uppvisa bevis på sådana rättigheter.

Radisson Hotel Group förbehåller sig rätten att avvisa behandling av presentkortets anpassning om den inskickade bilden innehåller något av följande:

• konkurrerande varumärken eller namn,

• politiska eller religiösa bilder som strider mot kulturella värderingar,

• olagliga grupper,

• provocerande eller sexuellt material,

• upphovs- eller varumärkesskyddat material som ej ägs av kunden,

• kändisar och offentliga personer,

• reklammeddelanden,

• adresser, telefonnummer, e-postadresser, webbadresser,

• våld, svordomar eller obscent språk (inklusive referenser till vapen, alkohol, droger eller tobak),

• koder,

• alla bilder som potentiellt kan ge Radisson Hotel Group eller något av dess varumärken eller dess anknutna hotell dåligt rykte samt,

• alla bilder som gör det svårt eller omöjligt att läsa väsentlig information på kortet och som kan främja bedrägerier eller skapa andra problem,

Kunden får endast använda en företagslogotyp på sitt presentkort om kunden är innehavaren av de immateriella rättigheterna. Logotypen måste uppfylla de krav som framställs ovan. Eftersom presentkortet kan användas i både Europa, Mellanöstern och Afrika måste kunden tänka på att vissa bilder kan vara stötande eller förolämpande i andra länder, även om de kan vara helt godtagbara i kundens hemland. Om Radisson Hotel Group inte godtar en inskickad bild kommer kunden att informeras om detta via e-post inom tre (3) arbetsdagar efter att den skickades in. Presentkortsbeställningen kommer att avbeställas i sin helhet om detta inträffar och det belopp som kunden har debiterats kommer att återbetalas, utom avgiften på tre brittiska pund (3,00 GBP)/fyra euro (4,00 EUR) för anpassning av presentkort som inte återbetalas. 

Radisson Hotel Group ska ej ha någon skyldighet att försvara sitt beslut när en bild avvisas för anpassning av presentkort i enlighet med ovanstående kriterier. 

Genom att skicka in sin bild för anpassning av ett presentkort beviljar kunden Radisson Hotel Group och dess underleverantörer royaltybefriad, obegränsad rättighet att använda bilden i fråga i syfte att producera kortet. 

Kunden förstår och samtycker till att färgen och bildkvaliteten i bilden på presentkortet kan skilja sig från den inskickade bildens färg och kvalitet. 

Kunden har fullständigt ansvar för användningen av en vald bild för anpassning av presentkortet, dock med undantag för material från bildgalleriet som Radisson Hotel Group ansvarar för. Kunden måste gottgöra och hålla Radisson Hotel Group helt skadeslöst med avseende på eventuella anspråk från tredje part eller skador som kan uppkomma som resultat av att kundens anpassade presentkort utfärdas med kundens egen bild, oavsett Radisson Hotel Groups rätt att avvisa utfärdandet. 

Varken Radisson Hotel Group eller dess underleverantörer skall ansvara för några förluster som uppstår genom tekniska problem vid utfärdandet av ett anpassat presentkort, i synnerhet om detta leder till leveransförseningar eller förlust av bilder som har skickats in till Radisson Hotel Group som en del av en ansökan om ett anpassat presentkort.

Tillämplig lag

Inköpet av ett presentkort regleras av lagarna i Danmark. I händelse av en tvist avseende presentkortet skall köparen och innehavaren av presentkortet skicka in sina anspråk till behörig domstol i Köpenhamn.

Dataskydd

Presentkortet medför registrering av personuppgifter, dvs. mottagarens namn och adress och köparens kreditkortsuppgifter. Radisson Hotel Group åtar sig att säkerställa att all behandling och lagring av sådana personuppgifter sker under efterlevnad av den danska lagen om behandling av personuppgifter. Detta innebär specifikt att Radisson Hotel Group noggrant kontrollerar att alla underleverantörer tillämpar tillräckliga säkerhetsmetoder för att undvika förlust, skada och bedräglig användning av sådana personuppgifter. Radisson Hotel Groups dataintegritetspolicy som framställs på https://www.radissonhotelgroup.com/ gäller.

Löptid för dessa villkor

Dessa villkor skall gälla från och med utgivningsdatumet. De är föremål för eventuella ändringar som kommer att träda i kraft när ändrade villkor och ändringsdatumet publiceras på denna sida.