Radisson Meetings - Koldioxidneutralt

Koldioxidneutrala möten

Följ med på vår resa mot en grönare framtid

Automatisk och global klimatkompensation

Radisson Hotel Group kompenserar automatiskt koldioxidutsläpp för varje möte och evenemang som äger rum på något av våra 1 100 hotell världen över, utan extra kostnad för dig. I partnerskap med First Climate, en av världens största organisationer för klimatkompensation, och via projekt som bidrar till att minska utsläppen och har en positiv social inverkan, strävar Radisson Meetings efter att tillämpa bästa praxis för miljön.

För mer information om vårt program, se videon om hur vi omvandlar utsläpp till positiv påverkan.

Radisson Meetings - Koldioxidneutralt Intro

Vårt löfte

Ett hotells koldioxidavtryck beräknas med hjälp av det ledande mätverktyget i hotellbranschen, Hotel Carbon Measurement Initiative (HCMI). HCMI-modellen är utvecklad för att på ett enhetligt och transparent sätt mäta och analysera koldioxidavtrycket för hotellvistelser och möten, och hjälper oss att beräkna koldioxidutsläppet från en viss möteslokal så att vi kan kompensera därefter.

Radisson Meetings - Koldioxidneutralt Ett globalt program

Ett globalt initiativ

Tillgängligt inom alla Radisson Hotel Groups sju kedjor i hela världen.

Radisson Meetings - Getty Images

Helt utan kostnad för kunden

Vi klimatkompenserar för alla möten och konferenser på våra hotell, utan kostnad för våra kunder.

Radisson Meetings - Koldioxidneutralt Inga besvär

Inga besvär för dig

Klimatkompensationen sker automatiskt, vilket gör det snabbt, smidigt och enkelt för mötesplanerare och gäster.

Radisson Meetings - Koldioxidneutralt Stödjer hållbarhetsmål

Stöder hållbarhetsmål

Radisson Meetings arbetar i enlighet med kundens mål för att minimera koldioxidavtrycket.

Projekt vi stödjer

Radisson Meetings stödjer fem olika projekt i Europa, Afrika, Asien och Nord- och Sydamerika - samtliga certifierade enligt Gold Standard eller Verified Carbon Standard - vilka gynnar många lokala samhällen och miljön samt stödjer FN:s globala mål för hållbar utveckling.
Radisson Meetings - Koldioxidneutralt EMEA

Europa, Mellanöstern och Afrika

Vindkraftsparker (50 % av avtrycket) - genererar hållbar energi från vindturbiner. Rena matlagningsspisar i Kenya (50 % av avtrycket) - ger hälsosammare inomhusluft och motverkar avskogning.
Radisson Meetings - Koldioxidneutralt Nord- och Sydamerika

Nord- och Sydamerika

Vindkraftsparker (50 % av avtrycket) - genererar hållbar energi från vindturbiner. Plantering av paranötter i Peru (50 % av avtrycket).
Radisson Meetings - Koldioxidneutralt Asien och Stillahavsregionen

Asien och Stillahavsregionen

Biogasanläggningar på Indiens landsbygd - ger hälsosammare inomhusluft och motverkar avskogning.

Effekten av klimatkompensation

Radisson Meetings - Koldioxidneutralt Effekt på koldioxidutsläpp

Världspremiär på denna skala: Alla möten och evenemang som anordnas på Radisson Hotel Groups 1 100 hotell världen över är nu 100 % koldioxidneutrala.

För varje möte beräknas koldioxidavtrycket, som vi sedan kompenserar genom projekt som motverkar klimatförändringarna och bidrar till hållbar utveckling, såsom vindparker i Turkiet och biogasanläggningar i Indien. Varje år kommer Radisson Meetings att kompensera för 38 300 ton koldioxid, vilket motsvarar 8 300 färre bilar på vägarna varje år.

Senast 2022 planerar Radisson Hotel Group att ha reducerat sin vattenförbrukning och sitt koldioxidavtryck med 10 %, och vi står bakom International Tourism Partnerships mål för hotellbranschen för 2030. 2018 var 80 % av RHG:s hotell i Europa, Mellanöstern och Afrika miljömärkta med Green Key, och under nio års tid har koncernen utsetts till ett av världens mest etiska företag av Ethisphere Institute.

Våra partnerskap för klimatet

Radisson Meetings - Koldioxidneutralt First Climate

First Climate

Vi är stolta över vårt samarbete med First Climate, en av världens största organisationer för klimatkompensation, för att bidra till företagens mål att minimera sina koldioxidavtryck.

Radisson Meetings - Koldioxidneutralt FN:s globala mål för hållbar utveckling

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Alla våra klimatkompensationsprojekt är certifierade enligt VCS eller Gold Standard och kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bevis på kompensationen finns.