Kan du høre ECO?

Hos Radisson Blu Scandinavia Copenhagen er vi opptatt av å skape og bygge en bedre fremtid og en bedre planet for alle. Som et stolt medlem av Radisson Hotel Group, deltar vi i en organisasjon som baner veien, med en lang historie dedikert til å drive virksomhet på en ansvarlig måte.

Vår lidenskap er å ta vare på andre, og denne omsorgen er ikke bare for hotellene våre og de som har opphold hos oss. Vi legger vekt på å opptre etisk i alt vi gjør, og ønsker å være en fremgangsrik, bærekraftig og ansvarlig virksomhet for mennesker, lokalsamfunnet og planeten vår.

Hotellet vårt forsynes med 100 % fornybar elektrisitet med behovsstyrt LED-belysning, og vi håndterer blant annet vårt avfall og resirkulering med 15 ulike avfallssorteringsfraksjoner. Våre hotell- og teammedlemmer lever opp til ansvarlig virksomhet hver dag, med måten vi jobber på, hvordan vi jobber og de vi jobber med for å hjelpe miljøet.

Automatisk og global karbonkompensering

Som del av Radisson Hotel Group er vi stolte over å automatisk kompensere for karbonavtrykket til alle møter og arrangementer som finner sted på hotellet vårt, uten at det koster deg noe. I samarbeid med First Climate, én av verdens største organisasjoner innen klimakompensasjon, og gjennom prosjekter som bidrar til å redusere utslipp og har en positiv påvirkning på samfunnet, jobber vi aktivt for å oppnå en god miljøpraksis.