Hållbarhet

Stockholm Waterfront Congress Centre är en av världens mest energieffektiva byggnader - grönare än grönt. Unika lösningar för mer effektiva, hållbara och koldioxidneutrala möten är vår standard.

Hållbara och unika energilösningar

Stockholm Waterfront Congress Centre är inte bara en ikonisk del av Stockholms silhuett, utan bidrar även till att minska koldioxidutsläppen med mer än ett halvt ton varje dag. Under planeringen av byggnaden 2010 utvecklades en hållbarhetsstrategi med målet att minska miljöpåverkan för att underlätta klimatförändringen. 

Stockholm Waterfront Congress Centres storslagna fasad skapades genom att återanvända materialet från byggnaden som tidigare stod på platsen. Vi använder avancerad teknik för värmeenergi i många aspekter av byggnaden. De enorma glasfasaderna är 1 040 kvadratmeter stora solpaneler som i genomsnitt samlar 1 MW värmeenergi om dagen, vilket motsvarar 90 000 vanliga lågenergilampor. 

Byggnaden kyls av vatten från den närliggande Mälaren, som förvaras i 250 tons istankar i hotellets källare och används för att reglera temperaturen i byggnaden. Uppvärmning och luftkonditionering fördelas beroende på behov och omständigheter, och förbrukningen anpassas efter mängden solstrålning, vattentemperatur, väderstatistik och väderprognoser. Denna fantastiska energilösning utformades för att minska koldioxidutsläppen och minimera påverkan på miljön och klimatförändringen. 

Hållbarhetsarbetet och energilösningarna i byggnaden har lett till att Stockholm Waterfront fått den prestigefyllda certifieringen ”Leadership in Energy and Environmental Design Gold”, vilket är ett internationellt erkännande av byggnadens hänsyn till miljöaspekter. Stockholm Waterfront Congress Centre är en av världens mest energieffektiva byggnader.

Automatisk global klimatkompensation

Det är inte bara Stockholm Waterfront Congress Centers byggnad och energiförbrukning som bidrar till en mindre klimatpåverkan. Som en del av Radisson Hotel Group är alla möten och evenemang som hålls här 100 % koldioxidneutrala, och de kompenseras automatiskt utan någon ansträngning eller extra kostnad för ditt företag eller din organisation. I partnersamarbete med First Climate, en av världens största organisationer för klimatkompensation, och via projekt som bidrar till att minska utsläppen och har en positiv social inverkan, strävar vi efter att tillämpa bästa praxis för miljön. 

Om du behöver mer information om vårt program kan du titta på videon om hur vi omvandlar utsläpp till positiv påverkan.

Våra partnerskap för klimatet

Radisson Meetings - Koldioxidneutralt First Climate

First Climate

Vi är stolta över vårt samarbete med First Climate, en av världens största organisationer för klimatkompensation, för att bidra till företagens mål att minimera sina koldioxidavtryck.

Radisson Meetings - Koldioxidneutralt FN:s globala mål för hållbar utveckling

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Alla våra klimatkompensationsprojekt är certifierade enligt VCS eller Gold Standard och kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bevis på kompensationen finns.