Radisson Hotel Group Gizlilik Politikası

Bu Politikanın Kapsamı

Bu Gizlilik Politikası, Radisson Hospitality Belgium BV/SRL’nin (“biz” veya “bize”) bir bireyin Kişisel Verilerini nasıl topladığını, kullandığını, değerlendirdiğini veya başka şekillerde nasıl işlediğini tanımlar. Bu Gizlilik Politikası küresel olarak geçerlidir, ancak nerede yaşadığınıza bağlı olarak bu Gizlilik Politikası’nın belirli hükümleri sizin için geçerli olmayabilir.

Bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen bazı durumlarda, rezervasyon yaptığınız ve/veya konakladığınız otel de verilerinizi (ortak veya yegane) Kontrolör olarak işleyebilir. Otel, yegane Kontrolör olduğu faaliyetleri işlemekten tek başına sorumlu olacaktır.

Radisson Hospitality Belgium BV/SRL, Belgian Crossroads Bank for Enterprises’da 0442.832.318 şirket numarası ile tescilli, kayıtlı merkezi ve ofisleri Avenue du Bourget 44, B-1130 Brüksel’de bulunan Belçika yasalarına tabi anonim bir şirkettir. Telefon numarası: +32 2 702 9200. Gizlilik ve/veya veri koruma ile ilgili sorular, yorumlar veya endişeler için dataprotection@radissonhotels.com adresine bir e-posta da gönderebilirsiniz

Kullanıcı ve müşterilerimizin gizliliğini korumayı taahhüt ederiz.

Bu Gizlilik Politikası, web sitelerimizi ve mobil uygulamalarımızı kullandığınızda veya konaklama hizmetlerimizden yararlandığınızda bize sunduğunuz Kişisel Verilerinizi nasıl topladığımız, tanımladığımız ve kullandığımız hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Lütfen bu Gizlilik Politikası’nı dikkatle okumak için zaman ayırın. Bir başkasına ait Kişisel Verileri bize vermeyi planlıyorsanız (örneğin, bir başkası adına bir rezervasyon yapıyorsanız) ilgili kişiye ait bilgileri yalnızca bu kişinin onayı ile ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilenler dahil, kişinin bilgilerini nasıl kullanacağımıza ilişkin bilgilere bu kişinin erişimini sağladıktan sonra verebileceğinizi unutmayın.

BU POLİTİKA, YÜRÜTTÜĞÜMÜZ BAZI İŞLEME FAALİYETLERİNE İTİRAZ ETME HAKKI DAHİL OLMAK ÜZERE, VERİLERİNİZİ KORUMA HAKLARINIZ HAKKINDA BİR AÇIKLAMA İÇERİR. LÜTFEN BİR VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZIN NEREDE YAŞADIĞINIZA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLECEĞİNİ UNUTMAYIN.

AB GİZLİLİK YASALARI, KİŞİSEL VERİLERİ KULLANMAK İÇİN NEDENLERİMİZ VE HUKUKİ ZEMİNİMİZ HAKKINDA KESİN VE AÇIK DAVRANMAMIZI ZORUNLU KILMAKTADIR. DOLAYISIYLA, YALNIZCA AB GİZLİLİK YASALARI AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA, AŞAĞIDAKİ BİLGİLER İŞLEDİĞİMİZ VERİ TÜRLERİNİ, VERİLERİNİZİ NEREDEN ALDIĞIMIZI, İŞLEMEK İÇİN DAYANAĞIMIZ OLAN ZEMİNİ VE VERİLERİNİZİ KİMLERLE PAYLAŞABİLECEĞİMİZİ TANIMLAR. AŞAĞIDA BELİRTİLEN İŞLENMİŞ VERİ KATEGORİLERİ BÖLÜMLERİ HARİÇ, HİÇBİR ŞEYİN AB DIŞI KULLANICILARIMIZ KONUSUNDA BİZİ BAĞLAMASI AMAÇLANMAMIŞTIR.

Ülkelere özgü hükümler 

Lütfen bu Gizlilik Politikası’nın yerel yasalara uymak amacıyla yerel farklılıklar gösterebileceğini unutmayın.

Özellikle, Avrupa Birliği içerisinde yerel farklılıklar olabileceğinden, lütfen daha fazla bilgi için otelinizin resepsiyon müdürü ile konuşun veya dataprotection@radissonhotels.com adresinden bize ulaşın. Belirli bir otelin uygulamaları veya sağladığı bilgiler hakkında sorularınız varsa, lütfen doğrudan o otel ile iletişim kurun.

Tanımlar

Kontrolör: Kişisel Verilerin işlenme amaç ve araçlarını tek başına veya diğerleri ile birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, yetkili kamu kurumu, temsilci veya diğer makamlar.

AB Gizlilik Yasaları: Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin Kişisel Verilerin işlenmesi ve serbest dolaşımı bağlamında gerçek kişilerin korunması hakkındaki 27 Nisan 2016 tarihli 2016/679 numaralı mevzuatı (GDPR) ile birlikte ”GDPR” ve e-Gizlilik yasalarının uygulanması veya bunlar uyarınca oluşturulan veya herhangi birini düzelten, değiştiren, tekrar yürürlüğe koyan veya güçlendiren tüm kanunlar ve Kişisel Veri ve gizliliğin işlenmesi ile ilişkili geçerli tüm diğer ulusal yasalar.

İşleyen: Kontrolör adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, yetkili kamu kurumu, temsilci veya diğer makam.

Alıcı: Üçüncü Taraf olsun olmasın, Kişisel Verilerin açıklandığı gerçek veya tüzel kişi, yetkili kamu kurumu, temsilci veya diğer makam.

Üçüncü Taraf: Veri sahibi, kontrolör, İşleyen veya kontrolör veya işleyenin doğrudan yetkisi altında Kişisel Verileri işleme yetkisine sahip kişiler dışındaki gerçek veya tüzel kişi, yetkili kamu kurumu, temsilci veya diğer makam.

Denetleyici Kurum: GDPR’ın 51. Maddesi uyarınca bir Üye Devlet tarafından oluşturulan bağımsız yetkili kamu kurumu. 

Kişisel Veri: Tanımlanan veya tanımlanabilir gerçek kişiye (”Veri Sahibi”) ilişkin herhangi bir bilgi. Tanımlanabilir gerçek kişi; özellikle isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrim içi bir tanımlayıcı veya söz konusu gerçek kişiye özel fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimlik gibi bir veya birden fazla faktöre başvurarak direkt veya dolaylı şekilde tanımlanabilen bir kişidir.

İşleme: Otomatik araçlarla olsun olmasın, Kişisel Veri veya Kişisel Veri setleri üzerinde gerçekleştirilen toplama, kayıt, düzenleme, yapılandırma, depolama, uyarlama veya değiştirme, geri kazanım, başvurma, kullanma, iletme yoluyla açıklama, yayma veya diğer yöntemlerle kullanıma açma, sıralama veya birleştirme, sınırlama, silme veya yok etme gibi işlemler veya işlem setleri. 

Gizlilik Kalkanı: AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı yasal çerçevesi, ABD Ticaret Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu ve İsviçre Yönetimi tarafından, Avrupa Birliği ve İsviçre’den transatlantik ticaret kapsamında ABD’ye veri aktarımı sırasında Atlantik'in her iki tarafındaki şirketlere veri koruma gerekliliklerine uymaları için bir mekanizma sunmak amacıyla tasarlanmıştır.

Radisson Hotel Group: Radisson Hospitality Belgium SPRL/BVBA, ayrıca Radisson Hospitality markaları (Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Collection, Park Plaza ve Park Inn dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) altında faaliyet gösteren oteller ve bunların iştirakleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Radisson yönetim birimleri.

Standart Sözleşme Hükümleri: Avrupa Komisyonu’nun Kişisel Verilerin uluslararası aktarımı için benimsediği standart sözleşme hükümleri. 

Kişisel Verilerin İhlali: Aktarılan, depolanan veya başka şekilde işlenen Kişisel Verilerin kazaen veya yasa dışı yok edilmesine, kaybolmasına, değiştirilmesine, yetkisiz açıklanmasına veya erişimine yol açan güvenlik ihlali.

Otel Rezervasyon Süreci

1. Otel Rezervasyon Süreci 

Otel rezervasyon süreci kapsamında - ister çevrim içi olarak marka web sitelerimizden birinde, isterse bir çevrim içi rezervasyon kanalı, seyahat acentesi, çağrı merkezimiz veya doğrudan otelde gerçekleştirilsin - Kişisel Verilerinizi (i) tercih ettiğiniz otelde bir oda rezervasyonu yapabilmeniz; (ii) otelin müsaitliğini doğrulama ve rezervasyonu yönetme; (iii) size bir rezervasyon onayı gönderme; ve (iv) size varış öncesi e-postaları göndermek amacıyla işleriz. Varış öncesi e-posta aboneliklerini size gönderdiğimiz e-postalarda bulunan abonelikten çık bağlantısına tıklayarak herhangi bir zamanda iptal edebilirsiniz. 

İşlenen veri kategorileri 

Adres, Rezervasyon ayrıntıları (rezervasyon numarası dahil) Varış ve ayrılış tarihleri, E-posta, Ad / Soyad, Diğer yetişkin misafirlerin Adı /Soyadı, Ödeme kartı türü, numarası ve son kullanım tarihi, Radisson Rewards üyelik numarası, Telefon numarası, Unvan 

Verilerin kaynağı

Kullanılan rezervasyon yöntemine bağlı olarak:

- Çevrim içi rezervasyon formu aracılığı ile doğrudan sizden
- Rezervasyon yapmak için kullandığınız çevrim içi rezervasyon kanalı üzerinden 
- Seyahat acentenizden 
- Çağrı merkezimizden 
- Doğrudan rezervasyon yaptığınız Radisson otelinden

İşleme gerekçesi

İşleme, bir sözleşme yapmak ve uygulamak için gereklidir.

Verileri alanlar 

- Tercih ettiğiniz Radisson oteli
- İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
- (Çevrim içi) rezervasyon süreci ile ilişkili diğer BT hizmet sağlayıcıları
- BT hizmet sağlayıcıları
- E-posta iletişimleri hizmet sağlayıcısı

2. Kesintiye uğramış veya tamamlanmamış çevrim içi rezervasyon süreci (yarıda bırakılmış alışveriş sepeti)

Çevrim içi rezervasyon yaparken herhangi bir nedenle rezervasyon sürecini tamamlayamadığınızda, Kişisel Verilerinizi, size, çevrim içi rezervasyon formuna bağlantı içeren bir e-posta göndererek, formda zaten sunmuş olduğunuz veriler doldurulmuş halde çevrim içi rezervasyon sürecine kolaylıkla devam etmenizi sağlamak amacıyla işleriz.

İşlenen veri kategorileri

Adres, Varış ve ayrılış tarihleri, E-posta adresi, Ad / Soyad, Diğer yetişkin misafirlerin Adı / Soyadı, Ödeme kartı türü, numarası ve son kullanım tarihi, Radisson Rewards üyelik numarası, Telefon numarası, Unvan

Verilerin kaynağı

Çevrim içi rezervasyon formu aracılığı ile doğrudan sizden

İşleme gerekçesi

Kesintiye uğramış veya tamamlanmamış bir rezervasyon sürecini yeniden pazarlamak Radisson Hotel Group’un meşru ticari çıkarıdır. Bu bağlamda, Radisson Hotel Group’un ticari çıkarları sizinkilere üstün gelir.

Verileri alanlar

- E-posta iletişimleri hizmet sağlayıcısı
- Hedefli reklamların sağlayıcıları

3. Misafir memnuniyet anketleri

Otellerimizin performansını ölçebilmek amacıyla konaklamanız sırasında veya sonrasında size misafir memnuniyet anketleri gönderebiliriz. Misafir memnuniyet anketi e-posta aboneliklerini size gönderdiğimiz e-postalarda bulunan abonelikten çık bağlantısına tıklayarak herhangi bir zamanda iptal edebilirsiniz.

İşlenen veri kategorileri

İkamet edilen ülke, Varış ve ayrılış tarihleri, E-posta adresi, Ad / Soyad, Uyruk, Radisson Rewards üyelik numarası, Konaklama ayrıntıları

Verilerin kaynağı

Kullanılan rezervasyon yöntemine bağlı olarak:

- Rezervasyon formu aracılığı ile doğrudan sizden
- Rezervasyon yapmak için kullandığınız çevrim içi rezervasyon kanalı üzerinden
- Seyahat acentenizden
- Çağrı merkezimizden
- Doğrudan rezervasyon yaptığınız Radisson otelinden

İşleme gerekçesi

İşleme, bizimle olan sözleşmenizin iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek için gereklidir.

Verileri alanlar

- İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
- Misafir memnuniyet anketi sağlayıcısı

4. Hizmet e-posta Analizleri

Misafir memnuniyeti anket e-postaları ve rezervasyonunuza ilişkin herhangi bir varış öncesi e-posta dahil hizmet e-postaları bağlamında, özellikle de analiz amaçları doğrultusunda tıklama oranını ölçmek ve hizmet e-postalarımızın içeriğini iyileştirmek için bir hizmet e-postasını açtığınızı ve işlem yaptığınızı belirlemek başta olmak üzere Kişisel Verilerinizi işleyebilir ve toplayabiliriz. Hizmet e-posta aboneliklerini size gönderdiğimiz e-postalarda bulunan abonelikten çık bağlantısına tıklayarak herhangi bir zamanda iptal edebilirsiniz.

Aşağıdaki bilgiler bu amaçla işlediğimiz veri türlerini, verilerinizi nereden aldığımızı, işlemek için dayanağımız olan gerekçeyi ve verilerinizi kimlerle paylaşabileceğimizi tanımlar.

İşlenen veri kategorileri

E-posta adresi, E-postaya tıklama davranışı, E-posta açma davranışı, Ad / Soyad, Radisson Rewards üye numarası

Verilerin kaynağı

E-posta analizi hizmet sağlayıcımız

İşleme gerekçesi

İyileştirmelerin gerekli olup olmadığını belirlemek amacıyla misafirlerinin e-postalara tıklama davranışını anlamak Radisson Hotel Group’un meşru ticari çıkarıdır. Bu bağlamda, Radisson Hotel Group’un ticari çıkarları sizinkilere üstün gelir.

Verileri alanlar

- İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
- BT hizmet sağlayıcıları
- E-posta analizi hizmet sağlayıcısı

Otel Misafirleri

1. Otele giriş ve otelden çıkış

Tercih ettiğiniz otelde kalırken, Kişisel verilerinizi (i) otele varış ve otelden ayrılışınızı kaydetmek; (ii) odanıza bir anahtar kartı tahsis etmek veya mobil cihazınızı oda anahtarı olarak kullanmanıza izin vermek; (iii) konaklamanızın ödemesini sağlamak için bir kredi kartı garantisi veya otel depozitosu almak; (iv) Otel kayıt kartınızı düzenlemek (ve arşivlemek); (v) otel yönetim sistemimizde profilinizi oluşturmak ve güncellemek; (vi) oda sınıfını yükseltme için niteliklerinizi değerlendirmek ve uygunsa düzenlemek; (vii) konaklama ödemenizi düzenlemek; (viii) konaklamanız için bir fatura oluşturmak, basmak veya göndermek; ve (ix) (varsa) seyahat acentenize bir komisyon ödemek için toplarız.

Otellerimizden birinde bir oda rezervasyonu yapmanız ancak - iptal etmeksizin - size bildirilen tarihte gelmemeniz durumunda, Kişisel Verilerinizi (i) konaklamanızı ve yapmış olabileceğiniz diğer rezervasyonları iptal etmek; ve (ii) vadesi dolmuş ödemeleri düzenlemek, işlemek ve tahsil etmek için işleriz.

İşlenen veri kategorileri

Adres, Rezervasyonlar (otel, restoran, etkinlik, tiyatro vs.), Varış ve ayrılış tarihleri, E-posta adresi, Ad / Soyad, Diğer yetişkin misafirlerin Adı / Soyadı, Ödeme kartı türü, numarası ve son kullanım tarihi, Radisson Rewards üyelik numarası, Telefon numarası, Unvan

Verilerin kaynağı

Kullanılan rezervasyon yöntemine bağlı olarak:

- Rezervasyon formu aracılığı ile doğrudan sizden
- Rezervasyon yapmak için kullandığınız çevrim içi rezervasyon kanalı üzerinden
- Seyahat acentenizden
- Çağrı merkezimizden
- Doğrudan rezervasyon yaptığınız Radisson otelinden
- Otel kayıt kartı aracılığı ile doğrudan sizden

İşleme gerekçesi

İşleme, bizimle olan sözleşmenizin uygulanması için gereklidir.

Verileri alanlar

- İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
- BT hizmet sağlayıcıları
- Varsa, seyahat acenteniz

2. Kredi limiti raporları

Bir otel odasında konaklayan tüm misafirlerin ödeme yapmasını sağlamak için, her otel misafirinden varışta bir kredi kartı veya depozito istenir. Konaklamanız sırasında kredi limitinizi aşmadığınızdan emin olmak amacıyla, kredi limiti sınırının aşılıp aşılmadığını doğrulamak için gün içerisinde birçok kez kredi limiti raporu alırız. Bu kredi limiti raporları Kişisel Verilerinizi içerebilir. Otellerimizin Radisson Hotel Group’un şirket içi yönerge ve politikalarına uygun hareket ettiğinden emin olmak için, sınırlı durumlarda kredi limiti raporunuzun şirket içi mali denetlemelerimizden birisine tabi olabileceğini ve bu nedenle şirket içi denetleme bölümümüzün üyelerinin bu rapora erişebileceğini belirtmek isteriz.

İşlenen veri kategorileri

Varış ve ayrılış tarihleri, Ad / Soyad, Ödeme kartı türü, numarası ve geçerlilik tarihi

Verilerin kaynağı

Kullanılan rezervasyon yöntemine bağlı olarak:

- Rezervasyon formu aracılığı ile doğrudan sizden
- Rezervasyon yapmak için kullandığınız çevrim içi rezervasyon kanalı üzerinden
- Seyahat acentenizden
- Çağrı merkezimizden
- Doğrudan rezervasyon yaptığınız Radisson otelinden
- Otel kayıt kartı aracılığı ile doğrudan sizden

İşleme gerekçesi

İşleme, bizimle olan sözleşmenizin yerine getirilmesini sağlamak için gereklidir.

Verileri alanlar

- İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
- BT hizmet sağlayıcıları

3. Otel konaklaması

Otellerimizden birinde konakladığınızda, konaklamanızı mümkün olduğunca keyifli hale getirmek için çaba harcarız. Bu, otel konaklamanız sırasında spesifik hizmetleri sunmak amacıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektirir. Bu hizmetlere, bizimle konaklamanız sırasında daha iyi hizmet vermek için (i) kat hizmetleri ve bakım; (ii) kaybolan veya unutulan eşyaların size geri verilmesi; ve/veya (iii) sizin ve sizinle birlikte konaklayan misafirlerin diyet gereklilikleri ve yastık tercihleri gibi tercihlerinin düzenlemesi dahildir.

İşlenen veri kategorileri

Adres, Tüketim alışkanlıkları, Varış ve ayrılış tarihleri, Diyet gereklilikleri, E-posta adresi, Ad / Soyad, sizinle birlikte konaklayan yetişkin misafirlerin Adı / Soyadı, Diğer tercihler, Ödeme ayrıntıları (kayıp veya unutulan eşyaların iade edilmesi için) Telefon numarası

Verilerin kaynağı

Kullanılan rezervasyon yöntemine bağlı olarak:

- Rezervasyon formu aracılığı ile doğrudan sizden
- Rezervasyon yapmak için kullandığınız çevrim içi rezervasyon kanalı üzerinden
- Seyahat acentenizden
- Çağrı merkezimizden
- Doğrudan rezervasyon yaptığınız Radisson otelinden
- Otelde konaklamanız süresince doğrudan sizden

İşleme gerekçesi

Günlük otel bakım faaliyetlerinin düzenlenmesi, sunulan hizmetlerin kişiselleştirilmesi ve/veya kaybolan veya unutulan bir eşyanın sahibinin tespit edilebilmesi Radisson Hotel Group’un meşru ticari çıkarıdır. Bu amaçlar için işlenen ve paylaşılan sınırlı Kişisel Veriler göz önüne alındığında, Radisson Hotel Group’un ticari çıkarları sizinkilere üstün gelir.

Verileri alanlar

- Kat hizmetleri, bakım, resepsiyon ve/veya ilgili otel personeli dahil otel personeli
- İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
- BT hizmet sağlayıcıları
- Teslimat veya kurye hizmeti sunucuları (kayıp veya unutulan eşyaların iade edilmesi amacıyla)

4. Otel misafirleri ek hizmetler ve olanaklar

Otellerimizin çoğunda, kahvaltı, oda hizmeti, minibar, havuz, restoran ve barlar, spa bakımları, çamaşır yıkama hizmetleri, taksi talepleri, ücretsiz Wi-Fi vs. gibi ilave hizmet ve olanaklardan yararlanırsınız. Otellerimizden birinde ek hizmet ve olanakları kullanmanız durumunda, Kişisel Verileriniz (i) söz konusu ek otel hizmetleri ve/veya olanaklarının rezervasyonu ve kullanımını düzenlemek; (ii) dosyanızda ek hizmet ve/veya olanakların erken rezervasyonunu düzenlemek; (iii) yeniden ziyaret eden otel misafirlerinin otele varışını ve oda ikramları ve oda özellikleri tercihlerini kişiselleştirmek; ve (iv) söz konusu ek hizmet ve olanaklardan doğan harcamaları düzenlemek için işlenebilir.

İşlenen veri kategorileri

Tüketim alışkanlıkları, Varış ve ayrılış tarihleri, Diyet gereklilikleri, Ad / Soyad, diğer yetişkin misafirlerin Adı /Soyadı, Ödeme kartı türü, numarası ve son kullanım tarihi, Radisson Rewards üyelik numarası, Unvan

Verilerin kaynağı

- Çevrim içi rezervasyon formu aracılığı ile doğrudan sizden
- Rezervasyon yapmak için kullandığınız çevrim içi rezervasyon kanalı üzerinden
- Seyahat acentenizden
- Çağrı merkezimizden
- Otel kayıt kartı aracılığı ile doğrudan sizden
- Otel resepsiyon masası veya danışma aracılığı ile ek hizmet/olanak talebinde bulunduğunuzda doğrudan sizden
- Ek hizmetler ve olanaklar için çevrim içi rezervasyon platformu aracılığı ile

İşleme gerekçesi

İşleme, bir sözleşme yapmak ve uygulamak amacıyla gereklidir.

Verileri alanlar

- Resepsiyon oda servisi ve/veya ilgili otel personeli dahil otel personeli
- İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
- BT hizmet sağlayıcıları

Sadakat Programları

1. Radisson Rewards

Radisson Rewards, otellerimizde konaklayan misafirlerin ve rezervasyon yaptırıp misafir olarak konaklayıp konaklamadıklarına veya başkaları adına rezervasyon yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın profesyonel ortaklarımızın kullanımı için mevcut olan, Radisson Hotel Group otelleri genelinde geçerli küresel otel ödül programıdır. Radisson Rewards programı, Radisson Hospitality Belgium BV/SRL tarafından yönetilmektedir. Radisson Rewards programı otelimizde konaklamanız sırasında size bir dizi avantaj sağlar ve otellerimizde konakladığınızda ve belirli ortaklarımızda alışveriş yaptığınızda Radisson Rewards puanları toplamanıza olanak tanır. Bu bağlamda, Kişisel Verilerinizi i) e-posta ile size bir aktivasyon bağlantısı göndermek dahil çevrim içi Radisson Rewards profilinizi oluşturmak; ii) Radisson Rewards puanlarınız hakkında size bilgi vermek; iii) üyelik kartınıza rezervasyonlarınızı ve ödül puanlarınızı kaydetmek; iv) belirli bir puan düzeyine ulaştığınızda ödülleriniz hakkında sizi bilgilendirmek ve v) Radisson Rewards programında yapılan değişiklikleri size bildirmek amacıyla işleyebiliriz.

İşlenen veri kategorileri

Ad/Soyad , Selamlama (Başlık), Cinsiyet, Doğum Tarihi, Posta adresi, Ülke, Bölge, Şehir, Uyruk, Dil, E-posta, Otel konaklama ayrıntıları, Radisson Rewards numarası, Kazanma tercihleri, seyahat acentesi ise IATA/TIDS/CLIA/TRUE numarası, ilgili durumlarda Şirket bilgileri, Telefon numarası, Parola, Choose your way, Favori Otel ve Oda, Genellikle seyahat nedeni, Çocuk sayısı, Belge Türü, Belge Numarası, Belge Düzenleme Tarihi, Verildiği Yer, Doğum Yeri.

Verilerin kaynağı

Mil ve puan talep ettiğinizde veya kullandığınızda doğrudan sizden

İşleme gerekçesi

İşleme, bizimle yaptığınız sözleşmeyi uygulamak amacıyla talebiniz üzerine gerekli adımları atmak ve yetkili ortaklarımız ile olan sözleşmenizi yerine getirmek için gereklidir. Örneğin kayıt işlemi sırasında isteğe bağlı bilgileri bize isteyerek sağladığınıza dair özel bir onay alınır.

Verileri alanlar

- İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları

- Radisson Hotel Group’a verdikleri hizmetlerle bağlantılı olarak avukatlar, denetçiler, finansal danışmanlar ve diğer üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları

- Telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcıları, ödeme hizmetleri sağlayıcıları, finans kuruluşları, seyahat şirketleri, perakendeciler, etkinlik organizatörleri, eğlence hizmetleri sağlayıcıları ve sigorta şirketleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar,

2. Diğer sadakat programları

Radisson Rewards dışında, misafirlerimize, sık uçan yolcu programları, yaşam tarzı, perakende satış ve seyahat ortakları ve deneyimleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ortaklarımızın sadakat programlarından mil ve puan kazanma olanağı sunarız. Bu bağlamda, Kişisel Verilerinizi (i) otelimizdeki konaklamanızı takiben üyelik hesabınızı yetkili ortaklarımızdan birinden mil ve puan ile ödüllendirmek; (ii) yetkili ortaklarımızın sadakat programlarındaki mil ve puanlarınızı otelimizde kullanma talebinizi değerlendirmek ve yerine getirmek veya (iii) statü eşleştirme seçeneklerini kullanmanız için işleyebiliriz.

İşlenen veri kategorileri

Ad/Soyad , Selamlama (Başlık), Cinsiyet, Doğum Tarihi, Posta adresi, Ülke, Bölge, Şehir, Uyruk, Dil, E-posta, Otel konaklama ayrıntıları, Radisson Rewards numarası, Kazanma tercihleri, seyahat acentesi ise IATA/TIDS/CLIA/TRUE numarası, Telefon numarası, Parola, Choose your way, Favori Otel ve Oda, Genellikle seyahat nedeni, Çocuk sayısı, ilgili ortak şirketin sadakat programı üyelik numarası./p>

Verilerin kaynağı

Talepte bulunurken doğrudan sizden veya izin vermiş olmanız durumunda ortaklarımız aracılığıyla.

İşleme gerekçesi

İşleme, bizimle yaptığınız sözleşmeyi uygulamak amacıyla talebiniz üzerine gerekli adımları atmak ve ilgili ortaklarımız ile olan sözleşmenizi yerine getirmek için gereklidir.

Verileri alanlar

- İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
- Radisson Hotel Group’a verdikleri hizmetlerle bağlantılı olarak avukatlar, denetçiler, finansal danışmanlar ve diğer üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları
- Telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcıları, ödeme hizmetleri sağlayıcıları, finans kuruluşları, seyahat şirketleri, perakendeciler, etkinlik organizatörleri, eğlence hizmetleri sağlayıcıları ve sigorta şirketleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar
- İşlem süreci ile ilişkili diğer BT hizmet sağlayıcıları
- İlgili ortak şirket

3. Kullanma

Size, hediye kartları, ortaklarımızın teklifleri ve bağışlar gibi alanlarda sadakat puanlarınızı kullanma fırsatı sağlarız. Bir kullanım yaptığınızda, kullanımınızı düzenlemek ve başarılı bir şekilde tamamlamak için sizin ve varsa hediye kartı alanın Kişisel Verilerini işleriz.

İşlenen veri kategorileri

Ad/Soyad , Selamlama (Başlık), Cinsiyet, Doğum Tarihi, Posta adresi, Ülke, Bölge, Şehir, Uyruk, Dil, E-posta, Otel konaklama ayrıntıları, Radisson Rewards numarası, IP Adresi, Bağlantı kayıtları, Puan Kullanma Tercihleri, seyahat acentesi ise IATA/TIDS/CLIA/TRUE numarası, Telefon numarası, Parola, Choose your way, Favori Otel ve Oda, Genellikle seyahat nedeni, Çocuk sayısı.

Verilerin kaynağı

Otelde veya çevrim içi puanlarınızı kullanırken doğrudan sizden.

İşleme gerekçesi

İşleme, bizimle olan sözleşmenizin yerine getirilmesini sağlamak için gereklidir.

Verileri alanlar

- İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
- Radisson Hotel Group’a verdikleri hizmetlerle bağlantılı olarak avukatlar, denetçiler, finansal danışmanlar ve diğer üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları.
- Telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcıları, ödeme hizmetleri sağlayıcıları, finans kuruluşları, seyahat şirketleri, perakendeciler, etkinlik organizatörleri, eğlence hizmetleri sağlayıcıları ve sigorta şirketleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıları,
- (Çevrim içi) rezervasyon süreci ile ilişkili diğer BT hizmet sağlayıcıları

4. Radisson Rewards for Bookers and Planners

Radisson Rewards, Radisson Hotel Group otellerinde başkaları adına oda (seyahat acenteleri ve düzenleyiciler) ve toplantı ve etkinlik (planlayıcılar) rezervasyonu yapan seyahat sektörü profesyonelleri/aracıları için de mevcuttur. Bookers and Planners için Radisson Rewards programı size bir dizi avantaj sunar ve başkaları adına rezervasyon yaptırdığınızda Radisson Rewards puanları toplamanızı sağlar. Bu bağlamda, Kişisel Verilerinizi i) e-posta ile size bir aktivasyon bağlantısı göndermek dahil çevrim içi Radisson Rewards profilinizi oluşturmak; ii) Radisson Rewards puanlarınız hakkında size bilgi vermek; iii) üyelik kartınıza rezervasyonlarınızı ve ödül puanlarınızı kaydetmek; iv) belirli bir puan düzeyine ulaştığınızda ödülleriniz hakkında sizi bilgilendirmek ve v) Radisson Rewards programında yapılan değişiklikleri size bildirmek amacıyla işleyebiliriz.

Kişisel Bilgiler

Ad/Soyad , Selamlama (Başlık), Cinsiyet, Doğum Tarihi, Posta adresi, Ülke, Bölge, Şehir, Uyruk, Dil, E-posta, Otel konaklama ayrıntıları, Radisson Rewards numarası, IP Adresi, Bağlantı kayıtları, Puan Kullanma Tercihleri, seyahat acentesi ise IATA/TIDS/CLIA/TRUE numarası, Şirket Bilgisi, Telefon numarası, Parola, Favori Otel ve Oda.

Ek profesyonel bilgiler

Verilerin kaynağı

Otelde veya çevrim içi puanlarınızı kullanırken doğrudan sizden.

İşleme gerekçesi

İşleme, bizimle yaptığınız sözleşmeyi uygulamak amacıyla talebiniz üzerine gerekli adımları atmak ve yetkili ortaklarımız ile olan sözleşmenizi yerine getirmek için gereklidir. Örneğin kayıt işlemi sırasında isteğe bağlı bilgileri bize isteyerek sağladığınıza dair özel bir onay alınır.

Verileri alanlar

- İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
- Radisson Hotel Group’a verdikleri hizmetlerle bağlantılı olarak avukatlar, denetçiler, finansal danışmanlar ve diğer üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları.
- Telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcıları, ödeme hizmetleri sağlayıcıları, finans kuruluşları, seyahat şirketleri, perakendeciler, etkinlik organizatörleri, eğlence hizmetleri sağlayıcıları ve sigorta şirketleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıları,

Hediye Kartları

Otel, restoran ve spa bakımı harcamalarınızı ödemek için kullanılabilecek fiziki veya elektronik hediye kartları satın alma fırsatı sağlarız.

1. Bir hediye kartı satın almak

Otellerimizin birinde veya çevrim içi olarak bir hediye kartı satın aldığınızda, hediye kartı satın alımınızı düzenlemek ve başarılı bir şekilde tamamlamak amacıyla sizin ve varsa hediye kartı alıcısının Kişisel Verilerini işleriz. Başka bir kişi için bir hediye kartı satın alıyorsanız, hediye kartını alıcıya e-posta veya posta ile teslim etmek amacıyla ek Kişisel Verileri işleriz.

İşlenen veri kategorileri

- Ad / Soyad, Ödeme kartı türü, numarası ve geçerlilik tarihi
- Hediye kartı çevrim içi satın alınırsa, yukarıdakilere ek olarak, Adresinizi, Bağlantı sistem günlüklerini, E-posta adresini ve IP adresini işleriz
- Bir başkası için hediye kartı alırsanız, teslimat türüne bağlı olarak, alıcının Adresini, E-posta adresini, Adını / Soyadını ve Telefon numarasını da işleriz

Verilerin kaynağı

Otelde veya çevrim içi hediye kartı satın aldığınızda doğrudan sizden

İşleme gerekçesi

İşleme, talebiniz üzerine bir sözleşme yapmak ve uygulamak için gereklidir.

Verileri alanlar

- İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
- BT hizmet sağlayıcıları
- Hediye kartı platform sağlayıcısı
- Hediye kartı üreticisi
- Ödeme hizmeti sağlayıcısı

2. Hediye kartınızı kaydetme

Hediye kartlarımızdan birinin alıcısı olarak, kaybolması veya çalınması durumunda karttaki bakiye miktarını korumak için hediye kartınızı çevrim içi kaydetmek isteyebilirsiniz. Hediye kartınızı kaydetmeye karar vermeniz durumunda, kayıt işlemini gerçekleştirmek için Kişisel Verilerinizi işleriz.

İşlenen veri kategorileri

Adres, Doğum tarihi, E-posta adresi, Ad / Soyad, Telefon numarası, Unvan

Verilerin kaynağı

Hediye kartının çevrim içi kaydı sırasında doğrudan sizden

İşleme gerekçesi

Hediye kartının kaydı sırasında özel amaçlı onay alınır

Verileri alanlar

- İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
- BT hizmet sağlayıcıları
- Hediye kartı platform sağlayıcısı

Haber Bültenlerimize Abonelik

1. Haber bültenleri ve pazarlama iletişimleri

Radisson Rewards ile ilgili olanlar dahil haber bültenlerimizi ve pazarlama iletişimlerimizi almaya açık bir şekilde onay verdiyseniz, zaman zaman hizmetlerimiz ve en son tekliflerimiz hakkında size ulaşabiliriz ve bu amaçla Kişisel Verilerinizi işleyebiliriz.

Haber bültenlerimizi veya pazarlama iletişimlerimizi artık almak istemiyorsanız lütfen dataprotection@radissonhotels.com adresine e-posta göndererek bize bildirin. Ayrıca, size gönderdiğimiz e-postalardaki abonelikten çık bağlantısına tıklayarak da pazarlama e-postalarına aboneliğinizi sona erdirebilirsiniz. Radisson Rewards için profilinizi güncelleyerek de aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

İşlenen veri kategorileri

- Adres, Doğum tarihi, E-posta adresi, Ad / Soyad, Cinsiyet, Hobiler ve ilgi alanları, Telefon numarası, Otel konaklama geçmişi, İkamet edilen ülke

Verilerin kaynağı

- Haber bültenimize abone olduğunuzda veya sonrasında hesap bilgilerinizi doldururken doğrudan sizden

İşleme gerekçesi

- Haber bültenimize abonelik sırasında amaca özel onay alınır

Verileri alanlar

- İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
- BT hizmet sağlayıcıları
- E-posta iletişimleri hizmet sağlayıcısı

2. Haber bültenleri ve pazarlama iletişimleri analizleri

Haber bültenlerimiz ve pazarlama iletişimlerimiz bağlamında, özellikle de iletişimlerimizden birini açıp açmadığınız ve etkileşimde bulunup bulunmadığınız başta olmak üzere, tıklama oranını ölçmek ve haber bültenlerimiz ve pazarlama iletişimlerimizin içeriğini iyileştirmek için analiz amaçları doğrultusunda da Kişisel Verilerinizi işleyebilir ve toplayabiliriz.

İşlenen veri kategorileri

- E-posta adresi, E-postaya tıklama davranışı, E-posta açma davranışı, Ad / Soyad, Radisson Rewards üye numarası

Verilerin Kaynağı

- E-posta analizi hizmet sağlayıcımızdan

İşleme Gerekçeleri

- İyileştirmelerin gerekli olup olmadığını belirlemek amacıyla e-postalarına tıklama oranını anlamak bir işletme olarak Radisson Hotel Group’un meşru ticari çıkarıdır. Bu bağlamda, Radisson Hotel Group’un ticari çıkarları sizinkilere üstün gelir.

Verileri Alanlar

- İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
- BT hizmet sağlayıcıları
- E-posta analizi hizmet sağlayıcısı

Mobil Uygulamalar

Misafirlerimizin konaklamalarını rezerve etmelerine, planlamalarına ve keyfini çıkarmalarına yardımcı olmak için, Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Rewards ve Park Inn dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere farklı otel markalarımız için mobil uygulamalar sunarız. Bu mobil uygulamalar, Apple App Store veya Google Play store dahil çevrim içi uygulama mağazalarından indirilebilir.

Mobil uygulamalarımızı nasıl kullandığınıza bağlı olarak, Kişisel Verileriniz (i) tercih ettiğiniz bir otelde bir oda rezervasyonu yapmanıza olanak tanımak (Otel Rezervasyon Süreci'ne de bakınız); (ii) çevrim içi girişinizi işlemek; (iii) oda servisi siparişinizi düzenlemek; (iv) talebiniz üzerine yerel bir restoranda rezervasyonlarınızı yapmak; (v) talebiniz üzerine uyandırma hizmeti, geç çıkış veya yatak açma hizmeti gibi özel hizmetleri yerine getirmek; (vi) otellerimizde toplantı ve etkinlikler düzenlemenize olanak tanımak; (vii) çevrim içi çıkışınızı ve konaklamanız hakkında geri bildiriminizi işlemek; (viii) sohbet kanalı ile olanlar dahil olmak üzere mobil uygulama aracılığı ile gerçekleştirdiğiniz taleplere yanıt vermek ve (ix) topladığınız sadakat puanlarınızı görüntülemek amaçları doğrultusunda işlenebilir.

Gerçek zamanlı konumunuzu almamıza ve kullanmamıza engel olmak için, konum hizmetlerini seçmeyin. Eğer seçtiyseniz ve kararınızı değiştirdiyseniz, cihaz ayarlarınız aracılığı ile veya uygulamayı silerek konum hizmetlerinden çıkabilirsiniz. Aynı şekilde, artık mobil uygulamalarımızdan biri aracılığı ile anlık bildirim almak istemiyorsanız, cihazınızın işletim sistemi ayarlarından mobil uygulama/uygulamalar için anlık bildirim iznini iptal edebilirsiniz.

Aşağıdaki bilgiler mobil uygulamalarımız bağlamında işlediğimiz veri türlerini, verilerinizi nereden aldığımızı, işlemek için dayanağımız olan gerekçeyi ve verilerinizi kimlerle paylaşabileceğimizi tanımlar. Radisson Rewards mobil uygulaması için, lütfen Radisson Rewards hakkındaki özel bölüme bakın.

İşlenen veri kategorileri

- E-posta adresleri, Ad / Soyad, Konum verileri, Konaklama ayrıntıları, Telefon numarası

Verilerin kaynağı

- Uygulama(ları)mızı indirdiğinizde veya uygulama(ları)mız ile etkileşimde bulunduğunuzda doğrudan sizden

İşleme gerekçesi

- Uygulamanın kurulumu sırasında veya uygulamayı kullanmanız bağlamında amaca özel onay alınır

Verileri alanlar

- Tercih ettiğiniz Radisson oteli
- İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
- Mobil uygulama sağlayıcısı
- Bulut ve barındırma hizmeti sağlayıcıları

iBeacon

iBeacon’lar mobil uygulamalarımızdan birinin kurulmuş olduğu mobil cihazlar tarafından alınabilen sinyaller yayınlayan elektronik cihazlardır. Uygulamalarımızdan birini cihazınıza kendi isteğiniz ile kurduysanız ve uygulamaya konumunuzu izleme izni verdiyseniz, otellere kurulmuş olan iBeacon’lar uygulamaya cihazın gerçek zamanlı kesin konumu hakkında bir sinyal gönderebilir. Uygulama, bu bilgiyi kullanarak bilginin en ilgili olduğu zaman ve yerde size özel teklifler ve promosyonlar sunabilir. Örneğin, öğleden sonra geç saatlerde otellerin birinde bulunuyorsanız, mobil cihazınız iBeacon’dan, uygulamanın sizi içecek veya akşam yemeği spesiyaliteleri hakkında uyarmasına neden olan bir sinyal alabilir. Size kolaylık sağlamak amacıyla, o anda uygulamayı kullanmıyor olsanız bile iBeacon sinyali alınabilir ve özel teklif veya promosyon size iletilebilir. Mobil uygulamalarımızın ve hizmetlerimizin daha iyi çalışması için, iBeacon sinyallerine dayalı olarak başka bilgiler de toplayabiliriz, örneğin, iBeacon ve cihazınız arasındaki sinyalin gücü, cihazınızın iBeacon’ın yakınında bulunma süresi veya iBeacon’un batarya düzeyi gibi. Gerçek zamanlı kesin konumunuzu almamıza ve kullanmamıza engel olmak için konum hizmetlerini seçmeyin. Eğer seçtiyseniz ve kararınızı değiştirdiyseniz, cihaz ayarlarınız aracılığı ile veya uygulamayı silerek konum hizmetlerine katılmamayı tercih edebilirsiniz.

Web Sitesi Formları

GDPR kapsamında haklarınızdan birini kullanma dahil belirli bir sorunuz veya geri bildiriminiz olması durumunda web sitelerimizde bulunan formlar aracılığı ile bize ulaşabilirsiniz. Bu bağlamda, sorunuzu veya talebinizi ele alma ve yanıtlama veya geri bildiriminizi takip etme amaçları doğrultusunda Kişisel Verilerinizi işleyebiliriz. Ayrıca, en iyi çevrim içi fiyat garantisi formu gibi bizden belirli bir hizmeti talep etmenize yardımcı olabilecek diğer formları da web sitelerimizde sunarız.

Aşağıdaki bilgiler bu amaçlar doğrultusunda işlediğimiz veri türlerini, verilerinizi nereden aldığımızı, işlemek için dayanağımız olan gerekçeyi ve verilerinizi kimlerle paylaşabileceğimizi tanımlar.

İşlenen veri kategorileri

- Adres, E-posta adresi, Ad / Soyad, Radisson Rewards üyelik numarası, Konaklama ayrıntıları, Telefon numarası ve açık uçlu yorum kutularında bizimle paylaşmak isteyebileceğiniz diğer veriler.

Verilerin kaynağı

- Form aracılığı ile doğrudan sizden

İşleme gerekçesi

- İletişim formu aracılığı ile amaca özel onay alınır

Verileri alanlar

- İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
- BT hizmet sağlayıcıları

Toplantılar ve Etkinlikler

1. Toplantı ve etkinlik organizasyonu ve geri bildirim

Otellerimizden birinde bir toplantı veya etkinlik düzenlemek isterseniz veya bu olanak hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, web sitemizde bulunan Teklif İste formunu veya tahsis edilmiş iletişim formunu doldurarak, çevrim içi toplantı ve etkinlikler sohbet robotu ile etkileşimde bulunarak, tercih ettiğiniz otele doğrudan ulaşarak veya diğer yöntemlerle bize ulaşarak bizimle iletişim kurabilirsiniz. Toplanan Kişisel Veriler toplantı veya etkinlik düzenleme talebinizi yerine getirmek için işlenir.

Toplantı veya etkinliğinizden sonra otellerimizin toplantı mekanları olarak performansını ölçmek amacıyla toplantı memnuniyet anketleri de gönderebiliriz.

İşlenen veri kategorileri

- Adres, Toplantı veya etkinlik tarihi, E-posta adresi, Ad / Soyad, Meslek ve işi, Radisson Rewards üyelik numarası, Telefon numarası

Verilerin kaynağı

Aşağıdakiler aracılığı ile doğrudan sizden:

- çevrim içi Teklif İste formu
- çevrim içi iletişim formu
- toplantı ve etkinlikler sohbet robotu
- diğer yöntemlerle iletilen bir talep

İşleme gerekçesi

Bizimle doğrudan veya şirketiniz adına sözleşme yapmanıza bağlı olarak:

- İşleme, talebiniz üzerine bir sözleşme yapmak ve uygulamak için gereklidir
- Bir toplantı veya etkinlik düzenleyen şirkette bir öncü iletişim kişisinin bulunması ve söz konusu toplantı veya etkinlik hakkında geri bildirimde bulunması bir işletme olarak Radisson Hotel Group’un meşru ticari çıkarıdır. Bu bağlamda, Radisson Hotel Group’un ticari çıkarları sizinkilere üstün gelir.

Verileri alanlar

- Tercih ettiğiniz otel
- İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
- BT hizmet sağlayıcıları
- Çevrim içi sohbet robotu hizmet sağlayıcısı
- Toplantı memnuniyet anketi sağlayıcısı

2. Toplantı ve etkinlik pazarlama iletişimleri

Bir toplantı veya etkinlik düzenleme bağlamında ticari iletişimleri almayı seçtiyseniz, size hizmetlerimiz ve en son teklifler hakkında bilgi vermek amacıyla da verilerinizi işleriz.

İşlenen veri kategorileri

- Adres, E-posta adresi, Ad / Soyad, Meslek ve işi, Telefon numarası

Verilerin kaynağı

Aşağıdakiler aracılığı ile doğrudan sizden:

- çevrim içi Teklif İste formu
- çevrim içi iletişim formu
- toplantı ve etkinlikler sohbet robotu
- diğer yöntemlerle iletilen bir talep

İşleme gerekçesi

Aşağıdakiler aracılığı ile amaca özel onay alınır:

- çevrim içi Teklif İste formu
- iletişim formu
- toplantı ve etkinlikler sohbet robotu

Verileri alanlar

- İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
- BT hizmet sağlayıcıları
- Çevrim içi sohbet robotu hizmet sağlayıcısı
- E-posta iletişimleri hizmet sağlayıcısı

3. Toplantı ve etkinlik pazarlama iletişimleri analizleri

Toplantı ve etkinliklere ilişkin pazarlama iletişimlerimiz bağlamında, özellikle de iletişimlerimizden birini açıp açmadığınız ve etkileşimde bulunup bulunmadığınız başta olmak üzere, tıklama oranını ölçmek ve pazarlama iletişimlerimizin içeriğini iyileştirmek için analiz amaçları doğrultusunda da Kişisel Verilerinizi işleyebilir ve toplayabiliriz.

İşlenen veri kategorileri

- E-posta adresleri, E-postaya tıklama davranışı, E-posta açma davranışı, Ad / Soyad, Meslek ve işi, Radisson Rewards üye numarası

Verilerin kaynağı

- E-posta analizi hizmet sağlayıcımızdan

İşleme gerekçesi

- İyileştirmelerin gerekli olup olmadığını belirlemek amacıyla e-postalarına tıklama oranını anlamak bir işletme olarak Radisson Hotel Group’un meşru ticari çıkarıdır. Bu bağlamda, Radisson Hotel Group’un ticari çıkarları sizinkilere üstün gelir.

Verileri alanlar

- İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
- BT hizmet sağlayıcıları
- E-posta analizi hizmet sağlayıcısı

Analizler

Bize sunmuş olduğunuz herhangi bir veriyi, deneyiminizi optimize etmek, pazarlama, ticari ve operasyonel etkinliğimizi güçlendirmek, Kişisel Verilerine dayanarak müşterilerimizin segmentlerini oluşturmak ve teklif ve promosyonlarımızı tercihleriniz ve tüketim alışkanlıklarınıza göre kişiselleştirmek için analiz amaçları doğrultusunda kullanabiliriz. Bu analizler bağlamında, (i) misafir memnuniyet anketlerine verilen cevaplar; (ii) misafirlerin bizimle yaptığı iletişimler; (iii) pazarlama iletişimlerimiz için tıklama oranları; (iv) misafirlerimizin web sitelerimizdeki davranışları; (v) rezervasyonlar ve (vi) Radisson Rewards programımız aracılığı ile aldığımız herhangi bir bilgi dahil, misafirlerimiz hakkında tuttuğumuz farklı verileri analiz ederiz ve birleştirebiliriz. Ayrıca, lütfen özel Toplantı ve Etkinlik Pazarlama İletişimleri Analizleri ve Haber Bülteni ve Pazarlama İletişimleri Analizleri bölümlerine de bakın.

İşlenen veri kategorileri

- Otel konaklama ayrıntıları, Adres, Rezervasyonlar (otel, restoran, etkinlik tiyatro vs.), Varış ve ayrılış tarihleri, Unvan, Ad / Soyad, diğer yetişkin misafirlerin Adı / Soyadı, E-posta adresi, Telefon numarası, Ödeme kartı türü, numarası ve son kullanım tarihi, Radisson Rewards üyelik numarası, kullanma geçmişi

Verilerin Kaynağı

- Radisson Rewards’a kaydolduğunuzda veya Radisson Rewards puanlarını kullandığınızda doğrudan sizden
- Çevrim içi rezervasyon formu aracılığı ile doğrudan sizden
- Rezervasyon yapmak için kullandığınız çevrim içi rezervasyon kanalı üzerinden
- Seyahat acentenizden
- Çağrı merkezimizden
- E-posta analizi hizmet sağlayıcımızdan
- Otel resepsiyon masası veya danışma aracılığı ile ek hizmet/olanak talebinde bulunduğunuzda doğrudan sizden

İşleme gerekçesi

- Misafirlerinin tercihlerini ve tüketim alışkanlıklarını anlamak Radisson Hotel Group’un meşru ticari çıkarıdır. Bu bağlamda, Radisson Hotel Group’un ticari çıkarları sizinkilere üstün gelir.

Verileri alanlar

- İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
- BT hizmet sağlayıcıları
- Analiz hizmet sağlayıcısı
- Hedefli reklamların sağlayıcıları

Sosyal Medya ve Çevrim içi Değerlendirmeler

Sosyal medya platformları (Facebook, Instagram, LinkedIn, Weibo ve Twitter dahil) veya Radisson Hospitality markalarımıza ilişkin çevrim içi değerlendirmeler (TripAdvisor’dakiler dahil) aracılığı ile elde ettiğimiz Kişisel Verilerinizi (i) sorularınıza ve şikayetlerinize yanıt vermek; (ii) çevrim içi itibarımızı izlemek ve (iii) hizmetlerimizi iyileştirmek ve odaklanabileceğimiz fırsatları tespit etmek amaçları doğrultusunda işleyebiliriz.

Bazı sosyal medya sayfalarımız kullanıcıların kendi içeriklerini göndermelerine izin verir. Lütfen sosyal medya sayfalarımızdan birine gönderdiğiniz herhangi bir içeriğin umumi olarak görüntülenebileceğini ve belirli kişisel bilgileri (ör. mali bilgiler veya adres ayrıntıları) bu platformlarda sunma konusunda tedbirli davranmanız gerektiğini unutmayın. Sosyal medya platformlarımızın birinde (ör. Facebook veya Instagram) kişisel bilgilerinizi paylaşırsanız başka bireylerin davranışlarından sorumlu değiliz. Ayrıca, lütfen kullandığınız sosyal medya platformlarının gizlilik ve çerez politikalarını inceleyin.

İşlenen veri kategorileri

- Bizimle paylaşmaya karar verdiğiniz veya sosyal medyada veya bizim hakkımızdaki diğer çevrim içi değerlendirme platformlarında yayınlanan herhangi bir Kişisel Veri

Verilerin Kaynağı

- Umuma açık sosyal medya sayfaları, çevrim içi rezervasyon kanalları veya diğer (değerlendirme) web siteleri aracılığı ile doğrudan sizden
- Çevrim içi itibar izleme hizmet sağlayıcımız

İşleme gerekçesi

- Hizmetlerimizi geliştirmek ve iş fırsatlarını tespit etmek için, bize hitaben gönderdiğiniz veya sosyal medya platformlarında, çevrim içi rezervasyon kanallarında veya diğer (yorum) web sitelerinde herkese açık olarak paylaştığınız Kişisel Verilerinizi işlemek Radisson Hotel Group’un meşru çıkarıdır. Bu bağlamda, Radisson Hotel Group’un ticari çıkarları sizinkilere üstün gelir.

Verileri alanlar

- İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
- Çevrim içi itibar izleme hizmet sağlayıcısı

Sosyal medya yarışmaları

Zaman zaman, sosyal medya sayfalarımızdan birinde bir yarışma düzenleyebiliriz. Bu tür bir yarışmaya katılmayı tercih ederseniz, sosyal medya yarışmasını düzenlemek ve yönetmek ve kazananları seçmek için Kişisel Verilerinizi işleriz.

İşlenen veri kategorileri

- Bu, söz konusu yarışmanın veri alanlarına bağlıdır, ancak hemen her zaman aşağıdaki veri kategorilerini içerir:

Adres, E-posta adresi, Ad / Soyad, Telefon numarası

Verilerin Kaynağı

- Sosyal medya sayfalarımız aracılığı ile doğrudan sizden

İşleme gerekçesi

- İşleme, yarışmanın hüküm ve koşullarını kabul etmeniz ile birlikte bir sözleşme yapmak ve uygulamak için gereklidir.

Verileri alanlar

- İlişkili diğer Radisson Hotel Group kuruluşları
- BT hizmet sağlayıcısı

Haklarınız - AB Gizlilik Yasaları Kapsamında

AB’de bulunuyorsanız AB Gizlilik Yasaları, yasal istisnalara tabi ve prensip olarak ücret ödemeden kullanabileceğiniz, aşağıda özeti verilen belirli haklar tanır. Bu haklar sınırlı olabilir (örneğin, talebinizin yerine getirilmesi başka bir kişiye ait Kişisel Verilerin ifşasına neden oluyorsa veya bizden, yasa uyarınca veya zorlayıcı meşru çıkarlarımız doğrultusunda korumamız gereken bir bilgiyi silmemizi istediğinizde). Haklarınızdan herhangi birini kullanmak için dataprotection@radissonhotels.com adresinden e-posta ile talepte bulunabilirsiniz.

Endişelerinizin giderilmemesi halinde, yaşadığınız yerdeki veya ihlalin olduğuna inandığınız yerdeki Denetleyici Kuruma şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. İlk olarak bize gelmenizi isteriz, fakat, bu hakkın sizin için geçerli olduğu ölçüde, şikayetinizi doğrudan ilgili Denetleyici Kuruma götürme hakkına sahipsiniz.

1. Onayı geri çekme hakkı

Onayınızın alındığı durumlarda, tercih ettiğiniz herhangi bir zamanda söz konusu onayı, web sitemize hesabınızla (varsa) giriş yaparak veya dataprotection@radissonhotels.com adresinden bize ulaşarak kendi inisiyatifiniz ile geri çekebilirsiniz. Onayınızı geri çekmeniz, geri çektiğiniz ana kadar onayınıza bağlı olarak verilerinizin toplanmasının ve işlenmesinin yasallığını etkilemez. Verilerinizi başka amaçlar doğrultusunda işlemek için farklı yasal gerekçelerimiz (örneğin, bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen gerekçeler) olabileceğini dikkate almanızı rica ediyoruz.

2. Verilerinize ulaşma ve düzeltme hakkı

Kişisel Verilerinize erişme, gözden geçirme ve düzeltme hakkına sahipsiniz. Bizden, isminiz, e-posta adresiniz, şifreleriniz ve/veya diğer tercihler gibi bilgilerinizi gözden geçirme veya düzeltme amacıyla bilgilerinizin bir kopyasını isteme hakkına sahip olabilirsiniz. Bunu, web sitemizde bulunan hesabınıza (varsa) giriş yaparak veya dataprotection@radissonhotels.com adresinden bize ulaşarak kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, bu Gizlilik Politikası’nda tanımlanan işlenen Kişisel Verilerinizin de bir kopyasını talep edebilirsiniz.

3. Silme hakkı

AB Gizlilik Yasalarına göre, Kişisel Verilerin ilk toplanma amaçları doğrultusunda artık ihtiyaç kalmaması veya onayınızı geri çekmeniz durumunda veya bu Gizlilik Politikası’nda tanımlandığı hali ile işlemeye itiraz etmeniz durumunda veya işleme için geçerli başka yasal gerekçe bulunmaması durumunda, bu Gizlilik Politikası’nda tanımlanan, bizim tarafımızdan işlenmiş Kişisel Verilerinizin silinmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel Verilerinizin silinmesini istemeniz durumunda, lütfen dataprotection@radissonhotels.com adresinden e-posta ile bizden talepte bulunun.

4. İşlemenin sınırlandırılması hakkı

AB Gizlilik Yasalarında tanımlanan belirli durumlarda, bizden Kişisel Verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep edebilirsiniz. Örneğin, Kişisel Verilerinizin doğruluğuna itiraz edilmesi böyle bir durumdur. Bu durumda, verilerinizin doğruluğunu kanıtlayana kadar işlemeyi sınırlandırırız.

5. İşlemeye itiraz etme hakkı

AB Gizlilik Yasalarında tanımlanan belirli durumlarda, Kişisel Verilerinizin doğrudan pazarlama amaçları için işlendiği yerler dahil Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz.

6. Veri taşınabilirliği hakkı

Verileri doğrudan bize sunduğunuz, verilerin otomatik araçlar ile işlendiği ve onayınıza veya sizin ile bizim aramızdaki bir sözleşmenin yerine getirilmesine dayandığı durumda, hakkınızdaki işlenen Kişisel Verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine ile okunabilir bir formatta alma hakkına ve bir başka hizmet sunucusuna aktarma hakkına sahipsiniz.

Haklarınız - AB Dışı Kullanıcılar

Nerede bulunduğunuza bağlı olarak Kişisel Verilerinize ilişkin farklı haklarınız vardır ve geçerli yasaların ilgili gerekliliklerine ve bu Gizlilik Politikası’na uygun hareket ederiz.

Rusya Vatandaşları

“Kişisel Veriler Hakkında” Rusya Federal Yasası No. 152-FZ uyarınca, Rusya vatandaşları hakkındaki Kişisel Verileri Rusya Federasyonu’nda bulunan veritabanlarını kullanarak topluyoruz, kaydediyoruz, sistematik hale getiriyoruz, biriktiriyoruz, depoluyoruz, güncelliyoruz (yeniliyor ve değiştiriyoruz) ve ayıklıyoruz. Rusya Federasyonu’nun bir Rus vatandaşı olduğunuzu belirtirseniz, Kişisel Verilerinizi bu gerekliliğe uygun olarak işleriz ve profiliniz Rusya Federasyonu’nda bulunan veritabanlarında tutulur. Rusya Federasyonu vatandaşı olduğunuzu belirtmezseniz, Kişisel Verilerinizi bu gereklilikler kapsamında işlemeyiz, tutmayız ve bu konuda bir sorumluluğumuz olmaz. Vatandaşlığınızın bulunduğu ülkeyi belirtmekten sadece siz sorumlusunuz. Rusya Federasyonu vatandaşlarının Kişisel Verilerini içeren bilgiler Rusya Federasyonu’ndan, Kişisel Veriler için yeterli düzeyde koruma sağlayan ülkelere (Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ve Rusya yasalarının yeterli koruma sağladığına onay verdiği diğer ülkeler dahil) ve Kişisel Veriler için yeterli düzeyde koruma sağlamama olasılığı olan başka ülkelere aktarılabilir. Sitelerimiz ve uygulamalarımız üzerinden bize bilgi göndererek, formlar göndererek, sitelerimize, programlarımıza ve uygulamalarımıza kaydolarak veya rezervasyon yaparak, bize Kişisel Verilerinizi işleme onayı verirsiniz.

Güvenlik Tedbirleri

Kişisel Verileriniz için uygun güvenlik düzeyini sağlamak amacıyla, şifreleme teknikleri, fiziksel ve BT sistemi erişim kontrolleri, gizlilik sorumlulukları vs. dahil uygun teknik ve organizasyonel tedbirler uygulanır.

Bir Kişisel Veri İhlali sonucunda Kişisel Verilerin tehlikeye düşmesi durumunda, geçerli yasalar uyarınca gerekli tüm bildirimleri yaparız.

Çocuklara Hangi Kurallar Uygulanır?

18 yaş altındaki herhangi birinden bilerek veri toplamayız veya talep etmeyiz veya bilerek bu kişilerin otellerimizin birinde oda rezervasyonu yapmasına izin vermeyiz. Ebeveynlerinin onayı doğrulanmaksızın 18 yaş altı bir çocuktan Kişisel Veri topladığımızı öğrenmemiz durumunda, söz konusu bilgiyi ortadan kaldırmak için derhal gerekli adımlar atılır. 18 yaş altı bir çocuktan bilgi aldığımıza veya onun hakkında bilgi sahibi olduğumuza inanıyorsanız lütfen dataprotection@radissonhotels.com adresinden bize ulaşın.

Kişisel Verileriniz Üçüncü Taraflarla Nasıl Paylaşılır?

Üçüncü Taraflar dahil, yalnızca burada tanımlandığı şekilde bilgi paylaşır veya açıklarız.

Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğunda, yasal olarak zorunlu olduğunda veya geçerli yasalar uyarınca Kontrolörlerin meşru çıkarlarının yasal olarak korunması için gerekli olduğunda, devlet yetkilileri ve/veya emniyet görevlileri ile de paylaşılır. Ayrıca, bir ticari satışı kolaylaştırmak için meşru çıkarlarımız gerektirdiğinde, kişisel Verilerinizi ve diğer bilgileri işletmemizin tamamı veya bir kısmının halefi ile de paylaşabiliriz ve bu bağlamda ticari çıkarlarımız sizinkilere üstün gelir. Örneğin, işletmemizin veya varlıklarımızın bir kısmının satılması gibi bir durumda, geçerli yasalara tabi olmak koşulu ile kullanıcı bilgilerini bu işlemin bir parçası olarak ifşa edebiliriz.

Uluslararası Veri Transferleri

Avrupa Ekonomik Alanı’nda (EEA) bulunuyorsanız, bu Gizlilik Politikası’nda tanımlandığı hali ile sizden topladığımız veriler, Radisson Hotel Group’un işlerini kolaylaştırmak için seçili İşleyiciler tarafından verilerin işlenmesi amacı dahil EEA dışında bir destinasyona aktarılabilir ve orada depolanabilir. Kişisel Verileriniz için, EEA dışındaki ülkelerin yasaları EEA içindeki ülkelerin yasaları ile aynı güvenlik düzeylerini sağlayamayabilir. Bu durumda, bu aktarımların AB Gizlilik Yasaları ile uyumlu olmasını sağlamak için Avrupa Komisyonu tarafından uygun güvenliği sağladığı onaylanan Standart Sözleşme Hükümleri uygulayarak uygun emniyet tedbirlerini alacağız.

Veri aktarımı emniyet tedbirlerimiz ve var olan mekanizmalar hakkında daha ayrıntılı bilgi için dataprotection@radissonhotels.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süre Tutarız?

Kişisel Verileri, bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen faaliyetleri yerine getirmek için gerekli olduğu süre boyunca, size aksi yönde bir bildirim gönderilene kadar veya yürürlükteki yasaların izin verdiği süre boyunca saklarız. Örneğin, yasal sorumluluklara uymak, herhangi bir mevzuatın şartlarını yerine getirmek, herhangi bir ihtilaf veya davayı çözüme kavuşturmak ve bu Gizlilik Politikası’nı uygulamak için gerekli görülen başka nedenlerle ve sahtekarlığı ve kötüye kullanımı önlemek amacıyla Kişisel Verilerinizin saklanması makul şekilde gerekli görülüyorsa Kişisel Verilerinizi saklayabiliriz.

Sizden topladığımız bilgiler için uygun olan saklama süresini belirlemek için, Kişisel Verilerin miktarını, doğasını, hassasiyet düzeyini, yetkisiz kullanım veya verinin ifşasından kaynaklanan potansiyel riskleri, Kişisel Verileri işleme amaçlarımızı ve bu amaçlara başka yöntemler ile ulaşıp ulaşamayacağımızı ve geçerli yasal gereklilikleri değerlendiririz.

Bu Gizlilik Politikası Üçüncü Taraf Web Siteleri için Geçerli midir?

Bir Üçüncü Taraf web sitesine giden bir bağlantıya tıklarsanız, kontrol etmediğimiz bir web sitesine yönlendirilirsiniz ve Gizlilik Politikamız artık geçerli olmaz. Herhangi bir başka web sitesinde dolaşmanız ve etkileşiminiz, söz konusu Üçüncü Taraf web sitesinin kullanım koşulları, gizlilik ve diğer politikalarına tabidir. Diğer web sitelerinin gizlilik politikalarını dikkatle okuyun. Bu tür Üçüncü Taraf web sitelerinde bulunan bilgi veya içerikten sorumlu veya yükümlü değiliz.

Bu Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapmamız Durumunda Ne Olur?

Bu Gizlilik Politikası’nı zaman zaman değiştirme ve güncelleme hakkımızı saklı tutarız. Bu değişiklikler, işleme konusunda önemli yenilikler getiriyorsa veya işlemenin doğası ile ilgiliyse veya sizinle alakalıysa ve veri koruma haklarınızı etkiliyorsa söz konusu değişiklikleri bilginize sunarız.

Bizimle Nasıl İletişim Kurabilirsiniz

Bu Gizlilik Politikası’na ilişkin sorular, yorumlar, görüşler, talepler veya şikayetler memnuniyetle karşılanır ve dataprotection@radissonhotels.com adresine gönderilmelidir. Belirli bir otelin uygulamaları veya sahip olduğu bilgiler hakkında sorularınız varsa, lütfen doğrudan otel ile iletişim kurun.

Ayrıca, bize aşağıdaki adresten yazabilirsiniz:

Radisson Hospitality Belgium BV/SRL
Veri Koruma Ofisi
Avenue du Bourget 44
1130 Brüksel, Belçika