Site Kullanım Hüküm ve Koşulları

SON REVİZYON: NİSAN 2022

LÜTFEN BU SİTE KULLANIM HÜKÜM VE KOŞULLARINI YAYINLANDIKLARI HİZMETİ KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUN. Bu Site Kullanım Hüküm ve Koşullarının ("Hüküm ve Koşullar") yayınlandıkları web sitesi, mobil uygulama veya platformu ("Site") kullanarak, bu hüküm ve koşulları ve Radisson Hospitality Belgium SRL/BV Gizlilik Politikasını ("Gizlilik Politikası") kabul ettiğinizi belirtmiş olursunuz. Bu Hüküm ve Koşullar ve Gizlilik Politikasının tümünü onaylamıyorsanız bu Siteyi kullanmayın.

Bu Site, merkez adresi Avenue du Bouget 44, 1130 Brüksel, Belçika olan Radisson Hospitality, Belgium SRL/BV (Tel: +32 2 702 9200) ("Radisson Hospitality") mülkiyeti olup onun tarafından işletilmektedir.

Radisson Hospitality, bu Hüküm ve Koşullarda herhangi bir zamanda değişiklik yapabilir. Bu durumda önceki Hüküm ve Koşullar otomatik olarak sizin açınızdan derhal geçerlilik kazanacak yeni bir sürümle değiştirilecek, bu Siteyi kullanımınızı yönetecek ve Hüküm ve Koşulların en üstünde belirtilen son güncelleme tarihi değiştirilecektir. Olası değişiklikler ve güncellemeler hakkında bilgi almak için Kullanıcının düzenli olarak Hüküm ve Koşullara başvurması önerilir.
Bu Siteyi kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz ve geçerli tüm yasa ve düzenlemelere uyacağınız anlamına gelir. Bu Sitede bulunan materyaller, Avrupa telif yasaları ve uluslararası anlaşmalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yasayla korunur. Otel rezervasyonlarında ilave hüküm ve koşullar geçerlidir.

Sitenin Kullanımı

Bu siteyi ancak en az 18 yaşında olmanız ve bağlayıcı sözleşmeler yapabilmeniz durumunda kullanabilirsiniz (Bu Site reşit olmayanlar tarafından kullanılamaz). Bu Siteyi kullanarak en az 18 yaşında olduğunuzu onaylamış olursunuz. Bu Sitede bulunan tüm bilgi ve materyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu Sitede bulunan bilgi ve materyallerin bazıları, kendi otellerinde uygulanan politikalar ve prosedürler üzerinde kontrolü olan imtiyaz sahipleri tarafından sağlanabilir.

Kullanım Kısıtlamaları

Bu Sitedeki metinler, grafikler, görüntüler, fotoğraflar, resimler, ticari markalar, ticari unvanlar, hizmet işaretleri, logolar, Radisson Hospitality lisans sağlayıcılarından elde edilen bilgiler ve materyaller gibi içerikler ("İçerik") hem Avrupa yasaları hem de yabancı yasalar kapsamında telif hakkıyla korunur. İçeriğin hakkı Radisson Hospitality’de kalır. İçeriğin bu Hüküm ve Koşullarda belirtilmeyen her türlü kullanımı, bu Hüküm ve Koşulların ihlali anlamına gelir ve telif hakları ve marka yasalarını ve diğer yasaları ihlal edebilir. Burada belirtilen durumlar haricinde, İçeriğin hiçbir bölümü, Radisson Hospitality veya lisans sağlayıcılarının önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir biçimde veya herhangi bir suretle kopyalanamaz, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, görüntülenemez, gönderilemez veya iletilemez. Radisson Hospitality, İçeriğin tek bir kopyasını görüntülemenize ve şu telif hakkı bildirimini dahil etmeniz: "©2021 Radisson Hospitality Belgium SRL/BV. Tüm hakları saklıdır" ve İçeriklerde yer alan diğer telif hakkı ve mülkiyet hakları bildirimlerini muhafaza etmeniz koşuluyla yalnızca kendi yasal, kişisel, ticari olmayan kullanımınız için indirmenize izin verir. Sitede sağlanan diğer öğelerin kullanımı için özel kurallar, Site içinde başka bir yerde bulunabilir ve bu Hüküm ve Koşullara atıf yoluyla dahil edilmiştir. İçeriğin herhangi bir amaçla başka herhangi bir web sitesinde ve ağ tabanlı bir bilgisayar ortamında kullanımı yasaktır. Burada açık bir biçimde devredilmeyen tüm haklar Radisson Hospitality ve lisans sağlayıcılarına aittir. Bu Hüküm ve Koşullardan herhangi birini ihlal etmeniz durumunda, İçeriği kullanma izniniz kendiliğinden sona erer ve İçeriğin herhangi bir kısmından oluşturduğunuz tüm kopyaları derhal imha etmeniz gerekir.

Radisson Hospitality'nin yazılı izni olmaksızın, bu Sitede bulunan herhangi bir İçeriği başka herhangi bir sunucuda "yansıtamazsınız". Siteyi yasaya aykırı veya bu Hüküm ve Koşulların yasakladığı herhangi bir amaçla kullanamazsınız. Siteyi, Siteye hasar verebilecek, Siteyi devre dışı bırakabilecek, kapasitesini zorlayabilecek ve bozabilecek veya Siteyi başka bir tarafın kullanmasını ve istifade etmesini engelleyebilecek bir şekilde kullanamazsınız. Bilgisayar korsanlığı, parola ele geçirme veya başka yöntemlerle Siteye yetkisiz erişim sağlamaya çalışamazsınız. Radisson Hospitality, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Siteye veya herhangi bir kısmına erişiminizi önceden bildirimde bulunmaksızın veya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir nedenle veya herhangi bir neden olmadan, herhangi bir anda sonlandırma hakkını saklı tutar.

Fikir Gönderimleri

Radisson Hospitality, kullanıcılarının düşüncelerini duymaktan mutluluk duyar ve Site ile ürün ve hizmetlerimize ilişkin yorumlarınızı memnuniyetle karşılar. Bununla birlikte, ne yazık ki köklü şirket politikamız özellikle talepte bulunduklarımız haricindeki yaratıcı fikirleri, önerileri veya materyalleri kabul etmemize veya dikkate almamıza izin vermemektedir. Aynı veya benzer düşünceler üzerinde çalışıyor olabilecek yetenekli personel ve danışmanları istihdam ediyoruz. Başka kişiler, profesyonel ekibimiz ve/veya danışmanlarımız tarafından geliştirilen projeleri, kendi yaratıcı çalışmalarına benzetebilir ve bu da yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Bu politikanın amacının, gelecekte yaşanması muhtemel yanlış anlaşılmaları önlemek olduğunu takdir edeceğinizi umuyoruz. Türü ne olursa olsun, talep etmediğimiz özgün ve yaratıcı materyalleri tarafımıza göndermemenizi rica ediyoruz. Eğer talebimiz doğrultusunda bize bazı özel materyaller veya talebimiz dışında yaratıcı öneriler, fikirler, notlar, çizimler, konseptler veya diğer bilgiler gönderirseniz (hepsi “Gönderimler” olarak anılacaktır) Radisson'a Gönderimleri kullanması için otomatik olarak telifsiz, kalıcı (veya kalıcı bir lisansın geçerli olmadığı durumlarda fikri mülkiyet koruması süresi boyunca bir lisans), geri alınamaz, dünya çapında münhasır olmayan bir lisans verilecektir. Bu türden Gönderilenlerin kullanımına, yeniden üretilme, bunlardan yola çıkarak başka çalışmalar oluşturma, düzenleme, yayımlama, düzeltme, tercüme etme, dağıtım ve Gönderilenleri basında veya şu anda bilinen veya bundan sonra geliştirebilecek olan herhangi bir ortamda, herhangi bir biçim, format veya forumda bir listeyle sınırlı olmamak kaydıyla gösterme hakları dahildir. Radisson Hospitality, Gönderilenleri gizli olmayan bilgiler olarak değerlendirebilir ve herhangi bir Gönderilenin kullanılmasından ve açıklanmasından sorumlu tutulamaz. Sözü geçenlerle sınırlı olmamak kaydıyla Radisson Hospitality bu tür Gönderilenlerin, ticari veya diğer türlü, her ne amaçla olursa olsun sınırsız kullanım hakkına sahiptir ve Gönderilenleri gönderene ödeme yapma veya başka bir yükümlüğü yoktur.

Kullanıcı İletişimleri

Radisson Hospitality’ye gönderdiğiniz kişisel bilgiler, Gizlilik Politikamıza tabidir. Bu Hüküm ve Koşullar ile Gizlilik Politikamız arasında tutarsızlık olması halinde, Gizlilik Politikamız geçerli olacaktır.

Fikir Gönderimleri (yukarıda) kapsamında verilenler haricinde, Radisson Hospitality, size sağladığımız sosyal ağ araçlarını kullanarak Radisson Hospitality'ye sunduğunuz metinler, fotoğraflar, görüntüler, resimler, grafikler, ses kayıtları, video, ses-görüntü klipleri ve diğer içeriklerin (her biri "İletişim") mülkiyetini talep etmez. Açıkça ifade etmek gerekirse, İletişimlerin bize sağladığınız diğer bilgilerden bir farkı, gönderildikten sonra İletişimlerin derhal diğer kişilere sunulmasıdır. İletişimlerin örnekleri arasında, bloglarımızda ve sponsoru olduğumuz sohbet odalarında gönderilen yorumlar bulunur.

Tamamen veya kısmen tahkir edici; lekeleyici; tahrik edici; ayrımcı; onur kırıcı; yalan; tehdit edici; müstehcen; edebe aykırı; pornografik; kaba; küfürlü; taciz edici; başkasının gizliliğini ihlal edici; nefret veya düşmanlık uyandırıcı; cinsiyet, ırk, renk, cinsel yönelim, ulusal köken, dini görüşler veya engelliliği hedef alan; yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası yasaları ihlal eden veya herhangi bir tarafın herhangi bir hakkını ihlal eden veya çiğneyen herhangi bir İletişimde bulunmayacağınızı kabul edersiniz. Ayrıca şunları yapmayacağınızı kabul edersiniz: (a) işletme reklamı veya teklifi olan bir İletişimde bulunmak; (b) normal diyalog akışını bozmak veya anlatılan konuyla ilgili olmayan bir İletişimde bulunmak (konuşmanın serbest bir konuşma olduğu açık olmadıkça); (c) mektup zinciri veya piramit sistemi iletileri göndermek; başka bir kişiyi taklit etmek veya bir şekilde bir kimseyi aldatmak; (d) virüsler veya başka bir zararlı bilgisayar kodu yaymak; (e) izinleri olmadan başkaları hakkında e-posta adresi gibi bilgiler elde etmek veya toplamak; (f) aynı notu birden fazla göndermek veya "spam e-posta göndermek" veya (g) başka bir kişinin Siteyi kullanmasını veya istifade etmesini kısıtlayan veya engelleyen ya da Radisson Hospitality'nin takdirine bağlı olarak bize veya lisans verenlerimiz, ortaklarımız veya müşterilerimizden herhangi birine sorumluluk yükleyen veya herhangi bir türden tehlikeye maruz bırakan bir davranışta bulunmak.

İletişimde bulunarak, böyle bir İletişimin gizli olmadığını, telifle korunmadığını ve Radisson Hospitality tarafından dağıtılabileceğini veya kullanılabileceğini kabul etmiş olursunuz. Bir İletişimde bulunursanız, böyle bir içeriğin sahibinin, Radisson Hospitality'ye İletişimi herhangi bir ortamda veya ortamlarda ya da şu anda bilinen veya daha sonra geliştirilen herhangi bir biçimde, formatta veya forumda kullanmak, çoğaltmak, bundan türemiş çalışmalar oluşturmak, değiştirmek, yayınlamak, düzenlemek, tercüme etmek, dağıtmak, ifa etmek ve görüntülemek üzere telifsiz, kalıcı, geri alınamaz, dünya çapında münhasır bir lisansı açık bir biçimde vermiş olduğunu otomatik olarak kabul veya garanti edersiniz. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Radisson Hospitality herhangi bir İletişimi kullanmak zorunda değildir.

İletişiminizden, bir İletişimde bulunmanın sonuçlarından ve herhangi bir İletişimi esas almanızdan yalnızca siz sorumlusunuz. Radisson Hospitality herhangi bir İletişimin sonuçlarından sorumlu değildir. Radisson Hospitality'nin kullanıcılar tarafından bu Sitede gerçekleştirilen İletişimlerin ön elemeye tabi tutulmasına ve izlenmesine dair bir sorumluluğu yoktur. Bir kullanıcı tarafından bir İletişimin bu Hüküm ve Koşulları ihlal ettiği iddiası bildirilirse, Radisson Hospitality bu iddiayı araştırabilir ve iyi niyet çerçevesinde ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak böyle bir İletişimi kaldırmaya karar verebilir. Radisson Hospitality'nin bu tür eylemlerin yerine getirilmesi veya yerine getirilmemesi nedeniyle kullanıcılara karşı herhangi bir yükümlülüğü veya sorumluluğu yoktur.

Radisson Hospitality şunları gerçekleştirme hakkını saklı tutar (ancak bunları yapmakla yükümlü değildir): (a) Sitedeki diyaloğu kaydetmek; (b) bir İletişimin bu Hüküm ve Koşullara uymadığı yönündeki bir iddiayı araştırmak ve yalnızca kendi takdiriyle İletişimi çıkarmaya ve İletişimin çıkarılmasını talep etmeye karar vermek; (c) kötüleyici, yasadışı, rahatsız edici veya miadını doldurmuş olan ya da bu Hüküm ve Koşullara başka bir şekilde uymayan iletişimleri çıkarmak; (d) bu Hüküm ve Koşulların veya yasanın ihlali halinde kullanıcının Sitenin herhangi bir kısmına veya tüm kısımlarına erişimini sonlandırmak; (e) herhangi bir İletişimi izlemek, düzenlemek veya açıklamak veya (f) Sitede yayınlanan herhangi bir İletişimi böylesi bir İletişimin bu Hüküm ve Koşulları ihlal edip etmediğine bakmaksızın düzenlemek veya silmek.

Promosyonlar

Bu Sitede duyurulan tüm teklifler ve promosyonlar, yasaklandıkları hallerde geçersizdir ve söz konusu teklif veya promosyonlara tüm resmi kuralların eklenmesi gereklidir.

Mobil Uygulama Hükümleri

Aşağıdaki hükümler Radisson Hospitality mobil uygulamalarının (her biri “Uygulama”) kullanıcıları için geçerlidir: Apple ve Google'ın uygulamalarımızla ilgili bir Sorumluluğu Yoktur.

Apple Uygulamalarının Kullanıcıları

iPhone veya iPad Uygulamalarımızı indirir ve/veya kullanırsanız: Uygulamanın nihai kullanıcısı olarak bu Anlaşmanın siz ve Radisson Hospitality arasında yapıldığını, siz ve Apple, Inc. arasında yapılmadığını ve Apple, Inc.’in Uygulamadan ve/veya İçeriğinden sorumlu olmadığını kabul edersiniz. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Apple, Inc. ve bağlı ortaklıklarının, Radisson Hospitality ile yapılan bu anlaşmanın üçüncü taraf faydalanıcıları olduğunu ve Apple, Inc. şirketinin bu Hüküm ve Koşulları uygulama hakkına sahip olduğunu (ve bu hakkı kabul etmiş sayıldığını) kabul edersiniz. Apple, Inc. şirketinin Uygulamayı sürdürme veya destekleme konusunda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul edersiniz. App Store Hüküm ve Koşullarını (http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html adresindeki web sayfasında mevcuttur) gözden geçirdiğinizi kabul edersiniz. Bu Radisson Hospitality Hüküm ve Koşulları, Apple, Inc. tarafından yayınlanan Lisanslı Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini de (“LAEULA”) atıf yoluyla içerir (http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/dev/stdeula/ adresindeki web sayfasında mevcuttur). Bu Hüküm ve Koşulların amaçlarına yönelik olarak, Uygulama, LAEULA'da tanımlandığı gibi “Lisanslı Uygulama” olarak kabul edilir ve Radisson Hospitality, LAEULA'da tanımlandığı gibi “Uygulama Sağlayıcısı” olarak kabul edilir. Bu Hüküm ve Koşulların herhangi birinin LAEULA hükümleriyle çelişmesi halinde, bu Hüküm ve Koşullar geçerli olacaktır.

Android Uygulamaları Kullanıcıları

Uygulamalarımızı Google play’den indirir ve/veya kullanırsanız: Uygulamanın nihai kullanıcısı olarak siz, her Uygulamayı yükleme ve kullanma hakkının Google Inc.’te değil, Radisson Hospitality’de bulunduğunu kabul edersiniz. Google'ın Uygulamayı sürdürme veya destekleme konusunda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul edersiniz. Google Play Site Hizmet Kullanım Şartlarını (“Şartlar”) (http://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html adresindeki web sayfasında mevcuttur) gözden geçirdiğinizi ve bu Hüküm ve Koşullar kapsamında Radisson Hospitality ile sözleşmenizin bu Şartları atıf yoluyla içerdiğini kabul edersiniz. Bu Hüküm ve Koşulların herhangi birinin Şartlarla çelişmesi halinde, bu Hüküm ve Koşullar geçerli olacaktır.

Belçika yasasının ve Uygulamanın elde edildiği yargı alanının yasalarının yetki verdiği durumlar haricinde Uygulamayı kullanamaz veya başka şekilde ihraç edemez veya yeniden ihraç edemezsiniz. Uygulama, sınırlama olmaksızın özellikle (a) Avrupa Birliği tarafından ambargo uygulanan ülkelere veya (b) Avrupa Birliği mevzuatında veya üye devletlerinden herhangi biri tarafından tanımlanan şekilde “Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaş”, “Reddedilen Taraf” veya “Engellenen Kişi” olarak listelenen veya benzer bir statüye sahip herhangi bir kişiye ihraç edilemez veya yeniden ihraç edilemez. Uygulamayı kullanarak, böyle bir ülkede veya böyle bir listede bulunmadığınızı beyan ve garanti edersiniz. Ayrıca Uygulamayı, sınırlama olmaksızın nükleer, kimyasal veya biyolojik silahlar ya da balistik roketlerin geliştirilmesi, tasarımı, imalatı veya üretimi dahil Belçika, Avrupa Birliği yasalarının veya geçerli diğer yasaların yasakladığı herhangi bir amaçla kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

RED Uygulamamız aracılığıyla Anahtarsız Girişte Geçerli Özel Hükümler

Anahtarsız Giriş işlevi, RED Uygulamamızı indirmiş olan, tek bir konuk odası için geçerli bir rezervasyonu olan ve Anahtarsız Giriş işlevini kullanmayı seçmiş olan konuklar tarafından katılımcı otellerde kullanılabilir. Geçerli rezervasyonlar, toplantı planlayıcıları, seyahat acenteleri, toptan satıcılar ve üçüncü taraf web siteleri aracılığıyla yapılan bazı rezervasyonları kapsamayabilir.

Anahtarsız Giriş işlevini kullanmak üzere, gerekli tüm ayarların ve sınırlama olmaksızın mobil cihazınıza anlık iletimlerin gönderilmesini sağlamak dahil gerekli ağ iletişimlerinin etkin ve doğru olduğundan emin olmanız gerekir. Buna ek olarak, Anahtarsız Giriş işlevinin yalnızca Bluetooth işlevi mobil cihazınızda etkin durumdayken kullanılabileceğini ve mobil anahtarların yalnızca mobil cihazınız ağ bağlantısına sahipken RED Uygulamasına gönderilebileceğini veya bundan silinebileceğini kabul eder ve onaylarsınız. Mobil cihazınız herhangi bir anda ağ bağlantısına sahip değilse, yalnızca RED Uygulamasına halihazırda yüklenmiş olan geçerli mobil anahtarları kullanabileceksiniz. 

Size lisanslanan mobil anahtarlar, mobil cihazınıza özgündür ve yeni bir mobil cihaz aldığınızda RED Uygulamasını yeniden indirmeniz ve Anahtarsız Giriş için yeniden kayıt olmanız gerekecektir.

Anahtarsız Giriş işlevi kullanımınıza sunulmuşsa, geçerli bir rezervasyon için konuk odası numaranızın RED Uygulaması aracılığıyla mobil cihazınıza gönderileceğini ve RED Uygulaması aracılığıyla mobil cihazınıza erişimi olan herhangi bir kişi tarafından görüntülenebileceğini kabul eder ve onaylarsınız. Mobil cihazınızdaki RED Uygulamasının kullanımını sınırlamak ve mobil cihazınızı örneğin mobil cihazınıza veya RED Uygulamasına erişimi kısıtlamak için gerekli parolalar veya başka güvenlik işlevleri kullanarak güvenli tutmak yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Üçüncü bir tarafın RED Uygulamasına erişmek için mobil cihazınızı kullanmasına veya mobil cihazınızdaki Anahtarsız Giriş işlevini kullanmasına izin vermeyeceğinizi kabul edersiniz.

Herhangi bir zamanda Anahtarsız Giriş işlevi aracılığıyla erişilebilen bir rezervasyonunuz varken mobil cihazınızın kaybolması, çalınması veya sisteminin ele geçirilmesi durumunda, rezervasyonun yapıldığı otelin ön bürosuyla derhal iletişime geçmeyi ve sınırlama olmaksızın mobil cihazınızdan tüm mobil anahtarları silmek veya silmeye izin vermek dahil, otelin veya Radisson Hospitality’nin sağladığı tüm talimatlara uymayı kabul edersiniz. Ne Radisson Hospitality, ne de herhangi bir katılımcı tesis, cihazınızı yeterli biçimde güvenlik altına alamamanızdan ya da mobil cihazınızın kaybolması, çalınması veya sisteminin ele geçirilmesi veya başka bir şekilde artık elinizde veya kontrolünüzde olmaması veya gizliliğinin ihlal edilmiş olması durumunda ilgili oteli bilgilendirememenizden kaynaklanabilecek sorunlardan veya iddialardan sorumludur.

Anahtarsız Giriş işlevini yalnızca giriş yapmak ve mobil cihazınızı size tahsis edilen konuk odası gibi yasanın erişiminize izin verdiği belirlenmiş alanlara erişmek için kullanmak amaçlarıyla ve geçerli bir rezervasyonla bağlantılı olarak kullanacağınızı kabul edersiniz. Anahtarsız Girişi başka herhangi bir amaçla kullanmamalısınız ve Anahtarsız Girişi yalnızca kontrolünüzde olan bir mobil cihazda kullanabilirsiniz.

Anahtarsız Giriş yazılımı ve mobil anahtarlar telif hakkı ve patent yasaları ve uluslararası anlaşma hükümleriyle korunur. Yazılım veya mobil anahtarların çoğaltılması veya yeniden dağıtılması, yasayla açıkça yasaklanmıştır ve ciddi para cezalarıyla sonuçlanabilir. Yukarıdakileri sınırlamaksızın, yazılımın veya mobil anahtarların ilave çoğaltma veya yeniden dağıtım için kopyalanması veya çoğaltılması açık bir biçimde yasaktır. Radisson Hospitality, size mobil cihazınızdaki Anahtarsız Giriş işlevini mobil cihazınız elinizde ve kontrolünüz altındayken ve yalnızca bu hükümlerde belirtildiği gibi kullanmanız için sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez, iptal edilebilir bir lisans vermektedir.

Radisson Hospitality ve Lisans Sağlayıcıları ile Ortaklarının Yükümlülüğü

Sitenin ve İçeriğinin kullanımına ilişkin riskler size aittir. Sitedeki içerikte, yaptığınız işlemdeki fiyatlar, ücretler ve müsaitlik durumuyla alakalı hatalar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, teknik yanlışlıklar veya yazım hataları bulunabilir. Radisson Hospitality ve lisans sağlayıcıları ile ortaklarının, bu tür hatalar, yanlışlıklar veya eksiklikler için sorumluluk ve yükümlülükleri yoktur ve bu tür hata, yanlışlık veya eksikliklerden etkilenen bilgileri veya otel rezervasyonlarını dikkate alma zorunlulukları bulunmamaktadır. Radisson Hospitality, işlem onaylandıktan sonrası da dahil olmak üzere herhangi bir zamanda değişiklik, düzeltme, iptal ve/veya iyileştirmeler yapabilir. 

BU SİTEDEKİ İÇERİK "OLDUĞU GİBİ" VE NE SARAHATEN NE DE İMA YOLUYLA HİÇBİR GARANTİ OLMADAN SAĞLANIR VE GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, RADISSON HOSPITALITY BELİRLİ BİR AMACA YÖNELİK TÜM TİCARİ GARANTİLERİ VEYA UYGUNLUK GARANTİLERİNİ REDDEDER. RADISSON HOSPITALITY, BU SİTEDE BULUNAN İŞLEVLERİN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINI, KUSURLARIN DÜZELTİLECEĞİNİ VEYA BU SİTEDE YA DA BU SİTEYİ KULLANILABİLİR KILAN SUNUCUDA VİRÜSLER VEYA ZARARLI BAŞKA BİLEŞENLER BULUNMADIĞINI GARANTİ ETMEZ. RADISSON HOSPITALITY, BU SİTEDEKİ İÇERİĞİN KULLANIMINA VEYA KULLANIMININ SONUCUNA İLİŞKİN OLARAK VE BUNLARIN DOĞRULUĞU, KESİNLİĞİ, GÜVENİLİRLİĞİ VB. BAKIMINDAN GARANTİ VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAZ. GEREKLİ TÜM BAKIM, ONARIM VEYA DÜZELTMENİN TÜM MALİYETİNİ SİZ (RADISSON HOSPITALITY DEĞİL) ÜSTLENİRSİNİZ. YUKARIDAKİ MUAFİYET, GEÇERLİ YASANIN İMA EDİLEN GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEMESİ HALİNDE SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. SİTEYİ KULLANIMINIZIN RİSKİNİN SİZE AİT OLDUĞUNU KABUL EDERSİNİZ. 

RADISSON HOSPITALITY, SÖZLEŞME VEYA HAKSIZ FİİL TEMELİNDE OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN, DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN, VEYA CEZAİ TAZMİNAT GEREKTİREN ZARARLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, RADISSON HOSPITALITY’NİN, TEMSİLCİLERİNİN, İŞTİRAKLERİNİN, MÜŞTEREK GİRİŞİM ORTAKLARININ, BAĞIMSIZ YÜKLENİCİLERİNİN VEYA BAĞIMSIZ ÇALIŞAN ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN, BU HÜKÜM VE KOŞULLARIN YA DA GİZLİLİK POLİTİKAMIZIN İFASIYLA VEYA İHLALİYLE İLİŞKİLİ HERHANGİ BİR EYLEMİNDEN VEYA EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN BEKLENEN KÂR VEYA GELİRDEKİ KAYIPLAR YA DA DİĞER EKONOMİK KAYIPLARLA İLİŞKİLİ HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ. YUKARIDAKİ SINIRLAMA, GEÇERLİ YASANIN ARIZİ VEYA NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN ZARARLARIN SORUMLULUĞUNUN SINIRLANMASINA VEYA HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEDİĞİ DURUMLARDA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. HER HALÜKARDA, RADISSON HOSPITALITY’NİN TÜM KAYIPLAR, ZARARLAR VE DAVA NEDENLERİ İÇİN SİZE KARŞI TOPLAM SORUMLULUĞU SİTEYE ERİŞMEK İÇİN ÖDEDİĞİNİZ TUTARDAN DAHA FAZLA OLAMAZ. SİTE, İLETİŞİM VEYA BU HÜKÜM VE KOŞULLARDAN DOĞAN VEYA BUNLARLA İLİŞKİLİ OLAN TÜM İDDİALARDAN, DAVA NEDENLERİNDEN VEYA BU TÜR İDDİALARI VEYA DAVA NEDENLERİNİ YARGIYA TAŞIMA HAKLARINDAN, İDDİA VEYA DAVA NEDENİNİN DAYANDIĞI EYLEM, KOŞUL VEYA İHMALİN İLK ORTAYA ÇIKIŞINDAN İTİBAREN BİR (1) YIL SONRA FERAGAT EDER. 

iPhone veya iPad Uygulamalarımızı indirir ve/veya kullanırsanız: Hiçbir durumda Apple, Inc. şirketinin Uygulamaya (üçüncü bir tarafın, Uygulamanın üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği iddiası dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla) veya Uygulamayı kullanmanıza ve sahip olmanıza ilişkin iddialardan, burada maddeler halinde verilen iddialar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sorumlu olmadığını kabul eder ve onaylarsınız: (i) ürün sorumluluğu iddiaları; (ii) Uygulamanın geçerli yasal veya düzenleyici gereksinime uymadığı yönünde herhangi bir iddia ve (iii) tüketicinin korunması hakkında mevzuat veya benzeri mevzuat kapsamında ortaya çıkan iddialar. Geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde, Apple, Inc. şirketinin Uygulamaya ilişkin olarak herhangi bir garanti yükümlülüğü olmadığını kabul eder ve onaylarsınız.

Hesabınız

Bu Siteyi kullandığınızda, hesabınızın ve parolanızın gizliliğini korumak ve bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza erişimi kısıtlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Hesabınız veya parolanız altında gerçekleşen tüm eylemlerin sorumluluğunu kabul ettiğinizi onaylarsınız. Radisson Hospitality yalnızca kendi takdirine bağlı olarak hizmeti reddetme, hesapları sonlandırma, içeriği çıkarma veya düzenleme veya siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.

Tazminat

Radisson Hospitality'yi, yetkililerini, yöneticilerini, çalışanlarını, temsilcilerini, lisans sağlayıcılarını ve ortaklarını, Site veya İçeriği kullanımınızdan veya bu Hüküm ve Koşulları ihlal etmenizden kaynaklanan ve kaynaklandığı iddia edilen makul yasal ücretler ve muhasebe ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, her türlü iddia, dava veya talep, sorumluluk ve uzlaşmaya karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul edersiniz.

Genel

Bazı kişilerce veya bazı ülkelerde İçeriğe erişim yasal olmayabilir. Siteye girdiğinizde, riski size ait olarak girersiniz ve kendi yargı bölgenizdeki yasalara uymak sizin sorumluluğunuzdadır. Aşağıdaki hükümler, bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir nedenle sona ermesi veya feshi durumunda geçerliliğini korur: Radisson Hospitality ve Lisans Sağlayıcıları ile Ortaklarının Yükümlülüğü, Kullanım Kısıtlamaları, Fikir Gönderimleri, Kullanıcı İletişimleri, Tazminat, Geçerli Yasalar ve Sözleşmenin Bütünlüğü.

Geçerli Yasalar

Bu Hüküm ve Koşullar, kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın Belçika yasalarına tabidir. Radisson Hospitality ve siz, bu Hüküm ve Koşullardan doğan her türlü iddia, dava veya ihtilafla ilişkili hüküm ve tasarrufta bulunması için Belçika mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini açık bir biçimde kabul eder ve onaylarsınız. Avrupa Birliği’nde bulunan bir tüketiciyseniz ve bu Siteyi bulunduğunuz ülkede biz yönetiyorsak. Bu Hüküm ve Koşullardaki hiçbir husus tüketicilerin yerel yasaların gerektirdiği zorunlu izinlere ilişkin haklarını kullanmaktan (yasalar tarafından gerekli görüldüğü takdirde) veya ulusal mahkemelerinizin yargısından faydalanmaktan alıkoyamaz. Herhangi bir hükmün ve bu Hüküm veya Koşulların yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemece geçersiz olduğu tespit edilirse, böyle bir hükmün geçersizliği, bu Hüküm ve Koşulların geriye kalan hükümlerinin geçerliliğini etkilemez ve bu Hüküm ve Koşullar tam olarak yürürlükte kalır. Bu Hüküm ve Koşulların herhangi birinden feragat edilmesi, söz konusu hüküm veya koşuldan ya da başka herhangi bir hüküm veya koşuldan ileride de feragat edileceği veya feragat durumunun sürdürüleceği şeklinde anlaşılmamalıdır.

Sözleşmenin Bütünlüğü

Bu Sitede Radisson Hospitality tarafından veya Radisson Hospitality adına yayınlanan belirli bir bildirimde veya feragatnamede açıkça belirtilmesi haricinde, Gizlilik Politikamız dahil olmak üzere bu Hüküm ve Koşullar, Sitenin ve İçeriğin kullanımı konusunda sizinle Radisson Hospitality arasındaki sözleşmenin bütününü oluşturur.