Sivuston käyttöehdot

VIIMEISIN TARKISTUS HUHTIKUUSSA 2022

LUE NÄMÄ SIVUSTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT PALVELUA, JONKA YHTEYDESSÄ NE ON JULKAISTU. Kun käytät verkkosivustoa, mobiilisovellusta tai alustaa (”sivusto”), jossa nämä käyttöehdot (”ehdot”) on julkaistu, hyväksyt ne sekä Radisson Hospitality Belgium SRL/BV:n tietosuojakäytännön (”tietosuojakäytäntö”). Älä käytä sivustoa, jos et hyväksy kaikkia ehtoja tai tietosuojakäytäntöä.

Tämän sivuston omistaa ja sitä operoi Radisson Hospitality Belgium SRL/BV, jonka toimipaikan osoite on Avenue du Bouget 44, 1130 Bryssel, Belgia (puh.: +32 2 702 9200) (”Radisson Hospitality”).

Radisson Hospitality saattaa muokata näitä ehtoja milloin tahansa. Tällaisessa tapauksessa uusi versio korvaa aiemmat ehdot automaattisesti ja on välittömästi täytäntöönpanokelpoinen koskien sinua ja sitä, miten käytät tätä sivustoa. Uudessa versiossa myös mainitaan ehtojen ylälaidassa osoitetulla tavalla päivä, jolloin viimeisin päivitys on tehty. Jotta käyttäjä pysyy tietoisena mahdollisista muutoksista ja päivityksistä, käyttäjää suositellaan tarkistamaan ehdot säännöllisesti.
Jos jatkat sivuston käyttöä, hyväksyt samalla edellä mainitut muutokset ja sitoudut noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä. Tällä sivustolla julkaistu aineisto on lain suojaamaa (mukaan lukien mutta ei yksinomaan Euroopan unionin tekijänoikeuslakien sekä kansainvälisten sopimusten). Hotellivarauksiin sovelletaan myös muita ehtoja.

Sivuston käyttö

Saat käyttää tätä verkkosivustoa ainoastaan siinä tapauksessa, että olet vähintään 18-vuotias ja voit tehdä sitovia sopimuksia (alaikäiset eivät saa käyttää sivustoa). Käyttämällä tätä sivustoa vahvistat, että olet vähintään 18-vuotias. Kaikki tällä sivustolla olevat tiedot ja materiaalit on tarkoitettu vain tiedonsaantitarkoituksiin. Osa tämän sivuston tiedoista ja materiaaleista saattaa olla peräisin franchise-yrittäjiltämme, jotka vastaavat itse omien hotelliensa käytännöistä ja menettelytavoista.

Käyttörajoitukset

Tämän sivuston sisältöä - esimerkiksi tekstiä, grafiikkaa, kuvia, valokuvia, piirroksia, tavaramerkkejä, kauppanimiä, palvelumerkkejä, logoja, Radisson Hospitalityn toimilupien antajilta saatuja tietoja ja muuta materiaalia (”sisältö”) - suojaavat sekä Euroopan unionin että muiden maiden tekijänoikeuslait. Sisällön omistusoikeus on Radisson Hospitalitylla. Sisällön mikä tahansa sellainen käyttö, jota ei ole erikseen sallittu näissä ehdoissa, on ehtojen vastaista ja saattaa rikkoa myös tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita lakeja. Näissä ehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta mitään sisällön osia ei saa kopioida, jäljentää, jakaa, julkaista uudelleen, ladata, näyttää, lähettää julkaistavaksi tai siirtää missään muodossa tai millään keinoilla ilman Radisson Hospitalityn tai sen toimiluvan antajien kirjallista etukäteissuostumusta. Radisson Hospitality oikeuttaa sinut katsomaan ja lataamaan yhden kopion sisällöstä vain omaa lainmukaista, henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten, jos sisällytät käyttöön seuraavan tekijänoikeusilmoituksen: ”©2021 Radisson Hospitality Belgium SRL/BV. Kaikki oikeudet pidätetään” ja säilytät muut sisällön sisältämät tekijänoikeus- ja omistusoikeusilmoitukset. Jos sivuston muissa osioissa ilmoitetaan muiden sivustolla olevien kohteiden käyttöä koskevista erityissäännöistä, ne sisällytetään näihin ehtoihin viitteinä. Sisällön käyttäminen millä tahansa muulla verkkosivustolla tai verkkoon liitetyissä tietokoneympäristöissä mitä tahansa tarkoitusta varten on kiellettyä. Kaikki sellaiset oikeudet, joita ei tässä nimenomaisesti myönnetä, kuuluvat Radisson Hospitalitylle ja sen toimiluvan antajille. Jos rikot mitä tahansa näistä ehdoista, sinulle myönnetty lupa käyttää sisältöä päättyy automaattisesti, ja sinun tulee välittömästi tuhota kaikki sivustosta tai sen osista mahdollisesti tekemäsi kopiot.

Et saa ”peilata” mitään tällä sivustolla tai millään muilla palvelimilla olevaa sisältöä ilman Radisson Hospitalityn antamaa kirjallista suostumusta. Et saa käyttää sivustoa mihinkään laittomaan tai näissä ehdoissa kiellettyyn tarkoitukseen. Et saa käyttää sivustoa millään sellaisella tavalla, joka voi vahingoittaa, ylikuormittaa tai huonontaa sivustoa, tehdä siitä käyttökelvottoman tai häiritä muiden harjoittamaa sivuston käyttöä. Et saa yrittää päästä sivustolle luvattomasti hakkeroimalla, selvittämällä salasanoja tai millään muulla keinoilla. Radisson Hospitality pidättää itsellään oikeuden täysin oman harkintansa mukaisesti ja ilman ennakkovaroitusta tai erillistä ilmoitusta päättää oikeutesi käyttää sivustoa tai sen osia milloin tahansa ja mistä syystä tahansa tai ilman erillistä syytä.

Ideoiden lähettäminen

Radisson Hospitality ottaa mielellään vastaan käyttäjien lähettämiä viestejä ja kommentteja sivustosta sekä yrityksen tuotteista ja palveluista. Valitettavasti yrityksemme pitkäaikaisen linjan mukaisesti emme voi vastaanottaa tai hyväksyä luovia ideoita, ehdotuksia tai materiaaleja, ellemme ole niitä erikseen pyytäneet. Yrityksemme palveluksessa on lahjakkaita henkilöitä ja konsultteja, jotka saattavat työskennellä samojen tai samanlaisten ideoiden parissa. Toivomme sinun ymmärtävän, että tämän käytännön tarkoitus on välttää tulevia väärinkäsityksiä, kun ammattitaitoisen henkilökuntamme ja/tai konsulttiemme kehittämät projektit saattavat muiden mielestä muistuttaa heidän omaa luovaa työtään. Älä lähetä meille mitään alkuperäistä luovaa materiaalia, mitä emme ole pyytäneet. Jos lähetät pyynnöstämme tiettyjä lähetyksiä tai pyynnöstämme huolimatta lähetät meille luovia ehdotuksia, ideoita, muistiinpanoja, piirustuksia, konsepteja tai muuta tietoa (yhdessä ”lähetykset”), Radissonille myönnetään automaattisesti rojaltivapaa, ikuinen (tai jos ikuinen lisenssi ei ole mahdollinen, lisenssi, joka on voimassa immateriaalioikeuksien suojaamisen ajan), peruuttamaton, maailmanlaajuinen ei-yksinoikeudellinen lisenssi lähetysten käyttämiseen. Näiden lähetysten käyttöön kuuluu jäljennösten luominen, johdannaisteosten luominen, muokkaaminen, julkaiseminen, editoiminen, kääntäminen, levittäminen ja näyttäminen missä tahansa mediassa tai missä tahansa muodossa tai foorumissa, joka tunnetaan nyt tai kehitetään myöhemmin, mutta tämä ei ole tyhjentävä luettelo. Radisson Hospitality voi käsitellä lähetyksiä ei-luottamuksellisina tietoina, eikä yritys ota minkäänlaista vastuuta lähetysten sisällön käytöstä tai paljastamisesta. Rajoittamatta edellä mainittua Radisson Hospitalitylla on oikeus käyttää lähetyksiä rajoituksetta mihin tahansa kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen ilman korvausta tai velvoitetta lähetyksen tarjoajalle.

Käyttäjien viestit

Radisson Hospitalitylle lähettämiisi henkilötietoihin sovelletaan tietosuojakäytäntöämme. Mikäli näiden ehtojen ja tietosuojakäytännön välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan tietosuojakäytäntöä.

Kohdassa Ideoiden lähettäminen (edellä) mainittua lukuun ottamatta Radisson Hospitality ei vaadi omistusoikeutta millekään teksteille, valokuville, kuville, kuvituksille, taulukoille, äänitallenteille, videoille, ääni-/videoleikkeille ja muulle sisällölle, mitä lähetät Radisson Hospitalitylle käyttämällä sosiaalisen verkoston työkaluja, jotka annamme käyttöösi (jokainen ”viesti”). Selvennykseksi: viestit eroavat muusta meille lähettämästäsi tiedosta esimerkiksi siten, että viestit ovat välittömästi lähettämisen jälkeen muiden saatavissa. Esimerkkejä viesteistä ovat blogeissamme tai sponsoroimillamme keskustelupalstoilla julkaistut kommentit.

Suostut olemaan laatimatta viestejä, jotka ovat joko kokonaisuudessaan tai osittain kunniaa loukkaavia, pahennusta herättäviä, yllyttäviä, syrjiviä, halventavia, valheellisia, uhkaavia, karkeita, säädyttömiä, pornografisia, rienaavia, solvaavia, häiritseviä, toisen yksityisyyttä loukkaavia, vihaa lietsovia tai siihen yllyttäviä; sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, seksuaaliseen suuntautumiseen, kansalaisuuteen, uskonnollisiin näkemyksiin tai rajoittuneisuuteen kohdistuvia; paikallisia, kansallisia tai kansainvälisiä lakeja rikkovia, tai jotka rikkovat minkä tahansa muun osapuolen oikeuksia. Lisäksi suostut siihen, ettet: (a) lähetä viestejä, jotka ovat mainoksia tai kehotuksia liiketoimintaan; (b) häiritse normaalia keskustelua tai lähetä viestejä, jotka eivät liity keskustelunaiheeseen (paitsi silloin, kun kyseessä on selkeästi vapaamuotoinen keskustelu); (c) julkaise ketjukirjettä tai pyramidimallia tai esiinny toisena henkilönä tai muulla tavalla huijaa ketään; (d) lähetä viruksia tai muita haitallisia tietokonekoodeja; (e) poimi tai muulla tavoin kerää tietoja - sähköpostiosoitteet mukaan lukien - muista henkilöistä ilman heidän suostumustaan; (f) julkaise samaa viestiä useampaan kertaan tai lähetä roskapostia; (g) käyttäydy sellaisella tavalla, joka rajoittaa tai estää muita henkilöitä käyttämästä tai hyödyntämästä sivustoa, tai tavalla, joka Radisson Hospitalityn käsityksen mukaan voi asettaa Radisson Hospitalityn tai sen toimiluvan antajat, kumppanit tai asiakkaat jollakin tavalla vastuuvelvollisiksi tai olla näille haitallinen.

Kun laadit viestin, vakuutat samalla, että kyseinen viesti ei ole luottamuksellinen tai minkään toisen osapuolen omaisuutta, ja suostut siihen, että Radisson Hospitality voi levittää ja käyttää viestiä. Jos laadit viestin, myönnät (tai vakuutat, että viestin sisällön omistaja myöntää) samalla Radisson Hospitalitylle automaattisesti ja peruuttamattomasti maailmanlaajuisen, pysyvän, ei-yksinomaisen ja tekijänoikeusmaksuttoman oikeuden käyttää, toisintaa, muuttaa, julkaista, muokata, kääntää, jakaa, esittää ja näyttää viestiä tai luoda siitä johdannaisteoksia missä tahansa muodossa tai millä tahansa nykyisin olemassa olevalla tai tulevalla välineellä tai foorumilla. Edellä sanotusta huolimatta Radisson Hospitality ei ole velvollinen käyttämään mitään viestejä millään tavoin.

Olet yksin vastuussa viestistäsi, sen aiheuttamista seurauksista sekä siitä, että perustat viestin joihinkin muihin viesteihin. Radisson Hospitality ei ole minkäänlaisessa vastuussa viestien mahdollisesti aiheuttamista seurauksista. Radisson Hospitality ei vastaa käyttäjien sivustolle lähettämien viestien suodattamisesta tai seurannasta. Jos joku käyttäjistä ilmoittaa Radisson Hospitalitylle viestistä, jonka väitetään rikkovan näitä ehtoja, Radisson Hospitality saattaa tutkia väitettä ja päättää vilpittömässä mielessä ja täysin oman harkintansa mukaisesti, poistetaanko kyseinen viesti vai ei. Radisson Hospitality ei ole millään tavoin vastuussa käyttäjille tällaisten toimenpiteiden tekemisestä tai tekemättä jättämisestä.

Radisson Hospitality pidättää itsellään oikeuden (mutta ei ole kuitenkaan velvollinen toimimaan näin): (a) tallentaa sivustolla käydyt keskustelut; (b) tutkia väitteitä siitä, että jokin viesti ei noudata näitä ehtoja, ja päättää täysin oman harkintansa mukaisesti, poistetaanko kyseinen viesti tai pyydetäänkö sen poistamista; (c) poistaa sellaiset viestit, jotka ovat solvaavia, laittomia, häiritseviä tai vanhentuneita tai jotka eivät muutoin noudata näitä ehtoja; (d) päättää käyttäjän oikeuden käyttää sivustoa joko kokonaisuudessaan tai osittain näiden ehtojen tai lain rikkomisen vuoksi; (e) seurata tai muokata viestejä tai paljastaa niiden sisältö; (f) muokata sivustolle lähetettyjä viestejä tai poistaa ne - riippumatta siitä, rikkovatko ne näitä ehtoja vai eivät.

Tarjouskampanjat

Kaikki tällä sivustolla mainostetut tarjoukset tai kampanjat ovat mitättömiä sellaisilla alueilla, joilla ne on kielletty, ja ne ovat kaikkien tarjouksia tai kampanjoita koskevien virallisten sääntöjen alaisia.

Mobiilisovelluksia koskevat käyttöehdot

Seuraavat säännökset koskevat Radisson Hospitalityn mobiilisovellusten käyttäjiä (”sovellus”): Apple ja Google eivät ole vastuussa sovelluksistamme.

Apple-sovellusten käyttäjät

IPhonessa tai iPadissä käytettävän sovelluksemme lataaminen ja/tai käyttö: Sinä, sovelluksen loppukäyttäjä, vahvistat, että tämä sopimus tehdään Radisson Hospitalityn ja sinun välillä, että Radisson Hospitality ja sinä panette sopimuksen täytäntöön ja että Apple, Inc. ei ole sopimusosapuoli. Vahvistat myös, että Apple, Inc. ei ole vastuussa sovelluksesta ja/tai sen sisällöstä. Edellä esitetystä huolimatta vahvistat, että Apple, Inc. ja sen tytäryhtiöt ovat kolmannen osapuolen edunsaajia tässä Radisson Hospitalityn ja sinun välisessä sopimuksessa ja että Apple, Inc:llä on oikeus (sen katsotaan hyväksyneen kyseisen oikeuden) panna täytäntöön nämä ehdot. Vahvistat, että Apple, Inc:llä ei ole mitään velvollisuutta ylläpitää tai tukea sovellusta. Vahvistat, että olet lukenut App Store -sovelluskaupan ehdot, jotka sijaitsevat verkossa osoitteessa http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html. Näissä Radisson Hospitalityn ehdoissa käytetään lisäksi viitteenä Apple, Inc:n lisensoidun sovelluksen loppukäyttäjälisenssisopimusta (Licensed Application End User License Agreement, ”LAEULA”). Sopimus sijaitsee verkko-osoitteessa http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/dev/stdeula/). Näissä ehdoissa sovelluksella tarkoitetaan lisensoitua sovellusta, sellaisena kun se on määritetty LAEULA-sopimuksessa, ja Radisson Hospitalityn katsotaan olevan sovellustoimittaja LAEULA-sopimuksen määritelmän mukaisesti. Jos jokin näistä ehdoista on ristiriidassa LAEULA-sopimuksen ehtojen kanssa, näitä ehtoja sovelletaan.

Android-sovellusten käyttäjät

Sovellustemme lataaminen Google Play -sisältöpalvelusta ja/tai niiden käyttö: Sinä, sovelluksen loppukäyttäjä, vahvistat, että Radisson Hospitality, ei Google Inc., myöntää käyttöoikeuden kunkin sovelluksen asennusta ja käyttöä varten. Vahvistat, että Googlella ei ole mitään velvoitetta ylläpitää tai tukea sovellusta. Vahvistat, että olet lukenut Google Play -sivuston palveluehdot (”ehdot”, jotka sijaitsevat verkko-osoitteessa http://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html). Vahvistat myös, että sinun ja Radisson Hospitalityn välisen sopimuksen ehdoissa käytetään viitteenä kyseisiä ehtoja. Jos jokin näistä ehdoista on ristiriidassa vakiomuotoisten ehtojen kanssa, näitä ehtoja sovelletaan.

Et saa käyttää tai muulla tavoin viedä tai jälleenviedä sovellusta, ellei tätä ole sallittu Belgian laissa ja sen oikeudenkäyttöalueen laissa, jossa sovellus on hankittu. Sovellusta ei voi viedä tai viedä uudelleen etenkään mutta ei ainoastaan seuraaville: (a) mihinkään maahan, jonka Euroopan unioni on asettanut vientikieltoon tai (b) kenellekään, joka on Euroopan unionin tai jonkin sen jäsenvaltion lain mukaan ”mustalla listalla” (Specially Designated Nationals List) tai lueteltu ”kielletyksi osapuoleksi” tai ”estetyksi henkilöksi”, tai kenellekään, joka on saanut vastaavanlaisen aseman. Käyttämällä sovellusta vahvistat, että et ole sijoittautunut tällaiseen maahan eikä nimesi ole tällaisessa luettelossa. Vakuutat myös, että et käytä sovellusta mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, joka rikkoo Belgian tai Euroopan unionin lakeja tai muita sovellettavia lakeja, mukaan lukien mutta ei ainoastaan ydinaseiden, ohjusten sekä kemiallisten ja biologisten aseiden suunnitteluun, kehittämiseen, valmistukseen ja tuotantoon.

RED-sovelluksemme avaimetonta palvelua koskevat erityisehdot

Avaimeton palvelu on saatavilla siihen osallistuvissa hotelleissa vieraille, jotka ovat ladanneet RED-sovelluksemme, joilla on voimassa oleva varaus yksittäiseen hotellihuoneeseen ja jotka ovat valinneet avaimettoman palvelun käytön. Voimassa olevia varauksia eivät ole tietyt Meeting Planners -ohjelman, matkatoimistojen, tukkukauppiaiden ja kolmannen osapuolen verkkosivustojen kautta tehdyt varaukset.

Avaimettoman palvelun käyttämiseksi on kaikkien tarvittavien asetusten ja vaadittavien verkkoyhteyksien oltava käytössä ja oikein, mukaan lukien mutta ei ainoastaan mobiililaitteisiin lähetettävät push-ilmoitukset. Lisäksi olet tietoinen ja suostut siihen, että avaimetonta palvelua voi käyttää ainoastaan silloin, kun mobiililaitteesi Bluetooth-toiminto on käytössä ja että mobiiliavaimia voidaan luoda tai poistaa ainoastaan RED-sovelluksella silloin, kun mobiililaitteessasi on verkkoyhteys. Jos mobiililaitteessasi ei ole missä tahansa vaiheessa verkkoyhteyttä, voit käyttää ainoastaan mobiililaitteeseesi aiemmin RED-sovelluksella asennettuja mobiiliavaimia. 

Sinulle luovutetut mobiiliavaimet ovat laitekohtaisia, ja sinun on ladattava RED-sovellus ja rekisteröidyttävä avaimettomaan palveluun uudelleen, jos hankit uuden mobiililaitteen.

Jos sinulla on käytössä avaimeton palvelu, olet tietoinen ja suostut siihen, että voimassa olevan varauksesi huoneen numero lähetetään mobiililaitteeseesi RED-sovelluksella ja että se on kenen tahansa nähtävissä, jolla on pääsy mobiililaitteesi RED-sovellukseen. Olet yksin vastuussa mobiililaitteesi RED-sovelluksen käytön rajoittamisesta ja mobiililaitteesi pitämisestä turvassa - esimerkiksi käyttämällä salasanoja ja muita tarvittavia turvatoimenpiteitä, joilla estät pääsyn mobiililaitteeseesi tai RED-sovellukseen. Suostut siihen, ettet anna kolmansien osapuolten käyttää mobiililaitettasi RED-sovelluksen tai avaimettoman palvelun käyttämiseksi.

Jos mobiililaitteesi katoaa, varastetaan tai siihen hakkeroidutaan, kun sinulla on avaimettoman palvelun varaus, suostut ottamaan välittömästi yhteyttä sen hotellin vastaanottoon, johon varaus on tehty, ja noudattamaan kyseisen hotellin tai Radisson Hospitalityn antamia ohjeita mukaan lukien mutta ei ainoastaan mobiiliavainten poistaminen tai poistamiseen suostuminen mobiililaitteeltasi. Radisson Hospitality tai mikään ohjelmaan osallistuva kohde ei ole vastuussa mistään ongelmista tai vaatimuksista, joita saattaa aiheutua siitä, että et ole suojannut laitettasi asianmukaisesti tai ilmoittanut soveltuvalle hotellille, että laitteesi on hävinnyt, varastettu tai siihen on hakkeroiduttu tai ettei se muuten ole enää hallussasi tai hallinnassasi tai se on vaarantunut.

Suostut siihen, että käytät avaimetonta palvelua ainoastaan voimassa olevan varauksen kanssa sisäänkirjautumiseen ja pääsyyn eritellyille alueille, joihin sinulla on laillisesti pääsy, mukaan lukien sinulle osoitettu hotellihuone. Et saa käyttää avaimetonta palvelua mihinkään muuhun tarkoitukseen ja saat käyttää avaimetonta palvelua ainoastaan hallinnassasi olevalla mobiililaitteella.

Avaimettoman palvelun ohjelmisto ja mobiiliavaimet ovat tekijänoikeussuojan, patenttilakien ja kansainvälisten sopimusten suojaamia. Ohjelmiston tai mobiiliavainten kopioiminen tai jakaminen on nimenomaisesti kielletty lailla ja se voi johtaa vakaviin siviili- ja rikossyytteisiin. Edeltävää rajoittamatta ohjelmiston tai mobiiliavainten kopioiminen tai jakaminen myöhempää kopioimista tai jakamista varten on nimenomaisesti kielletty. Radisson Hospitality antaa sinulle rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän ja peruutettavissa olevan oikeuden käyttää avaimettoman palvelun toimintoa mobiililaitteellasi niin kauan kuin laite on hallussasi ja hallinnassasi ja ainoastaan siihen tarkoitukseen, joka näissä ehdoissa asetetaan.

Radisson Hospitalityn ja sen lisenssinantajien ja kumppanien vastuu

Sivuston ja sen sisällön käyttö tapahtuu omalla vastuullasi. Tämän sivuston sisältö voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia ja typografisia virheitä, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta, tapahtumiisi liittyvät hintoihin, maksuihin tai saatavuuteen liittyvät epätarkkuudet. Radisson Hospitality ja sen lisenssinantajat ja yhteistyökumppanit eivät ota vastuuta tällaisista virheistä, epätarkkuuksista tai puutteista, eikä heillä ole velvollisuutta kunnioittaa varauksia tai tietoja, joihin tällaiset virheet, epätarkkuudet tai puutteet vaikuttavat. Radisson Hospitality voi tehdä muutoksia, korjauksia, peruutuksia ja/tai parannuksia milloin tahansa, myös tapahtuman vahvistamisen jälkeen. 

TÄMÄN SIVUSTON SISÄLTÖ TARJOTAAN ”SELLAISENAAN” JA ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA, ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA, EIKÄ RADISSON HOSPITALITY SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMISSA RAJOISSA ANNA MITÄÄN TAKUUTA KAUPPAKELPOISUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. RADISSON HOSPITALITY EI TAKAA SIVUSTON TOIMINTOJEN KESKEYTYMÄTTÖMYYTTÄ JA VIRHEETTÖMYYTTÄ, VIKOJEN KORJAAMISTA EIKÄ SITÄ, ETTÄ TÄMÄ SIVUSTO JA SEN PALVELIN EIVÄT SISÄLLÄ VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA OSIA. RADISSON HOSPITALITY EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUITA TAI VAKUUTUKSIA SIVUSTON SISÄLLÖN KÄYTTÖÖN TAI KÄYTÖN SEURAUKSIIN LIITTYEN. RADISSON HOSPITALITY EI ESIMERKIKSI TAKAA SISÄLLÖN VIRHEETTÖMYYTTÄ, PAIKKANSAPITÄVYYTTÄ TAI LUOTETTAVUUTTA. SINÄ (EI RADISSON HOSPITALITY) OLET VASTUUSSA KAIKISTA HUOLTO- JA KORJAUSKUSTANNUKSISTA. EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA, JOS SOVELLETTAVA LAKI EI SALLI OLETETTUJEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA. SUOSTUT KÄYTTÄMÄÄN TÄTÄ SIVUSTOA OMALLA VASTUULLASI. 

RADISSON HOSPITALITY EI HYVÄKSY MITÄÄN SOPIMUKSELLISTA TAI OIKEUDELLISTA VASTUUTA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ TAI RANGAISTUSLUONTOISISTA VAHINGOISTA - MUKAAN LUKIEN (MUTTA NÄIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA) SELLAISET VAHINGOT, JOTKA AIHEUTUVAT ODOTETTUJEN VOITTOJEN TAI TUOTTOJEN MENETYKSISTÄ TAI MUISTA TALOUDELLISISTA TAPPIOISTA JA JOTKA LIITTYVÄT MIHIN TAHANSA RADISSON HOSPITALITYN, SEN EDUSTAJIEN, OSAKKAIDEN, YHTEISYRITYSTEN EDUSTAJIEN, ITSENÄISTEN SOPIMUSKUMPPANEIDEN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMINTAAN TAI LAIMINLYÖNTEIHIN, TAI JOTKA JOHTUVAT NÄIDEN EHTOJEN TAI TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN VASTAISESTA TOIMINNASTA TAI LAIMINLYÖNNEISTÄ. EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS TAI POISSULKEMINEN EI EHKÄ KOSKE SINUA, JOS SOVELLETTAVA LAKI EI SALLI SATUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN VAHINKOJEN VASTUUN RAJOITTAMISTA TAI POISSULKEMISTA. RADISSON HOSPITALITYN KOKONAISVASTUU KAIKISSA TAPAUKSISSA JA KAIKISTA MENETYKSISTÄ, VAHINGOISTA JA KANTEEN PERUSTELUISTA JA MUISTA VASTAAVISTA ON ENINTÄÄN TÄMÄN SIVUSTON KÄYTÖSTÄ SINULLE AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET. LUOVUT TÄSSÄ YHTEYDESSÄ KAIKISTA SIVUSTOON, SITÄ KOSKEVAAN VIESTINTÄÄN TAI NÄIHIN EHTOIHIN LIITTYVISTÄ KORVAUSVAATIMUKSISTA, KANTEISTA TAI OIKEUDESTA ESITTÄÄ TÄLLAISIA VAATIMUKSIA TAI KANTEITA YHDEN (1) VUODEN KULUTTUA VAATIMUKSEN TAI KANTEEN PERUSTEENA OLEVAN TOIMENPITEEN, TAPAHTUMAN, EHDON TAI LAIMINLYÖNNIN ENSIESIINTYMÄSTÄ. 

IPhonessa tai iPadissä käytettävän sovelluksemme lataaminen ja/tai käyttö: Lisäksi ymmärrät ja suostut siihen, että Apple, Inc. ei missään tapauksessa ole vastuussa sovellukseen liittyvistä vaatimuksista (mukaan lukien, mutta ei yksinomaan, kolmannen osapuolen väitteet, että sovellus loukkaa kyseisen kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia) tai sinun sovelluksen käytöstäsi tai hallussapidostasi, mukaan lukien mutta ei yksinomaan: (i) tuotevastuuvaatimuksiin; (ii) väitteisiin siitä, että sovellus ei ole jonkin sovellettavan lain tai lainsäädännön vaatimuksen mukainen; ja (iii) kuluttajansuojaan tai vastaavaan lainsäädäntöön perustuviin vaatimuksiin. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että siinä määrin kuin sovellettava laki sen sallii, Apple, Inc:llä ei ole mitään sovellusta koskevaa takuuvelvoitetta.

Oma tili

Kun käytät tätä sivustoa, olet itse vastuussa tilisi ja salasanasi luottamuksellisuuden säilyttämisestä ja tietokoneesi tai mobiililaitteesi käytön rajoittamisesta. Hyväksyt vastuun kaikesta tilisi tai salasanasi kautta tapahtuvasta toiminnasta. Radisson Hospitality pidättää itsellään oikeuden täysin oman harkintansa mukaisesti lopettaa tilejä, poistaa tai muokata sisältöä sekä perua tilauksia ja kieltäytyä toimittamasta palveluita.

Korvausvastuu

Suostut puolustamaan, olemaan korvausvelvollinen ja suojaamaan Radisson Hospitalitya, sen virkailijoita, johtajia, työntekijöitä, edustajia, toimiluvan antajia ja kumppaneita kaikilta sellaisilta korvausvaatimuksilta, kanteilta, vaateilta, vastuilta ja sopimuksilta - mukaan lukien mutta ei yksinomaan kohtuulliset laki- ja kirjanpitopalkkiot - jotka voivat johtua tai joiden väitetään johtuvan siitä, että olet rikkonut näitä ehtoja.

Yleistä

Sisällön käyttäminen saattaa olla laitonta tietyille henkilöille tai tietyissä maissa. Kun käytät sivustoa, teet sen omalla vastuullasi ja olet myös vastuussa oman tuomiopiirisi lakien noudattamisesta. Seuraavat kohdat pysyvät voimassa, vaikka nämä ehdot vanhentuisivat tai lakkaisivat jostakin muusta syystä olemasta: Radisson Hospitalityn ja sen toimiluvan antajien ja kumppaneiden vastuu, Käyttörajoitukset, Ideoiden lähettäminen, Käyttäjien viestit, Korvausvastuu, Sovellettavat lait ja Koko sopimus.

Sovellettavat lait

Näitä ehtoja koskevat Belgian lait ottamatta huomioon mahdollisia lainsäädännöllisiä ristiriitoja. Sinä ja Radisson Hospitality ilmoitatte nimenomaisesti suostuvanne siihen, että Belgian tuomioistuimilla on yksinomainen tuomiovalta kaikissa näihin ehtoihin liittyvissä korvausvaatimuksissa, kanteissa ja ristiriitatilanteissa. Jos olet kuluttaja Euroopan unionissa ja ohjaamme tätä sivustoa omalla alueellasi, mikään näissä ehdoissa ei estä kuluttajia käyttämästä oikeuttaan vedota paikallisten lakien pakollisiin määräyksiin tai (jos paikalliset lait edellyttävät) hyödyntää kansallisten tuomioistuinten toimivaltaa. Jos mikä tahansa toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin näistä ehdoista pätemättömäksi, kyseisen kohdan pätemättömyys ei vaikuta muiden kohtien pätevyyteen, vaan ne tulevat pysymään täysin voimassa. Jos jostakin ehtojen kohdasta luovutaan, tätä ei voida tulkita niin, että siitä tai jostakin muusta ehtojen kohdasta luovuttaisiin pysyvästi.

Koko sopimus

Ellei jossakin Radisson Hospitalityn tai sen edustajan tällä sivustolla erikseen julkaisemassa ilmoituksessa tai vastuuvapauslausekkeessa yksiselitteisesti toisin todeta, nämä ehdot yhdessä tietosuojakäytäntömme kanssa muodostavat sinun ja Radisson Hospitalityn välillä solmitun, sivuston ja sen sisällön käyttöä koskevan sopimuksen kokonaisuudessaan.