Radisson Rewards -ehdot

1. RADISSON REWARDS -MÄÄRITELMÄT

2. RADISSON REWARDS -OHJELMAN JÄSENYYS

• Kelpoisuus

• Rekisteröinti

• Jäsenen velvollisuudet

• Pisteiden vanhentuminen ja jäsenyyden päättyminen

3. JÄSENYYS RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS -OHJELMASSA

• Kelpoisuus

• Rekisteröinti

• Jäsenen velvollisuudet

• Pisteiden vanhentuminen ja jäsenyyden päättyminen

4. PISTEET

• Pisteiden kerääminen

• Pisteiden lunastaminen

• Elite-taso

• Sekalaista

5. YLEISTÄ

• Takuisiin liittyvä vastuuvapausilmoitus ja korvausvastuun rajoitus

• Ohjelman muutokset tai lopettaminen

• Sovellettava lainsäädäntö ja tulkinta

• Erimielisyyksien ratkaisu

6. OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Seuraava korvaa kaikki aikaisemmat Radisson Rewards -ohjelman ehdot. Osallistumalla Radisson Rewards -ohjelmaan tai jatkamalla siihen osallistumista voimaantulopäivän 17. lokakuuta 2022 jälkeen hyväksyt kaiken seuraavan:

Radisson Rewards™ on Radisson Hotel Groupin palkinto-ohjelma Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella (”Radisson Rewards” tai ”ohjelma”) sellaisena kuin Radisson Loyalty Management B.V ja sen osakkuus- ja tytäryhtiöt (”Radisson”, ”me”, ”meitä” tai ”meidän” jne.) saattaa sen kulloinkin tarjota ohjelman jäsenille (”jäsenet”, ”sinä” tai ”sinun”). Radisson Rewards tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden ansaita ja lunastaa pisteitä (ohjelmaan osallistuvissa hotelleissa ja ohjelmaan osallistuvilla kumppaneilla). Nämä ehdot (”ohjelman ehdot”) säätävät jäsenyyttäsi ja osallistumistasi Radisson Rewards -ohjelmaan, ja sinun vastuullasi on lukea ja ymmärtää ne kaikki. Radisson voi sovellettavan lain sallimissa rajoissa milloin tahansa oman yksinomaisen harkintansa mukaan ja ilman etukäteisilmoitusta tai korvausvastuuta lopettaa Radisson Rewards -ohjelman edut tai ehdot tai muuttaa tai muokata niitä tai tehdä niihin lisäyksiä. Liittymällä Radisson Rewards -ohjelman jäseneksi ja pysymällä sen jäsenenä sekä vastaanottamalla ja lunastamalla pisteitä myönnät, että olet lukenut nämä ehdot ja ymmärrät ja hyväksyt ne sellaisina kuin ne ovat muutettuina aika ajoin. Jäsenyys- ja ohjelmaedut tarjotaan Radissonin yksinomaisen harkinnan mukaan.

1. RADISSON REWARDS -MÄÄRITELMÄT

a. ”Ilmainen palkintoyö” tarkoittaa jossain ohjelmaan osallistuvassa hotellissa vietettyä yötä, joka maksetaan lunastamalla pisteitä. Ilmaisiin palkintoöihin sovelletaan näitä ohjelman ehtoja sekä ohjelmaan osallistuvan hotellin ehtoja.

b. ”Palkintoyöpyminen” tarkoittaa mitä tahansa yöpymistä kampanjaan osallistuvassa hotellissa, johon sisältyy yksi tai useampia ilmaisia palkintoöitä.

c. ”Ehdot täyttävä varaus” tarkoittaa Radisson Rewards- tai Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelman jäsenen maailmanlaajuisen jakelujärjestelmän kautta tai Radissonin verkkosivustolla tai muun hyväksytyksi katsottavan kanavan kautta tekemän ehdot täyttävän yöpymisen tai ehdot täyttävän yön varausta ehdot täyttävään hintaan.

d. ”Pisteisiin oikeuttavat ruoat ja juomat” tarkoittaa tiettyjä ehdot täyttävän yöpymisen aikana huoneesi laskulle lisättyjä ruokia ja juomia.

e. ”Ehdot täyttävä yö” tarkoittaa yötä jossain kampanjaan osallistuvassa hotellissa, joka on varattu pisteisiin oikeuttavalla hinnalla.

f. ”Ehdot täyttävä hinta” tarkoittaa hintaa, joka on määritetty Radissonin varausjärjestelmässä pisteisiin oikeuttavaksi hinnaksi. Ehdot täyttävistä hinnoista suljetaan pois rajoituksetta seuraavat hinnat: henkilökuntahinnat, ystävä- ja perhehinnat, lentoyhtiöiden henkilökuntahinnat, matkatoimistojen henkilökuntahinnat, tietyt kampanja- ja pakettihinnat, ilmaisyökupongeilla maksetut hinnat sekä muut veloituksettomat tai vaihtokauppahinnat, verkkomatkatoimistojen kautta varatut hinnat (riippumatta siitä, onko kyseessä suora, huutokauppa- tai tarjoushinta), yhteistilin kautta varatut ja laskutetut hinnat, mukaan lukien ryhmätilit ja matkanjärjestäjätilit sekä tietyt muut kolmansien osapuolten kautta varatut hinnat. Radisson voi ajoittain määrittää ehtojen täyttymisen oman harkintansa mukaan.

g. ”Ehdot täyttävä yöpyminen” tarkoittaa yhtä tai useampaa peräkkäistä pisteisiin oikeuttavaa yötä samassa ohjelmaan osallistuvassa hotellissa riippumatta kyseisen yöpymisen aikana suoritetuista sisään- tai uloskirjautumisista.

h. ”Elite-taso” tarkoittaa yksittäisen jäsenen Radisson Rewards -tasoa, johon kuuluu eri ja/tai ylimääräisiä ohjelmaetuja tasosta riippuen, perustuen Radissonin oman harkintansa mukaan tekemiin ajoittaisiin päätöksiin.

i. ”Tapahtumaosto” tarkoittaa Yhdysvaltain dollareissa ilmaistua summaa, joka on käytetty jossain ohjelmaan osallistuvassa hotellissa tiettyihin kokouksiin, tapahtumiin ja konferensseihin liittyviin maksuihin ja veloitettu tapahtuman yhteislaskulla, verot ja juomarahat pois lukien.

j. ”Maksa pisteillä” tarkoittaa lunastustapaa, jossa jäsen maksaa pisteillä ilmaisen palkintoyön osittain tai kokonaan.

k. ”GDS” tarkoittaa maailmanlaajuista jakelujärjestelmää (Global Distribution System)

l. ”Ohjelmaan osallistuva hotelli” tarkoittaa tiettyjä Radisson-tavaramerkillä toimivia hotelleja ja kiinteistöjä, mukaan lukien Radisson Individuals, Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson ja Country Inn & Suites by Radisson, sekä muita Radissonin mahdollisesti lisäämiä tavaramerkkejä tai konsepteja, jotka tarjoavat ajoittain etuja Radisson Rewards -ohjelman jäsenille. Ohjelmaan osallistuvat hotellit sekä kunkin ohjelmaan osallistuvan hotellin tarjoamat ohjelmaedut voivat muuttua milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

m. ”Kumppanit” tarkoittavat kolmansia osapuolia sekä heidän palveluntarjoajiaan, jotka ajoittain tarjoavat etuja Radisson Rewardsin jäsenille. Kumppanit sekä kunkin kumppanin tarjoamat ohjelmaedut voivat muuttua milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Mitään näistä ohjelman ehdoista ei tule pitää edustuksena, kumppanuutena tai yhteisyrityksenä meidän ja kumppaniemme välillä, eikä minkään ehdoista katsota luovan tai muodostavan mitään edellä mainituista.

n. ”Vahvistamattomat pisteet” voi lunastaa vasta, kun ne on muunnettu käytettäviksi pisteiksi, mikä tapahtuu noin 15 päivää sen jälkeen, kun ehdot täyttävä varaus on käytetty. Vahvistamattomat pisteet, joita ei muunneta käytettäviksi pisteiksi (esim. peruutetut varaukset tai saapumatta jättämiset), menetetään.

o.”Radisson Rewards” tarkoittaa Radisson Hotel Groupin palkinto-ohjelmaa Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella sellaisena kuin se voidaan ajoittain tarjota.

p. ”Radisson Rewards for Bookers and Planners” tarkoittaa Radisson Hotel Groupin palkinto-ohjelmaa Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella sellaisena kuin se voidaan ajoittain tarjota kokous- ja tapahtumavaraajille, pk-yritysten suunnittelijoille ja matkatoimistoille.

q. ”Radisson Rewards Americas” tarkoittaa Radisson Hotel Group Americasin kanta-asiakasohjelmaa, joka tukee jäseniä, jotka ansaitsevat ja/tai lunastavat pisteitä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla.

r. ”Radisson Rewards for Business Americas” tarkoittaa Radisson Hotel Group Americasin kanta-asiakasohjelmaa, joka tukee yritysjäseniämme, jotka ansaitsevat, lunastavat ja harjoittavat liiketoimintaa Yhdysvalloissa, Kanadassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla kokous- ja tapahtumavaraajina tai matkailukonsultteina.

s. ”Huoneveloitus” tarkoittaa ehdot täyttävän yöpymisen aikana maksettua ehdot täyttävää hintaa Yhdysvaltain dollareissa. Huoneveloitukseen eivät sisälly verot, oheis- tai kolmansien osapuolten veloitukset, joita huoneelle on aiheutunut ja jotka on lisätty huoneen laskuun, kuten veloitukset puhelin- tai muista viestintäpalveluista, pesulasta, maksullisista elokuvista, viihteestä tai virkistystilojen käytöstä tai ravintoloiden, juhla-aterioiden, pitopalvelun, lahjapuotien, myymälöiden, vuokraajien, myyjien tai toimiluvan haltijoiden veloittamat maksut.

t. ”Käytettävät pisteet” tarkoittavat lunastettavissa olevia pisteitä

2. RADISSON REWARDS -OHJELMAN JÄSENYYS

a. Kelpoisuus: Radisson Rewards -jäsenyyttä voivat hakea kaikki yksittäiset henkilöt, jotka ovat täysi-ikäisiä vakinaisessa asuinpaikassaan. Radisson Rewards -jäsenten tulee antaa paikkansapitävä sähköpostiosoite ja paikkansapitävä fyysinen osoite, mukaan lukien kaupunki, osavaltio tai maakunta, sekä vakinainen asuinmaa ja ylläpitää edellä mainittuja. Yksittäisellä henkilöllä voi olla vain yksi Radisson Rewards -jäsenyys ja hän voi ansaita pisteitä vain yhdelle Radisson Rewards -tilille. Jäsenet voivat myös ylläpitää Radisson Rewards Americas -ohjelman jäsenyyttä käyttäen samaa nimeä ja sähköpostiosoitetta. Radisson Rewards -jäsenyys ja siihen osallistuminen mitätöityy, mikäli jotkin sovellettavat lait, säännöt tai säädökset sen kieltävät.

b. Rekisteröinti: Voit hakea Radisson Rewards -ohjelman jäsenyyttä ohjelmaan osallistuvasta hotellista, verkossa osoitteessa https://www.radissonhotels.com/fi-fi/radisson-rewards/join, Radisson Hotels -sovelluksen kautta tai puhelimitse soittamalla jäsenpalveluihin. Alueesi puhelinnumeron löydät osoitteesta www.radissonhotels.com/fi-fi/contact-us. Voimme hyväksyä tai hylätä Radisson Rewards -jäsenhakemuksesi sovellettavan lain sallimissa rajoissa oman yksinomaisen harkintamme mukaan ja ilman mitään korvausvastuuta sinulle. Mikäli hyväksymme jäsenhakemuksesi, perustamme nimellesi Radisson Rewards -tilin. Mikäli haet jäsenyyttä jossain ohjelmaan osallistuvassa hotellissa ehdot täyttävän yöpymisen aikana ja hakemuksesi hyväksytään, saat Radisson Rewards -jäsennumerosi ja käyttäjätunnukset rekisteröinnin yhteydessä. Jos haet jäsenyyttä verkossa, sovelluksen kautta tai ottamalla yhteyttä jäsenpalveluihin, ja hakemuksesi hyväksytään, saat Radisson Rewards -jäsennumerosi ja käyttäjätunnukset sähköpostiviestissä.

c. Taso: Radisson Rewards -jäsenet voivat olla oikeutettuja Club-, Premium- tai VIP-tasoon. Määritämme aika ajoin oman yksinomaisen harkintamme mukaan kunkin tason edut, palkinnot, lunastusmahdollisuudet ja -vaatimukset. Jäsenet ovat oikeutettuja tasoon, kun he ovat kalenterivuoden aikana viettäneet ohjelmaan osallistuvissa hotelleissa tietyn määrän ehdot täyttäviä öitä tai ehdot täyttäviä yöpymisiä. Tasorajat määräytyvät seuraavasti:

i. Club-taso: Radisson Rewards -jäsenet ansaitsevat Club-tason rekisteröityessään. Tällä lähtötasolla ei vaadita yöpymisiä tai öitä

ii. Premium-taso: Radisson Rewards -jäsenet voivat ansaita Premium-tason, mikäli heillä on yhden kalenterivuoden aikana ja kunkin seuraavan kalenterivuoden aikana vähintään 5 ehdot täyttävää yötä tai 3 ehdot täyttävää yöpymistä.

iii. Radisson Rewards for Bookers and Planners: jäsenet voivat ansaita Premium-tason sen jälkeen, kun ensimmäinen ehdot täyttävä varaus ammattilaisena on tehty ja suoritettu ja jäsen on kirjautunut ulos. Verkossa toimivan matkatoimiston kautta varatut yöt lasketaan tasoöiksi, ja ne lasketaan tason saavuttamisen hyväksi.

d. Jäsenen velvollisuudet: Radisson Rewards -jäsenenä suostut noudattamaan näitä ohjelman ehtoja, sovellettavia kumppaneidemme ehtoja sekä kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä ja säädöksiä. Hyväksyt, että osallistumisesi Radisson Rewards -ohjelmaan tapahtuu täysin omalla vastuullasi. Hyväksyt ja suostut siihen, että mikäli olet tyytymätön Radisson Rewards -ohjelman ehtoihin, niihin tehtäviin muutoksiin tai muutoin itse ohjelmaan, sinulla on oikeus irtisanoa jäsenyytesi. Hyväksyt, että on sinun vastuullasi rajoittaa Radisson Rewards -ohjelman jäsennumerosi, tilisi, ja salasanasi käyttöoikeutta ja sekä säilyttää edellä mainittujen luottamuksellisuus. Suostut myös ilmoittamaan meille pikaisesti, mikäli Radisson Rewards -jäsennumerosi varastetaan, tai mikäli uskot, että salasanasi on varastettu tai paljastunut. Suostut antamaan meille paikkansapitäviä tietoja aina ja ilmoittamaan meille pikaisesti tiedoissasi mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Jäsenprofiileihin tehdyt muutokset johtavat tilin jäädyttämiseen jopa 24 tunniksi, mikä tarkoittaa, että lunastuksia ei voida tänä aikana tehdä. Ymmärrät, että Radisson Rewards -jäsenenä saamasi edut saattavat olla veronalaisia ja että kaikki Radisson Rewards -jäsenyyteesi liittyvät verotusta mahdollisesti koskevat velvollisuudet, mukaan lukien eduista ilmoittaminen, on sinun yksinomaisella vastuullasi.

e. Pisteiden vanhentuminen ja jäsenyyden päättyminen:

i. Pisteiden vanhentuminen: Mikäli Radisson Rewards -tililläsi ei ole pistetapahtumia minkä tahansa 24 kk:n pituisen ajanjakson aikana, saatamme milloin tahansa ja oman yksinomaisen harkintamme mukaan ja ilman etukäteisilmoitusta tai korvausvastuuta sinulle mitätöidä ja peruuttaa kaikki pisteesi.

ii. Radisson Rewards -jäsenyytesi päättäminen omasta toimestasi: Voit päättää Radisson Rewards -ohjelman jäsenyytesi milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä millä tahansa näiden ehtojen viimeisessä luvussa mainitulla yhteydenottotavalla.

iii. Muut muutokset Radisson Rewards -jäsenyyteesi sekä jäsenyytesi päättäminen meidän toimestamme: Yllä mainitun lisäksi saatamme sovellettavan lain sallimissa rajoissa milloin tahansa oman yksinomaisen harkintamme mukaan ja ilman etukäteisilmoitusta tai mitään korvausvastuuta sinulle (i) muuttaa, keskeyttää tai päättää Radisson Rewards -ohjelman jäsenyytesi; (ii) muokata Elite-tason jäsenyyttäsi tai keskeyttää tai päättää sen; (iii) muokata, keskeyttää, mitätöidä tai peruuttaa kaikki pisteesi tai osan niistä; (iv) muokata, keskeyttää, mitätöidä tai peruuttaa pisteiden lunastamisesi. Saatamme ryhtyä näihin toimenpiteisiin, koska katsomme sen sopivaksi Radisson Rewards -ohjelmalle, tai mikäli oman yksinomaisen harkintamme mukaan on kohtuullisin perustein syytä epäillä, että (i) olet rikkonut ohjelman ehtoja tai käyttänyt ohjelmaa tavalla, joka ei ole näiden ehtojen, ohjelman tarkoituksen tai jonkin ohjelman osan tarkoituksen mukaista; (ii) Radisson Rewards -ohjelman käyttöösi liittyy sen väärinkäyttöä; (iii) tilitapahtumiisi tai jäsenasemaasi liittyy jokin petos, vilpillisyys, varkaus tai muu laiton tai epäasianmukainen keino tai ne ovat tulosta jostain edellä mainitusta; (iv) yrität tietoisesti saada tai pitää yllä useampia kuin yhtä Radisson Rewards -tiliä; (v) Radisson Rewards -ohjelman jäsenyytesi tai siihen osallistumisesi rikkoo jotain sovellettavaa lakia, ehtoa tai säädöstä; (vi) Radisson Rewards -ohjelman puitteissa tarjoamamme edut rikkovat jotain sovellettavaa lakia, ehtoa tai säädöstä tai (vii) jätät maksamatta jonkin maksettavan maksun tai käyttäydyt loukkaavasti, asiattomasti, hyökkäävästi tai vihamielisesti Radisson Rewards -ohjelmaa, siihen osallistuvia hotelleja, Radisson Hotelsia tai kumppaneitamme taikka edellä mainittujen toimihenkilöitä, johtajia, asiamiehiä, työntekijöitä, edustajia tai vieraita kohtaan. Nämä oikeudet ovat lisäys kaikkiin muihin oikaisukeinoihin, mitä käytettävissämme mahdollisesti on sovellettavan lain nojalla, ja meillä on oikeus ryhtyä sellaisiin asianmukaisiin hallinnollisiin ja/tai oikeudellisiin toimenpiteisiin, jotka katsomme tarpeellisiksi oman yksinomaisen harkintamme perusteella, mukaan lukien rajoituksetta rikosoikeudellinen tai siviilioikeudellinen kanne.

iv. Päättämisen vaikutukset: Mikäli Radisson Rewards -jäsenyytesi lakkautetaan mistä syystä tahansa, Radisson Rewards -tilisi suljetaan ja kaikki Radisson Rewards -tililläsi olevat pisteet peruutetaan, julistetaan menetetyiksi ja mitätöidään, eivätkä ne ole enää lunastettavissa. Mikäli muokkaamme, jäädytämme, mitätöimme tai peruutamme pisteesi tai osan niistä, ne poistetaan Radisson Rewards -tililtäsi, eivätkä ne ole enää lunastettavissa.

f. Kelpoisuus ja rekisteröityminen Radisson Rewards Americas -ohjelmaan: Radisson Rewards -ohjelman jäsenet ja muut kuin jäsenet, jotka haluavat ansaita ja lunastaa pisteitä Radisson-hotelleissa Yhdysvalloissa, Kanadassa, Latinalaisessa Amerikassa tai Karibialla, voivat tulla Radisson Rewards Americas -ohjelman jäseniksi. Jäsenyyshakemukseen ja rekisteröitymiseen Radisson Rewards Americas -ohjelmaan sovelletaan Radisson Hospitality, Inc.:n esittämiä ohjelman ehtoja ja tietosuojakäytäntöä, jotka löytyvät osoitteesta https://www.radissonhotelsamericas.com/en-us/terms-and-conditions

3. JÄSENYYS RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS -OHJELMASSA

a. Kelpoisuus:Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelman jäsenyyttä voivat hakea yksittäiset henkilöt, jotka ovat täysi-ikäisiä asuinpaikassaan. Radisson Rewards for Bookers and Planners -jäsenten tulee antaa ja ylläpitää paikkansapitävä sähköpostiosoite ja paikkansapitävä fyysinen osoite, mukaan lukien kaupunki ja asuinmaa. Yksittäisellä henkilöllä voi olla vain yksi Radisson Rewards -jäsenyys ja hän voi ansaita pisteitä vain yhdelle Radisson Rewards -tilille. Jäsenet voivat myös ylläpitää Radisson Rewards for Business Americas -ohjelman jäsenyyttä käyttäen samaa nimeä ja sähköpostiosoitetta. Radisson Rewards -jäsenyys ja siihen osallistuminen mitätöityy, mikäli jotkin sovellettavat lait, säännöt tai säädökset sen kieltävät.

i. Kelpoisuus huoneen varaajana: Jäsenyyttä Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelmassa voivat hakea henkilöt, jotka täyttävät yllä osiossa 3a mainitut kriteerit ja jotka ovat matkakonsultteja kriteerit täyttävissä maissa ja ARC/IATA/CLIA/TIDS/TRUE-jäseniä; tai jotka vastaavat huonevarausten suunnittelusta muille, kuten henkilökohtaiset avustajat, päätöksentekijät ja pienet ja keskisuuret matkatoimistot.

ii. Kelpoisuus kokous- ja tapahtumavaraajana: Jäsenyyttä Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelmassa voivat hakea henkilöt, jotka täyttävät yllä osiossa 3a mainitut kriteerit ja jotka ovat erityistapahtumien suunnittelijoita ja muita liikealan ammattilaisia, jotka suunnittelevat kokouksia ja konferensseja.

b. Rekisteröinti: Voit hakea Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelman jäsenyyttä ohjelmaan osallistuvasta hotellista, verkossa osoitteessa www.radissonhotels.com/en-us/rewards/join-b2b, Radisson Hotels -sovelluksen kautta tai puhelimitse soittamalla jäsenpalveluihin. Alueesi puhelinnumeron löydät osoitteesta www.radissonhotels.com/en-us/contact-us. Matkatoimistot, joilla on IATA-numero, voivat rekisteröityä verkossa tai palvelukeskuksen kautta. Voimme hyväksyä tai hylätä Radisson Rewards for Bookers and Planners -jäsenhakemuksesi sovellettavan lain sallimissa rajoissa oman yksinomaisen harkintamme mukaan ja ilman mitään korvausvastuuta sinulle. Jos hyväksymme jäsenhakemuksesi, perustamme Radisson Rewards for Bookers and Planners -tilin nimelläsi ja lähetämme Radisson Rewards for Bookers and Planners -tilinumerosi rekisteröityessäsi antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Yksittäisellä henkilöllä voi olla vain yksi Radisson Rewards -jäsenyys ja hän voi ansaita pisteitä vain yhdelle Radisson Rewards -tilille.

c. Jäsenen velvollisuudet: Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelman jäsenenä suostut noudattamaan näitä ohjelman ehtoja, sovellettavia kumppaneidemme ehtoja sekä kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä ja säädöksiä. Hyväksyt, että osallistumisesi Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelmaan tapahtuu täysin omalla vastuullasi. Hyväksyt ja suostut siihen, että mikäli olet tyytymätön joihinkin Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelman sääntöihin, niihin tehtäviin muutoksiin tai muutoin itse ohjelmaan, irtisanot jäsenyytesi. Hyväksyt, että on sinun vastuullasi rajoittaa Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelman tilinumerosi, ja jäsenprofiilisi käyttöoikeutta sekä säilyttää edellä mainittujen luottamuksellisuus. Suostut myös ilmoittamaan meille viipymättä, mikäli uskot, että Radisson Rewards for Bookers and Planners -tilinumerosi tai jäsenprofiilisi, mukaan lukien salasanasi, on varastettu tai paljastunut. Hyväksyt, että on sinun vastuullasi rajoittaa Radisson Rewards -ohjelman jäsennumerosi, tilisi ja salasanasi käyttöoikeutta sekä säilyttää edellä mainittujen luottamuksellisuus, ja että kannat vastuun seurauksista, ellet noudata tätä velvoitetta, mukaan lukien pisteiden tai henkilötietojen katoaminen tai varkaus. Suostut antamaan meille paikkansapitäviä tietoja aina ja ilmoittamaan meille pikaisesti tiedoissasi mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Jäsenprofiileihin tehdyt muutokset johtavat tilin jäädyttämiseen enintään 24 tunniksi, mikä tarkoittaa, että lunastuksia ei voida tänä aikana tehdä. Ymmärrät, että Radisson Rewards for Bookers and Planners -jäsenenä saamasi edut saattavat olla veronalaisia ja että kaikki Radisson Rewards for Bookers and Planners -jäsenyyteesi liittyvät verotusta mahdollisesti koskevat velvollisuudet, mukaan lukien eduista ilmoittaminen, ovat sinun yksinomaisella vastuullasi. Jos sinulla on kysyttävää ohjelman verotuksesta, ota yhteyttä veroneuvojaan. Jos laki niin vaatii, sinun tulee ilmoittaa työnantajallesi ja/tai toimipaikallesi, tapauksen mukaan, sekä asiakkaillesi osallistumisestasi ohjelmaan. Osallistumalla ohjelmaan vahvistat, että olet ilmoittanut työnantajallesi ja/tai toimipaikallesi ja asiakkaillesi asiasta ja että he tai ne ymmärtävät, että Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelman jäsenenä voit saada ohjelmaetuja.

d. Pisteiden vanhentuminen ja jäsenyyden päättyminen:

i. Pisteiden vanhentuminen: Mikäli Radisson Rewards for Bookers and Planners -tililläsi ei ole pistetapahtumia minkä tahansa 24 kk:n pituisen ajanjakson aikana, saatamme milloin tahansa ja oman yksinomaisen harkintamme mukaan ja ilman etukäteisilmoitusta tai korvausvastuuta sinulle mitätöidä ja peruuttaa kaikki pisteesi.

ii. Radisson Rewards for Bookers and Planners -jäsenyytesi päättäminen omasta toimestasi: Voit päättää Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelman jäsenyytesi milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä millä tahansa näiden ehtojen viimeisessä luvussa mainitulla yhteydenottotavalla.

iii. Muut muutokset Radisson Rewards foBookers and Planners-jäsenyyteesi sekä jäsenyytesi päättäminen meidän toimestamme: Yllä mainitun lisäksi saatamme sovellettavan lain sallimissa rajoissa milloin tahansa oman yksinomaisen harkintamme mukaan ja ilman etukäteisilmoitusta tai korvausvastuuta sinulle (i) muuttaa, keskeyttää tai päättää Radisson Rewards for Business -ohjelman jäsenyytesi; (ii) muokata, keskeyttää, mitätöidä tai peruuttaa kaikki pisteesi tai osan niistä; (iii) muokata, keskeyttää, mitätöidä tai peruuttaa pisteiden lunastamisesi. Saatamme ryhtyä näihin toimenpiteisiin, koska katsomme sen sopivaksi Radisson Rewards for Business -ohjelmalle tai mikäli oman yksinomaisen harkintamme mukaan on kohtuullisin perustein syytä epäillä, että (i) olet rikkonut ohjelman ehtoja tai käyttänyt ohjelmaa tavalla, joka ei ole näiden ehtojen tai ohjelman tai jonkin sen osan tarkoituksen mukaista; (ii) Radisson Rewards for Business -ohjelman käyttöösi liittyy sen väärinkäyttöä; (iii) tilitapahtumiisi tai jäsenasemaasi liittyy jokin petos, vilpillisyys, varkaus tai muu laiton tai sopimaton keino tai ne ovat tulosta jostain edellä mainitusta; (iv) yrität tietoisesti saada tai pitää yllä useampia kuin yhtä Radisson Rewards for Business -tiliä; (v) Radisson Rewards for Business -ohjelman jäsenyytesi tai siihen osallistumisesi rikkoo jotain sovellettavaa lakia, ehtoa tai säädöstä; (vi) Radisson Rewards for Business -ohjelman yhteydessä tarjoamamme edut rikkovat jotain sovellettavaa lakia, ehtoa tai säädöstä tai (vii) jätät maksamatta jonkin maksettavan maksun tai käyttäydyt loukkaavasti, asiattomasti, hyökkäävästi tai vihamielisesti Radisson Rewards for Business -ohjelmaa, siihen osallistuvia hotelleja, Radisson Hotelsia tai kumppaneitamme taikka edellä mainittujen toimihenkilöitä, johtajia, asiamiehiä, työntekijöitä, edustajia tai vieraita kohtaan. Nämä oikeudet ovat lisäys kaikkiin muihin oikaisukeinoihin, mitä käytettävissämme mahdollisesti on sovellettavan lain nojalla, ja meillä on oikeus ryhtyä sellaisiin asianmukaisiin hallinnollisiin ja/tai oikeudellisiin toimenpiteisiin, jotka katsomme tarpeellisiksi oman yksinomaisen harkintamme perusteella, mukaan lukien rajoituksetta rikosoikeudellinen tai siviilioikeudellinen kanne.

iv. Päättämisen vaikutukset: Mikäli Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelman jäsenyytesi lakkautetaan mistä syystä tahansa, Radisson Rewards for Bookers and Planners -tilisi suljetaan, ja kaikki Radisson Rewards for Business -tililläsi olevat pisteet peruutetaan, julistetaan menetetyiksi ja mitätöidään, eivätkä ne ole enää lunastettavissa. Mikäli muokkaamme, jäädytämme, mitätöimme tai peruutamme pisteesi tai osan niistä, ne poistetaan Radisson Rewards for Business -tililtäsi, eivätkä ne ole enää lunastettavissa.

e. Kelpoisuus ja rekisteröityminen Radisson Rewards for Business Americas -ohjelmaan: Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelman jäsenet ja muut kuin jäsenet, jotka haluavat ansaita ja lunastaa pisteitä hotelleissamme Yhdysvalloissa, Kanadassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla, voivat tulla Radisson Rewards for Business Americas -ohjelman jäseniksi. Jäsenyyshakemukseen ja rekisteröitymiseen Radisson Rewards for Business Americas -ohjelmaan sovelletaan Radisson Hospitality, Inc.:n esittämiä ohjelman ehtoja ja tietosuojakäytäntöä, jotka löytyvät osoitteesta https://www.radissonhotelsamericas.com/en-us/terms-and-conditions.

4. PISTEET

a. Pisteiden ansaitseminen Radisson Rewards -ohjelmassa:

i. Ohjelmaan osallistuvissa hotelleissa: Radisson Rewards -jäsenet voivat ansaita pisteitä kutakin huoneelta laskutettavaa sekä pisteisiin oikeuttaviin ruokiin ja juomiin käytettyä Yhdysvaltain dollaria kohden, kun se lisätään laskuun ja maksetaan uloskirjautumisen yhteydessä. Pisteet ja etuehdotus riippuvat jäsenen tasosta ja jäsenen valitsemista eduista ennen yöpymisen varaamista. Yöpymistä koskevien valintojen toteuttamiseksi jäsenten on muutettava asetuksia jäsenen yksityisellä alueella ennen varauksen tekemistä.

 

Taso/Valinnat

Club Premium VIPValitse seuraavista ansaintaehdotuksista ja eduista:jopa 10 % alennusta Member Only Rate -jäsenhinnalla

8 pistettä jokaista käytettyä Yhdysvaltain dollaria kohden.

Esiasetettu valinta:

jopa 10 % alennusta Member Only Rate -jäsenhinnalla      
27 pistettä jokaista käytettyä Yhdysvaltain dollaria kohden.Esiasetettu valinta:

jopa 10 % alennusta Member Only Rate -jäsenhinnalla
36 pistettä jokaista käytettyä Yhdysvaltain dollaria kohden.


Aktivoi alennuksen lisäherkku:
jopa 20 % alennusta
9 pistettä jokaista käytettyä Yhdysvaltain dollaria kohden.


Aktivoi alennuksen lisäherkku:
jopa 20 % alennusta
12 pistettä jokaista käytettyä Yhdysvaltain dollaria kohden.


Ruoka ja juoma

Ansaitse pisteitä ruoasta ja juomasta hotellissa ruokailun yhteydessä ennen varausta asetetun ansaintaehdotuksen mukaisesti.
Pisteitä ansaitaan hotellissa yövyttäessä ja kun ravintolalasku lisätään hotellilaskuun, joka maksetaan kokonaisuudessaan uloskirjautumisen yhteydessä.
Pisteitä ei ansaita alkoholi- tai tupakkatuotteista.
Alennukset riippuvat tasosta ja ravintolasta, ja ne eritellään tarkemmin edut-osiossa.


Kokoukset ja tapahtumat


Jäsenet ansaitsevat 5 pistettä jokaista kokouksiin ja tapahtumiin käytettyä Yhdysvaltain dollaria kohden. Korkeintaan 250 000 pistettä tapahtumaa kohden.


Radisson Rewards for Bookers ja Planners -ohjelman varaajat ja suunnittelijat eivät voi muuttaa valitsemiaan ansainta-asetuksiaan henkilökohtaista yöpymistä koskien, vaan he saavat enintään 10 %:n alennuksen ja ansaitsevat 27 pistettä jokaista käytettyä Yhdysvaltain dollaria kohden Premium-jäsenenä ja 36 pistettä jokaista käytettyä Yhdysvaltain dollaria kohden VIP-jäsenenä. Muut edut on kuvattu ehtojen ”lisäedut” -osiossa. Alennus ei koske veroja, juomarahoja, alkoholijuomia, huonepalvelua tai huoneessa ruokailua, ateriapalveluja, juhlaillallisia, ryhmiä eikä juhlia osallistujamäärän ollessa kuusi henkilöä tai enemmän. Radisson Rewards -jäsennumero tulee antaa varauksen tai sisäänkirjautumisen yhteydessä. Pisteitä ei kerätä eikä tasoa kohden laskettavia ehdot täyttäviä öitä/yöpymisiä varten voida ansaita, jos hotelli lakkaa osallistumasta ohjelmaan sen jälkeen, kun varaus on tehty, mutta ennen ehdot täyttävää yöpymistä.
Pisteet katsotaan ansaituiksi, kun ehdot täyttävät yöpyminen on suoritettu loppuun, kaikki maksut on maksettu kokonaisuudessaan ja pisteet on lisätty tilillesi. Pisteet ovat lunastettavissa vasta, kun ehdot täyttävä yöpyminen on suoritettu loppuun, maksettu kokonaisuudessaan ja lisätty tilillesi. Vain yksi Radisson Rewards -jäsen voi ansaita pisteitä ehdot täyttävästä yöpymisestä, ja kyseisen jäsenen tulee näkyä varauksessa ja olla rekisteröitynyt vieras.
Pisteitä voidaan ansaita korkeintaan kolmesta saman varauksen yhteydessä varatusta huoneesta, mutta hyvitys useista huoneista tulee pyytää sisäänkirjautumisen yhteydessä tai sitä ennen, ja jäsenen tulee näkyä varauksessa vähintään yhdessä varatuista huoneista ja olla rekisteröitynyt vieras ehdot täyttävän yöpymisen ajan. Pisteitä ei voi ansaita mistään muista varauksista, jotka eivät sisällä kyseisen Radisson Rewards -jäsenen nimeä varauksessa ja joissa kyseinen jäsen ei ole rekisteröitynyt vieras. Vain huone, johon jäsen on kirjautunut vieraaksi ehdot täyttävän yöpymisen ajaksi, lasketaan Elite-tason jäsenyyttä kohti.

ii. Kumppaneiden kautta: Radisson Rewards -jäsenet voivat ansaita pisteitä kumppaneidemme kautta. Nämä mahdollisuudet saattavat vaihdella Radisson Rewards -jäsenen vakinaisesta asuinmaasta tai siitä riippuen, missä maksutapahtuma suoritetaan, eivät ole välttämättä kaikkien jäsenten saatavilla ja saattavat muuttua milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta, ja niihin sovelletaan näitä ohjelman ehtoja ja yksittäisen kumppanin määräämiä lisäehtoja. Kumppanit ovat itsenäisiä tahoja, emmekä me ole vastuussa kenenkään kumppanin tarjoamista tuotteista tai palveluista emmekä kenenkään kumppanin suorittamasta mainonnasta tai markkinointipyrkimyksistä. Vastuullasi on noudattaa kumppaneiden ehtoja sekä tietosuoja- ja toimintakäytäntöjä. Emme ole vastuussa kumppaneiden ehtojen, tietosuoja- ja toimintakäytäntöjen, tuotteiden tai palvelujen muutoksista tai keskeytyksistä emmekä hyväksy korvausvastuusta niistä. Kun näytät Radisson Rewards -jäsennumerosi jossain ohjelmaan osallistuvassa hotellissa, osoitat, että haluat ansaita pisteitä.

iii. Pisteiden ostaminen: Saatamme aika ajoin tarjota Radisson Rewards -jäsenille oman yksinomaisen harkintamme mukaan mahdollisuuden ostaa pisteitä. Tällä hetkellä jäsenillä on mahdollisuus ostaa pisteitä Points.com-sivuston kautta. Lisäehtoja voidaan soveltaa, ja ne löytyvät osoitteesta https://www.radissonhotels.com/fi-fi/rewards/ansaitse. Ostettuihin pisteisiin sovelletaan näitä ohjelman ehtoja. Kaikki muu pisteiden myynti, osto, vaihtokauppa, huutokauppa, lahjoitus, siirto tai luovutus näissä ehdoissa erityisesti sallittuja tapoja lukuun ottamatta on kiellettyä, eikä niitä kelpuuteta.

b. Pisteiden ansaitseminen Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelmassa: Pisteitä voivat ansaita matkatoimistot, matkanjärjestäjät, kokous- ja tapahtumavaraajat ja muut liike-elämän ammattilaiset, jotka varaavat huoneita jonkun toisen puolesta ja/tai suunnittelevat kokouksia ja konferensseja osallistuvissa hotelleissa.

i. Pisteiden ansaitseminen huonevarauksista: Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäjäsenet voivat ansaita 10 pistettä jokaista Yhdysvaltain dollaria kohden, jotka käytetään osallistuvien hotellien ehdot täyttäviin varauksiin varattaessa matkoja muille. Jos varaat yöpymisen ohjelmaan osallistuvassa, Radisson Hotel Groupiin kuuluvassa hotellissa Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa tai Aasian ja Tyynenmeren alueella, sinun on oltava Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelman jäsen ja syötettävä 16-numeroinen maailmanlaajuisen jakelujärjestelmän jäsennumerosi ansaitaksesi pisteitä tuosta varauksesta. Ehdot täyttävät varaukset voi tehdä suoraan Radisson-hotellien verkkosivustolla tai hotellitasolla. Lisäohjeita pisteiden varaamiseen ja ansaitsemiseen löytyy osoitteesta https://www.radissonhotels.com/en-us/rewards/business. Pisteet myönnetään vieraan yöpymisen aikana. Jonkun muun puolesta varattuja öitä tai yöpymisiä ei lasketa oman Elite-tasosi hyväksi. Radisson Rewards for Business Americas -ohjelman jäsenten, jotka haluavat ansaita pisteitä, on oltava varauskohteena olevaa hotellia tukevan ohjelman jäsen. Jos varaat yöpymisen ohjelmaan osallistuvassa, Radisson Americas Hotel Groupiin kuuluvassa hotellissa Yhdysvalloissa, Kanadassa, Latinalaisessa Amerikassa tai Karibialla, sinun on oltava Radisson Rewards Americas -ohjelman jäsen ja syötettävä Radisson Rewards Americas -ohjelman jäsennumerosi maailmanlaajuisessa jakelujärjestelmässä ansaitaksesi pisteitä tuosta varauksesta. Jonkun toisen puolesta varattuja tai kokoukseen tai tapahtumaan liittyviä öitä tai yöpymisiä ei lasketa oman Elite-tasosi hyväksi.

ii. Pisteiden ansaitseminen tapahtumavarauksista: Kokous- ja tapahtumavaraajajäsenet voivat ansaita viisi pistettä kutakin tapahtumavarauksiin käytettyä dollaria kohden (perustuen yhteislaskulla kokoustilan vuokrasta, ruoasta ja juomasta ja makuuhuoneista veloitettuun kokonaissummaan, joka on korkeintaan 250 000 pistettä tapahtumaa kohden ja 250 000 ryhmän huonevarausta kohden). Pisteitä ei voi ansaita tapahtumavarauksista, mikäli sellainen on kiellettyä jonkun sovellettavan lain, säännön tai säädöksen nojalla. Sinun on pyydettävä pisteiden ansaitsemista tapahtumavarauksista kokouksen, tapahtuman tai konferenssin varaamisen yhteydessä liittämällä ohjelmaan osallistuvan hotellin kanssa tehtävään sopimukseen nimesi ja Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelman jäsennumerosi. Tapahtumavaraukset tulee kerätä yhdelle yhteislaskulle, jotta ne oikeuttaisivat pisteisiin. Vain yksi Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelman jäsen voi ansaita pisteitä tapahtumavarauksista. Sinun ei tarvitse osallistua kokoukseen tai tapahtumaan ollaksesi oikeutettu ansaitsemaan pisteitä tapahtumavarauksista. Ohjelmaan osallistuvat hotellit eivät ehkä tarjoa suoraan kaikkia palveluja ja mukavuuksia, ja ne ja muut veloitukset, mukaan lukien veloitukset peruutuksesta, poistumasta ja muut maksut, eivät ehkä ole pisteisiin oikeuttavia tapahtumavarauksia. Kokoukseen tai tapahtumaan liittyviä öitä tai yöpymisiä ei lasketa oman Elite-tasosi hyväksi.

Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelmaan voivat hakea yksittäiset henkilöt, jotka ovat ymmärtäneet ja hyväksyneet ohjelman ehdot ja jotka (i) ovat saaneet kutsun Radisson Rewardsilta sen yksinomaisen harkinnan mukaan; (ii) sijaitsevat ehdot täyttävissä maissa sen mukaan kuin yksinomaisen harkintamme mukaan määritetään; (iii) ovat täysikäisiä asuinpaikassaan; (iv) ovat vastuussa hotellihuoneiden varauksesta työnantajiensa tai organisaationsa puolesta; (v) ovat sellaisen organisaation työntekijöitä, jonka Radisson Rewards on hyväksynyt yksinomaisen harkinnan mukaan; ja (vi) jotka eivät ole ammattimaisia matkatoimistoja ja jotka varaavat työnantajansa ja/tai organisaationsa ulkopuolisille yksilöille. Yksittäinen henkilö ei voi ansaita pisteitä muille kuin itselleen.
Sinun on ilmoitettava työnantajallesi Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelmaan osallistumisesta ja saatava tältä siihen lupa. Osallistumalla Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelmaan vahvistat ja todistat, että:

a. olet ilmoittanut osallistumisesta työnantajallesi (ja kaikille matkustajille, joille varaat hotellihuoneita) ja että nämä lukevat ja ymmärtävät tietosuojakäytäntömme ja ymmärtävät ja suostuvat siihen, että seurauksena Radisson Rewards for Bookers and Planners -jäsenyydestä saatat luovuttaa heidän henkilötietojaan ja saada Radisson Rewards for Bookers and Planners -etuja,

b. noudatat kaikkia sopimusehtoja, mukaan lukien työnantajasi ja asiakkaidesi matkustus-, lahjoitus- ja kannustinkäytännöt;

c. noudatat kaikkia sovellettavia lakeja;

d. todistat kirjallisesti meidän sitä vaatiessa, että olet ilmoittanut osallistumisesta asianmukaisesti ja saanut siihen asianmukaisen hyväksynnän;

e. et ole Yhdysvaltain ulkopuolisen valtion työntekijä (mukaan lukien Yhdysvaltain ulkopuolinen valtion omistama yritys, mikään Yhdysvaltain ulkopuolinen valtion ministeriö, virasto tai muu elin, jolla on valtioon liittyviä päätöksenteko-, oikeudellisia, sääntely- tai hallinnollisia tehtäviä); ja

f. ilmoitat meille välittömästi kaikista muutoksista ja päivityksistä työnantajasi tai tietojesi osalta ja varmistat, että ilmoitat osallistumisestasi uudelle työnantajalle ja saat tältä luvan osallistumiselle ja että täytät edellä luetellut vaatimukset.

iv. Julkistaminen ja suostumus: Sinun vastuullasi on ilmoittaa työnantajallesi, toimeksiantajallesi ja/tai asiakkaallesi, että ansaitset pisteitä ja muita Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelman kautta tapahtumaostoista saatavia kannusteita, ja sinun tulee noudattaa kaikkia sovellettavia lahja- ja kannustekäytäntöjä.

c. Pisteiden lunastaminen:

i. Yleistä: Radisson Rewards- ja Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelman jäsenet voivat lunastaa pisteitä ohjelmaan osallistuvissa hotelleissa tai kumppaneidemme kautta. Pisteitä voidaan lunastaa kyseessä olevan Radisson Rewards- tai Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelman jäsenen hyväksi tai antaa lahjana jollekulle toiselle henkilölle. Jäsenet voivat varata palkintoyön lahjana ystävälleen tai perheelleen, mutta he eivät voi myydä sitä voittoa vastaan. Lukuun ottamatta näissä ohjelman ehdoissa nimenomaisesti sallittuja pisteiden siirtoja tai Radissonilta saatua kirjallista suostumusta pisteitä ei saa muuten myydä, vaihtaa, välittää, siirtää, ostaa, huutokaupata tai antaa pois. Lunastusvaihtoehdot saattavat muuttua ajoittain ilman etukäteisilmoitusta ja oman yksinomaisen harkintamme mukaan.
Pisteitä lunastaessasi sinun on vahvistettava Radisson Rewards- tai Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelman tilitietosi. Vastaava määrä pisteitä vähennetään tililtäsi sillä hetkellä, kun tapahtuma aloitetaan, ja kyseisellä hetkellä tililläsi on oltava riittävä määrä pisteitä kyseistä tapahtumaa varten. Kahden tai useamman tilin pisteitä ei voida yhdistää lunastusta varten. Lunastetut tapahtumat voidaan hyväksyä tai peruuttaa Radissonin yksinomaisen harkinnan mukaan.

ii. Ohjelmaan osallistuvissa hotelleissa:

a. Ilmaiset palkintoyöt: Radisson Rewards- tai Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelman jäsenet voivat lunastaa pisteillä ilmaisia palkintoöitä ohjelmaan osallistuvissa hotelleissa saatavuudesta riippuen. Ilmaisten palkintoöiden varaukset on tehtävä etukäteen, ja ne tulee tehdä Radisson Hotels -verkkosivuston tai Radisson Hotels -mobiilisovelluksen kautta. Ilmaisia palkintoöitä ei voi yhdistää muiden lahjakorttien, alennusten, pakettien tai kampanjatarjousten kanssa, eikä niistä anneta välityspalkkioita, mukaan lukien rajoituksetta matkatoimistojen välityspalkkiot, ellei näin ilmoiteta erillisenä kampanjana. Ilmaiset palkintoyöt koskevat normaaleja huoneita, joissa yöpyy niille määritelty normaali henkilömäärä. Muita huoneessa yöpyviä henkilöitä koskevat ohjelmaan osallistuvien hotellien ylimääräisiä henkilöitä koskevat vakiomaksut. Epäselvyyksien välttämiseksi silloinkin, kun jäsen tekee varauksen kolmelle henkilölle lunastaessaan ilmaisen palkintoyön standard-huoneessa, jäsenen on silti maksettava ylimääräisen henkilön kulut. Ilmaisiin palkintoöihin sovelletaan kunkin ohjelmaan osallistuvan hotellin peruutus-, takuu- ja ennakkomaksukäytäntöjä. Yhtä ilmaisen palkintoyön varauksen yötä vastaavat pisteet vähennetään tililtäsi, mikäli varaustasi ei ole peruttu ohjelmaan osallistuvan hotellin peruutuskäytäntöjen mukaisesti. Kaikki muut ilmaisiin palkintoöihin liittyvät oheismaksut ovat jäsenen yksinomaisella vastuulla.

Mikäli hotelli lakkaa osallistumasta ohjelmaan sen jälkeen, kun ilmaisen palkintoyön varaus on tehty, mutta ennen varsinaista yöpymistä, Radisson pyrkii mahdollisuuksien mukaan siihen, että varattu ilmainen palkintoyö voidaan lunastaa kyseisessä hotellissa. Se ei kuitenkaan pysty takaamaan eikä takaa, että tällaiset ilmaisten palkintoöiden varaukset voidaan lunastaa. Tämän lisäksi ilmaisia palkintoöitä ei Radissonin harkinnasta riippuen voida välttämättä varata sellaisissa hotelleissa, joiden tiedetään poistuvan Radisson-järjestelmästä tai muutoin lakkaavan kuulumasta Radisson-järjestelmän hotelleihin riippumatta ajasta, joka on jäljellä ennen kyseisen hotellin varsinaista poistumista järjestelmästä.

b. Maksa pisteillä: Jäsenet voivat lunastaa pisteensä hotellissa yöpymisen aikana kuluttamiinsa palveluihin tai itse yöpymiseen uloskirjautumisen yhteydessä maksamalla vähintään 10 pistettä.

v. Kumppaneiden kautta: Radisson Rewards -jäsenet voivat lunastaa pisteitä kumppaneidemme kautta. Kunkin kumppanin lunastusmahdollisuudet ja -vaatimukset vaihtelevat, ne eivät ole saatavilla, mikäli laki ne kieltää, ne voivat muuttua milloin tahansa, ja niihin sovelletaan näitä ohjelman ehtoja sekä yksittäisen kumppanin vaatimusten mukaisia lisäehtoja. Kumppanit ovat itsenäisiä tahoja, eikä Radisson Rewards ole vastuussa kenenkään kumppanin tarjoamista tuotteista tai palveluista emmekä kenenkään kumppanin suorittamasta mainonnasta tai markkinointipyrkimyksistä. Olet vastuussa kumppaneiden ehtoihin sekä tietosuoja- ja käyttökäytäntöihin tutustumisesta ja niiden noudattamisesta. Emme ole vastuussa (mukaan lukien korvausvastuu) kumppaneiden ehtojen, tietosuoja- ja käyttökäytäntöjen, tuotteiden tai palveluiden ehdoista, muutoksista tai keskeytyksistä.

vi. Pisteiden lahjoittaminen: Radisson Rewards -ohjelman jäsenet voivat lahjoittaa pisteitä tietyille voittoa tavoittelemattomille järjestöille, jotka määritämme ajoittain oman yksinomaisen harkintamme mukaisesti. Kaikki muut pisteiden lahjoitukset, siirrot tai luovuttamiset ovat kiellettyjä, eikä tällaisia siirtoja kelpuuteta. Lahjoitetut pisteet eivät ole vähennyskelpoisia verotuksessa.

d. Pisteiden siirtäminen maailmanlaajuisen pisteiden siirron (Global Points Transfer) kautta: Radisson Rewards- ja Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelman jäsenet voivat siirtää pisteitä Radisson Rewards Americas -ohjelmaan, Radisson Hotel Group Americas -yhtymän kanta-asiakasohjelmaan, joka tukee jäseniä, jotka ansaitsevat ja lunastavat pisteitä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla. Jäsenillä on oltava tili sekä Radisson Rewards- and Radisson Rewards Americas -ohjelmassa samalla nimellä ja sähköpostiosoitteella käyttääkseen maailmanlaajuista pisteidensiirtomenettelyä. Kaikkia maailmanlaajuisen pisteiden siirron ehtoja sovelletaan. Saat lisätietoja ja voit tarkastella ehtoja osoitteessa radissonhotels.com/globalpointstransfer. Radisson Rewards varaa oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaan jäävätä kenen tahansa jäsenen osallistumisen siirtotoimintoon, tehdä muutoksia ohjelmiin ohjelman ehtojen mukaisesti ja muuttaa tai keskeyttää siirtotoiminto kokonaan tai osittain, mukaan lukien rajoituksetta hinnat, pistelisäykset sekä Points.comin käyttö ostettujen pisteiden käsittelyyn, ilman ennakkoilmoitusta.

e. Pisteiden siirto: Radisson Rewards -jäsenet voivat siirtää pisteitä ohjelman sisällä enintään viidelle jäsenelle kuukaudessa. Jäsenet, joille on siirretty pisteitä, eivät voi saada pisteitä useammalta kuin viideltä tililtä kuukaudessa. Enimmäispistemäärä, jonka jäsen voi saada tililleen pistesiirrolla kuukaudessa, on 100 000 pistettä. Pistesiirron suorittaminen tai vastaanottaminen edellyttää, että jäsen on ollut Radisson Rewards -jäsen yli 30 päivää.

f. Sekalaista:

i. Verkkotili: Rekisteröidyttyäsi Radisson Rewards- ja/tai Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelmaan sinun on aktivoitava verkkotilisi. Radisson tekee parhaansa hyvittääkseen pisteet tilillesi täsmällisesti. Sinun vastuullasi on varmistaa, että pisteet hyvitetään oikein Radisson Rewards- tai Radisson Rewards for Bookers and Planners -tilillesi. Vaatimukset hyvittämättömistä tai virheellisesti hyvitetyistä pisteistä on esitettävä Radissonille kuuden (6) kuukauden kuluessa kyseisten pisteiden väitetystä ansaitsemisesta.

ii. Siirrot: E: Lukuun ottamatta sitä, mikä on näissä ohjelman ehdoissa nimenomaisesti sallittu, tai Radissonin kirjallisella suostumuksella Radisson Rewards- tai Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelman jäsenyyttä, pisteitä, ilmaisia palkintoöitä, Elite-tasoa tai muita ohjelman etuja ei saa myydä, vaihtaa, välittää, siirtää, ostaa, huutokaupata tai antaa pois, mukaan lukien rajoituksetta osana perhesuhteisiin liittyvää asiaa, avioeroa, perintöä tai muuten lain perusteella. Jäsenet voivat varata palkintoyön lahjana ystävälleen tai perheelleen, mutta he eivät voi myydä sitä voittoa vastaan.

1. Siirrot kuolemantapauksissa: Voimme siirtää yksinomaisen harkintamme mukaan kuolleelle Radisson Rewards- tai Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelman jäsenelle kuuluneet pisteet kuolleen jäsenen edunsaajan/-saajien tilille. Kuolleen jäsenen Radisson Rewards- tai Radisson Rewards for Business -jäsenyyden on oltava ollut nuhteeton kuoleman hetkellä. Siirtopyyntöön tulee sisällyttää kuoleman todistavaa dokumentaatiota, esim. kuolintodistus, sekä todistus valtuuksista tehdä siirtopyyntö, kuten oikeuden asiakirjoja tai kuolleen henkilön testamentti. Pyynnöt on esitettävä yhden (1) vuoden kuluessa kuolinpäivästä, muuten kuolleen jäsenen tili suljetaan, ja kaikki pisteet julistetaan menetetyiksi./p>

iii. Ei rahallista arvoa: Pisteillä ei ole rahallista arvoa eivätkä ne ole jäsenen omaisuutta, ellei laissa toisin määrätä. Pisteiden kertyminen ei anna jäsenille mitään saavutettuja oikeuksia suhteessa mihinkään ohjelman palkintoon. Radisson Rewards- tai Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelman jäsenenä ainoa saavuttamasi oikeus pisteiden yhteydessä on mahdollisuus luovuttaa ne lunastettaviksi näiden ohjelman ehtojen mukaisesti.

g. Edut: Radisson Rewards -jäsenedut saattavat vaihdella osallistuvasta hotellista, hotelliketjusta ja saatavuudesta riippuen. Niitä voidaan myös muuttaa milloin tahansa. Tietyt jäsenedut ovat saatavilla vain, kun jäsen on ehdot täyttävän yöpymisen rekisteröitynyt vieras. Kaikkia Radisson Rewards -ehtoja sovelletaan. Kampanja ei ole voimassa, jos se on lailla kielletty. Radisson Rewards -jäsenet saavat paikallisesti mukautettuja hotellissa tarjottavia jäsenetuja Radisson Hotel Group -hotelleissa Kiinassa.

i. Member Only Rate: Jopa 10 %:n alennus koskee kaikkia Radisson Rewards -jäseniä, ja se koskee vain Radisson Hotel Groupin tuotemerkin verkkosivustolla, mobiilisivustolla, mobiilisovelluksessa, hotellivarauksissa ja palvelukeskuksessa tehtyjä suoria varauksia.

ii. Alennukset ruoasta ja juomista:Alennuksia ruoista ja juomista sovelletaan osallistuvissa ravintoloissa. Alennus ei koske veroja, juomarahoja, alkoholijuomia, huonepalvelua tai huoneessa ruokailua, ateriapalveluja, juhlaillallisia, ryhmiä eikä juhlia osallistujamäärän ollessa kuusi henkilöä tai enemmän. Jäsenen on esitettävä Radisson Rewards -jäsennumeronsa ja todiste Elite-jäsenyydestä. Lisäksi alennusta on pyydettävä ennen illalliskokemusta tai sen aikana. Alennus ei käy hotellin vastaanotossa. Alennusta ei voi yhdistää muihin tarjouksiin tai kampanjoihin. Ota yhteyttä suoraan hotelliin tietääksesi, osallistuuko hotellin ravintola kampanjaan.

iii. Priority-väylä: Oma linja koskee kaikkia Radisson Rewards -jäseniä ja vieraita, jotka ovat ovat kirjautuneet sisään verkossa. Riippuu saatavuudesta ja lukumäärästä

iv. Ilmainen huoneluokan korotus: Ilmainen huoneluokan korotus on saatavilla vain, kun Elite-jäsen on rekisteröitynyt vieras. Yksi ilmainen huoneluokan korotus voidaan tarjota yhtä Elite-jäsentä ja ehdot täyttävää yöpymistä kohden. Huoneluokan korotukset ovat osallistuvan hotellin määriteltävissä sisäänkirjautumishetkellä saatavuuden mukaan. Huoneluokan korotukset vaihtelevat kohteen ja huoneluokan mukaan, ja niitä voivat olla huoneet tietyssä paikassa, tietyllä näköalalla tai hiljattain uusitut huoneet. Premium-jäsenet ovat oikeutettuja huoneeseen seuraavaksi parhaassa kategoriassa. VIP-jäsenet ovat oikeutettuja parhaaseen saatavilla olevaan huoneeseen.

v. Aikaisempi sisäänkirjautuminen ja myöhempi uloskirjautuminen: Aikaisempi sisäänkirjautuminen ja myöhempi uloskirjautuminen ovat saatavilla saatavuuden mukaan ja vain, kun Elite-jäsen on rekisteröitynyt vieras. Aikaisempi sisäänkirjautuminen ja myöhempi uloskirjautuminen tarkoittavat kaksi tuntia ennen tai jälkeen hotellin virallisia sisään- ja uloskirjautumisaikoja. Hotellit saattavat vaatia luottokortin numeron varauksen yhteydessä.

vi. Alennuksen lisäherkku (20 %:n alennus): : Jäsen voi saada jopa 20 %:n alennuksen, kun tämä valinta on otettu tilillä käyttöön. Alennus koskee vain Radisson Hotel Groupin suorilla kanavilla suoraan tehtyjä varauksia. Mukaan lukien: Brändisivusto, Radisson Hotel -sovellus, Radisson Hotel Group -palvelukeskus ja suoraan Radisson Hotels -hotelleissa

vii. Suosikkihotellini:

a. Priority-lista: Priority-lista takaa, että peruutustapauksessa jäseneen otetaan ensimmäisenä yhteyttä varauksen tekemiseksi. Otathan yhteyttä hotelliin, jos se on täynnä, jotta pääset Priority-listalle. Priority-lista ei takaa varauksen saatavuutta, ja se riippuu saatavuudesta. Priority-lista on käytettävissä vain, kun jäsen on valinnut hotellin tilillään ”suosikkihotelliksi”. Priority-lista on saatavilla vain Elite-jäsenille ja vain Elite-jäsenen henkilökohtaista, tietyn hintaista huonetta koskien, ja siihen sovelletaan hotellin takuu- ja peruutuskäytäntöjä. Kun jäsen rekisteröityy Priority-listalle, varausta ei voi maksaa pisteillä.

b. Suosikkihuone: Huoneet jaetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä. Käytettävissä vain, kun jäsen on valinnut hotellin tilillään ”suosikkihotelliksi”. Riippuu saatavuudesta.

c. Matkatavarasäilytys: Käytettävissä vain, kun jäsen on valinnut hotellin tilillään ”suosikkihotelliksi”. Etu on käytettävissä vain välittömästi ehdot täyttävän yöpymisen jälkeen ja kun jäsen on varannut samaan hotelliin tulevan yöpymisen, jonka päivämäärä on 20 päivän kuluessa uloskirjautumisesta. Jäsentä kohden sallitaan enintään kaksi matkalaukkua. Tavarat sijoitetaan säilytykseen sillä ehdolla, että pääsy sallitaan vain rekisteröityneelle vieraalle.
Aseita, huumeita, lääkkeitä ja pilaantuvia tavaroita ei ole sallittua säilyttää. Myöskään arvoesineiden säilytystä ei suositella. Niitä ovat esimerkiksi raha, korut ja henkilökohtaiset ​​tai juridiset asiakirjat. Jos tuleva varaus peruuntuu jostain syystä (mukaan lukien ylivoimainen este), jäsenen tulee ottaa yhteyttä hotelliin ennakoivasti ja sopia tavaroiden toimituksesta sopivaan osoitteeseen. Jäsen maksaa toimituskulut. Jos jäsen ei ole 30 päivän kuluttua peruutuksesta ottanut yhteyttä hotelliin tai molemmat osapuolet eivät ole sopineet asiasta, hotelli hävittää tavarat.
Hotelli vastaa säilytettävien tavaroiden turvallisuudesta, ja hotelli vastaa hotellin virheestä tai laiminlyönnistä aiheutuvista menetyksistä enintään 3 580 euroon asti tai paikallisen lain määrittämän vastuun mukaan. Jäsenten on todistettava puuttuvien esineiden arvo ja osoitettava, että heidän vakuutuksensa ei korvaa kyseistä vahinkoa.

viii. Ilmainen aamiainen kahdelle: Saatavilla vain, kun VIP-jäsen on rekisteröitynyt vieras. Aasian ja Tyynenmeren alueella buffet-aamiainen on saatavilla 2 hengelle, joista toinen on rekisteröitynyt VIP-jäsen, jokaista ehdot täyttävän yöpymisen yötä kohden. Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa on saatavilla korkeintaan kaksi aamiaista jokaista ehdot täyttävän yöpymisen yötä kohden.

ix. Pääsy eksklusiivisiin tiloihin: Hotellin saatavuudesta riippuen.

x. Palvelukeskus: Ympärivuorokautinen Premium-palvelukeskus ja ympärivuorokautinen VIP-palvelukeskus: käytettävissä viikon jokaisena päivän ympäri vuorokauden englannin kielellä. Palvelu on saatavilla muilla kielillä eri aikataulun mukaan tai verkossa.

xi. Kupongit: Lahjakortteja tarjotaan Radissonin harkinnan mukaan sen vieraan käyttöön, jolle ne on myönnetty. Varaus ja viimeinen käyttöpäivä on ilmoitettu vastaavassa kupongissa, jonka voimassaoloaikaa ei voida pidentää. Kupongin käyttösäännöt määritellään kuponkikohtaisesti, eikä niitä voi muuttaa.
Lahjakortteja ei voi yhdistää muihin kampanjoihin, ellei kupongissa ole niin erikseen mainittu.
Lahjakortteja ei voi peruuttaa tai palauttaa, ellei kupongin erityisehdoissa toisin mainita Radisson Rewardsin vakioehtojen ollessa voimassa.
Lahjakortteja ei saa myydä, vaihtaa, vaihtokaupata, välittää, siirtää, ostaa, huutokaupata tai antaa pois.

xii. Kerro ystävälle: Kutsuja on Radisson Rewards -jäsen, joka kutsuu ystävän liittymään ohjelmaan.
Kutsuttava on uusi Radisson Rewards -jäsen, joka on liittynyt ohjelmaan joltakin nykyiseltä Radisson Rewards -jäseneltä saamansa liittymislinkin kautta.
Jäsenen täytyy olla kirjautuneena sisään ja tunnistettu Radisson Rewards -ohjelman jäseneksi, jotta hän voi kutsua ystävän liittymään ohjelmaan.
Jäsen voi kertoa ystävälle ohjelmasta ainoastaan jäsentilillään olevan linkin kautta. Mikään toinen kutsumistapa ei oikeuta bonuspisteiden saamiseen. Jos henkilö, joka kutsuttiin liittymään ohjelmaan, rekisteröityy Radisson Rewards -ohjelmaan yleisen rekisteröitymislomakkeen kautta, bonuspisteitä ei anneta kutsujalle eikä kutsuttavalle.
Sekä kutsuja että kutsuttava ansaitsevat 1 000 pistettä. Pisteiden ansaitsemiseksi kutsuttavan on täytynyt tehdä seuraavat asiat:

a. Rekisteröityä yksinomaan kutsujalta saamansa linkin kautta.

b. Varata ehdot täyttävä yöpyminen jonkin Radisson Hotel Groupin suoran kanavan kautta (verkkosivusto, sovellus, palvelukeskus tai hotelli) 365 päivän sisällä liittymislinkin kautta rekisteröitymisestä. Bonuspisteet lahjoitetaan sen jälkeen, kun kutsuttava on ensimmäisen kerran yöpynyt jossakin hotellissa Radisson Rewards -jäsenenä.

c. Varata ehdot täyttävä yöpyminen käyttäen varauksen tekemiseen Radisson Rewards -numeroaan.

d. Kirjautua ulos hotellista.
Pisteet lahjoitetaan kutsujan ja kutsuttavan tileille 5-7 arkipäivän kuluttua uloskirjautumisesta.
Radisson Rewards -jäsen voi ansaita Kerro ystävälle -kampanjan puitteissa enintään 50 000 bonuspistettä kalenterivuotta kohti. Kun 50 000 bonuspistettä tulevat täyteen, jäsenet voivat edelleen kutsua ystäviä liittymään ohjelmaan, mutta he eivät ansaitse siitä pisteitä.
Vaikka kutsuja olisi saavuttanut 50 000 bonuspisteen ylärajan Kerro ystävälle -kampanjan puitteissa, hänen sen jälkeen kutsumansa henkilöt ansaitsevat silti 1 000 pistettä ensimmäisen ehdot täyttävän yöpymisensä jälkeen.

5. YLEISTÄ

a. Tietosuojakäytäntö: Radisson Rewards -ohjelmaan osallistumista säätelee Radissonin asiakkaiden tietosuojalausunto, joka on saatavilla osoitteessa www.radissonhotels.com/en-us/privacy (yhdessä ”tietosuojakäytännöt”) sekä sivustomme käyttösopimus, joka esitellään osoitteessa www.radissonhotels.com/en-us/site-usage. Lisätietoja Radissonin henkilötietojesi käsittelystä, mukaan lukien niihin mahdollisesti liittyvät oikeuksista, voit lukea seuraavasta linkistä: https://www.radissonhotels.com/fi-fi/tietosuoja.

b. Sovellettavan lain nojalla: Radisson Rewards- tai Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelman jäsenyyteen ja siihen osallistumiseen sekä pisteiden keräämiseen ja lunastamiseen sovelletaan lakeja, sääntöjä ja säädöksiä tai työnantajan tai asiakkaan käytäntöjä tai vaatimuksia, ja ne saattavat olla mitättömiä tai rajattuja edellä mainittujen niin määrätessä. Lisäksi sinulla voi olla asuinmaasi lain nojalla joitakin lakiperusteisia oikeuksia, joita nämä ohjelman ehdot eivät voi rajoittaa. Mikään näissä ohjelman ehdoissa ei rajoita tällaisia lakiperusteisia oikeuksia.

c. Valuutan muuntaminen Yhdysvaltain dollareiksi: Kaikki muilla kuin Yhdysvaltain dollareilla maksetut summat muunnetaan Yhdysvaltain dollareiksi Radissonin yksinomaisen harkinnan mukaan määrittämällä kurssilla.

d. Takuisiin liittyvä vastuuvapausilmoitus ja korvausvastuun rajoitus:

RADISSON TARJOAA RADISSON REWARDS- JA RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS -OHJELMAN, NÄMÄ OHJELMAN EHDOT SEKÄ KAIKKI MUUT NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT JA TUOTTEET SELLAISINAAN JA NIMENOMAISESTI KIISTÄÄ SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA KAIKENLAISET, ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN ESIMERKIKSI TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, SUUNNITTELUSTA, PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ, KYKENEVYYDESTÄ, RIITTÄVYYDESTÄ, SOPIVUUDESTA, KAPASITEETISTA, TÄYDELLISYYDESTÄ TAI SAATAVUUDESTA. RAJOITTAMATTA EDELLÄ MAINITTUA RADISSON EI ESITÄ, TAKAA TAI VAKUUTA, ETTÄ RADISSON REWARDS TAI RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS -OHJELMAT TAI NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT JA TUOTTEET OVAT KESKEYTYMÄTTÖMIÄ, ETTÄ NIISSÄ EI OLE LAIMINLYÖNTEJÄ TAI VIRHEITÄ TAI ETTÄ PUUTTEET KORJATAAN TAI MUUTOKSET TOTEUTETAAN.
HYVÄKSYT JA SUOSTUT SIIHEN, ETTÄ MISSÄÄN OLOSUHTEISSA, MUKAAN LUKIEN ESIMERKIKSI TUOTTAMUS, RADISSONILLA, SEN OMISTAJILLA, OSAKKUUSYHTIÖILLÄ, TYTÄRYHTIÖILLÄ SEKÄ NIIDEN TOIMIHENKILÖILLÄ, JOHTAJILLA, TYÖNTEKIJÖILLÄ, EDUSTAJILLA JA ASIAMIEHILLÄ EI OLE MINKÄÄNLAISTA KORVAUS- TAI MUUTA VASTUUTA, EIKÄ HEITÄ TAI NIITÄ SAATETA EDESVASTUUSEEN MILLÄÄN TAVOIN MINKÄÄNLAISISTA VAMMOISTA, MENETYKSISTÄ TAI VAURIOISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA SUORAT, VÄLILLISET, EPÄSUORAT, RANKAISEVAT, VAROITTAVAT TAI OHEISVAHINGOT HENKILÖILLE, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA HENKILÖVAHINGOT, KUOLEMA TAI OMAISUUSVAHINGOT, JOTKA JOHTUVAT RADISSON REWARDS- TAI RADISSON REWARDS FOR BOOKERS AND PLANNERS -OHJELMAN JÄSENYYDESTÄ TAI OHJELMAAN OSALLISTUMISESTA SEN AIKANA TAI OSITTAIN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, VAIKKA MEITÄ OLISIKIN VAROITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.
Mikään näissä ohjelman ehdoissa ei sulje pois tai rajoita Radissonin korvausvastuuta mistään asiasta, jonka suhteen Radissonin olisi lainvastaista sulkea pois korvausvastuunsa tai rajoittaa sitä. Näihin voi kuulua (rajoituksetta, riippuen asuinmaastasi) kuolema tai henkilövahinko, joka aiheutuu Radissonin tuottamuksesta ja petoksesta tai petollisesta harhaanjohtamisesta.

e. Vapautus vastuusta: Suostut vapauttamaan Radissonin, ohjelmaan osallistuvat hotellit ja kumppanimme sekä kaikki niiden emoyhtiöt, tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt sekä niiden vastaavat johtajat, toimihenkilöt, työntekijät ja asiamiehet vastuusta ja olemaan saattamatta edellä mainittuja edesvastuuseen liittyen kaikkiin korvausvastuisiin, kuluihin, vahingonkorvauksiin ja maksuihin (mukaan lukien asianajopalkkiot), jotka syntyvät Radisson Rewards- tai Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelman jäsenyyteesi liittyvistä vaateista.

f. Ohjelman muutokset tai lopettaminen: Sovellettavan lain sallimissa rajoissa pidätämme oikeuden milloin tahansa, oman yksinomaisen harkintamme mukaan, ilmoittaen tai ilmoittamatta etukäteen ja ilman mitään lisäkorvausvastuuta tai -velvoitetta (vaikka muutokset saattavat vaikuttaa jo kertyneiden pisteiden arvoon) (i) tehdä lisäyksiä Radisson Rewards- tai Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelmaan, muokata tai muuttaa tai sitä taikka poistaa siitä, keskeyttää tai lopettaa (”muutos”) sen kokonaisuudessaan tai osittain, mukaan lukien esimerkiksi kaikki säännöt, menettelyt, ehdot, edut, palkinnot, palkintotasot, ohjelmaan osallistuvat hotellit, kumppaniosakkuudet ja mahdollisuudet, ansaitsemisehdot, lunastamissäännöt tai palkintojen saatavuus, (ii) muuttaa näitä ohjelman ehtoja kokonaisuudessaan tai osittain, (iii) muuttaa mitä tahansa Radisson Rewards- tai Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelman tarjouksia, (iv) muuttaa pisteiden lunastamismahdollisuutta kokonaan tai osittain, (v) muuttaa pisteiden lunastamismenettelyjä, mukaan lukien lunastukseen vaadittu pistemäärä, (vi) muuttaa mahdollisuutta kerryttää pisteitä, mukaan lukien esimerkiksi määräaikojen asettaminen ja muutokset pisteiden arvoon kokonaisuudessaan tai osittain tai (vii) luovuttaa Radisson Rewards tai Radisson Rewards for Bookers and Planners kokonaisuudessaan tai osittain jollekin siihen liittyvälle tai liittymättömälle taholle. Tässä esitettyjen velvoitteiden täyttäminen on luovuttamishetkestä eteenpäin yksinomaan ja suoraan kyseisen tahon vastuulla. Mikäli Radisson Rewards tai Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelma lopetetaan, kaikki lopettamispäivään mennessä lunastamattomat pisteet julistetaan menetetyiksi ilman korvausta tai muita lisävelvoitetta tai -korvausvastuuta, eikä pisteiden lunastuspyyntöjä kelpuuteta sen jälkeen. Kerätessäsi pisteitä tai muuten osallistuessasi ohjelmaan et voi luottaa Radisson Rewards- tai Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelman tai minkään ansaitsemisen, lunastamisen tai muiden Radisson Rewards- tai Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelman yhteydessä tehtyjen tarjousten jatkuvaan saatavuuteen. Kaikki tarjoukset ovat voimassa niin kauan kuin toimitus on mahdollista, niitä koskevat kaikki sovellettavat peruutuskäytännöt, ja niitä saatetaan muuttaa ja/tai ne saatetaan peruuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ohjelman tilitiedot ovat meille omistusoikeudellisesti kuuluvaa tietoa, ja jäsenet voivat tarkastella ja käsitellä näitä tietoja vain saadakseen omaan tiliinsä liittyviä tietoja. Pidätämme oikeuden tarkastaa tai tutkia ohjelman tilejä ja tietoja milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta ohjelman ehtojen noudattamisen varmistamiseksi. Tarkastusten tai tutkimusten aikana tietoja saatetaan jakaa kyseisissä tarkastuksissa tai tutkimuksissa avustavien osapuolten kanssa.

g. Sovellettava lainsäädäntö ja lain tulkinta: Radisson Rewards -ohjelman puitteissa jättämäsi jäsenhakemuksesi ja pisteiden ansaitsemis- ja lunastusvaatimukset ovat riippuvaisia meidän yksinomaisen harkintamme mukaisesta varmennuksesta ja hyväksynnästä, ja kyseiset toimet katsotaan tehdyiksi, suoritetuiksi, toimeenpannuiksi ja toteutetuiksi Belgiassa. Kaikki vaateet tai riita-asiat, jotka johtuvat Radisson Rewards -ohjelmasta, jäsenyydestä tai näistä ohjelman ehdoista, liittyvät niihin tai koskevat niitä muulla tavoin, käsitellään ja tulkitaan Belgian lakien mukaisesti niiden lainvalintasääntöjä tai lakiristiriitoja huomioimatta. Kaikki ohjelman ehtojen tulkinta tapahtuu Radissonin yksinomaisen harkinnan nojalla. Ohjelman ehtojen englanninkielinen versio on etusijalla. Mikään näissä ehdoissa ei kuitenkaan vaikuta oikeuksiisi nojautua asuinmaasi lain velvoittaviin määräyksiin.

h. Riitojenratkaisu: Kaikki näistä ehdoista ja johtuvat tai niihin liittyvät oikeustoimet käsitellään yksinomaan Belgian Brysselin tuomioistuimissa. Edellä esitetyn estämättä, jos asuinmaasi suo sinulle oikeuden tehdä niin, voit myös aloittaa oikeusprosessin näiden ohjelman ehtojen suhteen asuinmaasi tuomioistuimissa. Jos asut Euroopan unionissa ja haluat lisätietoja verkkovälitteisestä riidanratkaisusta, seuraa tätä linkkiä Euroopan komission verkkosivustolle: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tämä linkki tarjotaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 524/2013 vaatimalla tavalla vain tiedotustarkoituksiin. Radisson ei ole velvollinen osallistumaan verkkovälitteiseen riidanratkaisuun.

i. Jury-oikeudenkäynti: Sovellettavan lain sallimissa rajoissa osapuolet luopuvat peruuttamattomasti oikeudesta, joka niillä voi olla valamiesoikeudenkäyntiin.

j. Vanhentumisaika: Kaikkia oikeuksia tuoda ohjelmaan, ohjelman ehtoihin, palkintoihin, lunastuksiin tai osapuolten suhteeseen liittyvä vaade tai kanne tuomioistuimeen on käytettävä sovellettavan lain määräämässä määräajassa siitä, kun toimi, tapahtuma, tilanne tai laiminlyönti, johon kyseinen vaade tai kanne perustuu, on tapahtunut ensimmäisen kerran.

k. Asianajokulut: Sovellettavan lain sallimissa rajoissa minkä tahansa ohjelmaan, ohjelman ehtoihin, palkintoihin tai korvauksiin taikka osapuolten suhteeseen liittyvän tai niistä johtuvan kanteen tai menettelyn voittava osapuoli on oikeutettu kohtuullisiin asianajopalkkioiden ja kulujen korvaukseen.

l. Ylivoimaiset esteet (force majeure): Mikäli emme pysty hallinnoimaan ja toimittamaan Radisson Rewards- tai Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelmaa näiden ohjelman ehtojen mukaisesti johtuen luonnonmullistuksesta, epidemiasta, pandemiasta, sodasta, tulipalosta, mellakasta, terrorismista, maanjäristyksestä, liittovaltion, osavaltion tai paikallisten viranomaisten toimenpiteistä, mukaan lukien esimerkiksi pakotteiden määrääminen, tai muista syistä, joihin emme ole kohtuudella voineet vaikuttaa, ei meidän katsota rikkovan näitä ohjelman ehtoja.

m. Koko sopimus / oikeudesta luopuminen: Nämä ohjelman ehdot ja tässä nimenomaisesti esitetyt ja linkitetyt muut ehdot muodostavat välillämme koko sopimuksen koskien osallistumistasi Radisson Rewards Americas- tai Radisson Rewards for Business Americas -ohjelmaan, mahdollisuuttasi ansaita ja lunastaa pisteitä Radisson Rewards- tai Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelman kautta sekä oikeuttasi muihin Radisson Rewards -ohjelman etuihin. Nämä ehdot myös korvaavat kaikki aikaisemmat suulliset ja kirjalliset sopimukset välillämme, mukaan lukien rajoituksetta kaikki ohjelman ehtojen aikaisemmat versiot. Mikäli jätämme reagoimatta suorittamaasi tai jonkun muun suorittamaan näiden ohjelman ehtojen rikkomiseen, emme silti luovu oikeudestamme ryhtyä toimenpiteisiin tulevaisuudessa tai vastaavissa rikkomistapauksissa.

n. Erotettavuus: Mikäli jokin toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin näiden ohjelman ehtojen määräyksistä mitättömäksi, pätemättömäksi, lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi mistä tahansa syystä, kyseistä määräystä muutetaan ja tulkitaan siten, että se vastaa mahdollisimman tarkasti alkuperäisen tekstin tavoitteita suurimmassa lain sallimassa laajuudessa, ja muut tämän sopimuksen määräykset pysyvät tällöin kaikilta osin voimassa.

o. Sähköinen viestintä: Toimiessasi kanssamme Internetin välityksellä annat suostumuksesi sopimuksellisen suhteen muodostumiseen sähköisen tiedonsiirron välityksellä. Vakuutat, että sinulla on laillinen oikeus, toimivalta ja valtuudet suostua näihin ohjelman ehtoihin itsesi tai sivustolla edustamasi henkilön tai muun tahon puolesta, jos et toimi vain omasta puolestasi. Suostut edelleen siihen, että käyttösi muodostaa sähköisen allekirjoituksesi ja että olet hyväksynyt ja muutoin todentanut nämä ohjelman ehdot, ja ymmärrät ja hyväksyt, että nämä ohjelman ehdot ovat sähköinen asiakirja ja sinänsä täysin pätevät, niillä on oikeusvaikutus, ne ovat toimeenpanokelpoiset ja ne ovat sinua ja jäsentä, ostajaa, toimittajaa tai muuta tahoa, jonka puolesta toimit, sitovia ja teidän kiistämättömissänne. Sinun vastuullasi on pysyä ajan tasalla ohjelman ehtoihin, uutiskirjeisiin, tilitapahtumaotteisiin, tietosuojakäytäntöihin ja jäsentilisi tilaan liittyvistä asioista. Saatamme yrittää ilmoittaa sinulle merkityksellisistä asioista, mukaan lukien pisteiden julistaminen menetetyiksi tai muutokset ohjelmaan, mutta emme ole velvollisia tekemään tätä. Emme ole korvausvastuussa edellä mainitun tekemättä jättämisestä, emmekä ole vastuussa yhteystietojesi väärästä tai virheellisestä kopioimisesta, käyttämiäsi tai sinuun liittyviä välineitä tai ohjelmointeja koskevista ongelmista, inhimillisistä erehdyksistä, sähköisen viestinnän verkkojen tai sähköisen tiedonsiirron keskeytyksistä, poistoista, laiminlyönneistä, puutteista tai linjavioista, tietokoneisiin, mobiili- tai muihin laitteisiin, ohjelmistoihin tai sivuston tai verkkopalvelun käytön mahdottomuuteen liittyvistä ongelmista, muista teknisistä tai ei-teknisistä virheistä tai häiriöistä, kadonneista, myöhästyneistä, varastetuista, lukukelvottomista, epätäydellisistä, sotkuisista, väärin toimitetuista, silpoutuneista tai postimaksun vaativista posti- tai sähköpostilähetyksistä tai muusta viestinnästä mistään syystä. Sinun vastuullasi on luoda henkilökohtaiset tilin käyttäjätunnukset, suojata kyseisiä tunnuksia ja pitää kyseisten tunnusten tietoturvaa yllä. Emme ole vastuussa varastetuista tai muulla tavoin siepatuista tilin käyttäjätunnuksista. Mikäli näiden tietojen ja tunnusten tietoturvaa rikotaan, emme ole korvausvastuussa mistään kyseisen tilin käytöstä, sen kautta tapahtuvasta pisteiden keräämisestä, palkintojen lunastamisesta tai muista kyseisen rikkomuksen seurauksena tapahtuvista tilitapahtumista, emmekä ole missään olosuhteissa velvollisia korvaamaan lunastettuja pisteitä tai muita väitettyjä kyseisestä rikkomuksesta johtuvia vahinkoja tai menetyksiä. Mikäli tietoosi tulee vilpillistä tai muuten epäasianmukaista toimintaa, tulee sinun ilmoittaa siitä meille välittömästi. Sinun vastuullasi on ilmoittaa meille mahdollisista yhteystiedoissasi tapahtuvista muutoksista.

p. Ilmoitukset: Radisson varaa oikeuden julkaista tai antaa kaikki tämän mukaiset ilmoitukset ja viestit englannin kielellä. Nämä ohjelman ehdot eivät kuitenkaan vaikuta lakiperusteisiin oikeuksiisi saada Radissonin ilmoituksia tai viestejä asuinmaasi lain määrittämällä kielellä.

q. Tavaramerkit: Radisson Rewards, Radisson Rewards for Bookers and Planners, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson sekä kaikki muut nykyiset ja tulevat Radisson Rewards Americas- ja Radisson Rewards for Business Americas -ohjelmiin liittyvät tavaramerkit ja palvelumerkit ovat Radissonin tai sen osakkuusyhtiöiden tai tytäryhtiöiden palvelumerkkejä ja tavaramerkkejä, eikä niitä saa jäljentää tai käyttää millään tavalla ilman Radissonin nimenomaista kirjallista ennakkosuostumusta.

r. Hallinnointi: . Radisson, sen osakkuusyhtiöt ja tytäryhtiöt saattavat ajoittain myydä pisteitä kolmansille osapuolille, mukaan lukien ohjelmaan osallistuvat hotellit ja kumppanit, ja vaihtaa pisteitä rahaksi (mukaan lukien rajoituksetta ohjelmaan osallistuvilta hotelleilta saadut pisteet), lentolipuiksi ja muiksi kumppaneidemme kauppatavaroiksi.

6. OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Jos sinulla on kysyttävää Radisson Rewards- ja/tai Radisson Rewards for Bookers and Planners -ohjelmasta tai näistä ohjelman ehdoista, tai haluat päivittää Radisson Rewards- ja/tai Radisson Rewards for Bookers and Planners -tilisi tiedot, mene osoitteeseen www.radissonhotels.com/en-us/contact-us ja ota meihin yhteyttä.

Lähettämällä meille postia: Radisson Loyalty Management B.V.
Avenue du Bourget 44
1130 Bryssel
Belgia