Radisson Rewards -ehdot

1. RADISSON REWARDS -MÄÄRITELMÄT

2. RADISSON REWARDS -OHJELMAN JÄSENYYS

• Kelpoisuus

• Rekisteröinti

• Jäsenen velvollisuudet

• Pisteiden vanhentuminen ja jäsenyyden päättyminen

3. PISTEET

• Pisteiden kerääminen

• Pisteiden lunastaminen

• Elite-taso

• Sekalaista

4. YLEISTÄ

• Takuisiin liittyvä vastuuvapausilmoitus ja korvausvastuun rajoitus

• Ohjelman muutokset tai lopettaminen

• Sovellettava lainsäädäntö ja tulkinta

• Erimielisyyksien ratkaisu

5. OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Seuraava korvaa kaikki aikaisemmat Radisson Rewards™ -ehdot. Osallistumalla Radisson Rewards -ohjelmaan tai jatkamalla siihen osallistumista voimaantulopäivän jälkeen hyväksyt kaiken seuraavan:

Radisson Rewards™ on maailmanlaajuinen hotellien kanta-asiakasohjelma (”Radisson Rewards” tai ”ohjelma”), sellaisena kuin se saatetaan kulloinkin tarjota ohjelman jäsenille (”jäsenet”, ”sinä”, ”sinun”, jne.) Radisson Hospitality, Inc. -yhtiön, sen sidosyritysten, tytäryhtiöiden ja muiden siihen liittyvien yritysten toimesta (”Radisson”, ”me”, ”meitä jne.). Radisson Rewards tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden ansaita ja lunastaa pisteitä (ohjelmaan osallistuvissa hotelleissa ja ohjelmaan osallistuvilla kumppaneilla). Nämä ehdot (”ohjelman ehdot”) säätävät jäsenyyttäsi ja osallistumistasi Radisson Rewards -ohjelmaan, ja sinun vastuullasi on lukea ja ymmärtää ne kaikki. Radisson voi milloin tahansa oman yksinomaisen harkintansa mukaan ja ilman etukäteisilmoitusta tai korvausvastuuta lopettaa Radisson Rewardsin, ohjelman etuja tai ohjelman ehtoja taikka muuttaa tai muokata edellä mainittuja tai tehdä edellä mainittuihin lisäyksiä. Liittymällä Radisson Rewards -ohjelman jäseneksi ja pysymällä sen jäsenenä sekä vastaanottamalla ja lunastamalla pisteitä myönnät, että olet lukenut nämä ehdot ja ymmärrät ja hyväksyt ne sekä niihin ajoittain tehtävät muutokset. Jäsenyys- ja ohjelmaedut tarjotaan Radissonin yksinomaisen harkinnan mukaan.

1. RADISSON REWARDS -MÄÄRITELMÄT

a. ”Ilmainen palkintoyö” tarkoittaa jossain ohjelmaan osallistuvassa hotellissa vietettyä yötä, joka maksetaan lunastamalla pisteitä. Ilmaisiin palkintoöihin sovelletaan näitä ohjelman ehtoja sekä ohjelmaan osallistuvan hotellin ehtoja.

b. ”Palkintomajoitus” tarkoittaa mitä tahansa yöpymistä kampanjaan osallistuvassa hotellissa, johon sisältyy yksi tai useampia ilmaisia palkintoöitä.

c. ”Pisteisiin oikeuttavat ruoat ja juomat” tarkoittaa tiettyjä ehdot täyttävän majoittumisen aikana huoneesi laskulle lisättyjä ruokia ja juomia.

d. ”Ehdot täyttävä yö” tarkoittaa yötä jossain kampanjaan osallistuvassa hotellissa, joka on varattu pisteisiin oikeuttavalla hinnalla.

e. ”Ehdot täyttävä hinta” tarkoittaa hintaa, joka Radisson Hotels -varausjärjestelmässä on määritetty pisteisiin oikeuttavaksi hinnaksi. Ehdot täyttävistä hinnoista suljetaan pois rajoituksetta seuraavat hinnat: henkilökuntahinnat, ystävä- ja perhehinnat, lentoyhtiöiden henkilökuntahinnat, matkatoimistojen henkilökuntahinnat, tietyt kampanja- ja pakettihinnat, ilmaisyökupongeilla maksetut hinnat sekä muut veloituksettomat tai vaihtokauppahinnat, verkkomatkatoimistojen kautta varatut hinnat (riippumatta siitä, onko kyseessä suora, huutokauppa- tai tarjoushinta), yhteistilin kautta varatut ja laskutetut hinnat, mukaan lukien ryhmätilit ja matkanjärjestäjätilit sekä tietyt muut kolmansien osapuolten kautta varatut hinnat.

f. ”Ehdot täyttävä majoittuminen” tarkoittaa yhtä tai useampaa peräkkäistä pisteisiin oikeuttavaa yötä samassa ohjelmaan osallistuvassa hotellissa riippumatta kyseisen yöpymisen aikana suoritetuista sisään- tai uloskirjautumisista.

g. ”Elite-taso” tarkoittaa yksittäisen jäsenen Radisson Rewards -tasoa, johon kuuluu eri ja/tai ylimääräisiä ohjelmaetuja tasosta riippuen, perustuen Radissonin oman harkintansa mukaan tekemiin ajoittaisiin päätöksiin.

h. ”Tapahtumaosto” tarkoittaa Yhdysvaltain dollareissa ilmaistua summaa, joka on käytetty jossain ohjelmaan osallistuvassa hotellissa tiettyihin kokouksiin, tapahtumiin ja konferensseihin liittyviin maksuihin, verot ja juomarahat pois lukien.

i. ”Pikapalkinnot” tarkoittaa ohjelmaan osallistuvien hotellien tarjoamia etuja, palveluita ja lahjoja, joita jäsenet voivat lunastaa pisteillä.

j. ”Ohjelmaan osallistuva hotelli” tarkoittaa tiettyjä Radisson-tuotemerkkeihin kuuluvia hotelleja, mukaan lukien Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson ja Country Inn & Suites by Radisson, sekä muita Radissonin mahdollisesti lisäämiä tuotemerkkejä ja konsepteja, joista Radisson Rewardsin jäsenet saavat ajoittain etuja. Ohjelmaan osallistuvat hotellit sekä kunkin ohjelmaan osallistuvan hotellin tarjoamat ohjelmaedut voivat muuttua milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. 

k. ”Kumppanit” tarkoittavat kolmansia osapuolia sekä heidän palveluntarjoajiaan, jotka ajoittain tarjoavat etuja Radisson Rewardsin jäsenille. Kumppanit sekä kunkin kumppanin tarjoamat ohjelmaedut voivat muuttua milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Mitään näistä ohjelman ehdoista ei tule pitää edustuksena, kumppanuutena tai yhteisyrityksenä meidän ja kumppaniemme välillä, eikä minkään ehdoista katsota luovan tai muodostavan mitään edellä mainituista.

l. ”Huoneveloitus” tarkoittaa ehdot täyttävän majoittumisen aikana maksettua ehdot täyttävää hintaa Yhdysvaltain dollareissa. Huoneveloitukseen eivät sisälly verot, oheis- tai kolmansien osapuolten veloitukset, joita huoneelle on aiheutunut ja jotka on lisätty huoneen laskuun, kuten veloitukset puhelin- tai muista viestintäpalveluista, pesulasta, maksullisista elokuvista, viihteestä tai virkistystilojen käytöstä tai ravintoloiden, juhla-aterioiden, pitopalvelun, lahjapuotien, myymälöiden, vuokraajien, myyjien tai toimiluvan haltijoiden veloittamat maksut.

2. RADISSON REWARDS -OHJELMAN JÄSENYYS

a. Kelpoisuus: Radisson Rewards -jäsenyyttä voivat hakea kaikki yksittäiset henkilöt, jotka ovat täysi-ikäisiä vakinaisessa asuinpaikassaan. Radisson Rewards -jäsenten tulee antaa paikkansapitävä sähköpostiosoite ja paikkansapitävä fyysinen osoite, mukaan lukien kaupunki, osavaltio tai maakunta, sekä vakinainen asuinmaa ja ylläpitää edellä mainittuja. Yksittäisellä henkilöllä voi olla vain yksi Radisson Rewards -jäsenyys ja hän voi ansaita pisteitä vain yhdelle Radisson Rewards -tilille. Radisson Rewards -jäsenyys ja siihen osallistuminen mitätöityy, mikäli jotkin sovellettavat lait, säännöt tai säädökset sen kieltävät.

b. Rekisteröinti: Radisson Rewards -jäsenyyttä voidaan hakea ohjelmaan osallistuvissa hotelleissa, verkossa osoitteessa www.radissonhotels.com/en-us/rewards, tai puhelimitse alla lueteltujen numeroiden välityksellä. Voimme hyväksyä tai hylätä Radisson Rewards -jäsenhakemuksesi oman yksinomaisen harkintamme mukaan ja ilman mitään korvausvastuuta sinulle. Mikäli hyväksymme jäsenhakemuksesi, perustamme nimellesi Radisson Rewards -tilin. Mikäli haet jäsenyyttä jossain ohjelmaan osallistuvassa hotellissa ehdot täyttävän majoittumisen aikana ja hakemuksesi hyväksytään, saat Radisson Rewards -jäsenkorttisi sekä käyttäjätunnukset rekisteröinnin yhteydessä. Mikäli haet jäsenyyttä verkossa tai puhelimitse ja jäsenyytesi hyväksytään, saat Radisson Rewards -jäsenkorttisi ja käyttäjätunnuksesi postissa ensimmäisen ehdot täyttävän majoittumisen jälkeen.

c. Jäsenen velvollisuudet: Radisson Rewards -jäsenenä suostut noudattamaan näitä ohjelman ehtoja, sovellettavia kumppaneidemme ehtoja sekä kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä ja säädöksiä. Hyväksyt, että osallistumisesi Radisson Rewards -ohjelmaan tapahtuu täysin omalla vastuullasi. Hyväksyt ja suostut siihen, että mikäli olet tyytymätön Radisson Rewards -ohjelman sääntöihin, niihin tehtäviin muutoksiin tai muutoin itse ohjelmaan, ainoa käytössäsi oleva korjaava toimenpide on ohjelman käyttämisen lopettaminen ja jäsenyytesi päättäminen. Hyväksyt, että on sinun vastuullasi rajoittaa Radisson Rewards -jäsennumerosi, -tilisi, -salasanasi ja -jäsenkorttisi käyttöoikeutta ja -mahdollisuutta sekä säilyttää edellä mainittujen luottamuksellisuus. Suostut myös ilmoittamaan meille pikaisesti, mikäli Radisson Rewards -jäsenkorttisi tai -jäsennumerosi katoaa tai varastetaan tai mikäli uskot, että salasanasi on varastettu tai paljastunut. Suostut antamaan meille paikkansapitäviä tietoja aina ja ilmoittamaan meille pikaisesti tiedoissasi mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Ymmärrät, että Radisson Rewards -jäsenenä saamasi edut saattavat olla veronalaisia ja että kaikki Radisson Rewards -jäsenyyteesi liittyvät verotusta mahdollisesti koskevat velvollisuudet, mukaan lukien eduista ilmoittaminen, on sinun yksinomaisella vastuullasi.

d. Pisteiden vanhentuminen ja jäsenyyden päättyminen:

i. Pisteiden vanhentuminen: Mikäli Radisson Rewards -tililläsi ei ole pistetapahtumia minkä tahansa 24 kk:n pituisen ajanjakson aikana, saatamme milloin tahansa ja oman yksinomaisen harkintamme mukaan ja ilman etukäteisilmoitusta tai korvausvastuuta sinulle mitätöidä ja peruuttaa kaikki pisteesi.

ii. Radisson Rewards -jäsenyytesi päättäminen omasta toimestasi: Voit päättää Radisson Rewards -jäsenyytesi milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä.

iii. Muut muutokset Radisson Rewards -jäsenyyteesi sekä jäsenyytesi päättäminen meidän toimestamme: Yllä mainitun lisäksi saatamme milloin tahansa oman yksinomaisen harkintamme mukaan ja ilman etukäteisilmoitusta tai mitään korvausvastuuta sinulle (i) muuttaa, keskeyttää tai päättää Radisson Rewards -jäsenyytesi; (ii) muokata, keskeyttää, mitätöidä tai peruuttaa kaikki Elite-tason jäsenyytesi; (iii) muokata, keskeyttää, mitätöidä tai peruuttaa kaikki pisteesi tai osan niistä; (iv) muokata, keskeyttää, mitätöidä tai peruuttaa pisteiden lunastamisesi. Saatamme ryhtyä näihin toimenpiteisiin, koska katsomme sen sopivaksi Radisson Rewards -ohjelmalle tai mikäli oman yksinomaisen harkintamme mukaan on kohtuullisin perustein syytä epäillä, että (i) olet rikkonut ohjelman ehtoja tai käyttänyt ohjelmaa tavalla, joka ei ole näiden ehtojen, ohjelman tarkoituksen tai jonkun ohjelman osan tarkoituksen mukaista; (ii) Radisson Rewards -ohjelman käyttöösi liittyy sen väärinkäyttöä; (iii) tilitapahtumiisi tai jäsentilaasi liittyy jokin petos, vilpillisyys, varkaus tai muu laiton tai epäasianmukainen keino tai ne ovat tulosta jostain edellä mainitusta; (iv) sinä tietoisesti yrität saada itsellesi tai pitää yllä useampia kuin yhtä Radisson Rewards -tiliä; (v) Radisson Rewards -jäsenyytesi tai siihen osallistumisesi rikkoo jotain sovellettavaa lakia, ehtoa tai säädöstä; (vi) Radisson Rewardsin yhteydessä tarjoamamme edut rikkovat jotain sovellettavaa lakia, ehtoa tai säädöstä tai (vii) jätät maksamatta jonkun maksun, joka johtuu väärinkäyttöä sisältävästä, epäasianmukaisesta, loukkaavasta tai vihamielisestä käytöksestä Radisson Rewards -ohjelmaa tai siihen osallistuvia hotelleja, Radissonia tai kumppaneitamme taikka edellä mainittujen virkailijoita, johtajia, välittäjiä, työntekijöitä, edustajia tai vieraita kohtaan, taikka ilmennät jotain edellä mainitun kaltaista toimintaa. Nämä oikeudet ovat lisäys kaikkiin muihin oikaisukeinoihin, mitä käytettävissämme mahdollisesti on sovellettavan lain nojalla, ja meillä on oikeus ryhtyä sellaisiin asianmukaisiin hallinnollisiin ja/tai oikeudellisiin toimenpiteisiin, jotka katsomme tarpeellisiksi oman yksinomaisen harkintamme perusteella, mukaan lukien rajoituksetta rikosoikeudellinen tai siviilioikeudellinen kanne.

iv. Päättämisen vaikutukset: Mikäli Radisson Rewards -jäsenyytesi lakkautetaan mistä syystä tahansa, Radisson Rewards -tilisi suljetaan ja kaikki Radisson Rewards -tililläsi olevat pisteet peruutetaan, julistetaan menetetyiksi ja mitätöidään, eivätkä ne ole enää lunastettavissa. Mikäli muokkaamme, jäädytämme, mitätöimme tai peruutamme pisteesi tai osan niistä, ne poistetaan Radisson Rewards -tililtäsi eivätkä ne ole enää lunastettavissa.

3. PISTEET

a. Pisteiden kerääminen:

i. Ohjelmaan osallistuvissa hotelleissa: Radisson Rewards -jäsenet voivat ansaita 20 pistettä kutakin huoneelta laskutettavaa sekä pisteisiin oikeuttaviin ruokiin ja juomiin käytettyä Yhdysvaltain dollaria kohden. Alennus ei koske veroja, juomarahoja, alkoholijuomia, huonepalvelua tai huoneessa ruokailua, ateriapalveluja, juhlaillallisia, ryhmiä eikä juhlia osallistujamäärän ollessa kuusi henkilöä tai enemmän. Radisson Rewards -jäsennumero tulee antaa varauksen tai sisäänkirjautumisen yhteydessä. Pisteitä ei kerätä eikä ehdot täyttäviä öitä/majoittumisia Elite-tasoa varten voida ansaita, jos hotelli lakkaa osallistumasta ohjelmaan sen jälkeen, kun varaus on tehty, mutta ennen ehdot täyttävää majoittumista.

Pisteet katsotaan ansaituiksi, kun yöpyminen on suoritettu loppuun, kaikki maksut on maksettu kokonaisuudessaan ja pisteet on lisätty tilillesi. Pisteet eivät ole lunastettavissa ennen kuin ehdot täyttävä majoittuminen on suoritettu loppuun, maksettu kokonaisuudessaan ja lisätty tilillesi. Vain yksi Radisson Rewards -jäsen voi ansaita pisteitä ehdot täyttävästä majoittumisesta, ja kyseisen jäsenen tulee näkyä varauksessa ja olla rekisteröitynyt vieras.

Pisteitä voidaan ansaita korkeintaan kolmesta saman varauksen yhteydessä varatusta huoneesta, mutta hyvitys useista huoneista tulee pyytää sisäänkirjautumisen yhteydessä tai sitä ennen, ja jäsenen tulee näkyä varauksessa vähintään yhdessä varatuista huoneista ja olla rekisteröitynyt vieras ehdot täyttävän majoittumisen ajan. Pisteitä ei voi ansaita mistään muista varauksista, jotka eivät sisällä kyseisen Radisson Rewards -jäsenen nimeä varauksessa ja joissa kyseinen jäsen ei ole rekisteröitynyt vieras.

ii. Kumppaneiden kautta: Radisson Rewards -jäsenet voivat ansaita pisteitä kumppaneidemme kautta. Nämä mahdollisuudet saattavat vaihdella Radisson Rewards -jäsenen vakinaisesta asuinmaasta riippuen, eivät ole välttämättä kaikkien jäsenten saatavilla ja saattavat muuttua milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta, ja niihin sovelletaan näitä ohjelman ehtoja ja yksittäisen kumppanin määräämiä lisäehtoja. Kumppanit ovat itsenäisiä tahoja, emmekä me ole vastuussa kenenkään kumppanin tarjoamista tuotteista tai palveluista emmekä kenenkään kumppanin suorittamasta mainonnasta tai markkinointipyrkimyksistä. Sinun vastuullasi on noudattaa kumppaneiden ehtoja sekä tietosuoja- ja käyttökäytäntöjä. Emme ole vastuussa (mukaan lukien korvausvastuu) kumppaneiden ehtojen, tietosuoja- ja käyttökäytäntöjen, tuotteiden tai palveluiden ehdoista, muutoksista tai keskeytyksistä.

Radisson Rewards -jäsenet eivät voi ansaita sekä pisteitä että kumppanietuuksia samasta tapahtumasta. Kun näytät Radisson Rewards -jäsennumerosi jossain ohjelmaan osallistuvassa hotellissa, osoitat, että haluat ansaita pisteitä.

iii. Pisteiden ostaminen: Saatamme aika ajoin tarjota Radisson Rewards -jäsenille oman yksinomaisen harkintamme mukaan mahdollisuuden ostaa pisteitä. Tällä hetkellä jäsenillä on mahdollisuus ostaa pisteitä Points.com-sivuston kautta. Lisäehtoja voidaan soveltaa, ja ne löytyvät sivustolta www.radissonhotels.com/en-us/rewards/redeem/points. Ostettuihin pisteisiin sovelletaan näitä ohjelman ehtoja. Kaikki muu pisteiden myynti, osto, vaihtokauppa, huutokauppa, lahjoitus, siirto tai luovutus näissä ehdoissa erityisesti sallittuja tapoja lukuun ottamatta on kiellettyä, eikä niitä kelpuuteta. Lufthansan Miles & More -ohjelman lentomaileja pisteiksi lunastavat jäsenet eivät ole oikeutettuja viimeistelemään maksutapahtumaa, jos he ovat joskus ostaneet pisteitä tai jos heille on lahjoitettu pisteitä heidän Radisson Rewards -tililleen tilin olemassaolon aikana.

iv. Radisson RewardsTM Visa -kortti: Yhdysvalloissa asuvat Radisson Rewards -jäsenet voivat ansaita pisteitä ja saada mahdollisuuden ansaita lisäetuja käyttämällä Radisson Rewards Visa -korttia. Lisäehtoja voidaan soveltaa, ja ne löytyvät sivustolta www.radissonrewardsvisa.com/credit/welcome.do.

v. Radisson Rewards for Business: Lisäpisteitä voivat ansaita erikoistapahtumien suunnittelijat sekä muut liiketoiminnan ammattilaiset, jotka suunnittelevat kokouksia ja konferensseja ja varaavat hotelliyöpymisiä yrityksensä liikematkustajille.

1. Pisteiden ansaitseminen tapahtumaostoista: Kokous- ja tapahtumasuunnittelijajäsenet voivat ansaita viisi pistettä jokaista käytettyä dollaria kohden tapahtumaostoista. Pisteitä ei voi ansaita tapahtumaostoista, mikäli sellainen on kiellettyä jonkun sovellettavan lain, säännön tai säädöksen nojalla. Sinun tulee pyytää pisteiden ansaitsemista tapahtumaostoista kyseisen kokouksen, tapahtuman tai konferenssin varaamisen yhteydessä liittämällä ohjelmaan osallistuvan hotellin kanssa tehtävään sopimukseen nimesi ja Radisson Rewards -jäsennumerosi. Tapahtumaostot tulee kerätä yhdelle koontilaskulle, jotta ne oikeuttaisivat pisteisiin. Vain Radisson Rewards -jäsenet voivat ansaita pisteitä tapahtumaostoista. Sinun ei tarvitse osallistua kokoukseen tai tapahtumaan ollaksesi oikeutettu ansaitsemaan pisteitä tapahtumaostoista. Ohjelmaan osallistuvat hotellit eivät välttämättä tarjoa kaikkia palveluita ja mukavuuksia, ja ne tai muut veloitukset (mukaan lukien peruutuksesta, keskeyttämisestä ja muista maksuista johtuvat veloitukset) eivät välttämättä ole pisteisiin oikeuttavia tapahtumaostoja. Kokoukseen tai tapahtumaan liittyviä öitä tai yöpymisiä ei lasketa oman Elite-tasosi hyväksi.

Julkistaminen ja suostumus: Sinun vastuullasi on ilmoittaa työnantajallesi, toimeksiantajallesi ja/tai asiakkaallesi, että ansaitset pisteitä ja muita Radisson Rewards for Business -ohjelman kautta tapahtumaostoista saatavia kannusteita, ja sinun tulee noudattaa kaikkia sovellettavia lahja- ja kannustekäytäntöjä.

2. Pisteiden ansaitseminen hotelliyöpymisten varaamisesta: Pienten ja keskisuurten yritysten jäsenet voivat ansaita 10 pistettä jokaista huoneelle laskutettua dollaria kohden osallistuvissa hotelleissa, kun he varaavat matkaa muiden puolesta. Radisson Rewards for Business -ohjelmaan voivat hakea yksittäiset henkilöt, jotka ovat ymmärtäneet ja hyväksyneet ohjelman ehdot ja jotka (i) ovat saaneet kutsun Radisson Rewardsilta sen yksinomaisen harkinnan mukaan; (ii) sijaitsevat ehdot täyttävissä maissa sen mukaan kuin yksinomaisen harkintamme mukaan määritetään; (iii) ovat täysikäisiä asuinpaikassaan; (iv) ovat vastuussa hotellihuoneiden varauksesta työnantajiensa tai organisaationsa puolesta; (v) ovat sellaisen organisaation työntekijöitä, jonka Radisson Rewards on hyväksynyt yksinomaisen harkinnan mukaan; ja (vi) jotka eivät ole ammattimaisia matkojen välittäjiä, jotka varaavat työnantajansa ja/tai organisaationsa ulkopuolisille yksilöille. Yksittäinen henkilö ei voi ansaita pisteitä muille kuin itselleen.

Sinun on ilmoitettava työnantajallesi Radisson Rewards for Business -ohjelmaan osallistumisesta ja saatava tältä siihen lupa. Osallistumalla Radisson Rewards for Business -ohjelmaan vahvistat ja todistat, että:

a. olet ilmoittanut osallistumisesta työnantajallesi (ja kaikille matkustajille, joille varaat hotellihuoneita) ja että nämä lukevat ja ymmärtävät tietosuojakäytäntömme ja ymmärtävät ja suostuvat siihen, että seurauksena Radisson Rewards for Business -jäsenyydestä saatat luovuttaa heidän henkilötietojaan ja saada Radisson Rewards for Business -etuja,

b. noudatat kaikkia sopimusehtoja, mukaan lukien työnantajasi ja asiakkaidesi matkustus-, lahjoitus- ja kannustinkäytännöt;

c. noudatat kaikkia sovellettavia lakeja;

d. todistat kirjallisesti meidän sitä vaatiessa, että olet ilmoittanut osallistumisesta asianmukaisesti ja saanut siihen asianmukaisen hyväksynnän;

e. et ole Yhdysvaltain ulkopuolisen valtion työntekijä (mukaan lukien Yhdysvaltain ulkopuolinen valtion omistama yritys, mikään Yhdysvaltain ulkopuolinen valtion ministeriö, virasto tai muu elin, jolla on valtioon liittyviä päätöksenteko-, oikeudellisia, sääntely- tai hallinnollisia tehtäviä); ja

f. ilmoitat meille välittömästi kaikista muutoksista ja päivityksistä työnantajasi tai tietojesi osalta ja varmistat, että ilmoitat osallistumisestasi uudelle työnantajalle ja saat tältä luvan osallistumiselle ja että täytät edellä luetellut vaatimukset.

b. Pisteiden lunastaminen:

i. Yleistä: Radisson Rewards -jäsenet voivat lunastaa pisteitä ohjelmaan osallistuvissa hotelleissa tai kumppaneidemme kautta. Pisteitä voidaan lunastaa kyseessä olevan Radisson Rewards -jäsenen hyväksi tai antaa lahjana jollekin toiselle henkilölle. Lukuun ottamatta näissä ohjelman ehdoissa nimenomaisesti sallittuja pisteiden siirtoja tai Radissonilta saatua kirjallista suostumusta, pisteitä ei saa muuten myydä, vaihtaa millään tavoin, välittää, siirtää, ostaa, huutokaupata tai antaa pois. Lunastusvaihtoehdot saattavat muuttua ajoittain ilman etukäteisilmoitusta ja oman yksinomaisen harkintamme mukaan. Lufthansan Miles & More -ohjelman lentomaileja pisteiksi lunastavat jäsenet eivät ole oikeutettuja viimeistelemään maksutapahtumaa, jos he ovat joskus ostaneet pisteitä tai jos heille on lahjoitettu pisteitä heidän Radisson Rewards -tililleen tilin olemassaolon aikana.

Pisteitä lunastaessasi sinua pyydetään vahvistamaan Radisson Rewards -tilitietosi. Vastaava määrä pisteitä vähennetään Radisson Rewards -tililtäsi sillä hetkellä, kun tapahtuma aloitetaan, ja kyseisellä hetkellä Radisson Rewards -tililläsi tulee olla riittävä määrä pisteitä kyseistä tapahtumaa varten. Kahden tai useamman tilin pisteitä ei voida yhdistää lunastusta varten. Lunastetut tapahtumat voidaan hyväksyä tai peruuttaa Radissonin yksinomaisen harkinnan mukaan.

ii. Ohjelmaan osallistuvissa hotelleissa:

1. Ilmaiset palkintoyöt: Radisson Rewards -jäsenet voivat lunastaa pisteitä ilmaisia palkintoöitä varten ohjelmaan osallistuvissa hotelleissa saatavuuden mukaan. Ilmaisten palkintoöiden varaukset tulee tehdä etukäteen ja ne tulee tehdä Radisson Rewards -verkkosivuston, jonkun Radisson-tuotemerkkiin kuuluvan verkkosivuston, Radissonin mobiilisivuston tai Radissonin puhelinvarauskeskuksen kautta. Ilmaisia palkintoöitä ei voi yhdistää muiden lahjakorttien, alennusten, pakettien tai kampanjatarjousten kanssa eikä niistä anneta välityspalkkioita, mukaan lukien rajoituksetta matkatoimistotyöntekijöiden välityspalkkiot. Ilmaiset palkintoyöt koskevat normaaleja huoneita, joihin majoittuu niille määritelty normaali henkilömäärä. Muita huoneeseen majoittuvia henkilöitä koskevat ohjelmaan osallistuvien hotellien ylimääräisiä henkilöitä koskevat vakiomaksut. Ilmaisiin palkintoöihin sovelletaan kunkin ohjelmaan osallistuvan hotellin peruutus-, takuu- ja ennakkomaksukäytäntöjä. Yhtä ilmaisen palkintoyön varauksen yötä vastaavat pisteet vähennetään tililtäsi, mikäli varaustasi ei ole peruttu ohjelmaan osallistuvan hotellin peruutuskäytäntöjen mukaisesti. Kaikki muut ilmaisiin palkintoöihin liittyvät oheismaksut ovat jäsenen yksinomaisella vastuulla.

Mikäli hotelli lakkaa osallistumasta ohjelmaan sen jälkeen, kun ilmaisen palkintoyön varaus on tehty, mutta ennen varsinaista yöpymistä, Radisson pyrkii mahdollisuuksien mukaan siihen, että varattu ilmainen palkintoyö voidaan lunastaa kyseisessä hotellissa. Se ei kuitenkaan pysty takaamaan eikä takaa, että tällaiset ilmaisten palkintoöiden varaukset voidaan lunastaa. Tämän lisäksi ilmaisia palkintoöitä ei Radissonin harkinnasta riippuen voida välttämättä varata sellaisissa hotelleissa, joiden tiedetään poistuvan Radisson-järjestelmästä tai muutoin lakkaavan kuulumasta Radisson-järjestelmän hotelleihin riippumatta ajasta, joka on jäljellä ennen kyseisen hotellin varsinaista poistumista järjestelmästä.

2. Pikapalkinnot: Radisson Rewards -jäsenet voivat lunastaa pisteitä pikapalkintoihin. Kukin ohjelmaan osallistuva hotelli määrittää oman yksinomaisen harkintansa mukaan mahdolliset pikapalkinnot, lunastusvaatimukset sekä mahdolliset lisäehdot.

iii. Kumppaneiden kautta: Radisson Rewards -jäsenet voivat lunastaa pisteitä kumppaneidemme kautta. Kunkin kumppanin lunastusmahdollisuudet ja -vaatimukset vaihtelevat, ne eivät ole saatavilla, mikäli laki ne kieltää, ne voivat muuttua milloin tahansa, ja niihin sovelletaan näitä ohjelman ehtoja sekä yksittäisen kumppanin vaatimusten mukaisia lisäehtoja. Kumppanit ovat itsenäisiä tahoja, emmekä me ole vastuussa kenenkään kumppanin tarjoamista tuotteista tai palveluista emmekä kenenkään kumppanin suorittamasta mainonnasta tai markkinointipyrkimyksistä. Olet vastuussa kumppaneiden ehtoihin sekä tietosuoja- ja käyttökäytäntöihin tutustumisesta ja niiden noudattamisesta. Emme ole vastuussa (mukaan lukien korvausvastuu) kumppaneiden ehtojen, tietosuoja- ja käyttökäytäntöjen, tuotteiden tai palveluiden ehdoista, muutoksista tai keskeytyksistä.

iv. Pisteiden lahjoittaminen: Radisson Rewards -jäsenet voivat lahjoittaa pisteitä tietyille voittoa tavoittelemattomille järjestöille, jotka määritämme ajoittain oman yksinomaisen harkintamme mukaisesti. Kaikki muut pisteiden lahjoitukset, siirrot tai luovuttamiset ovat kiellettyjä, eikä tällaisia siirtoja kelpuuteta. Lahjoitetut pisteet eivät ole vähennyskelpoisia verotuksessa.

c. Elite-taso: Radisson Rewards -jäsenet voivat olla oikeutettuja Elite-tasoon. Määritämme aika ajoin oman yksinomaisen harkintamme mukaan Elite-tason edut, palkinnot, lunastusmahdollisuudet ja -vaatimukset. Jäsenet ovat oikeutettuja Elite-tasoon, kun he ovat kalenterivuoden aikana viettäneet ohjelmaan osallistuvissa hotelleissa tietyn määrän ehdot täyttäviä öitä tai ehdot täyttäviä majoituksia. Tasorajat määräytyvät seuraavasti:

i. Silver Elite -taso: Radisson Rewards -jäsenet voivat ansaita Silver Elite -tason, mikäli heillä on yhden kalenterivuoden aikana vähintään 9 ehdot täyttävää yötä tai 6 ehdot täyttävää majoittumista.

ii. Gold Elite -taso: Radisson Rewards -jäsenet voivat ansaita Gold Elite -tason, mikäli heillä on yhden kalenterivuoden aikana vähintään 30 ehdot täyttävää yötä tai 20 ehdot täyttävää majoittumista.

iii. Platinum Elite -taso: Radisson Rewards -jäsenet voivat ansaita Platinum Elite -tason, mikäli heillä on yhden kalenterivuoden aikana vähintään 60 ehdot täyttävää yötä tai 30 ehdot täyttävää majoittumista.

Kun sinut on kelpuutettu Elite-tasolle, pysyt kyseisellä tasolla kuluvan vuoden jäljellä olevan ajan sekä koko seuraavan ohjelmavuoden, joka tarkoittaa aikaväliä 1. maaliskuuta - 28./29. helmikuuta. Saatamme ajoittain myöntää harkinnanvaraisen Elite-tason tai järjestää kampanjoita, jotka muokkaavat Elite-tason saavuttamiseen tarvittavia kriteereitä. Mikäli tietyn kampanjan ehdot eivät toisin säädä, harkinnanvarainen tai kampanjaylennys Elite-tasolle ei tarkoita, että seuraavaan Elite-tasoon vaadittavien ehdot täyttävien öiden tai ehdot täyttävien majoitusten kokonaismäärä muuttuisi tai muuttaisi sen ajan pituutta, jonka Elite-taso on voimassa.

d. Sekalaista:

i. Verkkotili: Rekisteröidyttyäsi Radisson Rewards -ohjelmaan sinun tulee aktivoida verkkotilisi. Radisson tekee parhaansa hyvittääkseen pisteet tilillesi täsmällisesti. Sinun vastuullasi on varmistaa, että pisteet on hyvitetty oikein Radisson Rewards -tilillesi. Vaatimukset hyvittämättömistä tai virheellisesti hyvitetyistä pisteistä on esitettävä Radissonille kuuden (6) kuukauden kuluessa kyseisten pisteiden väitetystä ansaitsemisesta.

ii. Siirrot: Lukuun ottamatta näissä ohjelman ehdoissa nimenomaisesti sallittuja tapoja tai tilanteita tai Radissonilta kirjallisesti saatua suostumusta, Radisson Rewards -jäsenyyttä, pisteitä, ilmaisia palkintoöitä, pikapalkintoja, Elite-tasoa tai muita ohjelman etuja ei voi myydä, vaihtaa millään tavoin, välittää, siirtää, ostaa, huutokaupata tai antaa pois, mukaan lukien rajoituksetta perhesuhteisiin liittyvät seikat, avio- ja asumusero, perintö tai jokin oikeustoimi.

1. Elite-tasolla olevien jäsenten suorittamat siirrot: Elite-tasolla olevat Radisson Rewards -jäsenet voivat pyydettäessä siirtää pisteitä jäsenen tililtä toiselle Radisson Rewards -tilille.

2. Siirrot kotitalouksien sisällä: Radisson Rewards -jäsenet voivat siirtää pisteitä toiselle Radisson Rewards -jäsenelle, joka asuu samassa taloudessa sillä edellytyksellä, että molemmat jäsenet ovat olleet ohjelman jäseniä vähintään vuoden ajan, eikä kummankaan siirtoon liittyvän tilin osoitetietoja ole päivitetty kolmeenkymmeneen (30) päivään siirtopyyntöä edeltävänä aikana. Radisson Rewards pidättää oikeuden pyytää todisteen kelpoisuudesta tai vakinaisesta asuinpaikasta ja hylätä yksinomaisen harkintansa mukaan pisteiden siirtopyyntö.

3. Siirrot kuolemantapauksissa: Voimme siirtää yksinomaisen harkintamme mukaan kuolleelle Radisson Rewards -jäsenelle kuuluneet pisteet kuolleen jäsenen edunsaajan/-saajien Radisson Rewards -tilille. Kuolleen jäsenen Radisson Rewards -jäsenyyden tulee olla kuoleman hetkellä nuhteeton. Siirtopyyntöön tulee sisällyttää kuoleman todistavaa dokumentaatiota, esim. kuolintodistus, sekä todistus valtuuksista tehdä siirtopyyntö, kuten oikeuden asiakirjoja tai kuolleen henkilön testamentti. Pyynnöt tulee esittää yhden (1) vuoden kuluessa kuolinpäivästä, muuten kuolleen jäsenen tili suljetaan ja kaikki pisteet julistetaan menetetyiksi.

iii. Ei rahallista arvoa: Pisteillä ei ole rahallista arvoa eivätkä ne ole jäsenen omaisuutta, ellei laissa toisin määrätä. Pisteiden kertyminen ei anna jäsenille mitään saavutettuja oikeuksia suhteessa mihinkään ohjelman palkintoon. Radisson Rewards -jäsenenä ainoa saavuttamasi oikeus pisteiden yhteydessä on mahdollisuus luovuttaa ne lunastamista varten näiden ohjelman ehtojen mukaisesti.

4. YLEISTÄ

a. Tietosuojakäytäntö: Radisson Rewards -ohjelmaan osallistumista säätelee Radissonin asiakkaiden tietosuojakäytäntö, joka on saatavilla osoitteessa www.radissonhotels.com/en-us/privacy (yhdessä ”tietosuojakäytännöt”) sekä sivustomme käyttösopimus, joka esitellään osoitteessa www.radissonhotels.com/en-us/site-usage. Tämän lisäksi osallistuessasi ohjelmaan saatamme kerätä sinulta tai sinuun liittyviä lisähenkilötietoja. Saatamme myös käyttää ja jakaa henkilötietojasi alla kuvatuilla tavoilla tietosuojakäytännöissämme kuvattujen tapojen ja tilanteiden lisäksi. Nämä ohjelman ehdot ovat lisäys ohjelman jäsenten henkilötietojen käyttöön, jakamiseen ja käsittelyyn liittyviin tietosuojakäytäntöihimme. MIKÄLI ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA JA SUOSTU NIIHIN, tulee sinun olla liittymättä ohjelmaan ja/tai erota ohjelmasta. Keräämiimme lisähenkilötietoihin kuuluvat tiedot, jotka annat rekisteröityessäsi ohjelmaan tai hallinnoidessasi omaa profiiliasi. Rekisteröitymisen aikana vaadimme, että annat nimesi, fyysisen osoitteesi (mukaan lukien kaupunki, osavaltio tai maakunta sekä vakinainen asuinmaa) ja sähköpostiosoitteesi. Voit antaa lisätietoja, kun hallinnoit profiiliasi. Ohjelman hallinnoinnin yhteydessä henkilötietojasi saatetaan jakaa ohjelman tarkoitusten edistämiseksi kumppaneillemme, franchising-toimiluvan haltijoille, toteuttaville tahoille, sähköpostipalveluntarjoajille ja postituslaitoksille sekä kyseisille tahoille palveluja tuottaville markkinointiyrityksille heidän käytettäväkseen heidän tietosuojakäytäntöjensä ja -käytänteidensä mukaisesti. Rekisteröitymällä jäseneksi ja pysymällä jäsenenä annat suostumuksesi myös tietojesi siirtämiselle maihin, joissa meillä ja kumppaneillamme on tiedonkäsittelylaitoksia, liiketoimintaa sekä hotelleja, mukaan lukien Yhdysvallat ja muut maat, joiden tietoturvalait saattavat erota oman kotimaasi vastaavista laeista. Varmistaaksemme, että henkilötietosi ovat yhdenmukaisia, paikkansapitäviä ja ajan tasalla, saatamme jakaa tietojasi myös jonkin kolmannen osapuolen kanssa päivittääksemme ja parantaaksemme sinusta säilyttämiemme tietojen laatua ja sisältöä. Jäsenenä saatat saada meiltä lisätiedotteita, mukaan lukien ilmoituksia, kolmansien osapuolten uutisia, jäsentarjouksia sekä viestejä kumppaneiltamme. Jäsenet saattavat saada meiltä myös saapumista ennen lähetettäviä varausvahvistusviestejä sekä yöpymisen jälkeisiä sähköpostiviestejä. Voit muuttaa meiltä saatavaa viestintää koskevia asetuksiasi kirjautumalla tilillesi verkossa ja hallinnoimalla tilauksiasi tai ottamalla meihin yhteyttä tietosuojakäytännöissä ja ohjelman ehdoissa kuvatulla tavalla. Saatamme ajoittain muuttaa tietosuojakäytäntöjämme ja ohjelman ehtoja. Ohjelmaan osallistumisen jatkaminen muutosten julkistamisen jälkeen merkitsee sitä, että hyväksyt kyseiset muutokset.

b. Sovellettavan lain nojalla: Radisson Rewards -jäsenyyteen, ohjelmaan osallistumiseen sekä pisteiden keräämiseen ja lunastamiseen sovelletaan lakeja, sääntöjä ja säädösten sekä työnantajan tai asiakkaan käytäntöjä tai vaatimuksia, ja ne saattavat olla mitättömiä tai rajattuja edellä mainittujen niin määrätessä.

c. Valuutan muuntaminen Yhdysvaltain dollareiksi: Kaikki muilla kuin Yhdysvaltain dollareilla maksetut summat muunnetaan Yhdysvaltain dollareiksi Radissonin yksinomaisen harkinnan mukaan määrittämällä kurssilla.

d. Takuisiin liittyvä vastuuvapausilmoitus ja korvausvastuun rajoitus:

RADISSON TARJOAA RADISSON REWARDS -OHJELMAN, NÄMÄ OHJELMAN EHDOT SEKÄ KAIKKI MUUT NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT JA TUOTTEET SELLAISENAAN (”AS-IS”) JA NIMENOMAISESTI KIELTÄYTYY SUURIMMASSA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA KAIKENLAISISTA TAKUISTA, NIMENOMAISISTA TAI HILJAISISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI YKSINOMAAN TAKUUT KAUPPAKELPOISUUDESTA, JOHONKIN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOPIVUUDESTA, SUUNNITTELUSTA, PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ, KYKENEVYYDESTÄ, RIITTÄVYYDESTÄ, SOPIVUUDESTA, KAPASITEETISTA, TÄYDELLISYYDESTÄ TAI SAATAVUUDESTA. RAJOITTAMATTA EDELLÄ MAINITTUA RADISSON EI ESITÄ, TAKAA TAI VAKUUTA, ETTÄ RADISSON REWARDS TAI SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT TAI TUOTTEET OVAT KESKEYTYMÄTTÖMIÄ, ETTÄ NIISSÄ EI OLE LAIMINLYÖNTEJÄ TAI VIRHEITÄ TAI ETTÄ PUUTTEET KORJATAAN TAI MUUTOKSET TOTEUTETAAN.

HYVÄKSYT JA SUOSTUT SIIHEN, ETTÄ MISSÄÄN OLOSUHTEISSA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI YKSINOMAAN HUOLIMATTOMUUDESTA JOHTUVAT, RADISSONILLA, SEN OMISTAJILLA, OSAKKUUSYHTIÖILLÄ, TYTÄRYHTIÖILLÄ SEKÄ EDELLISTEN VIRKAILIJOILLA, JOHTAJILLA, TYÖNTEKIJÖILLÄ, EDUSTAJILLA JA VÄLITTÄJILLÄ EI OLE MINKÄÄNLAISTA KORVAUS- TAI MUUTA VASTUUTA EIKÄ HEITÄ SAATETA EDESVASTUUSEEN MILLÄÄN TAVOIN MINKÄÄNLAISISTA VAMMOISTA, MENETYKSISTÄ TAI VAURIOISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA SUORAT, VÄLILLISET, SEURAAMUKSELLISET, RANGAISTUKSENOMAISET, ESIMERKILLISET TAI OHEISVAHINGOT HENKILÖILLE, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA HENKILÖVAHINGOT, KUOLEMA TAI OMAISUUSVAHINGOT, JOTKA JOHTUVAT RADISSON REWARDSIN JÄSENYYDESTÄ TAI OHJELMAAN OSALLISTUMISESTA SEN AIKANA TAI OSITTAISESTA JÄSENYYDESTÄ TAI OSALLISTUMISESTA JOHTUEN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, VAIKKA MEITÄ OLISIKIN VAROITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. Jotkut lainkäyttöalueet eivät salli seuraamuksellisten tai oheisvahinkojen pois sulkemista tai rajoittamista, joten kyseiset pois sulkemiset eivät välttämättä koske sinua. Mikäli jokin edellä mainituista tahoista saatetaan vastuuseen jostain kyseisiin tapauksiin liittyvistä vahingonkorvauksista, ainoa ja yksinomainen oikaisukeinosi rajoittuu sellaisten vastuussa olevalle taholle maksamiesi palveluiden tai tuotteiden korvaamiseen sinulle, joita kyseinen taho ei sinulle ole toimittanut.

e. Vapautus vastuusta: Suostut vapauttamaan Radissonin, ohjelmaan osallistuvat hotellit ja kumppanimme sekä kaikki edellisten emoyhtiöt, tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt sekä kaikkien niiden johtajat, virkailijat, työntekijät ja edustajat vastuusta ja olemaan saattamatta edellä mainittuja edesvastuuseen liittyen kaikkiin korvausvastuisiin, kuluihin, vahingonkorvauksiin ja maksuihin (mukaan lukien asianajajien palkkiot), jotka syntyvät Radisson Rewards -jäsenyyteesi liittyvistä vaateista.

f. Ohjelman muutokset tai lopettaminen: Pidätämme oikeuden milloin tahansa, oman yksinomaisen harkintamme mukaan, ilmoittaen tai ilmoittamatta etukäteen ja ilman mitään korvausvastuuta tai velvoitteita sinua kohtaan (vaikka muutokset saattaisivat vaikuttaa jo keräytyneiden pisteiden arvoon) (i) lisätä elementtejä Radisson Rewardsiin, muokata tai muuttaa sitä taikka poistaa, keskeyttää tai lopettaa (”muuttaa”) sen kokonaisuudessaan tai osittain mukaan lukien muttei yksinomaan kaikki säännöt, menettelyt, ehdot, edut, palkkiot, palkkiotasot, ohjelmaan osallistuvat hotellit, kumppaniosakkuudet ja -mahdollisuudet, ansaitsemisehdot, lunastamissäännöt tai palkkioiden saatavuus, (ii) muuttaa näitä ohjelman ehtoja kokonaisuudessaan tai osittain, (iii) muuttaa mitä tahansa Radisson Rewardsin tarjouksista kokonaan tai osittain, (v) muuttaa pisteiden menettelyjä tai lunastamista, (vi) muuttaa mahdollisuutta kerryttää pisteitä, mukaan lukien muttei yksinomaan aikarajojen asettaminen ja muutokset pisteiden arvoon kokonaisuudessaan tai osittain tai (vii) luovuttaa Radisson Rewardsin kokonaisuudessaan tai osittain jollekin siihen liittyvälle tai liittymättömälle taholle. Tässä esitettyjen velvoitteiden täyttäminen on luovuttamishetkestä eteenpäin yksinomaan ja suoraan kyseisen tahon vastuulla. Mikäli Radisson Rewards -ohjelma lopetetaan, kaikki lopettamispäivään mennessä lunastamattomat pisteet julistetaan menetetyiksi ilman korvausta tai muita lisävelvoitteita tai -korvausvastuita, eikä pisteiden lunastuspyyntöjä kelpuuteta sen jälkeen. Kerätessäsi pisteitä tai muuten osallistuessasi ohjelmaan et voi luottaa Radisson Rewardsin tai minkään ansaitsemisen, lunastamisen tai minkään Radisson Rewardsin yhteydessä tehtyjen tarjousten jatkuvaan saatavuuteen. Kaikki tarjoukset ovat voimassa niin kauan kuin toimitus on mahdollista, niitä koskevat kaikki sovellettavat peruutuskäytännöt, ja niitä saatetaan muuttaa ja/tai ne saatetaan peruuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ohjelman tilitiedot ovat meille omistusoikeudellisesti kuuluvaa tietoa, ja jäsenet voivat tarkastella ja käsitellä näitä tietoja vain saadakseen omaan tiliinsä liittyviä tietoja. Pidätämme oikeuden tarkastaa tai tutkia ohjelman tilejä ja tietoja milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta ohjelman ehtojen noudattamisen varmistamiseksi. Tarkastusten tai tutkimusten aikana tietoja saatetaan jakaa kyseisissä tarkastuksissa tai tutkimuksissa avustavien osapuolten kanssa.

g. Sovellettava lainsäädäntö ja lain tulkinta: Radisson Rewards -ohjelman puitteissa jättämäsi jäsenhakemuksesi ja pisteiden ansaitsemis- ja lunastusvaatimukset ovat riippuvaisia meidän yksinomaisen harkintamme mukaisesta varmennuksesta ja hyväksynnästä, ja kyseiset toimet katsotaan laadituiksi, suoritetuiksi, toimeenpannuiksi ja toteutetuiksi Minnesotan osavaltiossa Yhdysvalloissa. Kaikki vaateet tai riita-asiat, jotka johtuvat Radisson Rewards -ohjelmasta, jäsenyydestä tai näistä ohjelman ehdoista, liittyvät niihin tai koskevat niitä muulla tavoin, käsitellään ja tulkitaan Minnesotan osavaltion (Yhdysvallat) lakien mukaisesti lainvalintasääntöjä tai lakiristiriitoja huomioimatta. Kaikki ohjelman ehtojen tulkinta tapahtuu Radissonin yksinomaisen harkinnan nojalla. Ohjelman ehtojen englanninkielinen versio on etusijalla.

h. Riitojenratkaisu: Mikä tahansa sinun ja Radissonin välillä ilmenevä ristiriita, joka johtuu ohjelmasta, ohjelman ehdoista, mistä tahansa palkkiosta, korvauksesta tai osapuolten suhteesta taikka liittyy näihin, on vietävä Yhdysvaltain sovittelulautakunnan (American Arbitration Association, AAA) soviteltavaksi tahon kulloinkin voimassa olevien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, ellei jäljempänä muuta säännöistä ja menettelyistä määrätä. Sovittelun toimittaa yksi sovittelija. Sovittelu tapahtuu Minneapolisissa, Minnesotassa, elleivät osapuolet keskenään muuta sovi.

i. Moniasianosais- tai ryhmämenettelyt ovat nimenomaisesti kiellettyjä, ja kaikki sovittelut toteutetaan ainoastaan yksittäin. Sovittelua ei voi yhdistää tai muuten liittää muuhun käsittelyyn. Sovittelijalla ei ole valtuuksia tai valtaa käsitellä mitään kannetta moniasianosaismenettelynä tai ryhmäkanteena tai muuten liittää tai yhdistää mitään kanneta mihinkään muuhun kanteeseen tai muuhun käsittelyyn, johon liittyy kolmansia osapuolia.

ii. Ellei laki muuta vaadi, kumpikaan osapuoli tai sovittelija eivät saa julkaista minkään tämän kohdan alaisen sovittelun olemassaoloa, sisältöä tai tuloksia ilman molempien osapuolten kirjallista etukäteissuostumusta.

iii. Sovittelijan päätös on lopullinen ja sitoo kaikkia kiistan osapuolia, mutta sovittelijalla ei kuitenkaan ole valtuuksia (i) lykätä minkä tahansa loppumassa olevan ohjelman voimassaoloa; (ii) arvioida rankaisuksi tuomittavia tai varoittavia vahingonkorvauksia tai muita vahingonkorvausluokkia, joiden vastuu on rajattu pois näissä ehdoissa tai (iii) antaa välimiestuomiota, joka ylittää, muuttaa tai peruuttaa ohjelman laillisen ehdon. Sovittelijan on myös noudatettava sovellettavaa lakia, eikä tämä voi jättää huomiotta oikeusperiaatteisiin perustuvia lakeja, jotka eivät varsinaisesti ole osa sovellettavaa lakia. Tuomion voi antaa välimiestuomion pohjalta mikä tahansa osavaltion tai liittovaltion tuomioistuin Minnesotassa tai mikä tahansa muu toimivaltainen tuomioistuin.

i. Jury-oikeudenkäynti: Osapuolet luopuvat peruuttamattomasti kaikista oikeuksistaan jury-oikeudenkäyntiin.

j. Vanhentumisaika: Kaikki oikeudet viedä ohjelmaan, ohjelman ehtoihin, palkkioon, korvaukseen tai osapuolten suhteeseen liittyviä vaateita mihinkään tuomioistuimeen yli kahden (2) vuoden kuluttua siitä, kun se asia, tapahtuma, tilanne tai laiminlyönti, johon kyseinen vaade tai riita-asia perustuu, on tapahtunut ensimmäistä kertaa.

k. Asianajokulut: Minkä tahansa ohjelmaan, ohjelman ehtoihin, palkkioon tai korvaukseen taikka osapuolten suhteeseen liittyvän tai niistä johtuvan kanteen tai menettelyn voittava osapuoli on oikeutettu kohtuullisiin asianajokustannusten ja -palkkioiden korvaukseen.

l. Ylivoimaiset esteet (force majeure): Mikäli emme pysty hallinnoimaan ja toimittamaan Radisson Rewards -ohjelmaa näiden ohjelman ehtojen mukaisesti luonnonmullistuksista, sodasta, tulipalosta, mellakasta, terrorismista, maanjäristyksistä, liittovaltion, osavaltion tai paikallisten viranomaisten toimenpiteistä, mukaan lukien rajoituksetta sanktioiden määrääminen, tai muista meistä riippumattomista syistä johtuen, ei meidän katsota rikkovan näitä ohjelman ehtoja.

m. Koko sopimus / oikeudesta luopuminen: Nämä ohjelman ehdot ja tässä nimenomaisesti esitetyt ja linkitetyt muut ehdot muodostavat välillämme koko sopimuksen koskien osallistumistasi Radisson Rewards -ohjelmaan, mahdollisuuttasi ansaita ja lunastaa pisteitä Radisson Rewardsin kautta sekä oikeuttasi mihin tahansa muihin Radisson Rewardsin etuihin. Nämä ehdot myös korvaavat kaikki aikaisemmat suulliset ja kirjalliset sopimukset välillämme, mukaan lukien rajoituksetta kaikki ohjelman ehtojen aikaisemmat versiot. Mikäli jätämme reagoimatta suorittamaasi tai jonkun muun suorittamaan näiden ohjelman ehtojen rikkomiseen, emme silti luovu oikeudestamme ryhtyä toimenpiteisiin tulevaisuudessa tai vastaavissa rikkomistapauksissa.

n. Erotettavuus: Mikäli jokin toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin näiden ohjelman ehtojen määräyksistä mitättömäksi, pätemättömäksi, lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi mistä tahansa syystä, kyseistä määräystä muutetaan ja tulkitaan siten, että se vastaa mahdollisimman tarkasti alkuperäisen tekstin tavoitteita suurimmassa lain sallimassa laajuudessa, ja muut tämän sopimuksen määräykset pysyvät tällöin kaikilta osin voimassa.

o. Sähköinen viestintä; ilmoitukset: Toimiessasi kanssamme Internetin välityksellä annat suostumuksesi sopimuksellisen suhteen muodostumiseen sähköisen tiedonsiirron välityksellä. Vakuutat, että sinulla on laillinen oikeus, toimivalta ja valtuudet suostua näihin ohjelman ehtoihin itsesi tai sivustolla edustamasi henkilön tai muun tahon puolesta, jos et toimi vain omasta puolestasi. Suostut lisäksi siihen, että luot sivustoa käyttämällä sähköisen allekirjoituksen Yhdysvaltain sähköisiä allekirjoituksia koskevan lain (Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, ”E-Sign”) ja sähköisten maksutapahtumien yhdenmukaisuutta koskevan lain (Uniform Electronic Transactions Act, ”UETA”) määrittelemällä tavalla. Vakuutat myös, että olet toimeenpannut, saattanut voimaan, hyväksynyt tai muulla tavoin todentanut nämä ohjelman ehdot. Hyväksyt lisäksi, että nämä ohjelman ehdot ovat sähköinen asiakirja sähköisiä allekirjoituksia koskevan lain, UETA:n ja sähköisesti toimitettavien tietojen yhdenmukaisuutta koskevan lain (Uniform Computer Information Transactions Act, ”UCITA”) tarkoittamalla tavalla, ja että ehdot ovat sellaisinaan täysin päteviä, lainvoimaisia, täytäntöönpanokelpoisia ja sitovia, ja että ne eivät ole sinun tai edustamasi jäsenen, ostajan, toimittajan tai muun tahon kumottavissa. Sinun vastuullasi on pysyä ajan tasalla ohjelman ehtoihin, uutiskirjeisiin, tilitapahtumaotteisiin, tietosuojakäytäntöihin ja jäsentilisi tilaan liittyvistä asioista. Saatamme yrittää ilmoittaa sinulle merkityksellisistä asioista, mukaan lukien pisteiden julistaminen menetetyiksi tai muutokset ohjelmaan, mutta emme ole velvollisia tekemään tätä. Emme ole korvausvastuussa edellä mainitun tekemättä jättämisestä, emmekä ole vastuussa yhteystietojesi väärästä tai virheellisestä kopioimisesta, käyttämiäsi tai sinuun liittyviä välineitä tai ohjelmointeja koskevista ongelmista, inhimillisistä erehdyksistä, sähköisen viestinnän verkkojen tai sähköisen tiedonsiirron keskeytyksistä, poistoista, laiminlyönneistä, puutteista tai linjavioista, tietokoneisiin, mobiili- tai muihin laitteisiin, ohjelmistoihin tai sivuston tai verkkopalvelun käytön mahdottomuuteen liittyvistä ongelmista, muista teknisistä tai ei-teknisistä virheistä tai häiriöistä, kadonneista, myöhästyneistä, varastetuista, lukukelvottomista, epätäydellisistä, sotkuisista, väärin toimitetuista, silpoutuneista tai postimaksun vaativista posti- tai sähköpostilähetyksistä tai muusta viestinnästä mistään syystä. Sinun vastuullasi on luoda henkilökohtaiset tilin käyttäjätunnukset, suojata kyseisiä tunnuksia ja pitää kyseisten tunnusten tietoturvaa yllä. Emme ole vastuussa varastetuista tai muulla tavoin siepatuista tilin käyttäjätunnuksista. Mikäli näiden tietojen ja tunnusten tietoturvaa rikotaan, emme ole korvausvastuussa mistään kyseisen tilin käytöstä, sen kautta tapahtuvasta pisteiden keräämisestä, palkintojen lunastamisesta tai muista kyseisen rikkomuksen seurauksena tapahtuvista tilitapahtumista, emmekä ole missään olosuhteissa velvollisia korvaamaan lunastettuja pisteitä tai muita väitettyjä kyseisestä rikkomuksesta johtuvia vahinkoja tai menetyksiä. Mikäli tietoosi tulee vilpillistä tai muuten epäasianmukaista toimintaa, tulee sinun ilmoittaa siitä meille välittömästi. Sinun vastuullasi on ilmoittaa meille mahdollisista yhteystiedoissasi tapahtuvista muutoksista.

p. Tavaramerkit: Radisson Rewards, Radisson Blu®, Radisson®, Radisson RED, Park Plaza®, Park Inn® by Radisson, Country Inn & Suites® by Radisson sekä kaikki muut nykyiset ja tulevat Radisson Rewards -ohjelmaan liittyvät tavaramerkit ja palvelumerkit ovat Radisson Rewardsin tai sen osakkuusyhtiöiden tai tytäryhtiöiden palvelumerkkejä ja tavaramerkkejä, eikä niitä saa kopioida tai käyttää millään tavalla ilman Radissonilta etukäteen saatua nimenomaista kirjallista suostumusta.

q: Hallinnointi: Radisson hallinnoi ja edistää Radisson Rewards -ohjelmaa, luo ja julkaisee markkinointi- ja mainoskampanjoita Radisson Rewardsin puolesta sekä hallinnoi Radisson Rewardsin ja sen kumppaneiden välistä suhdetta. Radisson, sen osakkuusyhtiöt ja tytäryhtiöt saattavat ajoittain myydä pisteitä kolmansille osapuolille, mukaan lukien ohjelmaan osallistuvat hotellit ja kumppanit, ja vaihtaa pisteitä rahaksi (mukaan lukien rajoituksetta ohjelmaan osallistuvilta hotelleilta saadut pisteet), lentolipuiksi ja muiksi kumppaneidemme kauppatavaroiksi.

5. OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää Radisson Rewardsista tai näistä ohjelman ehdoista tai jos haluat päivittää Radisson Rewards -tilisi tiedot. Löydät kaikki yhteystiedot osoitteesta https://www.radissonhotels.com/fi-fi/ota-yhteytta.