Yleiset ehdot - Saksa

Tietolomake § 651w, kohdan 2 BGB [Bürgerliches Gesetzbuch (Saksan siviililaki)], Art. 251 § 2 lause 1 nro 2. a) EGBGB [Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (Johdantolaki siviililakiin)] mukaisesti näiden yleisten liiketoimintaa koskevien sopimusehtojen kohdan 14 mukaisesti.

1. Soveltamisala

Nämä yleiset ehdot (”ehdot”) säätelevät sopimusta, joka on tehty sinun ja meidän välillä hotellipalvelujemme tarjoamiseksi sinulle sopimusehdotuksessa määriteltynä päivänä. Sopimusehdotuksesta tulee oikeudellisesti sitova sopimus, kun molemmat osapuolet allekirjoittavat sen.
Sopimusehdotusta ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle ilman ennakkosuostumustamme, ja pidätämme oikeuden muuttaa hintoja ja ehtoja siirron yhteydessä

2. Määritelmät

”Sopimus” tarkoittaa hotellipalveluita koskevaa sopimusta, joka on tehty sinun ja meidän välillä, kun olet hyväksynyt sopimusehdotuksemme ajoissa ja kirjallisesti.
”Sinä” viittaa osapuoleen, jolle sopimusehdotus on osoitettu.
”Me”, ”meidän”, ”meitä” jne. viittaa HOTELLIIN.
”Sopimusehdotus” tarkoittaa kirjallista hotellipalveluehdotusta tapahtumaasi varten, ja se voi sisältää kokous- ja tapahtumatilojen vuokrauksen, ruoat ja juomat, yöpymisen ja muita palveluita.
”Tapahtuma” tarkoittaa sopimusehdotuksessa määriteltyä yhtä tai useampaa peräkkäistä päivää, joiden aikana aiot koota tietyn määrän ihmisiä tiloihimme tiettyä tarkoitusta varten.
”Hotellipalvelut” tarkoittaa palveluja, joita tarjoamme tapahtumallesi sopimusehdotuksen mukaisesti ja jotka olet hyväksynyt sopimusehdotuksesi oikea-aikaisella allekirjoituksella (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, yöpyminen hotellihuoneissa, kokous- ja tapahtumatilojen vuokraus, laitteet, ruoka ja juomat ja muut).

Tapahtumatilat

Tarjoamme sinulle sopimusehdotuksessa määritellyt tilat ja niihin liittyvät tilat sekä välineet. Varaamme oikeuden muuttaa varattuja tiloja, jos todelliset olosuhteet muuttuvat. Tämä sisältää, tähän kuitenkaan rajoittumatta, tapahtumaan osallistuvien osallistujien määrän vähenemisen tai lisäämisen, tilojen teknisen ongelman tai terveys- ja turvallisuussyyt.

Voit pyytää meitä hankkimaan teknisiä ja muita välineitä kolmansilta osapuolilta puolestasi etkä saa ilman kirjallista lupaamme asentaa etkä käyttää mitään omia teknisiä välineitä. Voimme veloittaa sinulta tällaisten välineiden käytöstä aiheutuvia sähkökustannuksia, ja tietotekniikkalaitteiden käyttöön liittyvästä liittymismaksusta saatetaan veloittaa.

Muiden kuin teknisten välineiden ja koristeiden asentaminen ja käyttö seinillä ja katossa edellyttää etukäteissuostumustamme.

Sinun ja kolmannen osapuolen välineitä säilytetään tiloissamme omalla vastuullasi. Emme ole vastuussa tällaisten välineiden katoamisesta, tuhoutumisesta tai vahingoittumisesta, paitsi jos kyseessä on törkeä huolimattomuus tai tahallinen teko. Mukana tuotujen välineiden tulee noudattaa palontorjuntamääräyksiä. Meillä on oikeus pyytää tästä virallinen todistus.

Tapahtuman jälkeen sinun tulee poistaa kaikki välineet ilman asiattomia viiveitä. Olet vastuussa kaikkien pakkausmateriaalien tai jätteen hävittämisestä lakisääteisten määräysten mukaisesti.

Mahdollisista muutoksista osallistujien määrään tulee ilmoittaa meille välittömästi. Jos lukumäärä kasvaa, teemme parhaamme ottaaksemme vastaan ylimääräiset osallistujat pyynnöstä ja saatavuuden mukaan.

Osallistujien pakettien käytettävyys rajoittuu päivittäin kellonaikaan 7.00-20.00. Lisämaksuja saatetaan veloittaa, jos tapahtumasi alkaa tai päättyy näiden aikojen ulkopuolella. Erikoisjärjestelyistä veloitetaan myös erikseen.

Ruokaa ja juomia ei saa tuoda hotelliin tai sen alueelle tiloissa kulutusta varten ilman etukäteissuostumustamme.

Käyttäessäsi tilojamme ja hotellipalveluitamme on noudatettava sopimusehdotusta, näitä käyttöehtoja ja kansallisia ja paikallisia lakeja ja määräyksiä sekä kaikkia soveltuvia protokollia, ohjeita ja toimenpiteitä, jotka ovat saatavilla pyydettäessä.

Kaikki viihdejärjestelyt (esimerkiksi baarin aukioloaikojen pidennys) on vahvistettava hyväksyttäväksi ennen tapahtumapäivää. Ellei nimenomaisesti ole toisin sovittu, olet vastuussa asianmukaisten lupien ja lisenssien hankkimisesta sekä sovellettavien maksujen maksamisesta (esimerkiksi: musiikkioikeuksien käytön lisenssimaksut, taiteilijoiden pakollinen sosiaaliturva ja muut maksut).

4. Hotellihuoneet

Tarjoamme sinulle hotellihuoneita sopimusehdotuksessa sovitulla tavalla.

Sisäänkirjautuminen alkaa klo 15.00 saapumispäivänä. Uloskirjautuminen on klo 12.00 lähtöpäivänä, ellei toisin ole erityisesti sovittu kanssasi. Myöhemmästä uloskirjautumisesta voidaan vaatia lisämaksu, ja myöhempi uloskirjautuminen riippuu saatavuudesta lähtöpäivänä. Jos osallistuja lähtee ennen sovittua lähtöpäivää, peruutusmaksuja saatetaan soveltaa.

Mahdollisista muutoksista osallistujien ja hotellihuoneiden määrään tulee ilmoittaa meille välittömästi. Jos lukumäärä kasvaa, teemme parhaamme ottaaksemme vastaan ylimääräiset osallistujat pyynnöstä ja saatavuuden mukaan.

Jos emme pysty tarjoamaan vahvistamiamme huoneita, ilmoitamme siitä sinulle mahdollisimman pian. Vaihtoehtoinen majoitus tarjotaan sitten lähimmässä vastaavassa hotellissa kustannuksellamme. Katamme myös puhelun ja yhden päivittäisen edestakaisen kuljetuksen kustannukset toisen hotellin ja meidän välillä.

5. Peruutukset

Löydät säännöt, jotka oikeuttavat peruuttamaan sopimuksen osittain tai kokonaan, HOTELLIN varauksestasi saamastasi yksilöllisestä sopimusehdotuksesta.

Kaikista muutoksista tähän sopimukseen tulee sopia molempien osapuolten kanssa kirjallisesti.

Jos on sovittu, että voit peruuttaa sopimuksen ilman kustannuksia määrätyn ajan kuluessa, meillä on myös oikeus peruuttaa sopimus tämän ajan kuluessa ilman velvoitteita sinua kohtaan.

6. Hinnat

Hinnat ovat euroina ja sisältävät sovellettavat verot ja palvelumaksut. Korotamme hintoja kohtuullisesti, jos tapahtuu odottamattomia korotuksia veroissa, tavaroiden kustannuksissa tai toimitusrajoituksissa, joita emme voi hallita, ja sopimusehdotuksen allekirjoittamisen ja tapahtuman alkamispäivän välinen aika on vähintään kahdeksantoista (18) kuukautta.

Jos peruutat yli 30 % sovituista hotellipalveluista, meillä on oikeus kohtuullisesti korottaa sopimusehdotuksessa määritettyjä hintoja riippumatta mahdollisista peruutusmaksuista.

7. Talletus

Jos talletus on pyydetty, se on maksettava neljäntoista (14) päivän kuluessa sopimusehdotuksen allekirjoittamisesta. Lisätalletusmaksuja saatetaan vaatia ennen tapahtumaasi.

Jos et suorita talletusta/talletuksia, meillä on oikeus peruuttaa sopimus ja vaatia korvausta vahingoista, jotka vastaavat talletuksen erääntymishetkellä voimassa olleita peruutusmaksuja.

Siinä määrin kuin osallistujia pyydetään maksamaan huonehinnat ja päivittäiset osallistujapakettimaksut yksilöllisesti, meillä on oikeus pyytää osallistujalta talletus luottokorttitakauksena tai vastaavana. Jos pyydät luottotiloja, täytetään luottohakemuslomakkeet kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen tapahtuman alkamispäivää.

8. Maksaminen

Sinun täytyy maksaa kaikki maksut hotellipalveluista sopimusehdotuksessa määritetyllä tavalla. Kaikki sinun tai osallistujien aiheuttamat lisämaksut tapahtuman aikana maksetaan lähdön yhteydessä. Jos myönnämme ja hyväksymme luoton, koko maksu on suoritettava kymmenen (10) arkipäivän kuluessa laskun vastaanottamisesta. Saatamme veloittaa viivästyneestä maksusta (1,5 %) korkoa kuukaudessa tai sovellettavan lain sallimaa korkeinta korkoa, jos se on alhaisempi.
Jos osallistujien yksilöllisistä maksuista on sovittu, sinun on ilmoitettava siitä asianmukaisesti osallistujille. Olet vastuussa yhteisvastuullisesti huonehintojen ja päivittäisten osallistujapakettimaksujen asianmukaisesta maksamisesta henkilökohtaisesti. Ne suoritetaan lähdettäessä.

9. Hotellin irtisanomisoikeudet

Meillä on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi kirjallisella ilmoituksella, jos (i) meistä riippumattomat olosuhteet tekevät mahdottomaksi tarjota sovittuja hotellipalveluja sinulle ja täyttää sopimuksen mukaiset sopimusvelvoitteemme, ja (ii) jos meillä on syytä olettaa, että olet antanut harhaanjohtavia tai vääriä lausuntoja tapahtuman tarkoituksesta, ja tilojemme ja hotellipalvelujemme käyttö vahingoittaisi tai vaarantaisi tavanomaisen toimintamme tai maineemme; ja (iii) jos sinua vastaan on aloitettu konkurssi- tai sovintomenettely tai jostain omaisuudestasi on annettu sulkemismääräys. Emme ole velvollisia korvaamaan sinulle tappioita tai vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tämän sopimuksen irtisanomisesta.

10. Ei siirtoa

Sinulla ei ole lupaa siirtää sopimusta, alivuokrata tai lisensoida sopimuksessa sovittuja tiloja kolmansille osapuolille tai muuten luovuttaa niitä tällaisten käyttöön, mukaan lukien yhteydessäsi olevat konserniyhtiöt, ilman etukäteen annettua kirjallista suostumustamme.

11. Vastuuvelvollisuus

Olemme yksinomaan vastuussa sinulle tai osallistujalle menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet törkeästä huolimattomuudestamme tai tahallisesta toiminnastamme tai laiminlyönnistämme, paitsi jos pakollista ankaraa vastuuta sovelletaan sovellettavan lain perusteella. Mahdolliset meitä vastaan esitetyt vaateet ovat päteviä vain, jos niistä ilmoitetaan meille heti, kun olemme saaneet tietää mahdollisista menetyksistä tai vahingoista, ja viimeistään (1) vuoden kuluttua tapahtuman sovitusta alkamispäivästä. Tämä vastuunrajoitus ei päde ruumiinvammojen tai kuoleman tapauksessa.

Olet vastuussa meille rakennuksemme ja välineidemme, henkilöstömme, muiden vieraidemme tai tuotemerkkijärjestelmämme menetyksistä tai vaurioista tai muista vahingoista, jos olet itse tai tapahtumassa mukana oleva osallistuja tai kolmas osapuoli on aiheuttanut ne tai sopimusehdotuksen ja/tai näitä sopimusehtoja ei noudateta. Hyväksyt vastuun kaikista kohtuullisista kustannuksista sinulle tai kenelle tahansa tapahtumaan osallistuvalle osallistujalle tai kolmannelle osapuolelle tarjotuista palveluista, jotka ylittävät sovitun, jos nämä kustannukset johtuvat sovellettavien lakien, asetusten, protokollien, ohjeiden ja toimenpiteiden noudattamisesta. Voimme pyytää todistusta vastuuvakuutuksestasi, joka kattaa tapahtuman suojellaksemme itseämme altistumiselta vastuullesi. Vapautat vastuusta meidät ja tytäryhtiömme sekä johtajamme, virkamiehemme ja työntekijämme kaikkien vaateiden, toimien, kanteiden, tutkimusten, sanktioiden ja sakkojen suhteen, jotka johtuvat sopimusehdotuksen, näiden käyttöehtojen ja sovellettavan lain ja määräysten rikkomisesta sinun toimestasi.

12. Laki ja toimivalta

Tähän sopimukseen sovelletaan sen maan lakeja, jossa hotelli sijaitsee. Kaikki tästä sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät riidat, ristiriidat ja vaatimukset ratkaistaan sovinnollisesti meidän välillämme. Jos emme pääse sovintoratkaisuun, asia on saatettava hotellin kotipaikan toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Sitä vastoin yksityisten kuluttajien välimieslautakunta ei voi ratkaista riita-asioita tuomioistuimen ulkopuolella. Osallistuminen tällaiseen riitojenratkaisumenettelyyn on nimenomaisesti poissuljettu

13. Ylivoimaiset esteet (force majeur)

Hotellilla on oikeus peruuttaa, keskeyttää tai muutoin muuttaa tapahtumavarausta kokonaan tai osittain ylivoimaisen esteen vuoksi, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, seuraavat: sota, mellakka, tulipalo, luonnonkatastrofi, lakko, hallituksen toimet ja neuvot terveysviranomaisille ja -järjestöille, terrorismi, epidemiat, siviilihäiriöt ja muut syyt, joihin se ei voi vaikuttaa. Asiakas hyväksyy tällaiset muutokset tapahtuman varaukseen, hänellä ei ole oikeutta minkäänlaiseen korvaukseen, ja peruutuksen tapahtuessa hän tekee kohtuullista yhteistyötä tapahtuman uudelleenjärjestämiseksi.

Jos asiakas tai hotelli eivät pysty jatkamaan Maailman terveysjärjestön (WHO) tai muiden vastaavien toimielinten matkustusta koskevien ohjeiden ja sosiaalista etäisyyttä koskevien neuvojen vuoksi, asiakas ja/tai hotelli pidättää oikeuden lykätä tapahtumaa vaihtoehtoiseen päivämäärään, jolla on sama tai suurempi arvo, pidettäväksi seuraavien 12 kuukauden kuluessa varauksen alkuperäisestä päivämäärästä ilman sanktioita. Jos tapahtuma on siirretty tai lykätty uuteen päivämäärään alkuperäisestä sopimuksesta, sopimuksen alkuperäisten päivämäärien peruutuskäytäntöä sovelletaan.

14. Pakettimatkasopimuksia koskevat direktiivit

Jos varaat lisämatkapalveluja matkallesi, emme ole vastuussa yksittäisen matkapalvelun asianmukaisesta tarjoamisesta. Jos sinulla on ongelmia, otathan yhteyttä vastaavaan palveluntarjoajaan.

VAIN EU:
Jos varaat matkallesi lisämatkapalveluja, matkapalvelun valinnan ja maksamisen jälkeen ET VOI käyttää yleiseen matkustamiseen sovellettavan direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisia oikeuksia.

Kun varaat lisämatkapalveluja saman vierailun aikana yhtiössämme tai saman yhteyshenkilön kanssa, näistä matkapalveluista tulee kuitenkin osa matkasopimuspalveluja. Tässä tapauksessa meillä on EU:n lainsäädännön mukaiset suojatoimenpiteet maksujesi korvaamiseksi meille palveluista, joita ei ollut toimitettu maksukyvyttömyytemme vuoksi. Huomaa, että asianomaisen palveluntarjoajan maksukyvyttömyystilanteessa tämä ei vaikuta korvaukseen.

Lisätietoa maksukyvyttömyyssuojasta:
Olemme laatineet maksukyvyttömyyssuojakäytännön [laitos, joka tarjoaa maksukyvyttömyyssuojaa, esim. takuurahasto tai vakuutusyhtiö]-yhtiön kanssa.
Matkustajat voivat ottaa yhteyttä tähän laitokseen tai tarvittaessa vastuuviranomaiseen (yhteystiedot, mukaan lukien nimi, maantieteellinen osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), jos matkustuspalvelut evätään heiltä maksukyvyttömyytemme vuoksi.

Huomautus: Tämä maksukyvyttömyyssuoja ei koske muiden osapuolten kuin meidän kanssamme tehtyjä sopimuksia, jotka voidaan täyttää yhtiömme maksukyvyttömyydestä huolimatta. EU-direktiivi 2015/2302 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302) osana kansallista lainsäädäntöä on saatavilla täältä: http://www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de


Näitä ehtoja sovelletaan seuraaviin oikeushenkilöihin:

Radisson Hotels Deutschland GmbH
Am Silberpalais 1, D - 47057 Duisburg, Germany
HRB 25136 Amtsgericht Duisburg, UST-ID DE160004159
Toimitusjohtaja: Andreas Fondell, Christoph Rosenschild, Eva-Maria Erauw, Sergio Amodeo, Yilmaz Yildirimlar

Tytäryhtiöt:

Radisson Blu Hotel, Berlin
HRB 25105 Amtsgericht Duisburg, UST-ID DE214725941
Radisson Blu Hotel, Cologne
HRB 25109 Amtsgericht Duisburg, UST-ID DE214725933
Radisson Düsseldorf Media Harbour Hotel GmbH
HRB 25113 Amtsgericht Duisburg, UST-ID DE238022767
Radisson Hotel Karlsruhe GmbH
HRB 25133 Amtsgericht Duisburg, UST-ID DE230141261
Park Inn by Radisson Frankfurt-Airport GmbH
HRB 22261 Amtsgericht Duisburg, UST-ID DE270387595
Radisson Hotel Frankfurt am Main GmbH
HRB 25115 Amtsgericht Duisburg, UST-ID DE219019091
Radisson Hotel Hannover GmbH
HRB 25136 Amtsgericht Duisburg, UST-ID DE160004159
Radisson Hotel Hamburg Airport GmbH
HRB 25104 Amtsgericht Duisburg, UST-ID DE177993788
Park Inn by Radisson Nürnberg GmbH
HRB 20572 Amtsgericht Duisburg, UST-ID DE264226819
Park Inn by Radisson Hotel Stuttgart GmbH
HRB 22270 Amtsgericht Duisburg, UST-ID DE270387600
Radisson Hotel Wiesbaden GmbH
HRB 25126 Amtsgericht Duisburg, UST-ID DE214725950