Digital Millennium Copyright Act -laki

Jos pyydät tietyn sisällön poistamista sillä perusteella, että se rikkoo tekijänoikeuksiasi, huomaa, että Digital Millennium Copyright Act -laki vuodelta 1998 (”DMCA”) toimii apuvälineenä tekijänoikeuksien haltijoille, jotka uskovat, että internetissä esillä oleva materiaali rikkoo heidän Yhdysvaltain tekijänoikeuslain alaisia oikeuksiaan. Jos uskot, että tällä sivustolla on omia tuotoksiasi tai sellaisen kolmannen osapuolen tuotoksia, jonka puolesta sinulla on valtuudet toimia, tai jos uskot, että tällaisia tuotoksia on muulla tavoin kopioitu ja asetettu saataville tällä sivustolla tekijänoikeuksia rikkovalla tavalla, ilmoita meille asiasta välittömästi. Ilmoituksen tulee olla kirjallisessa muodossa, ja siinä tulee olla:

  • tekijänoikeuden haltijan tai tekijänoikeuden haltijan puolesta toimimaan valtuutetun henkilön sähköinen tai fyysinen allekirjoitus 
  • selvitys siitä, mitä tekijänoikeudella suojattua teosta on mielestäsi rikottu 
  • selvitys siitä, missä tekijänoikeuksia mielestäsi rikkova materiaali sivustolla sijaitsee (mukaan lukien URL, otsikko ja/tai kohdan numero, jos sovellettavissa, tai muita tunnistamista helpottavia ominaisuuksia) 
  • nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi, ja jos et itse ole tekijänoikeuden haltija, myös todellisen haltijan nimi 
  • laatimasi kirjallinen ilmoitus, jossa ilmoitat vilpittömästi uskovasi, että valituksen aiheena olevan materiaalin käyttö ei ole tekijänoikeuden haltijan tai tämän edustajan valtuuttamaa tai laillista
  • rangaistuksen uhalla laatimasi lausunto siitä, että ilmoituksessa antamasi yllä mainitut tiedot ovat oikein ja että olet tekijänoikeuden haltija tai valtuutettu toimimaan tekijänoikeuden haltijan puolesta. 
  • Lähetä ilmoituksesi seuraavaan osoitteeseen:

Copyright Agent
Radisson Hotels
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305, USA

DMCA@radissonhotels.com

Tekijänoikeuden haltijan tai tekijänoikeuden haltijan puolesta toimimaan valtuutetun henkilön laatimaa ilmoitusta, joka ei ole DMCA-lain vaatimusten mukainen, ei pidetä riittävänä ilmoituksena eikä sen katsota antavan meille suoranaista tietoa seikoista tai olosuhteista, joista kävisi ilmi, että jokin materiaali tai jotkin teot rikkovat tekijänoikeuksia.